Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning?"

Transkript

1 Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Richard Priestley og Bernt Arne Ødegaard Handelshøyskolen BI April 2005

2 Oversikt over foredraget Empiriske spørsmål vi vil se på. Teoretisk rammeverk: Hvorfor er dette interessant? Resultater fra Oslo Børs. Konklusjon.

3 Empirisk spørsmål Kan endringer i antall aksje-eiere predikere fremtidig avkastning? Spesifikt: Når aksjefond selger seg ut av en aksje, predikerer dette at aksjen vil ha en negativ utvikling? Slike sammenhenger påvist i USA. Vil se på spørsmålet med data fra Oslo Børs. Hvorfor interessant: Viktig oppgave for finansielle markeder: Aggregering av informasjon. Resultatene sier noe om hvordan aksjemarkedets informasjons-aggregering skjer.

4 Teoretisk Ramme: Aksjeprising Trenger å sette spørsmålet inn i en teoretisk ramme. Abstraher: Prising av aksjer med to grunnleggende forutsetninger. Uenighet. (Ikke-homogene forventninger) Beskrankninger på short salg. (Segmentert marked) Argumentere for: Med disse forutsetningene vil aksjeprisen bli for høy når beskrankningen på short salg er bindende. (Det er noen som ønsker å ta en short posisjon, men kan ikke.)

5 Teori: Aksjeprising: for høy pris? Hvordan kan en få det at det er en uoppfylt ønske om å selge en aksje short til å implisere at aksjen er overpriset? Intuisjon: Burde ha det motsatte: For få tilbydere færre investorer, mindre marked forlange en rabatt for å kjøpe aksjen Lavere pris.

6 Teori: Aksjeprising: uten begge forutsetninger Start uten begge forutsetninger: Homogene forventninger og ingen beskrankninger på short posisjoner. Kapitalverdimodellen (CAPM) (Sharpe-Lintner-Mossin) Resultat: Alle investorer fordeler sin formue mellom to aktiva: risikofrie investeringer og markedsporteføljen. Risikopremie: Alle vil ha noe av sin formue i den risikable markedsporteføljen Implikasjon: Ingen har en short posisjon i markedsporteføljen.

7 Teori: Aksjeprising: Bare en av forutsetningene [Bare] Uenighet (Ingen beskrankninger på shorting. Investorer mottar forventningsrette signaler om aksjers verdi. (Støy) Risikoaverse investorer. Forlanger risikopremie. Aksjeprisene vil falle. (kan være uforandret.) [Bare] Beskrankninger på short posisjoner (Homogene forventninger.) Aksjepriser faller når størrelsen av markedet faller.

8 Teori: Aksjeprising: Begge forutsetningene [Både] Uenighet og beskrankninger på short posisjoner. Aksjepriser øker når størrelsen på markedet faller (når beskrankningen på short posisjoner er bindende). (Miller, 1977). Intuitivt: Pessimister: Aksje er overvurdert, selg (short). Optimister: Aksje er undervurdert, kjøp. Aksjepris et resultat av tilbud og etterspørsel. Aksjepris aggregerer informasjon. Her: Pris reflekterer begge typenes informasjon. Begrens muligheten for short posisjoner. Pessimistene kan ikke selge (nok) Prisene mest påvirket av optimistene Prisen er for høy når short salg begrenset.

9 Markedskryss pris etterspørsel tilbud kvanta

10 Markedskryss med beskrankning pris etterspørsel tilbud kvanta

11 Teori: Empiriske implikasjoner Aksjer med bindende short beskrankninger overpriset. Andre aksjer korrekt priset Aksjepriser for høye i gjennomsnitt. Utvikling over tid: Negativ informasjon vil bli reflektert i priser senere enn positiv informasjon. Fra pris til avkastning: For høy pris i dag, korrekt pris i framtida Lav fremtidig avkastning. Predikere: Aksjer med bindende short beskrankninger har lavere fremtidig avkastning enn aksjer hvor alle ønsker en long posisjon.

12 Søke: Måte å estimere sammenheng Empiriske implementeringer Grad av bindende beskrankning på short posisjoner. (Hvor mange pessimister ) Framtidig aksjeavkastning. Empirisk implementering: Trenger et mål på grad av pessimisme. Grad av uenighet (forutsetning 1) Variabilitet i analytiker forecast. Diether et al. (2002). Markedsdata relevant for short beskrankningen. (forutsetning 2) Short interest i aksjen. Figlewski (1981). Utestående put opsjoner aksjen. Figlewski and Webb (1993). Endringer i bredden av eierskap. Chen et al. (2002).

13 Bredde i eierskap Spesifikk implementering vi ser på: Bredde i eierskap (Chen et al., 2002). (CHS) Ide: Når en blir mer pessimist om en aksje, ønsker å selge (short). Når en ikke kan gå short, kan i det minste redusere posisjonen til null. Impliserer: Når antall eiere faller, kan tolkes som økning i grad av pessimisme. Predikerer: Lavere framtidige aksjeavkastninger.

14 Søker empirisk sammenheng: Fall i bredden av eierskapet. Lavere framtidig avkastning. Hva vil vi se på Hvordan måle bredde? Undersøkelse fra USA: Observerer kvartalsvise beholdninger i aksjefond. Finner: Når aksjefond går ut i løpet av et kvartal, predikerer dette unormal lav avkastning i neste kvartal. Spørsmål: Aksjefonds handler, er de representative? Skille mellom Er aksjefond kanskje mer informerte enn andre. (Forskjell i informasjon, forskjellig underliggende teori) Selger til andre typer investorer. Konsentrasjon i eierskap uendret. Aksjefond er representative. Fall i bredde - Høyere konsentrasjon i eierskap. Er et kvartal den relevant horisonten?

15 Norge Norske data Beholdningsdata, observasjoner av alle aksjeiere (VPS) Årlige data Månedlige data :6. Aksjedata (OBI) Avkastninger, regnskap etc Regulering av short salg i Norge Ulovlig Lovlig, men beskrankninger, spesielt for institusjonelle investors. Dog: Opsjoner alltid et alternativ til short transaksjoner.

16 Hva gjør vi med norske data? Utfyller amerikanske undersøkelse av aksjefond ved å se på Høyere frekvens (månedlig). (Type informasjon) Ikke bare fond, også andre typer aksjeeiere. (Er det bare fond som er bedre informert?) Ulike mål på bredde. Antall aksjefond. Antall finansielle eiere. Total antall eiere. Antall individuelle (private) eiere. Mål på eierkonsentrasjon. (Alle eiere er ikke like) Fokuserer på endringer.

17 Sammenheng: Endring i bredde og aksjeavkastning Timing r i,t r i,t+1 Bredde i,t time t 1 t t + 1 Porteføljeavkastning. Grupper aksjene etter Bredde i,t, dann porteføljer. Porteføljeavkastning r i,t+1.

18 Porteføljeavkastning neste kvartal No Financial No Owners CHS: BREADTH Owners 100 Shares (quarterly) (quarterly) (quarterly) No Individual Owners 100 Shares (quarterly) Herfindahl Index (quarterly) P1 (low) P P P P P6 (high) P1-P pvalue [0.06] [0.89] [0.42] [0.14] [0.24]

19 Porteføljeavkastning neste måned No No Financial No Owners Individual Owners Herfindahl CHS: BREADTH Owners 100 Shares 100 Shares Index P1 (low) P P P P P6 (high) P1-P pvalue [0.47] [0.71] [0.37] [0.91] [0.92]

20 Porteføljeavkastning neste måned No No Financial No Owners Individual Owners Herfindahl CHS: BREADTH Owners 100 Shares 100 Shares Index P1 (low) P P P P P6 (high) P1-P pvalue [0.01] [0.02] [0.22] [0.34] [0.22]

21 Mikrostruktur i finansmarkeder Mekanisme som får fram informasjon: Kontinuerlig handel, tilbud og etterspørsel. Mikrostruktur: Prisdannelsen påvirkes av organisering av handel. (Mekanisme) Intuisjon: Pessimister klarer ikke å selge seg ut nok. (skulle gjerne gått negativ). Men Noen går fra en positiv posisjon til null. Økende antall selgere. Må senke prisen for å få solgt. Umiddelbar effekt: Prisen faller samtidig som handel foregår. Ser på endringer i samme måned. Men: Kan ikke skille alternativ forklaring: Aksjefond selger når prisen går ned.

22 Porteføljeavkastning samme måned No No Financial No Owners Individual Owners Herfindahl CHS: BREADTH Owners 100 Shares 100 Shares Index P1 (low) P P P P P6 (high) P1-P pvalue [0.00] [0.36] [0.00] [0.00] [0.62]

23 Oppsummering Relativt til amerikanske undersøkelsen Bekrefter Endring i antall aksjefond over et kvartal predikerer neste kvartals avkastning. Utfyller Bare relatert til handel av aksjefond. Mer støtte for aksjefond bedre informert enn generell bredde intuisjon Horisont: Noe informasjon langsiktig (neste kvartal, ikke neste måned). Noe informasjon kommer ut med en gang (samme måned). Regulativt: Restriksjoner på short salg viktig for hvordan markedet fungerer. Faktisk lite informasjon om dette offentlig på Oslo Børs.

24 Chen, J., Hong, H., and Stein, J. C. (2002). Breadth of ownership and stock returns. Journal of Financial Economics, 66: Diether, K. B., Malloy, C. J., and Scherbina, A. (2002). Differences of opinion and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 57(5): Figlewski, S. (1981). The information effects of restrictions on short sales: Some empirical evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 16: Figlewski, S. and Webb, G. P. (1993). Options, short sales, and market completeness. Journal of Finance, 48: Miller, E. (1977). Risk, uncertainty, and divergence of opinion. Journal of Finance, 32:

25

Aksjemarkedets mikrostruktur betyr det noe?

Aksjemarkedets mikrostruktur betyr det noe? Aksjemarkedets mikrostruktur betyr det noe? Randi Næs, seniorrådgiver, og Johannes Skjeltorp, forsker, Forskningsavdelingen i Norges Bank Mikrostrukturlitteraturen studerer hvordan selve transaksjonsprosessen

Detaljer

Børsintroduksjoner 1

Børsintroduksjoner 1 Børsintroduksjoner 1 Øyvind Norli En børsintroduksjon er blant de mest omfattende endringer et selskap kan gjøre. Ved en børsintroduksjon endres eierstrukturen på en omfattende måte og selskapet foretar

Detaljer

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Johannes Atle Skjeltorp (f. 1972) Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI og forsker i forskningsavdelingen i Bank og

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Abstract Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi viser utviklingen over tid i empiriske

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Kommer i Praktisk Økonomi og Finans Sammendrag Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi

Detaljer

Valutasikring i norske selskaper

Valutasikring i norske selskaper Valutasikring i norske selskaper Øystein G. Børsum og Bernt Arne Ødegaard 1 Siste års svingninger i verdens valutamarkeder har igjen vist at mange norske bedrifter er følsomme for endringer i valutakurs,

Detaljer

Effekten av shortsalg-forbud

Effekten av shortsalg-forbud NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17/6/2011 Effekten av shortsalg-forbud En empirisk undersøkelse av shortsalg-forbudets påvirkning på det norske markedet i forbindelse med finanskrisen 2008-2009 Vibeke Rita

Detaljer

Derivater og finansiell risikostyring

Derivater og finansiell risikostyring Derivater og finansiell risikostyring Bernt Arne Ødegaard 2000 Sammendrag I denne artikkelen diskuterer jeg finansiell riskostyring. Hovedfokus er på hvordan derivater brukes til å styre risiko, men jeg

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

1 Introduksjon... 1. 2 Indeks og marked... 4. 2.1 Indeks... 4. 2.2 OSEFX og OSEBX... 4 2.3 OSEFX... 5

1 Introduksjon... 1. 2 Indeks og marked... 4. 2.1 Indeks... 4. 2.2 OSEFX og OSEBX... 4 2.3 OSEFX... 5 Sammendrag Denne studien har undersøkt om det finnes en indekseffekt for inkluderinger i Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Sammensetningen til Oslo Børs Fondindeks er identisk med sammensetningen til Oslo

Detaljer

Handel med egne aksjerpå Oslo børs

Handel med egne aksjerpå Oslo børs NorgesHandelshøyskole - Bergen,Vår2013 Masterutredningi hovedprofilogfordypningsområde: FinansiellØkonomi Handel med egne aksjerpå Oslo børs - Etempiriskstudieaveffekt og motivasjon Av: Atle Johannessen

Detaljer

Indekseffekten. - En empirisk studie av pris- og volumeffekter ved inkludering av aksjer i OBX-indeksen. Elisabeth Marie Myhre & Kristiane Nybakk

Indekseffekten. - En empirisk studie av pris- og volumeffekter ved inkludering av aksjer i OBX-indeksen. Elisabeth Marie Myhre & Kristiane Nybakk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2012 Indekseffekten - En empirisk studie av pris- og volumeffekter ved inkludering av aksjer i OBX-indeksen Elisabeth Marie Myhre & Kristiane Nybakk Veileder: Professor

Detaljer

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo Forord Denne masteroppgaven er det avsluttende arbeidet for studieretningen finansiell økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Jeg ønsker å takke min veileder Egil Matsen for

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

Risikopremiemysteriet *

Risikopremiemysteriet * Risikopremiemysteriet * Jørgen Haug http://jorgen.dyn.dhs.org/ (publisert med samme tittel i Praktisk Økonomi & Finans, 1999, No. 3, s.96 103) Sammendrag: De første teoriene for fastsettelse av forventet

Detaljer

Hvilke faktorer driver kursutviklingen på Oslo Børs?

Hvilke faktorer driver kursutviklingen på Oslo Børs? Hvilke faktorer driver kursutviklingen på Oslo Børs? Randi Næs, Johannes A. Skjeltorp og Bernt Arne Ødegaard Desember 2008 Sammendrag Denne artikkelen analyserer avkastningsmønsteret og drivkreftene på

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

Verdsettelse i teori og praksis

Verdsettelse i teori og praksis NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17.06.2011 Verdsettelse i teori og praksis En analyse av to norske bedrifter Carl Eilert Macody Lund og Øyvind Thorup Veileder: Thore Johnsen Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Prisforskjeller mellom aksjeklasser.

Prisforskjeller mellom aksjeklasser. Prisforskjeller mellom aksjeklasser. Bernt Arne Ødegaard Juni 1999 Sammendrag Prisforskjeller mellom aksjer i forskjellige klasser kan i perfekte kapitalmarkeder ikke forklares, siden aksjene har samme

Detaljer

Den enes død, den andres brød

Den enes død, den andres brød NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Den enes død, den andres brød Hvordan lage en strategi for å investere mot en boble? -Med IT-boblen som eksempel Hans Kristian Furuseth Veileder: Ola H. Grytten

Detaljer

Momentum i Norge. - En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i aksjeavkastninger på Oslo Børs. Morten Solheim & Bjørn Christian Jensen

Momentum i Norge. - En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i aksjeavkastninger på Oslo Børs. Morten Solheim & Bjørn Christian Jensen NORGES HANDELSHØYSKOLE Våren 2011 Momentum i Norge - En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i aksjeavkastninger på Oslo Børs Morten Solheim & Bjørn Christian Jensen Veileder: Tommy Stamland Utredning

Detaljer

Obligasjonsspread og konjunktursykler

Obligasjonsspread og konjunktursykler Obligasjonsspread og konjunktursykler Masteroppgave i samfunnsøkonomi av Håvard Follevåg Brændmo Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Er det norske aksjemarkedet effisient?

Er det norske aksjemarkedet effisient? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Er det norske aksjemarkedet effisient? En test av svak form for markedseffisiens gjennom bruk av en interdag strategi Lars-Christian Simonsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

Empirisk analyse av kvantitative investeringsstrategier i Norge og Sverige

Empirisk analyse av kvantitative investeringsstrategier i Norge og Sverige NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Empirisk analyse av kvantitative investeringsstrategier i Norge og Sverige Fungerer mekaniske strategier? Av Alexander Eriksen Veileder: Trond M. Døskeland Masterutredning

Detaljer

Lead-lag relationship

Lead-lag relationship Lead-lag relationship Et grundigere studium av lead-lag forholdet Kristian Bakkevig Valheim Veileder Valeri Zakamouline Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og

Detaljer

Hedgefond i perioden 1999-2009

Hedgefond i perioden 1999-2009 Hedgefond i perioden 1999-2009 - den alternative veien til absolutt avkastning og risikoreduksjon Mai 2010 BE305E 003 Finansiering og Investering Sandra Kristin Eriksen ABSTRACT The first hedge fund was

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Økonomisk analyse

HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne masteroppgaven er en obligatorisk og avsluttende del av masterstudiet i økonomi og administrasjon,

Detaljer

Verdivurdering av IPOer

Verdivurdering av IPOer NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen 10.06.11 Verdivurdering av IPOer på Oslo Børs i perioden 2004 til 2008 Knut Einar Grønberg Veileder: Professor Dr. oecon. Tore Leite Utredning i fordypnings-/spesialområdet:

Detaljer