Kristiansand KRISTIANSAND. KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fra SE. KRISTIANSAND NOKRS Sjøkart Nr. 9, 459

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansand KRISTIANSAND. KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fra SE. KRISTIANSAND NOKRS Sjøkart Nr. 9, 459"

Transkript

1 KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fa SE Foto: Eiliv Leen KRISTIANSAND NOKRS Sjøkat N., Havneinfo: Havnekontoet Tlf + Vakttlf Fax VHF / (t) Losfomidlingen Kistiansand Hoten VHF kanal / Tlf + Fax + Kistiansand by a ca innbyggee (). Helt fa byens gunnleggelse i a den væt et kommesielt, militæt og kultuelt fovaltningssentum fo Agdefylkene. Kistiansands næingsliv e vel avbalanset med ovedvekten på industi, andel, skipsfat og sevice-næingen. Bedden i ykeslivet, og Kistiansands landsdelsfunksjon som kommunikasjons-, administasjons- og skolesentum a gitt gunnlag fo en gunstig sosiologisk sammensetning av byens befolkning. Byen a god vei- og jenbanefobindelse med det øvige land. Rutebiltafikken med nabobyene og landdistiktet e godt utbygget. Fa Kjevik flyplass a Kistiansand flyfobindelse med innog utland. De viktigste vaeslag som impotees e kon, mel, gjødning, kull, koks, olje, bensin, nikkelmatte, malm, jen, sement og åaluminium. På ekspotsiden e de viktigste vaeslag papi, wallboad, aluminium, nikkel, kobbe, telast, finé, feosilisium, elektodemasse, kvats, fisk, umme og eke. Havna anløpes av de fleste kystutebåte, og a elles godsutefobindelse til de viktigste avne i Skandinavia, det euopeiske kontinent, Stobitannia, Syd-/Nod-Ameika og Canada. Et makant tekk i dagens avnebilde e bilfejene og utigbåt i ute på Hitsals, bilfeje til Gøtebog og Newcastle og et stot antall spesialskip, og containetafikken som e unde ask utvikling. Utbyggingen av Kistiansands avn med modene anlegg fo gods og passasjee a oldt følge med tiden. Havna oldes åpen fo tafikk selv unde stenge isvinte. Havna e godt utstyt med seviceinnetninge, slepebåtselskap med slepebåte, oljebunkingsanlegg, skipsbyggeie. I avna e det flee skipsandlee som kan levee poviant og skipsutsty til alle døgnets tide. Sjøkatfoandlee. Feskvann kan fylles ved alle offentlige kaie og fa lekte. Sjøfatsdiektoatet i Kistiansand a kontollkonto fo nautiske instumente. Stømvaiasjonene e minimale. Ankingsfooldene e gode. Fatøye som ikke a fått anvist anke- elle fotøyningsplass skal anke slik at de oppsvaiet ved SW-lig vind ikke komme E fo en linje tukket mellom vestpynten av Dybingen og Kolsdalspipa. Fatøye som e undegitt kaantene skal også anke e. Gense fo Kistiansand avnedistikt, se sjøkat. Kistiansand e stasjon fo innseilingslosene. Stasjonen e utstyt med VHF-anlegg, kanal og fo kommuniseing med skip. Tlf, faks. Havnekontoet, Gavane, tlf, faks. Havnevakten (-times vakt) lytte VHF kanal og, vakttlf. Alle fatøye ove bt skal melde inn-/utpasseing til/fa avna på VHF kanal til avnevakten. BaentsWatc - - Utdag fa Den noske Los, utgave. Med tillatelse fa Statens Katvek. NOKRS -

2 BaentsWatc - - Utdag fa Den noske Los, utgave. Med tillatelse fa Statens Katvek. KRISTIANSAND ''' Laelle veft Lundsbua () KRISTIANSAND Austeavn Kongens M : veft T m m WGS- '' Kuvika Kistiansolm p Sugga Sogndalstøbukta Kuln Tangen '' Galgebegtangen a) Galten p c) Ånenskjæet AUSTERHAVN Pestboen p p '' Nodeviga Oddeøya ''' Det e følgende kaie i Kistiansand (se avneskisse/foto), Honnøbygga, m betongbygge, dybde fa NE,-,- numme i paente s efeee til kainumme i avnekat n :, m. ''' '' Austeavn. Kuolmen Maina, båtavn med teutstikke, SW-siden,, +,m, dybde fa NW,-,-, m,,-,-, m og NE-siden,, m, dybde fa S,-,-, m. Popan, diesel-, bensin- og vannfylling (Statoil), se også liste med Bunkesovesikt bak i boka. Utleie av småbåte og påengsmotoe. Moto- og mainesevice. Kan. I Betesbukta, ved siden av Kuolmen Maina, Roligeden badeplass og camping med estauant. Fatøye med inntil, m dypgående kan gå opp til bua i Ota (Lundsbua). Løpet gunnes ofte opp og må fa tid til annen mudes. W-siden av Ota:. m spuntveggkai, dybde fa SE,-,-,-, m.. Tangen Bygge (kai ) i folengelse med kai ), m betongkai, dybde fa SE,-,-,-, m.. Sølandets Sylindesevice med sammenengende kaie: a) SE-ligst, m betongkai, dybde fa SE,-,-, m. m betongkai, dybde fa SE,-,-, m. c) m tekai dybde fa SE,-,-,-,-, m. d) NW-ligst, m tekai, dybde fa SE,-, m. Repaasjon av motoe. Kan tonn. Skipselektisk veksted.. F Reinadt & Co med m betongkai, dybde fa SE,-,-,-,-, m.. Kistiansand Gjesteavn (ca gjesteplasse): a) Fotøyning langs molo, kai og flytebygge. Langs oten, m stein- og betongkai, dybde fa SE,-,-,-, m. Kun baugfotøyning. Ota '' ''' '' c) Ut fa onøbygga, + m med flytebygge av betong. Bøye lagt ut fo baugfotøyning. OTRA sett fa NW ''' Foto Eiliv Leen NOKRS -

3 KRISTIANSAND, VESTERHAVN, sett fa SE Foto: Eiliv Leen Støm og vann, seviceus/kiosk med dusj og toalette. Søppeldunke.. Nodeviga Maina og Restauant, m bunkeskai av betong med knekk, dybde fa NE,-,-, m. På S-siden, m tillegg, dybde fa E,-, m. Kiosk, telefon, diesel-, bensinog vannfylling (Sell), se også liste med Bunkesovesikt bak i boka. Toalett-tømming fo fitidsbåte.. Nodeviga Båtavn, på Oddeøysiden med m betongkai, dybde fa S,-, m. Båtekvisita, salg og sevice. Kanal N av Oddeøya til Vesteavna, bue fiseilingsøyde, m og dybde, m. Nikkelveket på NORODDEN, Kistiansand, sett fa SSW a) Foto: Eiliv Leen BaentsWatc - - Utdag fa Den noske Los, utgave. Med tillatelse fa Statens Katvek. NOKRS -

4 BaentsWatc - - Utdag fa Den noske Los, utgave. Med tillatelse fa Statens Katvek. ''' ''' '' ''' Jenbanestasjon KRISTIANSAND Vesteavn M : a) '' c) m Dokk WGS- m T a) Tollbu mm F R Havnekonto '' V Rundingen (.) V F R (.) m Lagmannsolmen Fiskeavn '' Falkonbidge a) Kolsdalsbukta Nikkelvek Gavskjæa VESTERHAVN Nododden Oddeøya G M '' Binesboen F R ''' m Vesteavn. Oljekaia (kai ), m betongkai, dybde fa S (,)-,-. Ro/Ro-Caledonien (Kai ), m betongkai, dybde (ved kai-/,-,-,-(,) m. Diesel- og vannfylling (Sell). fendefont) fa NW (,)-,-,-,-,-,-,-,-,-,-. Oddeøy kai (kai ), m betongkai, dybde fa S (,)-, m. m bed Ro/Ro-ampe i SE-enden, dybde fa SW,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, m. Teminalen a deka opplagsplass fo containee.,-,-,-,-, m. kane, - tonn. Lageus og. Kystteminalen (kai ), + m betongkai, dybde (ved m gulvflate. Konsilo tonn og sementsiloe tonn, jenbanespo og filage. No-Cago.. Ballastbygga, m tekai i knekke med m utstikke på midten. Fast fotøyning fo losbåten, politibåt og taubåte. Stømtilkobling.. Fiskebygga, + m i liten knekk, dybde fa S (,)-,-, m og,-,-,-,-,-,-,-,-, m. Skageakfisk. I kanalen mellom buene tebygge med gjestetillegg på begge side. He ligge det estauante, pube, bank, og butikke. Lagmannsolmen:. Agdekaia (kai ), m betongkai, dybde (ved kai-/fendefont) fa SW (,)-,-,-,-,-,-,-,-(,) m. Konsilo tonn.. Lagmannskaia/KST-teminalen (kai ), m betongkai, dybde (ved kai-/fendefont) fa NW (,)-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, m. m bed Ro/Ro-ampe i SE-enden, dybde fa NE,-,-, m. Lageus med m gulvflate inklusive temolage med fyseom. te-tonns mobilkane og tonns tungløftskan. '' kai-/fendefont) fa S (,)-,-,-,-,-,-,-, m og,-,-, m. Lageus med og m gulvflate.. Moens bygge (kai ), teutstikke med tillegg på side: a) SE-siden, m, dybde (ved kai-/fendefont) fa SW (,)-,-,-,-, m. SW-siden (enden), m, dybde fa NW,-,-(,) m. c) NW-siden, m, dybde(ved kai-/fendefont) fa SW,-,-,-, m. Lageus med m gulvflate.. Gamle Honnøbygga, vinkelkai av betong med tefending, SW-siden,, m, dybde fa SE,-,-, m og NW-siden, m, dybde fa SW,-,-, m.. Smits kai (kai ), Euopakaia, + m betongkai, dybde (ved kai-/fendefont) fa E,-, m og,-,-,-,-,-,-,-,-,-, m. m bed ampe i E-enden, dybde,-, m. '' ''' NOKRS -

5 . Feje-/Ro-Ro-/cuisekaie: a) Fejeleie, av betong, dybde fa SE (,)-,-,-,-,-,-, m. Fejeampe i NW-enden. Mellom fejetilleggene, + m betongkai, dybde fa NE,-,-, m og fa N,-,-,-, m. c) Utstikke med fejetillegg på begge side og ampe ved oten, E-siden, m, dybde fa S,-,-,-,-,-,-,-,-, m og W-siden,, dybde fa S,-,-,-,-,-,-,-, m. Bilfejekai fo fejen Kistiansand Hitsals, Kistiansand Gøtebog New Castle. Passasjeteminal.. Knutsen mek. veksted (KMV-kaie): a) + m vinkelkai av betong, dybde fa N,-,-, m og (,)-,-,-,-,-,-, m. Oppstillingsplass fo fejetafikken. m betongkai, dybde fa NE (,)-,-,-,-,-,-,-,-,-,-(,) m. Skipsepaasjone, vekstedet a tødokke og flee kane, fo detalje se kapittel IX Dokke og slippe.. Bunkesanlegg med betongkaie i flukt. + m, avstand i mellom kaiene m, dybde fa E (,)-,-,-,-,-,-,-(,) m. Diesel- og vannfylling (Statoil), se også liste med Bunkesovesikt bak i boka.. Falconbidge Nikkelvek A/S: a) m betongkai, dybde fa SE (,)-,-,-,-,-, m. m betongkai, dybde fa E (,)- (vedkai-/fendefont),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-(,) m. Kan tonn. I Kistiansandsfjoden e det oppmålt fatsmil med oveettmeke på Revolmene og Dvegsøya, ettvisende kus -, se sjøkat n. BaentsWatc - - Utdag fa Den noske Los, utgave. Med tillatelse fa Statens Katvek. NOKRS -

6 BaentsWatc - - Utdag fa Den noske Los, utgave. Med tillatelse fa Statens Katvek. SKOLTEBUKTA-KJEHOLMEN, Kistiansand i bakgunnen, sett fa S Foto: Eiliv Leen NOKRS -

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + pilotkvitsoy@kystveketno VHF kanal / Begen Begen by (0

Detaljer

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487 HARSTAD NOHRD Sjøkat N 77, 87 Havneinfo: Losfomidlingen Hastad Hastad Havnevakt VHF kanal, Tlf +7 77 00 (døgnvakt) Fax +7 77 00 E-mail: havnevakta@hastadkommuneno Lødingen Tlf +7 7 8 8 Fax +7 7 8 8 pilotlodingen@kystveketno

Detaljer

Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458

Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458 NOTRD Sjøkat N. 10, Havneinfo: Tondhei Havnevakt VHF kanal 1, 1 (t) Tlf + 1 Mob 11 1 00 Losfoidlingen Kvitsøy tlf + 1 /1 Fax +11 pilot.kvitsøy@kystveket.no VHF kanal 1/1 Tondhei Tondhei by ( N E) ligge

Detaljer

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE NOSVG Sjøkart Nr. 16, 455 Havneinfo: Maritimt Servicesenter (havnevakt) VHF kanal 12 Tlf +47 515011 Fax +47 51 50 12 21, mob +47 45 70 571 (døgnvakt) Losformidlingen

Detaljer

OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1

OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1 OSLO Oslo NOOSL Sjøkart Nr. 4, 401, 452 Havneinfo: VHF kanal 12, 16 og 80 Oslo Havnevesen tlf 02180 fax 23492601 e-post postmottak@havnevesenet.oslo. kommune.no Losformidlingen Horten +4733034970 +4733034999

Detaljer

DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV

DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV DEN NORSKE LOS LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV Copyight: Statens katvek Sjøkatveket Design: Sjøkatveket, Gafisk seksjo Tykk: Gunnashaug Tykkei AS, Stavange Foto: Eiliv Leen, tlf, E-mail:post@boealis-design.no

Detaljer

Copyright: Statens kartverk Sjøkartverket Trykk: Kai Hansen Sats: Sjøkartverket, Grafisk seksjon Stavanger 2005 ISBN 82-90653-20-4

Copyright: Statens kartverk Sjøkartverket Trykk: Kai Hansen Sats: Sjøkartverket, Grafisk seksjon Stavanger 2005 ISBN 82-90653-20-4 Coyight: Statens katvek Sjøkatveket Tykk: Kai Hansen Sats: Sjøkatveket, Gafisk seksjon Stavange ISBN --- DEN NORSKE LOS BIND B FARVANNSBESKRIVELSE LANGESUND JÆRENS REV TREDJE UTGAVE PDF-vesjon. UTGITT

Detaljer

Ship ó Hoy. Vorma båtforening

Ship ó Hoy. Vorma båtforening Med en ny båtsesong rundt hjørnet er det sikkert noen nye medlemmer som er ute etter turtips. I dette nummeret kommer noen alternativer til de som ikke har rukket å oppdage alle de mulighetene vi har i

Detaljer

En havn for sin by. Tønsberg havnevesen

En havn for sin by. Tønsberg havnevesen En havn for sin by Tønsberg havnevesen Havnen som ble en by Hvor lenge Tønsberg har vært en havneby er usikkert, men det er ganske sikkert at byen har sitt utspring fra havnen. Tønsberg havn er sannsynligvis

Detaljer

GJESTEHAVNER TELEMARKSKANALEN KATEGORISERING (KVALITETSSIKRING)

GJESTEHAVNER TELEMARKSKANALEN KATEGORISERING (KVALITETSSIKRING) 10. september 2013 GJESTEHAVNER TELEMARKSKANALEN KATEGORISERING (KVALITETSSIKRING) Pr i dag finner vi totalt listet 26 gjestehavner i Telemarkskanalen i Havneguiden. I tillegg er det selvsagt også aktuelt

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Neste sesong planlegges nå!

Neste sesong planlegges nå! nov 2014 De beste maskinene fa Eiksenteet R ER Neste sesong planlegges nå! TO P TR AK KA K S RED B NYE FENDT 700 VARIO S4 I dette Eik Fokus ha vi gode tilbud på taktoe, høstemaskine og edskape fo bestilling

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Hvem har rett til å lytte på hvem?

Hvem har rett til å lytte på hvem? Sikkehetsnytt Innhold Hvem ha ett til - datakim - og fobud mot stek kypteing? Utimaco s veden... Paktiske løsninge Poduktnyhete Neste numme av Sikkehetsnytt Info - svaslipp IT-beskyttelse i en global veden

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

Kort fra A/S Norske Shells historie

Kort fra A/S Norske Shells historie Kort fra A/S Norske Shells historie Shell ble etablert i Norge i oktober 1912 under Norsk Engelsk Mineralolie Aktieselskap (NEMAK). Inntil da hadde Shells produkter blitt markedsført i Norge av Indian

Detaljer

Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008

Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008 Side 1 GILDESKÅL KOMMUNE Vi ønsker Inndyr Vell lykke til med Midtsommertreffet 2008 God sommer ønskes til innbyggere og tilreisende Walter Pedersen Ordfører Even Ediassen Rådmann Side 2 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HELLESØY BRYGGE LK Utvikling AS

HELLESØY BRYGGE LK Utvikling AS Øyen vest i havet Hellesøy er den nordligste av en gruppe øyer i skjærgården utenfor Bergen som til sammen danner Øygarden kommune. Øygarden - og i særdeleshet Hellesøy - er viden kjent for sine naturskjønne

Detaljer

Prospekt. Lierfløyta boligområde. Boligtomter til salgs

Prospekt. Lierfløyta boligområde. Boligtomter til salgs Prospekt Lierfløyta boligområde Boligtomter til salgs Det perfekte utgangspunkt for den aktive familie! Vi kan tilby store flotte tomter ved vann, i umiddelbar tilknytning til Liermoen Flerbruksområde,

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Prisliste 2013 INFORMASJON... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Virkeområde... 4 3.2 Avgiftsplikt... 4 3.3 Fritak,

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking Strikk fra scratch Nybegynnerbok i strikking DU STORE ALPAKKA AS forord Første gang jeg kan huske at jeg strikket var jeg omtrent fire år. Jeg var definitivt ikke veldig tålmodig, og jeg klarte neppe å

Detaljer

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå,

Detaljer