Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD"

Transkript

1 Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

2 2 how

3 Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil gjøre livet enklere for deg. For å lære det viktigste om Mobile 100 eller 200, foreslår vi at du leser de første kapitlene i denne håndboken nøye. Tilgjengeligheten på enkelte funksjoner beskrevet i denne håndboken kan være avhengig av versjonen eller av systemkonfigurasjonen. Er du i tvil, kontakt den installasjonsansvarlige. 3

4 Innholdsfortegnelse Toc Forholdsregler for bruk s. 8 Telefonen s Display og tilknyttede ikoner s Statusikoner s MENY-ikoner s Kommunikasjonsikoner s Hvordan du skal lese denne guiden s Til å begynne med s Plassere batteriet i telefonen s Lading av batteriet s Slå på telefonen s Tilgang til MENY og navigering s Anrope s Foreta et anrop s Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste s Foreta anrop via navnevalg (liste over internnumre)... s Motta et anrop s Gjenta sist slåtte nummer (repeter) s Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt s Mens en samtale pågår s Samtale pågår s Anrop til en annen abonnent s Motta et anrop nr s Gå fra en samtale til en annen (veksle) s Overføre et anrop s Samtale med 2 interne og/eller eksterne samtalepartnere samtidig (konferanse) s Sette abonnenten på venting (parkering) s. 31 4

5 Innholdsfortegnelse 5. Bedriftsånd s Svare på felles ringeklokke s Innhente et anrop s Gruppering av telefonapparater s Viderekople gruppeanrop s Sende en tekstmelding til en intern korrespondent.... s Sende en talemeldingskopi s Sende en talemelding til en abonnent/en diffusjonsliste. s Holde forbindelsen s Velge anrop som skal viderekoples s Viderekople anropene til talepostkassen s Lese av talepostkassen s Aktivere/deaktivere sekretærfunksjonen s Sekretærfunksjon: ett eneste nummer for å få forbindelse med deg s Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) s Forskjellige typer viderekoplinger s Oppheve alle viderekoplinger s Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede. s. 50 5

6 Innholdsfortegnelse 7. Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov. s Initialisere talepostkassen s Tilpasse velkomstmelding til egne behov s Endre din egen kode s Justere ringetonen s Aktivere hodetelefonmodus s Justere telefonen s Still inn skjermkontrasten s Velge språk s Programmere din personlige telefonliste s Endre en oppføring i egen telefonliste s Programmere en påminnelse om avtale s Få vite ditt telefonnummer s Låse telefonen s Bruke telefonen i GAP-modus s Foreta et anrop s Motta et anrop s Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste s Gjenta sist slåtte nummer (repeter) s Tonesignalering MF) s Definert brudd s Programmere egen telefonliste s Endre et navn eller et nummer s Slette en oppføring s Tilpasse og justere telefonen for egne behov s Justere telefonen s Registrere telefonen s Registrere telefonen på et system ved første igangsetting s Registrere telefonen på andre systemer s. 75 6

7 Innholdsfortegnelse 10. Presentasjon av ekstrautstyret s Ladeapparater s Nettadapterens karakteristikker s Presentasjon av batteriet s Opplading av ekstra batteri (i "Dual"-stativet) s Hodetelefon / ekstern mikrofon s Rengjøre telefonen s Bære med seg og beskytte telefonen s Ordliste s. 83 Garanti og betingelser s. 85 7

8 Forholdsregler for bruk Dekningssone howtoc ALCATEL-systemets integrerte DECT-funksjoner gjør det mulig å styre abonnentenes bevegelsesfrihet via de trådløse DECT-telefonapparatene. Radiodekningen i ALCATEL-systemet sikres av nettverk av radiobaseenheter. Dekningssonen for en radiobaseenhet kalles celle. Mobilitet: En bruker kan foreta eller motta et anrop fra en hvilken som helst celle. Radiooverføring: Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å bevege seg mens en samtale pågår, og gå fra celle til celle. Overføringen fra en celle til en annen skjer automatisk uten at det får konsekvenser for samtalen. I noen tilfeller kan man høre en svak knitring i telefonen i overføringsøyeblikket. Bruk av en godkjent utstyrsenhet av typen DECT Denne godkjente DECT-telefonen skal brukes i tilkobling til en privat, trådløs ALCATEL automatisk hussentral (PABX). CE-merkingen angir at dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og særlig med følgende direktiver 89/336/CEE (elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/CEE (lavspenning) 1999/5/CE (R&TTE) I henhold til direktivet 1999/5/CE (R&TTE) som ble kunngjort i Den europeiske unionens offisielle tidende den 7. april 1999, bruker dette utstyret det harmoniserte frekvensspekteret DECT, og kan brukes i alle medlemsland i Den europeiske union Bruken av DECT-utstyret er ikke garantert mot forstyrrelser forårsaket av annen godkjent bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser. 8

9 Forholdsregler for bruk Betingelser for bruk Følgende bruksvilkår må oppfylles, særlig med hensyn til bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser: DECT-utstyret kan bare brukes for å opprette forbindelser mellom faste punkter hvis disse forbindelsene ikke er permanente, og hvis antennens ekvivalente, isotrope utstrålingseffekt er mindre enn 250 mw. Vilkårene for tilgang til et telepunktnett for DECT-utstyret må være gjenstand for en avtale som er undertegnet av vedkommende godkjente nettoperatør. Denne telefonen er spesielt utviklet for bruk med et ALCATEL-system som beskrevet i bruksanvisningen. Telefonen, som er i overensstemmelse med GAP-standarden, kan brukes i forenklet modus på et annet DECT/GAP-system (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Bruk av telefonen i GAP-modus gjøres ifølge en spesiell modus som kan medføre funksjonelle restriksjoner som ikke vil bli tatt hensyn til av garantien. Unngå å utsette telefonen for ugunstige forhold (regn, havluft, støv...) slik at den kan fungere tilfredsstillende. Det kan ikke garanteres at telefonapparatet fungerer tilfredsstillende når romtemperaturen er under -10 C eller høyere enn +45 C. Mellom 5 C og -10 C, er displayet muligens ikke lesbart. Dette er helt midlertidig og påvirker absolutt ikke telefonens virkemåte. Du må ikke slå på eller bruke telefonen i nærheten av gass eller lett antennelige væsker. 9

10 Telefonen Kontakt hodetelefoner Slette et tegn Tilbake til forrige meny Slette et helt felt (langt trykk) Legge på Tilbake til velkomstskjermen Slå av ringetonen Låse/låse opp tastaturet (langt trykk) Aktivere / deaktivere vibratoren (1) (langt trykk) Liste over bedriftens internnumre Tilpassing av telefonapparatet til egne behov (langt trykk) (2) Mikrofon (1) Avhenger av modellen (2) Særtilfelle: fra egen telefonliste: med et langt trykk kan du skape og endre en oppføring i telefonlisten 10

11 Lampe Gå ut av radiofeltet (rask blinking) Justere lydstyrken Komme til MENY Navigere Løfte av Gjenta (langt trykk) Veksle ( i dobbel samtale) Aktivere / deaktivere høyttaleren Aktivere mikrofonsperre i høyttalende-modus På / av (langt trykk) Rask tilgang til innstilling av ringetonen 11

12 1 Display og tilknyttede ikoner Other Inneholder 1 linje med statusikoner og 3 linjer à 16 alfanumeriske tegn. Mobile 200 har i tillegg et display og et tastatur med bakgrunnslys. 1.1 Statusikoner Statusikonene er synlige på velkomstskjermen, og gir informasjon om telefonapparatets status. Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale Viderekopling aktivert Vibrator aktiv (Mobile 200) Ringetone aktivert Ringetone deaktivert Radiomottakets kvalitet Du kan få nærmere forklaring på statusikonene via info. vinduer som vises når du bruker navigasjonstasten i velkomstskjermen: Batteri fullt 12

13 1 1.2 MENY-ikoner MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke tasten OK. (OK : ) Den gjør det mulig å få tilgang til samtlige funksjoner som tilbys av systemet. Telefonlister: forvalte din egne telefonliste og få tilgang til listen over bedriftens internnumre. Gjenta: Gjenta sist slåtte nummer. Viderekopling: viderekople anropene. Talepostkasse: lese av og sende tale- og tekstmeldinger. Innhente anrop: besvare et anrop beregnet på et annet telefonapparat. Avtaler: programmere et klokkeslett for påminnelse om avtale. Systemlås: forby eksterne anrop og endring av programmeringen. Tilpassing av telefonapparatet til egne behov: programmere talepostkassen, velge melodi, språk... Innstilling: stille inn kontrasten, aktivere eller deaktivere pipelyder, belysningen... Display og tilknyttede ikoner Valg av system Installasjon 13

14 1 1.3 Kommunikasjonsikoner Foreta et anrop Motta et anrop* Samtale pågår* Samtale venter* Tilgang til telefonlistene Overføre et anrop Ettersignallering av DTMF (tonesending) Opprette en konferanse Sette på felles venting Parkere en ekstern samtale * I tilfelle flere anrop er ikonene tilknyttet kjennetegn for de forskjellige abonnentene 14

15 1 1.4 Hvordan du skal lese denne guiden Trykke kort på navigasjonstasten for å få tilgang til MENYEN og for å bekrefte. Flytte navigasjonstasten oppover eller nedover. Flytte navigasjonstasten mot venstre eller høyre. Bruke tastene på tastaturet for å taste inn sifre og bokstaver. Beskrivelse av en handling eller en kontekst. Display og tilknyttede ikoner Viktig informasjon. Små ikoner eller tekst kan komme i tillegg til disse symbolene. Alle inkluderte eller personliggjorte koder vises i kodetabellen i vedlegget. 15

16 2 Til å begynne med Other 2.1 Plassere batteriet i telefonen Sette batteriet på plass Plasser batteriet på glidetappene ved å følge merkingen som er angitt på merkelappen For å fjerne den Skyv det oppover helt til det høres et klikk Skyv batteriet nedover mot enden av telefonen Fjerne batteriet fra glidetappene Mobile 100-versjonen fungerer kun med batteri av typen Ni-Mh, og Mobile 200- versjonen kun med Li-Ion-batteri. 16

17 2 2.2 Lading av batteriet Til å begynne med Kople til laderen og plasser telefonen i ladestativet. Lading av batteriet pågår* Sett telefonen regelmessig til lading. Telefonen kan enten være slått av eller på. Hvis telefonen ikke skal brukes på en stund og vil befinne seg utenfor laderen i flere uker, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg. * batteri oppladet etter 3 eller 5 timer avhengig av modellen. 17

18 2 2.3 Slå på telefonen HANSEN Ola Ons 24 Mai 16:30 Slå på (langt trykk) Vente et øyeblikk (cirka 3 s) Telefonen er slått på Hvis displayet ikke slår seg på eller hvis ikonet for batteristyrke blinker, må batteriet lades opp. Hvis ikonet for radiomottak ikke kommer frem på telefonens display: Sjekke at du er i en dekningssone (flytte deg nærmere en baseenhet hvis du ikke er det). Sjekke at telefonen er riktig installert på systemet (kontakte den ansvarlige for hussentralen). Hvis displayet angir: 'System 1 Auto install?', se avsnittet 'Registrere telefonen' eller ta kontakt med installatøren. Slå av telefonen: Trykke på tasten på/av (langt trykk). (slå på/av : ) 18

19 2 2.4 Tilgang til MENY og navigering MENYEN er tilgjengelig fra velkomstskjermen ved å trykke tasten OK. (OK: ) HANSEN Ola Ons 24 Mai 16:30 Tilgang til funksjonene: Til å begynne med mbx hilsen Velge en funksjon i MENYEN Inne i funksjonen kan du flytte deg horisontalt på de ulike ikonene 19

20 3 Anrope Other 3.1 Foreta et anrop John i samtale Overf r Slå nummeret Sende anropet Snakke Legge på Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer. 3.2 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste (Individuelt nr.) Pers Kortnr Katalog Velge funksjonen 'Telefonlister' tilgang til 'Pers Kortnr' 1-JOHN 2-PAUL 3- Velge navnet til den personen du ønsker å ringe Sende anropet Det er mulig å sende anropet direkte fra navnelisten ved å slå nummeret på oppføringen. 20

21 3 3.3 Foreta anrop via navnevalg (liste over internnumre) Pers Kortnr Katalog Anrope Velge funksjonen 'Telefonlister' Velge 'Katalog' Skriv navn : Taste inn den første bokstaven i abonnentens navn* Velge ønsket navn Sende anropet * Hvis det er mulighet for flere svar, kan du utvide søket ved å legge til de neste bokstavene (andre, tredje,...) i navnet. Trykk på1 når du ikke kjenner en av bokstavene i navnet. Du kan få rask tilgang til denne funksjonen fra hvileskjermen ved å trykke på tasten katalog. (telefonliste : ) 21

22 3 3.4 Motta et anrop Sofie anroper Det kommer inn et anrop Sofie i samtale Overf r Løfte av Snakke Legg på Det er ingen ringetone dersom:. vibratoren er aktivert, ikonet vibrator aktiv vises i standbyskjermen.. ringetonen er slått av, ikonet ringetone slått av vises i standby-skjermen. Slå av ringetonen: Trykk på legge på når telefonen ringer : Det er fremdeles mulig å svare ved å trykke på tasten løfte av. (legge på :, løfte av : ) 3.5 Gjenta sist slåtte nummer (repeter) Velge funksjonen 'Gjenta' Sende anropet Nummeret til den sist ringte abonnenten vises Du kan også gjenta sist ringte nummer direkte fra hvileskjermen med et langt trykk på tasten løfte av. (løfte av: ) 22

23 3 Anmode om automatisk tilbakeringing når intern 3.6 abonnent er opptatt Telefonen til den interne abonnenten du prøver å få tak i er opptatt, og du vil at abonnenten skal ringe deg tilbake straks den blir ledig. Anrope Sofie Vennligst vent TbAnr? funksjonen HANSEN Ons 24 Mai 16:30 Tilbakeanrop aktiv For å oppheve forespørselen om automatisk tilbakeringing, taste koden for funksjonen 'oppheve tilbakeanrop'. 23

24 3 3.7 Mens en samtale pågår Under en samtale og uten å avbryte forbindelsen, kan du på flere måter få tilgang til alternativene systemet tilbyr, ved å bruke: ikonlisten øverst på skjermen funksjonslisten nederst på skjermen Sofie i samtale Overf r 2. anr. Send DTMF Konferanse Manuell Hold Parkere Samtale pågår Plassering av samtale nr. 2 (mottak av et anrop : ou anrop venter : ) Telefonlister Sette over Opprette et anrop nr. 2 Tonesending (DTMF) Konferanse Felles venting Parkering (ekstern samtale) 24

25 3 Eksempel: Sende med tonesignalering (DTMF) Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering, f.eks. hvis det dreier seg om en taleserver, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing: Anrope i samtale Overf r Samtale pågår i samtale Send DTMF? Velge ikonet 'Send DTMF' i samtale Send DTMF? Alle de slåtte numrene blir da sendt med tonesignalering For å deaktivere funksjonen, fra skjermen Send DTMF, bekreft igjen. 25

26 4 Samtale pågår Other 4.1 Anrop til en annen abonnent Nummer? Paul i samtale Overf r 102 Slå nummeret Sende anropet John i samtale Overf r Den første personen settes på venting Legg på røret for den samtalen som pågår Du kan også foreta et anrop til en annen abonnent ved å velge ikonet eller teksten : Samtale 2, eller ved å bruke egen telefonliste eller listen over internnumre. 26

27 4 4.2 Motta et anrop nr. 2 En annen person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen: Paul anroper John i samtale Overf r Anropers navn vises i 3 sekunder og det høres en pipelyd Løft av Samtale pågår Paul i samtale Overf r Den første personen settes på venting Legg på røret for den samtalen som pågår Etter 3 sekunder, gå med tasten navigere-venstre-høyre frem til ikonet mottak anrop nr. 2, for å se hvem de andre anroperen er (og løfte av, om nødvendig). ( navigere-venstre-høyre:, mottak anrop nr. 2:, 2 løfte av: ) 27

28 4 4.3 Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker i telefonen, og for å gå tilbake til samtalen som er satt på venting: Paul i samtale Overf r John i samtale Overf r Gå tilbake til samtalen som er satt på venting Du kan sjekke identiteten på samtalen som venter, uten å ta den, ved bruk av tasten navigere-venstre-høyre. (navigere-venstre-høyre: ) Paul i samtale Overf r John på hold Gjenopprett? Gå tilbake til samtalen som er satt på venting John i samtale Overf r Gå tilbake til samtalen som er satt på venting 28

29 4 4.4 Overføre et anrop For å overføre anroperen til en annen person: i samtale Overf r 102 Nummer? Slå nummeret til mottakeren Samtale pågår Paul i samtale Overf r Du snakker med mottakeren opsjonen 'Overfør' Etter å ha slått nummeret til mottakeren, kan du overføre samtalen direkte uten å vente på svar fra abonnenten ved å bekrefte valget "Overfør". Du kan foreta overføringen ved hjelp av ikonet eller teksten "Overfør". Overføring mellom to eksterne abonnenter, samt overføring ved hjelp av avslutt-tasten, avhenger av systemets konfigurasjon. 29

30 4 4.5 Samtale med 2 interne og/eller eksterne samtalepartnere samtidig (konferanse) Paul i samtale Overf r Paul i samtale Konferanse? Velge 'Konferanse' John, Paul Konferanse Konferanse? Du sitter i konferanse For å annullere konferansen, trykk på tasten OK. Da er du på ny i samtale med abonnenten. (OK: ) 30

31 4 4.6 Sette abonnenten på venting (parkering) Du kan sette en ekstern samtale på venting for å innhente den på et annet telefonapparat i samtale Overf r i samtale Parker samt.? Du sitter i en Velge ikonet 'Parkering' ekstern samtale Samtalepartneren settes på venting og hører en ventetone. Samtale pågår For å innhente det parkerte anropet (innhente parkert anrop): Velge funksjonen 'Innhente anrop' Parkere Velge ikonet 'Innhente parkert anrop' Slå nummeret til telefonen for det parkerte anropet i samtale Overf r Du snakker i telefonen Hvis du ikke innhenter det parkerte anropet innen en viss tid (standarden er 1 1 / 2 minutt), viderekoples anropet til sentralbordet. 31

32 5 Bedriftsånd Other 5.1 Svare på felles ringeklokke Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet på sentralbordet over til en felles ringeklokke. Du kan svare på disse anropene : Velge funksjonen 'Innhente anrop' Svar Gen.Klk Velge funksjonen 'Svare på felles ringeklokke' for å svare på anropet 32

33 5 5.2 Innhente et anrop Du hører at telefonen ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Bedriftsånd Velge funksjonen 'Innhente anrop' Innhent Ind. tilgang til 'Innhente anrop vilkårlig apparat' Nummer? Slå nummeret til telefonen som ringer Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: Velge funksjonen 'Innhente anrop' Innhent Grp Velge ikonet 'Innhente anrop innen gruppe' Noen av telefonene kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse telefonene (beskyttet). 33

34 5 5.3 Gruppering av telefonapparater Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Enkelte telefonapparat kan tilhøre en gruppe. Du kan få forbindelse med disse telefonapparatene ved å slå gruppens nummer. Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er direkte beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. Midlertidig utmelding av søkegruppe: Visning av tillatelse til utmelding Koden for Nr. til funksjonen gruppen 'Utmelding av gruppe' Innmelding i gruppen på nytt: Løfte av Visning av annullering av utmelding Koden for funksjonen'retur i gruppen' Nr. til gruppen Løfte av 34

35 5 5.4 Viderekople gruppeanrop Du kan viderekople anropene til den gruppen du deltar i: Koden for Nr. til funksjonen'vider mottaker av ekopling av viderekopling gruppeanrop' Løfte av Visning av tillatelse til viderekopling Bedriftsånd For å oppheve denne funksjonen, se kapittel 6 Oppheve alle viderekoplinger. 5.5 Sende en tekstmelding til en intern korrespondent Velge funksjonen 'Meldingssenter' 0 Tekst meldinger Velge ikonet 'Tekstmelding' Nummer? Slå nummeret til mottakeren Ring Tilbake Velge meldingen som skal sendes 35

36 5 Nedenfor finner du de 27 forhåndsdefinerte meldingene: 1 RING TILBAKE 15 MØTE xx.xx.xx (*) 2 RING TILBAKE I MORGEN 16 MØTE xx.xx.xx KL xx:xx (*) 3 RING TILBAKE xx:xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 4 RING TILBAKE xx.xx.xx (*) 18 UTE RESTEN AV DAGEN 5 KONTAKT SENTRALBORDET 19 UTE, TILBAKE xx:xx (*) 6 RING SEKRETÆREN 20 UTE, TILBAKE xx.xx.xx KL xx:xx (*) 7 JEG RINGER TILBAKE xx:xx (*) 21 PÅ FERIE, TILBAKE xx.xx.xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER 22 EKSTERNT MØTE 9 VENNLIGST HENT DIN FAX 23 EKSTERNT MØTE, TILBAKE xx.xx.xx (*) 10 VENNLIGST HENT DIN POST 24 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) 11 VENNLIGST OPPHEV 25 I MØTE - IKKE FORSTYRR VIDEREKOPLING 12 BESØKENDE VENTER 26 TIL LUNSJ 13 DU ER VENTET I 27 SYK RESEPSJONEN 14 MØTE KL xx:xx (*) (*)Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet. Hvis ønsket melding må fylles ut: Ring Tilbake XXXXXXXX tilgang til melding som må fylles ut Ring Tilbake Fylle ut meldingen Ved redigering av en melding som skal kompletteres, kan du slette tegnene som er skrevet inn ved bruk av tasten slette. (slette: C ) 36

37 5 5.6 Sende en talemeldingskopi tilgang til funksjonen 'Meldingssenter' 1 tale meldinger tilgangen til talepostkassen Bedriftsånd Melding Ny 1 Gml 4 Passord Velge meldingen som skal kopieres 01/ Mai 9:15 Send kopi? Nummer? / Bekreft? nr. eller navn på mottakeren eller listen Send kopi * * For å spille inn en kommentar Send kopi Rec. komment 37

38 5 Spill inn Opptak... Starte innspillingen Innspilling pågår Stop? Vennl. bekreft Under innspillingen av en kommentar, kan du velge andre funksjoner med tasten navigere-opp-ned. (navigere-opp-ned: ) 38

39 5 5.7 Sende en talemelding til en abonnent/en diffusjonsliste tilgang til funksjonen 'Meldingssenter' tilgang til talemeldingssenter Bedriftsånd Send melding Nummer? nr. eller navn på mottaker eller på listen ( ) * 01/ Bekreft? Velge meldingen som skal sendes * Distribusjonslister: 000: Meldingen sendes til alle talebokser 001 til 050: Meldingen sendes til en gruppe talebokser 39

40 5 For å spille inn meldingen Spill inn Starte innspilling av meldingen Opptak... Stop? Innspilling pågår Vennl. bekreft Sende meldingen Under innspilling av meldingen, kan du velge andre funksjoner med tasten navigere-opp-ned. (navigere-opp-ned: ) 40

41 6 Holde forbindelsen Other 6.1 Velge anrop som skal viderekoples Denne funksjonen gjør det mulig å velge anropstypene som skal viderekoples. Disse er: eksterne anrop, interne anrop (lokale) eller alle anrop. Velge funksjonen 'Viderekoplinger' Alle anrop Eksterne anr Interne anr. Velge ikonet 'Liste over anrop' Velge anropstypen som skal viderekoples valget Gå tilbake til hvilemodus 6.2 Viderekople anropene til talepostkassen Velge funksjonen 'Viderekoplinger' Dir VK tale Velge ikonet 'Viderekopling til talepostkassen' 41

42 6 6.3 Lese av talepostkassen Når du har mottatt en melding vises ikonet Initialisering av talepostkassen i velkomstskjermen. (Initialisering av talepostkassen: ) 1 tale meldinger tilgang til funksjonen 'Meldingssenter' tilgangen til talepostkassen visning av antall nye og gamle meldinger Passord 01/ Mai 9:15 Afspil ny? 42

43 6 For å få tilgang til talepostkassens funksjoner Du kan forflytte deg horisontalt på de forskjellige ikonene. 01/ Mai 9:15 Afspil ny? Lytte til innkomne meldinger Slette aktuell melding Slå nummeret til avsenderen av meldingen Sende kopi av meldingen Ta en pause i avlyttingen av meldingene Gå tilbake 10 sekunder Gå fremover 10 sekunder Holde forbindelsen 43

44 6 6.4 Aktivere/deaktivere sekretærfunksjonen Med den personlige assistenten er det mulig for den som ringer, i tillegg til å legge en beskjed i taleboksen, å bli viderekoplet til: et intern-, ekstern- eller mobilnummer eller til sentralbordet. Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' perso assist Velge ikonet 'Personlig assistent. VK På VK Av Velge aktiv / ikke aktiv etter ønske I tilfelle samtidig aktivering av den personlige assistenten og øyeblikkelig viderekopling. Funksjonene i den personlige assistenten deaktiveres mens viderekoplingen er aktiv. 44

45 6 6.5 Sekretærfunksjon: ett eneste nummer for å få forbindelse med deg perso assist Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' Holde forbindelsen Velge ikonet 'Personlig assistent'. Meny Velge ikonet 'Meny' 45

46 6 For å velge viderekoplingstype Kolega Endre? Taste nr. til en kollega, til assistenten din, eller et annet eller Ekstern Endre? Taste et eksternt nummer eller Mobil Endre? Taste nummeret på mobiltelefonen din eller Valg På Valg Av Aktivere/deaktivere overføring til sentralbordet Nummer? Slå nummeret 46

47 6 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte 6.6 viderekopling) Dette nummeret kan være et hjemmenummer, en mobiltelefon, en biltelefon, et talemeldingssenter eller et internt nummer (sentralbord, osv.): Dir. VK Velge funksjonen 'Viderekoplinger' Nummer? Holde forbindelsen tilgang til direkte viderekopling Slå nummeret til mottakeren Du kan fortsette å foreta anrop når telefonen er viderekoplet. Generell bemerkning angående viderekoplinger: du kan aktivere kun én viderekopling på din telefon. Programmering av en ny viderekopling annullerer automatisk den forrige. 47

48 6 Forskjellige typer viderekoplinger + Eksempel på 6.7 viderekopling ved opptatt Forskjellige typer viderekoplinger Du kan foreta ulike typer viderekopling fra liste over viderekoplinger. (liste over viderekoplinger: ) Opptatt VK Ikke forstyrre Følg meg VK Når du er opptatt i en samtale, blir alle anrop viderekoplet til det nummeret du har valgt. Telefonen din er midlertidig utilgjengelig for alle anrop. Anropene følger deg når du befinner deg ved et annet telefonapparat. VK til Psøk Anropene blir viderekoplet til din bærbare personsøker. Eksempel på viderekopling ved opptatt Velge funksjonen 'Viderekoplinger' VK opptatt VK I.forstyr F lg meg VK Velge ikonet 'Liste over viderekoplinger' Nummer? tilgang til viderekopling ved opptatt Slå nummeret til mottakeren 48

49 6 6.8 Oppheve alle viderekoplinger Opphev VK Velge ikonet 'Oppheve viderekoplinger' Velge funksjonen 'Viderekoplinger' Holde forbindelsen 49

50 6 6.9 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede Når du har mottatt en melding vises ikonet Initialisering av talepostkassen i velkomstskjermen. (Initialisering av talepostkassen: ) 2 Tekst meldinger tilgang til funksjonen 'Meldingssenter' Velge ikonet 'Tekstmelding' Mai 16:30 2/4 Melding? Velge ønsket melding for avlesing <Melding> Anrop Lese av meldingen Mens meldingen leses inn, kan du velge andre funksjoner med tasten navigere-opp-ned. (navigere-opp-ned: ) 50

51 7 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov Other 7.1 Initialisere talepostkassen Ikonet Initialisering av talepostkassen i velkomstskjermen gjør det mulig å initialisere talepostkassen. (Initialisering av talepostkassen: ) Initier din tale post Tast inn passordet og registrer navnet ditt ifølge instruksjonene i taleguiden Passordet brukes til å få tilgang til talepostkassen og låse telefonapparatet. 51

52 7 7.2 Tilpasse velkomstmelding til egne behov Du kan skifte ut standardvelkomstmeldingen med en egen velkomstmelding. Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' mbx hilsen Velge ikonet 'Talevelkomst' Hilsen: Standard Modus: Innspilling Tilpass? tilgangen til talepostkassen Spill inn Opptak... Stop? Starte innspillingen Innspilling pågår Vennl. bekreft Under innspilling av beskjeden, kan du velge andre funksjoner med tasten navigere-opp-ned. (navigere-opp-ned: ) 52

53 7 For å gå tilbake til standardbeskjeden mbx hilsen Velge ikonet 'Talevelkomst' Hilsen: Tilpasset Modus: Innspilling Standard? Velge ikonet 'Standardbeskjed' Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov 53

54 7 7.3 Endre din egen kode Passordet brukes til å få tilgang til talepostkassen og låse telefonapparatet. Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' bruker inst. tilgangen til 'Alternativer' Passord Velge ikonet 'Passord' Gammelt passord Taste inn gammel kode Nytt passord? Taste inn ny kode Så lenge du ikke har initialisert taleboksen din, er passordet Hvert tall i koden symboliseres med en stjerne. 54

55 7 7.4 Justere ringetonen Du kan velge telefonens melodi (6 muligheter) og justere dens lydnivå (4 nivåer). Det kan brukes en progressiv (økende styrke) ringetone (møteinnstilling). Velge melodien phone set Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' Justere volumet på ringetonen Ringe tone Velge ikonet 'Justering' Velge ikonet 'Melodi' Melodi 1 Melodi 2 Melodi 3 Velge ønsket melodi Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' phone set Ringe volum Velge ikonet 'Justering' Velge ikonet 'Volum' 55

56 7 Volum 1 Volum 2 Volum 3 Velge ønsket lydnivå Aktivere vibrering eller ringetone (Mobile 200) HANSEN Ola Ons 24 Mai 16:30 HANSEN Ola Ons 24 Mai 16:30 Langt trykk Vibrator aktivert Langt trykk Vibrator og ringetone deaktivert og deaktivert ringetone aktivert Denne tasten gjør det mulig å skifte raskt fra ringetone til vibrator og omvendt. Gi ringetonen et personlig preg på en rask måte Avhengig av hva du gjør, er det mulig å raskt endre parametrene for ringingen med et kort trykk på tasten på/av etterfulgt av OK. (slå på/av:, OK: ) Slå av telefonen? Slå av mobiltelefonen Aktivere / deaktivere vibratoren (Mobile 200) Aktivere / deaktivere ringetonen Aktivere / deaktivere møtemodus (økende ringetone) Låse tastaturet med OK de alternativet du har valgt (OK: ) 56

57 7 7.5 Aktivere hodetelefonmodus Denne modusen gjør det mulig å svare automatisk på anropene (uten at du foretar deg noe som helst), og å overføre samtalen til den eksterne hodetelefonen. AV PÅ Velge aktiv / ikke aktiv etter ønske Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' Hodesett mod Velge ikonet 'Hodetelefonmodus' phone set Velge ikonet 'Justering' Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov 57

58 7 7.6 Justere telefonen Velge funksjonen 'Justering' Ringer Tastaturtone Varseltone Velge den funksjonen* du Aktivere / Gå tilbake til vil aktivere eller deaktivere hvilemodus deaktivere *Du kan aktivere eller deaktivere følgende funksjoner: Belysning Lyset på telefonen slås på når du trykker på en tast (Mobile 200) Ringetone Telefonen ringer når den mottar et anrop Vibrator Telefonen vibrerer når den mottar et anrop (Mobile 200) Pipetone En pipetone høres hver gang det trykkes på en tast tastatur Pipetone feil En pipetone høres så snart det oppstår en feil Pipetone utenfor sone Hvileskjerm En pipetone høres når radioforbindelsen ikke lenger kan oppnås Skjermtilstand etter en viss tid uten aktivitet 58

59 7 7.7 Still inn skjermkontrasten Kontrast: 3/5 Velge ikonet 'Kontrast' Velge funksjonen 'Justering' Øke eller minske kontrasten Gå tilbake til hvilemodus Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov 59

60 7 7.8 Velge språk Velge funksjonen 'Tilpasning av telefonen for egne behov' bruker inst. tilgangen til 'Alternativer' Språk Velge ikonet 'Språk' Deutsch Franç ais English Velge ønsket språk Det opprinnelig valget av språk utføres automatisk av systemet. 60

61 7 Programmere din personlige telefonliste 7.9 (Individuelt nr.) Den personlige telefonlisten kan inneholde opptil 10 numre. Pers Kortnr Katalog tilgang til 'Pers Kortnr' Taste inn navnet * Velge funksjonen 'Telefonlister' Navn? HANSEN Nummer? Taste inn nummeret Velge oppføringen du vil ha (langt trykk) * For å taste navnet: Tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan få frem på skjermen ved gjentatte trykk. Eksempel: Trykke 2 ganger på tasten 8 for å vise bokstaven 'U'. Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov 61

62 Endre en oppføring i egen telefonliste Velge funksjonen 'Telefonlister' Pers Kortnr Katalog tilgang til 'Pers Kortnr' 1-OLA 2-SOFIE 3-ANNE Velge oppføring som skal endres (langt trykk) Navn? HANSEN Flytte deg frem til bokstaven som skal endres Endre navnet Nummer? Flytte deg frem til sifferet som skal endres Endre nummeret For å slette en oppføring, må du slette navnet og nummeret ved hjelp av tasten slette (langt trykk). (slette: C ) For å slette et tegn, bruk tasten slette (kort trykk). ( slette: C ) 62

63 Programmere en påminnelse om avtale Velge funksjonen 'Avtale' Temp. avt. Velge ikonet 'Fast avtale' eller ikonet 'Midl. avtale' Tid?... :... Taste inn klokkeslettet for avtalen Midl. avtale : Påminnelse i løpet av de neste 24 timer Fast avtale : Påminnelse hver dag på samme klokkeslett. Telefonen ringer ved det programmerte klokkeslettet: Trykke på legge på eller løfte av for å bekrefte svaret. (legge på:, løfte av: ) Hvis du er i telefonen, blinker displayet og du hører en pipelyd. Etter tre påminnelser uten svar, annulleres den midlertidige påminnelsen, mens den faste påminnelsen fremdeles er lagret. Hvis telefonen din er viderekoplet til en annen telefon, viderekoples ikke påminnelsen om avtalen. Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov For å annullere en påminnelse om avtale: Velge avtalen som skal fjernes og slette det programmerte klokkeslettet ved hjelp av tasten slette. (slette: C ) 7.12 Få vite ditt telefonnummer Telefonens identifikator og nummer vises uavbrutt når telefonen befinner seg i hvilemodus i radiodekningsområdet (uten skjermsparer). 63

64 Låse telefonen Denne funksjonen gjør det mulig å hindre at det blir foretatt eksterne anrop og endringer i programmeringen av telefonapparatet: Velge funksjonen 'Systemlås' Password?.... Låsing akseptert Taste koden Gå frem på samme måte for å låse telefonen. Hvert tall symboliseres med en stjerne. For å velge eller endre låsekoden for telefonen, se avsnittet 'Endre passord'. 64

65 8 Other Din telefon, som er i overensstemmelse med GAP-standarden, kan brukes i forenklet modus på et annet DECT/GAP-system (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Dersom ikke annet er spesifisert, tilsvarer de bruksområdene som beskrives under de mulighetene som telefonapparatet tilbyr deg sammen med de andre obligatoriske funksjonene som er tilgjengelige på det faste GAP-systemet. Automatisk overføring fra radiocelle: Denne funksjonen, tilbudt av telefonen, gjør det mulig å flytte seg fra en baseenhet til en annen uten konsekvenser for forbindelsen. Denne muligheten begrenses likevel av det faste systemets egne grenser, og spesielt av systemets styringskapasitet Displayets rolle: Når det foretas anrop fra telefonen, vises de tallene som tastes inn på displayet. Når du mottar et anrop, viser displayet anroperens nummer dersom det faste systemet styrer denne funksjonen. Denne bruken kan medføre funksjonsbegrensninger som ikke dekkes av noen garanti. Bruke telefonen i GAP-modus 8.1 Foreta et anrop John 01:20 Slå nummeret Sende anropet Snakke Legge på 8.2 Motta et anrop Sofie Det kommer inn et anrop Sofie 00:50 Løfte av Snakke Legge på 65

66 8 Bruke telefonen i GAP-modus 8.3 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste Velge funksjonen 'Telefonlister' 1-OLA 2-SOFIE 3- Velge navnet til den personen du ønsker å ringe Sende anropet 8.4 Gjenta sist slåtte nummer (repeter) Trykke på tasten løfte av (langt trykk). (løfte av: ) 8.5 Tonesignalering MF) Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering, f.eks. hvis det er en taletjeneste, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing. Slik gjør du: Trykke på tasten stjerne (langt trykk). ( stjerne: ) 8.6 Definert brudd Definert brudd gjør det mulig å aktivere funksjoner som overføring av anrop til et annet telefonapparat. For å sende et definert brudd : Trykke på tasten 0 (langt trykk). 66

67 8 8.7 Programmere egen telefonliste Listen kan inneholde opptil 12 nummer. Velge funksjonen 'Telefonlister' Navn? HANSEN Taste inn navnet (maks. 10 tegn) 1-Endre 2-Slett 3-Anrop Velge ønsket nummer i listen Bruke telefonen i GAP-modus Nummer? Taste inn nummeret Gå tilbake til hvilemodus For å taste navnet : Tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan få frem på skjermen ved gjentatte trykk. Eksempel: Trykke 2 ganger på tasten 8 for å vise bokstaven 'U'. For å legge inn en pause 67

68 8 8.8 Endre et navn eller et nummer Velge funksjonen 'Telefonlister' 1-OLA 2-SOFIE 3- Velge oppføringen som skal endres 1-Endre 2-Slett 3-Anrop Velge 'Endre' Navn? HANSEN Flytte deg frem til bokstaven som skal endres Endre navnet Nummer? Flytte deg frem til sifferet som skal endres Endre sifferet For å slette et tegn, bruke tasten slette. ( slette: C ) 68

69 8 8.9 Slette en oppføring Velge funksjonen 'Telefonlister' 1-Endre 2-Slett 3-Anrop Velge 'Slett' 1-OLA 2-SOFIE 3- Velge oppføringen som skal slettes Bruke telefonen i GAP-modus 69

70 Tilpasse og justere telefonen for egne behov Velge melodi: Velge funksjonen 'Ringetone' Melodi 1 Melodi 2 Melodi 3 Velge ønsket melodi Gå tilbake til hvilemodus Justere volum på ringetonen: Volum : 3/4 Velge funksjonen 'Ringetone' Velge ikonet 'Volum' Øke / senke volumet Gå tilbake til hvilemodus 70

71 8 Velge språk: Velge funksjonen 'Språk' Velge ønsket språk Gå tilbake til hvilemodus Justere kontrasten i displayet: Velge funksjonen 'Justering' Franç ais 1 Deutsch 2 English 3 Kontrast: 3/5 Velge ikonet 'Kontrast' Bruke telefonen i GAP-modus Øke / minske kontrasten Gå tilbake til hvilemodus 71

72 Justere telefonen Velge funksjonen 'Justering' Ringer Tastaturtone Varseltone Velge den funksjonen* du vil aktivere eller deaktivere Aktivere / deaktivere Gå tilbake til hvilemodus *Du kan aktivere eller deaktivere følgende funksjoner: Belysning (Mobile 200) Ringetone Vibrator (Mobile 200) Pipetone tastatur Pipetone feil Pipetone utenfor sone Hvileskjerm Lyset på telefonen slår seg på når du trykker på en tast Telefonen ringer når den mottar et anrop Telefonen vibrerer når den mottar et anrop En pipetone høres hver gang det trykkes på en tast En pipetone høres så snart det oppdages en feil En pipetone høres når radioforbindelsen ikke kan oppnås Skjermtilstand etter en viss tid uten aktivitet 72

73 9 Other Registrere telefonen på et system ved første 9.1 igangsetting For å kunne fungere må mobiltelefonen være registrert på minst et Alcatel- eller GAP-system (registreringsprosedyre).hvis displayet ved første igangsetting viser: 'System 1 Auto install?' er ikke telefonen blitt registrert på noe system, rådfør deg med installatøren eller gå frem på følgende måte: 1. Klargjør systemet for registrering (se systemets installasjonshåndbok). 2. Når systemet er klart, viser telefonen fremdeles startdisplayet: SYSTEM 1 Auto install? for å installere telefonen 3. Du har to ulike påloggingsmuligheter: a- Hvis systemet ikke bruker AC-kode Launch Subscription? Påloggingen kan starte Registrere telefonen Subscription Running Starte påloggingen b- Hvis systemet bruker AC-kode (autentisitetskode) AC Code Configure AC code? Velge 'AC' Taste koden Launch Subscription? Starte påloggingen Subscription Running Påloggingen kan vare opptil 2 minutter. Hvis registreringen er riktig utført (Abonnement godtatt), er telefonen ferdig til bruk, ikonet kvalitet mottak radio vises på displayet. ( kvalitet mottak radio: ) 73

74 9 Registrere telefonen Hvis registreringsprosedyren ikke er riktig utført, foreslår telefonen å foreta påloggingen på nytt. Launch Subscription? Bruk av telefonen i GAP-modus kan medføre funksjonsbegrensninger som ikke dekkes av noen garanti. 74

75 9 9.2 Registrere telefonen på andre systemer Det er mulig å registrere telefonen på flere systemer (5 er maksimum). Merk: Inngang 1 er vanligvis reservert for bruk med ditt ALCATEL hovedsystem. Du kan velge de andre inngangene for å registrere telefonen under et annet system (ALCATEL eller annet). For å foreta en ny registrering når telefonen allerede er registrert på ett eller flere systemer, gå frem som følger: 1. Klargjøre systemet for registrering (se systemets installasjonshåndbok eller rådfør deg med installatøren). 2. Når systemet er klart: Password? Registrere telefonen.... Velge funksjonen 'Installasjon' Taste inn installasjonskoden (314987) System 1 System 2 System 3 Velge system SYSTEM 2 Installer Endre navn Start pålogging? Velge 'Installere' Påloggingen kan starte 75

76 9 3. Du har to ulike påloggingsmuligheter: a- Hvis systemet ikke bruker AC-kode Pålogging... Vent! Starte påloggingen b- Hvis systemet bruker AC-kode (autentisitetskode) AC kode Start pålogging? Velge 'AC' Taste koden Start pålogging? Starte påloggingen Påloggingen kan vare opptil 2 minutter. Pålogging... Vent! Hvis registreringsprosedyren er riktig utført (Pålogging OK), er telefonen klar til bruk, og ikonet for radiodekning vises. Hvis registreringsprosedyren ikke er riktig utført, foreslår telefonen å foreta påloggingen på nytt. Start pålogging? Avhengig av typen system som vurderes, kan registreringen av telefonen kreve én eller flere ekstra handlinger på systemet. 76

77 9 Velge eget telefonsystem Telefonen kan programmeres for å fungere på 5 ulike DECT-systemer (ALCATEL eller GAP). Velge funksjonen 'System' Gå tilbake til hvilemodus System 1 System 2 Auto.tilkoble Velge ønsket inngang (valget angis av radioknappen med en prikk i midten) Registrere telefonen Valget beholdes selv etter at telefonen er blitt slått av/på. Valg av et spesielt system (SYSTEM...) tilsvarer en låsing på et bestemt system. Dette valget må endres dersom du ønsker å skifte system. Valget 'Auto.tilkoble' gjør det mulig for telefonen å kople seg automatisk på når den kommer inn dekningsområdet til et system. Dersom de systemene som er programmert i telefonen har felles dekningsområder, plasserer mobiltelefonen seg på det første systemet den finner. 77

78 10 Other 10.1 Ladeapparater Laderen 'Kablet' har: 1. en tilkoblingskabel til nettet via en AC/DC-adapter. Laderen 'Basis desktop' har: 1. en holder for telefonen, 2. en tilkoblingskabel til nettet via en AC/DC-adapter. Laderen 'Dobbel desktop' har: 1. en holder med: - nisje til telefonen, - nisje til et ekstrabatteri, - et lyssignal som viser ladingsnivået Laderen 'Tal desktop' har: 1. en holder med: - nisje til telefonen, - en høyttaler og en mikrofon for bruk i 'handsfree'-modus, - to knapper +<nbsp Trykke på tasten høyttaler for å slå av eller reaktivere mikrofonen. (høyttaler: ) 78

79 10 Presentasjon av ekstrautstyret 10.2 Nettadapterens karakteristikker Inngang: 230 V - 50 Hz Utgang: 12 V DC ma Veggkontakten for laderen må befinne seg i nærheten av ladestativet og være lett tilgjengelig for å kunne tjene som seksjonsdeler. 79

80 Presentasjon av batteriet Modellen Mobile 200 leveres med et batteri Li-Ion, med en kapasitet på 600 mah - 3,6 V. Modellen Mobile 100 leveres med et batteri NiMh, med en kapasitet på 550 mah - 3,6 V. Telefonens driftstid Li-Ionbatteri NiMhbatteri I hvilemodus i dekningsområdet 135 timer 120 timer I kontinuerlig samtale 15 timer 13 timer Første gangs lading: Sette telefonen i ladestativet Batteriikonet blinker Under opplading (3 eller 5 timer minimum) Batteriet er ladet Batteriet oppnår optimal ytelse først etter ca. 10 ladinger/ utladinger. Disse batteriene inneholder forurensende bestanddeler og må ikke kastes i den vanlige søppelkassen, men leveres inn til et egnet mottak for spesialavfall. 80

81 Opplading av ekstra batteri (i 'Dual'-stativet) Laderen får spenningstilførsel (AC/DC-adapteren er koplet til nettet). Plassere det ekstra batteriet i ladestativet. Ladetiden er ca. 2,5 timer (Li-Ionbatteri, eller NiMh-batteri). Lampen i to farger på laderen 'Dual' gir disse signalene: Slukket: Ekstra batteri mangler. Rød: Ekstra batteri under opplading. Grønn: Ekstra batteri ferdigladet. Presentasjon av ekstrautstyret 81

82 Hodetelefon / ekstern mikrofon På siden av telefonen finnes det en kontakt for hodetelefon/ekstern mikrofon. For å få vite mer om disse hodetelefonmodellenes karakteristikker, ta kontakt med forhandleren Rengjøre telefonen Telefonen trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Hvis det likevel skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, bruker du en myk, fuktig klut. Ikke bruk såpe eller rengjøringsmiddel som kan risikere å skade telefonens farger eller overflater Bære med seg og beskytte telefonen For at du ikke skal miste telefonen, bør du gjøre det til en vane å feste den til beltet ved hjelp av belteklipsen. Den kan også legges i en beskyttende veske. Det finnes flere ulike veskemodeller. Ta kontakt med installatøren. Ved bruk under vanskelige forhold, f. eks. i industrien (støv, filspon, damp av ulik opprinnelse og risiko for fall), må den beskyttende spesialvesken brukes. Når vesken brukes, må du fjerne belteklipsen fra telefonen. 82

83 11 DECT: Other Europeisk standard for trådløse telefoner: Digital Enhanced Cordless Telecommunication. DECT-telefon: trådløs telefon i overensstemmelse med denne standarden. Ordliste Delta som tredjepart: Tjeneste som gjør det mulig å gå inn i en samtale mellom to abonnenter. Egen telefonliste: Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering. Kodene anvendes hvis brukeren vil kommunisere med en taletjeneste, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing. Felles telefonliste: Denne telefonlisten inneholder alle kortnumre tilgjengelige for brukere av Alcatelanlegget. GAP (Generic Access Profile): Spesiell funksjonsmodus definert i den europeiske standarden DECT. GAPmodusen er en forenklet basisfunksjonalitet som tillater bruk med de andre DECT GAP-systemene (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Innhentingsgruppe: Denne funksjonen gjør det mulig å svare på et anrop som er beregnet på en annen telefon. Innhentingen av anropene finner sted innenfor en innhentingsgruppe. Innlytt: Telefonapparater gruppert under ett og samme nummer i telefonkatalogen. Et anrop til dette nummeret kommer til én av de ledige linjene på telefonene i gruppen. 83

84 11 Ordliste Konferanse: Denne funksjonen gjør det mulig for en bruker som har forbindelse med to samtalepartnere å sette opp en samtale med tre deltakere. Overføre et anrop: Funksjon som gjør det mulig å 'sette over' en samtale til en annen bruker av anlegget. Parkering: Denne funksjonen gjør det mulig å sette en annen samtale på venting for så å gå tilbake til den senere fra et annet 'autorisert' telefonapparat i installasjonen. Personlig assistent: Med denne funksjonen kan den som ringer, i stedet for å måtte legge igjen en beskjed på svareren, settes over til: Et internt eller eksternt nummer, en mobiltelefon eller sentralbordet. Personlig kode: Denne koden virker som et passord som gjør at brukeren kan kontrollere tilgangen til programmerings- og låsefunksjonene for telefonapparatet (standardkoden er: 1515). Personlig telefonliste: Denne telefonlisten inneholder de personlige telefonnumrene til brukeren av et telefonapparat. Veksle: Funksjon som gjør det mulig å gå fra en samtalepartner til en annen når du har flere samtaler som pågår samtidig. 84

85 Garanti og betingelser howtoc Uavhengig av garantien i henhold til loven, har dette apparatet en garantitid på ett år (deler og arbeid) fra kjøpsdatoen. Faktura må fremvises dersom man vil påberope seg garantien. Denne garantien kan allikevel bli opphevet: dersom apparatet ikke brukes i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerveiledningen, dersom det er oppstått feil eller forringelser på grunn av naturlig slitasje, dersom det er blitt skadet på grunn av ytre påvirkninger (f.eks. slag, fall, utsatt for fuktighet, osv.), ved bruk i installasjoner som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regler eller dersom det er blitt foretatt reparasjoner eller endringer på apparatet av ikke produsent- eller forhandler-godkjente personer. Bruken av DECT-utstyr er ikke garantert mot støy forårsaket av annen autorisert bruk av radioelektriske frekvenser. Samsvarserklæring Alcatel Business Systems erklærer at produktene Alcatel Mobile 100 Reflexes, Alcatel Mobile 200 Reflexes og Alcatel Mobile 200 Ex Reflexes regnes for å overholde hovedkravene i Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EØF. Disse utstyrene bruker det harmoniserte frekvensspekteret DECT og kan brukes i alle EU-land, i Sveits og i Norge. Enhver uautorisert endring i produktet opphever denne samsvarserklæringen. Kopi av denne samsvarserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til: Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care 1, route du Dr. Albert Schweitzer - F Illkirch Cedex - Frankrike CE-merkingen angir at produktet er i samsvar med følgende direktiver: - 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet) - 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet) /5/CE (R&TTE) Enkelte funksjoner i telefonen din trenger en programvarenøkkel for å kunne brukes eller er ikke tilgjengelige før installatøren har programmert dem. Copyright Alcatel Business Systems Alle rettigheter er forbeholdt. Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F Colombes Cedex R.C. Paris EH CMAB Ed.01 85

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01 &!3GHE4-hdacfe! ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes Réf. : 3AC 189 NVAC Ed. 01 BRUKERVEILEDNING Forholdsregler for bruk Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ KRZ Brukerhåndbok Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk Brukerveiledningen er basert trådløs Dect apparat type. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok 8AL90311NOAAed01-1436 1 GJØR DEG KJENT MED TELEFONEN 7 1.1 TELEFONBESKRIVELSE 7 1.2 STATUSIKONER 9 1.3 MENY-IKONER 10 1.4 KOMMUNIKASJONSIKONER 11

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? how Du har til disposisjon et numerisk apparat Alcatel Advanced

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer