«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»"

Transkript

1 «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder

2 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon studenter SiLer i styrene i bedrimer som Statoil, Hydro, Elkem, Orkla, Aker. Organiserer primært innen olje- og gass, aluminium og elektrokjemisk industri, møbelindustrien, kjemisk bransjer og farmasøy8sk. Jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår og trygge arbeidsplasser. Norge bruke de ressursene vi har for å oppnå disse målene.

3 Energiewende Energiewende var i følge Wikipedia 8Lelen på en publikasjon fra det tyske Øko- ins8tulet i 1980 som tok 8l ordet for en fullstendig tysk løsrivelse fra atomkram og petroleumsprodukter. Per idag er det konkre8sert 8l en målsetning om at 80 prosent av strømforbruket skal komme fra fornybare energikilder innen 2050, sam8dig som utslippene av klimagasser skal reduseres med 80 prosentsammenlignet med nivået i I 2020 skal de være redusert med 40 prosent. Alle landets atomkramverk skal stenges innen Strømforbruket utgjør bare16 prosent av energiforbruket mot over 50 prosent i Norge. Fornybarandelen i strømproduksjonen skal økes fra 23 prosent 8l prosent innen prosent av de energien tyskerne bruker er produsert i Tyskland. 70 prosent av energiressursene importeres. Tyskland importerer 82 prosent av alt kull som inngår i tysk energiforbruk, 97 prosent av all olje, 88 prosent av naturgassen og 100 prosent av uran.

4 Reduksjoner i klimagassutslipp

5 Utslippsreduksjoner med og uten Kyoto

6 Fossilt brensel i Tysk strømproduksjon Strøm utgjør bare 16 prosent av det totale energiforbruket i Tyskland, mot over 50 prosent i Norge. Fornybarandelen i strømproduksjonen har økt 8l 23 prosent og erstalet atomkram. Det brukes omtrent like mye kull i kramproduksjonen i dag som det ble brukt i 2000, og bruken av fossilt brensel totalt har økt. Co2 utslippene fra sektoren er de samme i dag som det var helt 8lbake i 1997 (317 millioner tonn). FortsaL utgjør ikke fornybarandelen mer enn 10 prosent av totalt energiforbruk. DeLe er lavere en gjennomsnilet i verden på 15 prosent. I Norge er den mellom 50 og 60 prosent alt elersom man regner.

7 Tyske u5ordringer Energiewende har stoppet opp. Så langt har sanering av gammel industri sammen med sterk subsidiering og folkelig oppslutning ført 8l reduksjoner i utslipp, men svært begrenset de siste årene. Målseengene knylet 8l utslipp er ekstremt ambisiøse og kan umulig nås. Fornybarsatsingen har i all hovedsak gål med 8l å erstale atomkram fordi Tyskland skal avvikle atomkramen innen DeLe er lovfestet. Avviklingen har stor støle og signalet fra tyske myndigheter er at vedtaket er hogd i stein. FornybarstøLen videreføres, men i redusert form. Mål å dekke ufasing av atomkram i 2022 med fornybart. Vil trolig lykkes. Avviklingen vil kreve økt bruk av fossilt brensel da regulariteten i el- produksjon basert på fornybart er lavere enn for atomkram. Frykten for ylerligere uflyeng av industri har gjort at inndragning av CO2 kvoter ikke vil skje på lenge. Tyskland har mye skifergass (8lsvarende alt gassforbruk i 13 år), men motstanden mot fracking er stor. Det er store kampanjer for økt bruk av kull, og fagbevegelsen har engasjert seg sterkt. Motstanden mot CCS er også stor, men CCS får økende 8lslutning. Tyskland er svært avhengig av energi fra utlandet. Den eneste «råvaren» de har nok av selv er sol og vind.

8 Energisektoren Fornybarsatsningene går sin gang, det samme gjør avviklingen av atomkram. Tyskerne vil lykkes. Gir mindre avhengig av utlandet. Fornybarsatsingen vil først på svært lang sikt gi reduksjoner i klimagassutslippene på grunn av at den erstaler atomkram og øker behovet for ballansekram.

9 BallansekraM Bruken av kull vil opprelholdes. Stort press fra kullindustrien og fagbevegelsen. Tilsvarende rensekrav som i USA vil på sikt tvinge seg frem. Utvinning av skifergass er omstridt, men er iferd med å bli revurdert. Forholdet 8l Russland kan 8lsi at dele kommer 8dligere. Tysk egenproduksjon av gass øker. Tyske ledningsnel vil bli kramig utbygd og forsterket. DeLe gir høyere fleksibilitet i fornybarsatsingen.

10 Norsk salg av gass 8l Tyskland Norge eksporterer i dag rund 1/3 av gassen vår 8l Tyskland. Om lag 1/3 av tysk gassforbruk kommer fra Norge. Energimengdene overs8ger langt den Tyske strømproduksjonen Tror ikke Tyskland uten videre vil gjøre seg mer avhengig av import av gass. Norsk gass kan erstale noe Russisk gass. Vik8g å jobbe for økt gassalg.

11 Norsk strøm KraMbransjen sikler eler å få brukt solgt norsk kram 8l Tyskland. Men utlandskabling: er dyrt og lønnsomheten ikke overbevisende bidrar minimalt 8l redusert co2 utslipp, og kanskje øker de energitapene er enorme, gir stadig større innslag av kullkram i norsk krammiks, samt høyere strømpriser, som ødelegger for verdiskapende og miljømessige gode industrielle muligheter Det forskes intens på lagringsmuligheter, eler hvert vil pumpekram fremstå som mindre alrak8vt og vi har kastet bort mye penger på noe som har hal liten effekt.

12 Klimaufordringen Tyskland har en enorm ufordring, da de enkleste utslippene allerede er tal gjennom industri- nedlegging. Norsk gasseksport er et stort bidrag. Skal vi bidra må det først og fremst være gjennom 8lreLelegging av lagringskapasitet for Co2

Norge i energi-europa

Norge i energi-europa Norge i energi-europa Kraftforsyningens betydning Energipolitiske debatter og vurderinger er krevende, enten det dreier seg om de lange linjers politikk eller spenninger rundt spesifikke industrielle og

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

EUs energi- og klimapolitikk mot 2030 - økonomiske konsekvenser

EUs energi- og klimapolitikk mot 2030 - økonomiske konsekvenser LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 16/14 EUs energi- og klimapolitikk mot 2030 - økonomiske konsekvenser 1. EUs politikk til 2020 2. Eurokrisen og kvotesystemet EU-ETS

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om å stanse tildelingen av nye blokker

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Klima og fornybar energi et overblikk

Klima og fornybar energi et overblikk Klima og fornybar energi et overblikk Av Anders Bjartnes Fornybar energi er et marked i stor utvikling, og med potensiale for enorm vekst. En vekst som også er helt nødvendig for å bekjempe klimaendringene.

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON:

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: RAPPORT 04/2011 NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland Rapporten er skrevet av SSB på bestilling fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre

Detaljer

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Innhold Dagens energisituasjon i Afrika Hvorfor nås ikke målene? Er sol fremtidens løsning? Hva som situasjonen

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen?

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå 1 1 Rapporten er skrevet for, og finansiert av Energi Norge 1 Sammendrag I juli 2011 sendte regjeringen inn

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer