Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner"

Transkript

1 Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner 2001 Nortel Networks P Utgave 02

2 Funksjoner for romtjenester Dette kortet viser tastene på Business Series Terminals. Tabellen nedenfor viser hvilke taster du må trykke på ulike typer Nortel Networks-telefoner. Tastenavn T7100, T7208, T7316 M7100, M7208, M7310, M7324 M7100N, M7208N, M7310N, M7324N Funksjon ƒ ƒ Vent Volumkontroll Avslutt Romtjenester er en gruppe funksjoner som øker verdien av systemet på små og mellomstore brukssteder, som for eksempel på hoteller, moteller eller sykehus. I et hotellmiljø vil gjestene få bedre service gjennom umiddelbar tilgang til vanlige funksjoner som vekking eller påminnelser, samt nøyaktig sporing av hva som trenger å gjøres på rommet. Telefonene i systemet er delt inn i tre typer apparater: Vanlig apparat Et vanlig apparat kan være en telefon i vestibylen, på et kontor eller i et fellesområde. Det er ikke tilknyttet et rom, og har ikke tilgang til alle romtjenestene. Enhver systemtelefon eller analog telefon som er koblet til en analog terminaladapter (ATA), eller en analog stasjonsmodul (ASM). Romapparat Et romapparat er et apparat som er tilordnet til et rom. Det kan være enhver systemtelefon eller en analog telefon som er koblet til en ATA eller en ASM. Opptil fem apparater kan være tilordnet til samme rom (alle har samme romnummer). Admin-apparat for romtjenester Et admin-apparat for romtjenester kan være enhver systemtelefon med tolinjers display. Et admin-apparat for romtjenester kan programmeres slik at brukerne må taste inn admin-passordet for Samlet meldingstjeneste før de får tilgang til admin-funksjoner for romtjenester. Merk: Den første konfigurasjonen av apparatene blir programmert under systemprogrammeringen. Side 3

3 Alarmtid fi Avbryt fi Funksjonen Alarmtid gir vekkerklokkemulighet på systemapparater og analoge telefoner som er koblet til en ATA eller en ASM. Både romapparater og vanlige apparater kan programmeres til å varsle med lydsignaler på bestemte tidspunkt. Innenfor en periode på ett døgn kan det programmeres én alarmtid på et romapparat eller vanlig apparat. Dette klokkeslettet må angis daglig. Når alarmen ringer, varsler alle apparatene i det angitte rommet. Når alarmen blir avbrutt på ett apparat, stoppes den også på alle de andre apparatene i rommet. En ny alarmtid som blir lagt inn på et romapparat eller et vanlig apparat, vil erstatte alarmer som allerede er stilt inn på apparatet. Slik programmerer du funksjonen Alarmtid på en systemtelefon: 1. Trykk fi. Displayet viser Alrm: 07:00am AV. Hvis klokkeslettet for alarmen er riktig, trykker du PÅ/AV. Displayet viser Alrm:07:00am PÅ. Trykk FULLFØRT for å avslutte. eller Hvis du vil angi et nytt klokkeslett for alarmen, trykker du ENDRE. Displayet viser Angi klokkesl:. Tast inn et nytt, firesifret klokkeslett for alarmen. Hvis 24 timers klokke brukes (time: 00 til 23, og minutter: 00 til 59), er det ikke nødvendig å bekrefte. Displayet viser Alarm på tt:mm. Hvis 12 timers klokke brukes, viser displayet hh:mm AM or PM?. Trykk displaytasten for AM eller PM. Displayet viser Alarm på tt:mm. Alarmtid: analog telefon Avbryte alarmen Slå av alarmen Slik programmerer du funksjonen Alarmtid på en analog telefon: 1. Trykk fi. Det høres et lydsignal. 2. Tast inn et firesifret klokkeslett for alarmen. Hvis 24 timers klokke brukes (time: 00 til 23, og minutter: 00 to 59), høres det et lydsignal. Hvis 12 timers klokke brukes, trykker du for å velge AM eller for å velge PM. Det høres et lydsignal. Apparatene i rommet ringer og melder fra om vekking eller påminnelse på de angitte klokkeslettene. Hvis du vil avbryte alarmen på en systemtelefon, trykker du fi. Displayet viser Alarm av. Hvis du vil avbryte alarmen på en analog telefon, trykker du fi. Når alarmen ringer, kan du slå den av på følgende måte: På en systemtelefon kan du trykke en hvilken som helst tast, bortsett fra -tasten. På en analog telefon løfter du av telefonrøret og legger det deretter på igjen. Side 4

4 Alarmtid: adminapparat for romtjenester Admin-alarmfunksjonen for romtjenester kan bare brukes på admin-apparater for romtjenester. Admin-alarmfunksjonen for romtjenester gjelder bare for rommet. Den styrer ikke alarmene på vanlige apparater. Admin-alarmfunksjonen for romtjenester kan: spørre etter den gjeldende eller siste alarmen som ble angitt for et rom overskrive tidligere Alarmtid-programmering for et rom i systemet tilordne en alarmtid for et hvilket som helst rom i systemet endre en alarmtid for et hvilket som helst rom i systemet avbryte en ventende alarm for et hvilket som helst rom i systemet Slik programmerer du alarmtid for et rom ved hjelp av admin-alarmfunksjonen for romtjenester: 1. Trykk på en systemtelefon med tolinjers display. 2. Hvis det er angitt et passord, viser displayet Passord:. Tast inn admin-passordet for Samlet meldingstjeneste. 3. Displayet viser Al for romnr:. Tast inn romnummeret. 4. Trykk VIS. Displayet viser Alrm: 07:00am AV:. Hvis klokkeslettet for alarmen er riktig, trykker du displaytasten PÅ/AV for å aktivere alarmen. 5. Tast inn et firesifret klokkeslett for alarmen. Hvis 24 timers klokke brukes (time: 00 til 23, og minutter: 00 til 59), er det ikke nødvendig å bekrefte. Displayet viser Alarm tt:mm PÅ. Hvis 12 timers klokke brukes, viser displayet det firesifrede klokkeslettet pluss AM eller PM?. Trykk displaytasten AM eller PM. Displayet viser Alarm hh:mm am eller pm PÅ. 6. Trykk -tasten når du vil avslutte programmeringen. Romtilstand Romapparat fl Admin-apparat for romtjenester Med funksjonen Romtilstand kan brukerne utveksle informasjon om hvilken tilstand rommet er i. Romtilstandsfunksjonen er tilgjengelig fra et romapparat eller et admin-apparat for romtjenester. Romapparater kan: sette status for rommet til Service utført (Srvc utført) sette status for rommet til Behøver service (Behøver srvc) spørre etter status for rommet på et apparat med display. Admin-apparater for romtjenester kan: sette status for et hvilket som helst rom til Service utført (Srvc utført) sette status for et hvilket som helst rom til Behøver service (Behøver srvc) spørre etter status for et hvilket som helst rom. Side 5

5 Systemet endrer daglig statusen for opptatte rom til Behøver service på et angitt tidspunkt. Vedlikeholdspersonalet programmerer romtilstanden til Service utført når rommet er klart. Resepsjonsbetjeningen kan spørre etter eller programmere romtilstanden med et admin-apparat for romtjenester. Systemet setter automatisk statusen for et rom til Behøver srvc når rommet går fra å være opptatt til å være Ledig. Romtilstand: Romapparat Romtilstand: adminapparat for romtjenester Rombesit - telse Slik oppdaterer du romtilstanden ved hjelp av et romapparat: 1. Trykk fl på en systemtelefon eller trykk fl på en analog telefon. 2. Når du blir bedt om det, angir du status for rommet. 3. Trykk på nummertastene for å angi Satt til Srv utf. Tast om nødvendig inn passordet for Romtilstand. eller Trykk på nummertastene for å angi Satt til Beh srv. Tast om nødvendig inn passordet for Romtilstand. 4. Displayet viser Satt til Srv utf eller Satt til Beh srv. Slik oppdaterer du romtilstanden ved hjelp av et admin-apparat for romtjenester: 1. Trykk på en systemtelefon med tolinjers display. 2. Hvis det er angitt et passord, viser displayet Passord:. Tast inn admin-passordet for Samlet meldingstjeneste. 3. Displayet viser Tlst for romnr:. Tast inn romnummeret og trykk OK. 4. Displayet viser rrrrr:ledig. Trykk displaytasten ENDRE og velg ønsket status: Hvis rommet er opptatt, velger du Srvc utført eller Behøver srvc. Hvis rommet er ledig, velger du Ledig eller Behøver srvc. Standardinnstillingen er Ledig. 5. Hvis du vil oppdatere eller spørre etter andre romapparater, trykker du displaytasten SØK eller NESTE og går tilbake til trinn 3. Hvis du ikke har flere oppdateringer eller spørringer å utføre, trykker du -tasten for å avslutte programmeringen. Med funksjonen for rombesittelse kan resepsjonsbetjeningen tilordne oppringingsbegrensninger til romapparater. Denne funksjonen virker også sammen med funksjonen Romtilstand. Oppringingsbegrensninger for romapparater er definert i systemprogrammeringen. Rombesittelse gjelder ikke for vanlige apparater. Slik får du tilgang til funksjonen for rombesittelse og tilordner status for et romapparat: 1. Trykk på en systemtelefon med tolinjers display. 2. Hvis det er angitt et passord, viser displayet Passord:. Tast inn admin-passordet for Samlet meldingstjeneste. Side 6

6 3. Displayet viser Oppt for romnr:. Tast inn romnummeret og trykk OK. 4. Displayet viser rrrrr:ledig. Trykk displaytasten ENDRE og velg ønsket status: Ledig, Standard, Mid eller Full. Standardinnstillingen er Ledig. 5. Hvis du vil programmere andre rom, trykker du displaytasten SØK eller NESTE og går tilbake til trinn 3. Hvis det ikke er flere rom som skal programmeres, trykker du Avslutt-tasten for å avslutte programmeringen. Når du programmerer et rom til Ledig, vil alle ventende alarmer bli avbrutt. Romtjenestepassord Funksjonen Romtjenester har to typer passord som gir tilgang til forskjellige områder av romtjenesteprogrammeringen. Med pultpassordet får du tilgang til alle admin-funksjonene i Romtjenester. Med passordet for romtilstand kan du endre romtilstanden. Standardpassordene blir opprettet og endret i systemprogrammeringen. Side 7

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000 Tittelside Nortel Communication Server 1000 IP 1120E-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokumentet er utgitt for å støtte Nortel Communication Server 1000,

Detaljer

Bruke Skriv ut og hold 1

Bruke Skriv ut og hold 1 Bruke Skriv ut og hold 1 Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet og ikke skrive den ut med en gang. Når du er klar til å skrive ut,

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging

Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Generelt Kvalitetssikring av trenerjobben er helt avgjørende for resultatene hos kunden/utøveren. På Progresjon er det tilrettelagt egne verktøy og funksjoner

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere Denne hurtigveiledningen hjelper deg med: 1. Hvordan registrere seg på CitiManager? a) Kun for eksisterende kortinnehavere med nettutskrift b) Kun kortinnehavere med papirutskrift 2. Viktige tips 3. Vis

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Doro Secure 350. Norsk

Doro Secure 350. Norsk Doro Secure 350 HMS art.nr.: 184600 Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: 2012-01-02 Varenr. SECURE 350 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr

Detaljer

AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen.

AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen. AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen. Om tjenesten Når du aktiverer AOS Alarm tjenesten, vil vi sette opp overvåkning

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer