Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015"

Transkript

1 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Flytebrygger. 3.2 Varevederlag Passasjerer. 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer/grunnleier Opplagsvederlag Parkering./Fiskerihavna Parkering. Andre arealer Innkjøring på NPH`s kaier Trosse vederlag/linehandling Privat renovasjon av fratøyer Capsten og bøyer Snørydding. 3.4 Vederlag for bruk av sjøarealer 3.5 Prisavslag.

2 4 Gebyrer 4.1 Avfallsgebyr 4.2 ISPS-gebyr 4.3 Saksbehandlingsgebyr 4.4. Fakturagebyr. 5 Salg av varer og tjenester 5.1 Vann 5.2 Strøm 5.3 Adgangskort/Kjøretillatelse. 6 Leie av utstyr 6.1 Hjullaster. 6.2 Fergeleier.

3 1 Generelt Alle priser oppgitt i norske kr. Eks. m.v.a. For utfyllende informasjon om betingelser, se Nordkappregionen Havn IKS`s forretningsbetingelser 2.1 Anløpsavgift Anløpsavgift prissettes etter følgende satser: Intervall Regulær trafikk Avgifts sats Tank/Cruiseskip Avgifts sats For de første 300 BT 0 0 For de neste 900 BT 0 0 For de neste 3800 BT 0 0 For alt over 5000 BT Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Bruk av kaier Nordkappregionen Havn IKS disponerer prissettes etter følgende satser: Intervall Regulær trafikk Pris Tank/Cruiseskip Pris For de første 300 BT 1,38 1,49 For de neste 300 BT 0,90 1,39 For de neste 600 BT 0,84 1,29 For de neste 800 BT 0,69 1,09 For de neste 1000 BT 0,45 0,89 For de neste 2000 BT 0,30 0,80 For de neste 5000 BT 0,23 0,69 For alt over BT 0,20 0,64 Minste kaivederlag pr. døgn er kr. 250, Flytebrygger/Gjestebrygger. Alle fartøyer som tildeles plass i flytebrygger tilhørende Nordkappregionen Havn IKS, skal betale kr ,-,- pr. år.

4 For fiskebåter tilhørende Lebesby Kommune gjelder egne satser for leie av plass i flytebrygger. Satsene for 2014 økes med 2,5% En eventuell etablering av avfallssystem for fiskebåter under 15 meter i flytebrygger vil komme i tillegg. Avklaring vil skje etter saksbehandling av Nordkappregionen Havn sin avfallsplan. For kortidsleie (fremmedflåten) skal det betales kr. 50,- pr. døgn. Fritidsbåter betaler kr. 250,- pr. døgn for korttidsleie. Etter samlet sju dager skal det betales kr. 50,- pr. døgn i gjestebryggene i Honningsvåg flytebrygge(tenderbrygge) og ved Bølgerbryterkaia. Fiskebåter i Honningsvåg flytebrygge(tenderbrygge) og ved Bølgebryterkaia betaler kr. 50,- pr.døgn.. Tenderbåter som benytter tenderbryggen for å sette i land/ta om bord passasjerer, mannskap eller forsyning, betaler kr. 12,- for hver passasjer som går av fartøyet og kr. 12,- for hver passasjer som går ombord i fartøyet. 3.2 Varevederlag: Stykkgods ilegges varegebyr etter følgende satser: Varebeskrivelse Grunnsats pr. tonn Pris Kr. 25,- pr,. tonn Grus, sand 1 m3 = 0,5 tonn Isolasjon, steinull, glava : 3m3 = 1 tonn Partilaster på 500 tonn eller mer. Kr. 20,- pr. tonn Spesialgods: -Arbeidsbrakker pr. stk -Husseksjoner pr. stk. -Biler, campingvogner pr. stk -Båter under 20 fot -Båter over 20 fot -Anleggsmaskiner, traktorer og lignende Containere, under 10 fot Containere, 10 fot pr. stk Containere, 20 fot pr. stk Containere, 40 fot pr stk Kr. 300,- Kr. 375,- Kr. 100,- Kr 100,- Kr. 200,- Etter vekt. Kr. 100,- Kr. 150,- Kr. 200,- Kr. 400,- Anleggsmaskiner og lastebiler betaler etter vekt Passasjerer. For våre flytende kaier skal det betales kr. 12,- for passasjerer som går av fartøyet og kr. 12,- for passasjerer som går ombord i fartøyet.

5 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer og grunnleier. Leie av kai arealer og bak areal skal avtales med Nordkappregion Havn IKS og pris avtales for hvert enkelt tilfelle Opplagsvederlag Kvadratmeter pris pr. døgn kr 25,00, Parkering Fiskerihavna (Begrenset Område) Bruk av Nordkappregionen Havn IKS`s arealer dedikert til bussparkering. Pris pr passasjerer Kr. 11,- For busselskaper med forventet passasjertransport med mer enn pax pr. år innrømmes redusert pris. Vognvederlaget pr. buss settes da til: Kr. 440,- pr. avgang. For busser med kapasitet større en 50 pax skal det betales: kr. 8,80 pr. ekstra sete Parkering. Andre arealer.: Parkering busser: Pris pr. buss kr. 440,- pr. avgang. På parkeringsområder eid av NPH skal det betales vederlag på kr. 16,- pr.time. pr.bil. Ved kjøp av årskort betales et vederlag på kr ,- pr. år pr. bil. Dette kortet kan benyttes på alle NPHs parkeringsplasser foruten i fiskerihavna. For definerte/reserverte plasser skal det betales (eget kort utstedes ihht oppmerking/skilt) Årskort for parkering på tilviste arealer av NPH, pr. trailere/lastebiler. kr ,- pr. år pr. bil kr ,- pr. år Innkjøring på Nordkappregionen Havn IKS`s kaier. For innkjøring på kaier tilhørende Nordkappregionen Havn IKS`s betales kr. 100,- pr. innkjøring Trosse vederlag/linehandling.

6 Vederlag for selskaper som driver sin trosseoperasjoner eller linehandling på Nordkappregionen Havn IKS`s kaier skal betale et vederlag på kr ,- pr. skip Privat renovasjon for fartøyer. Selskaper som driver privat renovasjon på Nordkappregionen Havn IKS`s kaier skal betale et vederlag på Kr. 300,-pr. innkjøring Fortøyningsbøyer/Capsten Bruk av bøye ved kai 3 betales pr. anløp Bruk av Capsten ved kai Nord pr. anløp kr. 850,- pr. bøye kr ,- pr. stk Snørydding. Selskaper som bruker NPH`kaier og områder til snøtransport og snødeponi skal betale kr pr. år for fri bruk av Nordkappregionen Havn IKS`s kaier og områder. Mindre aktører skal betale kr ,- pr. år. for fri bruk av Nordkappregionen Havn IKS`s kaier og områder. 3.4 Vederlag for bruk av sjøarealer i Sarnesfjorden, Kåfjord og andre dedikerte områder til omlasting og oppankring av fartøyer skal det betales: fra brt Brt. fra brt fra brt alt over brt kr ,- pr. anløp kr ,- pr. anløp kr ,- pr. anløp kr ,- pr. anløp 3.5 Pris avslag. Ved særskilt avtale kan det for utenriks fiskefartøyer innrømmes kommisjon til bestillende agent på inn til 20% av kaivederlaget som betalingsansvarlig. Cruiseskip innrømmes en rabatt for kaivederlag på 75% i vintersesongen, fra 1/9-1/5. Etter det 3 anløp i sommersesongen innrømmes 10% rabatt i kaivederlag for perioden 1/5-1/9.

7 For selskaper som driver cruise relatert virksomhet ved Nordkappregionen Havn IKS`s tenderbrygger i Honningsvåg, og er etablert i Nordkapp Kommune, innrømmes rabatt etter nærmere avtale. 4 Gebyrer 4.1 Avfallsgebyr. For skip inntil Br.tonn For skip over Br.tonn Eller Minsteavfallsgebyr settes til kr. 0,20 pr tonn kr ,- pr. container. kr. 500,- pr. m3 kr. 150,- pr. døgn. Cruiseskip skal betale kr. 200,- pr. anløp for retten til å føre avfall over kai. Tømming av avfall for cruiseskip må heretter avtales med private renovasjons selskaper. 4.2 ISPS gebyr Sikkerhetsnivå 1 Cruise-/passasjerfartøy i utenriks fart kr 10,50,- pr passasjer inkludert vakthold, investeringer, drift og vedlikehold. ISPS vederlaget er begrenset oppad til 1600 passasjerer. Minste gebyr for cruiseskip Minste gebyr for andre fartøyer ISPS gebyr for andre private havneterminaler kr 4.000,- / pr anløp kr. 990,- / pr anløp kr ,- år. For høyere sikkerhetsnivå skal det betales for medgåtte kostnader,. 4.3 Saksbehandlingsgebyr For tiltak med hjemmel i lov 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 27 første ledd, samt forskrift av 20. desember 2010 nr kan NPH fastsette gebyr for behandling av søknader. Gebyr fastsettes som for Nordkapp kommune gebyr i byggesaker, 4.4. Fakturagebyr. For utsendelse av fakturaer betales det et gebyr på kr. 50,- pr. faktura.

8 5 SALG AV TJENESTER 5.1 Vann Fiskefartøyer skal betale Andre fartøyer skal betale kr 15,00 pr m3 kr. 40,00 pr m3 For levering av vann til fartøyer, til og frakobling utenom ordinær arbeidstid må det i tillegg betales kr ,- pr. gang 5.2 Strøm Pr kwh: kr 2,00 For levering av strøm til fartøyer utenom ordinær arbeidstid må det i tillegg betales kr. 500,- pr. gang. 5.3 Adgangskort/kjøretillatelse Pris pr. adgangskort kr 50,- Pris pr kjøretøy kr 100,- 6 Leie av utstyr 6.1 Hjullaster. Hjullaster uten fører Hjullaster med fører kr. 600,- pr.time kr. 850,- pr.time Det faktureres i tillegg for overtid uten om ordinær arbeidstid. Gjelder også for lør- og søndager, samt helligdager. 6.2 Fergeleier. Utsetting eller inndragning av lenser kr ,- pr. gang Utsetting eller ilandsetting av fartøyer kr. 500,- pr. gang Flytebrygger tilkoblet fergeleie Kåfjord kr ,- pr år.

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN www.larvik.havn.no VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 16.10.2014 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012

Mandag 15. oktober kl 08:00. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet 04.09.2012 og 17.09.2012 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer