NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail"

Transkript

1 NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail Digitel/IPtel Velkommen til InMail. Dette er NEC IP Server Talepostkasse. Fra denne postkassen kan du slå videre til alle i vår bedrift. Legg beskjed, navn og telefonnummer, så ringer vi tilbake i løpet av dagen. Din beskjed blir nemlig videresendt til riktig person. Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Kodebasert. Dette dokumentet er ikke en fullstendig bruksanvisning. Menybeskrivelse 2 Viderekopling til Talepost Administrere firmameldinger Talekort 5 Ekstern tilgang til InMail 6 Administrere firmameldinger InMail 6

2 Menybeskrivelse Din Talepostkasse er din personlige telefonsvarer. Når du forlater plassen din, er opptatt eller ikke rekker å svare alle anropene, sørger du for å viderekople telefonen til postkassen din som svarer med en av dine tre velkomstmeldinger. Du kan legge meldinger til kollegaer, og du kan sende mottatte meldinger videre til kollegaer. Du har normalt to forhåndsprogrammerte knapper for enklest bruk av Telepost, den ene for å anrope postkassen - og som gir meldingsindikasjon, og en annen for enkelt å kunne viderekople anrop til postkassen. Talepost gir deg talt meny (som i oversikten nedenfor). Bruk denne, eller benytt Display Menytaster på din telefon. Enkelt og praktisk. Hovedmeny 0 Hovedmeny kan velges etter at du har anropt postkassen din: Avspille melding 5 Avspillingsmodus - Mens du lytter til meldingen har du flere valg: Talepost 1. Trykk funksjonsknapp for Talepost, eller (hvis du ikke har denne); 2. Løft av og slå VM Anropsnummer (eks. 99) og ditt eget postkassenummer. VM Anropsnummer: Kontakt systemansvarlig. Pause i avspilling/ restarte avspilling Spole frem noen sekunder Spole tilbake noen sekunder Spole tilbake til meldingsstart Avspille neste melding * Arkivere meldingen Ankomsttid og Avsender nr. Omstyre meldingen (til kollega) Besvare melding med ny melding Ringe opp meldingsavsender Liste med nye meldinger Liste med arkiverte meldinger Alle meldingslister (nye/arkiverte) Tilbake til meny for Avspillingsmodus Tilbake til Hovedmeny Slette meldingen Legge melding (til kollega) Under meldingsopptak kan du: Etter valgt internnummer (kollega): Pause i opptak/ restarte opptak Avslutte opptak * Endre valgt internnummer Sende melding * Slette opptak Side 2 av 6

3 Menybeskrivelse (forts.) Velkomstmelding Les inn velkomstmelding 1- som du vil benytte for ulike fravær: Avspill melding Innles Melding Gi postkassen et navn 6 Navnet avspilles som avsender istedenfor postkassenummer: Slett Tilleggsmeny 6 Arrangere oppsett for postkassen din. Valgene er: Endre/slette passord Meldingsvarsel Håndtering av anrop (ikke tilgjengelig) Tidsmarkering Avslutte Varselvalg Varsel på Telefon Varsel til E-post Beklager feil i talte meldinger vedr. aktivert/deaktivert E-post varsel. Bruk displaymeldinger AV / PÅ for å velge riktig. * Tid og dato 8 Administrative muligheter 2 Kun med administrativ tilgang: Redigeringsvalg p.kasse : Instruksjonsmelding Annonseringsmelding Distribusjonsliste Brukervedlikehold Overstyring av svar Svarmelding Info om Talepost versjon Red.valg Avspill melding Innles melding Slett Liste med nye meldinger 16 Liste med arkiverte meldinger 1 Alle meldingslister 12 Forlate Talepost 9 Meldingslistene er også tilgjengelig fra Avspilling. * Meldinger ved varsel til E-post: 1. Hvis aktivert: Meldingsvarsel til E-post er deaktivert. (Korrekt: aktivert.) For å deaktivere meldingsvarsel til E-post; trykk Hvis deaktivert: Meldingsvarsel til E-post er aktivert. (Korrekt : deaktivert.) For å slå på meldingsvarsel til E-post; trykk 6. Side av 6

4 Viderekopling til Talepost Din systemtelefon har normalt to Funksjonsknapper (knappene 1-2) programmert for enkel og hurtig manøvrering i Talepost: 1. Talepost Talepost bruker du for å anrope postkassen din, og knappen blinker når du har ny melding. Anrop postkassen ved å trykke knappen, og bruk Menybeskrivelse for å manøvrere I postkassen. 2. Vk.T.post bruker du for å viderekople til postkassen når du forlater plassen din, er opptatt eller ikke kan svare. Dette er en flerfunksjonsknapp; Trykkes flere ganger for å velge type viderekopling, eller for å slette viderekopling: 1. TRYKK: Vk. Generelt 2. TRYKK: Vk. Ikke svar. TRYKK: Vk. Opptatt. TRYKK: Vk. I.sv./Oppt. 5. TRYKK: Vk. slettet Hvis du ikke har disse knappene, se Brukerveiledning for systemtelefoner, eller snakk med systemansvarlig I bedriften. Viderekoble generelt (alle) Viderekoble Ikke svar (når du ikke kan svare) Viderekoble opptatt (når du sitter I samtale) Viderekoble I.svar/Oppt. (du er oppt. / kan ikke svare) - Trykk 1 gang på (display viser vk. status ALLE SAMT). - Alternativ: Bruk Display Menyknapper (PROG VKBL ALLE SET ) + Talepost Anropsnr. + HOLD. - Trykk 2 ganger på (display viser vk. status IKKE SVAR). - Trykk ganger på (display viser vk. status IKKE SVAR). - Trykk ganger på (display viser vk. status IKKE SVAR). Slette Viderekopling - Trykk ganger på (display viser vk. status IKKE SVAR). NB! Talepost Anropsnr. : Kontakt systemansvarlig. Side av 6

5 Administrere firmameldinger Talekort Din telefonansvarlige eller installatøren har forberedt hvilke meldingsnumre ( ) som har hvilke formål (menyvalg, nattsvar, lunchmelding m.m.). Normalt vil en systemansvarlig i din bedrift administrere slike felles firmameldinger i bedriften. Eksempler: Kømeldinger Kømeldinger er talemeldinger innringer kan motta når det er kø på sentralbordet eller i grupper av telefoner. Man kan ha opptil to slike kømeldinger/gruppe. Normalt leses inn en velkomstmelding med informasjon om køsituasjonen, deretter benyttes en melding som repeteres ( fremdeles kø ). Menystyrt innvalg Talte velkomstmeldinger som ber innringer velge destinasjon ved for eksempel å slå: 1 for salg, 2 for service. eller vent på svar fra sentralbordet. Installatøren har på vegne av din bedrift på forhånd bestemt hvilke telefoner som skal ringe for hvert av valgene 1, 2, etc Fraværsmelding (nattsvar, lunch-, ferie-, e.a.) Talesvar med informasjon om åpningstider, lunch, fellesferie, eller annet. Disse meldingene kan også ha andre formål. Slik taler du inn melding Løft røret Nr : 100 Meldingsoversikt Brukes til: Slå Slå meldingsnr Tal inn meldingen. Avslutt med. Ikke legg på røret ennå, du hører meldingen din avspilt, og du har følgende valg: : = Les inn ny melding 5: = Hør på melding : = Slett melding. Legg på røret når du er ferdig. Køsvar Løsningen for talt felles melding kan være: Menysvar Nattstilling svar Side 5 av 6

6 Ekstern tilgang til InMail Det vil være mulig å anrope egen postkasse fra ekstern telefon hvis SV8100 og InMail er satt opp for dette. Man skal i slike tilfelle benytte passord for adgang til postkassen. For innlegging/endring av passord, se Tilleggsmeny (6) i Menybeskrivelse. Anrope egen postkasse (du har viderekoplet til postkassen) Hvis du viderekopler telefonen din til egen postkasse før du forlater arbeidsplassen, kan du ringe den opp ved å velge ditt eget innvalgsnummer. Mens din egen melding avspilles kan du: Slå + 0 (hvis internnummeret ditt er 0), Slå passord (f.eks. 00), og bruk deretter valgene i Menybeskrivelse. Anrope egen postkasse via Menystyrt innvalg Hvis bedriften har Menystyrt innvalg, eller har avsatt et innvalgsnummer for ekstern kontakt med InMail, kan du anrope dette nummeret for å administrere postkassen din. Når du får svar fra InMail: Slå + 0 (hvis internnummeret ditt er 0), Slå passord (f.eks. 00), og bruk deretter valgene i Menybeskrivelse. Administrere firmameldinger i InMail InMail kan også benyttes til administrative formål (menyvalg, nattsvar, lunchmelding m.m.). Normalt vil en systemansvarlig i din bedrift administrere slike felles firmameldinger i bedriften. Den systemansvarlige vil da ha Administrativ tilgang i sin postkasse. Ekstern Administrasjon av firmameldinger Intern Administrasjon av firmameldinger Redigering av Administrative meldinger er kun tilgjengelig fra en postkassebruker med administrativ tilgang. Benytt en av anropsmulighetene ovenfor (Ekstern tilgang til InMail) for kontakt med systemet fra ekstern telefon, og velg Meny 2 (se Menybeskrivelse). Talepost Trykk funksjonsknapp for Talepost, eller (hvis du ikke har denne); Løft av og slå VM Anropsnummer (eks. 99) og ditt eget postkassenummer Slå 2, og følg menyanvisninger i Menybeskrivelse. Symbolet påkliseret dette produktet viser at dette ikke skal kastes, men leveres til gjenvinning. Side 6 av 6

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1

Produktinformasjon Revisjon A Mai 2004 A.A. Produktinformasjon. NEC Infrontia Nordic. Side 1 NEC Infrontia Nordic Produktinformasjon Revisjon A Side 1 Side 2 Aspire Produktinformasjon: Innholdsfortegnelse Side 1 Aspire, den nye generasjon IP telefoni...4 2 Innkommende anrop. Du velger alternativene

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon Quick guide for Scale brukergrensesnitt I Scale har vi flere muligheter for deg som bruker. Du velger selv hvordan du styrer Scaleløsningen. Apps Hvis du har mobiltelefon med Android eller iphone, kan

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 ProffNett Sentralbord Pluss Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 KRAV TIL UTSTYR... 5 1.2 LITT TEKNISK:... 6 1.3 START AV

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer