Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr"

Transkript

1 Leksjon 5, uke Leksjon 5 I denne leksjonen skal vi se nærmere på Plotting på papir Logger og korreksjonstall Magnetisme og deviasjon Strømkoblinger og kursrettelser Arbeidskopi Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr De fleste illustrasjonene har referanse til eksisterende publikasjoner, og vil bli presentert i nye originaler i den publiserte utgaven av læreboken Side 1 av 27

2 Kort innføring i plotting på papir Sann bevegelse Relativ bevegelse Side 2 av 27

3 Fartstrekanten Kollisjonsfare og fartsforandring Side 3 av 27

4 Kollisjonsfare og kursforandring Side 4 av 27

5 Noen eksempler Side 5 av 27

6 Kombinert kurs- og fartsforandring Side 6 av 27

7 Side 7 av 27

8 Side 8 av 27

9 Figuren viser at aspekten er vinkelen mellom det andre fartøyets baug og peileretningen til eget fartøy. Side 9 av 27

10 Logg og korreksjonstall Side 10 av 27

11 Loggen forhøyer ikke. Er utseilt pr logg f.eks. 64,9 så vil sifrene som vises i en tosifret logg være 64, eller 64,9 med én desimal. Side 11 av 27

12 Magnetisme og deviasjon Misvisningen er vinkelen mellom rettvisende nord-sør og magnetisk nord-sør på det stedet vi befinner oss. Ligger den magnetiske nordpolen vest for den geografiske, er misvisningen vestlig (W). Ligger den øst for den geografiske, er misvisningen østlig (E). Når vi bruker kart med stor målestokk kan vi lese misvisningen direkte av kartrosene. Den ytre sirkelen på kartrosen er orientert mot geografisk nord som er den vi bruker når vi setter kursene på kartet. Den indre sirkelen er orientert mot magnetisk nord. Det er den polen kompassnålen retter seg etter når vi ikke regner med magnetiske krefter om bord (deviasjon). Side 12 av 27

13 Magnetfeltets variasjoner (sekulærvariasjon) Side 13 av 27

14 Side 14 av 27

15 Side 15 av 27

16 Side 16 av 27

17 Strømkoblinger og kursrettelser Så lenge vi seiler på en kompasskurs må vi forholde oss til både deviasjon og misvisning. Samtidig blir vi utsatt for strøm og drift fra vind. Det er en rekke forhold og nye begreper vi må gjøre oss kjent med. (Ill.: J. Winge 2014) NB! FEIL I BILDETEKSTEN. Misvisning (: -5) Figuren viser forholdet mellom kompasskurs (KK), magnetisk kurs (MK) og rettvisende kurs (RK Beholdt) ved 5 vestlig misvisning (-5 ) og 5 vestlig deviasjon (-5 ). For å komme frem i RK Beholdt 210, kursen som er satt ut i kartet, må vi seile etter KK 220. Fra dårlig til god kurs Vi seiler på en fast KK (KompassKurs = Den dårligste av alle dårlige kurser. Den må rettes for all påvirkning), beholder fortegn (minus for vestlig deviasjon og misvisning, pluss for østlig) og kan bli utsatt for strøm som setter mot (Rett strømkobling) og drift fra vind som blåser fra, og ser hvor vi havner i kartet, RK Beholdt, eller RV (Kartkurs = Den beste av alle gode kurser). KompassKurs = Den dårligste av alle dårlige kurser Kartkurs, RK Beholdt, eller RV kurs = Den beste av alle gode kurser Side 17 av 27

18 Fra god til dårlig kurs Vi skal frem etter Kartkurs (RK Beholdt, eller RV = Den beste av alle gode kurser), og retter KompassKursen (KK = Den dårligste av alle dårlige kurser) for eventuell strøm som setter mot (Omvendt strømkobling), drift fra vind som blåser fra, og benytter omvendt fortegn (Altså: Omvendt av minus for vestlig misvisning og deviasjon, og omvendt av pluss for østlig). Gode og dårlige kurser Mellom RK Beholdt og KK finner vi RK Seilt som er en dårligere kurs enn RK Beholdt, men bedre enn RK Styrt, MK og KK. RK Styrt er en dårligere kurs enn RK Beholdt og RK Seilt, men bedre enn MK og KK, osv. Eksempler på kursrettelser med ferdig utregnet strømkobling Fra kompasskurs (KK) til rettvisende (RV) Du styrer 295 på kompasset. Deviasjonen på kursen er -3, og misvisningen er +3. Det blåser fra babord og driften er 3. Sørlig strøm endrer kursen 4. Hvilken rettvisende kurs får du? KK 295 Dev - 3 = MK 292 Misv + 3 = RK Styrt 295 Drift Bb vind 3 = RK Seilt 298 Strøm Sørlig, kursendring 4 = RK Beh 294 Side 18 av 27

19 Fra rettvisende (RV) til kompasskurs (KK) Du skal frem i 201. Deviasjonen på kursen er -3, og misvisningen er +2. Det blåser fra babord og driften er 3. Vestlig strøm endrer kursen 4. Hva må styres på kompasset? RK Beh 201 Strøm Vestlig, kursendring 4 = RK Seilt 197 Drift Bb vind 3 = RK Styrt 194 Misv + 2 = MK 192 Dev - 3 = KK 195 Fra gyrokurs (GK) til rettvisende (RV) Du styrer 094 på gyrokompasset. Feilvisningen er + 2. Det blåser fra stb og driften er 2. Nordlig strøm endrer kursen 2. Hvilken rettvisende kurs får du? GK Styrt 094 Feilv + 2 = GK 096 Drift Stb vind 2 = RK Seilt 094 Strøm Nordlig, kursendring 2 = RK Beh 092 Fra rettvisende (RV) til gyrokurs (GK) Du skal frem i 291. Feilvisningen er + 2. Det blåser fra babord og driften er 1. Sørlig strøm endrer kursen 3. Hva må styres på gyrokompasset? RK Beh 291 Strøm Sørlig, kursendring 3 = RK Seilt 294 Drift Bb vind 1 = GK 293 Feilv + 2 = GK Styrt 291 Side 19 av 27

20 Omvendt strømkobling, steg for steg Hva blir beholden fart og RK Seilt når RK Beholdt er 146, fartøyets fart er 12 knop, og strømmen setter 270 med 1,2 knop? 1 RK Beholdt knop 2 Strøm 270-1,2 knop 3 Beholden fart = 11,2 knop 4 RK Seilt = 141 Beholden fart = 11,2 knop, RK Seilt = 141 Side 20 av 27

21 Rett strømkobling (Ill.: N. Kjærstad). Vi ser at rett strømkobling er ren vektorregning. Beholden kurs og fart (3) er resultanten av vektorene Seilt kurs, logget fart (1) og Strøm (2). Eksempler på kursrettelser uten ferdig utregnet strømkobling Eksempel A Et skip som gjør 13 knop, skal fram i rettvisende 248. Strømmen setter i retningen 203 med 1 knops fart. Misvisningen er +3. Hva blir kompasskursen og hva blir beholdt fart? RK Seilt 251 drift 0 RK Styrt 251 misv + 3 MK 248 dev + 5 KK 243 Beholdt fart 13,8 knop Side 21 av 27

22 Eksempel B Hva skal styres pr. kompass for å komme fram i rettvisende 146 når strømmen setter rettvisende 270 med 1,2 knops fart? Skipets fart er 12 knop. Misvisningen er -10. Hva blir beholden fart? RK Seilt 141 drift 0 RK Styrt 141 misv - 10 MK 151 dev - 2 KK 153 Beholdt fart 11,2 knop Oppgaver til Leksjon 5 PLOTTING Oppgave 1 Eget fartøy styrer rettvisende kurs 340, fart 20 knop. Det peiles relativt. Kl 0640 er ekko P1 i 040-9,0 nm av Kl 0646 er ekko P2 i 040-7,0 nm av Hvilke kurs- eller fartsendring må eget fartøy gjøre for at CPA skal bli 3 nautiske mil? Vi regner med at det andre fartøyet beholder sin kurs og fart, og at manøvren utføres i P3 tre minutter etter plotting. A) Hvis vi kun endrer kursen 20 til styrbord, hva må da den nye og reduserte farten bli? B) Hvis vi kun reduserer farten til 14,0 knop, hvor mye må vi da endre kurs? Oppgave 2 Du er ombord i et fartøy som gjør 12 knop og som styrer 130º da du får inn et ekko på radaren. Ekkoet peiles relativt 45º på styrbord baug 7,0 nautiske mil av. Seks minutter senere peiles samme ekko 40º på styrbord baug, 5,0 nautiske mil av. Hva er det andre fartøyets kurs og fart? Oppgave 3 Du er ombord i et fartøy som gjør 18 knop og som styrer 135º da du får inn et ekko på radaren. Ekkoet peiles relativt 40º på styrbord baug 12,0 nautiske mil av. Side 22 av 27

23 Seks minutter senere peiles samme ekko 39º på styrbord baug, 10,0 nautiske mil av. Du ønsker en CPA på 2,0 nautiske mil og velger derfor å vike. Denne unna manøveren utføres tre minutter etter annet plott. Hva blir farten dersom du kun reduserer fart og hva blir kursendringen dersom du bare endrer kurs? Oppgave 4 Egen rettvisende styrte kurs er 225, fart 18 knop. Det peiles relativt. Kl er P1 i 042, avstand 8,0 nm Kl er P2 i 040, avstand 6,2 nm Finn aspekten. LOGGER OG KORREKSJONSTALL Oppgave 5 Hva er loggens korreksjonstall når distansen etter kartet er 18,4 nautiske mil og loggens distanse er 19,2 nautiske mil? Oppgave 6 Hvor mange prosent viser loggen for mye når den riktige distansen er 33 nautiske mil og loggens distanse er 34,2 nautiske mil? Oppgave 7 Man skal seile en distanse som etter kartet er 48 nautiske mil. Loggen viser 10 ved reisens start. Hva skal loggen vise når distansen er utseilt hvis loggen gir 5% for store distanser? Oppgave 8 Man skal seile ut en distanse som etter kartet er 58 nautiske mil. Loggen viser 22. Dens korreksjonstall er 1,04. Hva skal loggen vise når distansen er utseilt? STRØMKOBLINGER OG KURSRETTELSER Oppgave 9 Hva blir rettvisende seilt kurs dersom kompasskursen er 191, deviasjonen +1, misvisningen 15 W og vi har vind fra WSW som gir oss en drift på 23? Oppgave 10 Hva skal styres pr. kompass for å komme fram i rettvisende 146 når strømmen setter rettvisende 270 med 1,2 knops fart? Skipets fart er 12 knop. Misvisningen er -10 og deviasjonen -2. Hva blir beholden fart? Oppgave 11 Du styrer 065 på kompasset. Deviasjonen på denne kursen er - 6, og misvisningen i området er + 3. Vinden kommer fra styrbord, og du anslår driften til 4. Strømmen setter NW med 2 knop, og logget fart er 6 knop. Hva blir rettvisende beholdt kurs og beholdt fart? Side 23 av 27

24 Oppgave 12 Du seiler i et område hvor misvisningen er 0. Hva er deviasjonen dersom du styrer 225 på kompasset og din rettvisende kurs er 230? Oppgave 13 Når skipet blir utsatt for sidevind og sjø, settes den til side i forhold til styrt kurs. Hva kalles vinkelen mellom styrt og seilt kurs? Oppgave 14 Klokken 0412, loggvisende 13,6, leser du av følgende posisjon fra GPS: N ' E ' Siden du kom på vakt, har du måttet styre en del opp mot hva du mener er strøm i farvannet. Det er vindstille, så drift er utelukket. Etter å ha sjekket loggen, dekksdagboken og andre publikasjoner, samt gjort noen enkle kalkulasjoner, finner du at strømmen setter med 2,0 knop i retning 060. Hva må du styre på gyrokompasset fra klokken 0412 hvis du fortsatt skal passere 1,5 nautiske mil tvers av Marstein fyr (med andre ord på rettvisende beholdt kurs på 003 )? Hva blir beholdt fart (fart over grunn)? Oppgave 15 Du befinner deg en morgen i farvannet sørøst for Tromøya utenfor Arendal. Du er på vei inn til Arendal for å laste og du vil seile inn i hvit sektor til lykta på indre (lille) Torungen slik at du får staken på Makrellboen på babord baug. Du finner av kartet at dette gir en rettvisende beholdt kurs på 252. Det er helt vindstille og ingen dermed ingen drift, men du blir utsatt for strøm. Strømmen setter i 220 med en fart på 2 knop. Hva blir rettvisende styrt kurs hvis du fortsatt skal følge hvit sektor til lykta på indre Torungen (rettvisende beholdt kurs 252 ), og hva blir den beholdte farten? Oppgave 16 Etter kartet er rettvisende beholdt kurs 138. Distansen er 96 nautiske mil. Hva skal styres på kompasset, og hvor lang tid går med til seilasen, når logget fart er 12 knop og strømmen setter 040 med 3 knops fart? Driften er beregnet til 5, og vinden kommer fra NNE. Misvisningen er 0 og deviasjonen +7 Oppgave 17 Dersom du peiler et objekt (fyr, stake, odde e.l.) over magnetkompasset, hvordan skal du da "rette" peilingen med tanke på misvisning og deviasjon? La oss for eksempel si at du styrer en kompasskurs på 125º og tar ut en kompasspeiling på 035º. Fra kompasskurs (KK) til rettvisende (RV) Oppgave 18 Side 24 av 27

25 Oppgave 19 Oppgave 20 Fra rettvisende (RV) til kompasskurs (KK) Oppgave 21 Du skal frem i 295. Deviasjonen på kursen er -3, og misvisningen er +1. Det blåser fra babord og driften er 3. Sørlig strøm endrer kursen 1. Hva må styres på kompasset? Oppgave 22 Du skal frem i 292. Deviasjonen på kursen er -3, og misvisningen er +2. Det blåser fra babord og driften er 2. Sørlig strøm endrer kursen 3. Hva må styres på kompasset? Oppgave 23 Du skal frem i 093. Deviasjonen på kursen er -1, og misvisningen er + 2. Det er sørlig vind og driften er 1. Nordlig strøm endrer kursen 2. Hva må styres på kompasset? Fra gyrokurs (GK) til rettvisende (RV) Oppgave 24 Du styrer 194 på gyrokompasset. Feilvisningen er +2. Det blåser fra babord og driften er 2. Vestlig strøm endrer kursen 2. Hvilken rettvisende kurs får du? Oppgave 25 Du styrer 294 på gyrokompasset. Feilvisningen er +1. Det blåser fra babord og driften er 3. Sørlig strøm endrer kursen 4. Hvilken rettvisende kurs får du? Oppgave 26 Du styrer 094 på gyrokompasset. Feilvisningen er +2. Det er sørlig vind og driften er 1. Nordlig strøm endrer kursen 2. Hvilken rettvisende kurs får du? Fra rettvisende (RV) til gyrokurs (GK) Oppgave 27 Du skal frem i 092. Feilvisningen er +2. Det blåser fra stb og driften er 2. Nordlig strøm endrer kursen 2. Hva må styres på gyrokompasset? Oppgave 28 Du skal frem i 294. Feilvisningen er +3. Det blåser fra babord og driften er 3. Sørlig strøm endrer kursen 4. Hva må styres på gyrokompasset? Side 25 av 27

26 Oppgave 29 Du skal frem i 093. Feilvisningen er +2. Det er sørlig vind og driften er 1. Nordlig strøm endrer kursen 2. Hva må styres på gyrokompasset? Fasit til oppgaver, Leksjon 5 Oppgave 1 A) Vi må redusere farten til 11 knop, B) 30 til styrbord Oppgave 2 Det andre fartøyets kurs er 044º og farten 18 knop Oppgave 3 Kun fartsendring: Reduserer til 15 knop Kun kursendring: Endrer kurs 10º til styrbord Oppgave 4 Andre fartøyets relative kurs 294 Relativ peileretning 220 Aspekten 074 bb. eller 286 Oppgave 5 0,96 Oppgave 6 3,64 % Oppgave 7 Loggen viser da 60,4 ~ 60 Oppgave 8 77 Oppgave Oppgave 10 Kompasskursen blir 153 og beholdt fart er 11,2 knop Oppgave 11 RK beh er 038 og beh fart er 5,8 kn Oppgave 12 Deviasjonen er +5 Oppgave 13 Drift-vinkel Oppgave 14 Gyrokurs fra kl 0412 er 352. Beholdt fart (fart over grunn) 8,8 knop. Side 26 av 27

27 Oppgave 15 Rettvisende styrt kurs blir 258. Beholdt fart (fart over grunn) 12,1 knop. Oppgave og 8 timer 44 minutter Oppgave 17 Du retter peilingen slik som du retter en vanlig kompasskurs, finner deviasjonen til kursen du styrer (125º), og retter deretter for misvisning. Oppgave 18 RvK 092 Oppgave 19 RvK 208 Oppgave 20 RvK 091 Oppgave 21 KK 295 Oppgave 22 KK 294 Oppgave 23 KK 095 Oppgave 24 RvK 200 Oppgave 25 RvK 294 Oppgave 26 RvK 092 Oppgave 27 GK Styrt 094 Oppgave 28 GK Styrt 292 Oppgave 29 GK Styrt 094 Side 27 av 27

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, DH.4.1.1.14 Versjon 1.04 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side Linda Karlsen Heidi Brastad og Lars Arne

Detaljer

BÅTFØRERPRØVE. Sammendrag av det viktigste. Joakim Myrvoll Johansen

BÅTFØRERPRØVE. Sammendrag av det viktigste. Joakim Myrvoll Johansen BÅTFØRERPRØVE 2012 Sammendrag av det viktigste Joakim Myrvoll Johansen Innhold Båten... 2 Stabilitet... 2 Utstyr... 2 Motor... 2 Ansvar... 2 Forsikring... 2 Regler... 2 Fartøyskategorier... 2 Maritimt

Detaljer

For å finne bakkehastighet ved kjent vind, vindretning, flyretning og airspeed:

For å finne bakkehastighet ved kjent vind, vindretning, flyretning og airspeed: For å finne bakkehastighet ved kjent vind, vindretning, flyretning og airspeed: INFO: Vinden kommer fra 300 grader, og er 20 knop. Snurr Azimutskiva på 300 grader, og marker 20 knop med et kryss rett ovenfor

Detaljer

FØRSTESTYRMANNS - MERKET

FØRSTESTYRMANNS - MERKET FØRSTESTYRMANNS - MERKET 1. Tilfredsstill kravene til Annenstyrmannsmerket og Annenmaskinistmerket. Ferdighetene til Jungmannsmerket, Lettmatrosmerket, Matrosmerket og Annenstyr-mannsmerket kan du lese

Detaljer

EKSAMEN 1457 SEILING, PRAKTISK FORDYPNING (inkludert denne forsiden) Hjelpemiddel: Kompass, linjaler, passer, kalkulator

EKSAMEN 1457 SEILING, PRAKTISK FORDYPNING (inkludert denne forsiden) Hjelpemiddel: Kompass, linjaler, passer, kalkulator EKSAMEN 1457 SEILING, PRAKTISK FORDYPNING 08.11.2016 Tid: 4 timer (9-13) Målform: Sidetall: Bokmål/nynorsk 6 (inkludert denne forsiden) Hjelpemiddel: Kompass, linjaler, passer, kalkulator Merknader: Ingen

Detaljer

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01A - Navigering på det operative nivået Utgave: 1.03 Skrevet av: Vidar Johan Hanssen Gjelder fra: 22.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.:

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene - ISAFs Kappseilingsregler for 2013-2016 1.2.

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Hvor i all verden? Helge Jellestad

Hvor i all verden? Helge Jellestad Helge Jellestad Hvor i all verden? Vi presenterer her deler av et et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole. Hele opplegget kan du lese mer om på www.caspar.no/tangenten/2009/hvor-i-all-verden.pdf.

Detaljer

Pinsesamlingen 2007. Hvordan seile fortere og få bedre plasseringer? Tore Aarønæs Larvik Seilforening - Viksfjord

Pinsesamlingen 2007. Hvordan seile fortere og få bedre plasseringer? Tore Aarønæs Larvik Seilforening - Viksfjord Pinsesamlingen 2007 Hvordan seile fortere og få bedre plasseringer? Tore Aarønæs Larvik Seilforening - Viksfjord GOD START Tre ting TEKNIKK Seiltrim og boat speed Riggtrim Slag Jibb Bøyerunding Vektplassering

Detaljer

Eksamen. Eksamensdato: Fagkode: MAR2002 Fagnavn: Skipstekniske tjenester. Programområde: Maritime fag. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. Eksamensdato: Fagkode: MAR2002 Fagnavn: Skipstekniske tjenester. Programområde: Maritime fag. Nynorsk/Bokmål Eksamen Eksamensdato: 01.06.2016 Fagkode: MAR2002 Fagnavn: Skipstekniske tjenester Programområde: Maritime fag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

SAS INTERSKANDINAVISK

SAS INTERSKANDINAVISK SAS INTERSKANDINAVISK Oselvar regatta 23. august 2014 Arrangør: Havn: Arena: / SAS seil-klubb Norge Mildevågen, Bergen Ytre Fanafjorden / Korsfjorden SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 03.08. 2014 Seilingsbestemmelsene

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

Hurtig guide kalibrering p70/p70r

Hurtig guide kalibrering p70/p70r Hurtig guide kalibrering p70/p70r ALLE AUTOPILOTER MÅ KALIBRERES FØR BRUK. PILOTEN MÅ IKKE BENYTTES FØR HAVNE OG SJØ KALIBRERINGEN ER GJENNOMFØRT Første gang du skrur på instrumentet må du stille inn språk

Detaljer

Toktsrapport 2016 for. M/K «Andholmen». M/K «Andholmen» stevner inn Byfjorden mot Stavanger.

Toktsrapport 2016 for. M/K «Andholmen». M/K «Andholmen» stevner inn Byfjorden mot Stavanger. Toktsrapport 2016 for M/K «Andholmen». M/K «Andholmen» stevner inn Byfjorden mot Stavanger. Toktsrapport 2016 for M/K «Andholmen». April. Onsdag 20 April var det klart for årets første prøvetur i farvannet

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Toktsrapport 2015 for. M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet!

Toktsrapport 2015 for. M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet! Toktsrapport 2015 for M/K «Andholmen». Ny sylinder med ny topp er kommet på plass i maskinrommet! Toktsrapport 2015 for M/K «Andholmen. April. Onsdag 15. April ble det gjennomført en prøvetur i nærområdet

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli.

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 3 cm 0 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til rundbane- & offshorerace lørdag 5. juli, samt offshorerace søndag 6. Juli. Offshore

Detaljer

Emne Formel Størrelse/Merknad. Formelhefte. Teknisk Fagskole, Dekksoffisers linje. Funksjon 1: Navigering. MARFAG Rev

Emne Formel Størrelse/Merknad. Formelhefte. Teknisk Fagskole, Dekksoffisers linje. Funksjon 1: Navigering. MARFAG Rev Formelhefte Teknisk Fagskole, Dekksoffisers linje Funksjon 1: Navigering MARFAG Rev. 27.04.18 MARFAG 1 INNHOLD Kapittel TERRESTRISK NAVIGASJON 1. Definisjoner...3 2. Kursrettelser.4 3. Kurser; vind og

Detaljer

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER

Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Knarr 2013 Bergens Seilforening 24. - 25. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert som kategori

Detaljer

Fornavn. Etternavn. Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft.

Fornavn. Etternavn. Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft. 1 Magnetiske poler Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft. 1. Nevn fem objekter som en magnet vil tiltrekke seg. 2. Hva kalles

Detaljer

Tema. Beskrivelse. Husk!

Tema. Beskrivelse. Husk! Dette er ment som en hjelpeoversikt når du bruker boka til å repetisjon. Bruk Sammendrag etter hvert kapittel som hjelp. Verktøykassen fra side 272 i boka er og til stor hjelp for repetisjon til terminprøve.

Detaljer

GPS kurs. Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også

GPS kurs. Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også GPS kurs Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også 1 Funksjoner Pages bla mellom flere moduser Position Compass Waypoints - posisjoner MOB man

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK Outboard pilot for HDS Touch og HDS Gen3 Brukerhåndbok NORSK Outboard motor autopilot Lowrance SmartSteer interface (Autopilot betjeningskontroller) sørger for styring og kontroll av utenbordsmotor. Autopiloten

Detaljer

17 FOR SAMME HALSER; RIKTIG KURS

17 FOR SAMME HALSER; RIKTIG KURS 16 ENDRE KURS 16.1 Når en båt med rett til veien endrer kurs, skal den gi den andre båten plass til å holde av veien. 16.2 Etter startsignalet gjelder i tillegg at når en båt for babord halser holder av

Detaljer

Moss Raymarine Race. Regatta og sosial mønstring i hjertet av Moss. Seilingsbestemmelser Distanseseilas LYS

Moss Raymarine Race. Regatta og sosial mønstring i hjertet av Moss. Seilingsbestemmelser Distanseseilas LYS Moss Raymarine Race Regatta og sosial mønstring i hjertet av Moss. Seilingsbestemmelser 19. - 21. august 2011 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2011 2012

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2011 2012 Bokmål Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 011 01 Første runde. november 011 Ikke bla om før læreren sier fra! Abelkonkurransens første runde består av 0 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel

Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel MUS2006 - Musikk og bevegelse Innhold Dette dokumentet viser skjermbilder av steg-for-steg plotting i LibreOffice og Excel på Mac, og Excel på Windows.

Detaljer

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: 990533865

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: 990533865 Vil du gi din støtte til? du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i! Vil du gi din støtte til? du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte

Detaljer

Matematikk og kart et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole

Matematikk og kart et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole Helge Jellestad, Laksevåg videregående skole Matematikk og kart et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole Kart er en grei tilnærming til trigonometri. Avstanden mellom koordinatene

Detaljer

Last ned Kystnavigasjon - Jon Winge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kystnavigasjon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kystnavigasjon - Jon Winge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kystnavigasjon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kystnavigasjon - Jon Winge Last ned Forfatter: Jon Winge ISBN: 9788204099679 Antall sider: 239 Format: PDF Filstørrelse: 14.10 Mb Gir innføring i terrestrisk og elektronisk navigasjon på nivået

Detaljer

1 påvirker: - årstider - døgnvariasjoner. 2 - parallellsirkel - storsirkel, småsirkel - loksodrom - meridian

1 påvirker: - årstider - døgnvariasjoner. 2 - parallellsirkel - storsirkel, småsirkel - loksodrom - meridian 06 Navigasjon Pensumet avviker fra pensum for LAPL - har ikke: 1=Kjennskap, =Redegjør, =Forklar. Radionavigasjon, NDB, VOR/ILS og DME. Referanse Pensum detaljer og tilhørense målkrav Vekt NAVIGASJONENS

Detaljer

Opplæring i orientering

Opplæring i orientering Anbefalt målgruppe: Voksne/eldre ungdom Opplegget kan også brukes når barn skal lære, men husk at barn liker bedre å leke mer når de skal lære! Anbefalte litteratur: Se anbefalte arbeidshefter og litteratur

Detaljer

KRETSMESTERSKAP OG VESTFOLD CUP. for JOLLER

KRETSMESTERSKAP OG VESTFOLD CUP. for JOLLER KRETSMESTERSKAP OG VESTFOLD CUP for JOLLER 05. 06. september 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs generelle

Detaljer

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER Organiserende myndighet er Molde Seilforening i samarbeid med Ålesunds Seilforening. 1 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Navigasjon i åpen sjø, D5LA

Navigasjon i åpen sjø, D5LA Navigasjon i åpen sjø, D5LA En lærebok om hvordan man navigerer når det ikke er land å se til noen kant. Det dekker pensum til sertifikatet D5LA (Fritidsskippersertifikat for ubegrenset fartsområde). Det

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Revidert 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler... 3 1.1 Sjømannskap... 3 1.2 Lover og regler... 4 1.3 Navigasjon og kartlesing...

Detaljer

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10.

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10. R A P P O R T Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 Telefax: 73 51 5 2 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel Rapport nr Antall sider Dato 12.1.21 Gradering Rapport fra demotur til

Detaljer

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial 25.-26. april 2015 på Fjærholmen arrangør Tønsberg Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap i Killing 16. 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og Killingklubben 1. Regler

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 8 dag 1 1. Tidlig en morgen starter en snegle på bakken og klatrer oppover en 12 meter høy stolpe. Hver dag kryper den 2 meter oppover, men om natten sklir den

Detaljer

Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen

Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen Andholmen i Oslo under 100-års jubileet for unionsoppløsningen 7. Juni 2005. NRK/ Nitimen s Pål Thoresen intervjuer besetningen. Fra v. Eilf Christiansen, Johan Henrik

Detaljer

KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015

KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015 KM / MR-CUP 5-2015 1 av 5 KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015 Seilingsbestemmelser Ålesunds Seilforening 19-20 September 2015 1. Regler 1.1. NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame,

Detaljer

S T YRINGSREGLENE S JØMANNSKAP VIKEREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR MOTORBÅTER

S T YRINGSREGLENE S JØMANNSKAP VIKEREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR MOTORBÅTER P R A K T I S K S E I L A S T E M A H E F T E 4 2 3 S JØMANNSKAP S T YRINGSREGLENE INNHOLDSFORTEGNELSE SJØMANNSKAP............... s 2 STYRINGSREGLENE............. s 3 LANTERNER.................. s 5 SPESIALLYS

Detaljer

Sjøkrigsskolen. Bacheloroppgave. Fagområde: Operativ Marine. Klasse: OM 3. Thomas Loddengaard. Antall sider (inkl. forside): Antall ord: 1/20

Sjøkrigsskolen. Bacheloroppgave. Fagområde: Operativ Marine. Klasse: OM 3. Thomas Loddengaard. Antall sider (inkl. forside): Antall ord: 1/20 Sjøkrigsskolen Bacheloroppgave Fagområde: Operativ Marine Klasse: OM 3 Thomas Loddengaard Antall sider (inkl. forside): 20 Antall ord: 5199 1/20 Oppgaveformulering Min problemstilling er som følger: Hvordan

Detaljer

REPETISJONSSTOFF NAVIGASJON TEKNISK FAGSKOLE

REPETISJONSSTOFF NAVIGASJON TEKNISK FAGSKOLE REPETISJONSSTOFF NAVIGASJON FOR TEKNISK FAGSKOLE Uten ansvar for mulige feil!! 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. Avvikning - forandret lengde - kurs s. 3 Middelbreddeseilas s. 3 Voksende seilas - merkatorseilas s.

Detaljer

Lage en ny spillverden

Lage en ny spillverden Et spill er ikke like spennende om man bare kan gå rundt og snakke med folk. I denne utfordringen lærer du å legge til små hendelser, som her kan gjøre at man vinner og taper spillet. Du vil også lære

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP 2013 OSELVAR 8m 2 spriseil 9.- 11. august Arrangør: Siglarlaget Njord/Tysnes PB 38 5696 TYSNES Medarrangør: Milde Båtlag Seilingsbestemmelser Versjon av 2013-07-31 (Revisjon kan forekomme

Detaljer

SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015

SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015 KM Joller 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

Høststormen 17.10.2015

Høststormen 17.10.2015 Høststormen 17.10.2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016 og Klassereglene for NORrating. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Flødeseilasen 2011

Seilingsbestemmelser for Flødeseilasen 2011 Seilingsbestemmelser for Flødeseilasen 2011 Regler Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. Skandinavisk Seilforbunds tillegg og Norges Seilforbunds sikkerhetsbestemmelser

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler 3 1.1 Sjømannskap 3 1.2 Lover og regler 4 1.3 Navigasjon og kartlesing 5 1.4 Spesielt viktige

Detaljer

PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN:

PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN: 1 PLANLEGGE EN VFR NAVIGASJONSPLAN: 1. Bestemme rute for flyturen 2. Alternativ flyplass 3. Væreopplysninger for ruten, destinasjonen og alternativ flyplass 4. Sjekke NOTAM 5. Lage en operasjonell navigasjonsplan

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Arendals Seilforening arrangerer NORGESMESTERSKAP 2012 for E-Jolle Lag 21. til 23. september 2012 SEILINGSBESTEMMELSER ORGANISERENDE MYNDIGHET: Arendal Seilforening 1. REGLER: 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Last ned Norsk fyrliste Last ned. Last ned e-bok ny norsk Norsk fyrliste 2012 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Norsk fyrliste Last ned. Last ned e-bok ny norsk Norsk fyrliste 2012 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Norsk fyrliste 2012 Last ned ISBN: 9788245013542 Antall sider: 757 Format: PDF Filstørrelse:37.49 Mb Norsk fyrliste beskriver maritime fyrinnretninger på land og i sjøen som gir lyssignaler. Oppmåling

Detaljer

18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke

18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke 18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens den andre står opp merket,

Detaljer

Blue Riband REGATTAREGLER

Blue Riband REGATTAREGLER REGATTAREGLER Blue Riband Kofferten innholder: 1 spillebrett 1 terning 12 brikker i 6 ulike farger (6 spillebrikker og 6 brikker for å samle redningsbøyene på) 30 lastebrikker i ulike farger 40 redningsbøyer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Moss Raymarine Race 2013

SEILINGSBESTEMMELSER Moss Raymarine Race 2013 16. - 18. august 2013 SEILINGSBESTEMMELSER Moss Raymarine Race 2013 DISTANSESELAS NOR rating MOSS SEILFORENING MOSS ER SEILING Anno 1960 SEILINGSBESTEMMELSER, Distanse NOR rating ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Er det noe vits å kunne slike ting???.. Ja absolutt!

Er det noe vits å kunne slike ting???.. Ja absolutt! Navigasjon for PPG piloter Er det noe vits å kunne slike ting???.. Ja absolutt! Du vil ha mye bedre kontroll over turene dine, spesielt de litt lengre Slik kunnskap bringer en ny dimensjon til motorturene

Detaljer

Høststormen 18.10.2014

Høststormen 18.10.2014 Høststormen 18.10.2014 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016 og Klassereglene for NORrating. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

ESERO AKTIVITET STORE OG SMÅ PLANETER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET STORE OG SMÅ PLANETER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 5-6 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 50 minutter Å: vite at de åtte planetene har forskjellige størrelser lære navnene på planetene

Detaljer

Kanter, kanter, mange mangekanter

Kanter, kanter, mange mangekanter Kanter, kanter, mange mangekanter Nybegynner Processing PDF Introduksjon: Her skal vi se på litt mer avansert opptegning og bevegelse. Vi skal ta utgangspunkt i oppgaven om den sprettende ballen, men bytte

Detaljer

OUSTØYREGATTAEN. 8. og 9. september 2012 PROGRAM

OUSTØYREGATTAEN. 8. og 9. september 2012 PROGRAM FROGNERKILEN SEILFORENING OUSTØYREGATTAEN 8. og 9. september 2012 PROGRAM Frognerkilens Seilforening har med dette gleden av å innby alle medlemmer i Frognerkilens Båtforening av 1860 til årets Oustøyregatta.

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2016 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 2/5,9/5,23/5,30/5,6/6,13/6,20/6

Detaljer

OSLOFJORDEN RUNDT SEILINGSBESTEMMELSER

OSLOFJORDEN RUNDT SEILINGSBESTEMMELSER OSLOFJORDEN RUNDT 29.05.2015 30.05.2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Seilasene er underlagt 'reglene' slik de er definert i ISAF kappseilingsregler,

Detaljer

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN Roknappen Roknappen Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene det er å ro tradisjonsbåter. I dette heftet har vi beskrevet noen enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve

Detaljer

Seilingsbestemmelser (rev. 24.6)

Seilingsbestemmelser (rev. 24.6) Seilingsbestemmelser (rev. 24.6) 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD APPENDIKS F KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD Kiteboard baneseilas skal seiles under Kappseilingsreglene slik de er endret ved dette appendiks. Uttrykket båt andre steder i kappseilingsreglene betyr det

Detaljer

Last ned Norsk fyrliste Last ned. Last ned e-bok ny norsk Norsk fyrliste 2016 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Norsk fyrliste Last ned. Last ned e-bok ny norsk Norsk fyrliste 2016 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Norsk fyrliste 2016 Last ned ISBN: 9788245020809 Antall sider: 799 Format: PDF Filstørrelse:12.43 Mb Norsk fyrliste beskriver maritime fyrinnretninger på land og i sjøen som gir lyssignaler. Oppmåling

Detaljer

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler.

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. Spilleregler INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. SPILLET I KOTE TEKK Det er lov å stjele i Ordskifte! Spillerne skal

Detaljer

Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen.

Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen. Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen. Andholmen på Tau slipp, April 2007. Toktsrapport 2007 for M/K ANDHOLMEN. April. Fartøyet ble den 16. April seilt til Tau og slippsatt ved TAU SLIPP for kontroll/vedlikehold

Detaljer

BLÅVEISEN SEILINGSBESTEMMELSER

BLÅVEISEN SEILINGSBESTEMMELSER BLÅVEISEN 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT KNS Seilsportsenter, Oslo SEILINGSBESTEMMELSER Henvendelser: Under regattaen til regattakontoret: Regattakontoret vil være på Seilsportsenter,

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Matematikk og fysikk RF3100

Matematikk og fysikk RF3100 DUMMY Matematikk og fysikk RF3100 Øving 16. mars 2015 Tidsfrist: 23. mars 2015 klokken 14.00 Oppgave 1 Her skal vi se på hvordan man kan sikte seg inn på stridsvogner i bevegelse. Ved t = 0 befinner vi

Detaljer

Seilkurs for begynnere. Teoridel. SEILEREN ELB Nielsen Kruttverkveien 26 B 1482 Nittedal

Seilkurs for begynnere. Teoridel. SEILEREN ELB Nielsen Kruttverkveien 26 B 1482 Nittedal Seilkurs for begynnere Teoridel SEILEREN ELB Nielsen Kruttverkveien 26 B 1482 Nittedal www.seileren.com 1 Innhold Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Forord Båtens terminologi Seiling i teorien Fysikken

Detaljer

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det 10-mila 2014 Tidligere løp i omra det Smålandskavlen 1996 I samme område som 10-mila. O-ringen 2009 I samme område som 10-mila. Spesielt 5. etappe. Terreng og kart Terreng Terrenget er generelt flatt,

Detaljer

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen Bruk av VHF i nødsituasjon Terje Hanssen Min bakgrunn Båt i over 30 år FORTUNA TEEL i 13 år Frivillig på redningsskøyta i 9 år (fører i 5 år) Agenda Når er man i nød? Hvem bør man kontakte og hva skjer?

Detaljer

Kretsmesterskap / KC / Klubbmesterskap

Kretsmesterskap / KC / Klubbmesterskap Kretsmesterskap / KC / Klubbmesterskap Arendals Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller og brett lørdag 25. august og søndag 26. august 2007 og KC for joller og brett 25. august. Klubbmesterskap

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 Henri Lloyd Doublehanded Serie Oslofjord 2014 Arrangør: Bærum Seilforening Seilasene vil bli arrangert mandag 19. mai, mandag 2. juni, mandag 18. august og mandag 1.

Detaljer

Båtførerprøven. Obligatorisk for fører av båter. Under 16: over 8 m med mer enn 25 hk. Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop. Unntak: født før 1.1.

Båtførerprøven. Obligatorisk for fører av båter. Under 16: over 8 m med mer enn 25 hk. Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop. Unntak: født før 1.1. Velkommen! Båtførerprøven Obligatorisk for fører av båter over 8 m med mer enn 25 hk Unntak: født før 1.1.1980 Under 16: Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop Båtførerprøven Digital test Kan ta prøven fra

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 4 dag 1 1. Hvor mange av de ett hundre første positive heltallene, 1, 2, 3,, 99, 100, er delelig med 2, 3, 4 og 5? A)0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 2. Ett tusen terninger

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. november 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Versjon 2, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Løsningsord for kalenderen er RAKETTBASE PRESIS KLOKKA TO A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P Q R S T U

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

Læring. Brukerguide + = Hva er KS Læring? Logg deg på Fra forsiden velg Logg inn i øvre høyre hjørne av skjermen. Utstyr for lyd og bilde

Læring. Brukerguide + = Hva er KS Læring? Logg deg på Fra forsiden velg Logg inn i øvre høyre hjørne av skjermen. Utstyr for lyd og bilde Hva er KS Læring? KS Læring er en felles læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner i Norge. På KS Læring finner du nettkurs og ressurser til fritt bruk. Du finner alt fra et lokalt nyansattkurs for

Detaljer

Læreplan for opplæring av. førere og styrmenn av. fritidsbåter inntil 50 tonn D5L

Læreplan for opplæring av. førere og styrmenn av. fritidsbåter inntil 50 tonn D5L Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 50 tonn D5L Oslo, 18. oktober 2004 Innhold: 1 Generell informasjon...3 Beskrivelse av kurset...3 Kompetanse...3 2 Mål...3 3 Undervisningsformer...3

Detaljer

Hva er trening? Melges 24-31.mai 2007

Hva er trening? Melges 24-31.mai 2007 Hva er trening? Melges 24-31.mai 2007 Espen Guttormsen Sportssjef Målsetning med kurset Trening: Generell forståelse for hvordan trene. Basic trim forståelse Generelle regattaforberedelser. Norges mestvinnende

Detaljer