DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV"

Transkript

1 DEN NORSKE LOS LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV

2 Copyight: Statens katvek Sjøkatveket Design: Sjøkatveket, Gafisk seksjon Tykk: Gunnashaug Tykkei AS, Stavange Foto: Eiliv Leen, tlf, Sats: Sjøkatveket, Gafisk seksjon Stavange 8 ISBN

3 DEN NORSKE LOS BIND FARVANNSBESKRIVELSE LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV SJETTE UTGAVE UTGITT AV STATENS KARTVERK SJØ 8

4 FORORD Favannsbeskivelsen «Den noske los» utgis i følgende bind: : Alminnelige opplysninge A : Svenskegensen Langesund B : Langesund Jæens ev : Jæens ev Stad : Stad Røvik : Røvik Lødingen og Andenes : Lødingen og Andenes Gense Jakobselv : Svalbad og Jan Mayen De føste favannsbeskivelse ble utgitt alleede i og va den gang en beskivelse til hvet sjøkat. I 8 ble favannsbeskivelsene samlet i et vek, «Den noske lods», og kom ut i 8 hefte. Hvet hefte tok fo seg en del av kysten, og føste hefte, «Idefjoden Jomfuland», kom ut i 8. I ble det utgitt 8 bind, men det va føst ette omabeidingen til bind i at «Den noske los» ha kommet ut egelmessig. Bind som dekke omådet «Lødingen og Andenes Gense Jakobselv» utkom i,, 8, 88 og. Tidligee ha favannsbeskivelsene hovedsakelig væt laget fo nyttetafikken. Denne utgaven e omabeidet fo å dekke både nyttetafikken og fitidsflåtens behov. Boken e omabeidet på gunnlag av tidligee utgave og fotløpende innappoteinge. Denne utgaven e ikke befat, men alle kommune/havnevesen e tilskevet med vedlegg av eksisteende tekst og alle tilbakemeldinge e ediget inn. Hensikten med favannsbeskivelsen e i føste ekke å gi slike opplysninge som ikke finnes i sjøkat, fy elle mekeliste. «Nosk fyliste», «Liste ove noske seilmeke» og «Symbole og fokotelse». Den må defo anses som et nødvendig supplement til sjøkat og favannsbeskivelse og må sammenholdes med disse. Sjøkatene ajouføes oftee enn favannsbeskivelsene. Ved uoveensstemmelse mellom sjøkatet og «Den noske los» e det defo sjøkatet en skal foholde seg til. Opplysninge av allmenn inteesse fo kystseilasen e samlet i et eget bind, «Den noske los», bind, «Alminnelige opplysninge». Dette bindet utgjø et nødvendig supplement til de øvige bindene av «Den noske los», og bø alltid finnes om bod. Skivemåten av stedsnavn i favannsbeskivelsen e modeniset. Enkelte av sjøkatene som dekke kyststekningen e til dels elde, og bukene vil defo egistee at stedsnavn kan ha foskjellig skivemåte nå bok og sjøkat sammenholdes. Vi håpe dette ikke skape de stoe poblemene fo seilasen. Havneskissene e baset på oppmålinge foetatt av Kystveket og Sjøkatveket. Gunnet oppsanding elle muding kan dybdene ikke alltid gaantees. Til hvet kapittel høe ovesiktskat, og til enkelte av stedsnavnene på disse, e det en ød makeing som bety at fo denne havnen vil det finnes en havneskisse (katskisse). Kaidybde i teksten e tatt ca m fa kaikanten og i skissene e disse undesteket, eks:. Kaidybde som i teksten e satt i paentes, e tatt m fa kaihjønet i kaiens folengelse og ca m ut fo kailinjen, eks: (,). Alle etningsangivelse e ettvisende hvis ikke annet uttykkelig e sagt. Alle posisjone og gadnett på katskissene e i ED (Euopeisk Datum, euopeisk utjevnet gadenett) såfemt ikke annet e opplyst. Meldinge om ettelse til boken mottas med takk av Statens katvek Sjø, postboks, Stavange, tlf 8 8, faks 8 8, Sjøkatveket takke alle som ha væt behjelpelige med opplysninge til boken, spesielt Kystvakten, havnefogdene og havnemyndighetene fo øvig, og ønske bukene en god seilas. Stavange 8 STATENS KARTVERK SJØ

5 EKSEMPLER Kaibeskivelse: Kaidybde i teksten e tatt ca m fa kaikanten og i skissene e disse undesteket, eks:. Kaidybde som i teksten e satt i paentes, e tatt m fa kaihjønet i kaiens folengelse og ca m ut fo kailinjen, eks: (,8). Kaiene e målt med hånd-, og/elle ekkolodd og de dybdene avvike ut ove natulig bunnskåning i omådet mellom kai-/fendefont og m avstand, vil denne dybden femkomme. Pga foandinge av noen fatøyes skogfom og ønske fa en del bukee, bli nå støe kaie målt og egistet med dybde langs kai-/fendefont. I skissene vil disse dybdene stå i ett posisjon uten stek unde, se eksempel. I teksten vil det stå at dybdene e målt ved kai-/fendefont. { ca m 8 SW 8 m betongkai { ca m { { ca m. m betongkai, dybde fa SW (,8)-,-,-,-,8-(,) m. HOVEDKART. m betongkai, dybde fa SW (ved kai-/fendefont),-, m. Kaidybdene e efeet nullnivået i sjøkatene (sjøkatnull), som også e bukt i havneskissene og i tidevannstabellene utgitt av Sjøkatveket. I omådene som dekkes av denne boken e sjøkatnull lagt til «Laveste astonomiske tidevann» (LAT). Høydefoskjellen mellom middelvann og sjøkatnull kalles Z og vedie fo enkelte havne e gitt i tabellen side 8. Me infomasjon finnes unde avsnittet tidevann i kapittel og i «Tidevannstabelle fo den noske kyst med Svalbad». Havneskisse: Vise katutsnitt i målestokk :, :, :. Vist som en ød, fylt fikant på kapittelkatene i staten av hvet kapittel. Kaiskisse: Vise katutsnitt uten sjøinnfomasjon. Bukt fo å vise kaienes plasseing i teenget. Vist med en ød amme på kapittelkatene. B elle R i skissene stå fo fotøyningsbolt/-ing. o Vise indiekte belysning Posisjon fo landtoningene finne man igjen i kystkatseien, - og -seien. -tallet vise hvilket bind den stå i og -tallet vise nummeet på landtoningen i boken.

6 FARVANNSBESKRIVELSEN Favannsbeskivelsen "Den noske los" utgis i følgende bind: A : Alminnelige opplysninge A : Svenskegensen - Langesund B : Langesund - Jæens ev A : Jæens ev - Begen B : Begen - Statt A : Statt - Røvik A : Røvik - Lødingen og Andenes A : Lødingen og Andenes - Gense Jakobselv A : Svalbad og Jan Mayen

7 HOVEDKART HOVEDKART

8 INNHOLD INNHOLD KAPITTEL I Alminnelige opplysninge/geneal infomation... Odliste... Foskift om femmede ikke-militæe fatøyes anløp av og fedsel i nosk teitoialfavann unde fedsfohold... Innledende bestemmelse... Nosk teitoialfavann og sjøgense... Skipsføes ansva... Noske myndighete... Uskyldig gjennomfat i sjøteitoiet... Femmede ikke-militæe fatøyes adgang til nosk inde favann... Anløp, fedsel og meldeplikt ved seilas i nosk inde favann... Falede og appoteingspunkte i nosk inde favann... Opphold i nosk teitoialfavann... Budd på bestemmelsene... Avsluttende bestemmelse... Foskift om påbudte lede og appoteingspunkte fo femmede ikke-militæe fatøyes fedsel i nosk teitoialfavann... Påbudte lede... Rappoteingspunkte...8 Ikafttedelse... 8 Omåde fobudt fo oppanking ved Andøya flystasjon...8 Foskifte om militæe fobudsomåde...8 Innen Navik sjøfosvasdistikt...8 Innen Hastad sjøfosvasdistikt... Innen Tomsø sjøfosvasdistikt... Dumpefelte fo ammunisjon... Øvelsesfelte fo skyting med kanone... Bombe og skytefelt... Sentale love og foskifte fo oppdett av fisk og skalldy... Natu- og dyelivsesevate på kyststekningen Lødingen og Andenes Gense Jakobselv... Støm... Utenfo kysten... Langs kysten... Tidevann... Feskvannstilføsel... Vind... Tidevann...8 Katlegging av falige bølgeomåde på noskekysten...8 Rundspøing fo å katlegge falige omåde...8 Falige omåde... Isfohold... Åstidene... Klimafoholdene på kyststekningen Lødingen og Andenes Gense Jakobselv... Bølgehøyde... Sikt... Skydekke... Pent væ... Oveskyet væ... Midlee skydekke... Tåke... Nedbø... Tempeatu... Vindfohold... Beaufot vindskala... Landkjenninge... Fiskebankene utenfo kysten Andenes Gense Jakobselv... Kystfy... KAPITTEL II Lødingen Finnsnes... Lødingen Hastad... Lødingen... Tjeldsundet...8 Ramsundet... Vågsfjoden... Hastad... Hastad Finnsnes...8 Gytøya E Sandsøya... 8 N-siden av Vågsfjoden...8 E-siden av Vågsfjoden...8 Tanøyfjoden...8 Tanøybotn...8 Faksfjoden og Dyøysundet...8 Solbegfjoden...8 Reisfjoden...8 Finnfjoden og Laksfjoden...8 Finnsnesenna...8 Inde fjode med innseilinge Tjeldsundet Finnsnes...8 Astafjoden...8 Govfjoden... Bygda... Gatangen... Gatangsbotn... Lavangen... Mjøsundet... Salangen...8 Sagfjoden...8 KAPITTELIII Finnsnes Tomsø... Gisundet Malangen... Gisundet... Lysbotn... Malangen Rystaumen... Malangen... Ausfjoden og Nodfjoden... 8

9 INNHOLD Staumsfjoden... Rystaumen...8 Balsfjoden og Ramfjoden...8 Balsfjoden...8 Ramfjoden... Rystaumen Tomsø... Tomsøysundet... Tomsø... Sandnessundet, Sø- og Nobotnen... Toftefjoden Vagsundet... Gøtøydjupet Bådsetsundet... Måsvæsundet Flatvæ... Skasfjoden Skagøysundet... Helgøyfjoden...8 Hamefjoden Vannsundet...8 Tosvåg Nod-Fugløya... Favannet utenfo Vannøya og Nod-Fugløya... E siden av Vannøya... Fugløyfjoden og Fugløysundet... KAPITTEL IV Risøyenna Malangen, yte omåde... Risøysundet og Risøyenna... Hovedleia Tomsø Loppa og inde omåde... Risøysundet... Tomsø Lyngstua... Risøyenna... Gøtsundet... Andfjoden... Langsundet... E-siden av Andøya... Kalsøysundet... Kvæfjoden... Inde Ullsfjoden... Godfjoden... Søfjoden... Bygdesundet og Øysundet... Kjosen... Gullesfjoden... Yte Ullsfjoden... Austefjoden... Lyngstua Anøya Skjevøya...8 Kasfjoden... Kågsundet...8 Kvæfjoden Senja... Lauksundet...8 Toppsundet... Skattøsundet, Kobbepollen og Enessundet... Kvensundet... Lyngen...8 Sundsvollsundet...8 Stofjoden...8 Flatøysundet Meløyvæ...8 Kåfjoden...8 Flesan... Rotsundet...8 Steinavæ... Kjølmangen...8 Holmenvæ... Mausundet...88 W siden av Senja... Reisafjoden...88 Selfjoden... HOVEDKART Staumsfjoden...8 Sifjoden... Toskefjoden... Gyllefjoden... Begsfjoden... Steinfjoden og Esfjoden... Mefjoden... Øyfjoden...8 Baltsfjoden... Yte Malangen... Stønnesbotnen... KAPITTELVI Oksfjoden...8 Kvænangen... Bunnen av Kvænangen... Lille Altafjoden og Bufjoden... Jøkelfjoden... Reinfjoden... Oldefjoden... Kvænangen Loppa... Fakfjoden... KAPITTEL V Kysten Malangen Nod-Fugløya med innseilinge... Utsiden av Kvaløya... Kattfjoden... Søfjoden og Nodfjoden... Håjafjoden... Esfjoden og Sessøyfjoden... Auvæ... Røssholmdjupta og Vengsøyfjoden... Kaldfjoden... Stoe og Litle Vågsøysundet... Innseilinge til Kvalsundet... Kvalsundet... Kvalsundet Tosvåg Vannsundet... Innseiling ved Sandvæ... Innseiling N om Sø Fugløya... Sandøyfjoden... Innseilinge ved Gøtøya... Gøtøysundet Andamsfjoden... KAPITTEL VII Loppa Hammefest... Loppa Søøysundet Hammefest... Lopphavet... Begsfjoden og Langfjoden... Ullsfjoden og Nuvsfjoden... Søøysundet... Hammefest... Utsiden av Søøya... Beivikfjoden... Sandfjoden...8 Åfjoden...8 Bølefjoden...8 Galtefjoden...8 Sandøyfjoden... Finnfjoden og Gamvikfjoden... Inde omåde Øksfjoden Samelsundet... Øksfjoden... Stjensundet... Rognsundet...

10 INNHOLD Langfjoden... Altafjoden... Alta... Kåfjoden...8 Kosfjoden...8 Vagsundet... Kvalsundet, Samelsundet og Reppafjoden... KAPITTEL VIII Hammefest Honningsvåg... Hammefest Havøysund... NE-siden av Kvaløya... Revsbotn... Rolvsøysundet Reinøysundet... Snefjoden... Havøysundet... Innseilingen mellom Søøya og Rolvsøya... Rolvsøya og Ingøya... Innseilingen mellom Ingøya, Rolvsøya og Hjelmsøya... Havøysund Honningsvåg... Hjelmsøya og Måsøya... Kulfjoden, Ryggefjoden og Kobbefjoden... Mageøysundet... Lafjoden... Kåfjoden og Sanesfjoden... Honningsvåg... W- og N-siden av Mageøya...8 KAPITTEL IX Honningsvåg Vadø... Posangen... Vestebotn og Bennelvfjoden... Roddenessjøen og Austebotn... Svæholthavet... Laksefjoden... Lille-Posangen... Landesfjoden, Stofjoden og Adamsfjoden... Ifjoden og Fiafjoden... Bekkafjoden...8 Toskefjodene... Måøyfjoden... Eidsfjoden Kifjoden... Nodkinnhalvøya... Kjøllefjoden... Oksefjoden... Magkeilfjoden og Mehamnfjoden... Risfjoden og Koifjoden... Tanafjoden... Hopsfjoden... Langfjoden... Vestetana... Tamfjoden og Tohopen... Smalfjoden... Austetana... Tanafjoden Vadø... Austhavet... Risfjoden og Kongsfjoden... Båtsfjoden... Syltefjoden... Vadø... KAPITTEL X Vaangefjoden med sideame... Vaangefjoden... Vadsø... Meskfjoden...8 Kalebotn...8 Bugøyfjoden...8 Kjøfjoden med Neidenfjoden...8 Kosfjoden...8 Bøkfjoden...8 Kikenes...8 Langfjoden...8 Inde Bøkfjoden...8 Holmengåfjoden...8 Jafjoden...8 Jafjoden Gense Jakobselv...8 Foskift om foskjellige fohold ved iksgensen... KAPITTEL XI Dokke og slippe på kyststekningen... Distansetabell... Alfabetisk navneegiste...

11 KAPITTEL I Alminnelige opplysninge/geneal infomation Odliste Glossay Wötevezeichnis Glossaie Woodenlijst Nosk English Deutsch Fancais Nedelands Advasel waning Wanung avis, avetissement waaschuwing Aktsomhetsomåde pecautionay aea Achtungsgebiet zone èglementée voozogsgebied Ankeplass anchoage Ankeplatz mouillage ankeplaats Anke ancho anken mouille, jete l ance anke Au, auste East Ost, östlich est oost, oostelijk Badeplass beach Badestelle plage, gève stand Bb, babod pot (side, hand) Backbod bâbod BB, bakbood Bløt soft weich mou zacht Batt steep steil aide, pente stijl Be glacie Gletsche glacie gletsje Bu bidge Bücke pont bug Bygge jetty, pie Bootssteg, Pie jetée, quai, appontement kade Bukt bay, cove, bight Bucht baie, anse baai Bunkes bunkeing Teibstoff cabuant bandstof Bunkesstasjon bunkeing Tankstelle station essence, station sevice bunkestation Bunn seabed Gund fond de la me zeebodem Bunnbeskaffenhet natue of the seabed Gundbeschaffenheit natue du fond bodemgesteldheid By town Stadt, Dof ville Stad/plaats Bøye buoy Boje, Tonne bouée boei Båe sunken ock, skey Untewassefelsen oche immegé blinde klip Båke lattice beacon, landmak Bake balise, ame baken, landmek Båtspotkat small caft chat Spotbootkaten cates pou embacations kaaten voo kust en et navies de plaisance binnenwateen Båtveksted boatyad Bootsweft chantie naval scheepswef Delvis patly teilweise patiel gedeeltelijk Dnl, Den noske los Sailing Diections Seehandbuch Instuctions nautiques Zeemansgids/Vaagids Dokk dock Dock dock, bassin dok Dybde depth Tiefe pofondeu diepte Dybdefohold depth conditions Tiefenvehältnisse conditions bathymétiques dieptevehoudingen Dybdekuve depth cuve Tiefenlinie isobathe dieptelijn Dypgående daught Tiefgang tiant d eau diepgang E, øst, østlig east, easten Ost, Osten, östlich est O, oost, oostelijk Efs, Etteetninge fo Notices to Maines Nachichten fü Seefahe Avis aux navigateus Beichten aan sjøfaende Zeevaenden (BAZ) Falei, -led faiway fahinne passage, passe, chenal vaageul F, fast fixed F, festfeue fixe vast Fatøy vessel Schiff navie, vaisseau, bateau schip Favann faiway, wates Fahwasse chenal vaawate Favannsbeskivelse Sailing Diections Seehandbuch Instuctions nautiques Zeemansgids Feje fey Fähe bac, navie tansbodeu veeboot Fin fine feinkönig, fein fin fijn Fiskeoppdett fish fam, maine fam Fischzucht pêcheies, feme maine viskwekeij Fiskevæ fishing station Fischedof pot de pêche visseshaven Fjell mountain, ock Felsen montagne beg Fjod fjod, fiod Föde, Fjod fjod fjod Fjæe ebb tide Ebbe maée descendante, eb jusant (couant) Fl (lynblink) flashing Fl, Blz., Blitz à éclats flikkeen Flo flood tide Flut (couant) flot, maée montante vloed Flu ock (submeged) Untewasseklippe oche, écif, écueil blinde klip Flytebygge floating stage Schwimmsteg ponton dijvende steige Fobudt pohibited veboten intedit veboden Fobudt sjøomåde esticted sea aea Spegebiet, vebotenes zone intedite veboden gebied Gebiet Fotøyningsbøye mooing buoy Festmachetonne bouée d amaage meeboei Fotøyningsing mooing ing Vetäuungsing anneau d amaage meeing Fotøyningsbolt mooing bolt Vetäuungsbolzen bollad bolde Foto photo Foto photogaphie foto Fiaeal eceational aea Eholungsgebiet aie de loisis eceatiegebied

12 ORDLISTE Nosk English Deutsch Fancais Nedelands Fiseilingshøyde minimum vetical cleaance Richtlinie tiant d eau (vetical) doovaathoogte Fiseilingsméd cleaing line Richtmake limite de secuité veiligheidsgens Fugleesevat bid sanctuay Vogelschutzgebiet éseve d oiseaux beschemd gebied voo vogels Fy lighthouse Leuchtfeue phae vuutoen Fyliste List of Lights Leuchtfeuevezeichnis live des feux lichtenlijst Gjestebygge visito s whaf Gaststeg quai esevé aux visiteus paasantensteige Gjesteplass visitos beth Gastliegeplatz poste d amaage passantensteige pou visiteus Gadnett gaticule Gadnetz gaticule, éseau gadennet Govkonet coase gobkönig gossie, gos gof, uw Gunne ock, bank, shoal Untiefe oche, banc, hauts fonds ondiepte Gunnlinje base line Basislinie ligne de bases basislijn Gunnlinjepunkt baseline point Basispunkt point d appui d une ligne punt op basislijn de base doite Gus gavel Kies gavie kiezelachtig Gønn geen gün vet goen Halvøy peninsula Halbinsel pesqu île, péninsule schieeiland Handel shop Lebensmittelgeschäft épiceie, povisions de bouche levensmiddelen Had had hat du had Hav ocean mee, ozean me, océan zee, oceaan Havbuk maine fam Fischzucht pécheies, feme maine viskwekeij Havn, hamn habou, haven Hafen pot haven Havnedistikt habou distict Hafengebiet zone potuaie havengebied Havnegense habou limit Hafengenze limité de zone potuaie havengebied Havnekonto habou maste s office Hafenamt capitaineie kantoo havenmeeste Havnekat habou chat Hafenkate cate de pot havenkaat Havneskisse habou sketch, habou plan Hafenskizze coquis de pot plan Hefte obstuction Hindenis obstuction obstuctie Holme islet kleine Insel îlot klein eiland Huk point, headland Landzunge pointe, cap landtong Hvit, hvitt white weiß blanc wit HW, høyvann high wate HW, Hochwasse pleine me hoogwate Høyde altitude, height Höhe altitude, hauteu hoogte Høydekuve height contou line Höhenlinie coube de niveau hoogtelijn Inde inne innee intéieu binnen Innenfo within innehalb au-dedans binnen Innløp entance, inlet Einfaht entée ingang Innseiling appoach Ansteueung appoche, abods aanloop Innsiden inside, inne side innehalb au-dedans, á l intéieu binnen Isbe glacie Gletsche glacies gletsje Jenstang ion pech Stange peche métallique ijzeen stang Jenbane ailway Eisenbahn chemin de fe spooweg Kabellengde cable, cable length Kabellänge encâblue kabel, kabellengte Kai quay Kai quai kade Kaiskisse quay sketch Kaiskizze coquis de quai kadeplan Kanal navigation channel Kanal chenal kanaal Kapittel chapte Kapitel chapite hoofdstuk Kat chat Kate cate zeekaat Katnull chat datum, datum fo Katennull zéo des cates eductievlak sounding eduction Kike chuch Kiche église kek Kjennemeke mak sign Landmake ame kenbaa punt Klima climate Klima climat klimaat Klippe eef, cliff, pinnacle ock, Klippe falaise, écif klip Knaus cag, ock Hügel oche escapé ots Knop knots Knoten noeud knopen Koall coal and coalline algae Koalle coail koaal Kan cane Kan gue hijskaan Kystkontu coastline Küstenlinie contou de la côte kustlijn

13 ORDLISTE Nosk English Deutsch Fancais Nedelands L, lille, litle, liten little klein petit klein LW, lavvann low wate NW, Niedigwasse basse me laagwate Landtoning coastal view Landton, Landansicht vue côtiée landvekenning Landtunge head, headland Landzunge cap, pomontoie landtong Lei, led ecommended passage Fahinne, Fahwasse passe, passage, chenal aanbevolen doogang Leie clay Ton vase klei Leistek, ledstek ecommended tack empfohlene Kus, Fahinne alignement, voie (ou oute) aanbevolen oute, geleidelijn Lengde lenght Länge longueu lengte Lenge (om tid) moe time länge (Zeit) plus long temps mee tijd Lenge (om avstand) longe distance länge (Entfenung) plus long, plus loin gotee afstand Lengst longest am längsten le plus long gootste Linje line Linie coube, ligne lijn Liten little klein petit klein Loddskudd sounding Lotung sonde loding Lokalkunnskap local knowledge Otskenntnis connaissance des conditions plaatselijke bekendheid locales Los pilot Lotse station de pilotes loods Loskonto pilot office Lotsenbüo bueau de pilotes loodsenkantoo Luftspenn ovehead cable Übewassekabel câble aéien bovenwatekabel Lydbøye sound bouy Heulboje, Heultonne bouée sonoe bulboei Lykt light Leuchtfeue feu licht Lykte-/fykaakteistikk light chaacteistics Kennung eines Leuchtfeues caactéistique d un feu lichtkaakte Lysbøye light buoy Leuchttonne bouée lumineuse lichtboei Lystbåt pleasue caft Jacht bateau de plaisance plezievaatuig Løp channel, passage Duchfaht, Fahwasse passage, chenal doogang Maina boat habou, maina Bootshafen, Maina pot de plaisance jackthaven Méd leading line Richtlinie alignement geleidelijn Mellomstoe steine cobbles mittelgoße Steine gos galets middelgote stenen Meke mak Makieung, Seezeichen maque mek Middelvann, MW mean sea level mittlee Wassestand niveau moyen de la me gemiddeld zeeniveau Midte middle mittlee du milieu gemiddeld Minste dybde least depth geingste Tiefe pofondeu minimale, bassiage minste diepte Misvisning magnetic vaiation Mißweisung déclinaison magnétique vaiatie Molo mole, beakwate Mole mole pie Mudet dedged gebagget dagué gebagged Munning mouth, estuay Mündung embouchue, estuaie monding Målestokk scale Maßstab échelle schaali Nautisk mil, n mil (M) intenational nautical mile Seemeile mille main intenational zeemijl N, Nod noth N, Noden nod nood N, node, nodlig noth, nothen, nothely nödlich nod nood, noodelijk Navigeing navigation Navigation navigation navigatie Nes point, cape, ness Landzunge, Kap cap, pointe landtong Odde point, headland Huk, Vogebige, Landspitze pointe, cap landtong Olje fuel oil Öl pétole olie Omåde aea Gebiet zone gebied Omtentlig appoximate ungefäh appoximatif benadede, ongevee Oppmeket maked makiet maqué, boné, balisé gemakeed Oppmåling suvey Vemessung levé, elevé ondezoek Os ive mouth, outlet Mündung embouchue iviemonding Oveettlinje leading line Richtlinie, Deckpeilung alignement geleidelijn Oveettlykte leading lights Richtfeue feux d alignement geleidelichten Oveettmeke leading maks Richtmaken maques d alignement geleidemeken Passasje passage Duchfaht passage, passe doovaat Peiling beaing Peilung elèvement peiling Pelebukk dolphin Dalben duc d Albe dukdalf Pi pie Pie appontement, jetée pie Poll bay, fjod, cove kleine Bucht anse baai Poståpnei(-konto) post office Postamt bueau de poste postkantoo Pivat pivately maintained, pivate pivat pivé pivé Poviant povisions Poviant povisions poviant Pynt, pynten point, headland Landzunge, Huk, Vogebige pointe landtong

14 ORDLISTE Nosk English Deutsch Fancais Nedelands R, ød ed R, ot ouge ood Rei, ed oad, oadstead Reede ade ede Renne channel Rinne igole, passe, chenal kanaal, vaageul Retning diection Richtung diection, elèvement peiling Rettvisende tue, elated to tue noth echtweisend vai, elatif au nod vai echtwijzend Rev eef Riff écif (écueil) if Rutebilfobindelse bus sevice, connection Autobusvebindung sevice égulie d autobus busvebinding Rygg seamount chain, spu, idge Begücken dosale, épeon in zee uitlopende begketen S, sønde, søe south südlich sud zuid S, sø, syd south S, Süden sud Z, zuid, zuidelijk Sand sand Sand sable zand Sandstand sand beach Sandstand plage de sable zandstand Seile sail segeln navigue à la voile zeil Side side Seite côté zidje Sjøkabel submaine cable Untewassekabel câble sous-main ondewatekabel Sjøkat nautical chat Seekate cate maine zeekat Sjømeke beacon Seezeichen, Bake balise baken Skjæ, skje ock above wate, skey Schäe oche ne couvant jamais bovenwate uitstekende klip Skjæ i vannflaten ock which coves and Fels, tockenfallend oche couvant et decouvant gedeeltelijk uncoves doogvallende steen Skjægad achipelago, skeies Achipel, Schäengebiet achipel côtie, goupe d iles achipel Skolt, skolten peak Klippe oche punt, spits Skvalpeskjæ ock awash Fels in Höhe des oche à fleu d eau doogvallende steen Katennulls Slipp boatslip, slipway Taileampe, Schlipp slip pou embacations sleephelling Sluse sluice Siel, Schleuse vanne, écluse, dévesoi sluis Smal naow schmal étoit smal Småbåte small caft Jachten, Boote petite embacation kleine scheepvaat Småbåthavn small caft habou Bootshafen, Jachthafen pot de plaisance jackthaven Småstein pebbles kleine Steine galets kleine stenen St, stoe lage goß gos goot Stasjon station Station station station Stb, stybod staboad Steuebod tibod SB, stuubood Stake spa buoy Spiee, Spieentonne bouée espa spaboei Sted place Ot place plaats Stein stones Stein piees steen Stein ock, shoal Fels oche, oche ots Steinbunn stones Felsgund piees stenen Stengt closed geschlossen femée stek Stek stong stak fot gesloten Stikke (dypgående) daught Tiefgang tiant d eau diepgang Stand beach, shoe Ufe, Stand plage stand Sto lage, geat goß gand goot Støm steam, naows Stömung goulet, passe stoming stømuttak (el) powe supply Stomanschluz alimentation électique stoomvooziening Sund channel, cove, sound Sund bas de me, chenal inham, keek Svat black schwaz noi zwat Søle mud Schlick, Schlamm vase modde Tang/tae sea weed Seetang hebes maines zeewie Tange low point,spu, peninsula Landzunge cap, pointe kaap, uitloop Tegn chaacte, sign, symbol Zeichen caactèe, signe kaakte Tent lighted angezündet lumineux, allumé velicht Tegnfoklaing legend Zeichenekläung légende veklaing Tid time Zeit temps tijd Tidevann tides Gezeiten, Tide maées getij Tidevannsfoskjell diffeence in tides Gezeitenhub, Tidenhub manage getijveschil Tidevannsstøm tidal cuent Gezeitenstom couant de maée getijstoom Tidevannstabell tide tables Gezeitentabelle annuaie de maées getijtafels Tilleggsside alongside beth Landseite, Anlegeseite côoté d amaage aanlegzijde Tind moutain, shap peak Begspitze, Gipfel pic, sommet d une montagne begtop Toalett toilet Toilette toilettes toilet

15 ORDLISTE Nosk English Deutsch Fancais Nedelands Topp summit, peak Spitze, Gipfel pic, sommet d une montagne begtop Tafikksepaasjonssystem taffic sepaation scheme Vekehstennungsgebiet dispositif de sépaation du tafic vekeescheidingsstelsel Tang naow schmal, eng étoit smal Tåling tawling Schleppnetzfischen pêche au chalut, chalutage tawlvisseij Tves abeam que en taves dwasscheeps Tøfall foeshoe, dies tockenfallend, Watt estan doogvalling Uent favann foul gound uneine Gund fond malsain vuile gond Utenfo off außehalb au dehos uit, buitengaats Utløp mouth, outlet, estuay Auslauf, Mündung embouchue monding Utstikke jetty Ausläufe, Velängeung quai avancé, môle dam, pie, havenhoofd Vann wate Wasse eau wate Vannfylling wate tap Wassezapfstelle sevice d eau watetappunt Vannledning watepipe Wasseleitung canalisation d eau sous-maine wateleiding Vannstand sea level Wassestand niveau de la me zeeniveau Vade beacon Steinbake cain, tumulus steenhoop Veksted (ma.) boatyad Weft, Wekstatt chantie naval epaatiewef Vesle little klein petit klein Veste west, westen westlich ouest westelijk Vik bay, cove, ceek, inlet kleine Bucht inham, baai baie, anse, cique inham, baai Viltesevat natue peseve Wildschutzgebiet éseve natuelle natuuesevaat Vind wind Wind vent wind Vindetning wind diection Windichtung diection du vent windichting Vak weck Wack épave wak Væfohold weathe conditions Wettevehältnisse état du temps weesomstandigheden Våg small bay kleine Bucht anse, cique kleine baai Våjevndøgn sping equinoctial äquinoktiales basse me de vives laagwatesping lavvann sping low wate Spingtidenniedigwasse eaux d équinoxe W, hvit white weiß blanc wit W, vest west Westen ouest west Y, gul yellow Y, g, gelb jaune geel Yt, yte oute äussee extéieu buite Ø, øste East, easten östlich est O, oostelijk Øy island Insel île eiland Åpen open offen ouvet open

16 KAPITTEL I Foskift om femmede ikke-militæe fatøyes anløp av og fedsel i nosk teitoialfavann unde fedsfohold Fastsatt ved kgl es desembe med hjemmel i staffeloven av mai n 8 n, lov av 8 august n om fosvashemmelighete og lov av juni n om Noges fiskeigense og om fobud mot at utlendinge dive fiske mv innenfo fiskeigensen 8 tedje ledd. Femmet av Fosvasdepatementet Innledende bestemmelse. Disse egle gjelde kun nå Noge og den stat hvis flagg fatøyet e beettiget til å føe befinne seg i fedstilstand, elle inntil beedskapstiltak e iveksatt.. Reglene få ikke anvendelse i nosk teitoialfavann ved Svalbad, Jan Mayen og biland, med minde annet følge av lov.. Med femmed ikke-militæt fatøy fostås i disse egle ethvet utenlandsk fatøy, samt nosk fatøy med utenlandsk føe, som ikke falle inn unde gjeldende noske egle fo femmede kigsskip og militæe luftfatøyes adgang til nosk teitoialfavann unde fedsfohold. Med femmed ikke-militæt fatøy fostås i disse egle også det utsty (livbåte, landingsbåte, luft-fatøye ol) som høe til fatøyet.. Reaktodevne fatøye e undelagt sæskilt konsesjonsplikt iht lov av mai n 8 om atomenegiviksomhet. Fatøye som føe atomsubstans e undelagt løyvetvang ette samme lov.. Reglenes, og gjelde med de begensninge som følge av oveenskomst med femmed stat.. Lystfatøye med visumpliktig utlending skal foholde seg som angitt i foskift om utlendinges adgang til iket og dees opphold he, gitt ved konpinsegentens es av desembe n 8 8 og. Lystfatøye støe enn metes lengde elle buttotonn, skal følge påbudte lede og ha meldeplikt ette og kan pålegges appoteingsplikt ette. Fo øvig e lystfatøye unntatt fa begensningene i «,, 8 og. Nosk teitoialfavann og sjøgense. a. Med gunnlinjene fostås ette linje tukket mellom gunnlinjepunktene. b. Med nosk teitoialfavann fostås alt favann innenfo teitoialgensen. c. Med nosk inde favann fostås alt favann som ligge innenfo gunnlinjene. d. Med sjøteitoiet fostås favannet mellom gunnlinjene og teitoialgensen. Skipsføes ansva 8. Føee av alle femmede ikke-militæe fatøye plikte å gjøe seg kjent med innholdet i disse egle fø anløp av nosk teitoialfavann finne sted. Noske myndighete. Med Noske myndighete menes i disse egle Fosvasdepatementet elle den depatementet bemyndige. Alle henvendelse, meldinge, appoteinge, klaeingssøknade mm til noske myndigheteskal ettes til Landsdelskommando Nod-Noge (LDKN) ved anløp nod fo gade Nod. Og Fellesopeativt hovedkvate (FOHK) fo anløp sø fo gade Nod. Uskyldig gjennomfat i sjøteitoiet. Femmede ikke-militæe fatøye ha adgang til uskyldig gjennomfat på sjøteitoiet. Med uskyldig gjennomfat fostås navigasjon ove sjøteitoiet, enten i tansitt elle på vei til elle fa nosk inde favann elle havn. Stans elle anking på sjøteitoiet unde gjennomfaten e kun tillatt nå dette e et ledd i nomal seilas elle e nødvendig på gunn av foce majeue elle havsnød elle fo å yte assistanse til pesone, skip elle luftfatøy som e i fae elle nød.. Fatøy i uskyldig gjennomfat på sjøteitoiet som av gunne nevnt i annet ledd må ta stasjonæt opphold elle anløpe nosk inde favann elle havn, skal uten unødig opphold gi melding til noske myndighete. Femmede ikke-militæe fatøyes adgang til nosk inde favann. Femmede ikke-militæe fatøye som ikke omfattes av oppegningen unde, kan med de begensninge som følge av anløpe nosk inde favann uten skiftlig fohåndstillatelse. Femmede ikke-militæe fatøye kan, nå sælige gunne foeligge, nektes adgang til nosk inde favann. Slike sælige gunne foeligge blant annet nå fiskefatøye planlegge anløp som ledd i fiske elle ilandføing av fangst som beskevet i lov av juni n om Noges fiskeigense og om fobud mot at utlendinge dive fiske mv innenfo fiskeigensen 8 føste ledd.. Følgende femmede ikke-militæe fatøye ha kun adgang til nosk inde favann ette skiftlig tillatelse gitt på fohånd av noske myndighete: a. Foskningsfatøye. b. Seismikkfatøye og ande fatøye med utsty som benyttes til oppmåling og katlegging av havbunnen. c. Fabikkfatøye, vekstedsfatøye og ekspedisjonsfatøye. d. Spesialfatøye, heunde flytende og flyttbae oljeplattfome, slepebåte, muddepamme, isbytee og flytekane, med minde anløpet e et nødvendig ledd i fopliktende avtale med nosk fima i fobindelse med oppdag i nosk havn. e. Sivile statsfatøye samt hjelpe- og støttefatøye til maineenhete. f. Fatøye som nevnt i i disse bestemmelsene. g. Fatøy som medbinge luftfatøy. I tvilstilfelle avgjø noske myndighete om et femmed ikke-militæt fatøy falle inn unde denne bestemmelse.. Fatøye som nevnt i bokstav b, c, d og g kan gis adgang til nosk inde favann uten foutgående skiftlig søknad fo epaasjon elle opplag i nosk havn, unde foutsetning av at det foeligge en fopliktende avtale med et nosk fima. Fistene i kan favikes i tilfelle som nevnt. Melding om slikt anløp skal gis snaest mulig til noske myndighete. Femmede ikke-militæe fatøye som må søke nødhavn av gunne som nevnt i annet ledd, ha adgang til nosk inde favann uten skiftlig fohåndstillatelse.. Skiftlig søknad om tillatelse til anløp ette bokstav a, b, c, d, e og g skal væe noske myndighete i hende senest dage fø anløpet ventes å finne sted. Søknad ette f skal væe noske myndighete i hende senest dage fø anløpet ventes å finne sted. Enhve søknad skal inneholde de i nevnte opplysninge og eventuelle ande opplysninge som antas å væe av betydning fo det planlagte anløpet. Uavhengig av disse egle kan noske myndighete avkeve femmede ikke-militæe fatøye opplysninge som må antas å væe av betydning fo det planlagte anløpet, heunde opplysninge om fangst som e om bod og fangstaktivitet som fatøyet ha utøvd innenfo nosk fiskeijuisdiksjon, desom fatøyet skal levee fangst i Noge. Anløp, fedsel og meldeplikt ved seilas i nosk inde favann. Anløp av og fedsel i nosk inde favann fo femmede ikkemilitæe fatøye e begenset til følgende aktivitete:

17 KAPITTEL I a. Seilas til og fa noske havne i fobindelse med lasting, lossing, povianteing, bunking, utføing av nødvendige epaasjone elle gjennomføing av fopliktende avtale med noske inteesse. Liggetid i nosk havn skal begenses til det som e nødvendig ut fa fomålet med anløpet. b. Seilas i tansitt i fastsatte seillede nå dette e nødvendig ut fa fatøyets oppdag. c. Seilas fo å søke nødhavn. Stans elle anking unde seilasen i inde favann e kun tillatt nå dette e et ledd i nomal navigasjon elle e nødvendig på gunn av foce majeu elle havsnød elle fo å yte assistanse til pesone, skip elle luftfatøy som e i fae elle nød. Ved stasjonæt opphold skal melding gis til noske myndighete uten unødig opphold.. Føee av alle femmede ikke-militæe fatøye med lengde støe enn mete elle tonnasje støe enn buttotonn som skal anløpe nosk inde favann, ha meldeplikt og skal senest time fø ankomst til inde favann sende melding til noske myndighete. Slik melding kan væe skiftlig elle muntlig, og skal inneholde: a. Fatøyets eventuelle IMO-identifiseingsnumme. b. Fatøyets nasjonalitet, navn, intenasjonale adiokallesignal (kjenningsbokstave) og eventuelle mobil- og satellittelefonnume. c. Fatøyets type, last, dypgående og støelse oppgitt i buttotonn. d. Hensikten med anløpet, heunde eventuelle opplysninge om anløp som nevnt i i disse bestemmelse. e. Angivelse av posisjon i bedde og lengde de fatøyet planlegge å kysse nosk gunnlinje ved ankomst og avgang. f. Hvilke havne som ønskes anløpt, med angivelse av ankomst- og avgangstidspunkt. g. Nosk kontaktpunkt (agent, opeatø, ede el). Ved endinge i den innmeldte seilingsplanen skal noske myndighete undeettes omgående. Peson- og bilfege i egelmessig fat til og fa noske havne e unntatt fa meldeplikten desom godkjent uteplan e femsendt til noske myndighete senest dage fø tafikken iveksettes. Ved opphø elle støe endinge av uteplanen skal noske myndighete undeettes. Fatøye som nevnt i ha meldeplikt som beskevet ovenfo uansett støelse elle lengde. Falede og appoteingspunkte i nosk inde favann 8. Ved all fedsel i nosk inde favann skal femmede ikke-militæe fatøye kun buke de lede som e bestemt av Fosvasdepatementet.. Ved inn- og utpasseing av inde favann, samt ved passeing av næmee angitte geogafiske posisjone i leden, skal femmede ikke-militæe fatøye appotee til noske myndighete. Slik appoteing skal inneholde fatøyets navn, kallesignal og bestemmelsessted, samt antatt passeingstid av neste appoteingspunkt elle ankomst til neste havn. Rappoteingspunktene fastsettes av Fosvasdepatementet (se neste side).. Femmede ikke-militæe fatøye som må anløpe nosk inde favann på gunn av foce majeu elle havsnød elle fo å yte assistanse til pesone, skip elle luftfatøy som e i fae e unntatt fa foanstående bestemmelse om appoteingsplikt og buk av seillede. Slikt fatøy skal imidletid omgående og på hutigste måte kontakte noske myndighete fo deette å motta næmee anvisninge om anking elle videe seilas. Opphold i nosk teitoialfavann. Uten spesiell tillatelse fa noske myndighete må det ikke utføes ande egisteinge elle målinge enn slike som e nødvendig fo sikke navigeing.. Det e fobudt fo enhve om bod på femmed ikke-militæt fatøy å oppta kat elle katskisse ove ikets havne, favann, flyplasse elle sjøflyhavne. Det e videe fobudt å oppta kat, katskisse, fotogafi elle beskivelse av noske militæe anlegg og oppsetninge.. Femmed ikke-militæt fatøy skal ha nasjonalflagget heist hele døgnet unde seilas i nosk teitoialfavann. Ligge fatøyet oppanket elle fotøyd, skal flagget væe heist om dagen.. Befal på nosk kigsskip elle bevoktningsfatøy og ande befalingsmenn i Fosvaet kan visitee ethvet femmed ikke-militæt fatøy, heunde dets papie, last, utsty og pesone om bod. Føeen av det visitete fatøy skal yte all assistanse fo å lette visiteingen, heunde å stille til ådighet, fatøyets kommunikasjonsutsty uten vedelag. På oppfoding skal han gi opplysninge av inteesse fo noske myndighete. Han plikte å følge anvisninge fo videe seilas.. Føe og besetning på femmed ikke-militæt fatøy skal følge gjeldende nosk lovgivning, heunde miljø-, sunnhets-, toll-, los-, tafikk-, havne-, utlendings- og odensbestemmelse. Noske egle fo buk av kommunikasjonsutsty skal iakttas. Budd på bestemmelsene. Desom føe elle besetning på femmed ikke-militæt fatøy ikke følge de egle som e fastsatt fo fatøyets opphold og seilas i nosk teitoialfavann, kan noske myndighete gi fatøyet pålegg om å folate nosk teitoialfavann staks elle innen en næmee fastsatt og imelig tidsfist. Fatøyet kan videe binges inn til næmeste politimyndighet fo påtale og staffefofølging.. Nå ikke annet følge av lov, staffes ovetedelse av disse egle ette lov av mai n 8 n med bøte elle med fengsel inntil månede. Avsluttende bestemmelse 8. Fosvasdepatementet elle den depatementet bemyndige kan gi dispensasjon fa disse bestemmelsene og kan gi næmee bestemmelse til utfylling og gjennomføing av foskiften.. Denne foskift te i kaft mai. Samtidig oppheves følgende foskifte: foskift av febua 8 n om fobudte sjøomåde på nosk teitoium, foskift av febua 8 n om femmede ikke-militæe fatøyes adgang til nosk teitoium unde fedsfohold, foskift av apil 88 n om fedsel unde fedsfohold på nosk teitoium fo fatøye egistet i Nosk intenasjonalt skipsegiste. Foskift om påbudte lede og appoteingspunkte fo femmede ikke-militæe fatøyes fedsel i nosk teitoialfavann Fastsatt av Fosvasdepatementet mai med hjemmel i kgl es av «desembe n om femmede ikke-militæe fatøyes anløp av og fedsel i nosk teitoialfavann unde fedsfohold 8 og Påbudte lede. Femmede ikke-militæe fatøye skal følge påbudte lede slik disse e bestemt i vedlagte utdag av Kystvekets faledsystem.. Femmede ikke-militæe fatøye som skal anløpe sted som ikke ha diekte tilknytning til påbudt led, skal så langt det e mulig følge påbudt led og deette koteste sike led inn elle ut. Desom påbudt led ikke kan følges som nevnt i foegående punktum, skal fatøyet kysse gunnlinjen på det punkt som gi koteste, sike led inn elle ut mellom gunnlinjen og anløpsstedet og fatøyet skal følge denne leden.. Femmede ikke-militæe fatøye som ette sitt oppdag i nosk inde favann ha behov fo å følge ande lede enn de som e nevnt i og kan innhente sæskilt tillatelse fa noske myndighete, hhv Fosvaskom-

18 KAPITTEL I mando Sø-Noge/Nod-Noge til å følge slik led såfemt de ha statslos om bod. I omåde som egulees av tafikksentale, kan vedkommende losoldemann ved tafikksentalen gi dispensasjon som nødvendig. Rappoteingspunkte. Ved inn- og utpasseing av inde favann, samt ved passeing av bestemte geogafiske posisjone ved seilas i leden, skal femmede ikkemilitæe fatøye melde seg fo noske myndighete. Slik melding skal inneholde fatøyets navn, kallesignal og bestemmelsessted, samt tidspunkt fo passeing av neste appoteingspunkt i leden elle neste havn. Fosvas-kommando Sø-Noge: Kvitsøy i Rogaland Statt i Møe og Romsdal Røvik i Nod-Tøndelag Nod-Noge: Landegode i Nodland Tomsø i Toms Honningsvåg i Finnmak Ikafttedelse. Denne foskift te i kaft staks.. Rappoteingspunkte e definet som følge: VEDLEGG Påbudte lede (Dette e et utdag ove de omåde som omfattes av dette bindet, fo fullstendig ovesikt fo hele kysten, se bind ) Faledn Statposisjon Navn Beskivelse Lede til, N l, E Vestfjoden Ofotfjoden Skomvæ Baøya Navik Ofoten Lødingen Vestfjoden Landegode Rotvæ Lødingen 8 8, N, E Ofotfjoden Baøya Navik Navik Ofoten 8 Tjeldsundet Rotvæ Gasholmen 8, N, E Innseiling Hadselfjoden Hadselfjoden Melbu Stokmaknes Sotland 8 Vågsfjoden Gasholmen Klauva Hastad Solbegfjoden 8, N, E Innseiling Andenes Mageøysundet Andenes Sotland Mageøysundet Gavlfjoden 8, N l l, E Innseiling Andfjoden Andenes Hastad Vågsfjoden via Toppsundet 8 Finnsnesenna Gisundet Klauva Rødbegsodden Finnsnes, Gibostad 8 Inde Malangen Rødbegsodden Båtnesgunnen Tomsø 8, N, E Yte Malangen Innseiling Hekkingen Toms S 88 Sandnessundet Båtnesgunnen Skallen Gøtsundet Kvænangen Skallen Bynnilen Tomsø, Skjevøya 8, N, E Innseiling Fugløyfjoden Fugløysundet Fugløyfjoden Toms N Loppa Søøysundet Bynnilen Hjelmen Hammefest 8, N, E Stjensundet Sildmylingen Gavlodden Alta S 8 Rolvsøysundet Hjelmen Honningsvåg Hammefest, Havøysund, Mageøysundet Honningsvåg 8, N, E Innseiling Tahalsen Tahalsen Mylingen Hammefest Alta N, N, E Vagsundet Staumen Gavlodden Rypholmen Alta N, N, E Vaangefjoden Kibegsneset Kibegsneset Kikenes Kikenes Omåde fobudt fo oppanking ved Andøya flystasjon Kongelig esolusjon av janua : Med hjemmel i lov av 8 august, n, fastsettes et fobudt omåde fo fatøye utenfo Andøya flystasjon, med følgende «avgensninge: Vikanbeget til N E til, N, E til Haugnes lykt. Foskifte om militæe fobudsomåde I, i fobindelse med omoganiseing av Sjøfosvaets landbasete stuktu i Nod-Noge ble Navik sjøfosvasdistikt og Hastad sjøfosvasdistikt slått sammen og Hålogaland sjøfosvasdistikt (HSD) oppettet som nytt distikt (SD). Ny omoganiseing e imidletid unde planlegging og det foventes at innen våen vil Stotinget fatte beslutning om sammenslåing av de to gjenvæende SDe Tomsø sjøfosvasdistikt (TRSD) og HSD til et distikt. Det nye sjøfosvasdistiktet benevnes Sjøfosvasdistikt Nod (SDN). Da fosvassjefens fobud efeee til de gamle sjøfosvasdistiktene bli de fotsatt benyttet he. Innen Navik sjøfosvasdistikt Fosvassjefen ha apil 88 med hjemmel i Lov om fosvashemmelighete av 8 august, og, jf Kgl es av novembe,, fo å beskytte viktige og vitale omåde, fastsatt spesielle fobud innen Navik sjøfosvasdistikts ansvasomåde I. KORSHAMN (sjøkat ) I tilknytning til det militæe omådet på Koshamn (Ballangen) e det adgang fobudt fo uvedkommende i en metes sone ut i sjøen og på land innenfo en gense tukket slik: Fa bekkeutløpet i Jevik til Jevikfjellet, og defa en ett linje til odden på NE-siden av Hamnes. 8

19 KAPITTEL I II. NES (sjøkat ) I tilknytning til det militæe omådet på Nes (Lødingen) e det adgang fobudt fo uvedkommende i en metes sone ut fa standlinjen. III. TJELDODDEN (sjøkat ) I tilknytning til det militæe omådet på Tjeldodden (Tjeldsund) e det adgang fobudt fo uvedkommende i en metes sone ut i sjøen og på land S fo en ett linje tukket fa Bolløyas N-pynt til Geiskevika. IV. RAMSUND (Sjøkat og ). I fobindelse med de militæe omåde i Ramsund (Tjeldsund) e det adgang fobudt fo uvedkommende til alt land- og sjøomåde innenfo en gense tukket slik: Fa Beiviknes standlinjen på W-siden av Beivika til de veien kysse Botnelva toppen av Siiskolten boen ove Ramsundet Rambøheia Peheimen toppen av Kvanntokollen Ramsteinneset Beiviknes.. Noske fatøye tillates å seile gjennom Ramsundet. Ved slik gjennomfat skal vanlig led nyttes. Dykking, anking, fiske og opphold fo øvig e fobudt fo uvedkommende i Ramsundet S fo Kvitsandneset, samt i Beivika E fo en linje Ramnesodden Vageneset. I en avstand av mete fa kaiene i - Ramsund 8, N, E - Foahaugbukta 8 8, N, E - Vageneset 8 8, N,8 E - Seljevika 8, N,8 E e alt fiske og opphold fobudt. Det e fobudt fo utenlandske fatøye å fedes i Ramsundet og Beivika uten spesiell tillatelse.. Utlendinge som ikke ha tillatelse fa politiet elle militæe mynxdighete til å oppholde seg innen omådet, anses alltid som uvedkommende. V. FELLESBESTEMMELSER. De foan angitte militæe omåde e fobudt fo uvedkommende og uten spesiell tillatelse e det fobudt å fotogafee disse.. Med standlinje fostås i denne sammenheng kystkontu som avlagt på Statens katveks hovedkatseie M. Denne kystkontu sammenfalle med høydenivå nosk nomalnull (middelvannstand).. Lokalbefolkningens daglige og nomale viksomhet i omådene vil ikke bli beøt av bestemmelsene.. En henlede oppmeksomheten på veiledende skilte i omådene.. Ovetedelse av ovenevnte fobud e staffbat, jf Lov om fosvashemmelighete.. Allmennheten bes om å væe myndighetene behjelpelig med at fobudene bli oveholdt. Melding om ovetedelse bes gitt politiet elle næmeste militæe avdeling.. Denne foskift te i kaft mai 88. Fa samme tidspunkt oppheves kommandeende admials tidligee fastsatte bestemmelse av mai om fobudte omåde ved Ramsund. Innen Hastad sjøfosvasdistikt Fosvassjefen ha mas 8 med hjemmel i Lov om fosvashemmelighete av 8 august og, jf Kgl es av novembe,, fo å beskytte viktige og vitale omåde, fastsatt spesielle fobud innen Hastad sjøfosvasdistikts ansvasomåde. I. MELØYVÆR (sjøkat ). I tilknytning til de militæe omåde på Meløyvæ e det adgang fobudt fo utlendinge til alt land- og sjøomåde innenfo en gense tukket slik: Fa N-pynten av Kvannholmen E-pynten av Esholmen E-pynten av Kvitskjæ S-pynten av Køttøy Køttøysund jensøyle (, N, E) W-pynten av Svellingsdaga W-pynten av Kjeldskjæ N-pynten av Kvannholmen.. Utlendinge ha bae adgang til omådet ette tillatelse fa politimesteen i Hastad elle vedkommende militæe myndighete.. Dykking e ikke tillatt innenfo foannevnte omåde uten spesiell tillatelse fa militæe myndighete.. Innenfo militæt omåde og i en sone på mete ut fa disse omådes standlinje e all fedsel fobudt fo uvedkommende, unntatt ved anløp av kai Maitvika og ved passeing unde boen mellom Køttøy og Russøy.. Tafikk langs vei fa Maitvik til beboelsesomådene e tillatt. Unødig opphold e fobudt. II. TRONDENES, STANGNES OG SKROLSVIK (sjøkat 8). I tilknytning til de militæe omåde Tondenes (Hastad), Stangnes (Hastad) og Skolsvik (Tanøy) e det adgang fobudt fo uvedkommende på alt militæt landomåde og i en metes sone ut fa disse omådes standlinje. III. SANDSØY (sjøkat ). I tilknytning til det militæe omådet på Sandsøy e det adgang fobudt fo utlendinge til alt land- og sjøomåde innenfo en gense tukket slik: Fa Vetten (høyeste punkt på Sandsøy) jensøyle N fo Langneset Stoskjæ jensøyle SE-punkt av Gangeholmen Vetten.. Utlendinge som ikke ha tillatelse fa politimesteen i Hastad elle militæe myndighete, ha ikke tillatelse til å oppholde seg elle fedes i omådet.. Innenfo militæt omåde og i en sone på mete ut fa disse omådes standlinje e all fedsel fobudt fo uvedkommende. IV. GRØTAVÆR (sjøkat ). I tilknytning til det militæe omådet N fo tettstedet Gøtavæ e det adgang fobudt fo utlendinge til alt land- og sjøomåde innenfo en gense tukket slik: Fa Flyndetind Hattetind Kuna N-ligste skvalpeskjæ på Nodstøy Bunøyfallet W-pynten av Stoe Bunøy S-siden av Smaløy Flyndetind.. Utlendinge som ikke ha tillatelse fa politimesteen i Hastad elle militæe myndighete, ha ikke tillatelse til å oppholde seg elle fedes i omådet.. Innenfo militæt omåde og i en sone på mete ut fa disse omådes standlinje e all fedsel fobudt fo uvedkommende. V. FELLESBESTEMMELSER. De foan angitte militæe omåde e fobudt fo uvedkommende, og uten spesiell tillatelse e det fobudt å fotogafee disse.. Med standlinje fostås i denne sammenheng kystkontu som avlagt på Statens katveks hovedkatseie M. Denne kystkontu sammenfalle med høydenivå nosk nomalnull (middelvannstand).. En henlede oppmeksomheten på veiledende skilte i omådene.. Ovetedelse av ovenevnte fobud e staffbat. Jf Lov om fosvashemmelighete.. Allmennheten bes væe myndighetene behjelpelig med at fobudene bli oveholdt. Melding om ovetedelse bes gitt politiet elle næmeste militæe avdeling.. Denne foskiften te i kaft mai 8.

20 KAPITTEL I Innen Tomsø sjøfosvasdistikt Fosvassjefen ha / 8 med hjemmel i Lov om fosvashemmelighete av 8 aug og, jf Kgl es av nov,, fo å beskytte viktige og vitale omåde, fastsatt spesielle fobud innen Tomsø sjøfosvasdistikts ansvasomåde. I. GIBOSTAD (sjøkat 8). I tilknytning til det militæe omådet ved Gibostad (Lenvik) e det adgang fobudt fo uvedkommende i en metes sone ut i sjøen.. Dykking, anking, buk av tål og fiske med bunnedskape i enhve fom e fobudt i Gisundet i et omåde begenset av: - N: En ett linje mellom Slettneset lykt (, N 8,8 E) og Lappneset (, N 8, E). - S: Beddepaallellen gjennom Øve Bukkeskinn lykt (, N). II. RØDBERGSODDEN (sjøkat 8). I tilknytning til det militæe omådet på Rødbegsodden (Lenvik) e det adgang fobudt fo uvedkommende i en mete sone ut i sjøen og på land innenfo en gense tukket slik (posisjone på kat Lenvik, ak I): Fa Stoe Rødbegsodden (88) til høyde (88), videe i en ett linje mot Moltebæskaet, ute 8, defa ett linje til ute 88, defa ett linje til standkanten i ute Utlendinge må ha politiets elle militæe myndighetes tillatelse til å ta opphold innen omådet. III. SKÅRLINESET OG LAUKVIK (sjøkat 8). I tilknytning til de militæe omåde på Skålineset og i Laukvik (Lenvik) e det adgang fobudt fo uvedkommende i en metes sone ut fa standlinjen. IV. OLAVSVERN ORLOGSSTASJON (sjøkat 8). I tilknytning til det militæe omådet på Ramfjodnes (Tomsø) e det adgang fobudt fo uvedkommende i en metes sone ut i sjøen og på land innenfo en gense tukket slik: Fa Ramfjodnes (8) langs standlinjen NWove til veidelet ved Sandvika () langs E8 til veidelet ne(8) videe en ett linje til Hundbegklubben ().. Dykking, stopp, anking, buk av tål og fiske med bunnedskape i enhve fom e fobudt i Ramfjoden begenset av: - N: En ett linje fa Hundbegklubben (, N,8 E) til Holman (, N, E), videe mot land (, N, E). Den lokale befolkning i Ramfjoden kan ette avtale med fosvaet gis tillatelse til stopp, anking og fiske innen det egulete omådet.. Utlendinge må ha politiets elle militæe myndighetes tillatelse til å ta opphold innen omådet.. Gjennomfat på offentlig vei e tillatt, men all stopp elle opphold e fobudt fo uvedkommende. V. GRØTSUNDET, BREIVIKNES OG ÅRØYBUKT. Dykking, anking, buk av snupenot, tål og fiske med bunnedskape i enhve fom e fobudt i Gøtsundet begenset av: - N: En ett linje fa et punkt like N fo Hansneset (, N, E) til et punkt (, N, E) et punkt, N 8, E) Skapeneset (,8 N 8, E). - S: En ett linje mellom Gadsneset (, N, E) og et punkt (, N, E) N av Kabbelv.. Fiske med faststående edskap tillates innenfo fobudssonen til Åøybukt fot. VI. FELLESBESTEMMELSER. De foan angitt militæe omåde e fobudt fo uvedkommende, og uten spesiell tillatelse e det fobudt å fotogafee disse.. Med standlinje fostås i denne sammenheng kystkontu som avlagt på Statens katveks hovedkatseie M. Denne kystkontu sammenfalle med høydenivå nosk nomalnull (middelvannstand).. Lokalbefolkningens daglige og nomale viksomhet vil ikke bli beøt av bestemmelsene.. En henlede oppmeksomheten på veiledende skilte i omådene.. Ovetedelse av ovenevnte fobud e staffbat. Jf Lov om fosvashemmelighete.. Allmennheten bes væe myndighetene behjelpelig med at fobudene bli oveholdt. Melding om ovetedelse bes gitt politiet elle næmeste militæe avdeling.. Denne foskiften te i kaft janua 88. Dumpefelte fo ammunisjon Det advaes mot anking og fiske med bunnedskape innenfo følgende dumpingsfelte fo ammunisjon: I Andfjoden, sjøkat n, 8, i et felt som e angitt som en linje mellom følgende posisjone:, N E, N E I Andfjoden, sjøkat n 8, innen et omåde begenset av følgende posisjone: 8, N, E, N, E 8, N,8 E, N, E I Vågsfjoden, sjøkat n 8, i posisjon: 8, N 8, E. I Malangen, sjøkat n 8, 8, innen et omåde som e begenset av følgende posisjone:, N, E,8 N 8,8 E,8 N 8, E, N, E I Fugløysund, sjøkat n, innen et omåde som e begenset av følgende posisjone:, N, E, N, E, N, E, N, E I Vadøomådet, sjøkat n,, i et felt som e angitt som en linje mellom følgende posisjone: Vadøy fy, nautiske mil Avløysingen, nautiske mil. (sjøkat 8 og ). I tilknytning til de militæe omåde i Gøtsundet (Tomsø), på Beiviknes (Tomsø) og i Åøybukt (Lyngen) e det adgang fobudt fo uvedkommende i en metes sone ut fa standlinjen.

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo:

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo: HONNINGSÅG NOHG Sjøkat N. Havneinfo: Havnevakt HF kanal, Tlf + 8 0 Fax + 8, mob + Losfomidlingen Honningsvåg Lødingen Tlf + 6 8 Fax + 6 8 pilot.lodingen@kystveket.no HF kanal / Honningsvåg e administasjonssente

Detaljer

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S HAMMERFET b) a) Fobudssone (sjøkat 9, 09) Fobud mot alle fatøy nå et tankskip /fatøy til teminalen befinne seg de og e undeveis. IKRINFELT (sjøkat 9, 09) Fobud fo alle fatøy uten tillatelse fa teminalen.

Detaljer

Tekst rettet apr 2015 KAPITTEL XI

Tekst rettet apr 2015 KAPITTEL XI Tekst ettet ap 0 Malnesfjoden (sjøkat, ) Malnesfjoden hete den føste fjoden E fo Hovden. Fjoden stupes sammen ved Suvikstaumen (dybde m) og ved Sundsstaumen (dybde m). Fa Hovden kan en gå Skatleia ( m)

Detaljer

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487 HARSTAD NOHRD Sjøkat N 77, 87 Havneinfo: Losfomidlingen Hastad Hastad Havnevakt VHF kanal, Tlf +7 77 00 (døgnvakt) Fax +7 77 00 E-mail: havnevakta@hastadkommuneno Lødingen Tlf +7 7 8 8 Fax +7 7 8 8 pilotlodingen@kystveketno

Detaljer

Kristiansand KRISTIANSAND. KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fra SE. KRISTIANSAND NOKRS Sjøkart Nr. 9, 459

Kristiansand KRISTIANSAND. KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fra SE. KRISTIANSAND NOKRS Sjøkart Nr. 9, 459 KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fa SE Foto: Eiliv Leen KRISTIANSAND NOKRS Sjøkat N., Havneinfo: Havnekontoet Tlf + Vakttlf Fax VHF / (t) Losfomidlingen Kistiansand Hoten VHF kanal / Tlf + Fax + E-mail:

Detaljer

Tromsø. Følgende land har konsulat i Byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Tromsø. Følgende land har konsulat i Byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland. TROMSØ NOTOS Sjøkat N. Havneinfo: Tomsø Havnevakt VHF kanal, Tlf, mob 0 (døgnvakt) E-mail: havnevakta@tomso.havn.no Losfomidlingen Tomsø Lødingen Tlf + Fax + 0 pilot.lodingen@kystveket.no VHF kanal / Tomsø

Detaljer

Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458

Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458 NOTRD Sjøkat N. 10, Havneinfo: Tondhei Havnevakt VHF kanal 1, 1 (t) Tlf + 1 Mob 11 1 00 Losfoidlingen Kvitsøy tlf + 1 /1 Fax +11 pilot.kvitsøy@kystveket.no VHF kanal 1/1 Tondhei Tondhei by ( N E) ligge

Detaljer

DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV

DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV DEN NORSKE LOS LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV Copyight: Statens katvek Sjøkatveket Design: Sjøkatveket, Gafisk seksjo Tykk: Gunnashaug Tykkei AS, Stavange Foto: Eiliv Leen, tlf, E-mail:post@boealis-design.no

Detaljer

Ibestad KAPITTEL VIII GRATANGEN HARSTAD. SKÅNLAND Tjeldsundet. Bogen EVENES. Bogen. 1575 Ballangen. Skjomen Kjerringvikstraumen. Elvegård Erfjorden

Ibestad KAPITTEL VIII GRATANGEN HARSTAD. SKÅNLAND Tjeldsundet. Bogen EVENES. Bogen. 1575 Ballangen. Skjomen Kjerringvikstraumen. Elvegård Erfjorden Ibestad Hastad 80 KAPITTEL VIII 487 LAVANGEN 77 KVÆFJORD 7 7 GRATANGEN HARSTAD 7 SKÅNLAND Tjeldsundet Hinnøya TROS NORDLAND 77 Bjekvik 68 30' Bogen TJELDSUND Tjeld- Ramsundet EVENES sundet Hejangsfjoden

Detaljer

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + pilotkvitsoy@kystveketno VHF kanal / Begen Begen by (0

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

Billige arboresenser og matchinger

Billige arboresenser og matchinger Billige aboesense og matchinge Magnus Lie Hetland 16. jan 009 Dette e foelesningsnotate til føste foelesning i faget Algoitmekonstuksjon, videegående kus, ved Institutt fo datateknikk og infomasjonsvitenskap,

Detaljer

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER.

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. Innhold 1. NYTTIGE TLF.NR OG E MAIL ADRESSER:... 2 2. FORMÅL... 3 3. DEFINISJONER... 3 4. KART OVER RISAVIKA... 4 5. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING inkl. ISPS...

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

BIOS 2 Biologi... 2...

BIOS 2 Biologi... 2... Figue kapittel 6: ven Figu s. 174 Egenskape Blomstefage Dominant egenskap Lilla ecessiv egenskap Hvit Noen av de egenskapene Mendel testet, va blomstefage, føfage og føfom. På side 279 finne du en ovesikt

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

Spesifikasjon Side: 1 av 9

Spesifikasjon Side: 1 av 9 Fartø ysbegrensning er Midt N orge-kristi ansund losstasj on SSA - Sjøsikkerhetsavdelingen Kontrollert: Bjørge, John Arnfinn Spesifikasjon Side: 1 av 9 Spesifikasjon Side: 2 av 9 1 Hensikt Sikre lik forståelse

Detaljer

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE.

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. KYSTVERKET Nordland sjøtrafikkavdeling Kåringen Næringsselskap AS 16. mai 2014 NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. Innledning Kåringen

Detaljer

MIDLERTIDIGE (TEMPORARY) (T) OG FORELØPIGE (PRELIMINARY) (P) MELDINGER I NORSKE SJØKART Eldre enn 2010

MIDLERTIDIGE (TEMPORARY) (T) OG FORELØPIGE (PRELIMINARY) (P) MELDINGER I NORSKE SJØKART Eldre enn 2010 MIDLERTIDIGE (TEMPORARY) (T) OG FORELØPIGE (PRELIMINARY) (P) MELDINGER I NORSKE SJØKART Eldre enn 2010 Disse T- og P-meldingene er eldre enn 2010 og ligger ikke i hovedlisten over foreløpige og midlertidige

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon

Newtons lover i én dimensjon Newtons love i én dimensjon 4.01.013 kaft akseleasjon hastighet posisjon YS-MEK 1110 4.01.013 1 Hva e kaft? Vi ha en intuitivt idé om hva kaft e. Vi kan kvantifisee en kaft med elongasjon av en fjæ. Hva

Detaljer

RAPPORT. Endring E014 Flomvurdering eksisterende E6 STATENS VEGVESEN OPPDRAGSNUMMER [ R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS

RAPPORT. Endring E014 Flomvurdering eksisterende E6 STATENS VEGVESEN OPPDRAGSNUMMER [ R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS RAPPORT STATENS VEGVESEN Ending E014 Flomvudeing eksisteende E6 OPPDRAGSNUMMER 12143214 [12143214-R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS SAMUEL VINGERHAGEN epo002.docx 2013-06-14 Sweco epo002.docx 2013-06-14

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Formelsamling i medisinsk statistikk

Formelsamling i medisinsk statistikk Fomelsamling i medisinsk statistikk Vesjon av 5. juni 2009 Dette e en fomelsamling til O. O. Aalen (ed.): Statistiske metode i medisin og helsefag, Gyldendal, 2006. Mek at boken ha en nettside de det e

Detaljer

Veileder for mentorer

Veileder for mentorer Veilede fo mentoe Utabeidet av Likestillingssenteet 2011 Food Likestillingssenteet ha siden 2006 diftet mentonettveket Velkommen inn, et mentonettvek spesielt ettet mot innvandekvinne. Mentoene i Velkommen

Detaljer

n r : Jf. brevet som følgjer med saka

n r : Jf. brevet som følgjer med saka : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / 2 0 1 3 K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk

Detaljer

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel MOTTO: SUB COMMUNIS Situasjonsplan 1:0 Nytt Bodø ådhus Saenheng til by / bydel nkuansefoslaget e baset på Mulighetsstudiens alt.. hvo adinistasjonen salokalisees i Rådhuskvatalet. Det eksisteende Rådhuset

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr Leksjon 5, uke 38.2015 Leksjon 5 I denne leksjonen skal vi se nærmere på Plotting på papir Logger og korreksjonstall Magnetisme og deviasjon Strømkoblinger og kursrettelser Arbeidskopi Manus til leksjonene

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Til: Norconsult / Martina Fra: Arne E Lothe Dato: 2012-10-24 Myklebust Sjøbad - sirkulasjon i bassenget HENSIKT Dette notatet gjelder sirkulasjon i et planlagt sjøbad ved kysten nær Myklebust, Sola Kommune.

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning:

Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning: nstitutt fo fysikk, NTNU Fg SF 4 Elektognetise og MNFFY 3 Elektisitet og gnetise Høst øsning øving Oppgve Mgnetfeltet inne i solenoiden e : ( H( (N/) ( (dvs fo < R). Utenfo solenoiden: ( > R) Fo å eegne

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN)

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) 1-1 syvende ledd skal lyde: Russiske borgere fra Barentsregionen som skal

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato /TNØ

Deres ref. Vår ref. Dato /TNØ Høringsinstanser, jf. vedlagte liste Deres ref. Vår ref. Dato 201101833- /TNØ 22.06.2011 Høring forslag til endringer i utlendingsforskriften utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann 1. Innledning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Omsogskomite Møtested: Kjenehuset dagsente, Enebakkveien 18 Møtetid: Mandag 10. novembe 2014 kl. 18.00 Seketaiat: 2343887 Møtelede:

Detaljer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwetyuiopasdfghjklzxcvbnmqw etyuiopasdfghjklzxcvbnmqwet yuiopasdfghjklzxcvbnmqwetyui opasdfghjklzxcvbnmqwetyuiopa ÅRSMELDING 2013 sdfghjklzxcvbnmqwetyuiopasdf AURLAND IL ghjklzxcvbnmqwetyuiopasdfghj REKNESKAP

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

1 Hensikt. 2 Detaljert beskrivelse av

1 Hensikt. 2 Detaljert beskrivelse av Fartø ysbegrensning er Trondhei m losstasjon, Møre og Trø ndelag sjø trafi kkavdeling SSA - Sjøsikkerhetsavdelingen Kontrollert: Bjørge, John Arnfinn Spesifikasjon Side: 1 av 17 1 Hensikt Sikre lik forståelse

Detaljer

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier Veilede fo adepte Buk mento - unngå omveie At eg e til, Det veit eg. Eg kjenne pusten min Og eit og anna hjeteslag. Men eg vil noko mei, enn bee å vea, eg vil vea nokon, som bety noko, i det stoe fellesskapet.

Detaljer

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak.

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak. av beidsmiljøutvalget Dato 7.08.05 Refeanse 05/89 Notat Til: beidsmiljøutvalget Kopi til: Fa: Heidi Egseth Signatu: Etableing/bygging av lokale til PET adiofomaka St.Olav Eiendom ønske en snalig MU-behandling

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Dykkesteder Tønsberg-Nøtterøy-Østfold

Dykkesteder Tønsberg-Nøtterøy-Østfold Dykkesteder Tønsberg-Nøtterøy-Østfold Erfaringsnivå 1 Enkelt landdykk 2 Landdykk med utfordringer som strøm og dønninger, samt enkelt båtdykk 3 Båtdykk for dem som dykker jevnlig og har over 100 dykk i

Detaljer

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling Ålesund 28. mai 2013 Rica Paken Hotel Stogata 16, 6002 Ålesund Tisdag 28. mai 2013 kl 09.00 16.00 23 ledende elektonikkindustibedifte stille ut Test & Måleutsty

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002 Løsningsfoslag fo eksamen i FY Elektomagnetisme tosdag. desembe Ved sensueing vil alle delspøsmål i utgangspunktet bli gitt samme vekt (uavhengig av oppgavenumme), men vi fobeholde oss etten til justeinge.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

Problemet. Datamaskinbaserte doseberegninger. Usikkerheter i dose konsekvenser 1 Usikkerheter i dose konsekvenser 2

Problemet. Datamaskinbaserte doseberegninger. Usikkerheter i dose konsekvenser 1 Usikkerheter i dose konsekvenser 2 Poblemet Datamaskinbasete dosebeegninge Beegne dosefodeling i en pasient helst med gunnlag i CT-bilde Eiik Malinen Sentale kilde: T. Knöös (http://www.clin.adfys.lu.se/downloads.htm) A. Ahnesjö (div. publikasjone)

Detaljer

EKSAMEN I FY1001 og TFY4145 MEKANISK FYSIKK: LØSNINGSFORSLAG

EKSAMEN I FY1001 og TFY4145 MEKANISK FYSIKK: LØSNINGSFORSLAG NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I FY1001 og TFY4145 MEKANISK FYSIKK: LØSNINGSFORSLAG Tisdag 18. desembe 01 kl. 0900-100 Oppgave 1. Ti flevalgsspøsmål. (Telle

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 7. TRINN Åstimetallet i faget: _38 Kistendom Hovedomådet kistendom omfatte kistendommen i histoisk pespektiv og hvodan kistendommen bli fostått og paktiset i veden og i Noge i dag, Bibelen som kilde til kultufoståelse

Detaljer

Ungdomsleire i Norge

Ungdomsleire i Norge Ungdomsleie i Noge Det ble pa Riksm0tet i 2010 vedtatt a folate odningen med at hve enkelt leiaang0 skulle S0ge fo finansieingen av sin lei. I stedet skulle innbetalingene sanies i ions Noge, som ette

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3

Innhold. 1. Innledning... 3 Risikobaset tilsyn Modul fo makeds- og kedittisiko i fosiking Evalueing av makeds- og kedittisikonivå DAO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Makedsisiko... 4 2.1 Metodikken... 4 2.2 Renteisiko...

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger Rettelse til Øistein Bjønestad Tom Rune Kongelf Teje Myklebust Alfa Oppgaveløsninge 007 Kapittel S. 7: Fasit til oppgave.9e): Slik oppgaven stå, skal svaet væe 065 (noe ha falt ut i oppgaveteksten). S.

Detaljer

Efs Nr. 1-2016 Årgang 147

Efs Nr. 1-2016 Årgang 147 090 050 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 1-2016 Årgang 147 Stavanger 15. januar 2016 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 25. oktober 5. november 2004

Fysikkolympiaden 1. runde 25. oktober 5. november 2004 Nosk Fysikklæefoening Nosk Fysisk Selskaps fagguppe fo undevisning Fysikkolympiaden 1. unde 5. oktobe 5. novembe 004 Hjelpemidle: abell og fomelsamlinge i fysikk og matematikk Lommeegne id: 100 minutte

Detaljer

Eksamen TFY 4240: Elektromagnetisk teori

Eksamen TFY 4240: Elektromagnetisk teori NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt unde eksamen: Ola Hundei, tlf. 93411 (mobil: 95143671) Eksamen TFY 4240: Elektomagnetisk teoi 8 desembe 2007 kl. 09.00-13.00

Detaljer

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen 24.5. Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON Jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 kap 19. (pbl.)

SØKNAD OM DISPENSASJON Jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 kap 19. (pbl.) Side 1 av 5 SØKNAD OM DISPENSASJON Jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 kap 19. (pbl.) Eiendommens gnr., bnr. adresse:. OPPLYSNINGER OM SØKER: (må fylles ut) Navn: Adresse: E-post: Tlf: FAKTURA

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Obj104. Ukentlige lekser med oppgaver knyttet til de fire regneartene, tid, omgjøring mellom ulike enheter, brøk, algebra og problemløsning

Obj104. Ukentlige lekser med oppgaver knyttet til de fire regneartene, tid, omgjøring mellom ulike enheter, brøk, algebra og problemløsning Obj104 RENDALEN KOMMUNE Fagetun skole Åsplan i matematikk fo 6. tinn 2014/15 Ukentlige lekse med oppgave knyttet til de fie egneatene, tid, omgjøing mellom ulike enhete, bøk, algeba poblemløsning TID TEMA

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold Norsk Standard NS 8431 1. utgave desember 2005 ICS 03.080.10 Språk: Norsk Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold General conditions of contract concerning fixed cleaning Standard

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, DH.4.1.1.14 Versjon 1.04 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side Linda Karlsen Heidi Brastad og Lars Arne

Detaljer

egenverd FASE 3: barnehage

egenverd FASE 3: barnehage : egenved banehage Hva kjennetegne bana i fase 3? De voksnes olle Banemøte Gadeobe Måltid Samlingsstund Uteleiken Konfliktløsning Posjekt Vudeing Haug banehage 2011-2012 egenved egenved «Banehagen skal

Detaljer

Gullaugs nye sektorer og ruter, aug 2014

Gullaugs nye sektorer og ruter, aug 2014 Gullaugs nye sektorer og ruter, aug 2014 Høyre del av Gullaug har tidligere vært lite benyttet, selv om den er stor og imponerende. Den åpenbare grunnen har vært at det er til dels dårlig fjellkvalitet

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON BUSSRUTER. Gjelder i perioden 13. 12. 2015 31. 12. 2016

FULLDISTRIBUSJON BUSSRUTER. Gjelder i perioden 13. 12. 2015 31. 12. 2016 FULLDISTRIBUSJON BUSSRUTER Gjelde i peioden 13. 12. 2015 31. 12. 2016 Ruteovesikt Gjelde i peioden 13. desembe 2015 31. desembe 2016 Ruten. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Bønnsletta - Fydenlund 3 420 Molde

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

AP 1: Utvikle ny Oslofjordmodell

AP 1: Utvikle ny Oslofjordmodell AP 2: Oljedrift AP 1: Utvikle ny Oslofjordmodell AP 3: Havneutvikling Litt orientering Status på arbeidspakkene AP1: Utvikle ny Oslofjordmodell AP2: Oljedrift AP3: Moss havn Fremdriftsplan Oppsummering

Detaljer

Slik bruker du pakken

Slik bruker du pakken Slik buke du pakken Kompetanseutviklingspakken Lesestategie og leseengasjement Dette e infomasjon til deg/dee som skal lede femdiften i kollegiet. He finne du en ovesikt ove pakkens innhold til hjelp i

Detaljer

Naturglede 4ever. Turmål 2013. Naturglade barn; blir, eller vender tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS

Naturglede 4ever. Turmål 2013. Naturglade barn; blir, eller vender tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS Natuglede 4eve Natuglade ban; bli, elle vende tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS Tumål 2013 NATURGLEDEPARTNERE 2013 NATURGLEDE FOR DEG! Vi gå fo 50 tusen! I 2012 fikk vi 32 tusen signatue

Detaljer

Øving 8. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt.

Øving 8. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt. Institutt fo fysikk, NTNU TFY455/FY003: lektisitet og magnetisme Vå 2008 Øving 8 Veiledning: 04.03 i R2 25-400, 05.03 i R2 25-400 Innleveingsfist: Fedag 7. mas kl. 200 (Svatabell på siste side.) Opplysninge:

Detaljer

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet.

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet. REFERAT fa møte n. 05/09 Tafikksikkehetsutvalget i Sø-Tøndelag, tosdag 19. novembe 2009 kl 09.00 på distiktskontoet, Statens hus, Pinsenes gt. 1, møteom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt fofall: Ikke

Detaljer

b) 3 MATEMATISKE METODER I 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Repetisjonsoppgaver Bruk av regneregler: 1 Regn ut: e) 0 x ) 4 3 d) 4 x f) 5y

b) 3 MATEMATISKE METODER I 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Repetisjonsoppgaver Bruk av regneregler: 1 Regn ut: e) 0 x ) 4 3 d) 4 x f) 5y MATEMATISKE METODER I Buk av egneegle: Regn ut: a ( ( b 7 c ( 7 y 8 d 8 e f 5y y Regn ut og tekk sammen: a 5a b a b a + b b y + y + + y c t t + 6 ( 6t t + 8 d s+ s + s ( s + s Multiplise ut og odne a (

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newtons love i to og te dimensjone 7..13 innleveing: buk iktige boks! FYS-MEK 111 7..13 1 Skått kast kontaktkaft: luftmotstand langtekkende kaft: gavitasjon initialbetingelse: () v() v v cos( α ) iˆ +

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

/ dato Fagansv. arlig 2005 Drift og operasjon 2006 Skipstekniske tjenester 2007 Dokumentasjon og kvalitet 2009 Valgfritt programfag Maskin

/ dato Fagansv. arlig 2005 Drift og operasjon 2006 Skipstekniske tjenester 2007 Dokumentasjon og kvalitet 2009 Valgfritt programfag Maskin Felles pogamfag MAR og pogamfag Maskin Klasse: VG2 Maitime fag klasse B, 2016/2017 Ette læeplan i felles pogamfag VG2 pogamomåde fo maitime fag (MAR3-01), samt læeplan i maskin, valgfitt pogamfag VG2 pogamomåde

Detaljer

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene - ISAFs Kappseilingsregler for 2013-2016 1.2.

Detaljer

Omfang Kontrakten vil i utgangspunktet omfatte 2 leasingbiler med serviceavtale som spesifisert nedenfor. Kontraktsperioden er

Omfang Kontrakten vil i utgangspunktet omfatte 2 leasingbiler med serviceavtale som spesifisert nedenfor. Kontraktsperioden er Eidskog Gue Sø-Odal Eidskog Åsnes Våle Leasingbile fo opeasjonell leasing til kommunale Eiendomsenhet, Gøntavdelingen. Geneelt kommune ønske tilbud på leasingbile fo opeasjonell leasing. Det økonomisk

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Breivika Nord DOKUMENTKODE 711865-RIG-NOT-002 EMNE Etablering av mudringsrenne TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø Havn OPPDRAGSLEDER Erlend B. Kristiansen KONTAKTPERSON Erling Bangsund

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Layher Rullestillas - Uni Bred

Layher Rullestillas - Uni Bred ayhe uestias - Uni Bed Monteing og Bukeveiedning Godkjent av Di. fo Abeidstisynet og TÜV setifiset ifg DIN EN 1004:2005-03 Stiaskasse 3 Beastning 2.0 kn/m 2 Må: 1.5 x 2.85 m maks abeidshøyde: innendøs

Detaljer

Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger mv.

Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger mv. Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger mv. Brukerkonferansen 2014-04-09/10 Sjøsikkerhetsavdelingen Kystverkets hovedkontor ved Bjørn Erik Krosness Jeanette Assev-Lindin Hovedpunkter i presentasjonen

Detaljer

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf.

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newtons love i to og te dimensjone 9..17 Oblig e lagt ut. Innleveing: Mandag,.. FYS-MEK 111 9..17 1 Skått kast med luftmotstand F net F D G D v v mg ˆj hoisontal og vetikal bevegelse ikke lenge uavhengig:

Detaljer

Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften)

Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) Vedlegg 7 Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) INNHOLD Kapittel 1. Felles bestemmelser 1 Formål 2 Definisjoner 3 Virkeområde 4 Plikt til å melde om farer 5 Møte og passeringer

Detaljer

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Vedlegg 4: Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip Fortøyingssystem Side 1 av 6 Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Dispensasjonssøknad Almerket, Odda Prosjekt : Lokalisering

Detaljer

Øving nr. 7. LØSNINGSFORSLAG

Øving nr. 7. LØSNINGSFORSLAG FAG 4 PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER - GRUNNKURS. Øving n. 7. LØSNINGSFORSLAG Tilstandsdiagam: : Begge enhete i funksjon µ : En av enhetene feile Mek: seiell epaasjon innebæe at ovegangsintensiteten µ,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

1 Hensikt. 1 Detaljert beskrivelse av. Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer

1 Hensikt. 1 Detaljert beskrivelse av. Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 1 Hensikt Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 1 Detaljert beskrivelse av Hva Formålet med denne spesifikasjonen er å få en felles forståelse og praksis i utførelsen av lostjenesten

Detaljer

( 6z + 3z 2 ) dz = = 4. (xi + zj) 3 i + 2 ) 3 x x 4 9 y. 3 (6 2y) (6 2y)2 4 y(6 2y)

( 6z + 3z 2 ) dz = = 4. (xi + zj) 3 i + 2 ) 3 x x 4 9 y. 3 (6 2y) (6 2y)2 4 y(6 2y) TMA415 Matematikk 2 Vå 215 Noges teknisk natuvitenskapelige univesitet Institutt fo matematiske fag Løsningsfoslag Øving 11 Alle oppgavenumme efeee til 8. utgave av Adams & Essex Calculus: A Complete Couse.

Detaljer

Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard

Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard NORGES LENGSTE: Jeg har gått toppturer rundt omkring i hele verden de siste femten årene. Jeg har kjørt ski fra flere vulkaner. Dette var en

Detaljer

Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene

Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene 1 Statens kartverk Sjø Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene er gitt i norsk normaltid. Ettertrykkstillatelse må innhentes

Detaljer

Nr 3 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 3 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2006 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 3 Årgang 137 L.nr. 124-226 - Stavanger 15 februar 2006 03/06 154 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE 1.1 Oganisasjonskat 1.2 Ledeteam Stilling Sektosjef Nestlede/kontosjef Avdelingslede Omsog Avdelingslede Bistand Avdelingslede Helse

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer