Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server"

Transkript

1 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone

2

3 Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen IP Touch. Det digitale apparatet IP Touch med sin ergonomiske utforming gir deg en rekke fordeler, og bedre kommunikasjon. Handlinger Tastatur En stor grafisk skjerm gjør det mulig å ringe og å tilpasse og programmere telefonen ved hjelp av tastene og navigasjonsknappen, Løft av. Nummertastatur. behagelig telefonrør: ergonomisk form og holdesone i mykt materiale, Legg på. Alfabetisk tastatur. audiotaster (høyttaler, høyttalende funksjon...) for å gjøre livet lettere, Enkelttast på nummertastaturet. et behagelig, alfabetisk tastatur slik at du kan ringe opp abonnentene dine via navnevalg. Navigasjonsknapp Flytt navigasjonstasten oppover, nedover, til venstre til høyre. Brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). ; Under samtaler gir denne tilgang til de ulike sidene (Meny, pers. side) og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Display og displaytaster Audiotaster Hansen Ola Delvis oversikt over displayet. Displaytast. Høyttaler., høyttalende. Minus -innstilling. Pluss -innstilling. Programmerbare taster og ikoner Linjetast. Andre faste taster Fast tast. Ikon som er tilknyttet en tast. MENY-tast. Talemeldingstast. Andre symboler som brukes Pers. info. Viser at funksjonen er tilgjengelig fra siden. Viser at funksjonen er tilgjengelig fra den personlige siden. Viser at funksjonen er tilgjengelig fra infosiden. Viser at funksjonen må programmeres. Kontakt installatør hvis nødvendig. Viser at funksjonen er tilgjengelig ved å trykke en programmert tast. Se Programmere tastene på Perso-siden i utvidelsesboksen. Det kan hende at små ikoner tekst vil bli tilføyd disse symbolene.

4

5 Innholdsfortegnelse Toc Bli kjent med telefonen s. 1. Beskrivelse av Bluetooth -skjermer og håndsett s Startskjermbilder s.7 1. Skjermbilde for styring av samtaler s.8 1. Skjermbilde for applikasjoner s IP Touch Bluetooth Wireless-håndsett s.9. Anrop s.10.1 Foreta et anrop s.10. Motta et anrop s.10. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen s.10.4 Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) s.11. Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) s.11. Ringe med programmerte ringetaster s.11.7 Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste s.11.8 Gjenta nummer s.11.9 Ringe opp et anrop som fortsatt er ubesvart s Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt s.1.11 Motta et internt anrop som intercom-anrop s.1.1 Overføre med tonesignalering s.1.1 Aktivere mikrofonsperre s.1. Samtale pågår s.14.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår s.14. Motta et annet anrop mens en samtale pågår s.14. Gå fra en samtale til en annen (veksle) s.14.4 Overføre et anrop s.14. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) s.1. Snakke med flere enn samtalepartnere samtidig s.1.7 Konferanse med flere deltakere s.1.8 Sette samtalen på venting (hold) s.1.9 Sette en ekstern samtale på venting (parkering) s.1.10 Bryte inn i en intern samtale s.1.11 Justere lydstyrken s.17.1 Varsle mistenkelige anrop s Bedriftsånd s Svare på felles ringeklokke s Siling sjef/sekretær s Innhente et anrop s Søkegruppe s Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent s Svare på varslingssignal fra personsøkeren s Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent s Sende en tekstmelding til en intern abonnent s Sende en talemeldingskopi s Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste s Kringkaste en melding på høyttalerne til telefonene i en gruppe s.1. Holde forbindelsen s..1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) s.. Viderekople anrop til talemeldingssenter s.. Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake s..4 Viderekople anrop til personsøker s.. Viderekople anrop av typen Følg meg s.. Foreta en selektiv viderekopling s..7 Oppheve alle viderekoplinger s..8 Oppheve en bestemt viderekopling s..9 Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt)..... s..10 Funksjon for ikke å bli forstyrret s..11 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere s.4.1 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s.4. Styre kostnader s..1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop s.. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon..... s. 7. Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov s. 7.1 Initialisere talemeldingssenter s. 7. Tilpasse velkomstmelding til egne behov s. 7. Endre passordet for telefonen s. 7.4 Endre passordet for talemeldinger s. 7. Stille inn ringemelodien s.7 7. Still inn skjermkontrasten s Velge startside s Valg av språk s Programmere tastene på Perso-siden i utvidelsesboksen s Programmere taster for direkte anrop s Slette en programmert tast s Programmere en påminnelse om avtale s Få vite ditt telefonnummer s Låse / låse opp telefonen s Tilpasse audioutgangen på apparatet s Ringe tilknyttet telefon s Viderekoble anrop til tilknyttet nummer s Endre det tilknyttede nummeret s Innstillingen Tandem s Opprette, endre vise interntelefonlisten (maks. 10 numre) s Installere et håndsett med Bluetooth Wireless Technology (tilkobling) s.0 7. Bruk av Bluetooth -håndsettet s.1 7. Installere et hodesett, Bluetooth Wireless Technology (tilkobling) s Bruke et hodesett, Bluetooth Wireless Technology s.1 7. Fjerne tilbehør (hodesett, håndsett mm.) Bluetooth Wireless Technology s.1 8. ACD : Agenttelefon/Kontrollørtelefon s. 8.1 Agenttelefon s. 8. Åpne en kontrollørøkt (LogOn) s. 8. Startskjermen til ACD-programmet s. 8.4 Lukke en agentøkt (LogOff) s. 8. Kontrollørtelefon s. 8. Åpne en kontrollørøkt (LogOn) s. 8.7 Behandlingsgruppe Inn/ut for kontrollør s. 8.8 Kontroll aksept av en forespørsel om hjelp s. 8.9 Lukke en kontrolløkt (LogOff) s. Tillegg Slik skriver du aksenttegn og spesialtegn på telefontastaturet Garanti og betingelser

6 Alcatel-Lucent IP Touch 408 Telefonrør (mulighet for trådløst håndsett - Bluetooth - kun Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone) Bli kjent med telefonen Justering av skjermvinkelen Lampe Blinker grønt: innkommende internt anrop, Blinker oransje: innkommende eksternt anrop, Blinker rødt: prioritert anrop alarm. Display og displaytaster Inneholder flere ligner og sider med informasjon om samtaler og funksjonene som er tilgjengelige via de 10 tastene som er knyttet til linjene på skjermen. Symbol for viderekobling: med tasten som er knyttet til dette symbolet, kan du programmere endre viderekoblingsfunksjonen. Hodesett er tilkoblet. Avtale er programmert. Stille modus er aktivert. Telefonen er låst. Visningstast: med visningstastene aktiverer du funksjonen som er tilordnet dem på skjermen. Navigasjon OK-tasten: brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer konfigurerer. Navigasjon venstre-høyre: brukes til å gå fra én side til en annen. Navigasjon opp-ned: brukes til å rulle i innholdet på en side. Tilbake/Slutt-tasten: brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). ; Under samtaler gir denne tilgang til de ulike startsidene (Meny, Info, ) og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Startsider Meny-siden: inneholder alle funksjoner og applikasjoner som er tilgjengelige via tastene som er knyttet til tekstene. Pers-siden: inneholder linjetaster og nummerlagringstaster som kan programmeres. Info-siden: inneholder informasjon om telefonen og status for funksjonene: navn, telefonnummer, antall meldinger, viderekoblingsstatus, påminnelse om avtale, Utgang for tilkobling av hodesett, håndfriutstyr høyttaler. Audiotaster Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale. Alfabetisk tastatur Visning av anrop Innkommende anrop. Samtale pågår. Håndfritast/høyttaler: for å ta en linje svare på et anrop uten å ta av røret. Tent hele tiden i håndfri- hodesettmodus (kort trykk). Blinker i høyttalermodus (langt trykk). Interntelefon/mikrofonsperre-tast: I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartneren ikke skal høre deg. Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret. For å skru opp ned volumet på høyttaleren, telefonrøret ringetonen. Samtale venter*. Ved to samtidige samtaler kan du gå fra én samtale til en annen ved å trykke visningstastene som er knyttet til hver av samtalene. Samtale pågår, sikret linje*hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du kontakte den systemansvarlige. Navigasjon venstre-høyre: Brukes til å bla i anropene. Utvidelsesboks Telefonen kan være utstyrt med en utvidelsesboks. Denne inneholder tilleggstaster som kan konfigureres til funksjonstaster, linjetaster, ringetaster Slik setter du på etikettene: Dra klaffen på tastedekselet mot deg, og løft dekselet. Sett inn etiketten på det tiltenkte stedet under tastebrettet, og sett dekselet på plass igjen. Funksjonstaster og programmerbare taster Informasjon-tasten: brukes til å hente informasjon om funksjonene på Meny-siden og til å programmere tastene på Persosiden. Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene. når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost, ny tekstmelding forespørsel om tilbakeanrop. Gjenta-knappen Ringer opp det sist slåtte nummeret (kort trykk). Ring ett av de 8 siste numrene (langt trykk) Programmerbar tast (Tastene F1 og F): lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.

7 1 Beskrivelse av Bluetooth skjermer og håndsett Other Pers-siden: inneholder linjetaster og nummerlagringstaster som kan programmeres. Den øvre og nedre siden av navigasjonsknappen gir tilgang til alle de direkte ringetastene (i tillegg til de som er med i standardvisningen). Programmering endring av en direkte ringetast skjer ved hjelp av informasjonstasten. 1.1 Startskjermbilder Tue 1 jan 004 Meny Pers. Info. Meny-siden Pers-siden Info-siden Anne Pascal Dato Tue 1 jan 004 Klokke og symbollinje Meny Pers. Info. Innstillinger Lås Symbol for viderekopling: Ubevegelig: viderekopling ikke aktiv. Roterer: viderekobling aktivert - blå: umiddelbar viderekobling - oransje: viderekobling hvis opptatt ikke til stede Info-siden: inneholder informasjon om telefonen og status for funksjonene: navn, telefonnummer, antall meldinger, viderekoblingsstatus, påminnelse om avtale, Tue 1 jan 004 Rullefelt: viser posisjonen på siden Viser innholdet på den valgte siden Anne 7794 Meny Pers. Info. Meny-siden: inneholder alle funksjoner og applikasjoner som er tilgjengelige via tastene som er knyttet til tekstene. Fra denne siden kan du blant annet tilpasse ringemelodien og stille inn kontrasten på skjermen, programmere varsling av avtale, låse apparatet, inere startsiden, tilpasse talemeldingssenteret og få tilgang til telefonfunksjoner slik som å ringe ett av de 10 siste numrene sperre anrop. Tue 1 jan 004 Meny Pers. Info. Navigasjon venstre-høyre: brukes til å gå fra én side til en annen. Navigasjon opp-ned: brukes til å rulle i innholdet på en side. Innstillinger Lås 7

8 1 Beskrivelse av Bluetooth -skjermer og håndsett 1. Skjermbilde for styring av samtaler 1. Skjermbilde for applikasjoner Dato Symbol for innkommende anrop Klokke og symbollinje Dato Applikasjonsnavn Tue 1 jan 004 Tue 1 jan 004 Klokke og symbollinje Symbol for ventende samtale Symbol for pågående samtale Skjermbilde for applikasjoner Visning av aktuelle tilgjengelige funksjoner under samtalen Konferanse Skjermbilde som viser innkommende anrop. Dette skjermbildet vises midlertidig ved innkommende anrop og viser navn og/ nummer til den som ringer. Skjermbilde som viser pågående handlinger Hver side svarer til et anrop en samtale, og samtalestatus vises ved hjelp av symboler (pågår, venter, nytt anrop). Under samtalen bruker du navigasjonsknappens venstre og høyre side for å veksle mellom ventende innkommende samtaler. Skjermbilde for applikasjoner: Viser informasjon som er nyttig for programmering tilpassing av apparatet. Skjermbilde som viser pågående handlinger: Viser handlinger knyttet til pågående programmering tilpassing, bekreftelser, avvisning, feil,... Bruk navigasjonsknappens øvre og nedre del for å vise tilgjengelige funksjoner. Disse funksjonene (overføring, konferanse, ) er direkte knyttet til hvilken status anropet som konsulteres, har. Overføringsfunksjonen vil for eksempel ikke være tilgjengelig mellom en pågående samtale en ventende samtale og et innkommende anrop. Tilbake/Slutt-tasten: for å veksle fra skjermbildet for styring av samtaler til skjermbildet for applikasjoner. Ved hjelp av denne knappen kan du under samtaler for eksempel finne et nummer, programmere varsling av avtale,... Det er også mulig å styre samtaler og anrop fra den personlige siden. Trykk på tasten Tilbake/Slutt for å vise den personlige siden under en samtale. Pågående inngående samtaler kan settes på vent på de forskjellige linjetastene. Du gjenopptar ønsket samtale ved å trykke på tilhørende linjetast. 8

9 1 Beskrivelse av Bluetooth -skjermer og håndsett 1.4 IP Touch Bluetooth Wireless-håndsett (Kun tilgjengelig på Alcatel- Lucent IP Touch 408 Phone) Installering bytting av Bluetooth -telefonbatteri Tastene Svar / Legg på og Volum/ Mikrofonsperre 1 Lampe Blinker grønt: fungerer normalt. Lyser grønt: Håndsettet på lading. Blinker oransje: Lav batteristatus, håndsettet befinner seg utenfor dekningsområdet. Lyser oransje: fungerer ikke riktig. Svar / Legg på: trykk på denne tasten for å besvare avslutte et anrop Volum/Mikrofonsperre: Korte trykk etter hverandre for å endre lydnivået til håndsettet ( nivåer) Langt trykk hvis du ikke vil at samtalepartneren skal høre deg Plassering av batterier Installering bytting av Bluetooth -telefonbatteri Skyv batterilokket av. Dersom Bluetooth -telefonen står i dokkingstasjonen, trenger du ikke å bruke av på-tasten for å besvare avslutte samtaler. Du bare løfter Bluetooth telefonen av og setter den på plass. Skyv ut delen som holder batteriet. Batteriet lades når Bluetooth -håndsettet settes i basen. 9

10 Anrop Other.1 Foreta et anrop. Motta et anrop anroper taste nummeret direkte løft av nr. til abonnenten løft av (IP Touch Bluetooth Wireless-håndsett - Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone) nr. til abonnenten løft av løft av (IP Touch Bluetooth Wireless-håndsett - Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone) høyttalende trykk tasten som er tilknyttet symbolet Innkommende anrop. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen høyttalende nr. til abonnenten programmert anropstast abonnentens navn Telefonen befinner seg i hvilemodus: du er i høyttalende modus Samtale 00:' du snakker i telefonen kort trykk avslutte anropet Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer 0 er standardkoden for å få tilgang til det offentlige telefonnettet. Under samtalen: For å komme til sentralbordet må du slå '9' (standard). Dersom den interne eksterne abonnenten ikke svarer: Samtale 00:' du snakker i telefonen kort trykk Høytt.annons. Tilbakering Tekstmelding I løpet av samtalen kan du løfte av røret uten av samtalen avbrytes. sende ut en melding på høyttaleren til et ledig telefonapparat anmode om tilbakeringing fra opptatt telefonapparat sende en tekstmelding Tekstmelding sende talepost gå til neste skjerm 10

11 Anrop.4 Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) - Høyttaler. Ringe med programmerte ringetaster Pers. Samtale 00:' Høyttalertasten blinker Pers. 10:0 Helene du snakker i telefonen aktivere høyttaleren (langt trykk) gå inn på pers.- side finn abonnenten blant de programmerbare ringetastene foreta anrop til ønsket abonnent Lampen slukker.7 Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste justere lydstyrken (9 nivåer) deaktivere høyttaleren (langt trykk) Telefonapparatet gir deg tilgang til en felles telefonliste over eksterne kortnumre. Et kort trykk på høyttalertasten gjør at du kan snakke med frie hender (lampen lyser). kortnr.. Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre).8 Gjenta nummer Visning av samtalepartnerne som passer til søkevilkårene Gjenta nummer Oppringing av sist slåtte nummer Taste navnet initialene etternavnet og fornavnet til abonnenten velg ønsket søktype (etternavn, etter- og fornavn* initialer*) gjentaknappen gå inn på Meny-siden.9 Ringe opp et anrop som fortsatt er ubesvart vis foregående og trykk tasten som etterfølgende er knyttet til navn samtalepartneren du vil ringe *Navnet må tastes inn slik: navn/åpenrom/fornavn. endre søket Ringe tilbake til den som ringte sist Ring siste tilbake Ikke svar Siste anroper: Denne tasten lar deg vise fullt navn hvis navnet er forkortet. ringe tilbake til den som ringte sist 11

12 Anrop Liste over siste oppringere: Ikke svar ikke-besv. interne anrop ikke-besvarte ekst. anrop.11 Motta et internt anrop som intercom-anrop Du kan svare uten å løfte av røret. Hvis anropet kommer fra en intern abonnent, ringer telefonen din og du svarer direkte i høyttalende modus. Displayet viser hvem anropet kommer fra. For å aktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: Ring på nytt den tilknyttede lampen lyser velg et navn nummer Slett listen over ubesvarte anrop Når abonnenten legger på røret, er modusen for det interne telefonsystemet fremdeles aktivert. Ikke svar ikke-besv. interne anrop ikke-besvarte ekst. anrop For å deaktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: Tilhørende diode slukker.10 Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt.1 Overføre med tonesignalering intern abonnent opptatt Tilbakering viser at tilbakeringing er akseptert Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, feks når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. Samtale 00:' du snakker i telefonen * Tonesign. for å aktivere Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes. 1

13 Anrop.1 Aktivere mikrofonsperre Du hører abonnenten, men han/hun kan ikke høre deg lenger: På telefonapparatet: Samtale 00:' du snakker i telefonen deaktivere mikrofonen Tasten lyser Lampen slukker gå tilbake til normal samtale På Bluetooth -håndsettet (Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone): trykk tasten for volum/ mikrofonsperre på håndsettet. (langt trykk) 1

14 Samtale pågår Other Svare på det viste anropet:.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår du snakker i nr. til den andre telefonen abonnenten Andre metoder for å ringe en ekstra samtalepartner Samtale 00:' Spørreanr. Taste nummeret direkte. Navnet til den andre abonnenten. - Ringer opp det sist slåtte nummeret (langt trykk). - Ring ett av de 10 siste numrene (kort trykk). Programmert anropstast. For å avbryte det andre anropet, og gå tilbake til det første: John Samtale 00: den første abonnenten settes på venting linjetast med den første abonnenten blinkende lampe settes på venting For å snakke med din første samtalepartner igjen og avslutte pågående samtale: John Samtale 00: Ta samtale I samtale. Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen: tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' John Samtale 00: John Samtale 00: Spørreanr. AV Samtale 00:' John Samtale 00: tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Samtale 00: den første abonnenten settes på venting Hvis du foretar en ugyldig handling, legg på røret: Telefonen ringer, og du kommer tilbake til den første abonnenten..4 Overføre et anrop. Motta et annet anrop mens en samtale pågår Du ønsker å overføre anropet til en annen telefon: En annen person prøver å få tak i deg: Samtale 00:' anroper Samtale 00:' du snakker i telefonen Anrop til en annen abonnent John Samtale 00: den første abonnenten settes på venting du snakker i telefonen navn nummer til den som ringer, vises i tre sekunder 14

15 Samtale pågår Hvis mottakeren av overføringen svarer: Overføre. Snakke med flere enn samtalepartnere samtidig Du har en konferanse med samtalepartnere. Slik legger du til enda en samtalepartner i konferansen: Du kan også overføre anropet umiddelbart uten å vente på svar fra abonnenten ved å følge én av de to fremgangsmåtene over. Overføring mellom to eksterne abonnenter er vanligvis ikke tillatt (avhenger av hvilket land det gjelder og hvordan systemet er programmert). John 00: Legg til navnet nummeret til abonnenten. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) Sett inn Konferanse Antall deltakere: 4 Du er i en samtale mens en annen er satt på venting John Samtale 00: Konferanse John 00: velg funksjonen 'konferanse' Oppheve konferansen og få den første abonnenten tilbake (dersom konferansefunksjonen er aktivert): Avsl. konfer..7 Konferanse med flere deltakere I en treparts konferanse kan du legge til opptil tre ekstra deltakere. Du er i en treparts konferanse. Legg til nr. til abonnenten Samtalepartneren svarer. Avslutte samtalen med begge abonnentene (dersom konferansefunksjonen er aktivert): Sett inn Avsl. konfer. Slik går du ut av konferansen mens du lar de to abonnentene fortsette samtalen:.8 Sette samtalen på venting (hold) Overføre Sette en samtale på hold (indiv.): Du snakker med en abonnent. Du ønsker å sette samtalen på venting, og fortsette samtalen senere på samme telefon. Sett på vent. Samtale 00:' du snakker i telefonen På vent abonnenten settes på venting 1

16 Innhente et anrop fra hold: På vent Tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Sette samtale på hold i gruppe: For å innhente anropet, fra et hvilket som helst telefonapparat i installasjonen som overvåker linjen. Samtale 00:' Hold Samtale 00:' du snakker i abonnenten settes på telefonen venting Innhente anropet fra hold fra et hvilket som helst telefonapparat: Samtale pågår For å innhente det parkerte anropet: Parker/hent samtale Samtalen med det parkerte anropet begynner automatisk når du legger på røret på måltelefonen for parkeringen. Innhente anrop Mine param. Mine tjenester Konsultasjon Parker/hent samtale Hvis det parkerte anropet ikke innhentes innen en viss tid (standarden er 1, min), viderekoples anropet til sentralbordet. tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Samtale 00:'.10 Bryte inn i en intern samtale Telefonapparatet til abonnenten du ringer til, er opptatt. Hvis denne telefonen ikke er beskyttet, kan du bryte inn i den pågående samtalen, under forutsetning at du har fått tillatelse til det:.9 Sette en ekstern samtale på venting (parkering) Innlytting Innlytting Du kan sette en ekstern abonnent på venting for å innhente samtalen på et annet telefonapparat: Samtale 00:' du snakker i telefonen Parker/hent samtale Parker samt. En melding om parkert anrop vises på skjermen på måltelefonen for parkeringen. samme tast for å avslutte Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen: Beskyttet mot innlytting trykke på en programmert tast taste nummeret direkte Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret. 1

17 Samtale pågår.11 Justere lydstyrken Stille inn volumet i høyttaleren telefonrøret under en samtale: i samtale du snakker i telefonen justere lydstyrken.1 Varsle mistenkelige anrop Sjikane Med denne tasten kan du varsle et mistenkelig anrop. Hvis anropet er internt, varsles systemet av en bestemt melding. 17

18 4 Bedriftsånd Other 4.1 Svare på felles ringeklokke 4. Innhente et anrop Hent nattsamtale Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet for sentralbordet over til en felles ringeklokke. For å svare: Du hører at telefonen ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: Hent gruppesamtale Mine param. Mine tjenester Mine param. Mine tjenester Konsultasjon Innhente anrop Hent nattsamtal Konsultasjon Innhente anrop Hent gruppesamtale 4. Siling sjef/sekretær Hvis telefonapparatet ikke tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: Hent individuell samtale Filtrert liste: Programmeringen av systemet gjør det mulig å opprette sjef/sekretær -grupper hvor anropene som er beregnet for sjefens telefon blir styrt til en flere sekretærtelefoner. Fra sjefens sekretærens telefon: Mine param. Mine tjenester Konsultasjon anropene siles av den valgte personen (sekretær,...) Innhente anrop Innhent app. trykke på en programmert tast nr. til telefonen som ringer Noen av telefonene kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse telefonene (beskyttet). samme tast for å oppheve Displayet på sjefstelefonen og ikonet tilknyttet den programmerte tasten Sjef/ Sekretær angir at funksjonen er aktivert. 4.4 Søkegruppe Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Noen telefoner kan være med i en svargruppe. Du kan få forbindelse med dem ved å taste nummeret for gruppen. 18 Nr. til gruppen

19 4 Bedriftsånd Midlertidig utmelding av søkegruppe: Gå ut av søkegruppe 4. Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent Mine param. Mine tjenester Telefonen til abonnenten du prøver å få tak, svarer ikke, og du vet at abonnenten har en personsøker: Personsøk Konsultasjon Tilleggstjeneste Ut av søkegru. nr. til abonnenten nr. til abonnenten Innmelding i gruppen på nytt: Gå til søkegruppe nr. til gruppen displayet viser at søket er igang Mine param. Mine tjenester Abonnenten kan svare på anropet fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften. 4. Svare på varslingssignal fra personsøkeren Konsultasjon Tilleggstjeneste Inn i søkegru. nr. til gruppen Personsøksvar Du kan svare på varslingssignalet ved å bruke en hvilken som helst telefon i bedriften. Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. personsøkeren piper Mine param. Mine tjenester Konsultasjon Personsøk Personsøksvar nr. til telefonen det skal viderekoples fra 19

20 4 Bedriftsånd 4.7 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent 4.9 Sende en talemeldingskopi Den interne abonnenten svarer ikke. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du ta av røret på telefonen til den aktuelle abonnenten på avstand: ny talemelding visning av antall nye og gamle meldinger LesMelding Høytt.annons. egen kode abonnenten svarer ikke Videres. meld. Text mail Spill inn din beskjed Avslutt du koples til høyttaleren til abonnenten (hvis abonnenten har Høyttaler-funksjon) Stav navnet # Send 4.8 Sende en tekstmelding til en intern abonnent nr. til den andre telefonen abonnentens navn sende meldingen ny tekstmelding Send 4.10 Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste taste inn abonnentens nummer tast inn navnets første bokstaver ny talemelding Send Text mail Send en tekstmelding xxx xxx Forh.. meld. egen kode velge en forhåndsinert melding Talepost Spill inn din beskjed Avslutt Å fullføre Opprett meld. registrere en melding opptak avsluttet velge en forhåndsinert melding som skal fullføres skrive en ny melding Stav navnet # Text mail xxxxxx xxx fullføre meldingen Bruk nr. til den andre telefonen abonnentens navn Send Avslutt sende meldingen Slutt på sending 0

21 4 Bedriftsånd 4.11 Kringkaste en melding på høyttalerne til telefonene i en gruppe Denne beskjeden, som ikke trenger svar, kringkastes til telefoner med høyttaler i egen gruppe: snakk, du har 0 sekunder nr. til gruppen Meldingen kan kun høres på telefoner i hvilemodus og som er utstyrt med høyttaler. 1

22 Holde forbindelsen Other.1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Tilbakering Lagre Avslutt Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter et internt nummer (sentralbord, osv.). ringe tilbake til avsenderen av meldingen arkivere meldingen gå ut av visningen Direkte viderkobling nr. til den andre telefonen.4 Viderekople anrop til personsøker Personsøk På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: displayet viser at viderekoplingen er registrert Du kan fortsette å foreta anrop, men det er kun telefonapparatet du er viderekoplet til som kan ringe til deg. trykke på en programmert tast displayet viser at viderekoplingen er registrert. Viderekople anrop av typen Følg meg. Viderekople anrop til talemeldingssenter Fjernst. vid.k. Du ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg: Du må aktivere funksjonen fra telefonapparatet det skal viderekoples til. Dir.Vk Talepost displayet viser at viderekoplingen er registrert Annen vkobl Ekstern viderekobling. Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake nr. til telefonen det skal viderekoples fra Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. displayet viser at viderekoplingen er registrert ny talemelding egen kode viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har trykke på en programmert tast nr. til telefonen det skal viderekoples fra LesMelding Gjenta Slett lytte til meldingen slette meldingen

23 Holde forbindelsen. Foreta en selektiv viderekopling;.9 Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt) Du kan viderekoble hovednummeret og det/de sekundære nummeret/numrene til ulike telefoner. Viderekoblinger Mine param. Mine tjenester Konsultasjon Valg av hovedlinje Valg av sekundaerlinje velg nummeret som skal viderekobles nr. til telefonen for viderekoplingen Viderekobling ved opptatt På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: Viderekobling ved opptatt nr. til telefonen for viderekoplingen Viderekoble godkjenning av viderekobling vises Annen vkobl.7 Oppheve alle viderekoplinger godkjenning av viderekobling vises Deaktiver Deaktiver viderekobling programmere en annen type viderekopling trykke på en programmert tast nr. til telefonen for viderekoplingen.10 Funksjon for ikke å bli forstyrret.8 Oppheve en bestemt viderekopling Ikke forstyrr PÅ/AV Du kan gjøre telefonen din midlertidig utilgjengelig for alle anrop. programmert tast for viderekoplingstypen (gruppe selektiv) Mine param. Mine tjenester Konsultasjon Ikke forstyrr o låsing Ikke forstyrr PÅ/AV displayet viser at viderekoplingen er registrert Meldingen 'Ikke forstyrr' vises på apparatet til de som forsøker å nå deg.

24 Holde forbindelsen.11 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere På telefonapparatet ditt kan du legge igjen en melding som blir sendt til displayet på telefonapparatet som anropet kommer fra. ny tekstmelding VK til tekst Text mail VK til tekst Forh.. meld. Å fullføre velge en forhåndsinert melding velge en forhåndsinert melding som skal fullføres Opprett meld. Text mail xxxxxx xxx Bruk skrive en ny melding fullføre meldingen.1 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. antall mottatte meldinger ny tekstmelding Les melding viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har Tilbakering Lagre Neste melding ringe tilbake til avsenderen av meldingen registrere en melding neste melding Tekstsvar Svare med en tekstmelding gå ut av visningen 4

25 Styre kostnader Other.1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop Du kan debitere kontonumrene som er tilknyttet kundene dine, med kostnadene for egne, eksterne anrop. Mine param. Mine tjenester Gå inn på Menysiden Konsultasjon Tilleggstjeneste Sakskode kontonr. til den aktuelle kunden nr. til abonnenten. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon Mine param. Mine tjenester Konsultasjon Konsultasjon og tilbakering. Belastningsinfor

26 7 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov Other 7. Endre passordet for telefonen 7.1 Initialisere talemeldingssenter Mine param. Telefon Passord lampen blinker tast inn passordet ditt og registrer navnet ditt ifølge instruksjonene i taleguiden Bruk Du bruker din egen kode for å få tilgang til talemeldingssenteret og for å sperre telefonen. gammel kode (4 siffer) ny kode (4 siffer) 7. Tilpasse velkomstmelding til egne behov Bruk Du kan skifte ut standardvelkomstmeldingen med en egen velkomstmelding Ingen ny talemelding egen kode Pers. altern. Velkomstmeld. Personl. hilsen tast inn den nye koden for kontroll Denne koden virker som et passord som gjør at brukeren kan kontrollere tilgangen til programmerings- og låsefunksjonene for telefonapparatet (standardkoden er: 0000). Normal instruk. Personl. hilsen Talepost Les inn velkomstmelding Avslutt 7.4 Endre passordet for talemeldinger for å gå tilbake til standardvelkomst meldingen registrere en melding opptak avsluttet Ingen ny talemelding Pers. altern. Adm.alternativ. Godta Start på nytt Gjenta egen kode aktivere registrere en melding på nytt igjen lytte til meldingen igjen Passord Mitt passord # ny kode (4 siffer) Så lenge talemeldingssenteret ikke er blitt initialisert, er din egen kode 11.

27 7 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov Skru av/på lav ringing: 7. Stille inn ringemelodien Ett pip før ringing Tre pip før ringing Ett pip før ringing Tre pip før ringing Mine param. Telefon Ringing for å aktivere Stille inn ringevolumet når et anrop vises i presentasjonsbildet: for å deaktivere Velge melodien: Intern samt. Ekst. samt. Prioritets samtale velg type anrop som du vil knytte til ringetonen anroper telefonen ringer 7. Still inn skjermkontrasten (Alcatel-Lucent IP Touch 408/409 Digital) justere volum på ringetonen velge ønsket melodi (1 melodier) Justere volum på ringetonen: Mine param. Telefon Kontrast Ringevolum Skru av/på lyden: velge ønsket lydnivå: (1 nivåer) Øke minske kontrasten 7.7 Velge startside Ved hjelp av denne funksjonen kan du velge standard velkomstside på telefonen. Flere altern. Stille modus Stille modus for å aktivere for å deaktivere Mine param. Telefon Hjemmeside Aktivere / deaktivere møtemodus (økende ringetone): Flere altern. Progressiv ringing for å aktivere Progressiv ringing for å deaktivere velg standard velkomstside 7

28 7 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov Andre muligheter: 7.8 Valg av språk Endre Slett gå inn på Meny-siden Mine param. Telefon Språk endre innholdet i den viste inngangen slette 7.10 Programmere taster for direkte anrop (Tastene F1 og F) tast inn din egen kode velge ønsket språk Kortnummer Mine tjenester 7.9 Programmere tastene på Perso-siden i utvidelsesboksen. Du kan programmere telefonnumre funksjoner til tastene på Perso-siden og tastene i utvidelsesboksen. Pers. trykk på en programmerbar tast(f1 F) slik programmerer du et nummer slik programmerer du en funksjon Pers. 10:0 Kortnummer Mine tjenester Følg instruksjonene som vises på skjermen gå inn på Perssiden ved hjelp av navigasjonsknapp en trykk tasten som skal programmeres slik programmerer du et nummer slik programmerer du en funksjon 7.11 Slette en programmert tast Slik programmerer du et nummer: Kortnummer Bruk Innstilling. Telefon Tasteprogr. taste inn nummeret taste inn navnet aktivere Slik programmerer du en funksjon: Personlig side Slett Mine tjenester Følg instruksjonene som vises på skjermen gå om nødvendig til Perso-siden. velg tasten som skal slettes. trykk på en programmerbar tast(f1 F) 8

29 7 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov 7.1 Programmere en påminnelse om avtale 7.14 Låse / låse opp telefonen Du kan fastsette timen for en midlertidig påminnelse (en gang innen 4 timer) en fast påminnelse (samme klokkeslett hver dag). Lås app. Telefonen er låst / låst opp Avtale Avtale avtaletid taste klokkeslettet for avtalen når instruksjonene på skjermen ber om det, skriver du inn passordet bekrefter 7.1 Tilpasse audioutgangen på apparatet slå nummeret til personen avtalen gjelder Symbolet 'Varsling programmert' vises på startsiden. Ved det klokkeslettet du har programert, ringer telefonen: Audioutgangen gjør det mulig å kople til hodetelefoner, hodesett høyttaler. Mine param. Telefon Jack-plugg Hodesett Håndfri Høyttaler Hvis telefonen din er viderekoplet til en annen telefon, viderekoples ikke påminnelsen om avtalen. For å deaktivere påminnelsen: Avtale Slett Symbolet 'Varsling programmert' forsvinner fra startsiden. 7.1 Ringe tilknyttet telefon Du kan knytte nummeret til en annen telefon til ditt eget. (Se Endre det tilknyttede nummeret). Slik ringer du: Innstilling. Mine tjenester Konsultasjon 7.1 Få vite ditt telefonnummer info. Tilknytninger Ring tilknyttet Telefonennummeret ditt vises på Info-siden. start anropet Gå inn på Info-siden ved hjelp av navigasjonsknappen. 9

30 7 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov 7.17 Viderekoble anrop til tilknyttet nummer 7.19 Innstillingen Tandem Hvis du på forhånd har angitt et tilknyttet nummer, kan du styre anropene til dette nummeret. Innstilling. Mine tjenester Konsultasjon Tilknytninger Med denne innstillingen kan du gruppere to telefoner under ett enkelt nummer. Din telefon er hovedtelefonen, og den andre telefonen, vanligvis en DECT-telefon, er sekundærtelefonen. Hver telefon har sitt eget nummer, men Tandem-nummeret er nummeret til hovedtelefonen. Når et anrop mottas, ringer begge telefonene samtidig. Når anropet besvares på én av telefonene, slutter den andre å ringe. Når alle linjene på hovedtelefonen er opptatt, ringer ikke sekundærtelefonen (DECT). Sekundærtelefonen kan fortsatt nås på sitt eget nummer, men da gjelder ikke lenger Tandem-funksjonen. De fleste funksjonene er felles for de to telefonene, f.eks. viderekobling, påminnelse om avtale og ulike meldinger, mens andre er spesifikke for hver telefon, f.eks. Individuell telefonliste, Gjenta, ute av drift og telefonlås. Kontakt personen som er ansvarlig for installasjonen for å få mer informasjon om innstillingen. Overflyt til tilknyttet Overfl. hvis oppt. til tilkn. 7.0 Opprette, endre vise interntelefonlisten (maks. 10 numre) viderekobling når du ikke svarer umiddelbar viderekobling når linjen er opptatt Mine param. Mine tjenester Of., oppt/ikke s til tilkn. Deakt. overfl. til tilknyttet Bruk viderekobling hvis du ikke svarer du er opptatt oppheve overflytsfunksjonen mot tilknyttet nummer Interfoni Følge displayets anvisninger 7.18 Endre det tilknyttede nummeret 7.1 Installere et håndsett med Bluetooth Wireless Technology (tilkobling) - Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Det tilknyttede nummeret kan være et telefonnummer, talemeldingsnummeret personsøknummeret. Før du kan bruke et Bluetooth -hodesett, må utstyret koples til apparatet. Mine param. Mine tjenester associated Mine param. Telefon Trådløs tast inn din egen kode Endre tast inn det tilknyttede nummeret Godkjenning av programmeringen vises Ny enhet trykk begge tastene, med avslått håndsett, på Bluetooth -håndsettet (langt trykk). Du hører et lydsignal som består av toner, og LED-lampen blinker vekselvis grønt og oransje. 0

31 7 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov Søker Bluetooth -utstyr, vent til utstyrstype og adresse vises. Legg til 7. Installere et hodesett, Bluetooth Wireless Technology (tilkobling) - Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone velg utstyr Før du kan bruke et Bluetooth -hodesett, må utstyret koples til apparatet. For at hodesettet skal kunne koples til, må det stå i discoverable mode *. Et lydsignal som består av toner, bekrefter at installeringen av håndsettet er fullført (LED-lampen blinker grønt oransje avhengig av batteristatus). Mine param. Telefon Trådløs Feilmeldinger Ny enhet Søker Bluetooth -utstyr, vent til utstyrstype og adresse vises. Legg til Blutooth -telefonen sender en sekvens på 4 pip Stasjonen din er av en tidligere generasjon enn Bluetooth -telefonen din velg utstyr Stasjonen viser en feilmelding som indikerer at den ikke er kompatibel med Bluetooth -telefonen Bluetooth -telefonen din er av en tidligere generasjon enn stasjonen din bekrefte valget tast inn hodesettets PIN-kode * melding om godkjenning, hodesettsymbolet vises i skjermen på apparatet * Se bruksanvisningen som følger med hodesettet. 7. Bruk av Bluetooth -håndsettet (Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone) Det trådløse Bluetooth -håndsettet gir brukeren frihet til å besvare anrop og føre samtaler innenfor en radius på 10 meter fra apparatet. Telefonen har en lysdiode og to knapper. 7.4 Bruke et hodesett, Bluetooth Wireless Technology - Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Se bruksanvisningen som følger med hodesettet. Lampe Blinker grønt: fungerer normalt. Lyser grønt: Håndsettet på lading. Blinker oransje: Lav batteristatus, håndsettet befinner seg utenfor dekningsområdet. Lyser oransje: fungerer ikke riktig. 7. Fjerne tilbehør (hodesett, håndsett mm.) Bluetooth Wireless Technology Tastene Svar / Legg på og Volum/Mikrofonsperre Mine param. Telefon Trådløs Svar / Legg på: trykk på denne tasten for å besvare avslutte et anrop. Mine enh. visning av tilkoplet utstyr Volum/Mikrofonsperre: Korte trykk etter hverandre for å endre lydnivået til håndsettet ( nivåer) Langt trykk hvis du ikke vil at samtalepartneren skal høre deg velg utstyr som skal fjernes Dersom Bluetooth -telefonen står i dokkingstasjonen, trenger du ikke å bruke av på-tasten for å besvare avslutte samtaler. Du bare løfter Bluetooth telefonen av og setter den på plass. Fjern enhet bekrefte valget melding om godkjenning av fjerning av utstyr 1

32 8 8.1 Agenttelefon ACD : Agenttelefon/ Kontrollørtelefon Bruk av anropssentre muliggjør en optimal distribusjon av anrop til agenter basert på tilgjengelighet og kompetanse. 8. Åpne en kontrollørøkt (LogOn) Other TrekkTilbake Avslutt Overvåking Med denne funksjonen kan agenten melde seg ut" av ACD-bruk. Utmeldingsfunksjonen aktiveres som standard når agentøkter er åpne (systemkonfigurasjon) av en kontrollør agenten selv. Agenten kan endre utmeldingsstatusen ved å trykke visningstasten som hører til funksjonen. Etter hver ACD-samtale, settes agenten automatisk i Wrap-up-modus. I denne modusen mottar ikke agenten ACD-anrop og kan utføre oppgaver knyttet til en samtale. Agenten kan gå ut av modusen ved å trykke visningstasten som hører til Wrap-upfunksjonen, vente til den brytes av i tid (systemkonfigurasjon). Når agenten har tatt pause, venter på anrop er i Wrap-up-modus, kan han ringe kontrolløren direkte ved å trykke denne tasten. Logg på Kø-info Agenten kan trykke denne tasten for å få tilgang til opplysninger om ventelisten (antall anrop på vent, lengste gjennomsnittlig ventetid, antall ledige, opptatte utmeldte agenter). En beslutningstakeragent: tast inn brukernummeret. tast inn din egen kode Privat info Ved å trykke denne tasten får agenten informasjon om konfigurasjonen på telefonen (viderekoblingsstatus, nye meldinger, tilknyttet telefon, navn og nummer til telefonen). tast inn nummeret til behandlingsgru ppen. Liste velg behandlingsgruppen fra en liste. Velkomstguide ACRhåndtering Med denne tasten kan agenten konfigurere velkomstmeldinger, innspilling, aktivering/ deaktivering og innlasting av lytting til velkomstmelding. Du må taste inn agentens brukernummer og passord for å få tilgang til konfigurasjon av velkomstmeldinger. Agenten kan påvirke fordelingen av ACD-anrop ved å tilordne seg selv kompetanseområder. Tildeling sletting av kompetanseområder kan gjøres individuelt generelt. 8. Startskjermen til ACD-programmet Hjelp Under en samtale har agenten mulighet til å sende forespørsel om hjelp til kontrollører. Forespørselen kan godtas av en kontrollør nektes ved fravær, utilgjengelighet avvisning fra kontrollørene. Når ACD-økten er åpnet, har agenten tilgang til funksjoner for ACD-bruk. CC Perso Tilgjengelig agent 8.4 Lukke en agentøkt (LogOff) TrekkTilbake Overvåking Logg av Avslutt Kø-info Privat info Logg av Bruk Økten er lukket. Velkomstguide ACRhåndtering Telefonene Alcatel-Lucent IP Touch 408/408 & 409 Digital Phone tast inn din egen kode

33 8 ACD : Agenttelefon/Kontrollørtelefon 8. Kontrollørtelefon 8.8 Kontroll aksept av en forespørsel om hjelp En kontrollør er en agent som har fått tilleggsrettigheter. Kontrolløren kan blant annet bli bedt om å hjelpe agenter, kontrollere agentenes aktivitet, bryte inn i samtaler og lytte diskret. Kontrolløren får tilgang til kontrollfunksjoner ved å godta en forespørsel om hjelp fra en agent, ved å trykke funksjonstasten Help på Perso-siden. En kontrollør kan også fungere som agent fra samme telefonapparat. ACD lytter Agentnummer: Lytt Restriktiv Avbryt Innlytting Permanent 8. Åpne en kontrollørøkt (LogOn) Telefonene Alcatel-Lucent IP Touch 408/408 & 409 Digital Phone Logg på tast inn brukernummeret. tast inn din egen kode Lytt Ved å trykke denne tasten, kan kontrolløren lytte diskret. Kontrolløren kan altså høre på samtalen mellom en agent og samtalepartneren, men ikke bryte inn i samtalen. Perso CC 100 Perso Gå inn Kø-info Logg av Privat info Velkomstguide ACRhåndtering Telefonene Alcatel-Lucent IP Touch 408/408 & 409 Digital Phone Innlytting Restriktiv Permanent Avbryt Med denne tasten kan kontrolløren gå inn som tredjepart i samtalen. Agenten og samtalepartneren gjøres oppmerksomme på tredjeparten av et pip, og kontrolløren kan bryte inn i samtalen. Hvis agenten legger på, kontrolløren trykker Help-tasten, snakker bare kontrolløren og samtalepartneren sammen,. Agenten snakker med en samtalepartner. Denne funksjonen lar kontrolløren snakke med bare agenten uten at samtalepartneren blir varslet om at tredjepart er kommet til (restriktiv). Kontrolløren kan vise de dynamiske (ute av drift, ACD-anrop, private anrop, Wrap-up, pause) og statiske (utmeldt, tilgjengelig, avlogget) statusene til en agent på skjermen i sanntid. Når denne tasten trykkes, avvises en forespørsel om hjelp fra en agent. 8.7 Behandlingsgruppe Inn/ut for kontrollør 8.9 Lukke en kontrolløkt (LogOff) Gå inn velg behandlingsgruppen fra en liste. velg behandlingsgruppen fra en liste. Logg av tast inn din egen kode Bruk Økten er lukket.

34 Tillegg Slik skriver du aksenttegn og spesialtegn på telefontastaturet Tabellen som følger viser samtlige aksenttegn og spesialtegn du kan skrive fra tastaturet. Kolonnen "Tastatur" beskriver hvilken tastekombinasjon du må bruke for å vise ønsket tegn. Forkortelsen "" (not available) i tastaturkolonnen innebærer at du ikke kan benytte tegnet på telefonen din. Tegn Tastatur Tegn Tastatur ~! Í I Î ^I ~$ Ï I ~Y Ð ~D Ñ ~N ^c Ò `O º ^m Ó O ^r ^O ^0 ~O ± O ² ^ ³ µ ¹ ª À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ^ ^1 ^f ~? `A A ^A ~A A ~C `E E ^E E `I Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý à á â ã ä å æ `U U ^U U Y `a a ^a ~a a ç ~c è `e é e ê ^e ë e ì `i í i I Tegn Tastatur Tegn Tastatur î ^i Ł ï i ł ð ~d Ń ñ ~n ń ò `o Ň ó o ň ô ^o Ő õ ~o ő ö o Œ ø œ ù `u Ŕ ú u ŕ û ^u Ř ü u ř ý y Ś ÿ y ś Ă Ş ă ş Ą Š ą š Ć Ţ ć ţ Č Ť č ť Ď Ů ď ů Đ Ű đ ű Ę Ÿ ę Ź Ě ě Ĺ ĺ Ľ ľ ź Ż ż Ž ž

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90896NOAAed02 R100-1416 Innføring

Detaljer

Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068 Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4038/4039/4068.

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NOAAed02

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer