Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014"

Transkript

1 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/ Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift Side 2 2. Kaivederlag Side 3 3. Varevederlag Side 4 4. Bruk av kommunens sjøområde Side 4 5. Priser for leie av utstyr og kjøp av div. tjenester Side 4 6. Avfall Side 5 7. Fortøyning Side 5 8. ISPS Side 5 9. Saksbehandlingsgebyr Side Småbåthavnene Side 6

2 Vedtatt av Farsund kommunestyre etter Havne og Farvannsloven LOV Anløpsavgift 1.1 Generelt Avgiften betales bare en gang for ankomst og avgang til sammen, og bare en gang pr. døgn. Havneadministrasjonen kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift. Minsteavgift kr. 250,00 for alle typer fartøy som skal betale anløpsavgift. Anløpsavgift og vederlag for bruk av kai m.m. beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje, BT, i henhold til den internasjonale konvensjonen om måling av fartøy av 23. Juni BT - intervall NOK pr BT for de første BT Kr. 0,80 for de neste BT Kr. 0, Fritak : Fritatt for å betale anløpsavgift er: A. Fartøy med største lengde under 15 meter. B. Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen. C. Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand, og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer. D. Bergnings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting. E. Kystverkets, politiets og brannvesenets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet. F. Orlogsfartøy, så vel utenlandske som norske. G. Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet 2

3 1.3 Inndrivelse av avgift Skyldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg og faller inn under reglene om sjøpanterett. Ved forsinket betaling, svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr Kaivederlag 2.1 Ordinære vilkår Kaivederlag er skipets betaling for bruk av Farsund Havnevesens kaier. Kaivederlaget består av to elementer: Det betales for hver gang skipet klapper til kai og det betales for hvor lenge skipet ligger til kai. Kaivederlaget dekker ikke eventuell bruk av kaiområdet. Prisingsprinsippet er bruttotonn som er i samsvar med etablert praksis. Følgende veiledende priser gjelder hvis ikke annet er spesielt avtalt: BT - intervall NOK pr BT for de første BT Kr. 0,50 for de neste BT Kr. 0,40 Minste beløp settes til kr 250,- Fartøyet kan ligge til kai inntil 24 timer for priser som angitt. For hvert påbegynt nytt døgn betales kaileie i hht priser som angitt (regnes som fartøyet på nytt legger til kai) Fartøyer som benytter offentlig kai i Farsund som hovedbase for sin næringsvirksomhet betaler minimum 6 x minstebeløp pr. måned for båter under 25 meters lengde og 8 x minstebeløp pr. måned for båter opptil 40 meters lengde. Fritidsfartøyer under 15 meter betaler kr. 200,- pr. døgn i de tilrettelagte gjestehavnene i Farsund og Borshavn inkludert vann og strøm. Fritidsfartøyer kan ligge vederlagsfritt i inntil 4 døgn på ikke tilrettelagte fritidsbåthavner (uten tilbud om strøm, vann, dusj, WC og internett). Fartøyer som benyttes i næringssammenheng langs kai betaler 12 x ordinært vederlag for kaiplass. For rutetrafikk innen kommunens sjøområde der det blir et stort antall anløp pr døgn settes et tak på 3 anløp pr døgn som det skal betales for. 2.2 Kaivederlag for langvarig leie av kaiplass I spesielle tilfeller kan kaiplass tildeles for langvarig leie på spesielle vilkår basert på rammebetingelser gitt av Havnestyret. Kaiplass for salg av fisk og skalldyr kommer inn under dette. Leievilkår og pris fastsettes etter nærmere avtale med de aktuelle kunder. 3

4 2.3 Fritak - Skip av spesiell interesse for havnen og byen samt fartøy drevet av ideelle organisasjoner, stiftelser og lignende kan etter søknad fritas for kaivederlag 2.4 Priser for bruk av kaiarealene Busser, lastebiler og trailere som parkeres på de kaiområdene som disponeres av Havnevesenet betaler kr 150,- pr påbegynt døgn. Når kaiområder benyttes til lasting, lossing, omlasting uten å passere kaikanten betales for bruk av området en pris tilsvarende kr 15,- pr tonn. Leie av kaiareal til overliggende varer er kr. 3,00,- pr. m2/ døgn for uteområder og kr. 5,00 pr. m2/ døgn i lagerskur. Ved langtidsleie (mer enn 1 år) betales det kr. 25,- pr. m2 pr. måned for uisolerte lagerbygg og kr. 50,- pr. m2 pr. måned for isolerte lagerbygg. For langtidslagring og ved større prosjekter setter havneadministrasjonen prisen etter nærmere avtale. 3. Priser for varer som føres over kai Disse prisene gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havna. Bergningsgrunnlaget for vekt er i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet hvor 1 m3 ikke er mindre enn ½ tonn. Dersom ikke annet blir spesielt avtalt settes pris for varer som lastes/losses over havnevesenets kaier som følger : Varebeskrivelse Pris pr 1000 kg/2 m3 1. Sand,grus,singel,stein, bulk og tømmer 5,- 2. Petroleumsprodukter og 8,- petroleumsrelaterte produkter inkl. asfalt, bulk 3. Stålprodukter inkl. metallretur (skrap) 6,- 4. Sement, kalk, salt og gjødsel, bulk/big bags 5,- 6. Diverse produkter (inkl. stykkgods) og 9,- andre varer 4. Vederlag for bruk av sjøområder innen kommunens sjøområde For operasjoner/ arbeid som legger beslag på sjøarealer innen kommunens sjøområde (anker, fiskemerd, bøyer og annet). Minstepris kr. 1100,- pr. mnd pr. anker pr. bøye pr. fiskemerd (rimeligste alternativ for kunden skal benyttes som faktureringsgrunnlag). 5. Priser for utlån av personell, leie av utstyr og kjøp av div tjenester. Kategori Pris Kommentar Levering av vann til fartøy Kr 14,00 pr tonn/m3 Levert vann registreres 4

5 Innen normal arbeidstid Vannlevering: Til og frakobling Vannlevering: Til og frakobling med vannmåler. Kr 250,- pr gang Mandag fredag Kr 1000,- pr gang Mandag fredag samt lørdag og søndag Strømpris 220/380 Volt Kr 2,20 /kwh + mva Uttak av strøm fra el-skap til fartøy Strøm:til og fra kobling Kr 250,- pr gang Mandag fredag Strøm:til og fra kobling Leie av arbeidsbåt (eksl fører) Lasting/lossing/omlasting på kaiområdet uten å passere kaikanten. Lagring av varer på kai før lasting og etter lossing Kr 1000,- pr gang Mandag fredag samt lørdag og søndag Kr 800,- pr time Kr 15,-/tonn Lagringsbetingelser (pris, tid) etter avtale Leietiden beregnes fra klargjøring til den er tilbake på fortøyningsplass. 6. Avfallshåndtering Avfall skal håndteres på en forsvarlig måte slik måte at det ytre miljø sikres. Basert på oversikt fra fartøy skal det sørges for forsvarlig mottak av de forskjellige typer avfall. Farsund Havnevesen kan etter avtale påta seg avfallshåndtering av alle typer skipsavfall sammen med våre leverandører. 7. Fortøyning Fortøyning skal foretas på en maritim og sikkerhetsmessig forsvarlig måte og med personell med nødvendig kompetanse. Farsund Havnevesen kan etter avtale påta seg fortøyningsoppdrag av alle typer skip sammen med våre leverandører på offentlig kai. 8. ISPS Farsund Havnevesen har 2 godkjente ISPS terminaler i Lundevågen. I samsvar med dette har havneadministrasjonen iverksatt sikringstiltak og kostnaden for sikkerhetstiltakene belastes de enkelte brukere av terminalene. ISPS vederlag for ISSC sertifiserte skip settes til 10% av kaileien. 5

6 Ekstra sikringstiltak kan leveres ved behov og belastes kunden mot et påslag på 15%. 9. Saksbehandling etter Havne og Farvannsloven Saksbehandlingsgebyr for tiltaksklasse 1 belastes tiltakshaver med kr ,- pr. søknad. Saksbehandlingsgebyr for tiltaksklasse 2 belastes tiltakshaver med kr ,- pr. søknad. For søknader som inneholder flere tiltak ilegges det et tilleggsgebyr på 50% pr. påfølgende tiltak. Det skal ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage på vedtak. 10. Småbåthavnene (båter under 15 meter) Tildelingsvederlag for ny eller endret båtplass er kr ,-. Det betales kr. 1000,- for hver ventelisteplass man ønsker. Ventelisteplassen er gyldig i inntil 5 år eller til man får den ønskede båtplassen. All bruk av strøm skal måles og betales for i henhold til gjeldende prisliste. Strømmåler hentes på servicetorget i Farsund. Depositum = kr. 800,- Årsleie = kr. 300,- Båter som tas på land og som plasseres på områder som disponeres av Havnevesenet som ikke er godkjent til lagring av båter betaler kr. 10,- pr. lengdemeter pr. døgn. (Kjørrefjord, Listahavnen og Lauervika har godkjente områder) Lagring av båter på land i Kjørrefjord, Listahavnen og Lauervika på anvist sted belastes med kr. 20,- pr. lengdemeter pr. måned. Lagring av båt på land uten havneadministrasjonens tillatelse belastes med 3 x ordinær betaling. Kjøp av båthusgrunn i Lauervika, Sundsodden og Kjørrefjord. Kr ,- pr. breddemeter (strandlinjemeter). Båter som ønsker langtidsligge i våre gjestehavner (lengre enn 14 dager) betaler kr. 50,- pr. døgn + strøm. 6

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS 1 Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommune, Finnmark. Fastsatt av Nordkapp og Porsanger havnestyre 29.april 2008

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag.

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Namsos Kommune Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Fastsatt av Namsos kommunestyre 13.12.2012 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene

Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord Nord-Trøndelag. Trøndelag. Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Fastsatt av Vikna kommunestyre 10.12.2009

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V 77/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 10.10.2008 Saksnummer: 2008/306 SAK: Revisjon av forskrift

Detaljer

Avgiftsregulativet byggjer på Hamneloven sine 21-24 samt dei forskrifter som fiskeridepartementet har knytta til Hamneloven sin avgiftsdel.

Avgiftsregulativet byggjer på Hamneloven sine 21-24 samt dei forskrifter som fiskeridepartementet har knytta til Hamneloven sin avgiftsdel. 3 HAMNEAVGIFTER FOR PERIODEN 01.01.13-31.12.13 Avgiftsregulativet byggjer på Hamneloven sine 21-24 samt dei forskrifter som fiskeridepartementet har knytta til Hamneloven sin avgiftsdel. Avgiftsregulativet

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Oslo, 18. mai 2015 REVISJON AV HAVNE- OG FARVANNSLOVEN. 1. Innledning

Samferdselsdepartementet. Oslo, 18. mai 2015 REVISJON AV HAVNE- OG FARVANNSLOVEN. 1. Innledning Samferdselsdepartementet Oslo, 18. mai 2015 REVISJON AV HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 1. Innledning Vi viser til pågående arbeid med revisjon av havne- og farvannsloven, der det er nedsatt en arbeidsgruppe i

Detaljer