Hvordan lønn og rettferdighet påvirker arbeidsmotivasjon. Kjell Arne Brekke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lønn og rettferdighet påvirker arbeidsmotivasjon. Kjell Arne Brekke"

Transkript

1 Hvordan lønn og rettferdighet påvirker arbeidsmotivasjon. Kjell Arne Brekke

2 To typer lønn Lønn proporsjonal med innsats Pensjon/deltid: En avveining mellom en avveining og fritid. Høyere lønn betyr: 10% redusert arbeidstid betyr mer i kroner En har råd til å jobbe mindre Uklar total-effekt Varianter av prestasjonsbasert innsats. «Effektivitetslønn» Akerlof: Lønn, utover nivået i sektoren, fremmer mer innsats Ikke prestasjonsbasert.

3 Prestasjonslønn: Pengeincentiver kan fortrenge annen motivasjon Vi spurte folk (gjennom SSB) Dersom du måtte betale 100 kroner om du ikke møtte på dugnad, ville du stilt opp oftere? Beløpet er nok til å hyre inn profesjonelle: Skjeldnere Beløpet er symbolsk for å vise viktigheten: Ingen effekt. Gneezy og Rustichini: «A fine is a price» (2000) Foreldrene hentet barna i barnehagen for sent Innførte avgift for å komme for sent Foreldrene kom enda senere de hadde jo betalt for det! Effekten vedvarte etter at avgiften ble fjernet.

4 Skjulte kontrollkostnader For å gi prestasjonslønn må arbeidstakere måles/kontrolleres Skjulte kontrollkostnader Armin Falk m.fl. gjennomførte «diktatorspill» A får 100 kroner som skal deles mellom A og B A er «diktator» og bestemmer hvordan pengene fordeles. B kan tvinge A til å gi minst 10 kroner. Resultat: B får mindre om han tvinger A til å gi et minstebeløp.

5 Effektivitetslønn Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har et element av «gaveutveksling» Arbeidsgiver tilbyr en fast lønn Arbeidstaker svarer med en innsats ikke kontraktsfestet Dette er testet i lab en Fehr Kirchteiger & Riedl «Arbeidsgiver» tilbyr en kontrakt: Lønn og forventet innsats. «Arbeidstaker» ikke bundet av forventet innsats, velger fritt «innsats» = angies som et tall mellom 1 og 10 Øker fortjeneste for arbeidsgiver men kostbart for arbeidstaker. Resultat: Jo bedre betaling jo høyere innsats De fleste arbeidstakere «skulker» - lavere innsats enn i kontrakt.

6 Resultat med straff/belønning Arbeidstaker kan staffe/belønne: Betale 1 krone for at arbeidstaker skal miste/få 3 kroner. Lønna blir høyere Arbeidstakere jobber som avtalt I 84 % av tilfellene mot 26% før Arbeidsgiver reagerer på innsats Innsats under avtale gir ofte straff (68%) Innsats etter avtale gir ofte belønning ( 41%) Innsats utover avtale, oftere belønning (70%)

7 Straff bestemt på forhånd Arbeidgiver setter en bot som arbeidstaker må betale til arbeidsgiver om han blir tatt i å skulke. 1/3 sannsynlighet for å bli tatt. Innsatsen reduseres betraktelig Arbeidstakerne liker ikke å bli sett på som potensielle skulkere?

8 Fra lab til virkelighet Gneezy og List: Betaling for biblioteksarbeid Studenter hadde fått jobb på biblioteket Et tilfeldig utvalg fikk doblet lønn når de møtte opp De andre (kontrollgruppen) fikk den avtalte lønna Resultat: Høyere lønn ga høyere innsats Framt til lunsj deretter ingen effekt. Hvorfor? Lykkeligere en stund? vi er mer produktive når vi er lykkelige! Er følelsen av gjegjeldelse korvarig? Eller var lønna for god i utgangspunktet. Andre har funnet varige effekter

9 Lønn viktig når den er urettferdig? Fehr m.fl. påpekte at den opprinnelige teorien om effektivitetslønn gjelder for de som opplever lønna som urimelig lav. Biblioteksarbeidet var godt betalt Ingen effekt å boble den. Studerte avvisselgere Tildelt ulike gatehjørner, noen plasser hadde mer salg enn andre Spurte om de opplevde lønna som rettferdig Noen uker senere fikk de tilfeldige lønnsøkninger Resultat: Høyere lønn ga høyere innsats bare for de som opplevde lønna som urettferdig

10 Relativ lønn dewaal med flere gjorde et eksperiment med capuchin-aper Lærte dem å bytte steiner mot mat To aper plassert i bur ved siden av hverandre kan se hva den andre apen får Bytter villig vekk steiner mot agurkskiver Så begynner de å tilby en av apene druer for steinene, den andre får fortsatt agurk Reagerer vi tilsvarende på en lønn som er dårligere enn de vi liker å sammenligne oss med?

11 Hvordan reagerer vi på relativ lønn? Lav relativ lønn har negativ effekt på innsats i lab en når andres lønn er observerbar. Skattelistene: Noen steder fikk idrettslaget ekstrainntekter av å trykke dem opp og går rundt og selge dem. Andre steder måtte en gå på rådhuset selv. Hva skjedde når de ble lagt ut på Internett? De som oppdaget at de hadde dårlig lønn (og ikke visste det fra før) hadde høyere sannsynlighet for å skifte jobb.

12 Reaksjon på lønnsulikhet Jobb:Fylle ut skjema Ingen kvalitetskontroll Flat betaling versus PR:betalt pr. skjema A og B får først lik betaling Så økes/ reduseres lønna 60% Ingen kontroll av at skjema er rett utfylt

13 Ulike kontrakter til ulike arbeistakere? Kocher, Luhan, Sutter (2012) Gave-utvekslingseksperiment med to treatment: Alle må tilbyes samme lønn Arbeidsgiver kan tilby ulike kontrakter Effort er her en virkelig arbeidsoppgave Finner betydelig effektivitetsgevinst når de pålegger arbeidsgiver å tilby samme kontrakt til alle!

14 Andre motivasjonsfaktorer enn lønn Arbeidsmiljø Mennesket et sosialt dyr. Fanger deler helle celle med en massemorder fremfor å sitte på isolat. Mange oppgaver er tilfredsstillende i seg selv Har studert matematikk ingen gjør det fordi det er nyttig All the time hearing «beautiful» and there were no girls around «Flow» som resultat av opparbeidede ferdigheter. Oppleve jobben som meningsfull Bli sett av sjefen Gjøre noe som er positivt i en større sammenheng.

15 Betydningen av å bli sett Dan Ariely m.fl. gjennomførte et eksperiment der deltagerne får betalt for å merke av nuller i et skjema De får betalt per skjema, god pris på første, litt lavere på andre osv... Observere hvor lenge de holder på før de gir seg. Tre betingelser A. Eksperimentleder makulerer skjemaet uten å se på det B. Eksperimentleder legger skjemaet i en bunke uten å se på det C. Eksperimentleder ser på skjema, sier «aha» og legger det i en bunke. Høyere innsats i C enn i A&B. Lønn kan også være en anerkjennelse.

16 Lønn versus «meningsfull jobb» i rekrutteringen Arbeidstakere er villige til å godta en lavere lønn om jobben er meningsfull. Lønn versus andre forhold viktig også for hvem som fristes til å søke. Lønn frister alle Muligheten til å gjøre en god jobb frister de som ønsker å gjøre en god jobb. Hvem fristes til å bli lærer på en nedslitt skole, med gamle bøker, knappe materialbudsjett og trange klasser De som brenner for undervisningen Eller de som ser fordelene med læreryrket i juni, juli og august?

17 Hypotetisk valg av arbeidsgiver og kompensasjon for å bytte (Frank 2004)

18 Eksperiment for å vise effekten av hvem som søker. Eksperimentdeltagerne velger først: Gi 50 kroner til røde kors Beholde de 50 kronene selv. De settes så sammen i grupper på 3, med deltagere som gjorde samme valg. Røde grupper ga til røde kors Blå grupper beholdt pengene selv Gruppene spiller fellesgodespill. Hver deltager får 60 kroner Kan beholde pengene selv eller gi deler til gruppa Det som gies til gruppa dobles og deles likt Gir du 30 kroner, blir det 60 kr. Dvs 20 kr til hver.

19 Forløpet av eksperimentet Runde 0; Bare fellesgodespill ingen tilbakemelding Valg: 50 kroner til meg selv eller røde kors. Runde 1-10, fellesgodespill, faste grupper, tilbakemelding. Runde 11-30, Hver runde Velg: meg selv eller røde kors Deles i grupper avhengig av valg: Fellesgodespill Tilbakemelding fra egen gruppe og en av de andre.

20 Resulat: meg selv eller røde kors

21 Results: Bidrag til gruppa

22 Statistical significance

23 Blått er det egoistiske valget

24 Vår tolkning Det tenderer til å være de samme personene som tenker på andre både i Valget meg selv eller røde kors. Og i valget av hvor mye de bidrar til fellesskapet. En høyere lønn kan tiltrekke seg arbeidstakere en ikke ønsker...

25 Gjelder det utenfor lab en? Nylig fransk studie Sammenlignet bedrifter ulike miljøprofil, noen bedre enn gjennomsnittet i sektoren, andre dårligere. I de mest ansvarlige bedriftene fant de mer frivillig innsats som ubetalt overtid.

26 Oppsummering Prestasjonslønn er et farlig virkemiddel Kan virke mot sin hensikt Effektivitetslønn kan være mer hensiktsmessig God lønn med forventning om høy innsats, uten eksplisitt kontroll Virker bedre om arbeidsgiver kan straffe/belønne «God lønn» må forståes relativt til hva som oppleves rettfedig. Andre faktorer vel så viktig for motivasjon Lønn er bare ett virkemiddel i rektrutteringen Kan virke best på de en ikke ønsker.

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Penger som motivasjon

Penger som motivasjon Penger som motivasjon 1. Introduksjon Penger brukes i stor grad som motivasjon og belønning for å utføre arbeid eller handlinger. Vi har en tradisjon for å tro at penger er en effektiv måte å motivere

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

LØNN, MOTIVASJON, OG LEDELSE

LØNN, MOTIVASJON, OG LEDELSE LØNN, MOTIVASJON, OG LEDELSE ET ADFERDSØKONOMISK PERSPEKTIV Kjetil Bjorvatn, Kristiansand 4 juni, 2015 The Choice Lab, NHH 2 Vårt forskningsprogram Hva motiverer mennesker? - Egennytte, altruisme, rettferdighet,

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Behandling av spilleproblemer Pasientmanual

Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Psykolog Peter Prescott Psykolog Randi Skjerve Stiftelsen Bergensklinikkene Poliklinikken Pb 297 Sentrum 5804 Bergen Utarbeidelsen av denne manualen er finansiert

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner personer som blir godt likt av sine overordnede, blir oftere forfremmet enn sine kollegaer og får større lønnsøkninger

Detaljer

Etikk og motivasjon. CSR - Stavanger 11.11. 2008. Alexander W. Cappelen, Senter for Etikk og Økonomi - NHH

Etikk og motivasjon. CSR - Stavanger 11.11. 2008. Alexander W. Cappelen, Senter for Etikk og Økonomi - NHH Etikk og motivasjon CSR - Stavanger 11.11. 2008 Alexander W. Cappelen, Senter for Etikk og Økonomi - NHH 1 Innledning Det er mange grunner til at en virksomhet bør b være opptatt av etikk og samfunnsansvar

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Kvitt deg med studiegjelden!

Kvitt deg med studiegjelden! Kvitt deg med studiegjelden! BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN 1. JUNI 2012 I hvilken grad har redusert studiegjeld effekt på siste års studenters holdning til å flytte til Finnmark og Nord-Troms? Studentnummer:

Detaljer

«Jeg er glad i jobben min»

«Jeg er glad i jobben min» Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Fafo-rapport 2015:03

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Stay on-bonus Et nødvendig onde?

Stay on-bonus Et nødvendig onde? Handelshøgskolen Stay on-bonus Et nødvendig onde? Er stay on-bonus en kommende trend blant nordnorske bedrifter? Line Iren Johnsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Mai 2014 Forord Denne oppgaven

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM

ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2007 ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM Av Nenna Eline Sommerfelt Skretting og Marthe Solvang BUSTHE Veileder Trond E. Olsen Masterutredning i Økonomisk Styring Norges

Detaljer

June Tårnes Belønningssystemets virkning på motivasjon og effektivitet En studie av belønningssystemet i en frisørbedrift

June Tårnes Belønningssystemets virkning på motivasjon og effektivitet En studie av belønningssystemet i en frisørbedrift June Tårnes Belønningssystemets virkning på motivasjon og effektivitet En studie av belønningssystemet i en frisørbedrift Masteroppgave 2014 Masteroppgave i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer