Alcatel Mobile Reflexes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel Mobile Reflexes"

Transkript

1 Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

2

3 Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er laget for å gjøre hverdagen enklere for deg. For å lære det viktigste om Mobile 100 eller 200, foreslår vi at du leser de første kapitlene i denne håndboken nøye. Hvorvidt enkelte av funksjonene som beskrives i denne veiledningen er tilgjengelige eller ikke, avhenger av versjon eller konfigurering av systemet. Kontakt den systemansvarlige hvis du er i tvil. 1

4 Innholdsfortegnelse Forholdsregler for bruk s. 5 Telefonen s. 7 Display og tilknyttede ikoner s Statusikoner s MENY-ikoner s Kommunikasjonsikoner s Hvordan bruke denne veiledningen? s Hvordan bruke telefonen s. 11 Ta i bruk telefonen s Plassere batteriet i telefonen s Lading av batteriet s Slå på telefonen (fortsettelse) s Tilgang til MENY og navigering s. 14 Anrop s Foreta et anrop s Motta et anrop s Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste s Foreta anrop till internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) s Gjenta et av de 6 sist slåtte numrene (Gjenta) s Anmode om tilbakeringing s Foreta et callinganrop s Legge igjen en talemelding s Legge igjen en tekstmelding s Ikke følge en viderekopling s Bruke telefonen i Handsfree-modus s Slå nummeret med tonesignalering s Sette anropet på venting ved opptatt s Bryte inn i en samtale s Foreta et privat anrop til en ekstern abonnent s Debitere kundekontoer direkte for egne anrop (Prosjektkode). s Parkere et eksternt anrop s Varsle om sjikaneanrop s. 24 Behandle flere anrop s Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer). s Motta et annet anrop mens en samtale pågår s Gå fra en samtale til en annen (veksle) s Overføre et anrop s. 28 2

5 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (3-veis konferanse) s Kontrollere venting ved opptatt s Viderekople anrop når du er opptatt i en samtale s. 31 Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen..... s Endre språk s Programmere egen telefonliste s Programmere personlig kode s Programmere assosiert nummer s Programmere tilknyttet nummer s Tilpasse ringetonen s Aktivere vibratoren eller ringeren (Mobile 200) s Bruke høyttaleren s Justere telefonen s Justere kontrasten i displayet s Identifisere telefonen du bruker s Bruke listen over funksjoner s Programmere en påminnelse om avtale s Skjule egen identitet s Funksjon for ikke å bli forstyrret s Vise kostnaden for eksterne samtaler s Låse telefonen s. 44 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake s Foreta en viderekopling s Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling). s Andre typer viderekoplinger s Fjernstyrt viderekopling (direkte viderekopling) s Viderekople anrop til et talemeldingssenter (direkte viderekopling) s Oppheve alle viderekoplinger s Viderekople anrop til et assosiert nummer (overflyt) s Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s Ringe tilbake til siste interne anroper s. 54 Arbeide i gruppe s Svare på felles ringeklokke s Innhente et anrop s Søkegruppe s Sende en tekstmelding til en intern abonnent s Overvåke et telefonapparat s. 58 Filtreringsfunksjoner for SJEF/SEKRETÆR-telefoner s Sjeftelefon s. 59 Foreta et anrop direkte til en sekretærtelefon s. 59 Aktivere filtrering av anrop s. 59 3

6 Innhente filtrerte anrop s. 61 Lytte "taust" til en filtrert samtale s Sekretærtelefon s. 62 Foreta et anrop direkte til en sjeftelefon s. 63 Varsle på sjeftelefonen om at du ikke er tilstede s. 63 Behandle filtrerte anrop s. 64 Behandle filtrering av anrop i sjefens sted s. 64 Registrere telefonen s Registrere telefonen på et system ved første igangsetting..... s Registrere telefonen på andre systemer (fortsettelse) s. 67 Presentasjon av ekstrautstyret s Ladeapparater s Nettadapterens karakteristikker s Presentasjon av batteriet s Opplading av ekstra batteri (i "Dual"-stativet) s Hodetelefon / ekstern mikrofon s Rengjøre telefonen s Bære med seg og beskytte telefonen s. 72 Flytskjema av MENYEN s. 73 Ordliste s. 75 Oversikt s. 77 4

7 Forholdsregler for bruk Dekningsområde: ALCATEL-systemets integrerte DECT-funksjoner gjør det mulig å styre abonnentenes bevegelsesfrihet via de trådløse DECT-telefonapparatene. ALCATEL-systemets radiodekning besørges av nett med baseenheter. Dekningsområdet for en baseenhet kalles en celle. Mobilitet: En bruker kan foreta eller motta et anrop fra hvilken som helst celle. Radiooverføring: Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å bevege seg mens en samtale pågår, og gå fra celle til celle. Overføringen fra en celle til en annen skjer automatisk uten at det får konsekvenser for samtalen. I noen tilfeller kan man høre en svak knitring i telefonen i overføringsøyeblikket. Bruk av godkjent utstyr av DECT-typen: Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen med en privat, trådløs ALCATEL telefonsentral (PABX). CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver: - 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet) - 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet) /5/CE (R&TTE) I henhold til direktivet 1999/5/CE (R&TTE) som ble kunngjort i Den europeiske unionens offisielle tidende den 7. april 1999, bruker dette utstyret det harmoniserte frekvensspekteret DECT, og kan brukes i alle medlemsland i den europeiske union, samt Sveits og Norge. Bruken av DECT-utstyret er ikke garantert mot forstyrrelser forårsaket av annen godkjent bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser. 5

8 Bruksbetingelser: Følgende bruksvilkår må oppfylles, særlig med hensyn til bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser: DECT-utstyret kan bare brukes for å opprette forbindelser mellom faste punkter hvis disse forbindelsene ikke er permanente, og hvis antennens ekvivalente, isotrope utstrålingseffekt er mindre enn 250 mw. Vilkårene for tilgang til et telepunktnett for DECT-utstyret må være gjenstand for en avtale som er undertegnet av vedkommende godkjente nettoperatør. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet for bruk sammen med et Alcatel OmniPCX 4400-system slik det blir beskrevet i veiledningen. Telefonen, som er i overensstemmelse med GAP-standarden, kan brukes i forenklet modus på et annet DECT/GAP-system (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Bruk av telefonen i GAP-modus gjøres ifølge en spesiell modus som kan medføre funksjonelle restriksjoner som ikke vil bli tatt hensyn til av garantien. Unngå å utsette telefonen for ugunstige forhold (regn, havluft, støv...) slik at den kan fungere tilfredsstillende. Det garanteres ikke at telefonen fungerer tilfredsstillende hvis omgivelsestemperaturen er lavere enn - 10 C eller høyere enn + 45 C. Hvis temperaturen ligger på mellom - 5 C og - 10 C, kan det hende at displayet er uleselig, noe som er helt midlertidig og som ikke virker inn på telefonens funksjon. Du må ikke slå på eller bruke telefonen i nærheten av gass eller lettantennelige væsker. 6

9 Telefonen Stikkontakt hodetelefon Lampe: Utenfor radiodekket område (hurtig blinking) Ny melding Sakte blinking: - grønn Mobile rød Mobile 200 MARTIN PAUL Justere lydnivået 31/08/00 16:30 Gå tilbake til forrige meny Slette et tegn Slette et helt felt (langt trykk) Legg på Gå tilbake til velkomstsk jermen Låse/låse opp tastaturet (langt trykk) Tilgang til MENYEN Navigere Løft av Gjenta (langt trykk) Veksle (samtale med 2 personer) Aktivere/deaktivere vibrator (langt trykk)* Liste over internnumre Mikrofon Aktivere / deaktivere høyttaler Aktivere hemmelig samtale på HandsFree-laderen * Avhengig av modell Slå på / slå av (langt trykk) Tilgang til On/Off-menyen (første trykk) for å slå av telefonen, aktivere/deaktivere vibratoren, aktivere/deaktivere ringetonen, låse tastaturet 7

10 1. Display og tilknyttede ikoner Displayet inneholder 1 linje med statusikoner og 3 linjer med 16 alfanumeriske tegn. Telefonen Mobile 200 har i tillegg display og tastatur med belysning Statusikoner Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon angående telefonapparatets status. Batteriets ladenivå Innkomne meldinger: tale- og tekstmeldinger, anmodninger om tilbakeringing og ubesvarte anrop Innkomne, ubesvarte anrop (hvis ikke andre typer meldinger) Viderekopling aktivert Ringetone aktivert Vibrator aktivert (Mobile 200) Ringetone deaktivert Påminnelse om programmert avtale Radiomottakets kvalitet Du kan få presiseringer angående statusikonene med info. vinduer som vises når du bruker navigasjonstasten i velkomstskjermen: Batteri fullt Trykk på tasten for å fjerne info.vinduene. 8

11 1 2. MENY-ikoner MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke på tasten. Med menyen får du tilgang til alle de funksjoner som systemet ditt tilbyr. Telefonlister: styre egen telefonliste og tilgang til bedriftsintern telefonliste. Display og tilknyttede ikoner Gjenta: gjenta et av de 6 sist slåtte numrene. Viderekopling: viderekople anrop. Meldingssenter: avlese meldinger og sende tale- og tekstmeldinger. Sjef/sekretær* Overvåking* Justere telefonen: justere kontrasten, aktivere eller deaktivere toner, belysning Veiledning: Programmering, liste over funksjoner.. Valg av språk Justering av ringetonen Avtale: programmere et klokkeslett for påminnelse om avtale. Systemlås: hindre at det blir foretatt eksterne anrop og endringer i programmeringen av telefonapparatet. Valg av system Installasjon (reservert for installasjon) * Disse ikonene vil kun bli vist dersom de tilsvarende funksjonene er installert. 9

12 1 3. Kommunikasjonsikoner Foreta et anrop Motta et anrop* Samtale pågår* Samtale venter* Tilgang til telefonlistene Overføre et anrop Ettersignallering av DTMF (tonesending) Opprette en konferanse Tilleggsopsjoner Anropets varighet * I tilfelle flere anrop, blir ikonene ledsaget av tegn som representerer de ulike abonnentene Hvordan bruke denne veiledningen? Trykk kort på navigasjonstasten for å få tilgang til MENYEN og for å bekrefte. Flytt navigasjonstasten oppover eller nedover. Flytt navigasjonstasten mot venstre eller høyre. Bruk tastene på tastaturet for å taste inn siffer og bokstaver. Viktig informasjon. I tillegg til disse symbolene kan det forekomme små ikoner eller tekst. Alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som leveres med telefonen. 10

13 1 5. Hvordan bruke telefonen I løpet av de ulike bruksfasene, kan du få tilgang til de ulike opsjonene som systemet tilbyr på flere måter ved å bruke: ikonlisten, øverst på skjermen opsjonslisten, nederst på skjermen. Enkelte funksjoner er kun tilgjengelige fra opsjonene i tekstmenyen. Eksempel på opsjoner som man kan få tilbud om i løpet av en samtale: Display og tilknyttede ikoner ƒ ˆ Š SMITH John I samtale OverfØr Konferanse Telefon lister Send DTMF Supervis List Sjefens Liste Assistent List Sporre anrop Forby Venting Samtale Tid Samtale pågår Plassering av samtale 2 (motta et anrop eller samtale på venting ) ƒ Overføring Konferanse Telefonlister DTMF-tonesignalering Overvåking ˆ Sjef/sekretær Andre opsjoner Š Anropets varighet Velge et ikon eller en opsjon i tekstmenyen, og deretter bekrefte 11

14 2. Ta i bruk telefonen 2 1. Plassere batteriet i telefonen Plassere batteriet i telefonen: Plasser batteriet på glidetappene ved å følge merkingen som er angitt på merkelappen Skyv det oppover helt til det høres et klikk Ta ut batteriet fra telefonen: Skyv batteriet nedover mot enden av telefonen Fjern batteriet fra glidetappene Mobile 100-versjonen fungerer kun med batteri av typen Ni-Mh, og Mobile 200-versjonen kun med Li-Ion-batteri. 12

15 2 2. Lading av batteriet Ta i bruk telefonen Kople til laderen og plasser telefonen i ladestativet. Lading av batteriet pågår* Den grønne lampen lyser og batteri-ikonet vises. Sett telefonen regelmessig til lading. Telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg. * batteriet er ladet etter 3 eller 5 timer, avhengig av modell Slå på telefonen MARTIN Paul Slå på (langt trykk) Vent noen sekunder (ca. 3 sek.) 31/08/00 16 :30 Telefonen er slått på Hvis displayet ikke slås på eller batteri ikonet blinker, må du lade batteriet. Hvis ikonet for radiodekning ikke vises på displayet: Sjekk at du befinner deg innenfor et radiodekningsområde (flytt deg nærmere en baseenhet dersom det ikke er tilfelle). Sjekk at telefonen er riktig installert på systemet (rådfør deg med PABX-installatøren). Hvis displayet angir: "System 1 - Auto install?", se avsnittet "Registrere telefonen" eller ta kontakt med installatøren. Slå av telefonen: Trykk på tasten (langt trykk). 13

16 2 4. Tilgang til MENY og navigering MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke på tasten Følgende displaybilde vises: MARTIN Paul 31/08/00 16 :30 Velkomstskjerm Hovedmeny Tilgang til funksjonene: Velge en funksjon i MENYEN Assosiert Tilknytted Passord Inne i funksjonen kan du flytte deg horisontalt på de ulike ikonene, eller vertikalt i tekstmenyene 14

17 3. Anrop Anrop 3 1. Foreta et anrop Slå et nummer i blokker Slå et nummer med overlapping Nummer? ELLER Nummer? Slå nummeret Sende anropet Løft av Slå nummeret Slette med tasten SMITH John Ledig Ring Tilbake SMITH John I samtale Overfor Abonnenten ringes opp Du snakker i telefonen Legg på - Når du vil foreta et eksternt anrop, slå koden for "Tilkopling til hovednett" før abonnentens nummer. - Når du vil foreta et anrop til sentralbordet, slå koden for "Sentralbordanrop". Se de tilsvarende kodene under rubrikken "Anrop" i funksjonen OPSJONER: Når abonnenten svarer ikke, kan du bekrefte opsjonen: "Ring Tilbake" for å anmode om tilbakeringing "Tekstbeskjed" for å overføre en tekstmelding "Talepost" for å legge igjen en talemelding "Svat HT" for å gi en beskjed direkte på høyttaleren på abonnentens telefon "DECT" for å komme i kontakt med abonnentens DECT mobiltelefon 15

18 3 2. Motta et anrop BELLER Yves ringer Ta Samtalen ELLER BELLER Yves I samtale Overfor Motta et anrop Løft av Du snakker i telefonen Legg på Ringetonen høres ikke dersom: vibratoren er aktivert og ringetonen avslått, ikonet vises på velkomstskjermen, ringetonen er avslått, ikonet vises på velkomstskjermen. Lampen blinker (grønn) hvis vibratoren og ringetonen er avslått. OPSJONER: Når telefonen ringer, kan du bekrefte opsjonen: "Ikke ringelyd" for å slå av ringetonen. "Avvis anropet" for å viderekople anropet til det tilknyttede nummeret uten å løfte av røret Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste Direkte tilgang MARTIN Paul 31/08/00 16 :30 Bevege navigasjonstasten nedover SMITH JOHN WEBER PIERRE Velge navnet til den personen du ønsker å ringe Sende anropet Fra MENYEN Pers. Katalog Telefon liste Velge funksjonen "Telefonlister" tilgang til "Pers. Katalog" 16

19 3 4. Foreta anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) Anrop Direkte tilgang Navn? BELL J K L 5 Trykke på tasten "Telefon liste" Taste inn abonnentens navn eller initialer (fornavn, etternavn) BELL.Navn.Initialer.Navn & Fornavn BELL Joseph BELLER Yves 2 Svar Velge ønsket type søk (via navnet, initialene eller etternavnet og fornavnet) Velge ønsket navn Sende anropet Fra MENYEN Pers. Katalog Telefon liste Velge funksjonen "Telefonlister" Velge opsjonen "Telefon liste" (*) For å taste inn et navn: tastene på nummertastaturet har bokstaver som du kan få frem med fortløpende trykk. Det valgte tegnet vises i en rute nederst på displayet. Eksempel: trykk fortløpende 2 ganger på " 8 " for å vise bokstaven "U". Vente til markøren har forflyttet seg, eller bevege navigasjonstasten til høyre for å gå til neste tegn. Bruk tasten til å slette dersom du skulle ha tastet inn feil. 17

20 3 5. Gjenta et av de 6 sist slåtte numrene (Gjenta) For å gjenta sist slåtte nummer: trykk på (langt trykk), eller: WEBER Pierre SMITH John Velge funksjonen "Gjenta" Velge et navn eller et nummer Sende anropet 3 6. Anmode om tilbakeringing Du ringer til en abonnent, men denne svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Ring Tilbake Tilbakeanrop OK opsjonen "Ring Tilbake" Anmodningen er akseptert Legg på Dersom abonnenten er opptatt, vil du bli ringt tilbake så snart han har lagt på. Dersom abonnentens telefon er viderekoplet, vil ikke anmodningen om tilbakeringing følge viderekoplingen Foreta et callinganrop Abonnenten svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Svat HT WEBER Pierre SMITH John Du koples direkte på høyttaleren til abonnenten. Velge opsjonen "Svat HT" Abonnenten må løfte av røret hvis han vil svare. 18

21 3 8. Legge igjen en talemelding Anrop Abonnenten svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Talepost Følg instruksjonene fra den talte veiledningen Velge opsjonen "Talepost" 3 9. Legge igjen en tekstmelding Abonnenten svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Tekstbeskjed Faste Beskjede Prg Beskjeder Ny Melding Velge opsjonen "Tekstbeskjed" Velge meldingstype Viktig! Ring til Ring tilbake im Melding sendt Velge melding for å overføre meldingen Gå tilbake til hvilemodus Meldingstyper: - Faste Beskjede: faste, forhåndsdefinerte meldinger - Prg Beskjeder: forhåndsdefinerte meldinger som skal fylles ut - Ny Melding: melding man kan skrive fritt (maksimum 32 tegn) (Se 7.4) 19

22 3 10. Ikke følge en viderekopling ÞSMITH John Ledig Ring Tilbake ÞSMITH John Ledig Overstyr WEBER Pierre Ledig Ring Tilbake Anropet viderekoples til et annet nummer Velge opsjonen "Overstyr" Anropet omdirigeres til den anropte telefonen Bruke telefonen i Handsfree-modus Hodetelefon-modus: Dersom opsjonen "Hodetelefon" er tilgjengelig (telefonapparat med en linje, systemprogrammering), kan du, så snart du setter i kontakten til hodetelefonen, motta anrop uten å foreta deg noe som helst på telefonapparatet. Når det kommer inn et anrop, varsles dette med en pipelyd og telefonen tar anropet automatisk. Når samtalen er over, går telefonen automatisk over i hvilemodus. "Voice desktop" ladeapparat: Med en gang telefonen settes inn i "Voice desktop" ladeapparat, blir Handsfree-funksjonen tilgjengelig: - når det kommer inn et anrop. Hvis du løfter av røret uten å ta telefonen ut av ladeapparatet, kan du samtale i Handsfree-modus. - mens du sitter i en samtale. Med en gang du setter telefonen inn i ladeapparatet går du over til Handsfree-modus. I Handsfree-modus kan du justere lydstyrken med tastene + eller -, mens tasten på telefonen gjør det mulig å slå midlertidig av mikrofonen (lampen på ladeapparatet blinker). 20

23 3 12. Slå nummeret med tonesignalering Anrop Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering, f.eks. hvis det er en taletjeneste, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing: SMITH John I samtale Overfor SMITH John I samtale Send DTMF Send DTMF Deaktiver DTMF Samtale pågår Velge opsjonen "Send DTMF" eller ikonet "Tonesignalering" Alle de slåtte numrene blir da sendt med tonesignalering For å deaktivere funksjonen, bekrefte opsjonen "Deaktiver DTMF" Sette anropet på venting ved opptatt Du foretar et anrop til en intern abonnent, men abonnenten er opptatt (telefonapparat med en linje). Slik setter du anropet på venting: SMITH John Opptatt Ring Tilbake SMITH John Opptatt Vent SMITH John Vennligst vent.. Abonnenten er opptatt Velge opsjonen "Vent" Abonnenten blir varslet om at du venter. Hvis han ikke svarer på anropet ditt så snart han har avsluttet samtalen, vil telefonen hans automatisk ringe. 21

24 3 14. Bryte inn i en samtale Telefonen til abonnenten er opptatt (telefonapparat med en linje). Dersom du har fått tillatelse til det kan du bryte inn den pågående samtalen. Slik gjør du det: SMITH John Opptatt Ring Tilbake SMITH John Opptatt Innlytting Abonnenten er opptatt Velge opsjonen "Innlytting" Hvis en av de 3 abonnentene legger på røret, blir samtalen mellom de 2 andre opprettholdt. Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen Du kan hindre at en tredjeprson bryter inn i samtalen ved å bekrefte funksjonen "Innlytt sperret" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Div. tjenester" før du foretar anropet. Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret Foreta et privat anrop til en ekstern abonnent Du kan foreta et eksternt anrop uavhengig av hvilke sperringer som er definert. Dette anropet får en spesiell taksering som gjør det mulig å identifisere det. 1. Taste koden for "Privatsamtale" 2. Taste identitetskoden (PIN-kode) 3. Taste eventuelt din personlige kode 4. Taste nummeret til abonnenten 22

25 3 16. Debitere kundekontoer direkte for egne anrop (Prosjektkode) Anrop Du kan debitere kontonumrene som er tilknyttet kundene dine med kostnadene forbundet med dine eksterne anrop. 1. funksjonen "Prosjektkode" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Div. tjenester", 2. Taste nummeret til kundekontoen, 3. Taste koden for "Tilkopling til hovednett" etterfulgt av abonnentens nummer Parkere et eksternt anrop Du kan parkere anropet til en ekstern abonnent og deretter hente inn samtalen på en hvilken som helst telefon i bedriften. PARKERT I samtale OverfØr I samtale Vent APPARAT : Samtale pågår Velge opsjonen "Vent" Taste et telefonnummer eller legg på røret Hvis du legger på røret uten å taste et telefonnummer, "parkeres" anropet på din telefon. Innhente et "parkert" anropt: På telefonen hvor anropet er parkert: bekrefte funksjonen "Parker/Tilbake" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Gruppesvar tjen.". Fra en hvilken som helst telefon: utfør den samme operasjonen, og tast deretter nummeret til den telefonen hvor anropet er parkert. Hvis den parkerte samtalen ikke blir hentet inn innen en viss tid, blir den viderekoplet til sentralbordet. 23

26 3 18. Varsle om sjikaneanrop Du kan varsle om sjikaneanrop: I samtale OverfØr I samtale Registrere Samtale pågår Velge opsjonen "Registrere" Hvis anropet er internt, varsles systemet ved hjelp av en spesiell melding. Hvis anropet er eksternt, kan den offentlige teleoperatøren varsles om anropet. 24

27 4. Behandle flere anrop Enkelte funksjoner kan tas i bruk enten ved å bruke tekstmenyen eller ved å velge et ikon i ikonrekken med navigasjonstasten Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer) Behandle flere anrop Nummer? WEBER Pierre I samtale Overfor Slå nummeret Sende anropet Konfigurasjon med flere linjer SMITH John I samtale Overfor WEBER Pierre Tilbake fra hold Hent inn Den første abonnenten venter Oppheve dobbel samtale Den første abonnenten ringer opp igjen Hente inn den første abonnenten Konfigurasjon med en linje SMITH John I samlate OverfØr SMITH John I samlate ForespØl av Den første abonnenten venter For å oppheve dobbel samtale, velge opsjonen "Forespøl av" WEBER Pierre Tilbake fra hold Hent inn Den første abonnenten ringer opp igjen Hent inn den første abonnenten MERK: Hvis du legger på røret i løpet av en dobbel samtale i konfigurasjon med bare en linje, vil du foreta en overføring. Du kan også initiere en dobbel samtale ved å bekrefte først opsjonen: "Spørre anrop" hvis du sender med tonesignalering. "Telefon lister" for å bruke egen telefonliste eller anrop via navnevalg. 25

28 4 2. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen: Konfigurasjon med flere linjer BELLER Yves ringer Ta Samtalen Et annet anrop kommer inn og varsles med flere pipelyder ELLER Løft av BELLER Yves I samtale Overfor Den første abonnenten settes på venting BELLER Yves ringer OverfØr Hvis du ikke svarer umiddelbart på det andre anropet, vil du bli varslet om at det er satt på venting så lenge abonnenten ikke har lagt på røret. Konfigurasjon med en linje BELLER Yves venter OverfØr Et annet anrop kommer inn og varsles med flere pipelyder BELLER Yves venter Konsultere Velge opsjonen "Konsultere" BELLER Yves I samlate OverfØr BELLER Yves I samtale Broker anrop I samtale med den andre abonnenten Gå tilbake til den første abonnenten ved å bekrefte opsjonen "Broker anrop" 26

29 4 3. Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker med en abonnent og en annen er satt på venting. For å gå fra en samtale til en annen: Konfigurasjon med flere linjer Behandle flere anrop SMITH John I samtale Overfor Gå tilbake til samtalen som er satt på venting WEBER Pierre I samtale OverfØr Hvis det er flere anrop som venter WEBER Pierre Tilbake fra hold Hent inn Velge anropet Konfigurasjon med en linje SMITH John I samlate OverfØr SMITH John I samtale Broker anrop WEBER Pierre I samtale OverfØr I samtale med en annen abonnent Velge opsjonen "Broker anrop" Tilbake til den første abonnenten 27

30 4 4. Overføre et anrop Du snakker i telefonen. Foreta en dobbel samtale for å få tak i mottakeren av overføringen, og deretter: Konfigurasjon med flere linjer SMITH John I samtale Overfor Overfor OK Den første abonnenten settes på venting opsjonen "Overfør" Overføring akseptert Gå tilbake til hvilemodus Konfigurasjon med en linje WEBER Pierre I samtale Overfor OU Overfor OK Den første abonnenten settes på venting opsjonen "Overfør" eller Legg på røret Overføring akseptert Gå tilbake til hvilemodus Du kan også initiere en overføring ved å bekrefte opsjonen "Overfør" for å bruke egen telefonliste eller anrop via navnevalg når du vil ha tak i en annen abonnent, eller når du sender med tonesignalering. Du kan umiddelbart overføre anropet ditt uten å vente på svar fra abonnenten selv om denne er opptatt. Overføring mellom to eksterne abonnenter er vanligvis ikke tillatt (avhengig av landet du er i) 28

31 4 5. Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (3-veis konferanse) Du snakker med en abonnent mens en annen er satt på venting Behandle flere anrop WEBER Pierre I samtale OverfØr WEBER Pierre I samtale Konferanse Velge ikonet eller opsjonen "Konferanse" WEBER Pierre SMITH John Avslutt Konf. Konferanse pågår For å oppheve konferansen, bekrefte opsjonen "Avslutt Konf.". Du kommer tilbake til den første abonnenten. Du kan også initiere en konferanse ved å bekrefte opsjonen "Konferanse" for å bruke egen telefonliste eller anrop via navnevalg når du vil ha tak i en annen abonnent, eller når du sender med tonesignalering. Hvis du legger på røret mens konferansen pågår forblir de to abonnentene i forbindelse med hverandre (mulig restriksjon for to eksterne abonnenter). 29

32 4 6. Kontrollere venting ved opptatt Du kan forby at abonnentene settes på venting når telefonen din er opptatt. De eksterne anropene vil bli viderekoplet til sentralbordet. Mens en samtale er i gang: WEBER Pierre I samtale Forby Venting WEBER Pierre I samtale Tillat venting Velge opsjonen "Forby Venting" For å oppheve, velge opsjonen "Tillat venting" Før du foretar et anrop funksjonen "Vente kontroll" under rubrikken Þ Þ "Tjenester" Þ "Ikke forst/steng" Funksjonen forblir aktiv helt til neste endring, selv etter at du har lagt på røret. 30

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Bruksanvisning Digital mobiltelefon EB-GD93 Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Forenklet bruksanvisning Den forenklete bruksanvisningen skal hjelpe brukeren til å benytte de mest grunnleggende

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer