ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes"

Transkript

1 ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK

2 Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget for å gjøre hverdagen enklere for deg. For å lære det viktigste om Mobile 100 eller 00, foreslår vi at du leser de første kapitlene i denne håndboken nøye. Hvorvidt enkelte av funksjonene som beskrives i denne veiledningen er tilgjengelige eller ikke, avhenger av versjon eller konfigurering av systemet. Kontakt den systemansvarlige hvis du er i tvil. 1

3 Innholdsfortegnelse Forholdsregler for bruk s. Telefonen s. 7 Beskrivelse av telefonen 1. Display og tilknyttede ikoner s Statusikoner s MENY-ikoner s Kommunikasjonsikoner s Hvordan bruke denne veiledningen? s. 10. Ta i bruk telefonen s.11.1 Plassere batteriet i telefonen s. 11. Lading av batteriet s. 1.3 Slå på telefonen s. 1.4 Tilgang til MENY og navigering s Anrop s Foreta et anrop s Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste (Pers Kortnr) s Foreta anrop via navnevalg (liste over internnumre) s Motta et anrop s Gjenta sist slåtte nummer (repeter) s Automatisk tilbakeringing av intern abonnent s Mens en samtale pågår s Behandle flere anrop s Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår s Motta et annet anrop mens en samtale pågår s Gå fra en samtale til en annen (veksle) s Overføre et anrop s Samtale med interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse) s Sette abonnenten på venting (parkering) s.

4 Innholdsfortegnelse. Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen.. s.3.1 Programmere egen telefonliste (Pers Kortnr) s. 3. Endre en oppføring i egen telefonliste s. 4.3 Justere ringetonen s..4 Velge språk s. 7. Programmere personlig kode s. 7.6 Aktivere hodetelefonmodus s. 8.7 Justere telefonen s. 8.8 Justere kontrasten i displayet s. 9.9 Programmere en påminnelse om avtale s Identifisere telefonen du bruker s Låse telefonen s Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake.... s Velge anrop som skal viderekoples s Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)... s Viderekople anrop til et talemeldingssenter s Oppheve alle viderekoplinger s Forskjellige typer viderekoplinger s Eksempel på viderekopling ved opptatt s Avlese talemeldinger s Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s Arbeide i gruppe s Svare på felles ringeklokke s Innhente et anrop s Søkegruppe s Viderekople gruppeanrop s Sende en tekstmelding til en intern abonnent s. 38 3

5 Innholdsfortegnelse 8. Bruke telefonen i GAP-modus s Foreta et anrop s Motta et anrop s Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste s Gjenta sist slåtte nummer (repeter) s Tonesignalering (DTMF) s Definert brudd s Programmere egen telefonliste s Endre et navn eller et nummer s Slette en oppføring s Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen s Justere telefonen s Registrere telefonen s Registrere telefonen på et system ved første igangsetting s Registrere telefonen på andre systemer s Presentasjon av ekstrautstyre s Ladeapparater s Nettadapterens karakteristikker s Presentasjon av batteriet s Opplading av ekstra batteri (i Dual -stativet) s Hodetelefon / ekstern mikrofon s Rengjøre telefonen s Bære med seg og beskytte telefonen s Flytskjema av MENYEN s Ordliste s. 13. Oversikt s. 6 4

6 Forholdsregler for bruk Dekningsområde: ALCATEL-systemets integrerte DECT-funksjoner gjør det mulig å styre abonnentenes bevegelsesfrihet via de trådløse DECT-telefonapparatene. ALCATEL-systemets radiodekning besørges av nett med baseenheter. Dekningsområdet for en baseenhet kalles en celle. Mobilitet: En bruker kan foreta eller motta et anrop fra hvilken som helst celle. Radiooverføring: Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å bevege seg mens en samtale pågår, og gå fra celle til celle. Overføringen fra en celle til en annen skjer automatisk uten at det får konsekvenser for samtalen. I noen tilfeller kan man høre en svak knitring i telefonen i overføringsøyeblikket. Bruk av godkjent utstyr av DECT-typen: Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen med en privat, trådløs ALCATEL telefonsentral (PABX). CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver: 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet) 73/3/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet)) 1999//CE (R&TTE) I henhold til direktivet 1999//CE (R&TTE) som ble kunngjort i Den europeiske unionens offisielle tidende den 7. april 1999, bruker dette utstyret det harmoniserte frekvensspekteret DECT, og kan brukes i alle medlemsland i den europeiske union, samt Sveits og Norge. Bruken av DECT-utstyret er ikke garantert mot forstyrrelser forårsaket av annen godkjent bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser.

7 Forholdsregler for bruk Bruksbetingelser: Følgende bruksvilkår må oppfylles, særlig med hensyn til bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser: DECT-utstyret kan bare brukes for å opprette forbindelser mellom faste punkter hvis disse forbindelsene ikke er permanente, og hvis antennens ekvivalente, isotrope utstrålingseffekt er mindre enn 0 mw. Vilkårene for tilgang til et telepunktnett for DECT-utstyret må være gjenstand for en avtale som er undertegnet av vedkommende godkjente nettoperatør. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet for bruk sammen med et ALCATELsystem slik det blir beskrevet i veiledningen. Telefonen, som er i overensstemmelse med GAP-standarden, kan brukes i forenklet modus på et annet DECT/GAP-system (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Bruk av telefonen i GAP-modus gjøres ifølge en spesiell modus som kan medføre funksjonelle restriksjoner som ikke vil bli tatt hensyn til av garantien. Unngå å utsette telefonen for ugunstige forhold (regn, havluft, støv...) slik at den kan fungere tilfredsstillende. Det garanteres ikke at telefonen fungerer tilfredsstillende hvis omgivelsestemperaturen er lavere enn - 10 C eller høyere enn + 4 C. Hvis temperaturen ligger på mellom - C og - 10 C, kan det hende at displayet er uleselig, noe som er helt midlertidig og som ikke virker inn på telefonens funksjon. Du må ikke slå på eller bruke telefonen i nærheten av gass eller lettantennelige væsker. 6

8 Telefonen Stikkontakt hodetelefon Lampe: Utenfor radiodekket område (hurtig blinking) Slette et tegn Gå tilbake til forrige meny Slette et helt felt (langt trykk) HANSEN Ola Ons 4 Mai 16:30 Justere lydnivået Legg på Gå tilbake til velkomstskjermen Slå av ringetone Låse/låse opp tastaturet (langt trykk) Aktivere/deaktivere vibrator (1) (langt trykk) Tilgang til MENYEN Navigere Løft av Gjenta (langt trykk) Veksle (samtale med personer) Liste over internnumre Tilpassing av telefonen til egne behov (langt trykk () ) Aktivere / deaktivere høyttaler Aktivere hemmelig samtale på HandsFree-laderen Mikrofon (1) Avhengig av modell. () Spesielt tilfelle: fra den personlige telefonlisten, kan du med et langt trykk opprette og endre en oppføring i telefonlisten Slå på / slå av (langt trykk) Hurtig tilgang til justering av ringetone For ytterligere informasjon, besøk nettstedet 7

9 1 Display og tilknyttede ikoner Displayet inneholder 1 linje med statusikoner og 3 linjer med 16 alfanumeriske tegn. Telefonen Mobile 00 har i tillegg display og tastatur med belysning. 1.1 Statusikoner Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon angående telefonapparatets status. Batteriets ladenivå Informasjon som må avleses: mottatte anrop som er ubesvart, tale- og tekstmeldinger Påminnelse om programmert avtale Viderekopling aktivert Vibrator aktivert (Mobile 00) Ringetone aktivert Ringetone deaktivert Radiomottakets kvalitet Du kan få presiseringer angående statusikonene med info. vinduer som vises når du bruker navigasjonstasten i velkomstskjermen: Batteri fullt 8

10 1 1. MENY-ikoner MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke på tasten. Med menyen får du tilgang til alle de funksjoner som systemet ditt tilbyr. Telefonlister: styre egen telefonliste og tilgang til bedriftsintern telefonliste. Gjenta: gjenta sist slåtte nummer. Viderekopling: viderekople anrop. Display og tilknyttede ikone Meldingssenter: avlese og sende tale- og tekstmeldinger. Innhenting av anrop: svare på et anrop til at annet telefonapparat. Avtale: programmere et klokkeslett for påminnelse om avtale. Systemlås: hindre at det blir foretatt eksterne anrop og endringer i programmeringen av telefonapparatet. Tilpassing av telefonen til egne behov: velge melodi, språk Justere telefonen: justere kontrasten, aktivere eller deaktivere toner, belysning Valg av system Installasjon 1.3 Kommunikasjonsikoner Foreta et anrop Motta et anrop* Samtale pågår* Samtale venter* Tilgang til telefonlistene 9

11 1 Overføre et anrop Ettersignallering av DTMF (tonesending) Opprette en konferanse Sette på felles venting Parkere en ekstern samtale *I tilfelle flere anrop, blir ikonene ledsaget av tegn som representerer de ulike abonnentene. Display og tilknyttede ikone 1.4 Hvordan bruke denne veiledningen? Trykk kort på navigasjonstasten for å få tilgang til MENYEN og for å bekrefte. Flytt navigasjonstasten oppover eller nedover. Flytt navigasjonstasten mot venstre eller høyre. Bruk tastene på tastaturet for å taste inn siffer og bokstaver. Viktig informasjon. I tillegg til disse symbolene kan det forekomme små ikoner eller tekst.alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som leveres med telefonen. 10

12 Ta i bruk telefonen.1 Plassere batteriet i telefonen Plassere batteriet i telefonen: Plasser batteriet på glidet appene ved å følge merkingen som er angitt på merkelappen Skyv det oppover helt til det høres et klikk Ta ut batteriet fra telefonen: Skyv batteriet nedover mot enden av telefonen Fjern batteriet fra glidetappene Mobile 100-versjonen fungerer kun med batteri av typen Ni-Mh, og Mobile 00-versjonen kun med Li-Ion-batteri. 11

13 . Lading av batteriet Ta i bruk telefonen Kople til laderen og plasser telefonen i ladestativet. Lading av batteriet pågår* Sett telefonen regelmessig til lading.telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg. *batteriet er ladet etter 3 timer eller timer, avhengig av modell..3 Slå på telefonen HANSEN Ola Ons 4 Mai 16:30 Slå på (langt trykk) Vent noen sekunder (ca. 3 sek.) Telefonen er slått på Hvis displayet ikke slås på eller batteri ikonet blinker, må du lade batteriet. Hvis ikonet for radiodekning ikke vises på displayet: Sjekk at du befinner deg innenfor et radiodekningsområde (flytt deg nærmere en baseenhet dersom det ikke er tilfelle). 1

14 .3 Slå på telefonen (fortsettelse) Sjekk at telefonen er riktig installert på systemet (rådfør deg med PABX-installatøren). Hvis displayet angir: System 1 Auto install?, se avsnittet Registrere telefonen eller ta kontakt med installatøren. Ta i bruk telefonen Slå av telefonen: Trykk på tasten (langt trykk)..4 Tilgang til MENY og navigering MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke på tasten. Følgende displaybilde vises: HANSEN Ola Ons 4 Mai 16:30 Tilgang til funksjonene: Ringe tone Velge en funksjon i MENYEN OK? Inne i funksjonen kan du flytte deg horisontalt på de ulike ikonene 13

15 3 Anrop 3.1 Foreta et anrop John i samtale Overfør Slå nummeret Sende anropet Tal Legg på Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer. 3. Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste (Pers Kortnr) Pers Katalog Kortnr Telefonlister tilgang til Pers Kortnr 1-JOHN -PAUL 3- Velge navnet til den personen du ønsker å ringe Sende anropet Det er mulig å sende anropet direkte fra navnelisten ved å slå nummeret til oppføringen. 14

16 3 3.3 Foreta anrop via navnevalg (liste over internnumre) Anrop Pers Katalog Kortnr Telefonlister Velge Katalog Skriv navn Taste inn den første bokstaven i abonnentens navn* Velge ønsket navn Sende anropet * Hvis det er mulighet for flere svar, kan du utvide søket ved å legge til de neste bokstavene (andre, tredje, ) i navnet. Trykk på 1 når du ikke kjenner en av bokstavene i navnet. Du kan få hurtig tilgang til denne funksjonen fra skjermspareren ved å trykke på tasten 3.4 Motta et anrop Sofie anroper Sofie i samtale Overfør Det kommer inn et anrop Løft av Tal Legg på Ringetonen høres ikke dersom: vibratoren er aktivert, ikonet ringetonen er avslått, ikonet vises på skjermspareren vises på skjermspareren. Slå av ringetonen: Trykk på når telefonen ringer: det er fremdeles mulig å svare ved å trykke på tasten. 1

17 3 3. Gjenta sist slåtte nummer (repeter) Anrop Gjenta Sende anropet Nummeret til den sist ringte abonnenten vises Det sist slåtte nummeret kan også gjentas direkte fra skjermspareren ved utføre et langt trykk på tasten. 3.6 Automatisk tilbakeringing av intern abonnent Telefonen til den interne abonnenten du prøver å få tak i er opptatt, og du vil at abonnenten skal ringe deg tilbake straks han har lagt på. Helene Ekst. venter TbAnr? funksjonen HANSEN Ons 4 Mai 16:30 Tilbakeanrop aktiv For å oppheve forespørselen om automatisk tilbakeringing, taste koden for funksjonen oppheve tilbakeanrop. 16

18 3 3.7 Mens en samtale pågår Anrop Mens en samtale pågår kan du, på flere måter og uten å miste linjen, få tilgang til opsjonene som systemet ditt tilbyr ved å bruke: ikonlisten, øverst på skjermen valgene, nederst på skjermen HŽl ne i samtale Overfør Samtale Send DTMF Konferanse Manuell Hold Parkere Samtale pågår Plassering av samtale (motta et anrop eller samtale på venting ) Telefonlister Overføring Foreta et annet anrop DTMF-tonesignalering Konferanse Felles venting Parkere (ekstern samtale) 17

19 3 Anrop 3.7 Mens en samtale pågår (fortsettelse) Eksempel: sende med tonesignalering - DTMF Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering, f.eks. hvis det er en taletjeneste, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing: i samtale i samtale Send DTMF? i samtale Send DTMF? Samtale pågår Velge ikonet Send DTMF Alle de slåtte numrene blir da sendt med tonesignalering Bekreft på nytt for å deaktivere funksjonen fra skjermbildet Send DTMF. 18

20 4 Behandle flere anrop 4.1 Foreta anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår Paul i samtale Overfør 10 Nummer? Slå nummeret Sende anropet John i samtale Overfør Den første abonnenten settes på venting Legg på røret for den samtalen som pågår Du kan også foreta et anrop til en annen abonnent ved å velge ikonet eller teksten: samtale, eller ved å bruke egen telefonlisten eller listen over internnumre. 4. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En annen person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen: Paul anroper John i samtale Overfør Navnet på den som ringer vises i 3 sek., og du hører en pipelyd Løft av Paul i samtale Overfør Den første abonnenten settes på venting Legg på røret for den samtalen som pågår 19

21 4 4.3 Etter mer enn 3 sek., må du flytte deg med tasten til ikonet, identiteten til den andre abonnenten (og løfte av røret, hvis nødvendig). Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker i telefonen, og for å gå tilbake til samtalen som er satt venting: Behandle flere anrop Paul i samtale Overfør John i samtale Overfør Gå tilbake til samtalen som er satt på venting Du kan vise identiteten til abonnenten som er satt på venting uten å ta samtalen, ved å bruke tasten:. Paul i samtale Overfør John pœ hold Gjenopprett? Velge samtalen som er satt på venting John i samtale Overfør Gå tilbake til samtalen som er satt på venting 0

22 4 4.4 For å overføre abonnenten til en annen person: i samtale Overfør Overføre et anrop 10 Nummer? Slå nummeret til mottakeren Paul i samtale Overfør Du snakker med mottakeren opsjonen Overfør Behandle flere anrop Etter å ha slått nummeret til mottakeren, kan du overføre samtalen direkte uten å vente på svar fra abonnenten ved å bekrefte valget Overfør. Du kan foreta overføringen ved hjelp av ikonet eller teksten Overfør. Overføring mellom to eksterne abonnenter, samt overføring ved hjelp av avslutt-tasten, avhenger av systemets konfigurasjon. 4. Samtale med interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse) Paul i samtale Overfør Paul i samtale Konferanse? Velge Konferanse John, Paul Konferanse Konferanse? Du sitter i konferanse For å oppheve konferansen, trykk på tasten abonnenten på nytt.. Du er i samtale med 1

23 4 4.6 Du kan sette en ekstern samtale på venting for å innhente den på et annet telefonapparat i samtale Overfør Du snakker med en ekstern abonnent Sette abonnenten på venting (parkering) i samtale Parker samt. Velge ikonet Parkering Behandle flere anrop Abonnenten settes på venting og hører en ventetone. For å innhente det parkerte anropet (innhente parkert anrop): Parkere OK? Innhente anrop Velge ikonet Innhente parkert anrop Slå nummeret til telefonen for det parkerte anropet i samtale Overfør Du snakker i telefonen Hvis du ikke innhenter det parkerte anropet innen en viss tid (standarden er 1 1/ minutt), viderekoples anropet til sentralbordet.

24 Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen.1 Programmere egen telefonliste (Pers Kortnr) Den personlige telefonlisten kan inneholde opptil 10 numre. Pers Katalog Kortnr Telefonlister tilgang til Pers Kortnr HANSEN Navn? Velge ønsket nummer i listen (langt trykk) Taste inn navnet Nummer? Taste inn nummeret Taste inn et navn: tastene på nummertastaturet har bokstaver som du kan få frem med fortløpende trykk. Eksempel: trykk fortløpende ganger på 8 TUV for å vise bokstaven U. 3

25 . Endre navnet Endre en oppføring i egen telefonliste Telefonlister 1-OLA -SOFIE 3-ANNE Velge oppføring som skal endres (langt trykk) Nummer? Pers Katalog Flytte deg frem til sifferet som skal endres Kortnr tilgang til Pers Kortnr HANSEN Navn? Flytte deg frem til bokstaven som skal endres Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Endre nummeret For å slette en oppføring, må navnet og nummeret slettes med tasten C (langt trykk). For å slette et tegn, bruk tasten C (kort trykk). 4

26 .3 Justere ringetonen Du kan velge telefonens melodi (6 muligheter) og justere dens lydnivå (4 nivåer). Det kan brukes en progressiv (økende styrke) ringetone (møtestilling). Velge melodi: Tilpassing av telefonen til egne behov Melodi 1 Melodi Melodi 3 Velge ønsket melodi Justere volum på ringetonen: Tilpassing av telefonen til egne behov Ringe OK? tone Velge ikonet Melodi Ringe volum OK? Velge ikonet Volum Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Volum 1 Volum Volum 3 Velge ønsket lydnivå

27 Aktivere vibratoren eller ringetonen (Mobile 00) : 8 TUV Langt trykk Denne tasten gjør det mulig å skifte raskt fra ringetone til vibrator og omvendt. Rask tilpassing av ringetonen: Alt etter hva du foretar deg, har du muligheten til hurtig å endre parametrene for ringetonen ved å utføre et kort trykk på tasten, og deretter ved å bruke tasten: SlŒ av telefonen? HANSEN Ola Ons 4 Mai 16:30 Vibrator aktivert og ringetone deaktivert 8 TUV Langt trykk HANSEN Vibrator deaktivert og ringetone aktivert Slå av telefonen Aktivere / deaktivere vibratoren (Mobile 00) Aktivere / deaktivere ringetonen Aktivere / deaktivere møtestilling (progressiv ringetone) Aktivere / deaktivere tastelås Ola Ons 4 Mai 16:30 Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen ønsket valg. 6

28 .4. Velge språk Tilpassing av telefonen til egne behov Fran ais Deutsch English Velge ønsket språk Programmere personlig kode 1 3 Det opprinnelig valget av språk utføres automatisk av systemet. Telefonens standardkode er 11. Denne koden gjør det mulig å låse telefonen (se avsnittet Låse telefonen ): SprŒk OK? Velge ikonet Språk Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Passord Tilpassing av telefonen til egne behov OK? Velge ikonet Passord.... Gammelt passord? Taste inn gammel kode 7

29 .6 Denne modusen gjør det mulig å svare automatisk på anropene (uten at du foretar noe som helst), og å overføre samtalen på den eksterne hodetelefonen..... Taste inn ny kode Tilpassing av telefonen til egne behov Ikke Aktiv OK? aktiv Velge aktiv / ikke aktiv etter ønske Hvert tall i koden symboliseres med en stjerne. Aktivere hodetelefonmodus Velge ikonet Hodetelefonmodus Hodesett mod OK? Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen.7 Justere telefonen Justere telefonen Ringer Tastaturtone Varseltone Velge den funksjonen* du vil aktivere eller deaktivere 8

30 .7 Aktivere / deaktivere *Du kan aktivere eller deaktivere følgende funksjoner: Belysning (Mobile 00) Telefonens belysning slås på når du trykker på en tast. Ringer Telefonen ringer når den mottar et anrop. Vibrator (Mobile 00) Telefonen vibrerer når den mottar et anrop. Tastaturtone For hvert tastetrykk høres det en pipelyd. Varseltone Når det detekteres en feil, høres det en pipelyd. Dekningstone Når radiodekningen ikke lenger detekteres, høres det en pipelyd. Skjermsparer Skjermbilde som vises etter en viss periode uten aktivitet..8 Justere telefonen Justere telefonen (fortsettelse) Gå tilbake til hvilemodus Justere kontrasten i displayet Kontrast : 3/ Velge ikonet Kontrast Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Øke eller minske kontrasten Gå tilbake til hvilemodus gjør det mulig å sette et navn på skjermspareren når telefonen brukes i GAP-modus. 9

31 .9 Tid? Vekking: Fast avtale: Programmere en påminnelse om avtale Avtale Taste inn klokkeslettet for avtalen påminnelse i løpet av de neste 4 timer påminnelse hver dag til samme klokkeslett Telefonen ringer ved det programmerte klokkeslettet: Trykk på eller for å bekrefte svaret. Temp. avt. OK? Velge ikonet Fast avtale eller ikonet Vekking Hvis du sitter i telefonen, blinker displayet og du vil høre en pipelyd. Etter tre påminnelser uten at du har svart, deaktiveres den midlertidige påminnelsen, mens den faste påminnelsen fremdeles er lagret. Hvis telefonen din er viderekoplet til en annen telefon, viderekoples ikke påminnelsen om avtalen. Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen For å annullere en påminnelse om avtale: Velge avtaletypen som skal annulleres, og slette det programmerte klokkeslettet med tasten C..10 Identifisere telefonen du bruker Identiteten og nummeret til telefonen vises permanent når telefonen befinner seg i hvilemodus i radiodekningsområdet (uten skjermsparer). 30

32 .11 Denne funksjonen gjør det mulig å hindre at det blir foretatt eksterne anrop og endringer i programmeringen av telefonapparatet: Systemlås For å låse opp: Låse telefonen Hvert tall symboliseres med en stjerne. For å velge eller endre telefonens låsekode, se avsnittet Programmere personlig kode. JA NEI JA NEI låsingen Passord? Taste koden Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Velge Nei i den siste skjermen for programmering av låsing. 31

33 6 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake 6.1 Velge anrop som skal viderekoples Denne funksjonen gjør det mulig å velge anropstypene som skal viderekoples. Disse er: eksterne anrop, interne anrop (lokale) eller alle anrop. Alle Anrop Eksterne anr. Interne anr. Viderekoplinger Velge ikonet Liste over anrop Velge anropstypen som skal viderekoples valget Gå tilbake til hvilemodus 6. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter eller et internt nummer (sentralbord, osv.). Dir. VK OK? Viderekoplinger tilgang til direkte viderekopling Nummer? Slå nummeret til mottakeren 3

34 6 6.3 Viderekoplinger Du kan fortsette å foreta anrop når telefonen er viderekoplet. Generell bemerkning angående viderekoplinger: du kan aktivere kun én viderekopling på din telefon. Programmering av en ny viderekopling annullerer automatisk den forrige. Viderekople anrop til et talemeldingssenter Dir VK tale OK? Velge ikonet Viderekople til talemeldingssenter Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake 6.4 Oppheve alle viderekoplinger Opphev VK Viderekoplinger OK? Velge ikonet Oppheve viderekoplinger 33

35 6 6. Du kan foreta ulike typer viderekoplinger fra listen over viderekoplinger. VK opptatt det nummeret du har valgt. VK I. forstyr Telefonen din er midlertidig utilgjengelig for alle anrop. Følg meg VK VK til Psøk Anropene blir viderekoplet til din bærbare personsøker. 6.6 Viderekoplinger tilgang til viderekopling ved opptatt Forskjellige typer viderekoplinger Når du er opptatt i en samtale, blir alle anrop viderekoplet til Anropene følger deg når befinner deg ved et annet telefonapparat. Eksempel på viderekopling ved opptatt Nummer? Slå nummeret til mottakeren Velge ikonet Liste over viderekoplinger VK I. forstyr Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake 34

36 6 6.7 Når det har kommet inn en melding, vises ikonet 6.8 Når du har fått inn en melding, vises ikonet tilgang til Meldingssenter Avlese talemeldinger tilgang til funksjonen Meldingssenter Følg instruksjonene fra den talte veiledningen Ny tala post OK? tilgang til talemeldingssenter på velkomstskjermen. Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede på velkomstskjermen. Tekst meldinger OK? Velge ikonet Tekstmelding Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Les melding OK? tilgang til lesing av meldinger <Ident> <Dato Tid> Meldin? Velge ønsket melding <Melding> for avlesing Anrop Lese av meldingen Mens du leser av meldingen, kan du velge følgende funksjoner med tasten. Anrop: ringe tilbake til abonnenten. Dette sletter også meldingen. Slette: meldingen slettes. 3

37 7 Arbeide i gruppe 7.1 Svare på felles ringeklokke Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet på sentralbordet over til en felles ringeklokke. Du kan svare på disse anropene: Svar Gen.Klk OK? Innhente anrop Svare på felles ringeklokke for å svare på anropet 7. Innhente et anrop Du hører at telefonen ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Innhent Ind. OK? Innhente anrop Nummer? Slå nummeret til telefonen som ringer tilgang til Innhente anrop vilkårlig apparat 36

38 7 Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: Innhente anrop Innhent OK? Grp. Velge ikonet Innhente anrop innen innhentgruppe Arbeide i gruppe Noen av telefonene kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse telefonene (beskyttet). 7.3 Søkegruppe Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Enkelte telefonapparat kan tilhøre en gruppe. Du kan få forbindelse med disse telefonapparatene ved å slå gruppens nummer. Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. Midlertidig utmelding av søkegruppe: Koden for funksjonen Utmelding av gruppe Nr. til gruppen Løft av Visning av tillatelse av utmelding Innmelding i gruppen på nytt: Koden for funksjonen Innmelding i gruppe Nr. til gruppen Løft av Visning av annullering av utmelding 37

39 7 7.4 Du kan viderekople anropene til den gruppen du deltar i: Koden for funksjonen Viderekopling av gruppeanrop Viderekople gruppeanrop Nr. til mottaker av viderekopling Løft av Visning av tillatelse av viderekopling Arbeide i gruppe For å oppheve denne funksjonen, se kapittel 6 Oppheve alle viderekoplinger. 7. Sende en tekstmelding til en intern abonnent 0 Tekst meldinger Meldingssenter OK? Velge ikonet Tekstmelding Send melding OK? tilgang til Sende en melding Nummer? Slå nummeret til mottakeren Ring Tilbake OK? Velge meldingen som skal sendes 38

40 7 Nedenfor finner du de 7 forhåndsdefinerte meldingene: 1 RING TILBAKE RING TILBAKE I MORGEN 3 RING TILBAKE xx:xx (*) 4 RING TILBAKE xx.xx.xx (*) KONTAKT SENTRALBORDET 6 RING SEKRETÆREN 7 JEG VIL RINGE TILBAKE xx:xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER 9 VENNLIGST HENT DIN FAX 10 VENNLIGST HENT DIN POST 11 VENNLIGST OPPHEV VIDEREKOPLING 1 BESØKENDE VENTER 13 DU ER VENTET I RESEPSJONEN 14 MØTE KL xx:xx (*) 1 MØTE xx.xx.xx (*) 16 MØTE xx.xx.xx KL xx:xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 18 UTE RESTEN AV DAGEN 19 TILBAKE xx:xx (*) 0 TILBAKE xx.xx.xx KL xx:xx (*) 1 PÅ FERIE,TILBAKE xx.xx.xx (*) EKSTERNT MØTE 3 EKSTERNT MØTE,TILBAKE xx.xx.xx (*) 4 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) I MØTE - IKKE FORSTYRR 6 TIL LUNSJ 7 IKKE TILSTEDE (*) Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet. Arbeide i gruppe Hvis ønsket melding må fylles ut: Ring Tilbake xxxxxxxxx OK? tilgang til melding som må fylles ut Ring Tilbake OK? Fylle ut meldingen Når du fyller ut en melding, kan du slette de inntastede tegnene med C. 39

41 8 Bruke telefonen i GAP-modus Din telefon, som er i overensstemmelse med GAP-standarden, kan brukes i forenklet modus på et annet DECT/GAP-system (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Dersom ikke annet er spesifisert, tilsvarer de bruksområdene som beskrives under de mulighetene som telefonapparatet tilbyr deg sammen med de andre obligatoriske funksjonene som er tilgjengelige på det faste GAP-systemet. Automatisk overføring fra radio-celle: Denne funksjonen som tilbys av telefonen, gjør det mulig å flytte seg fra en baseenhet til en annen uten at det har konsekvenser for forbindelsen. Denne muligheten begrenses allikevel av det faste systemets egne grenser, og da spesielt av systemets kapasitet til å styre flere baseenheter. Displayets rolle: Når det foretas anrop fra telefonen, vises de tallene som tastes inn på displayet. Når du mottar et anrop, viser displayet anroperens nummer dersom det faste systemet styrer denne funksjonen. Denne bruken kan medføre funksjonelle restriksjoner som ikke vil bli tatt hensyn til av garantien. 8.1 Foreta et anrop John 01:0 Slå nummeret Sende anropet Tal Legg på 40

42 Sofie Det kommer inn et anrop Motta et anrop Løft av Sofie Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste Tal 00:0 Legg på Bruke telefonen i GAP-modus 1-Ola -Marie 3- Telefonlister Velge navnet til den personen du ønsker å ringe Sende anropet 8.4 Gjenta sist slåtte nummer (repeter) Trykk på tasten: (langt trykk). 8. Tonesignalering (DTMF) Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering, f.eks. hvis det er en taletjeneste, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing. Slik gjør du: Trykk på tasten: (langt trykk). 41

43 8 8.6 Definert brudd gjør det mulig å aktivere funksjoner som overføring av anrop til et annet telefonapparat. For å sende et definert brudd: Trykk på tasten: 0 (langt trykk). 8.7 Definert brudd Programmere egen telefonliste Bruke telefonen i GAP-modus Listen kan inneholde opptil 1 nummer Telefonlister Velge ønsket nummer i listen 1-Endre HANSEN Navn? -Slett 3-Anrop Taste inn navnet (maks. 10 tegn) Nummer? Taste inn nummeret Gå tilbake til hvilemodus Taste inn et navn: tastene på nummertastaturet har bokstaver som du kan få frem med fortløpende trykk. Eksempel: trykk fortløpende ganger på 8 for å vise bokstaven U. TUV Slik legger du inn en pause i nummeret: trykk på tasten 1 (langt trykk). Slik legger du inn et definert brudd: trykk på tasten 0 (langt trykk). 4

44 8 8.8 Telefonlister Endre et navn eller et nummer 1-Endre -Slett 3-Anrop Velge Endre 1-Ola -Marie 3- Velge oppføringen som skal endres HANSEN Navn? Flytte deg frem til bokstaven som skal endres Bruke telefonen i GAP-modus Endre navnet Nummer? Flytte deg frem til sifferet som skal endres Endre sifferet For å slette et tegn, bruk tasten C. 43

45 8 8.9 Telefonlister Slette en oppføring 1-Endre -Slett 3-Anrop Velge Slett 1-Ola -Marie 3- Velge oppføringen som skal slettes Bruke telefonen i GAP-modus 8.10 Tilpasse telefonen til egne behov og justere telefonen Velge melodi: Ringetone Melodi 1 Melodi Melodi 3 Velge ønsket melodi Gå tilbake til hvilemodus 44

46 8 Justere volum på ringetonen: Ringetone Øke / senke volumet Velge språk: Gå tilbake til hvilemodus Volum 3/4 Velge ikonet Volum Bruke telefonen i GAP-modus Fran ais English Deutsch Språk Velge ønsket språk Valider Gå tilbake til hvilemodus Justere kontrasten i displayet: Kontrast : 3/ Justere telefonen Velge ikonet Kontrast Øke / minske kontrasten Gå tilbake til hvilemodus 4

47 Justere telefonen Aktivere / deaktivere Justere telefonen Gå tilbake til hvilemodus Ringer Tastaturtone Varseltone Velge den funksjonen* du vil aktivere eller deaktivere Bruke telefonen i GAP-modus *Du kan aktivere eller deaktivere følgende funksjoner: Belysning (Mobile 00) Ringer Vibrator (Mobile 00) Tastaturtone Varseltone Dekningstone Skermsparer Telefonens belysning slås på når du trykker på en tast. Telefonen ringer når den mottar et anrop. Telefonen vibrerer når den mottar et anrop. For hvert tastetrykk høres det en pipelyd. Når det detekteres en feil, høres det en pipelyd. Når radiodekningen ikke lenger detekteres, høres det en pipelyd. Skjermbilde som vises etter en viss periode uten aktivitet. 46

48 9 Registrere telefonen 9.1 Registrere telefonen på et system ved første igangsetting For å kunne fungere må mobiltelefonen være registrert på minst et Alcatel- eller GAP-system (registreringsprosedyre). Hvis displayet ved første igangsetting viser: System 1 Auto install? er ikke telefonen blitt registrert på noe system; rådfør deg med installatøren eller gå frem på følgende måte: 1. Klargjør systemet for registrering (se systemets installasjonshåndbok).. Når systemet er klart, viser telefonen fremdeles startdisplayet: SYSTEM 1 Auto install? Launch Subscription? for å installere telefonen 3. Du har to ulike påloggingsmuligheter: a- Hvis systemet ikke bruker AC-kode Påloggingen kan starte Subscription Running... Starte påloggingen b- Hvis systemet bruker AC-kode (autentisitetskode) Configure AC code? Velge AC AC Code Taste koden Launch Subscription? Subscription Running... Starte påloggingen Påloggingen kan vare opptil minutter. 47

49 9 Hvis registreringsprosedyren er riktig utført (Subscription accepted), er telefonen klar til bruk, og ikonet for radiodekning vises. Hvis registreringsprosedyren ikke er riktig utført, foreslår telefonen å foreta påloggingen på nytt. Launch Subscription? Registrere telefonen Bruk av telefonen i GAP-modus kan medføre funksjonelle restriksjoner som ikke vil bli tatt hensyn til av garantien. 9. Registrere telefonen på andre systemer Det er mulig å registrere telefonen på flere systemer (maks. ). Merk: inngang 1 er som regel forbeholdt bruken med ditt hovedsystem ALCATEL. Du kan velge de andre inngangene for å registrere telefonen på et annet system (ALCATEL eller annet). For å foreta en ny registrering når telefonen allerede er registrert på et eller flere systemer, går du frem på følgende måte: 1. Klargjør systemet for registrering (se systemets installasjonshåndbok eller rådfør deg med installatøren).. Når systemet er klart: Passord? Installasjon Taste inn installasjonskoden (314987) System System 1 System System 3 Installer Endre navn Velge system Velge Installer 48

50 9 9. Registrere telefonen på andre systemer (fortsettelse) Start pœlogging? Påloggingen kan starte Registrere telefonen 3. Du har to ulike påloggingsmuligheter: a- Hvis systemet ikke bruker AC-kode Starte påloggingen PŒlogging Vent! b- Hvis systemet bruker AC-kode (autentisitetskode) AC Code Start pœlogging? Velge AC Taste koden Start PŒlogging pœlogging? Vent! Starte påloggingen Påloggingen kan vare opptil minutter. Hvis registreringsprosedyren er riktig utført (Pålogging OK!), er telefonen klar til bruk, og ikonet for radiodekning vise. Hvis registreringsprosedyren ikke er riktig utført, foreslår telefonen å foreta påloggingen på nytt. Start pœlogging? Avhengig av den systemtypen som er valgt, vil det for registreringsprosedyren kunne bli nødvendig å foreta en eller flere tilleggsoperasjoner på systemet. 49

51 9 Velge eget telefonsystem Telefonen kan programmeres for å fungere på ulike DECT-systemer (ALCATEL eller GAP). System SYSTEM 1 SYSTEM Auto.tilkoble Velge ønsket inngang (valget angis med radioknappen med en prikk i midten) Registrere telefonen Gå tilbake til hvilemodus Valget beholdes selv etter at telefonen er blitt slått av/på. Valg av et spesielt system (SYSTEM ) tilsvarer en låsing på et bestemt system. Dette valget må endres dersom du ønsker å skifte system. Valget Auto.tilkoble gjør det mulig for telefonen å kople seg automatisk på når den kommer inn dekningsområdet til et system. Dersom de systemene som er programmert i telefonen har felles dekningsområder, plasserer mobiltelefonen seg på det første systemet den finner. 0

52 10 Presentasjon av ekstrautstyret 10.1 Ladeapparater Laderen Corded består av: 1. en ledning for tilkopling til nettet via en AC/DC adapter. Laderen Basic Desktop består av: 1. et telefonstativ,. en ledning for tilkopling til nettet via en AC/DC adapter. Laderen Dual Desktop består av: 1. et stativ med: en plass til telefonen, en plass til ekstra batteri, en lampe som angir ladenivået for det ekstra batteriet,. en ledning for tilkopling til nettet via en AC/DC adapter. Laderen Voice Desktop består av: 1. et stativ med: en plass til telefonen, en høyttaler og en mikrofon til bruk i Handsfree -modus, to knapper + /- for volumjustering.. en ledning for tilkopling til nettet via en AC/DC adapter. Trykk på tasten for å deaktivere eller ektivere mikrofonen. 1

53 Inngang:30 V - 0 Hz Utgang: 1 V DC - 00 ma 10.3 Nettadapterens karakteristikker Veggkontakten for laderen må befinne seg i næheten av ladestativet og være lett tilgjengelig for å kunne tjene som seksjonsdeler. Presentasjon av batteriet Telefonen Mobile 00 leveres med et Li-lon-batteri med en kapasitet på 600 mah - 3,6 V. Telefonen Mobile 100 leveres med et NiMh med en kapasitet på 0 mah - 3,6 V. Presentasjon av ekstrautstyret Telefonens driftstid I hvilemodus i dekningsområdet I kontinuerlig samtale Li-Ion-batteri 13 timer 1 timer NiMh-batteri 10 timer 13 timer Første gangs lading: Plasser telefonen i ladestativet Batteri-ikonet blinker I ladefase (minst timer) Batteriet er ladet Batteriet oppnår optimal ytelse først etter ca. 10 ladinger/utladinger. Disse batteriene inneholder forurensende bestanddeler og må ikke kastes i den vanlige søppelkassen, men leveres inn til et egnet mottak for spesialavfall.

54 Opplading av ekstra batteri (i Dual -stativet) Laderen får spenningstilførsel (AC/DC-adapteren er koplet til nettet). Plasser det ekstra batteriet i ladestativet. Ladetiden er ca., timer (Li-Ion-batteri, eller NiMh-batteri). Den tofargede lampen på "Dual"-laderen gir følgende indikasjoner: Slukket: ekstra batteri ikke tilstede. Rød: ekstra batteri under lading. Grønn: ekstra batteri ladet. 10. Hodetelefon / ekstern mikrofon Presentasjon av ekstrautstyret På siden av telefonen finnes det en kontakt for hodetelefon/ekstern mikrofon. For å vite mer om disse hodetelefonmodellenes karakteristikker, ta kontakt med forhandleren Rengjøre telefonen Telefonen trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Hvis det likevel skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, bruker du en myk, fuktig klut. Ikke bruk såpe eller rengjøringsmiddel som kan risikere å skade telefonens farger eller overflater Bære med seg og beskytte telefonen For at du ikke skal miste telefonen, bør du gjøre det til en vane å feste den til beltet ved hjelp av belteklipsen. Den kan også legges i en beskyttende veske. Det finnes flere ulike veskemodeller. Ta kontakt med installatøren. Ved bruk under vanskelige forhold, f. eks. i industrien (støv, filspon, damp av ulik opprinnelse og risiko for fall), må den beskyttende spesialvesken brukes. Når vesken brukes, må du fjerne belteklipsen fra telefonen. 3

55 11 Flytskjema av MENYEN 4

56 1 Ordliste DECT: Europeisk standard for trådlåse telefoner: Digital Enhanced Cordless Telecommunication. DECT-telefon: trådløs telefon i overensstemmelse med denne standarden. DTMF - Tonesignalering: Mens du snakker i telefonen, må du av og til overføre koder med tonesignalering. Disse kodene benyttes for eksempel når en bruker ønsker å konsultere en taleserver, få tilgang til automatisk sentralbord eller til en telefonsvarer med fjernavlesing. Egen telefonliste: Denne listen inneholder egne telefonnumre for brukeren av en telefon. Felles telefonliste: Denne listen inneholder alle kortnumre som er tilgjengelige for brukerne av Alcatelsystemet. GAP (Generic Access Profile): Spesiell funksjonsmodus som defineres i den europeiske DECT-standarden. Telefonens GAP-modus er en forenklet basisfunksjon som gjør det mulig å bruke telefonen sammen med andre DECT GAP-systemer (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Innhentingsgruppe: Denne funksjonen gjør det mulig å svare på et anrop som er beregnet på en annen telefon. Innhentingen av anropene finner sted innenfor en innhentingsgruppe. Innlytt: Denne funksjonen gjør det mulig å bryte inn i en samtale mellom to abonnenter. Konferanse: Denne funksjonen gjør det mulig for en bruker, mens han er i samtale med en annen, å opprette en samtale med tre deltakere. Overføring av samtale: Funksjon som gjør det mulig å sette over en samtale til en annen bruker i systemet. Parkering: Denne funksjonen gjør det mulig å sette en annen samtale på venting for så å gå tilbake til den senere fra et annet autorisert telefonapparat i installasjonen. Personlig kode: Denne koden virker som et passord som gjør at brukeren kan kontrollere tilgangen til programmerings- og låsefunksjonene for telefonapparatet (standardkoden er: 11). Søkegruppe: Telefoner som er satt sammen i gruppe med felles nummer. Et anrop til et slikt nummer kommer frem til én av de ledige linjene i gruppen. Veksle: Funksjon som gjør det mulig å gå fra en abonnent til en annen når du har flere samtaler som pågår samtidig.

57 13 Oversikt A Aktivere hodetelefonmodus s. 8 Aktivere vibratoren s. 6 Automatisk tilbakeringing av intern abonnent s. 16 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s. 3 Avlese talemeldinger s. 3 B Bruke telefonen (GAP) s. 40 Bære med seg og beskytte telefonen s. 3 D Definert brudd (GAP) s. 4 E Eksempel på viderekopling ved opptatt s. 34 Endre en innførsel i egen telefonliste s. 4 Endre et navn eller et nummer (GAP) s. 43 F Flytskjema av MENYEN s. 4 Foreta anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår s. 19 Foreta anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre).....s. 1 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste (GAP) s. 41 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste (Pers Kortnr) s. 14 Foreta et anrop s. 14 Foreta et anrop (GAP) s. 40 Forskjellige typer viderekoplinger s. 34 G Generell beskrivelse s. 07 Gjenta sist slåtte nummer (repeter) s. 16 Gjenta sist slåtte nummer (repeter) (GAP) s. 41 Gå fra en samtale til en annen (veksle) s. 0 H Hodetelefon / ekstern mikrofon s. 3 6

58 13 I Identifisere telefonen du bruker s. 30 Innhente et anrop s. 36 Oversikt J Justere kontrasten i displayet s. 9 Justere kontrasten i displayet (GAP) s. 4 Justere ringetonen s. Justere ringetonen (GAP) s. 4 Justere telefonen s. 8 Justere telefonen (GAP) s. 44 Justere volum på ringetonen s. Justere volum på ringetonen (GAP) s. 4 L Ladeapparater s. 1 Lading av batteriet s. 1 Låse telefonen s. 31 M Mens en samtale pågår s. 17 Motta et annet anrop mens en samtale pågår s. 19 Motta et anrop s. 1 Motta et anrop (GAP) s. 41 O Oppheve alle viderekoplinger s. 33 Opplading av ekstra batteri s. 3 Overføre et anrop s. 1 P Plassere batteriet i telefonen s. 11 Presentasjon av batteriet s. Programmere egen telefonliste (GAP) s. 4 Programmere egen telefonliste (Pers Kortnr) s. 3 Programmere en påminnelse om avtale s. 30 Programmere personlig kode s. 7 7

59 13 R Rask tilpassing av ringetonen s. 6 Registrere telefonen s. 47 Registrere telefonen på andre systemer s. 48 Registrere telefonen på et system ved første igangsetting s. 47 Rengjøre telefonen s. 3 Oversikt S Samtale med interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse) s. 1 Sende en tekstmelding til en intern abonnent s. 38 Sette en ekstern eller intern abonnent på venting (parkering) s. Slette en oppføring s. 4 Slette en oppføring (GAP) s. 44 Slå av telefonen s. 13 Slå på telefonen s. 1 Svare på felles ringeklokke s. 36 Søkegruppe s. 37 T Tilgang til MENY og navigering s. 13 Tilpasse telefonen til egne behov s. 3 Tilpasse telefonen til egne behov (GAP) s. 44 Tonesignalering (DTMF) s. 18 Tonesignalering (DTMF) (GAP) s. 41 V Velge anrop som skal viderekoples s. 3 Velge eget telefonsystem s. 0 Velge melodi s. Velge språk s. 7 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) s. 3 Viderekople anrop til et talemeldingssenter s. 33 Viderekople gruppeanrop s. 38 8

60 Garanti Uavhengig av garantien i henhold til loven, har dette apparatet en garantitid på et år (deler og arbeid) fra kjøpsdatoen. Dersom garantien i henhold til loven som gjelder i ditt land overstiger et år, er det dermed denne garantien som kun er gyldig. Faktura må fremvises dersom man vil påberope seg garantien. Denne garantien kan allikevel bli opphevet: dersom apparatet ikke brukes i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerveiledningen, dersom det er oppstått feil eller forringelser på grunn av naturlig slitasje, dersom det er blitt skadet på grunn av ytre påvirkninger (f. eks: slag, fall, utsatt for fuktighet, osv.), ved bruk i installasjoner som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regler eller dersom det er blitt foretatt reparasjoner eller endringer på apparatet av ikke produsenteller forhandler-godkjente personer. CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver: - 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet) - 73/3/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet) //CE (R&TTE) I henhold til direktivet 1999//CE (R&TTE) som ble kunngjort i Den europeiske unionens offisielle tidende den 7. april 1999, bruker dette utstyret det harmoniserte frekvensspekteret DECT, og kan brukes i alle medlemsland i den europeiske union, samt Sveits og Norge. Bruken av DECT-utstyret er ikke garantert mot forstyrrelser forårsaket av annen godkjent bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser. Konformitetserklæring Vi, ALCATEL BUSINESS SYSTEMS 3, avenue Kléber 9707 Colombes Cedex - France erklærer at nedenfornevnte produkter er i antatt samsvar med de essensielle kravene i Direktivet 1999//CE fra EU-parlamentet og Rådet. ALCATEL Mobile 100 Reflexes ALCATEL Mobile 00 Reflexes ALCATEL Mobile 00 Ex Reflexes Enhver uautorisert modifikasjon av produktene opphever denne konformitetserklæringen. En originalkopi av denne konformitetserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til: ALCATEL BUSINESS SYSTEMS Technical Services - Customer Care 1, rue du Dr.A. Schweitzer F Illkirch - France 9

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01 &!3GHE4-hdacfe! ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes Réf. : 3AC 189 NVAC Ed. 01 BRUKERVEILEDNING Forholdsregler for bruk Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk Brukerveiledningen er basert trådløs Dect apparat type. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ KRZ Brukerhåndbok Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok 8AL90311NOAAed01-1436 1 GJØR DEG KJENT MED TELEFONEN 7 1.1 TELEFONBESKRIVELSE 7 1.2 STATUSIKONER 9 1.3 MENY-IKONER 10 1.4 KOMMUNIKASJONSIKONER 11

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer