Alcatel Mobile Reflexes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel Mobile Reflexes"

Transkript

1 Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

2

3 Forholdsregler for bruk Brukerveiledningen er basert trådløs Dect apparat type. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet for bruk sammen med et Alcatel OmniPCX 4400-system slik det blir beskrevet i veiledningen. Unngå å utsette telefonen for ugunstige forhold (regn, havluft, støv...) slik at den kan fungere tilfredsstillende. Det garanteres ikke at telefonen fungerer tilfredsstillende hvis omgivelsestemperaturen er lavere enn - 10 C eller høyere enn + 45 C. Du må ikke slå på eller bruke telefonen i nærheten av gass eller lettantennelige væsker. Egne løsninger med spesiell utgave av Mobile 100/200 er tilgjengelig for slik formål (EX). 1

4 2

5 Innholdsfortegnelse Forholdsregler for bruk² Telefonen s. 4 Display og tilknyttede ikoner s Status Ikoner s MENY-ikoner s Kommunikasjonsikoner s.² Hvordan bruke denne veiledningen? s. 8 Ta i bruk telefonen s Lading av telefonen s Slå på telefonen s Tilgang til MENY og navigering s. 10 Anrop s Foreta et anrop s Motta et anrop s Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste s Foreta anrop via navnevalg s Gjenta et av de 6 sist slåtte numrene (Gjenta) s Anmode om tilbakeringing s. 13 Behandle flere anrop s Foreta et anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer) s Motta et annet anrop s Gå fra en samtale til en annen (veksle) s Overføre et anrop s. 15 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake s Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) s Viderekople anrop til et talemeldingssenter s Oppheve alle viderekoplinger s Foreta en annen type viderekopling s Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s. 19 Tilpasse telefonen til egne behov s Programmere egen kode s Opprette en innførsel i egen telefonliste s Aktivere vibratoren eller ringetonen (Mobile 200)... s Tilpasse ringetonen s Velge språk s. 24 Tilbehør s.25 Garanti s.27 3

6 Telefonen Stikkontakt hodetelefon Lampe: Utenfor radiodekket område (hurtig blinking) Ny melding Langsom blinking - grønn Mobile rød Mobile 200 Slette et tegn Gå tilbake til forrige meny Slette et helt felt (langt trykk) Legg på Gå tilbake til velkomstskjermen Låse/låse opp tastaturet (langt trykk) Aktivere/deaktivere vibrator * (langt trykk) Liste over internnumre Mikrofon MARTIN PAUL 31/08/00 16:30 Justere lydnivået Tilgang til MENYEN Navigere Løft av Gjenta (langt trykk) Veksle (samtale med 2 personer) Aktivere / deaktivere høyttaler Aktivere hemmelig samtale på HandsFree-laderen * Avhengig av modell Slå på / slå av (langt trykk) Tilgang til On/Off-menyen (første trykk) for å slå av telefonen, aktivere/deaktivere vibratoren, aktivere/deaktivere ringetonen, låse tastaturet For ytterligere informasjon, besøk nettstedet 4

7 1. Display og tilknyttede ikoner Displayet inneholder 1 linje med statusikoner og 3 linjer med 16 alfanumeriske tegn. Telefonen Mobile 200 har i tillegg display og tastatur med belysning Status Ikoner Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon angående telefonapparatets status. Batteriets ladenivå Innkomne meldinger: tale- og tekstmeldinger, anmodninger om tilbakeringing og ubesvarte anrop Innkomne, ubesvarte anrop (hvis ikke andre typer meldinger) Viderekopling aktivert Ringetone aktivert Vibrator aktivert (Mobile 200) Ringetone deaktivert Påminnelse om programmert avtale Radiomottakets kvalitet Display og tilknyttede ikoner Du kan få presiseringer angående statusikonene med info. vinduer som vises når du bruker navigasjonstasten i velkomstskjermen: Batteri fullt Trykk på tasten for å fjerne info.vinduene. 5

8 1 2. MENY-ikoner MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke på navigansjonstasten. Med menyen får du tilgang til alle de funksjoner som systemet ditt tilbyr. Telefonlister: styre egen telefonliste og tilgang til bedriftsintern telefonliste. Gjenta: gjenta et av de 6 sist slåtte numrene. Viderekopling: viderekople anrop. Meldingssenter: avlese meldinger og sende tale- og tekstmeldinger. Sjef/sekretær* Overvåking* Justere telefonen: justere kontrasten, aktivere eller deaktivere toner, belysning Veiledning: programmering, liste over funksjoner Valg av språk 6

9 Justering av ringetonen Avtale: programmere et klokkeslett for påminnelse om avtale Systemlås: hindre at det blir foretatt eksterne anrop og endringer i programmeringen av telefonapparatet Valg av system Display og tilknyttede ikoner Installasjon (reservert for installasjon) * Disse ikonene vil kun bli vist dersom de tilsvarende funksjonene er installert Kommunikasjonsikoner Foreta et anrop Motta et anrop* Samtale pågår* Samtale venter* Tilgang til telefonlistene Overføre et anrop Ettersignallering av DTMF (tonesending) Opprette en konferanse Tilleggsopsjoner Anropets varighet * I tilfelle flere anrop, blir ikonene ledsaget av tegn som representerer de ulike abonnentene. 7

10 1 4. Hvordan bruke denne veiledningen? Trykk kort på navigasjonstasten for å få tilgang til MENYEN og for å bekrefte. Flytt navigasjonstasten oppover eller nedover. Flytt navigasjonstasten mot venstre eller høyre. Bruk tastene på tastaturet for å taste inn siffer og bokstaver. Viktig informasjon. I tillegg til disse symbolene kan det forekomme små ikoner eller tekst. Alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som leveres med telefonen. De funksjonene som blir beskrevet i denne veiledningen gjelder kun for telefoner som er blitt programmert i modus med flere linjer, og er standardkonfigurasjonen ved installasjon av mobiltelefonen. 8

11 2. Ta i bruk telefonen 2 1. Lading av telefonen Plassere batteriet i telefonen: Ta i bruk telefonen Plasser batteriet på glidetappene ved å følge merkingen som er angitt på merkelappen Lading av batteriet: Skyv det oppover helt til det høres et klikk Kople til laderen og plasser telefonen i ladestativet Batteriet er ladet* Lampen lyser, og batteriikonet vises. Sett telefonen regelmessig til lading. Telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg. Mobile 100-versjonen fungerer kun med batteri av typen Ni-Mh, og Mobile 200-versjonen kun med Li-Ion-batteri. * batteriet er ladet etter 3 eller 5 timer, avhengig av modell. 9

12 2 2. Slå på telefonen MARTIN Paul Slå på (langt trykk) Vent noen sekunder (ca. 3 sek.) 31/08/00 16 :30 Telefonen er slått på Slå av telefonen: Trykk på tasten (langt trykk) 2 3. Tilgang til MENY og navigering MARTIN Paul 31/08/00 16 :30 Ecran d'accueil Hovedmeny Tilgang til funksjonene: Velge en funksjon i MENYEN Assosiert Tilknytted Passord Inne i funksjonen kan du flytte deg horisontalt på de ulike ikonene, eller vertikalt i tekstmenyene 10

13 3. Anrop Anrop 3 1. Foreta et anrop SMITH John I samtale Overfor Slå nummeret Sende anropet Du snakker i telefonen Legg på Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til den eksterne linjen før abonnentens nummer Motta et anrop BELLER Yves ringer Ta Samtalen BELLER Yves I samtale Overfor Det kommer inn et anrop Løft av Du snakker i telefonen Legg på Ringetonen høres ikke dersom: - vibratoren er aktivert og ringetonen er avslått, ikonet vises på velkomstskjermen, - ringetonen er avslått, ikonet vises på velkomstskjermen. Lampen lyser dersom både ringetonen og vibratoren er avslått. 11

14 3 3. Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste MARTIN Paul 31/08/00 16 :30 Bevege navigasjonstasten nedover SMITH JOHN WEBER PIERRE Velge navnet til den personen du ønsker å ringe Sende anropet Du kan også få tilgang til telefonlisten ved å bekrefte opsjonen "Pers. Katalog" i funksjonen 3 4. Foreta anrop via navnevalg BELL Navn? Trykke på tasten "Telefon Liste" Taste inn abonnentens navn eller initialer (fornavn, etternavn) (se 6.2) BELL.Navn.Initialer.Navn & Fornavn BELL Joseph BELLER Yves 2 Svar Velge ønsket type søk (via navnet, initialene eller etternavnet og fornavnet) Velge ønsket navn Sende anropet Du kan også få tilgang til denne funksjonen ved å bekrefte opsjonen "Telefon liste" i funksjonen 12

15 Anrop 3 5. Gjenta et av de 6 sist slåtte numrene (Gjenta) For å gjenta det sist slåtte nummeret, trykk på (langt trykk). Eller Velge funksjonen "Gjenta" WEBER Pierre SMITH John Velge navnet eller nummeret Sende anropet 3 6. Anmode om tilbakeringing Du ringer til en abonnent, men denne svarer ikke eller er opptatt: SMITH John Ledig Ring Tilbake Tilbakeanrop OK opsjonen "Ring Tilbake" Anmodningen er akseptert Legg på 13

16 4. Behandle flere anrop Enkelte funksjoner kan tas i bruk enten ved å bruke tekstmenyen eller ved å velge et ikon i ikonrekken med navigasjonstasten Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer) Nummer? WEBER Pierre I samtale Overfor Slå nummeret Sende anropet SMITH John I samtale Overfor Den første abonnenten settes automatisk på venting For å oppheve dobbel samtale, legg på For å gå tilbake til den første abonnenten, løft av 4 2. Motta et annet anrop En person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen: BELLER Yves ringer Ta Samtalen Det kommer inn et annet anrop som angis med flere pipelyder Løft av BELLER Yves I samtale Overfor Den første abonnenten settes automatisk på venting 14

17 4 3. Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du kan gå vekselvis fra den ene abonnenten til den andre mens du snakker i telefonen: SMITH John I samtale Overfor WEBER Pierre I samtale Overfor Behandle flere anrop Gå tilbake til samtalen som er satt på venting 4 4. Overføre et anrop Du snakker i telefonen. Foreta en dobbel samtale for å få tak i mottakeren av overføringen, og deretter: SMITH John I samtale Overfor Den første abonnenten settes på venting opsjonen "Overfør" Overfor OK Overføringen er akseptert Legg på 15

18 5. Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake 5 1. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Velge funksjonen "Viderekoplinger" Dir VK Deaktivert Systemet viser den siste direkte viderekoplingen som er blitt foretatt For å aktivere viderekoplingen til det sammen nummeret Dir VK.Aktiver VK.Modifiser VK.Tilbake aktivering av viderekopling Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert For å endre nummeret til mottakeren av viderekoplingen Gå tilbake til hvilemodus.aktiver VK.Modifiser VK.Tilbake Dir VK Velge funksjonen "Modifiser VK" Dir VK.Slå et Nr..Personlig List.Telefon liste Velge "Slå et Nr." eller bruk telefonlistene Adresse? Slå nummeret til mottakeren av viderekoplingen Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert Gå tilbake til hvilemodus 16

19 5 2. Viderekople anrop til et talemeldingssenter Velge funksjonen "Viderekoplinger" Prog. akseptert Viderekoplingen er akseptert 5 3. Oppheve alle viderekoplinger Dir VK Talepost Velge ikonet "Talepost" Direkte VK til Aktivert Gå tilbake til hvilemodus Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Velge funksjonen "Viderekoplinger" Den programmerte viderekoplingen vises Kanseler VK Deakt Folg Meg Deakt F. Vidrk VK annulert Velge ikonet "Oppheve viderekoplinger" "Kanseler VK" Opphevingen av viderekoplingen er akseptert Legg på 17

20 5 4. Foreta en annen type viderekopling Du kan foreta viderekopling ved opptatt, ved ubesvart anrop, Dir VK Deaktivert Velge funksjonen "Viderekoplinger" Den programmerte viderekoplingen vises VK ved Opptatt VK v IkkeSvar VK v. Opp/IkSv Velge ikonet "Liste over viderekoplinger" Velge viderekoplingstype, og deretter bekrefte VK ved Opptatt.Aktiver VK.Modifiser VK.Tilbake valget "Aktiver VK" for å viderekople til samme nummer Eller VK ved Opptatt.Aktiver VK.Modifiser VK.Tilbake Velge "Modifiser VK", og bekrefte for å endre mottakernummeret 18

21 5 5. Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede Du kan lese av de ulike meldingene som har kommet inn mens du var borte: talemeldinger, anmodninger om tilbakeringing, tekstmeldinger, liste over interne og eksterne anrop. Talemeldinger Velge funksjonen "Meldinger" 2 Tale Meld. Anmodninger om tilbakeringing for å få tilgang til talemeldingene Følg instruksjonene fra den talte veiledningen 2 Tilbake ring Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Velge funksjonen "Meldinger" Velge ikonet "Anmodning om tilbakeanrop" WEBER Pierre 1/2 Velge personen som skal ringes tilbake Valg. Slette. Ring Tilbake. Tilbake Velge en opsjon Dersom du bruker opsjonen "Ring Tilbake", slettes anmodningen selv om abonnenten ikke svarer. Hvis ikke, vil anmodningen bli lagret så lenge opsjonen "Slette" ikke er blitt bekreftet. 19

22 Lister over ubesvarte interne eller eksterne anrop For å lese av listene over ubesvarte interne eller eksterne anrop, går du frem på samme måte som for anmodninger om tilbakeringing. For å få tilgang til listene, må enten ikonet (interne) eller (eksterne) velges. Tekstmeldinger 2 Tekst Meld. Velge funksjonen "Meldinger" Velge ikonet "Tekstmelding" WEBER Pierre 01/08/00 08 :30 1/2 Velge den meldingen som du ønsker å lese Valg Meldingens innhold....slette.ring Tilbake.Svar Med Tekst Navigere i meldingens sider Velge en opsjon Dersom du bruker opsjonen "Ring Tilbake", slettes meldingen hvis abonnenten svarer. Hvis ikke, vil anmodningen bli lagret så lenge opsjonen "Slette" ikke er blitt bekreftet. 20

23 6. Tilpasse telefonen til egne behov 6 1. Programmere egen kode For å få tilgang til enkelte funksjoner, må du taste din egen kode. * * * * Passord? Taste din egen kode Standardkode er 0000 Endre egen kode Tilpasse telefonen til egne behov Velge funksjonen "Veiledning" Assosiert Tilknytted Passord Velge opsjonen "Passord" Passord? Gammelt passord:... Taste din egen kode eller standardkoden 0000 Nytt passord:... Passord? Passord? Gjenta-kontroll:... Taste den nye koden: 4 siffer ny kode Prog. akseptert Gå tilbake til hvilemodus 21

24 6 2. Opprette en innførsel i egen telefonliste Den personlige telefonlisten kan inneholde opptil 12 numre. Pers. Katalog Telefon Liste Velge funksjonen "Telefonlister" tilgang til "Pers. Katalog" Tom Eller MARTIN JACK SMITH JOHN BELLER YVES Valg Navn? Legg til Tibake Velge opsjonen "Legg til" SMITH JOHN M N O 6 Taste inn navnet(*) (maks. 14 tegn) Nummer? SMITH JOHN Taste inn nummeret (maks. 30 siffer) (*) Taste inn et navn: tastene på nummertastaturet har bokstaver som du kan få frem med fortløpende trykk. Det valgte tegnet vises i en rute nederst på skjermen. Eksempel: trykk fortløpende 2 ganger på " 8 " for å vise bokstaven "U". Bruk tasten til til å slette inntastingen i tilfelle feil. 22

25 6 3. Aktivere vibratoren eller ringetonen (Mobile 200) Langt trykk MARTIN Paul 30/08/00 16 :30 Vibrator aktivert og ringetone deaktivert Langt trykk MARTIN Paul 31/08/00 16 :30 Vibrator deaktivert og ringetone aktivert Denne tasten gjør det mulig å skifte raskt fra ringetone til vibrator og omvendt. Tilpasse telefonen til egne behov 6 4. Tilpasse ringetonen Velge melodi og volum Melodi 1 Melodi 3 Melodi 3 Velge funksjonen "Ringetone" Velge ønsket melodi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Velge ikonet "Nivå" Øke / senke volumet Gå tilbake til hvilemodus 23

26 Rask tilpassing av ringetonen Alt etter hva du foretar deg, har du muligheten til hurtig å endre parametrene for ringetonen ved å utføre et kort trykk på tasten, og deretter ved å bruke tasten:. ƒ Slå av telefonen? Slå av telefonen Aktivere / deaktivere vibratoren (Mobile 200) ƒ Aktivere / deaktivere ringetonen Aktivere / deaktivere møtestilling (progressiv ringetone) Aktivere tastelåsen ønsket valg Velge språk Du kan velge språk for telefonens visninger og den talte veiledningen. Français English Deutsch Velge funksjonen "Språk" Velge ønsket språk Gå tilbake til hvilemodus 24

27 7. Tilbehør Ladeapparater Det finnes flere ulike ladermodeller. "Corded" enkel lader. "Basic Desktop" mini bordlader. "Dual Desktop" bordlader og plass til ekstra batteri. "Voice Desktop" HandsFree bordlader. Batterienes ladetid: Mobile 100 : ~ 5 timer Mobile 200 : ~ 3 timer Ekstra batteri: ~ 2,5 timer Nettadapterens karakteristikker: Inngang : 230 V - 50 Hz Utgang : 12 V DC ma Veggkontakten for laderen må befinne seg i nærheten av ladestativet og være lett tilgjengelig for å kunne tjene som seksjonsdeler. 25

28 Bære med seg og beskytte telefonen Det finnes flere ulike veskemodeller. Ta kontakt med installatøren. Ved bruk under vanskelige forhold, f. eks. i industrien (støv, filspon, damp av ulik opprinnelse og risiko for fall), må den beskyttende spesialvesken brukes. 26

29 Garanti Uavhengig av garantien i henhold til loven, har dette apparatet en garantitid på et år (deler og arbeid) fra kjøpsdatoen. Dersom garantien i henhold til loven som gjelder i ditt land overstiger et år, er det dermed denne garantien som kun er gyldig. Faktura må fremvises dersom man vil påberope seg garantien. Denne garantien kan allikevel bli opphevet: dersom apparatet ikke brukes i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerveiledningen, dersom det er oppstått feil eller forringelser på grunn av naturlig slitasje, dersom det er blitt skadet på grunn av ytre påvirkninger (f. eks: slag, fall, utsatt for fuktighet, osv.), ved bruk i installasjoner som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regler eller dersom det er blitt foretatt reparasjoner eller endringer på apparatet av ikke produsenteller forhandler-godkjente personer. CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver: - 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet) - 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet) /5/CE (R&TTE) I henhold til direktivet 1999/5/CE (R&TTE) som ble kunngjort i Den europeiske unionens offisielle tidende den 7. april 1999, bruker dette utstyret det harmoniserte frekvensspekteret DECT, og kan brukes i alle medlemsland i den europeiske union, samt Sveits og Norge. Bruken av DECT-utstyret er ikke garantert mot forstyrrelser forårsaket av annen godkjent bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser. Konformitetserklæring Vi, ALCATEL BUSINESS SYSTEMS 32, avenue Kléber Colombes Cedex - France déclarons que les produits mentionnés ci-dessous sont présumés conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. ALCATEL Mobile 100 Reflexes ALCATEL Mobile 200 Reflexes ALCATEL Mobile 200 Ex Reflexes erklærer at nedenfornevnte produkter er i antatt samsvar med de essensielle kravene i Direktivet 1999/5/CE fra EU-parlamentet og Rådet: ALCATEL BUSINESS SYSTEMS Technical Services - Customer Care 1, rue du Dr. A. Schweitzer F Illkirch - France 27

30 For ytterligere informasjon, besøk nettstedet Copyright ALCATEL Alle rettigheter er forbeholdt. Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. ALCATEL - 32, avenue Kléber, F Colombes Cedex R.C. Paris Ref. : 3BA NVAA Utg

31

32 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01 &!3GHE4-hdacfe! ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes Réf. : 3AC 189 NVAC Ed. 01 BRUKERVEILEDNING Forholdsregler for bruk Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ KRZ Brukerhåndbok Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? how Du har til disposisjon et numerisk apparat Alcatel Advanced

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok 8AL90311NOAAed01-1436 1 GJØR DEG KJENT MED TELEFONEN 7 1.1 TELEFONBESKRIVELSE 7 1.2 STATUSIKONER 9 1.3 MENY-IKONER 10 1.4 KOMMUNIKASJONSIKONER 11

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer