For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn)."

Transkript

1

2 Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Trinn for trinn, vil du bli kjent med telefonapparatetes mange funksjoner, fra de mest grunnleggende som du bør lære med én gang, via de praktiske funksjonene til de mest avanserte. Uansett hvilke ønsker og forventninger du har, er det stor mulighet for at telefonen vil oppfylle dem. Hvorvidt enkelte av funksjonene som beskrives i denne veiledningen er tilgjengelige eller ikke, avhenger av versjon eller konfigurering av systemet. Kontakt den systemansvarlige hvis du er i tvil. 1

3 Symboler som brukes i dokumentasjonen Handlinger Tastatur Trykk på. Alfanumerisk tastatur. Tekst på blå bunn. Beskrivelse av en handling eller en kontekst. Spesifikk tast på det alfanumeriske tastaturet. Angir resultatet av aksjonen. Navigasjonstaster Navigasjonen i menyene utføres ved hjelp av 4 taster: Tilbake til forrige linje eller nullstille. Funksjons- og flerfunksjonstaster Første funksjon. Andre funksjon. Gå til neste linje. Andre symboler som brukes Bekrefte (venstre). Angir viktig informasjon. Utvide (høyre). Angir en bemerkning. Display Valg mellom to taster Display Kommunikasjonstaster Annet alternativ til handlingssekvensen. Valg mellom ulike operasjonsmodi i en handlingssekvens. Grønngravert tast. Ta av røret, tilgang til linje. Rødgravert tast. Legge på røret, gå tilbake i hvilemodus. I tillegg til disse symbolene kan det forekomme små ikoner eller tekst. Alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som finnes i hurtigguiden. 2

4 Generell innholdsfortegnelse N Presentasjon av telefonen... s. 7 Bruksprinsipper, bruk av telefonen, rengjøring av telefonen, innsetting av batteri i telefonen... Presentasjon av tilbehøret... s. 13 Ladestativ, etui... Anrop... s. 17 Anrop til eksternt nummer, anrop til internt nummer, anrop via navnevalg... Behandle flere anrop... s. 23 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår, motta et annet anrop mens en samtale pågår... Arbeide i gruppe... s. 29 Svare på felles ringeklokke, innhente et anrop til en annen telefon, søkegrupper... Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake... s. 33 Valg av anrop som skal viderkoples, viderekople anrop til et annet nummer, viderekople anrop til et talemeldingssenter... Tilpasse telefonen til egne behov - justere telefonen... s. 39 Justere telefonen, programmere personlig kode, velge ringetone, velge lyttevolum på telefonen... Bruke telefonen i GAP-modus... s. 47 Registrere telefonen, tilpasse telefonen til egne behov, programmere egen telefonliste, bruke telefonen... Ordliste... s. 55 Oversikt... s. 57 3

5 4

6 Presentasjon av telefonen 1 N Generell beskrivelse... s. 6/7 Bruksprinsipper... s. 8 Bruksbetingelser for telefonen... s. 8 Bruk av telefonen... s. 9 Rengjøre telefonen... s. 10 Bære telefonen på seg... s. 10 Låse telefonens tastatur... s. 10 Pipelyder utenfor samtale... s. 10 Plassere batteriet i telefonen... s. 10 5

7 Presentasjon av telefonen Navigasjonstast: Gjør det mulig å flytte seg i menyene og bekrefte inntastingene: Vise forrige valg. Slette det siste tegnet i en inntasting. Slette et helt felt (langt trykk). Vise det neste valget i en liste. Overføring (langt trykk). Bekrefte en inntasting eller aktivere et anrop via navnevalg. Bla gjennom sidene i displayet. Hørerør Innebygd radioantenne Egen telefonliste Kommunikasjonstaster: Ta av røret. Anrop. Repetisjonsfunksjon (langt trykk). Legge på røret. Funksjonstaster: Funksjonen gis ved et forlenget trykk (2 pipelyder høres) på tasten. Sende DTMF-koder (langt trykk). Tilpassing av telefonen til egne behov. R : sending av definert brudd (langt trykk). Justere telefonen (langt trykk). Aktivering av vibratoren ved deaktivering av ringetonen eller omvendt (langt trykk). Funksjon for meldingstjeneste. Funksjon for viderekopling (langt trykk). På-Av (langt trykk). Under samtale: justere lydnivået i hørerøret. Mikrofon 6

8 Presentasjon av telefonen N Grønn lampe som angir: Innkommende anrop: blinker i takt med anropet hvis ringetonen og vibratoren er deaktiverte. Du befinner deg utenfor radiodekket område: hurtig blinking. Display og tilknyttede ikoner: Inneholder 2 linjer med 16 alfanumeriske tegn og 1 linje med 8 ikoner. Kommunikasjonsikoner (2): Oppringing pågår. Samtale pågår. Samtale venter. Ikon for radiomottak (1): Grense for radiodekket område eller utenfor dekningsområdet (blinker). Dårlig mottak (fast). Korrekt mottak (fast). Batteri-ikon (1): Batteriet er utladet eller har en feil (blinker). Batteriet er under opplading (blinker). Batteriet er oppladet (fast). Opsjonsikoner (4): Låse/låse opp. Melding. Viderekopling. Slå av ringetone. 7

9 Presentasjon av telefonen Bruksprinsipper Dekningsområde: Alcatel-systemets integrerte DECT-funksjoner gjør det i hovedsak mulig å styre abonnnentenes bevegelsesfrihet via de trådløse DECT-telefonapparatene. Alcatel-systemets radiodekning besørges av baseenheter med en rekkevidde på 20 m til 50 m (avhengig av omgivelsene). Dekningsområdet for en baseenhet kalles en celle. Mobilitet: En bruker kan foreta eller motta et anrop fra hvilken som helst celle. Radiooverføring: Radiooverføringen gjør det mulig for brukeren å bevege seg mens en samtale pågår, og gå fra celle til celle. Overføringen fra en celle til en annen skjer automatisk uten at det får konsekvenser for overføringen. I noen tilfeller kan man høre en svak knitring i overføringsøyeblikket. Bruksbetingelser for telefonen Bruk av godkjent utstyr av DECT-typen: Dette godkjente DECT-utstyret gjør det mulig å opprette forbindelse, for profesjonell bruk (hovedsakelig), mellom trådløse telefoner og en privat, trådløs telefonsentral (PABX) eller baseenheter i hjemmet. Bruksbetingelser: I tillegg til godkjenning av utstyret, må følgende bruksvilkår oppfylles, særlig med hensyn til bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser: Bruken av DECT-utstyret er ikke garantert mot forstyrrelser forårsaket av annen godkjent bruk av elektromagnetiske radiofrekvenser. DECT-utstyret kan bare brukes for å opprette forbindelser mellom faste punkter hvis disse forbindelsene ikke er permanente, og hvis antennens ekvivalente, isotrope utstrålingseffekt er mindre enn 250 mw. Installeringen av DECT-utstyret (av typen trådløs PABX-telefon med mer enn to nettlinjer) må foretas av en installatør som er godkjent av vedkommende departement for telekommunikasjon. Slike installasjoner kommer inn under definisjonen "komplekse installasjoner". Vilkårene for tilgang til et telepunktnett for DECT-utstyret må være gjenstand for en avtale som er undertegnet av vedkommende godkjente nettoperatør. 8

10 Presentasjon av telefonen N Bruksbetingelser for telefonen (forts.) Denne telefonen må kun brukes med et ALCATEL-system. Unngå å utsette telefonen for ugunstige forhold (regn, havluft, støv ) slik at den kan fungere tilfredsstillende. Det garanteres ikke at telefonen fungerer tilfredsstillende hvis omgivelsestemperaturen er lavere enn - 10 C eller høyere enn + 45 C. Hvis temperaturen ligger på mellom - 5 C og - 10 C, kan det hende at displayet er uleselig, noe som er helt midlertidig og som ikke virker inn på telefonens funksjon. Du må ikke slå på eller bruke telefonen i nærheten av gass eller lettantennilige væsker. Bruk av telefonen Lade telefonen ved å plassere den i ladestativet (se kapittel 2 "Presentasjon av tilbehøret"). Slå på telefonen: displayet slås på telefonen er slått på vent noen sekunder (ca. 3 sek.) de faste ikonene for batteri og radiodekning vises I motsatt tilfelle, dvs. hvis: displayet ikke slås på lade batteriet batteri-ikonet blinker Dersom du befinner deg utenfor radiodekningsområdet, vil det tilsvarende ikonet blinke. Dersom displayet viser AUTO-INSTALL, System 1-OK?", se avsnittet "Registrere telefonen". For å ta av røret: For å legge på røret: For å slå av telefonen: Grønngravert tast. Taster med dobbel funksjon: Venstre funksjon: Rødgravert tast Høyre funksjon: du hører en pipelyd du hører en pipelyd til (dypere) enkelt trykk Valg av meldingssenter minst et sekund Valg av aktivering eller annullering av viderekopling 9

11 Presentasjon av telefonen Rengjøre telefonen Telefonen trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Hvis det likevel skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, bruker du en myk, fuktig klut. Ikke bruk såpe eller rengjøringsmiddel som kan risikere å skade telefonens farger eller overflater. Bære telefonen på seg For å være sikker på at du ikke mister telefonen, bør du venne deg til å feste den til beltet ved hjelp av belteklipsen. Den kan også legges i et beskyttende etui. Det finnes diverse beskyttende etuimodeller. Ta kontakt med installatøren. Låse telefonens tastatur For å unngå ufrivillige tastettrykk: i våkemodus "Lås"-ikonet vises. Tastaturet er låst For å låse opp brukes samme fremgangsmåte. Tastaturet låses automatisk opp hvis du blir anropt, og låses på nytt igjen ved endt samtale. Pipelyder utenfor samtale Pipelyder i sammenheng med radiodekningen: Pipelyder i sammenheng med batteriet: du hører 2 pipelyder brukeren forlater dekningsområdet 1 pipelyd høres batteriet må lades blinkende ikon 10

12 Presentasjon av telefonen N Plassere batteriet i telefonen fjern dekselet kople til batterikontakten. Vær nøye med å plassere batteripolene riktig vei: den røde ledningen skal peke innover i telefonen legg de to ledningene under batteriet, og plasser batteriet i batterirommet trykk dekselet på plass til det høres et klikk 11

13 12

14 Presentasjon av tilbehøret 2 N Presentasjon av ladestativet... s. 14 Adapterens karakteristikker... s. 14 Presentasjon av batteriet... s. 14 Lading av batteriet... s. 15 Etui... s

15 Presentasjon av tilbehøret Presentasjon av ladestativet Stativet utgjør en nødvendig del av telefonens ladeapparat. Det gjør det mulig å sette fra seg telefonen samtidig som batteriet lades opp. Telefonen kan enten være slått av eller på. Stativet består av: 1. en plass for telefonen, 2. og en nettledning via en AC/DC-adapter. Telefonens plass i laderen er utstyrt med to ledekontakter. Den er laget på en slik måte at enhver friksjon mellom kontaktene i laderen og telefonens kontakter unngås dersom telefonen er galt plassert. Adapterens karakteristikker: inngang: 230 V - 50 Hz - 6 VA utgang: 7 V DC ma Veggkontakten for laderen må befinne seg i nærheten av ladestativet og være lett tilgjengelig for å kunne tjene som seksjonsdeler. Ladeindikasjonene kan leses av på telefonens display (batteri-ikon). Ladestativet kan festes på veggen. De to hakkene på baksiden er forutsett til dette. (Bruk en spiss gjenstand til å fjerne den dekkende hinnen fra hakkene før det settes på plass). 35 mm 14

16 Presentasjon av tilbehøret N Presentasjon av batteriet Telefonen leveres med et NiMh-batteri med en kapasitet på 550 mah - 3,6 V. Telefonens driftstid med NiMh-batteriet: du er i hvilemodus i dekningsområdet 100 timer du er i kontinuerlig samtale 14 timer Første gangs lading: plasser telefonen i ladestativet i ladefase batteriet er ladet 5 minutter batteri-ikonet blinker minst 2 timer Batteriet oppnår optimal ytelse først etter ca. 10 ladinger/utladinger. Dette batteriet inneholder forurensende bestanddeler og må ikke kastes i den vanlige søppelkassen, men leveres inn til et egnet mottak for spesialavfall. Lading av batteriet Ladeapparatet får spenningstilførsel (AC/DC-adapteren koplet til nettet). Sett telefonen i ladestativet og hold øye med batteri-ikonet. Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet (mindre enn 5 %): ikonet "svakt batteri" vises Batteriet er minst 50 % ladet: ikonet "delvis ladet batteri" vises og blinker på en vekslende måte under oppladingen Batteriet er ladet: ikonet "ladet batteri" vises Sett telefonen regelmessig i ladestativet. 15

17 Presentasjon av ekstrautstyret Lading av batteriet (forts.) Telefon som ikke skal brukes over en lengre periode (flere uker) : la telefonen stå i laderen Hvis telefonen må befinne seg utenfor laderen, anbefales det å ta ut batteriet og oppbevare det for seg. Etui Det finnes flere ulike etuimodeller. Disse etuiene gir en effektiv beskyttelse av telefonen mot fall, støv eller væskesprut. Det anbefales sterkt å bruke dem under vanskelige forhold. For å vite mer om disse modellene, ta kontakt med installatøren. For å legge telefonen inn i og ta den ut av etuiet på en lettvint måte, må du fjerne belteklipsen. 16

18 Anrop 3 N Foreta et anrop... s. 18 Foreta anrop til eksternt nummer... s. 18 Foreta anrop til internt nummer... s. 18 Foreta anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre)... s. 19 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste... s. 19 Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste... s. 19 Motta et anrop... s. 20 Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)... s. 20 Automatisk tilbakeringing av intern abonnent ved opptatt... s. 20 Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent... s. 20 Svare på varslingssignal fra personsøkeren... s. 21 Tonesignalering (DTMF)... s

19 Anrop Foreta et anrop og du sitter i en samtale slå nummeret slå nummeret direkte Svare på et anrop: For å avslutte en samtale: ta telefonen ut av ladeapparatet løft av legg på Foreta anrop til eksternt nummer abonnentens nummer vises nr. til abonnenten Slå tilgangskoden til linjen før nummeret. Foreta anrop til internt nummer nr. til abonnenten abonnentens identitet og telefonstatus vises For å foreta anrop til sentralbordet, løft av telefonrøret og slå koden for funksjonen "Sentralbordanrop". 18

20 Anrop N Foreta anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) navnet til abonnenten vises Når navnet passer: de første bokstavene i abonnentens navn* sende anropet gå ut av denne modusen Hvis det viste navnet ikke er navnet til din abonnent: Du kan utvide søket ved å legge til en bokstav i navnet eller ved å vise de forskjellige forslagene: for å lese de forskjellige forslagene for å slette den sist inntastede bokstaven (langt trykk) *Tastene på det alfanumeriske tastaturet som inneholder bokstaver. Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste * ønsket nr. i telefonlisten (0 til 9) * For å programmere numrene (se kapittel 8). for å velge liste systemet slår nummeret automatisk systemet slår nummeret automatisk 19

21 Anrop Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste Apparatet har tilgang til en felles telefonliste for eksterne kortnummer: kortnr. Motta et anrop Du får beskjed på 4 måter når du mottar et anrop: ringetone (hvis den ikke er slått av) vibrator (hvis den er aktivert) XXXX ringer den grønne lampen blinker hvis vibratoren og ringetonen er deaktiverte For å svare: ta telefonen ut av ladeapparatet løft av Gjenta sist slåtte nummer (gjenta) det sist slåtte nummeret gjentas Automatisk tilbakeringing av intern abonnent (ved opptatt) du foretar et anrop til en intern abonnent displayet og en ringetone angir at linjen er opptatt Du kan bli automatisk tilbakeringt så snart den andre abonnenten har lagt på: displayet angir at tilbakeringing er godtatt 20

22 Anrop N Automatisk tilbakeringing av intern abonnent (ved opptatt) (fortsettelse) For å oppheve forespørsel om automatisk tilbakeringing: koden for funksjonen Oppheve automatisk tilbakeringing Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent Telefonen til abonnenten du prøver å få tak i, svarer ikke, og du vet at abonnenten har en intern personsøker: koden for funksjonen Personsøk displayet angir at søk pågår Abonnenten kan svare på anropet fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften. Svare på varslingssignal fra personsøkeren Du befinner deg rundt omkring i bedriften, og den bærbare personsøkeren piper. Du kan svare ved å bruke en hvilken som helst telefon i bedriften: koden for funksjonen Svare på personsøk nummeret til din telefon Tonesignalering (DTMF) Mens en samtale pågår, må du enkelte ganger sende koder med tonesignalering (f.eks. hvis det er en taletjeneste, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer med fjernavlesing): koden for funksjonen DTMF tonesignalering alle de slåtte numrene blir da sendt med tonesigalering For å deaktivere funksjonen brukes samme fremgangsmåte. 21

23 22

24 Behandle flere anrop 4 N Foreta anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår... s. 24 Motta et annet anrop mens en samtale pågår... s. 24 Overføre et anropl... s. 24 Gå fra en samtale til en annen (veksle)... s. 25 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse)... s. 25 Sette en ekstern eller intern abonnent på venting (parkering)... s. 25 Vise informasjon om ventende anrop... s. 26 Betydning av pipelyder som du hører mens du snakker i telefonen... s. 26 Bryte inn i en intern samtale... s. 27 Automatisk viderekopling av anrop når du sitter i en samtale... s

25 Behandle flere anrop Foreta anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår du snakker i telefonen den første abonnenten settes automatisk på venting For å gå tilbake til den første samtalen: sette den andre abonnenten på venting slå nummeret til den andre abonnenten direkte den første abonnenten tas tilbake den andre abonnenten settes automatisk på venting Dersom du trykker på feil tast, legg på røret. Telefonen ringer og du vil settes tilbake til den første abonnenten igjen ved å trykke på. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En annen person prøver å få tak i deg: du snakker i telefonen samtidig som du hører en gjentatt pipelyd navnet på den som ringer vises i 3 sekunder den første abonnenten settes på venting For å gå tilbake til den første samtalen: sette den andre abonnenten på venting identisk med tilfellet ovenfor Overføre et anrop Du ønsker å overføre anropet til en annen telefon: du snakker i telefonen abonnenten settes på venting nr. til abonnentens telefonapparat Du trenger ikke å vente på svar fra mottakeren. Overføring mellom to eksterne abonnenter er vanligvis ikke lovlig (det avhenger av hvilket land du bor i). 24 hvis telefonens konfigurasjon tillater det

26 Behandle flere anrop N Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker i telefonen og en annen samtale er satt på venting; for å gå fra den ene samtalen til den andre: den andre samtalen er satt på venting Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse) Du snakker i telefonen, mens en annen er satt på venting: Samtale med tre personer: For å avslutte samtalen med alle abonnentene: koden for funksjonen Konferanse For å oppheve konferansen og gå tilbake til den første samtalen: koden for funksjonen Konferanse den andre samtalen er satt på venting igjen For å la de to abonnentene opprettholde forbindelsen ved avsluttet konferanse: koden for funksjonen Konferanse Se funksjonen "Overføre et anrop" Sette ekstern eller intern samtale på venting (parkering) Du kan sette en ekstern samtale på venting for å innhente den på et annet telefonapparat: du snakker i telefonen abonnenten settes på venting og hører en ventetone koden for funksjonen Parkere anrop/innhente parkert anrop 25

27 Behandle flere anrop Sette en intern eller ekstern samtale på venting (parkering) (fortsettelse) For å innhente det parkerte anropet (innhente parkert anrop): koden for funksjonen Parkere anrop/innhente parkert anrop telefonnr. for det parkerte anropet Hvis du ikke innhenter det parkerte anropet innen en viss tid (standarden er 1 1 /2 - minutt), viderekoples anropet til sentralbordet. Vise informasjon om ventende anrop En abonnent prøver å få fatt i deg: du snakker i telefonen og du hører en pipelyd navnet blinker i ca. 3 sekunder abonnenten settes automatisk på venting og fortsetter å høre en ventetone For å svare abonnenten med én gang: den første abonnenten settes automatisk på venting Abonnenten hører en ventetone For å gå tilbake til den første abonnenten: Dersom det kommer inn flere anrop samtidig, er det kun det siste som vises. Betydning av pipelyder som du hører mens du snakker i telefonen Mens du snakker i telefonen, kan pipelyder bryte inn i samtalen: Hvis de gjentar seg, dreier det seg om innlytt fra en intern bruker eller et sentralbord som bryter inn i samtalen. Hvis du kun hører én pipelyd, er det en annen abonnent som prøver å få fatt i deg. 26

28 Behandle flere anrop N Bryte inn i en intern samtale Telefonapparatet til abonnenten du ringer til er opptatt. Hvis denne telefonen ikke er beskyttet, kan du bryte inn i den pågående samtalen, under forutsetning av at du har fått tillatelse til det: koden for Innlytt For å deaktivere denne funksjonen, bruker du en av de fremgangsmåtene so beskrives nedenfor: innlytttkode på nytt samtale opprettet eller venting Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen før du foretar et anrop: koden for funksjonen Beskyttelse mot innlytting nr. til abonnenten Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret. Abonnenten hører gjentagende pipelyder som angir at en tredjeperson bryter inn i samtalen. Automatisk viderekopling av anrop når du sitter i en samtale (viderekopling ved opptatt) mottakerens nummer, hvis det er nødvendig navigering helt til "VK" er funnet navigering helt til "Oppta>" er funnet mottakerens nummer, hvis det er nødvendig 27

29 Behandle flere anrop Automatisk viderekopling av anrop når du sitter i en samtale (viderekopling ved opptatt) (forts.) koden for funksjonen Viderekopling ved opptatt displayet viser at viderekoplingen er godtatt mottakerens nummer, hvis det er nødvendig For å oppheve viderekopling, se kapittel 6 "Oppheve alle viderekoplinger".. 28

30 Arbeide i gruppe 5 N Svare på felles ringeklokke... s. 30 Innhente et anrop... s. 30 Søkegruppe... s. 30 Viderekople gruppeanrop... s. 31 Svare på varslingssignal fra personsøkeren... s. 31 Sende en tekstmelding til en intern abonnent... s. 31 Kringkasting gi beskjed... s

31 Arbeide i gruppe Svare på felles ringeklokke Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet på sentralbordet over til en felles ringeklokke. For å svare: koden for funksjonen Svare på felles ringeklokke Innhente et anrop Du hører at telefonen ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: koden for funksjonen Innhente anrop innen innhentgruppe Hvis telefonapparatet ikke tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: koden for funksjonen Innhente anrop - vilkårlig apparat nr. til telefonen som ringer Noen av telefonene kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse telefonene (beskyttet). Søkegruppe Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Enkelte telefonapparat kan tilhøre en gruppe. Du kan få forbindelse med disse telefonapparatene ved å slå gruppens nummer. Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. 30

32 Arbeide i gruppe N Søkegruppe (forts.) Midlertidig utmelding av søkegruppe: koden for funksjonen Utmelding av gruppe Innmelding i gruppen på nytt: nr. til gruppen koden for funksjonen Innmelding i gruppe nr. til gruppen Viderekople gruppeanrop Du kan viderekople anropene til den gruppen du deltar i: koden for funksjonen Viderekopling av gruppeanrop nummer til mottaker av viderekopling For å oppheve denne funksjonen, se Oppheve alle viderekoplinger (kapittel 6). Svare på varslingssignal fra personsøkeren visning av tillatelse av viderekopling En person befinner seg rundt omkring i bedriften, og den bærbare personsøkeren piper. Han/hun kan svare ved å bruke din 4073 GS Smart (som du ville lånt ham/henne). kode for funksjonen Svare på personsøk nummeret til hans/hennes telefon Sende en tekstmelding til en intern abonnent den første meldingen på listen vises (tilsammen 27 meldinger)* koden for funksjonen Tekstmeldingssenter nr. til abonnentens telefonapparat navigering helt til ønsket melding er funnet godtatt melding 31

33 Arbeide i gruppe Sende en tekstmelding til en intern abonnent (forts.) Hvis ønsket melding må fylles ut: godtatt melding taste inn nødvendige inndata navigering helt til ønsket melding er funnet godtatt melding *Les 27 messages sont les suivants : 1 RING TILBAKE 15 MØTE xx.xx.xx (*) 2 RING TILBAKE I MORGEN 16 MØTE xx.xx.xx KL. xx : xx (*) 3 RING TILBAKE xx : xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 4 RING TILBAKE xx.xx.xx (*) 18 UTE RESTEN AV DAGEN 5 KONTAKT SENTRALBORDET 19 TILBAKE xx : xx (*) 6 RING SEKRETÆREN 20 ATILBAKE xx.xx.xx KL. xx : xx (*) 7 JEG VIL RINGE TILBAKE xx : xx (*) 21 PÅ FERIE, TILBAKE xx.xx.xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER 22 EKSTERNT MØTE 9 VENNLIGST HENT DIN FAX 23 EKSTERNT MØTE, TILBAKE xx.xx.xx (*) 10 VENNLIGST HENT DIN POST 24 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) 11 VENNLIGST OPPHEV VIDEREKOPLING 25 I MØTE - IKKE FORSTYRR 12 BESØKENDE VENTER 26 TIL LUNSJ 13 DU ER VENTET I RESEPSJONEN 27 IKKE TILSTEDE 14 MØTE KL. xx : xx (*) (*) Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet. Kringkasting gi beskjed Med denne funksjonen kan du kringkaste en beskjed på telefonenes høyttalere: snakk, du har 20 sekunder nummeret til din kringkastingsgruppe Meldingen kan bare høres på telefoner som ikke er i bruk. 32

34 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake 6 N Velge anrop som skal viderekoples... s. 34 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)... s. 34 Viderekople anrop til et talemeldingssenter... s. 35 Viderekople anrop til personsøker... s. 36 Viderekople anrop av typen Følg meg (fra en annen telefon)... s. 36 Foreta en selektiv viderekopling... s. 37 Oppheve alle viderekoplinger... s. 37 Ikke forstyrr... s. 37 Avlese talemeldinger... s. 38 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere... s. 38 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede... s

35 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Velge anrop som skal viderekoples Når du aktiverer viderekopling, kan du velge hvilken type anrop du vil viderekople: eksterne, interne, alle... : deretter for å viderekople alle anrop deretter for å viderekople eksterne anrop deretter for å viderekople interne anrop navigering helt til "VK" er funnet navigering helt til "EksInt" er funnet deretter avhengig av tilfellet (se ovenfor) Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter eller et internt nummer (sentralbord, osv.). nr. til abonnentens telefonapparat displayet viser at viderekoplingen er godtatt viderekople alle anrop nr. til abonnentens telefonapparat displayet viser at viderekoplingen er godtatt 34

36 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake N Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) (fortsettelse) koden for funksjonen Direkte viderekopling nr. til abonnentens telefonapparat displayet viser at viderekoplingen er godtatt nr. til abonnentens telefonapparat displayet viser at viderekoplingen er godtatt Du kan fortsette å foreta anrop, men det er kun telefonapparatet du er viderekoplet til som kan ringe til deg. Generell bemerkning angående viderekoplinger: du kan aktivere kun én viderekopling på din telefon. Programmering av en ny viderekopling annullerer automatisk den forrige. Viderekople anrop til et talemeldingssenter funksjonskoden for den telefonnr. til typen viderekopling talemeldingssenteret du ønsker å foreta displayet viser at viderekoplingen er godtatt telefonnr. til talemeldingssenteret displayet viser at viderekoplingen er godtatt 35

37 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Viderekople anrop til personsøker På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: navigering helt til "VK" er funnet navigering helt til "Psøk>" er funnet koden for funksjonen Viderekopling til personsøker displayet viser at viderekoplingen er godtatt For å svare på varslingssignal fra personsøkeren (se kapittel 3). Viderekople anrop av typen Følg meg (fra en annen telefon) Du ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg: Du må aktivere funksjonen fra telefonapparatet anropet skal viderekoples til. nummeret til det telefonapparatet som er gjenstand for viderekoplingen navigering helt til "VK" er funnet navigering helt til "Følg>" er funnet koden for funksjonen Viderekopling av typen Følg meg nummeret til det telefonapparatet som er gjenstand for viderekoplingen For å oppheve viderekoplinger, se Oppheve alle viderekoplinger nedenfor. 36

38 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake N Foreta en selektiv viderekopling Du kan foreta en selektiv viderekopling i henhold til anropernes identitet: koden for funksjonen Selektiv viderekopling For å kunne bruke denne funksjonen må du først programmere listene over selektive viderekoplinger. Oppheve alle viderekoplinger navigering helt til "VK" er funnet navigering helt til "Opphe>" er funnet koden for funksjonen Oppheve alle viderekoplinger displayet viser at opphevingen er godtatt Ikke forstyrr Du kan gjøre telefonen utilgjengelig for alle anrop for en tid: "I. Fors." vises "I. Fors." vises koden for funksjonen Ikke forstyrr For å oppheve denne funksjonen, se Oppheve alle viderekoplinger ovenfor. 37

39 Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake Avlese talemeldinger angir at det er kommet inn meldinger visning tekst / tale ikonet blinker koden for funksjonen Tekstmeldingssenter visning tekst / tale deretter følg instruksjonene fra den talte veiledningen Hvis du ønsker ytterligere informasjon, se veiledningen for talemeldingssenteret. Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere Du kan legge igjen en melding på telefonapparatet ditt som vil vises i displayet på telefonapparatene som anropene kommer fra, eller i postkassen til abonnenten:: den første av de 27 meldingene vises velg melding ved å følge den gitte veiledningen den første av de 27 meldingene vises velg melding ved å følge den gitte veiledningen avhengig av systemets programmeringen Du kan velge melding på samme måte som beskrevet i Sende en tekstmelding til en intern abonnent" (se kapittel 5), denne gir også listen over tilgjengelige meldinger. Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede angir at det er kommet inn meldinger (maksimalt 10) visning tekst / tale ikonet blinker koden for funksjonen Tekstmeldingssenter visning tekst / tale deretter navnet til den første anroperen vises vise dato, klokkeslett og meldingens rekkefølge vise meldingens innhold vise resten av ringe tilbake til meldingen abonnenten slette meldingen gå fra én melding til en annen gå ut av tekstmeldingssenteret Meldingen slettes når du aktiverer anropet. 38

40 Tilpasse telefonen til egne behov - justere telefonen 7 N Velge språk... s. 40 Justere telefonen... s. 40 Programmere personlig kode... s. 41 Justere ringetonen... s. 42 Velge telefonens lyttevolum... s. 42 Programmere egen telefonliste... s. 43 Programmere en påminnelse om avtale... s. 43 Identifisere telefonen du bruker... s. 44 Låse telefonen... s

41 Tilpasse telefonen til egne behov - justere telefonen Velge språk du kan velge mellom 4 forhåndsdefinerte språk velge språk bekrefte gå tilbake til hvilemodus Avhengig av ALCATEL-sentralens versjon, må valg av språk eventuelt kompletteres med følgende operasjon: velge et av de foreslåtte språkene deretter og igjen bekrefte for å gå tilbake til hvilemodus Justere telefonen Når telefonen befinner seg i hvilemodus, kan du tilpasse visse funksjoner til eget behov: 1 - Ringetone på du kan velge mellom 2 - Vibrator på flere opsjoner* : 3 - Tastepip på 4 - Ikke dekn på de funksjonstilknyttede meldingene vises * for å velge opsjonen 40

42 Tilpasse telefonen til egne behov - justere telefonen N Justere telefonen (fortsettelse) For hver av disse funksjonene utføres overgangen fra "aktiv" modus til "inaktiv" modus (og omvendt) som følger: Eksempel: Vennligst velg : 1 - Ringetone på Vennligst velg : 1 - Ringetone av Ringetone aktivert Ringetone deaktivert Når valget er foretatt: og igjen for å gå tilbake til hvilemodus Programmere personlig kode Telefonens standardkode er Denne koden gjør det mulig å låse telefonen (se siste i dette kapittelet): gammel kode eller standardkode (4 siffer) ny kode (4 siffer) bekrefte gå tilbake til hvilemodus Hvert tall symboliseres med en stjerne. 41

43 Tilpasse telefonen til egne behov - justere telefonen Justere ringetonen Du kan velge telefonens melodi (7 muligheter) og justere dens lydnivå (3 nivåer): For å høre på de forskjellige melodiene: melodiens og lydnivåets nummer vises fortløpende trykk For å justere lydnivået: fortløpende trykk For å bekrefte valget: og for å gå tilbake til hvilemodus Velge telefonens lyttevolum mens en samtale er i gang fortløpende trykk (fra 1 til 3) Når maksimumsnivået er nådd, hører du en pipelyd. Den siste justeringen lagres for den neste samtalen. 42

44 Tilpasse telefonen til egne behov - justere telefonen N Programmere egen telefonliste Denne telefonlisten, som kan inneholde maks. 10 numre, slås med tastene på nummertastaturet (fra 0 til 9). velge et nummer fra 0 til 9 den aktuelle verdien vises (maks. 6 bokstaver pr. navn) slette den aktuelle verdien taste inn det nye navnet (navn)* *Eksempel: * Taste inn et navn: tastene på det nummertastaturet har bokstaver som du kan få frem med fortløpende trykk. et trykk for A, to trykk for B, tre trykk for C. aktivere * slå det nummeret som skal registreres bekrefte valget gå ut *Bruk tastene for å gå fra en bokstav til en annen. Hvis nummeret i telefonlisten allerede er programmert, vil innholdet vises. Hvis det dreier seg om et eksternt nummer, må du først taste koden for tilgang til ekstern linje (for eksempel: 0 for Frankrike). Programmere en påminnelse om avtale Vekking vises For å velge en fast avtale: Perm Avtale, påminnelse om fast avtale (hver dag til samme klokkeslett) 43

45 Tilpasse telefonen til egne behov - justere telefonen Programmere en påminnelse om avtale (fortsettelse) 2 siffer for timer 2 siffer for minutter Godkjent klokkeslettet for avtalen bekrefte gå tilbake til hvilemodus For en midlertidig påminnelse: Vekking påminnelse om en midlertidig avtale (påminnelse én gang i løpet av 24 timer) angir Vekking: : (avtalens klokkeslett) Telefonen ringer ved det programmerte klokkeslettet: for å bekrefte svaret Hvis du sitter i telefonen, blinker displayet og du vil høre en pipelyd. Etter tre påminnelser uten at du har svart, deaktiveres den midlertidige påminnelsen, mens en fast påminnelse er fremdeles lagret. Hvis telefonen din er viderekoplet til en annen telefon, viderekoples ikke påminnelsen om avtalen. For å annullere en påminnlese om avtale: velge avtaletype som skal annulleres Identifisere telefonen du bruker Identiteten og nummeret til telefonen vises permanent når telefonen befinner seg i hvilemodus i radiodekningsområdet. 44

46 Tilpasse telefonen til egne behov - justere telefonen N Låse telefonen Denne funksjonen gjør det mulig å hindre at det blir foretatt eksterne anrop og endringer i programmeringen av telefonapparatet koden for funksjonen Låse/låse opp telefonapparatet personlig kode (4 siffer) standardkode 1515 låse låse opp For å velge eller endre telefonens låsekode, se Programmere personlig kode. taste personlig kode (4 siffer) låse låse opp navigering helt "2 - Lås" er funnet displayet angir at telefonen er låst eller låst opp taste personlig kode (4 siffer) låse låse opp 45

47 46

48 Bruke telefonen i GAP-modus 8 N Bruke telefonen i GAP-modus... s. 48 Registrere telefonen... s. 48 Tilpasse telefonen til egne behov... s. 49 Programmere egen telefonliste... s. 50 Bruke telefonen... s. 51 Velge eget telefonsystem... s

49 Bruke telefonen i GAP-modus Bruke telefonen i GAP-modus Din telefon, som er i overensstemmelse med GAP-standarden, kan brukes i forenklet modus på et annet DECT/GAP-system (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). Denne bruken kan medføre funksjonelle restriksjoner som ikke vil bli tatt hensyn til av garantien. Registrere telefonen Registreringsfasen er obligatorisk og må foretas aller først. For å kunne utføre denne operasjonen, må det foretas spesielle tiltak både på systemsiden (radiobase-enheten) og på telefonsiden. Systemsiden: Avhengig av systemene, privat telefonsentral eller system med baseenhet i hjemmet, bør du rådføre deg med installatøren eller se håndboken for å få de nødvendige opplysningene. Legg spesielt merke til igangsettingsprosedyren, og sjekk at registreringen er underlagt en spesiell tilgangskode (autentisitetskode) som må tastes inn på telefonen. Telefonsiden: Telefonen kan programmeres for å styre opptil 3 ulike DECT-systemer (merket SYS 1 til SYS 3). Som regel er den første inngangen (SYS 1) reservert ditt ALCATEL OFFICE-system, og må ikke endres. De nye dataene vedrørende et GAP tilleggssystem, må legges inn på en ledig inngang (for enkelthets skyld velges som regel SYS 2). Før du starter registreringen av telefonen, bør du velge språk (se "Tilpasse telefonen til egne behov", i GAP-modus). Aktivere (eller gjenaktivere) startprosedyren for registrering av ekstratelefoner på det faste systemet. Deretter: sett telefonen på På puis "Install-Sys 1" vises "AC kode?" vises foreta et systemvalg (1 til 3) 48

50 Bruke telefonen i GAP-modus N Registrere telefonen (forts.) To muligheter fra "AC kode?" hvis ingen systemkode: "Pålogging vent..." vises hvis systemkode: "Pålogging vent..." vises taste koden Vellykket registrering: Pålogging godkjent og ikonet for radiodekning vises telefonen er klar til å fungere i GAP-modus 2 minutter (maks.) Mislykket registrering: Pålogging godkjent vises ikke Pålogging avvist vises og gjenta operasjonen Dersom registreringen mislykkes gjentatte ganger, ta kontakt med godkjent installatør. Tilpasse telefonen til egne behov Når telefonen er i hvilemodus, kan du tilpasse visse funksjoner til eget behov: velge språk (valg 7) deretter velge 1 språk blant de 10 og igjen for å gå tilbake til hvilemodus 49

51 Bruke telefonen i GAP-modus Tilpasse telefonen til egne behov (fortsettelse) justere volum på ringetonen (valg 5) deretter lavt nivå middels nivå høyt nivå deretter og igjen for å gå tilbake til hvilemodus velge melodi for ringetonen (valg 6) deretter velge 1 melodi blant de 6 og igjen for å gå tilbake til hvilemodus andre opsjoner (valgene 1 til 4) aktivere eller fjerne: 1 - Ringetone 2 - Vibrator 3 - Tastepip 4 - Ikke radiodekning Se kapittel 7 : "Justere telefonen" i ikke GAP-modus. Programmere egen telefonliste Du kan opprette en egen telefonliste med maks. 9 nummer (1 til 9, 0 for å gå ut). Programmeringen foretas med telefonen i hvilemodus. Katalog 1 - velge en opptegnelse i telefonlisten navnet og nummeret er programmert taste inn navnet * (maks. 16 tegn) nummersøk taste inn nummeret 50

52 Bruke telefonen i GAP-modus N Slik taster du inn navnet: (fortsettelse) *Ved å trykke en eller flere ganger på den tilsvarende tasten (tast med alfanumeriske tegn). 1 trykk for A 2 trykk for B 3 trykk for C 4 trykk for 2 Etter at et tegn er blitt tastet inn, plasserer markøren seg automatisk på neste bokstav Slik legger du inn en pause i nummeret: en P vises Slik legger du inn et flash-tegn: bokstaven r vises hvis nødvendig Når du taster inn et navn eller et nummer: slette det sist inntastede tegnet slette hele inntastingen Bruke telefonen Dersom ikke annet er spesifisert, tilsvarer de bruksområdene som beskrives under de mulighetene som telefonapparatet tilbyr deg sammen med de andre obligatoriske funksjonene som er tilgjengelige på det faste GAP-systemet. Automatisk overføring fra radio-celle: Denne funksjonen som tilbys av telefonen, gjør det mulig å flytte seg fra en baseenhet til en annen uten at det har konsekvenser for forbindelsen. Denne muligheten begrenses allikevel av det faste systemets egne grenser, og da spesielt av systemets kapasitet til å styre flere baseenheter. Displayets rolle: Når det foretas anrop fra telefonen, vises de tallene som tastes inn på displayet. Når du mottar et anrop, viser displayet anroperens nummer dersom det faste systemet styrer denne funksjonen. Motta et anrop: Du får beskjed på 3 måter når du mottar et anrop: ringetone (hvis den ikke er slått av) vibrator (hvis den er aktivert) * Aktiviering av vibrator 51

53 Bruke telefonen i GAP-modus Bruke telefonen (forts.) For å svare: For å avslutte samtalen: ta telefonen ut av ladeapparatet løft av legg på Foreta et manuelt anrop: ikonet for tilgang til linjen taste inn ønsket nummer ikonet for tilgang til linjen slå nummeret direkte I tilfelle system i hjemmet som gjør det mulig med interne samtaler mellom telefonapparatene, hvis du vil foreta et anrop til en annen telefon i installasjonen: nummeret til det telefonapparatet som skal anropes Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste: velge en inngang den første listeinngangen vises aktivere velge en annen inngang bekrefte Gjenta sist slåtte nummer: telefonen er i hvilemodus 52

54 Bruke telefonen i GAP-modus N Bruke telefonen (forts.) Flash-funksjon (Definert avbrudd): R Det kan være nødvendig å bruke flash-funksjonen for å aktivere andre operasjoner (for eksempel viderekopling av anrop til en annen telefon, ). r vises Tonesignalering (DTMF): Denne kommandoen kan for eksempel være nødvendig for å få tilgang til taletjenester eller for å konsultere en telefonsvarer med fjernavlesing. alle de sifrene du tidligere tastet inn blir sendt som DTMF, (*) og (#) medberegnet. Velge eget telefonsystem Programmere systeminnganger: Telefonen kan programmeres for å fungere på 3 ulike DECT-systemer (ALCATEL eller GAP). Inngang 1 er som regel forbeholdt bruken med ditt hovedsystem ALCATEL OFFICE. Manuelt valg: Telefonen tvinges på det valgte systemet. Dette valget opprettholdes selv etter t telefonen er blitt slått av/på, og må dermed endres dersom du ønsker å skifte system. Automatisk valg: velge nummer for ønsket system "3 - Tilkopl Sys 1" "4 - Tilkopl Sys 2" "5 - Tilkopl sys 3" "6 - Auto tilkopl" helt til visning Systemvalget foretas automatisk når telefonen slås på. Dersom de systemene som er programmert i telefonen har felles dekningsområder, plasserer mobiltelefonen seg på det første systemet den finner. Dersom det skulle være nødvendig, kan du skifte systemnummeret ved å foreta et manuelt valg (se ovenfor). 53

55 Bruke telefonen i GAP-modus Velge eget telefonsystem (forts.) Endre displaybilde i hvilemodus: For å vise et navn eller en spesiell angivelse på displayet når telefonen er i hvilemodus: "Identitet Sys. 1" deretter for å plassere seg på systemet (Sys. 1 til Sys. 3) taste inn navnet* (maks. 16 tegn) * For å taste inn navnet, se "Programmere egen telefonliste" i GAP-modus, (inntasting av navn). 54

56 Ordliste 9 N PERSONLIG KODE: Denne koden virker som et passord som gjør at brukeren kan kontrollere tilgangen til programmerings- og låsefunksjonene for telefonapparatet (standardkoden er: 1515). KONFERANSE: Denne funksjonen gjør det mulig for en bruker, mens han er i samtale med en annen, å opprette en samtale med tre deltakere. DECT: Europeisk standard for trådlåse telefoner: Digital Enhanced Cordless Telecommunication. DECT-telefon: trådløs telefon av typen ALCATEL 4073 GS Smart i overensstemmelse med denne standarden. INNLYTT: Denne funksjonen gjør det mulig å bryte inn i en samtale mellom to abonnenter. GAP (Generic Access Profile): Spesiell funksjonsmodus som defineres i den europeiske DECT-standarden. Telefonens GAP-modus er en forenklet basisfunksjon som gjør det mulig å bruke telefonen sammen med andre DECT GAP-systemer (annen privat telefonsentral eller baseenhet i hjemmet). SØKEGRUPPE: Telefoner som er satt sammen i gruppe med felles nummer. Et anrop til et slikt nummer kommer frem til én av de ledige linjene i gruppen. INNHENTINGSGRUPPE: Denne funksjonen gjør det mulig å svare på et anrop som er beregnet på en annen telefon. Innhentingen av anropene finner sted innenfor en innhentingsgruppe. DTMF - TONESIGNALERING: Mens du snakker i telefonen, må du av og til overføre koder med tonesignalering. Denne typen overføring anvendes når en bruker ønsker å konsultere en taleserver, få tilgang til automatisk sentralbord eller til en telefonsvarer med fjernavlesing. PARKERING: Denne funksjonen gjør det mulig å sette en annen samtale på venting for så å gå tilbake til den senere fra et annet "autorisert" telefonapparat i installasjonen. FELLES TELEFONLISTE: Denne listen inneholder alle kortnumre som er tilgjengelige for brukerne av et system. 55

57 Ordliste EGEN TELEFONLISTE: Denne listen inneholder egne telefonnumre for brukeren av en telefon. OVERFØRING AV SAMTALE: Funksjon som gjør det mulig å "sette over" en samtale til en annen bruker i systemet. VEKSLE: Funksjon som gjør det mulig å gå fra en abonnent til en annen når du har flere samtaler som pågår samtidig. 56

58 Oversikt 10 N Avlese talemeldinger... s. 38 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede... s. 38 Adapterens karakteristikker... s. 14 Automatisk viderekopling av anrop når du sitter i en samtale... s. 27 Automatisk tilbakeringing av intern abonnent ved opptatt... s. 20 Bruke telefonen i GAP-modus... s. 48 Bruke telefonen... s. 51 Bruksprinsipper... s. 8 Bruksbetingelser for telefonen... s. 8 Bruk av telefonen... s. 9 Bære telefonen på seg... s. 10 Betydning av pipelyder som du hører mens du snakker i telefonen... s. 26 Bryte inn i en intern samtale... s. 27 Etui... s. 16 Foreta en selektiv viderekopling... s. 37 Foreta anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår... s. 24 Foreta et anrop... s. 18 Foreta anrop til eksternt nummer... s. 18 Foreta anrop til internt nummer... s. 18 Foreta anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre)... s. 19 Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent... s. 20 Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste... s. 19 Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste... s. 19 Generell beskrivelse... s. 6/7 Gjenta sist slåtte nummer (gjenta)... s. 20 Gå fra en samtale til en annen (veksle)... s. 25 Innhente et anrop... s. 30 Identifisere telefonen du bruker... s. 44 Ikke forstyrr... s

59 Oversikt Justere telefonen... s. 40 Justere ringetonen... s. 42 Kringkasting gi beskjed... s. 32 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere... s. 38 Låse telefonen... s. 45 Låse telefonens tastatur... s. 12 Lading av batteriet... s. 15 Motta et annet anrop mens en samtale pågår... s. 24 Motta et anrop... s. 20 Oppheve alle viderekoplinger... s. 37 Overføre et anropl... s. 24 Pipelyder utenfor samtale... s. 10 Plassere batteriet i telefonen... s. 10 Presentasjon av ladestativet... s. 14 Presentasjon av batteriet... s. 14 Programmere egen telefonliste... s. 50 Programmere personlig kode... s. 41 Programmere egen telefonliste... s. 43 Programmere en påminnelse om avtale... s. 43 Rengjøre telefonen... s. 12 Registrere telefonen... s. 48 Svare på varslingssignal fra personsøkeren... s. 21 Svare på felles ringeklokke... s. 30 Søkegruppe... s. 30 Svare på varslingssignal fra personsøkeren... s. 31 Sende en tekstmelding til en intern abonnent... s. 31 Samtale med 2 interne og/eller eksterne abonnenter samtidig (konferanse)... s. 25 Sette en ekstern eller intern abonnent på venting (parkering)... s. 25 Tilpasse telefonen til egne behov... s. 49 Tonesignalering (DTMF)... s. 21 Velge eget telefonsystem... s

60 Oversikt Velge språk... s. 40 Velge anrop som skal viderekoples... s. 34 Velge telefonens lyttevolum... s. 42 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)... s. 34 Viderekople anrop til et talemeldingssenter... s. 35 Viderekople anrop til personsøker... s. 36 Viderekople anrop av typen Følg meg (fra en annen telefon)... s. 36 Viderekople gruppeanrop... s. 31 Vise informasjon om ventende anrop... s. 26 N 59

61 Garanti: Uavhengig av garantien i henhold til loven, har dette apparatet en garantitid på et år (deler og arbeid) fra kjøpsdatoen. Denne garantien kan allikevel bli opphevet dersom apparatet ikke brukes i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerveiledningen, dersom det er blitt skadet på grunn av ytre påvirkninger, ved bruk i installasjoner som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regler eller dersom det er blitt foretatt reparasjoner eller endringer på apparatet av ikke produsenteller forhandler-godkjente personer. Konformitet: dette apparatet er blitt utviklet for å kunne koples bak en PABX ALCATEL 4200 eller Dette apparatet er blitt utviklet for å kunne koples til en telefonlinje i SELV-klassen og oppfyller EN standarden. CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver: 89/336/EEC (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/EEC (omfatter elektrisk sikkerhet) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS Alle rettigheter er forbeholdt. Referanse: 3AC NVAA Utg. 01 Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. 60

62 Groupe Extrême

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01 &!3GHE4-hdacfe! ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes Réf. : 3AC 189 NVAC Ed. 01 BRUKERVEILEDNING Forholdsregler for bruk Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk Brukerveiledningen er basert trådløs Dect apparat type. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ KRZ Brukerhåndbok Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NOAAed02

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer