REFLEX 4034 Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFLEX 4034 Brukerveiledning"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE FUNKSJONSTASTER 8 7. TILLEGGSUTSTYR Feil! Bokmerke er ikke definert. 8. FORETA ANROP Eksternt anrop Internt anrop Feil! Bokmerke er ikke definert. 8.3 Direkte anrop Anrop via navnvalg ISDN anrop Feil! Bokmerke er ikke definert. REFLEX 4034 Brukerveiledning Alcatel Individuelle kortnummer Repetisjon av siste slåtte nummer Midlertidig lagring av slått nummer Utsending av midlertidig lagret nummer Ringe Kontofon, offentlig personsøker Spørreanrop Overføring etter spørre-anrop Veksling Konferanse Automatisk tilbakanrop ved opptatt Feil! Bokmerke er ikke definert Automatisk tilbakeanrop ved ikke svar Aktiv venting Feil! Bokmerke er ikke definert Innlytting Feil! Bokmerke er ikke definert Høyttalende varsling Feil! Bokmerke er ikke definert Tekst-melding ved anrop til intern-abonnen Tekst-melding til intern-abonnent uten anrop

2 8.22 Tekst-melding til ISDN-abonnent Feil! Bokmerke er ikke definert. 9. Å MOTTA ANROP Motta et anrop Anrop venter, konsultasjon av anrop som venter Overføre til opptatt intern-abonnent Tilbake-anrop fra parkering Innhenting av individuell samtale Innhenting av samtale fra gruppe Beskytte linjen DU FORLATER TELEFONEN Viderekopling, program-mering Viderekopling direkte Viderekopling ved opptatt Viderekopling ved ikke svar Ikke forstyr Feil! Bokmerke er ikke definert Fraværs-markering Viderekopling «Følg meg» NOEN NYTTIGE APPARAT FUNKSJONER Avtaler Låse telefon-apparatet Tjeneste-overføring Feil! Bokmerke er ikke definert. 13. FUNKSJONSKODER PROGRAMMERING AV APPARATET Konsultasjons mode Hvem er jeg? Programmerings mode Justere ringesignal Endre Personlig kode Feil! Bokmerke er ikke definert Justere kontrast i display Individuelle kortnummer: Programmering av taster Hovedfunksjoner BESTILLINGSNUMMER Utmelding av gruppe Feil! Bokmerke er ikke definert Innmelding i gruppe. Feil! Bokmerke er ikke definert Låse telefon-apparatet Oppheving av videre-kopling Oppheving av videre-kopling DU KOMMER TILBAKE Lese mottatte ubesvarte internanrop Lese mottatte tekstmeld-inger Se ubesvarte ISDN-anrop

3 1. DIN TELEFON Din telefon består av 8 forskjellige hovedelementer: 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER Fast forprogrammerte taster Programmerbare taster Symboler såkalte Ikoner Nedkoblingstast, og informasjons/programmeringstast Høyttaler og utvendig mikrofon Display med tilhørende situasjonsavhengige funksjonstaster Alfanumerisk tastatur Tilleggsutstyr som eksternt tastatur Disse taster gir deg tilgang til de mest brukte funksjoner med kun et tastetrykk. Gir tilgang til tekstmeldinger, enten for å lese mottatte meldinger, for å sende en melding. Gir tilgang til dine private kortnummer som vises i displayet. Hoved-display 2 linjer a 40 tegn Justerer høyttalerens- og håndsettets lydstyrke. Situasjonsavhengige funksjonstaster ( 2 x 5 stk) Interc.: 1) Mikrofonsperre. 2) Aktivering av intercom modus Fast programmerte taster (28 stk) Siffer tastatur, med mulighet for navnvalg ISDN Aktivering av ISDN tjenester Aktivering av medhør i høyttaleren Handsfree/Hodesett i Nedkoplingstast Informasjonstast Innebygget alfa-numerisk tastatur for navnvalg og meldinger M 3. IKONER : Lagrer, og sender et midlertidig lagret nummer. Trykkes mens ønsket nummer vises i display. Ved siden av de faste og programmerbare taster befinner det seg et lite display-felt som viser symboler. Disse kalles Ikoner. Ikonene gir deg informasjon om tilstanden på tasten de representerer : Informasjon om en samtale : Innkommende anrop (symbol blinker) Samtale er i gang (på din telefon) - 5 6

4 Samtale er satt på hold (Parkering) 4. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST Informasjon om en tjeneste Med tasten kan du avslutte en samtale. ( For hodesett ) Symbol på Symbol av Med i tasten kan du gjøre system/brukerprogrammering. Symbol blinker Tjeneste er aktivert Tjenesten trenger flere tastetrykk fra brukeren Internabonnent ekstern linje er opptatt 5. DISPLAY OG TILHØRENDE FUNKSJONSTASTER Din Reflex 4034 har et display med 2 tekstlinjer. Displayet gir deg brukerveiledning i de ulike samtalefaser. Hver av de to linjene kan utvides med en ekstra linje ved å taste : Den øverste linjen i displayet viser aktuell status for apparatet. Dato og klokkeslett når apparatet er ledig, navn telefonnummer til samtalepartner. Den nederste linjen i displayet viser hvilke funksjoner som er mulig, avhengig av samtalestatus. Ved å trykke på korresponderende tast under displayet, aktiveres ønsket funksjon. Med tasten kan du gå til neste, forrige display-side. Hjelpetekster i display: Med standardiserte meldinger gir displayet veiledning både under vanlig bruk og programmering : Retur : Gå tilbake til forrige meny Avbry : Gå til hovedmeny Forrig : Viser foregående post i en liste (f.eks. tekstmeldinger) Neste : Viser neste valg i en liste Slett : Fjerne/korrigere Aktiv : Bekrefte at en programmering/tjeneste ønskes utført Dette er kun et utdrag av de mest brukte hjelpetekster

5 Integrert alfanummerisk tastatur for navnvalg. Det vil si å søke opp telefonnummer ved hjelp av navn. Forklaring til tjenestelisten : Tastaturet ligger skjult under apparatet. For å få frem tastaturet trykk på området med Alcatel logo. : Fast forprogrammert tast : Programmerbar tast Linje : Linjetast, internlinje bylinje Trykk her for tastatur : Situasjonsavhengig funksjonstast Mørk tast betyr: Trykk

6 6. FORETA ANROP 6.1 Eksternt anrop Ringe til en ekstern abonnent 6.2 Direkte anrop Internt eksternt anrop med forprogrammert tast OQZ 0 + bynummer 6.4 Individuelle kortnummer Internt eksternt anrop med individuellt programmerte kortnummer (45 nummer) Ditt apparat vil se ut som øverste bilde viser idet du tar det i bruk. For programmering av kortnummere vises til pkt. 30/11/95 11: /11/95 11:00 Knut Lager Servic Salg Ordre> 6.3 Anrop via navnvalg Internt eksternt anrop ved å velge abonnentens navn. (Eksternt navn i felles kortnummerliste) Tast min. 2 bokstaver i ønsket navn på det integrerte tastaturet. ha Navn Initia Avbry F-Navn Displayet viser 10 destinasjoner samtidig, bla videre med: deretter ønsket destinasjon Paris London Roma Bodø Tromsø Hjem Bank Mor Hansen Per 30/11/95 11:00 Jo flere bokstaver du spesifiserer, jo færre forslag får du i utvalget. Knut Lager Servic Salg Ordre> Hvis det finnes flere navn med de samme bokstavkombinasjoner som du har tastet, vises det i displayets øverste høyre hjørnet.(01 av 02). Du kan da velge å se på neste: Når korrekt navn står i displayet trykkes: Habberstad, Per 01/02 Neste Anrop Avbryt Forrig Halland, Kjell /02 Neste Anrop Avbryt Forrig 6.5 Repetisjon av siste slåtte nummer 6.6 Midlertidig lagring av slått nummer Sender sist slåtte nummer. Et valgt telefonnummer kan midlertidig lagres for senere bruk. Etter at du har slått det eksterne telefonnummer, trykk tast for lagring: M M Nummeret lagres under tasten. 6.7 Utsending av midlertidig lagret nummer. Et midlertidig lagret nummer sendes. M

7 6.8 Ringe Kontofon, offentlig personsøker. Sending av toner (DTMF) i samtalefase med ekstern abonnent. Når samtalefase er opprettet,velg DTMF Når DTMF funksjonen er aktiv, tastes ønskede siffre på siffertastaturet PRIS:0.00 Spørre Parker DTMF 1 GHI 4 PRS 7 ABC 2 JKL 5 TUV 8 DEF 3 MN 6 WXY Veksling Veksle mellom de to samtalene Displayet viser til enhver tid hvem du snakker med og hvem som står på hold Nordmann Ola 3331 // Spø.av Veksl. Konf. Overf //Nordmann Ola 3331 Spø.av Veksl. Konf. Overf. * OQZ 0 # 6.9 Spørreanrop Trykk «Spørre», tast ønskede intern nummer direkte på siffertastaturet, søk på navn via A-tastaturet. Den første samtalen settes automatisk i hold For å avslutte spørreanropet, trykk: Spørre Parker Spor DTMF Nordmann Ola 3331 Ledig Spø.av Tekst Overf Overføring etter spørreanrop Overføre en samtale fra ditt apparat til et annet apparat. Utfør spørreanrop som vist ovenfor. Du kan overføre mens det ringer, vente på svar. Etter svar har du følgende muligheter: - Avslutte spørreanrop - Veksle - Opprette konferanse - Overføre Nordmann Ola 3331 Ledig Spø.av Tekst Overf Nordmann Ola 3331 // Spø.av Veksl. Konf. Overf

8 6.12 Konferanse Enten du har gjort et utgående anrop, fått en innkommende samtale, utfør «Spørreanrop» og du har følgende display: Trykk «Konf»: Konferansesamtale opprettes. Trykkes «Konf» en gang til oppheves konferansen, og 1. abonnent er tilbake, den andre avsluttes. Nordmann Ola 3331 // Spø.av Veksl. Konf. Overf Nordmann O 3331* Konferanse Konf. Overf Tekst-melding ved anrop til internabonnen Tekstmelding kan sendes til en intern-abonnent, ved ledig opptatt. -Ferdig melding -Programmerbar melding -Fri melding Ferdig melding: Første valg vises automatisk i displayet. For Alternativer, «Neste» Melding sendes: «Godta» Nordmann Ola 3331 Ledig Noter Tekst en liste F.Meld PrgMld Frimel Ring meg tilbake Godta Neste Tilb Automatisk tilbakeanrop ved ikke svar Du ringer en intern abonnent som ikke svarer. Du kan aktivere tilbakeanrop, slik at abonnenten får beskjed om å ringe deg tilbake. Kun til Reflexapparater med display Nordmann Ola 3331 Ledig Noter Tekst Tilbakeanrop aksept. Programmerbar melding. Første melding vises automatisk. For å se flere meldinger, trykk «Neste» Ved ønsket melding, tast inn tilleggsinformasjon på siffertastaturet en liste F.Meld PrgMld Frimel Ring igjen kl. XX : XX Godta Neste Tilb. ABC DEF Etter at du er fornøyd med meldingen, sender du denne ved hjelp av: GHI JKL MN PRS TUV WXY OQZ # * 0 Ring igjen kl. 12:40 Fri melding Godta Neste Tilb. en liste F.Meld PrgMld Frimel Skriv inn ønsket melding på det alfanumeriske tastaturet. - Tilb. Meldingen sendes vha «Godta» Møtet er utsatt til mandag Godta Tilb. Slett

9 6.15 Tekst-melding til internabonnent uten anrop. En tekstmelding kan sendes til en internabonnent uten at du behøver å ringe til vedkommende. 0 Mel 0 Mel Tekst Talep 7. Å MOTTA ANROP 7.1 Motta et anrop På 1. linje i display kan du se hvem som ringer (nummer ELLER navn) 1: internnummer ved hjelp av siffertastaturet, via navnvalg. Tekstmelding: Ingen ny melding Send Tekst Tilb. Tast nummer: Priknr. Tilb. Hvis innkommende samtale er ekstern, og A-nummer er registrert i kortnummersystemet, vil navn vises istf. nummer. Løft av rørert, trykk den linjetasten som viser anrop. 1:Nordmann Ola 1 ABC DEF 2 3 Bekreft ønsket internabonnent. GHI 4 PRS 7 JKL 5 TUV 8 MN 6 WXY 9 Linje * OQZ 0 # meldingstype, og følg samme fremgangs-måte som under pkt > Nordmann Ola Godta Tilb Spørre Parker Spor DTMF en liste F.Meld PrgMld Frimel

10 7.2 Anrop venter, konsultasjon av anrop som venter Sjekke identifikasjonen på en ny innkommende samtale, mens du allerede er i en samtale. Nordmann Ola Spørre Parker Spor DTMF 7.3 Overføre til opptatt internabonnent Sette over en samtale til en medarbeider som er opptatt i en annen samtale. Nordmann Ola 3313 Spørre Du vil høre anrop venter signal i øret, og linjetast 2 vil indikere innkommende samtale Linje Linje Foreta spørreanrop på vanlig måte, dvs. tast internnummer søk på navn. Trykk overfør. Hansen Per 3333 opptatt Spø.av Tekst Overf Den nye samtalens identitet vises i displayet 3: Spørre Parker Spor DTMF For å svare den nye samtalen trykk den linjetasten som viser innkommende anrop. Linje Når den innkommende samtalen besvares, vil den opprinnelige samtalen bli satt på hold. 3: ringer Spørre Parker Konf. Spor Overf.> Linje 1 på Hold... Linje 2 i samtale... Linje Du kan velge å kople sammen de to samtalene vha «overfør», etablere konferanse mellom alle tre vha «Konf» Linje 3: ringer Du kan også velge å veksle mellom de to samtalene ved hjelp av de respektive linjetaster Spørre Parker Konf. Spor Overf.> Linje Linje

11 7.4 Tilbake-anrop fra parkering Hvis du trykker Slutt tasten mens du fremdeles har et anrop parkert, begynner det automatisk å ringe på ditt apparat. Linje 8. DU FORLATER TELEFONEN For å få tilbake samtalen, trykk: 7.5 Innhenting av individuell samtale Du kan hente inn en samtale som ringer på en vilkårlig telefon TUV 8 ABC 2 * * + nummeret på det apparat som ringer. 7.6 Innhenting av samtale fra gruppe Du kan hente inn en samtale som ringer på en telefon tilhørende din innhentgruppe. * TUV 8 ABC 2 # 7.7 Beskytte linjen Før bruk av modem kan man beskytte linjen mot forstyrrelse fra anrop ventertone PRS 7 MN 6 * * For å oppheve, tast samme koden

12 8.1 Viderekopling, program-mering Du kan viderekople telefonen din til et annet svarested. i 8.2 Viderekopling direkte. Viderekopler alle samtaler til ditt internnummer umiddelbart 10/11/95 09:33 Dir Aktivering av viderekopling kan gjøres på 2 forskjellige måter, via funksjonstaster funksjonskoder. Apparat i Guide mode Konsul Prog Hvem? Språk Test Tast det nummer du ønsker å viderekople til, du kan bare viderekoble til internnummer. Direkte viderekobl. => Dir ABC DEF GHI JKL MN I høyre kolonne er angitt hvordan du programmerer viderekopling på funksjonstaster. den tasten du ønsker Programmerings mode Melodi Tast Displ. PasOrd T.knyt> tast: Når viderekoplingen er aktivert vises følgende display: PRS TUV WXY OQZ * # 0. Programmering akseptert Dir. Vi. Ko. > /11/95 09:33 Tom Tom Tom Tom Tom > Dir «Service» Kortnummer Serv. Tastnr service Retur viderekobl.tjeneste Viderekobl. tjeneste Aktiv Neste Retur mellom: -Direkte viderekopling -Viderekopl. v/opptatt -Viderekopl. v/ikke svar -Viderekopl.Oppt/ikke svar -Viderekopl. Fjernstyrt Dir. Oppt. I.Sv. Op/td VK AV> Eksempelvis Direkte viderekopling. OpphVK FjStVK FjVKAV Avbryt Alcatel Distribusjon AS, Hvis Rel. du ønsker - å Dir. Oppt. I.Sv. Op/td VK AV> 23 programmere flere taster, trykk «Meny». 24

13 8.3 Viderekopling ved opptatt Viderekopler alle samtaler når ditt internnummer er opptatt Tast ønsket destinasjon: 10/11/95 09:33 Dir. Oppt. I.Sv. Op/td Vk v/opptatt => Dir. Oppt. I.Sv. Op/td 8.5 Fraværsmarkering Tekstmelding ved fravær Samme virkemåte som på DND men du kan selv velge teksten en anroper med Reflex apparat vil få på sitt display 0 Mel 0 Mel Tekst Talep. 0 Mel 0 Mel Systemet aksepterer ABC DEF GHI JKL MN PRS TUV WXY OQZ # * 0. Programmering Akseptert Innvalgssamtaler blir viderekoplet til sentralbordet. mellom ferdige, programmerbare og frimeldinger. Tekst Talep. Tekstmelding: Ingen ny melding Send Tekst Tilb. Frimelding kan du komponere selv. en liste F.Meld PrgMel FriMel Tilb. 10/11/95 09:33 Dir. Oppt. I.Sv. Op/td Se forøvrig pkt 8.20 hvor komponering av meldinger er beskrevet i detalj. I møte, ikke forstyrr Godta Neste Tilb. 8.4 Viderekopling ved ikke svar Viderekopling av alle anrop etter en forhåndsdefinert tid. 10/11/95 09:33 Dir. Oppt. I.Sv. Op/td ->Unnskyldning 07/12/95 12:47 Hjem Bank Dir. I.Sv Sjef Tast destinasjonsnummer VK v/ikke svar => Dir. Oppt. I.Sv. Op/td ABC DEF GHI JKL MN PRS TUV WXY Viderekopling «Følg meg» Denne funksjon benytter du når du befinner deg ved et annet internapparat enn ditt eget, og du vil at anrop til ditt apparat viderekoples til apparatet hvor du er nå. * ABC 2 ABC 2 * + destinasjonsnummer + eget nummer Systemet aksepterer * OQZ 0 #. Programmering akseptert For å oppheve: # ABC 2 ABC 2 * VK v/ikke svar => + eget nummer Dir. Oppt. I.Sv. Op/td

14 8.7 Låse telefonapparatet Hindre at noen får tilgang til å ringe eksternt fra din telefon. Ved oppstart PRS * 7 1 * kode Apparat er låst + personlig 9. DU KOMMER TILBAKE 9.1 Lese mottatte ubesvarte internanrop En intern abonnent har ringt, du har ikke besvart anropet, og han har aktivert automatisk tilbakering. Får å åpne, samme kode + personlig kode PRS * 7 1 * Trykk: Displayet angir hvor mange meldinger som er mottatt av de forskjellige typene. 1 Mel 0 Mel 0 Mel TbAnr. Tekst Talep Tast passord: - Displayet viser hvem som har ringt Du har følgende muligheter: Nordmann Ola Lagre Gjenta Tilb. 8.8 Oppheving av videre-kopling Opphever aktivert viderekopling. Trykk den viderekoplingstast som er aktivert, 07/12/95 12:47 Hjem Bank Dir. I.Sv Sjef - Lagre for senere bruk Nordmann Ola Lagre Gjenta Tilb. opphever all viderekopling # ABC 2 1 # - Gjenta, dvs ringe opp Nordmann Ola Lagre Gjenta Tilb. 8.9 Oppheving av videre-kopling Opphever aktuell viderekopling VK type : Tor 22 Jun 12:00 Ind.VK Grp.VK Sel.VK Opphe-> Slutt - Tilbake til forrige meny, og slette melding Avslutt med Nordmann Ola Lagre Gjenta Tilb. # ABC 2 1 #

15 9.2 Lese mottatte tekstmeld-inger Du har mottatt tekstmeldinger fra en annen internbruker fra en ekstern ISDN bruker Trykk: Displayet informerer om mottatte meldinger: Trykk «Tekst» for å hente meldingen 1 Mel 0 Mel Tekst Talep. 9.3 Se ubesvarte ISDN-anrop Du har mottatt eksterne anrop som ikke er blitt besvart. Identiteten på disse anropene er lagret, slik at du kan returnere anropet Trykk: Displayet viser hvor mange anrop som er kommet: ISDN ISDN Ubesvarte ISDN anrop: 2 Mel Anrop Iksvar Hemm Trykk «Les» For å lese identiteten, Trykk «Iksvar» Ubesvarte ISDN anrop: 2 Mel Tekstmelding: 1 Anrop Iksvar Hemm Displayet informerer om hvem som har sendt meldingen, og tidspunkt for forsendelse. Send Les Tekst Tilb. Displayet viser identitet og tidspunkt for første anrop /12/95 11:31 Trykk «Bla->«for å lese meldingen Nordmann Ola 01/12/95 12:00 Lagre Bla -> Svar Gjenta Tilb. For å ringe tilbake til vedkommende: Lagre Gjenta Neste Tilb. Displayet viser meldingen Du får følgende muligheter: - Lagre for senere bruk - Bla for å se resten av meldingen - Svar for å sende svarmelding - Gjenta, ringe tilbake - Tilb. til forrige meny Møtet utsatt til fredag kl 1500 Lagre Bla -> Svar Gjenta Tilb. For å se neste anrop, trykk: «Neste» NB! Vær oppmerksom på at når du bruker «Neste» vil forrige nr bli slettet. Hvis du ønsker å se alle anrop før du ringer tilbake, så må du Lagre før du bruker «Neste» /12/95 11:31 Lagre Gjenta Neste Tilb /12/95 11:31 Lagre Gjenta Neste Tilb /12/95 11:31 Lagre Gjenta Neste Tilb

16 10. NOEN NYTTIGE APPARAT FUNKSJONER 10.1 Avtaler Du kan programmere et avtaletidspunkt på telefonen slik, at telefonen ringer på ønsket tidspunkt. Displayet viser følgende bilde * JKL 5 JKL 5 * 10.2 Låse telefonapparatet Du kan låse telefonen din slik at individuelle kortnummer og bylinjer er sperret. PRS * 7 1 * Apparat er låst Avtale! Tast 4 siffer for ønsket tidspunkt For å åpne, trykk Mens du taster nummeret har du muligheten til å rette tidspunktet vha «Slett» ABC DEF GHI JKL MN PRS TUV WXY OQZ # * 0 Avtale! 15:3- Du må benytte passord. Fra fabrikk er passordet 0000 PRS * 7 1 * Tast passord: - Slett Tast deretter hvilket internnummer som skal ringe. APPARAT: Avslutt med: ABC DEF GHI JKL MN PRS TUV WXY * OQZ 0 # For å sjekke tidspunkt Displayet viser gjeldende tidspunkt. * JKL 5 JKL 5 * Avtale! 13:

17 11. FUNKSJONSKODER FUNKSJON KODE Bylinjeanrop 0 Sentralbordanrop 9 Direkte personsøk *85* Personsøksvar *84* Beskyttelse mot innlytting *76* Talepost *24* Gjenta siste slåtte nummer (EKSTERN NUMMER) *0# Annullering av viderekopling #21# Annullering av viderekopling fra apparatet det er viderekoplet til #21* Direkte viderekopling *21* Viderekopling ved opptatt *67* Viderekopling ved ubesvart anrop *61* Viderekopling ved opptatt ubesvart anrop *62* Ikke forstyr #48# Innmelding i søkegruppe *47# Utmelding fra søkergruppe #47# Aktivering av «Følg meg» *22* Annulering av «Følg meg» #22* Tilbakeringing siste interne anroper *96# Annulering av automatisk tilbakering #5# Parkering av anrop *81* Innhenting av parkert anrop *81* + nummer Innhenting av anrop på vilkårlig apparat *82* + nummer Innhenting av anrop innen «Innhentgruppe» *82# Felles kortnummer **+ kode( ) Privat kortnummer *#+ kode(0-9,*,#) Programmering av privat kortnummerliste *51* Veksling mellom samtaler 1 Annulering av spørreanrop 2 Konferanse 3 Innlytting ved opptatt 4 Forespørsel om automatisk tilbakering 5 Konsultasjon av anrop på hold *2* Forandring av passord *72* Låsing av apparat *70* Låsing av nummertastatur *71* Tjenesteoverføring *73* Telleskrittmåler *75# Konsultering av innkommende beskjeder *66* Avtale *55* Annullering av avtale #55# Språk (Forandre språk på Voice Guide) *86* Prosjektanrop *74* Svar i nattstilling *8# 12. PROGRAMMERING AV APPARATET For at du skal kunne tilpasse systemet etter dine krav, gir apparatet ditt deg muligheten til å velge visse funksjoner. Blant annet å lagre din private katalog, og til å programmere funksjoner på de programmerbare tastene. Trykk tasten i Displayet viser: Apparat i guide mode Konsul Prog. Hvem? Språk Test Ved å trykke situasjonsavhengig tast under de opsjoner som står i displayet kan du utføre disse. Konsul : Konsultere programmering av tast, nummer til sentralbord og by Prog. : Programmer telefonen Hvem? : Hvem er jeg? Du vil se hvilket nummer og navn som er programmert på denne telefonen. Språk : Endre språk i displayet Test : Lokal test av apparatet Avslutt med å taste 12.1 Konsultasjons mode Gir følgende under-meny: Apparat i guide mode Konsul Prog. Hvem? Språk Test Konsultasjons mode Tast Anrop Serv. Meny ønsket funksjon

18 12.2 Hvem er jeg? Apparat i guide mode Konsul Prog. Hvem? Språk Test 12.4 Justere ringesignal Apparatet må være ledig, og håndsett må ligge på. HANDLING DISPLAY VISER KOMMENTAR Gir følgende under-meny: Nordmann Ola 3331 i Apparat i guide mode Konsul Prog. Hvem? Språk Test Meny Vha «Meny» kan du gå tilbake til forrige meny «Melodi» Programmerings mode Melodi Tast Displ. PasOrd T.Knyt> Systemet sender. gjeldende ringesignal. melodi Ned Opp Forrig Neste Meny 12.3 Programmerings mode melodi og vol. Apparat i guide mode Konsul Prog. Hvem? Språk Test Undermeny Undermeny Programmerings mode Melodi Tast Displ. PasOrd T.Knyt> <Intkom Programmerings mode Meny ønsket funksjon

19 12.5 Justere kontrast i display Apparatet må være ledig, og håndsette må ligge på. Husk også på å sitte i den stilling du vanligvis gjør, og ha tent det arbeidslys du normalt bruker. Det er ikke sikkert at maksimal kontrast er det beste, prøv deg fram. HANDLING DISPLAY VISER KOMMENTAR Apparat i guide mode i Konsul Prog. Hvem? Språk Test Programmerings mode Melodi Tast Displ. PasOrd T.Knyt> «Disply» Kontrast program Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Retur nivå

20 12.6 Individuelle kortnummer: Apparatet må være ledig, og håndsettet ligge på. HANDLING DISPLAY VISER KOMMENTAR Tast navn : Philip Aktiv Viskut Slett Retur HANDLING DISPLAY VISER KOMMENTAR Skriv navn (6 kar.) Bekreft med «Aktiv» Apparat i guide mode i Konsul Prog. Hvem? Språk Test Programmering akseptert Retur Meny Programmerings mode Melodi Tast Displ. PasOrd T.Knyt> «Tast» tast tast Displayet viser: 10/11/95 11:20 Philip For å programmere flere kortnummer, følg samme rutine, du har inntil 45 taster ved siden av hverandre. Du kan bevege deg sidelengs med piltasten. Kortnummer Serv. Tastnr service Retur I tillegg kan du benytte de programmerbare tastene ved siden av siffertastaturet (Hvite taster) til både funksjoner og telefonnummere. Tast det nummer som skal lagres (Husk 0) Aktiv Slett Retur Hvis du gjør en feil kan du rette vha «Slett» Aktiv Slett Retur Bekreft nummeret

21 12.7 Programmering av taster Apparatet må være ledig, og håndsettet ligge på Hovedfunksjoner Viderekobl. tjeneste Aktiv. Neste Retur HANDLING DISPLAY VISER KOMMENTAR i Apparat i guide mode Konsul Prog. Hvem? Språk Test Dir. Oppt. I.Sv. Op/Td VK AV> OpphVK FjStVK FjVKAV Avbryt Programmerings mode Melodi Tast Displ. PasOrd T.Knyt> «Tast» ønsket tast 10/11/95 11:20 Philip Tom Tom Tom Tom Dir. = Direkte Oppt = Ved opptatt I.Sv = Ved ikke svar Op/Td = Ved opptatt/ikke svar VKAV = Annulering Ophv = Opphev Følg meg FjStVk = Fjernstyrt FjVKAV = Fjernstyrt av Avbry = Avbryte Kortnummer Serv. Tastnr Service Retur Set IForst. og blok. Aktiv Forrig Neste Retur «Serv.» Viderekobl. tjeneste Aktiv Neste Retur Lås Ikke forstyrr Avbryt Etter å ha valgt «Serv» kommer en Viderekoplingsfunksjoner opp som første hovedmeny. Hvis du skal programmere viderekopling så bekreft dette med «Aktiv». Hvis ikke bruk «Neste» for å se neste hovedfunksjon. Når du har funnet den hovedfunksjon du ønsker, trykk «Aktiv» Deretter den spesifikke funksjon du ønsker under hovedfunksjonen Lås = Låse apparat Ikke fo = Ikke forstyrr Avbry = Avbryte

22 Gruppesvar service Aktiv Forrig Neste Retur Konsult. & Tilbaker. Aktiv Forrig Neste Retur Persøk GrpSva IndOph Opptak Felkl> <Park. Avbryt Persøk = Innhent fra Personsøker GrpSva = Innhent fra gruppe IndOp = Innhent individuell Opptak = Opptak av samtale *) Fel.kl = Innhent fra felles nattklokke Park. = Parkering Siste an Debiteri Talesystem Avbryt *) Gjelder kun sammen med voice mail av typen Alcatel 4635H Siste an = Ringe til siste anroper Debiteri = Debitering Talesystem= Talesystem (Voice Mail) Tilknytnings service Aktiv Forrig Neste Retur Husk avtale Aktiv Forrig Neste Retur T.knyt OverFl OvFlAV Avbryt T.knyt = Ringe tilknyttet abonnent Overfl = Aktivere overflow OvflAv = Overflow kans Alarm Alarm av Alarm = Alarmering aktiv AlarmA = Alarmering av Avbry = Avbryte

23 Diverse service Aktiv Forrig Retur NoBip Prosje Innset Grp IN GrpUT> <Dekad DTMF App.Ut Alpha Avbryt NoBip = Innlytte beskyttelse Prosje = Sakskode Innse = Tjenesteoverføring Grp In = Innmelding i gruppe Grp Ut = Utmelding av gruppe Dekad = Dekadisk signalering DTMF = Tonesignalering App.Ut = Apparat utmeldt for flytting Alpfa = Benyttes ikke i Norge 13. BESTILLINGSNUMMER Denne brukerveiledning kan bestilles på nummer:

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet.

Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet. Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet. Innledning...4 Hurtigveiledning...5 Ringe internt og eksternt...6 Ringe ut....6 Ringe internt...6 Repetisjon av sist ringte

Detaljer

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet Opplæring: Telefoni Trådfasttelefon Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet 27.05.05 1.1 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Mindre endringer

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3213 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3213 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3213 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Telefonselskapet as Meny >> Overføre L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 Viderekople INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD

Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD 1 Bruksanvisning for LDP-7016D, LDP-7024D og LDP-7024LD, samt utvalgte tjenester for sentralbordet. Versjon 3.x 2 Innholdsfortegnelse Side Introduksjon

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail Digitel/IPtel Velkommen til InMail. Dette er NEC IP Server Talepostkasse. Fra denne postkassen kan du slå videre til alle i vår bedrift. Legg beskjed, navn

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer