En havn for sin by. Tønsberg havnevesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En havn for sin by. Tønsberg havnevesen"

Transkript

1 En havn for sin by Tønsberg havnevesen

2 Havnen som ble en by Hvor lenge Tønsberg har vært en havneby er usikkert, men det er ganske sikkert at byen har sitt utspring fra havnen. Tønsberg havn er sannsynligvis eldre enn byen selv. Foto fra Det vil si at Tønsberg havn kan være eldre enn byen selv. Samtidig er det høyst sannsynlig at det allerede på 1100-tallet var en form for havneoppsyn til å anvise plass og til å innkreve avgifter. Historien vår er med andre ord lang og toneangivende for hvordan Tønsberg by har utviklet seg. Siden den spede begynnelse i år 872 og frem til i dag har utviklingen av havnen egentlig vært synonymt med byens utvikling. I dag disponerer Tønsberg havnevesen over 200 mål grunn. Vi har ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i skipsleden, med ca 1600 skipsanløp og nesten 7500 betalende båtgjester i året. Tønsberg havneområde er et av de mest trafikkerte havneområdene i hele Norge. Samtidig er havnen vårt ansikt utad. Mange besøkende kommer også sjøveien til Tønsberg. Når sola skinner en vakker sommerdag, er Tønsberg havn rett og slett uimotståelig. Det er da havnen vår viser hele byen fra sin beste side. Og det er vi stolte av å ta vare på. Med vennlig hilsen Tønsberg havnevesen

3 Hvem vi er og hva vi gjør Havnevesenets formål er å legge forholdene til rette for planlegging, utbygging og drift av havnen. Dette innebærer å administrere alle skipsanløp, vedlikeholde og utbedre kai- og eiendomsarealer samt å trygge ferdselen i sjøområdet og skipsledene. Skal dette gjøres tilfredsstillende, krever det både tid, ressurser og penger. Til forskjell fra andre kommunale virksomheter, er havnevesenets økonomi, etter lov, atskilt i egen havnekasse. Inntektene til havnekassen kommer fra skipsanløp, varer og eiendommer. Disse midlene er øremerket til havneformål. Hva som er havneformål bestemmes av Fiskeridepartementet. Havnevesenet skal i tillegg sørge for at havne- og farvannsloven samt forskrifter og enkeltvedtak etterleves innenfor havnedistriktet. Tønsberg havnevesen administrerer alle skipsanløp, vedlikeholder og utbedrer kai- og eiendomsarealer, samt trygger ferdselen i sjøområdene og skipsledene. (Foto: xxxxxxxxxxx) Kommersiell utvikling av havnen Tønsberg havnevesen skal dekke byens og omgivelsenes behov for havnetjenester. Havnetjenestene skal til enhver tid tilpasses næringslivets behov og legge forholdene til rette for en effektiv og markedstilpasset havn. Å øke tilgjengeligheten til havnen for større skip, samt å oppgradere gjestehavnen har vært prioriterte oppgaver de siste årene. Dette har vært svært vellykket. Å styrke og spesialisere havnedriften i samsvar med markedets og brukernes behov, er imidlertid en kontinuerlig prosess.

4 Havnedriften en viktig del av Tønsberg by Havnedriften har helt fra begynnelsen vært en viktig del av byens utvikling. Fra tømmer, skinn og sild, til skipsbygging, olje, grus, sand, jern og andre byggematerialer, tau, ståltau, kabel og offshoremoduler. Tønsberg havneområde er et av Norges mest trafikerte med cirka 1600 skipsanløp i året. (Foto: xxxxxxxxxxxxx) Tø I dag foregår dette både fra egne kommunale- og private kaier. Havnevesenet legger forholdene til rette for mottak av skip, håndtering av gods fra skip til kai, fra skip til bil og eventuell lagring på kai eller andre områder. Selve lasthåndteringen gjøres av speditører og egne ansatte med kraner, trucker, transportbånd, med mer. Totalt er det ca 1600 skipsanløp med en godsmengde på vel 10 millioner tonn til Tønsberg i året. 3 Nøtterøy Havnevesenets ansvar omfatter følgende oppgaver: Garantere kaistandard og dybde ved kai og innseilingene. Vedlikehold av kai- og lagerområder på land, ute og inne. Vedlikehold av lasthåndteringsutstyr som kraner, trucker og transportbånd. Snørydding, feiing og strøing, asfaltering, etc. Registrering, statistikkføring og rapportering av skipsanløp og varer. Forholde seg til offentlige etater, Kystverket, trafikksentral, loser, Forsvaret, etc. Sikkerhet og fremkommelighet i innseilingsledene. Kanalkaiene 1 Kartet viser avmerkede kommunale og private Hovedhavnen for kommersiell trafikk over kommunale kaier. Fiskebrygga på Nøtterøysiden av Kanalen er forbeholdt charterbåter og venteplass for broåpning. Kaier: Ca. 300 m med 6 m dybde, samt kaien ved Fiskebryggen og Leca på sydsiden av kanalen. Adkomst: Fra øst gjennom Husøysundet. Utstyr: Portalkran, kapasitet 50 tonn med containeråk. Megler har nødvendig utstyr. Speditørene har trucker i flere størrelser. Her er også Ro-Ro rampe. Lagerområder: 20 mål utendørs Skipsstørrelser: Max lengde: 110 meter, Bredde: 17 meter, Dyptgående: 5,5 meter Godstyper: Stykkgods, jern, sand, grus, bygningsstein og generelt gods VHF: Kanal 12/16 Kart: 3 og 468

5 Private kaier En vesentlig del av havnedriften innenfor Tønsberg havnedistrikt foregår over private kaier. Tønsberg havnevesen har også noen oppgaver med Unitor på Nøtterøy og Melsomvik i Stokke kommune. I tillegg er det mindre kaianlegg på Vallø, Jarlsø og Husøy. nsberg sentrum ScanRope AS 3 Kaier: Ca. 100 meter kai med vanndybde 7,5 meter. Adkomst: Gjennom Vestfjorden for dyptgående større enn 5,5 meter. For mindre dyptgående gjennom Kanalen fra øst. Utstyr: Traverskran på 250 tonn. Skipsstørrelser: Max dyptgående: 7 meter Godstyper: Tau, ståltau og kabelproduksjon Kart: 3 og 468 Heerema Tønsberg AS 4 Kaier: Ca. 250 meter kai med 8 meter vanndybde. Adkomst: Fra syd gjennom Vestfjorden eller fra øst for dypgående mindre enn 5,5 meter. Utstyr: Portalkran på 50 tonn. Skipsstørrelser: Max dyptgående: 7,5 meter Godstyper: Offshoremoduler og mekanisk produksjon Kart: 3 og 468 kaier. 1 Tollbodkaien I sentrum ligger Tollbodkaien for kommersielle anløp som ikke fører last. Her ligger også Tollboden og Havnekontoret samt flere hoteller og restauranter. Kaier: 200 m lang delvis betong- og trekai med minimum 6,5 m vanndybde Adkomst: Fra syd gjennom Vestfjorden eller fra øst gjennom Kanalen Skipsstørrelser: Max dyptgående: 6 meter Godstyper: VHF: Kanal 12/16 Kart: 3 og Essos kaianlegg på Slagentangen. (Foto: S. Thorkildsen) Hovedsakelig kommersielle anløp uten last. Persontransport med turistbåter, charterbåter og cruiseskip, samt andre større fartøy som skoleskip, marinefartøyer, etc. Gjestehavn 5 Slagentangen 6 Anlegget er eid og drevet av ESSO Kaier: Kai nr. 1 og nr. 2 Adkomst: Oslofjorden Skipsstørrelser: Inntil DWT Godstyper: Olje- og gassprodukter Kart: 3 og 481 VHF: Kanal 14 (Slagentangen havneradio) Taubåter 17 m båt med 400 hk og 12 m båt med 100 hk.

6 Farvannsforvaltning trygge ferdselen og sikre fremkommeligheten for sjøfarende Kommunens sjøområde strekker seg fra Åsgårdstrand til Nøtterøy og Stokke. Det er Tønsberg havnevesens oppgave å forvalte dette distriktet, slik at fremkommeligheten for sjøfarende sikres. Dette innebærer alle tiltak som trygger ferdselen og sikrer fremkommeligheten i skipsleden. Cruiseskipet Hebredean Spirit på besøk i Tønsberg. Tønsberg havnevesen ønsker å tilrettelegge for mer cruisetrafikk i Tønsberg. (Foto: Per Moe TB) Havnevesenets ansvar omfatter bl.a. følgende oppgaver: Opplodding kartlegging av dybdeforhold Mudring Merking med 30 flytestaker, 5 lysbøyer, 5 fyrlykter, diverse andre lykter og overettlys Merking med skilt for fartsgrenser og andre opplysninger Isbryting, sleping og havneassistanse Saksbehandling i forbindelse med utbygginger Deltakelse i beredskap og oljevern Gode og store havneområder et konkurransefortrinn for byen og havna Isbryting Tønsberg indre havn har i kalde perioder om vinteren, vanskelige isforhold. Tønsberg havnevesen kan på bestilling sørge for at Byfjorden og skipsleden er åpen for is. Havnevesenet disponerer i dag to havnebåter: Ingeborg Platou på 55 fot til bruk for isbryting og sleping, og Parat, en 35 fots aluminiumsbåt med kran som er uunnværlig arbeidsbåt for å holde alle stakene og lysbøyene ved like. I dag forvalter Tønsberg havnevesen et 20-talls eiendommer som hovedsaklig grenser mot havneområdet, eller som gjorde det tidligere da kaier eller sjø gikk lengre opp i byen. Dette er eiendommer som fra tidenes morgen har tilhørt havnevesenet, eller er anskaffet for havnebrukenes midler. De fleste av disse eiendommene er bortfestet for lengre tid, andre er bortleid mens noen inngår direkte i havnedriften. At Tønsberg havn disponerer landareal som spesifikt er avsatt til havneformål, representerer et konkurransefortrinn i forhold til mange andre havnebyer. Både når det gjelder å utvikle havnedriften kommersielt i volum samt å vedlikeholde og oppgradere utstyr, er dette en stor fordel. Ved å beholde et tilstrekkelig stort havneområde på land, har Tønsberg dermed vært fremsynt nok til å sikre potensialet for utvikling av både Tønsberg havn, næringsliv og nye arbeidsplasser.

7 Norges mest gjestfrie gjestehavn 5 Tønsberg gjestehavn er Norges største med 7500 betalende overnattinger (2003). For mange besøkende er dette det første møtet med Tønsberg, og vi gjør svært mye for å skape en positiv opplevelse. I en brukerundersøkelse fra sommeren 2003 scoret havnen meget høyt. Tønsberg gjestehavn er to-delt, med hovedhavnen i vest under Slottsfjellet. Her er det brygger langs land og flytebrygger med utriggere for behagelig og enkel fortøyning. Tilbudene her er varierte, med kiosk med godt utvalg og et servicebygg med dusj, toaletter, vaskerom og stellerom, vaskemaskiner og tørketromler. Langs bryggene er det strøm og vannposter. Dette er en stille havn, dvs. ro etter kl med vektere som passer på om natten. Den andre delen av gjestehavnen ligger utenfor sjøbodene med restauranter og et yrende liv. Her er man ikke garantert ro om natten. Betongkaien er forbeholdt passasjertrafikk. Telefonnummer til gjestehavnen er Besøk også gjestehavnens hjemmesider på Gjestehavnen har trådløs Internett-sone. Kanalbroen Forbinder Tønsberg med Nøtterøy og Tjøme. Broen er en klaffebro. For kommersiell trafikk åpner broen på forespørsel i bemanningstiden, og ellers på bestilling. For lystbåter er det faste åpningstider som kunngjøres ved skilting og på forespørsel. Ved passering gjelder følgende regler: Trekk sammen mot broen når det nærmer seg åpning Hold godt til styrbord for møtende trafikk Passer raskt igjennom Hold av veien for nyttetrafikk Tønsberg gjestehavn eies, utbedres og vedlikeholdes av Tønsberg havnevesen. (Foto: Renate Blindheim) Broen er 25 meter bred mellom fenderverkene og maks dyptgående er 5,5 meter. Høyde under lukket bro er ca. 3 meter. Åpningstider: 16/9 14/4 Kun virkedager: til for nyttetrafikk for lystbåter 15/4 15/9 Alle dager til for nyttetrafikk for lystbåter

8 Fender kommunikasjon Adresse: Tønsberg Havnevesen Nedre Langgate TØNSBERG Telefon: Telefaks: Gjestehavnen: Kanalbroen: VHF: kanal 12 Web: jestehavn.no jestehavn.no Tønsberg havnevesen er en kommunal virksomhet Tønsberg havnevesen har eget styre som består av fem politisk valgte medlemmer og tre representanter for brukerne. Administrativt ledes havnevesenet av havnefogden, som er direkte underlagt rådmannen i Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor

Forfall: Odd Longum ( vara Knut A Austad møter for fylkeskommunen) Protokoll sendes: Havnestyrets medlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisor Protokoll no 1 11jan2012 Side 1 av 17 Protokoll: Havnestyrets møte no 1-2012 Onsdag 11 januar 2012 Havnekontoret: 4810 Eydehavn kl 1630-2000 Tilstede: Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Kristin U Finckenhagen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 27.11.212

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Innhold Forord... 5 Bakgrunn...6 Generelt om universell

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN KAP 1360 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Årsplan i henhold til

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011

Til Havnestyrets medlemmer. cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 Til Havnestyrets medlemmer cc Ordfører Rådmann 17 november 2011 INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 08/2011 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. Møtedato: onsdag 23 nov kl 1630 Havnekontoret

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World Nyhetsbrev Historiske gigantløft Fredag 27. mai ble historiens tyngste løft foretatt på Øraterminalen. To 205 tonns tanker ble løftet i land. Etter nøye planlegging, god koordinering av løftet og trygg

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008

Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 Til Havnestyrets medlemmer Ordfører Rådmann 05.02.2008 cc Varamedlemmer til havnestyret INNKALLING TIL HAVNESTYREMØTE No 2/2008 Det innkalles herved til styremøte i Arendal Havnevesen KF. (Vara får egen

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS ÅR 2016 Havneregulativ med forskrifter AUKRA FRÆNA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA VESTNES Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 15.09.2015 Informasjon Sentralbord: 71 19 16 20 Telefaks 71 19 16 21

Detaljer

Strategisk havneplan for Longyearbyen. Vedtatt i Longyearbyen lokalstyre sak 3/14 11.02.14. Rapporten er levert av

Strategisk havneplan for Longyearbyen. Vedtatt i Longyearbyen lokalstyre sak 3/14 11.02.14. Rapporten er levert av Strategisk havneplan for Longyearbyen Vedtatt i Longyearbyen lokalstyre sak 3/14 11.02.14 Rapporten er levert av I Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Bakgrunn... 1 Overordnet forankring... 1 Mål for planarbeidet...

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer

Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer ÅRSRAPPORT 2005 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 12 Tromsø Havns selskaper 13 BEDRIFTER I HAVNA 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, 1. etg., Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening 66 79 51 33 abmarine@abmarine.no Leangbukta 31, 1392 Vettre Benytt ditt lokale autoriserte båtverksted i sommersesongen. Fagutdannede marinemekanikere. Verksted og butikk i Leangbukta Maritime Senter Juli

Detaljer