Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD"

Transkript

1 Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

2 Hvordan du bruker denne veiledningen? how Du har til disposisjon et numerisk apparat Alcatel Advanced Reflexes (resepsjonsapparat). Store visningssoner, en navigator og et alfabetisk tastatur gjør den ergonomisk og behagelig å bruke. Handlinger Tastatur Løft av. Nummertastatur. Legg på. Beskrivelse av en handling en kontekst. Navigasjonsknapp Flytt navigasjonstasten oppover, nedover, til venstre til høyre. Display og displaytaster Hansen Ola Delvis oversikt over displayet. Alfabetisk tastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Audiotaster Høyttaler. Høyttalende. Minus -innstilling. Pluss -innstilling. Andre faste taster Displaytast. Ikoner og programmerbare taster Linjetast. Ikon som er tilknyttet en tast. Forhåndsprogrammert tast (funksjonen symboliseres ved dens ikon). Fast tast. MENY-tast. Andre symboler som brukes Annet alternativ til handlingssekvensen. Viktig informasjon. Det kan hende at små ikoner tekst vil bli tilføyd disse symbolene. Alle innbefattede persontilpassede koder er oppført i kodetabellen som befinner seg på det vedlagte arket. og/ 2

3 Innholdsfortegnelse Toc Bli kjent med telefonen s Innsjekking av gjest s Registrere en gjest ved ankomst s Kontroll gjest s Utskrift av informasjon om gjesten s Vekketid s Ikke forstyrr s Målerkreditt s Sjekke ut s Gjestens navnt s Språk s Meldingssenter s Offentlig nummer (DDI) s Sperre s Passord s Gjestens avresie (utsjekking) s Skrive ut telefonregning s Forhåndsutsjekking s Sjekke ut s. 20 3

4 Innholdsfortegnelse 4. Tilpasse programmet s Tidspunkt for vekking s Offentlig nummer (DDI) s Språk s Målerkreditt s Sperre s Valuta s Ikke forstyrr s Avgiftsparameter s Tid for klarstilling s Mva-sats s Skjermbilderfor registrering av gjest s Romstatus s Vise romstatus s Kontroll av romstatus s Skrive ut romstatus s Konfigurasjon av romstatus s. 33 Garanti og betingelser s. 35 4

5 Innholdsfortegnelse 5

6 Bli kjent med telefonen ❶ Navigasjonsknapp Gjør det mulig å bla gjennom flere sider i displayet og velge en linje (det er underforstått at den nederste linjen er aktiv). Øverste linje Forrige side Nederste linje Neste side ❶ Guidetast Med den kan du : få info på telefonapparatet programmere tastene Lampe, som angir at det har kommet inn meldinger. Mikrofonsperre-tast slik at abonnenten ikke kan høre deg lenger. Tast for å avslutte samtalen For å avlutte en samtale en programmering ❶ Audiotaster Høyttaler (HT) : for å dele samtalen med en annen person for å senke lyden i HT i røret Høyttalende: for å ta en linje svare på et anrop uten å ta av røret for å skru opp lyden i HT i røret ❶ Alfabetisk tastatur Beskyttet med et deksel, gjør det mulig å foreta anrop via navn, skrive meldinger programmere. Du har et Memo -klistermerke som skal plasseres inni dekselet. 6

7 ❶ Programmerbare taster og ikoner For å anrope en abonnent, aktivere en tjeneste styre anrope. Det er tilknyttet et ikon til hver av disse tastene: Ikoner på romtelefonene: Kommunikasjonsikoner: Oppringing pågår (blinker). Samtale pågår. Samtale venter. Samtale satt på hold i gruppe. Funksonsikoner : Aktivert funksjon. Funksjon som krever en handling. Opptatt telefon linje. Lyser 1. segment Rom opptatt Apparat Rom ledig Lyser ikke Blinker Feil med vekking 2. segment Apparat opptatt ledig Apparat ringer* 3. segment Rom ikke rengjort Rom rengjort Problem rom * intern ekstern samtale Funksjonstaster forhåndsprogrammert fra fabrikken: Viderekople anrop til en annen abonnent. Tilgang til forskjellige meldingstjenester. Tilgang til egen telefonliste. Overføre et anrop til et annet telefonapparat. Foreta et anrop til en ISDN-abonnent. Enkelte andre taster er blitt programmert av installatøren alt etter dine behov: Tast som gir tilgang til en tjeneste som må forhåndsprogrammeres av installatøren. ❶ Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene. 1. Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (1 hakk for hver tastblokk). 2. Løfte opp dekselet. 3. Legg inn den ferdigtrykte merkelappen. 4. Sett dekselet tilbake på plass. 7

8 1 Innsjekking av gjest Other 1.1 Registrere en gjest ved ankomst Når en kunde ankommer og skal registreres, velg et ledig rom og tast: tast som tilsvarer et ledig rom katalognr. til I henhold til de programmerte skjermbildesekvensene må du: 1) Fylle inn de 'tomme' feltene (gjestens navn f.eks.). 2) Endre feltene som ikke stemmer overens med standardverdiene (språk f.eks.). 3) Bekrefte alle innsjekkingsskjermene etter hvert. Bekreftelsen (OK-tast) av det siste skjermbildet avslutter INNSJEKKINGEN; nå anses for å være opptatt, det skrives automatisk ut en 'Client Information Ticket'. 8

9 1 Følgende skjermbilder benyttes til innsjekkingen (maks. seks av åtte): ❶ Beløp/kreditt: Et forskudd (målerkreditt) foreslås som standard. Du kan endre summen velge 'NoPrep' (ingen forskuddsbetaling). Forskuddsbetalingen gjøres om til målerimpulser (målerkreditt). Når denne kreditten utløper, varsler et lydsignal gjesten om at: - samtalen hans er i ferd med å bli avbrutt - han kan ikke ringe flere eksterne numre - han bes om å betale et ytterligere forskudd Innsjekking av gjest ❶ Gjestens navn: Skriv inn kundens navn (8 tegn maks.). ❶ Vekketid: En vekketid blir foreslått som standard. Du kan endre tidspunktet velge 'Clear' (ingen vekking). ❶ DND: Aktivere (DND) deaktivere (dnd) 'do not disturb' (ikke forstyrr)- funksjonen. ❶ Språk: Velg gjestens språk fra de alternativene som er tilgjengelige. Merk: Språket tildeles automatisk gjestens talepostkasse og apparat (hvis dette har en skjerm). ❶ DDI-nummer: Gjesten får automatisk et DDI-nummer. Velg 'Choice' for å tildele et annet og gi det deretter til gjesten. ❶ Eksterne samtaler (Sperre): Kundens telefonlinje er som standard sperret for utenlandssamtaler. Velg 'Choice' for å endre apparatets sperring. ❶ Rompassord: Gjesten får automatisk tildelt et passord. Velg 'Choice' for å tildele et annet og gi det deretter til gjesten. 9

10 2 Kontroll gjest Other Du kan kontrollere og endre gjestedata (rom opptatt): Når du har valgt (se nedenfor), viser den første linjen i hvert skjermbilde dataene for gjesten som bor på dette : - gjestens navn - gjestens språk - gjestens vekketid (hvis programmert) og angivelse av mulig feil med vekkingen - status for DND (ikke forstyrr)-funksjonen - status for forskuddsbetaling ( tegnene + for 'kredit' og - for 'debet' og valutaen anvendt - segmentet lyser lyser ikke representerer status til gjestens beskjedtjeneste (tekst-post, tale-post, og forespørsel om å ringe tilbake fra resepsjonen) - katalognummeret til 2.1 Utskrift av informasjon om gjesten Skriv programmert tast tast som tilsvarer katalognr. til Utskriften viser: - gjestens navn - romnummer - språk - passord - DDI-nr. - sperring på apparatet - gjestens totale depositum (målerkreditt) - restbeløp som gjesten skal betale (debet) som skal refunderes av hotellet (kredit); totalt depositum minus samtalepriser - mva-sats og samlet mva tilsvarende samtalenes kostnader - antall samtaler ringt - status til DND-funksjonen (aktiv inaktiv) - status for gjestens meldingssenter (meldinger ikke: Tekst, tale og forespørsel om å ringe tilbake til resepsjonen) 10

11 2 2.2 Vekketid Denne funksjonen brukes til å endre tidspunktet til gjestens vekking: programmert tast tast som tilsvarer katalognr. til Vekkin Kontroll gjest Slett OK Vekketid for å avbryte vekkingen Sjekke status for vekking: Flere valgmuligheter. ❶ Venstre del av romtasten: Når venstre del av romtasten blinker, er det et problem med vekkingen. blinkende del ❶ Skjermbilde for romkontroll: Skjermbildet for romkontroll viser om det er programmert vekketid og om det er feil med vekkingen. Eksempel: 07:30 vekketid programmert, vekkingen aktivert hvis ':' (kolon) blinker. 07:30 vekketid programmert, vekkingen deaktivert hvis ingenting blinker. --:-- ingen vekketid programmert og problem med vekking hvis alle segmentene blinker. 07:30 ingen vekketid programmert og problem med vekking hvis alle tegnene blinker. 11

12 2 ❶ Statuser for vekking: Trykk WAKE-UP; status for vekkingen er en av følgende: aktivering: vekking er aktivert deaktivering: vekking er deaktivert opptatt : problem, apparatet var opptatt under de tre forsøkene ubesvart: problem, apparatet svarte ikke under de tre forsøkene ikke tilgjengelig: problem, apparatet var ikke tilgjengelig under de tre forsøkene For å varsle resepsjonen om et problem med vekking av en kunde, avgir systemet gjentatte ganger (omtrent hvert 30. sekund) et lydsignal og en varselmelding på resepsjonsterminalen. 2.3 Ikke forstyrr Denne funksjonen brukes til å endre status for kundens DND (do not disturb)-funksjon (aktivert deaktivert): tast som tilsvarer katalognr. til I.Fors Valg OK gjentatte trykk I kontrollskjermbildet, 'DND' er funksjon aktivert, 'dnd' er funksjon deaktivert. 12

13 2 2.4 Målerkreditt Denne funksjonen brukes til å endre summen på gjestens målerkreditt: programmert tast tast som tilsvarer katalognr. til Kontroll gjest Deposi OK Systemet beregner på nytt summen av gjestens depositum og saldoen. 2.5 Sjekke ut nytt beløp innbetalt programmert tast Utsjek tast som tilsvarer katalognr. til Se kapitlet som omhandler denne funksjonen (utsjekking av gjest). 13

14 2 2.6 Gjestens navnt Denne funksjonen brukes til å endre gjestens navn: programmert tast tast som tilsvarer katalognr. til Navn OK kundens navn (8 tegn maks.) 2.7 Språk Denne funksjonen brukes til å endre gjestens språk: programmert tast tast som tilsvarer katalognr. til Språk Valg OK gjentatte trykk 14

15 2 2.8 Meldingssenter Forespørsel om å ringe tilbake: Denne funksjonen brukes til å legge igjen beskjed om at gjesten skal ringe tilbake (beskjedlampen på apparatet blir aktivert) programmert tast tast som tilsvarer katalognr. til Kontroll gjest Beskje Valg OK gjentatte trykk Lese typen beskjed som er lagt igjen: Denne funksjonen brukes til å finne ut hvilken type beskjed (tale- tekstbeskjed) som er lagt igjen til gjesten Beskje tast som tilsvarer katalognr. til programmert tast Skjermen viser en av følgende etiketter: : forespørsel om å Oper. ringe tilbake ikke TaleP : talepost venter ikke Tekst : tekstpost venter ikke 15

16 2 2.9 Offentlig nummer (DDI) Denne funksjonen brukes til å gi gjesten et annet DDI-nr.: tast som tilsvarer katalognr. til OffNum Valg OK gjentatte trykk 2.10 Sperre Denne funksjonen brukes til å endre ringesperring (internasjonalt, nasjonalt forbudte samtaler) på gjestens apparat: tast som tilsvarer katalognr. til Sperre Valg OK gjentatte trykk 16

17 Passord Denne funksjonen brukes til å endre gjestens passord: tast som tilsvarer katalognr. til Kontroll gjest Passor Valg OK gjentatte trykk systemet tildeler et annet passord Gjesten kan bruke dette passordet til å: - låse apparatet sitt (forby eksterne oppringinger) - opprette samtaler med beskyttede kontokoder (bruke substitusjon ikke) - få tilgang til talepostkassen utenfra 17

18 3 Gjestens avresie (utsjekking) Other 3.1 Skrive ut telefonregning Utsjek tast som tilsvarer Skriv katalognr. til Regningen viser: - gjestens navn - romnummer - gjestens totale depositum (målerkreditt) - antall samtaler ringt - den samlede kostnaden for samtalene - mva-sats og mva-beløp tilsvarende samtalekostnadene - restbeløpet som gjesten skal betale (debet) som skal refunderes av hotellet (kreditt); totalt depositum minus utgiftene til samtalene 18

19 3 3.2 Forhåndsutsjekking Før avreise en tidlig morgen kan gjesten f.eks. betale telefonregningen dagen før (flere eksterne samtaler er ikke mulig) mens han fortsatt har alle funksjonene som er programmert på terminalen (vekke-alarm, beskjeder, DDInr., DND, etc.): Utsjek tast som tilsvarer F.rUts katalognr. til Forhåndsutsjekking sletter gjestens 'restbeløp som skal betales' Gjestens avresie (utsjekking) 19

20 3 3.3 Sjekke ut Resepsjonen kan frigjøre : Utsjek tast som tilsvarer Utsjek katalognr. til Romparametrene nullstilles. Telefonregningen skrives ut automatisk. Forhåndsutsjekking/utsjekking har denne virkningen på romparametrene: FORHÅNDSUTSJEKKING UTSJEKKING Vekking / Avbrutt Beskjed / Lagret i 1 time DND / Avbrutt Tilbake til operatør / Avbrutt Tildeling av DDI / Nummer tildelt operatør Sperre Ingen eksterne samtaler Ingen eksterne samtaler Romstatus / Ledig/Ikke rengjort Passord / Avbrutt Navn / Romnummer Gjenstår å betale Slettet Slettet Tabellforklaring: ❶ /: Dette symbolet indikerer at status forblir uendret. ❶ Ingen eksterne samtaler: Ny sperring på s apparat 20

21 3 ❶ Gjenstår å betale: Restbeløpet som gjesten skal betale (debet) som hotellet skal refundere (kredit), dvs. beløpet som fremgår etter fradrag for utgiftene til samtaler, blir slettet. ❶ Lagret i 1 time: Beskjeder som ikke er avspilt lagres i 1 time. Innsjekking nullstiller talepostkassen. ❶ Ledig/ikke rengjort: har status 'ledig', men 'ikke rengjort'. ❶ Romnr.: Gjestens navn erstattes av romnummeret (katalogen blir oppdatert). Merk: Vekkingen, DND- og sperrefunksjonene går tilbake til standard konfigurasjon ved neste innsjekking. Gjestens avresie (utsjekking) 21

22 4 Tilpasse programmet Other Tilpasnings-funksjonene brukes til å definere standardverdier til ulike applikasjonsskjermer. 4.1 Tidspunkt for vekking Denne funksjonen brukes til å definere ( ikke) en vekketid som standard: StdVer Vekkin standard vekketid Slett OK for å slette standard tid 4.2 Offentlig nummer (DDI) Denne funksjonen brukes til å tildele ( ikke) et DDI-nr. som standard: StdVer OffNum Valg gjentatte trykk OK 22

23 4 4.3 Språk Denne funksjonen brukes til å velge et språk som standard: OK StdVer Språk Valg gjentatte trykk Tilpasse programmet Språket tildeles automatisk gjestens tale-postkasse og terminal. 4.4 Målerkreditt Denne funksjonen brukes til å aktivere ( deaktivere) menyen 'forskuddsbetaling' (målerkreditt) og til å legge inn et beløp som tilsvarer standard forskuddsbetaling: StdVer Deposi beløp Slett OK for å slette menyen 23

24 4 4.5 Sperre Denne funksjonen brukes til å definere et roms apparatsperring som standard (internasjonale, nasjonale, lokale forbudte samtaler): StdVer Sperre Valg gjentatte trykk OK 4.6 Valuta Denne funksjonen brukes til å legge inn landets valuta: StdVer Valutt OK 24

25 4 4.7 Ikke forstyrr Denne funksjonen brukes til å aktivere deaktivere DND-funksjonen (do not disturb) som standard: OK StdVer I.Fors Valg gjentatte trykk Tilpasse programmet 25

26 4 4.8 Avgiftsparameter StdVer Debit Kost Enhet Kost ❶ Kostnad 1, Kostnad 2, Kostnad 3: Legg inn de 3 satsene for basisavgift. ❶ SupSer: Legg inn ekstrakostnader tilknyttet samtalene utført av resepsjonen og overført til romapparatene og 'telefonkiosk'. Enhet ❶ Grenseverdi 1, Grenseverdi 2: Legg inn de 2 grenseverdiene for den 2. og 3. avgiftssatsen. ❶ Pipelyd: Målerkredittgrense som avgir en pipelyd for hvert tskritt som forbrukes. 26

27 4 4.9 Tid for klarstilling Terminalen i resepsjonen går automatisk ut av Hotellprogrammet og settes i ventemodus hvis det ikke skjer noe i løpet av en viss programmert tid: StdVer OK SluTid Tilpasse programmet tid (i minutter) 4.10 Mva-sats Denne funksjonen brukes til å legge inn landets mva-sats: StdVer MVA OK Mva-sats 27

28 Skjermbilderfor registrering av gjest Denne funksjonen brukes til å programmere rekkefølgen for de seks skjermbildene som brukes oftest under innsjekking (maks. seks av åtte mulige). Merk: Spørrebilder som ikke velges blir tilgjengelige igjen når innsjekkingen er ferdig. StdVer Innsje Neste Forrig Valg OK for å flytte til felt som skal endres 28

29 4 Du kan notere de ulike standardtilpasningene i tabellen nedenfor: FUNKSJON DIN TILPASNING Navn : Kode : Vekking: DDI-nr.: Språk: Kreditt: Sperre: Valuta: DND: Avslutt: Mva: Avgift: Kostnad 1 Kostnad 2 Kostnad 3 Ekstra kostnader Grenseverdi 1 Grenseverdi 2 Pipelyd Innsjekking: Tilpasse programmet 29

30 5 Romstatus Other Med romstatusfunksjonen kan du: ❶ Fra oldfruen: - informere resepsjonen om status til rommene. ❶ Fra resepsjonen: - endre status for et rom - vise romstatus på terminalen i resepsjonen. ❶ Redigere et notat bilag for romstatus. 5.1 Vise romstatus Oldfruen informerer resepsjonen om romstatus (rengjort, ikke rengjort, med uten problemer) : rom rengjort rom ikke rengjort om nødvendig, feilnummer (maks. 3 sifre: 000 for å slette forrige feil) 30

31 5 5.2 Kontroll av romstatus Resepsjonisten kan se på romstatus: Status Romstatus tast som tilsvarer skjermbildet viser direkte: Status 'rengjort' 'ikke rengjort', evt. feilnummer, status 'ledig' 'opptatt' katalognr. til på grunnlag av denne statusen kan du: RomSta gjentatte trykk (rengjort/ ikke rengjort) I.Prob Problm for å slette den angitte feilen for å legge inn feil-nr. OK 31

32 5 5.3 Skrive ut romstatus Et notat bilag for romstatus kan skrives ut automatisk når romstatus endres (hvis funksjonen er programmert). ROOM STATUS DEVELOPMENT-feltet er spesielt og omfatter følgende data: - det første sifferet gir romstatus: 0 = rom rengjort 1 = rom ikke rengjort - de andre sifrene (maks. 3) viser nummeret på problemet, det finnes et. 32

33 5 5.4 Konfigurasjon av romstatus Denne funksjonen brukes til å spesifisere om alle rommene bare de som er opptatt går manuelt automatisk over på status 'ikke rengjort' (på et programmert tidspunkt) ❶ Rom: Romstatus Status Global Rom OK gjentatte trykk Gjør det mulig å fastslå hvilke rom som er berørt av overgangen til tilstanden 'skal rengjøres' (alle rom bare de rommene som er opptatt). 33

34 5 ❶ Manuell automatisk overgang: Denne funksjonen brukes til å definere hvilke rom som omfattes av overgangen til status 'ikke rengjort' (alle rom kun opptatte rom). Status Global Nå programmert tast manuell overføring Tid Slett OK automatisk overføring I tabellen nedenfor kan du notere kodene du har tildelt de forskjellige problemene angitt i romstatusen: ROMSTATUS ROMSTATUS prefiks: 77 Rom rengjort: 0 Rom ikke rengjort: 1 Feil med: Feil med: Feil med: Feil med: Feil med: Feil med: Feil med: Feil med: Slette feilen: 000 PERSONLIG KODE 34

35 Garanti og betingelser howtoc Uavhengig av garantien i henhold til loven, har dette apparatet en garantitid på ett år (deler og arbeid) fra kjøpsdatoen. Faktura må fremvises dersom man vil påberope seg garantien. Denne garantien kan allikevel bli opphevet: dersom apparatet ikke brukes i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerveiledningen, dersom det er oppstått feil forringelser på grunn av naturlig slitasje, dersom det er blitt skadet på grunn av ytre påvirkninger (f.eks. slag, fall, utsatt for fuktighet, osv.), ved bruk i installasjoner som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regler dersom det er blitt foretatt reparasjoner endringer på apparatet av ikke produsent- forhandler-godkjente personer. Samsvarserklæring Undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel Advanced Reflexes (resepsjonsapparat) er antatt å oppfylle de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999/5/CE. Enhver uautorisert endring i produktet opphever denne samsvarserklæringen. Kopi av denne samsvarserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til: Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care 1, route du Dr. Albert Schweitzer - F Illkirch Cedex - Frankrike CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver: - 89/336/CEE (omfatter elektomagnetisk kompatibilitet) - 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet) /5/CE (R&TTE) Enkelte funksjoner i telefonen din trenger en programvarenøkkel for å kunne brukes er ikke tilgjengelige før installatøren har programmert dem. Copyright Alcatel Business Systems Alle rettigheter er forbeholdt. Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/ funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F Colombes Cedex R.C. Paris EH CMAA Ed.01 35

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01 &!3GHE4-hdacfe! ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes Réf. : 3AC 189 NVAC Ed. 01 BRUKERVEILEDNING Forholdsregler for bruk Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner

Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner 2001 Nortel Networks P0935944 Utgave 02 Funksjoner for romtjenester Dette kortet viser tastene på Business Series Terminals. Tabellen nedenfor

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk Brukerveiledningen er basert trådløs Dect apparat type. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse

Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse 2001 Nortel Networks P0935944 Utgave 01 Bruke romtjenester for Business Communications Romtjenester er en gruppe funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Kort for romtjenestefunksjoner

Kort for romtjenestefunksjoner Kort for romtjenestefunksjoner Artikkelnr. N0069065 November 2005 Romtjenestefunksjoner Dette kortet viser knappene på Business Series Terminals. Tabellen nedenfor viser hvilke taster du må trykke på ulike

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015 V-R7000 V-R7100 Brukermanual Mars 2015 Importør: Kasse og Butikkdata AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad Telefon: 66 77 80 30 e-post: firmapost@kbd.as www.kbd.as Forhandler: Applikasjon 4.4.0 1 V1-032015

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer