Prestationslöner och löneskillnader norska erfarenheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prestationslöner och löneskillnader norska erfarenheter"

Transkript

1 Prestationslöner och löneskillnader norska erfarenheter Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning, Oslo og ESOP, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo UCLS: Westmanska palatset, Stockholm 21 oktober 2013,

2 Prestationslöner och löneskillnader norska erfarenheter Bygger på samarbeid med Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum fra Frisch senteret og Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå Interntional Journal of Manpower 2008 and Oxford Bulletin of Economics and Statistics 2011 Omfanget av prestasjonslønn Hvorfor prestasjonslønn? Hvorfor ikke prestasjonslønn? Lønneskilnader mellom bedrifter Lønneskilnader innen bedrifter Vil det fortsette å øke?

3 Prestasjonslønn og lønnsforskjeller i USA Lemieux et al. (2006) growing incidence of performance pay accounts for 25 percent of the growth in [the US] male wage inequality between the late 1970s and early 1990s.

4 0 Percent of establishments Bruk av prestasjonslønn øker Andel bedrifter som bruker prestasjonslønn for hoved-yrkesgruppen Bedriftsundersøkelser Privat sektor etter forhandlings-regime Fig. 1: Performance pay by bargaining regime Individual Local union Central union Kilde: Barth, Bratsberg, Hægeland og Raaum Who Pays for Performance? International Journal of Manpower, 2007

5 0 Prosent med prestasjonslønn Omfanget varierer, men øker overalt Fig. 2: Prestasjonslønn etter næring, 1997 og 2003 Olje Ind_i Ind_v Bygg Engros Detalj Transp Post Finans Forr_tj Helse Org

6 Hva mener vi med prestasjonslønn? Tradisjonelle systemer: Akkord/ stykkpris Provisjoner Bonus Individuell bonus Gruppe bonus Overskuddsdeling Individuell prestasjonsvurdering Motstykke: Betaling for oppmøte? Jobbspesifikasjoner Avtalt innsats

7

8 0 Prosent av bedrifter Forhandlingssystem og prestasjonslønn Fig. 5: Tradisjonelle og nye lønnsordninger etter type avtale, Kun individuelle avtaler Kun sentrale forhandlinger Kollektiv m/lokale forhandlinger Tradisjonell Ny(individ) Ny(gruppe)

9 Lønnssystemer i UK Payment by Result: Målbare kriterier Merit Pay: Individuell prestasjonsvurdering Source: The 2011 Workplace Employment Relations Study: FIRST Findings Brigid van Wanrooy, Helen Bewley, Alex Bryson, John Forth, Stephanie Freeth, Lucy Stokes and Stephen Wood

10 Source: The 2011 Workplace Employment Relations Study: FIRST Findings Brigid van Wanrooy, Helen Bewley, Alex Bryson, John Forth, Stephanie Freeth, Lucy Stokes and Stephen Wood

11 Hvorfor prestasjonslønn; hvorfor ikke fastlønn? Hvorfor fastlønn? Mulig å lage en avtale som regulerer både innsats og lønn Prestasjonslønn og innsats; motivasjon Prestasjonslønn og sortering; rekruttere og beholde de beste

12 Risikodeling W= ω + b y Ω er fastlønn, y er output og b er styrken på insentivet Prestasjonslønn innebærer risikodeling: y = f(e) + u Ofte umulig å skille mellom tilfeldige forhold (markedsendringer) og resultater av innsats Risiko krever kompensasjon

13 Styrken på insentivene kr ω + b 2 y ω + b 1 y C ( e) = b e

14 Innsats c ( e)=1 c ( e)=b

15 Regulering av fatlønnskomponenten kr ω + by C(e)+ risiko EW A y

16 Hvor sterke insentiver? Sterke insentiver når Den ansatte har autonomi til å velge innsats Marginalkostnaden ved innsats er lav høy marginalkostnad, dyrt å insentivere folk til innsats De ansatte ikke er særlig risikoaverse Risikoavers ansatt må ha kompensasjon for mulig tap Det er klar sammenheng mellom innsats og målbart resultat Hvis sammenhengen er preget av flaks (luck) - har insentivet mindre effekt Tilsvarende svake insentiver Det er billig å monitorere Marginalkostnaden ved innsats er høy Risikoaverse ansatte Sammenhengen mellom innsats og målbare resultater er svak (mye luck)

17 Sortering Prestasjonslønn påvirker både rekruttering og avgang De beste arbeiderne (marginalkostnad ved innsats og klar sammenheng mellom innsats og resultat) søker seg til bedrifter med prestasjonslønn De svakeste arbeiderne slutter og tar en jobb med fastlønn

18 Sortering/ selvseleksjon kr ω + by EA y

19 Informasjon og prestasjonslønn Ved full informasjon kan innsatsen avtales (c (e)=1) Mer innsats! Prestasjonslønn gir økt innsats, men mindre enn den innsatsen en ville hatt med full informasjon Bedriften tar all risiko (ingen risikopremie for de ansatte) Sortering ikke problem ved full informasjon: plukk de beste og gi alternativlønn. Kostnadene ved manglende monitorering tilfaller bedriftene

20 Når kan vi vente å finne prestasjonslønn? Når output er følsomt overfor innsats Vanskelig å måle innsats, greit å måle output Større usikkerhet Konkurranse Nye impulser utenfra?

21 Omfang av prestasjonslønn Strict Medium Wide definition definition definition Autonomy.0471*.0628**.0688*** (.0267) (.0265) (.0257) Exports.1131***.0914***.0921*** (.0359) (.0347) (.0330) High competition.1254***.1206***.1054*** (.0349) (.0356) (.0350) Foreign ownership.1135***.0826**.0622* (.0368) (.0354) (.0337) Fewer than 20 employees *** *** *** (.0313) (.0318) (.0312) Share of employees with * college education (.0747) (.0737) (.0710) Share females * (.0713) (.0695) (.0664) Share part-time *** *** *** (.0808) (.0790) (.0748) Local bargaining * * * (.0396) (.0393) (.0379) Central bargaining *** *** *** (.0415) (.0424) (.0416) Union density *** *** *** (.0438) (.0431) (.0412) 2003 observation.0969***.2127***.2756*** (.0273) (.0277) (.0271) rho.4022***.3549***.2954***

22 Prestasjonslønn og lønnsnivå på bedriften Table 2: Firm Log Wage Regressions (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Performance.090***.066***.025***.022**.018**.035***.028*** pay (.011) (.009) (.007) (.009) (.008) (.009) (.009) Share * -.029**.016 union (.012) (.014) (.022) (.014) (.023) log(firm.035***.034*** -.014*.038***.004 size) (.003) (.004) (.008) (.004) (.009) Firm age/100 (.009) (.011) (.011) Share high.364***.359*** ***.007 educ (.022) (.029) (.076) (.029) (.080) Share low -.232*** -.273*** -.175** -.225*** educ (.038) (.050) (.073) (.049) (.078) Share -.161*** -.130*** *** female (.020) (.024) (.067) (.024) (.071) Controls: Individual charact. Firm fixed effects step 2 No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No Yes No Yes

23 Lønnsforskjeller mellom bedrifter i Norge Alle bedrifter i privat sektor, 1997 og 2003 (halparten er panel) Bedrifter med prestasjonslønn betaler rundt 9 % høyere lønn i gj.sn Kontroll for individuelle karakteristika (utdanning, alder, kjønn) 6 % Bedrifter som innfører prestasjonslønn øker lønnen med ca 3 % Noe seleksjon og noe effekt av resultatlønn Sortering eller effekt på lønn? Samme ansatte før og etter innføring av prestasjonslønn, mist like stor effekt Risikopremie eller kompensasjon for økt innsats?

24 Lønnsforskjeller Table 5: Within-Firm and Log Wage Differential Regressions (1) (2) (3) (4) (5) (6) Performance pay.040***.060***.048***.030*.075***.056** (.010) (.013) (.016) (.016) (.020) (.028) Share union * -.038*** -.054*** -.057*** *** -.077** Performance pay (.0134 (.018) (.021) (.022) (.028) (.037) Share union -.075*** -.071*** *** (.010) (.014) (.022) (.018) (.022) (.039) log(firm size).013***.007*** (.002) (.003) (.007) (.003) (.004) (.013) Firm age/ ** -.017** -.047*** -.067*** (.006) (.008) (.010) (.013) Share high educ.092***.081*** *** -.105***.037 (.015) (.021) (.069) (.025) (.033) (.122) Share low educ.095***.141*** ***.099*.177 (.025) (.036) (.067) (.040) (.057) (.118) Share female.065***.053*** ***.225***.261** (.013) (.017) (.061) (.022) (.027) (.107) Year= **.021***.023***.032***.029***.037*** (.005) (.006) (.005) (.008) (.010) (.008) Constant.215***.229***.256***.270*** (.014) (.019) (.023) (.030) Firm fixed effects No No Yes No No Yes Observations 2,406 1,310 1,310 2,406 1,310 1,310 Balanced panel Balanced panel

25 Samme individer i begge år

26 Virkninger på lønnsforskjeller innen bedrifter Økt lønnsspredning innen bedrifter med prestasjonslønn Men ikke innen bedrifter med høy fagforeningsandel Fagforeninger betyr mer gruppebonus mer lønnslikhet Lemieux s konklusjon vil ikke gjelde for Europa

27 Hva skjer framover - fortstatt økning? Økt omfang, særlig i gode tider Økt autonomi Innsats mer vanskelig å observere Vil prestasjonslønn fortsette å øke og øke og ende opp som normen? Jeg tror ikke det Gevinstene ved prestasjonslønn må veies mot kostnadene

28 Problemer I Multitasking Flerdimensjonale output Kvalitet/kvantitet Insentiver til å manipulere informasjon Belønning av ytelse versus eksogene variasjoner Kostnadsdrivende: Byråkratisering Risikoaversjon Nedsiden vanskelig Uventede gevinster mv.

29 Problemer II Måleproblemer Hva er mitt bidrag til en produksjonsprosess? Gruppe versus individuelle insentiver Kort og lang siktig fokus Output kan være vanskelig å måle Gruppe insentiver: 1/n problemet Individuelle insentiver: Uheldig konkurranse, manglende samarbeid og koordinering. Større risiko for den enkelte, gruppe insentiver pooler risiko, krever mindre kompensasjon

30 Alternativer I: «Lange» versus «korte» insentiver Utsatt belønning Ansiennitetsprofiler Opprykk og hierarkiske organisasjoner Pensjon Troverdighetsproblem?

31 Alternativer II: Lokale forhandlinger Lokale forhandlinger med produktivitetsavtaler fungerer som gruppe insentiver Fagforengen får samme interesse som bedriften: Gjøre kaken størst mulig Samme insentiver til prestasjonslønn Ved lokale forhandlinger får fagforeningene en interesse i å bidra til å monitorering og gruppepress. Reduserer informasjonsproblemet Fagforeningene krever ofte lønnslikhet innen bedriften

32 Oppsummering Økende omfang av prestasjonslønn Antakelig mer i gode enn i dårlige tider Innføres når arbeidstakerne har mer autonomi og når output avhenger av innsats - løsning på informasjonsproblem for bedriften Motivasjon: Økt innsats og gunstig sortering Fører til økt lønn Fører til økt lønnsspredning innen bedrifter, men ikke der fagforeningene er sterke Problemer: Måleproblemer (kvalitet/kvantitet, individ versus gruppe, kort versus lang sikt) Administrative kostnader ved byråkratisering, økt konfliktnivå og redusert samarbeid, feil informasjon, risikokompensasjon (vanskeligere å implementere når det går dårlig), høyere lønn, administrative kostnader

33 Oppsummering II Lønnsforskjeller mellom bedrifter med og uten prestasjonslønn Økte lønnsforskjeller innenfor bedrifter med prestasjonslønn Men ikke der det er sterke fagforeninger Prestasjonslønn kommer til å ha mindre effekt på lønnsforskjeller i Europa enn i USA Alternativer: Lange insentiver Opprykk ved hierarkier Ansiennitet og utsatt belønning Forhandlinger med lokale fagforeninger Lokale forhandlinger om lønn og produktivitet

Lønnssystemer med variable elementer

Lønnssystemer med variable elementer Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen Lønnssystemer med variable elementer Fører systemer med variabel lønn til en svekkelse av lokale fagforeninger og tariffavtalenes rolle som regulator

Detaljer

Arbeidsinnvandring og lønnsstruktur:

Arbeidsinnvandring og lønnsstruktur: Arbeidsinnvandring og lønnsstruktur: Erfaringer fra bygg og anlegg Bernt Bratsberg Oddbjørn Raaum Fafo Østforum, 8. september 2009 Stiftelsen for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic

Detaljer

kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth

kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth Kunnskapskapital og arbeidsmarkedet en utredning Erling Barth 1 Kunnskapskapitalen er i sterk vekst.

Detaljer

Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter

Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter Ove Langeland Kompensasjon og motivasjon Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter Doktoravhandling Ove Langeland Kompensasjon og motivasjon Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter

Detaljer

Rapport. Rapport nr: 3/2004 Bruk av insentiver (belønninger) i bedrifter. Gjennomgang av noen teorier og prinsippene bak

Rapport. Rapport nr: 3/2004 Bruk av insentiver (belønninger) i bedrifter. Gjennomgang av noen teorier og prinsippene bak Rapport Rapport nr: 3/2004 Bruk av insentiver (belønninger) i bedrifter. Gjennomgang av noen teorier og prinsippene bak Oppdragsgiver: Forfatter: Dato 29.04.2004 vegen 160 2611 Lillehammer Telf: 61 25

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 0 9. Lederne seiler ifra. Miljøøkonomi 16 Jobb og motivasjon 24

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 0 9. Lederne seiler ifra. Miljøøkonomi 16 Jobb og motivasjon 24 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 0 9 Lederne seiler ifra Miljøøkonomi 16 Jobb og motivasjon 24 Nr.3 2009 Innhold 6 Misforstått om fallskjermer Den offentlige debatten om

Detaljer

Økonomisk avkastning av utdanning

Økonomisk avkastning av utdanning Utdanning 2003 Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå (SSB) 1 Hvorfor skal vi interessere oss for hvor mye utdanning kaster av seg? Utdanning spiller en sentral rolle i alle moderne samfunn. Store ressurser

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI. Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes

ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI. Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes NR. 3 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes Hagen og Hope: INNOVASJON OG KONKURRANSEPOLITIKK ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR

Detaljer

Innovasjon, kunnskap og omstillinger - reell versus ideell konkurranse

Innovasjon, kunnskap og omstillinger - reell versus ideell konkurranse Innovasjon, kunnskap og omstillinger - reell versus ideell konkurranse Erling Barth, ISF og ESOP ved UiO og Kalle Moene, ESOP ved UiO 1 1. Norge har gjort det bra. Historisk sett har Norge og Skandinavia

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse

Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse Tekst: Førsteamanuensis Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Artikkelen er publisert i Magma, Tidsskrift

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Sikkerhetsforums Årskonferanse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva motiverer oss, og hvorfor? Hva kjennetegner flertallet av dine medarbeidere eller

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter

Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter Trygve Gulbrandsen Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter I løpet av et år skifter mange private bedrifter eiere. Eierskifter er således viktige for fornyelse og omstilling i næringslivet.

Detaljer

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2009 En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Benyttes lønn som et rasjonelt styringsverktøy? Av Anders Kjøniksen Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder:

Detaljer

Vår ref: ASA Oslo 7. mars 2014

Vår ref: ASA Oslo 7. mars 2014 Finansdepartementet Vår ref: ASA Oslo 7. mars 2014 Høring - Rapport fra utvalg om lønnsdannelse Det vises til høring om Holdenutvalgets innstilling (NOU 2013:13). Det er ikke utarbeidet et særskilt høringsnotat,

Detaljer

Arbeidsmarked. Astrid Marie Jorde Sandsør 5.11.2012

Arbeidsmarked. Astrid Marie Jorde Sandsør 5.11.2012 Arbeidsmarked Astrid Marie Jorde Sandsør 5.11.2012 Dagens forelesning Arbeidmarkedet i Norge Arbeidstilbudet (gitt lønn) Arbeidsetterspørsel (gitt lønn) Markedet for arbeidskraft (lønnsdannelse) Lønnsforskjeller

Detaljer

Avlønning, insentiver og motivasjon. Harald Dale-Olsen Institutt for samfunnsforskning 2011

Avlønning, insentiver og motivasjon. Harald Dale-Olsen Institutt for samfunnsforskning 2011 Avlønning, insentiver og motivasjon Harald Dale-Olsen Institutt for samfunnsforskning 2011 Struktur del 1 Problemer for den enkle P-A-modellen Flerdimensjonal produksjon («multi-tasking») Agenten påvirker

Detaljer

økonomisk Fiskeriforskning

økonomisk Fiskeriforskning Hvilken betydning har utforming av lønnssystemer for produktivitet og omstillingsprosesser - en drøfting med utgangspunkt i empiriske data fra fiskeforedling og økonomisk organisasjonsteori Jarle Løvland

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Alderspensjon og arbeidsincentiver. Privat arbeidsformidling. Inkluderende arbeidslivsvirksomheter

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004. Alderspensjon og arbeidsincentiver. Privat arbeidsformidling. Inkluderende arbeidslivsvirksomheter Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2004 Alderspensjon og arbeidsincentiver Privat arbeidsformidling Inkluderende arbeidslivsvirksomheter Lønnskonsekvenser av arbeidsinnvandring Lønnsgapet mellom kvinner og menn

Detaljer

Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge

Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge Kjell Vaage, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 1. Den norske sykelønnsordningen Hovedtrekkene i dagens sykelønnsordning daterer seg tilbake til

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland *

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? Økonomiske analyser 4/2002 Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Økonomisk Styring Veileder: Førsteamanuensis Svein Ulset KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

Detaljer