Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460"

Transkript

1 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + VHF kanal / Begen Begen by (0 N 0 E), standstedet som fo ca 000 å siden lå på E-siden av Vågen, ble av Olav Kye gjot til kjøpstad i åene 00 0 Byen e nå stokommune og ha ca 00 innbyggee (00) Den kalles ofte Vestlandets hovedstad elle byen mellom de syv fjell og ha en meget famtedende plass innen samfedsel, handel, industi og skipsfat, i tillegg satses det nå fo fullt på oljeviksomheten i Nodsjøen Byen e et betydelig administativt sente, hvo bl a biskop og fylkesmann ha sine kontoe Byen ha flee sykehus, univesitet og høyskole Blant mange attaksjone kan nevnes Maiakiken ( åhunde), Håkonshallen ( åhunde), Rosenkantztånet ( åhunde), Byggen med Byggen- og Hanseatisk museum og Fløybanen med stoslått utsikt ove byen fa Fløyen, alt i kot gåavstand fa N siden av Vågen Videe Akvaiet på Nodnes som e et av de støste i Nod Euopa Fo flee sevedighete og attaksjone vises det til infomasjonssenteet på Togalmenningen (midt i sentum) Følgende land ha konsulat i byen: Belgia, Basil, Canada, Danmak, Finland, Fankike, Guinea, Island, Italia, Republikken Koea, Latvia, Litauen, Malta, Nedeland, Polen, Potugal, Slovakiske epublikk, Spania, Stobitannia, Sveits, Sveige, Tsjekkiske epublikk, Tykia, Tyskland, Uuguay og Østeike Byens kommunikasjonslinje ove sjøen med inn og utland ha alltid væt og e meget gode Begen ha diekte ute på de fleste euopeiske havne av betydning, også på Nod og Sø Ameika og Afika Betydelig gods og passasjetafikk gå fa Begen til hele noskekysten Byens landvets fobindelse e gode med jenbane Begen Oslo samt godt veisamband Samtidig e byens tilknytning til såvel innenlandske som utenlandske luftute meget god Begens inteessante bebyggelse, vake beliggenhet og omgivelse gjø den til et kjent og søkt tuistsente hvo de fleste eisebyåe ha filiale Byens postkonto og telestasjon ligge ca 00 m SE av Vågen, jenbanestasjonen ca 0 m i samme etning Tollkammeet ligge yttest på W siden av Vågen ved oten av Tollbodkaien ovefo Skoltegunnskaien Havnekontoet ligge på E siden av Vågen, ved Deggsalmenningen, adesse Slottsgt, tlf 0, mob 0 VHF, kallesignal Begen havneadio kanal, times vakt I Begen kan skip skaffe seg allslags fosyninge, epaee, bunke, fylle vann og olje Slepebåtassistanse kan fås Vann kan fylles enten ved de offentlige kaiene, fa vannfosyningsbåte elle ved bunkingsanleggene Fo Begen og Omland havnedistikt, se sjøkat, og Yte ed, Puddefjoden, e ommelig, men åpen og med til dels stoe dybde, holdebunnen e god BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek NOBGO -

2 l l BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek Solheimsviken DAMSGÅRDSSUNDET med PUDDEFJORDSBROEN sett fa SE () FOTO: Eiliv Leen NOBGO -

3 0" Lyeneset 0 0 Puddefjoden t 0" 0 Laksevågneset 0 Søevågen 0 0 Bunnkjetting Tilbud fo «båtfolket» i Begen På kai ), Togutstikkeen, e det oppsatt infomasjonstavle med infomasjon til båtfolket He e flee uttak fo vann til fitidsbåte som kan fylles gatis samt stømuttak Selve sevicesenteet ligge i etasje i det nye bygget på kai ), Zachaiasbyggen, med inngang mot Toget Senteet inneholde toalette, dusje, vaskemaskine, tøketomle mm Senteet som kun e beegnet fo «Båtfolket», e avlåst fo å hinde uvedkommende adgang Båtfolket kan få utlevet nøkkel til senteet i Tuistinfomasjonen som ligge i bygget på Zachaias byggen 0" 0 h qpr I Puddefjoden må det ikke ankes W fo oveettlinjen som gå gjennom hjønet av Dokkeskjeskaien til hjønet av Fieleneskaien Det kan ankes i Sandviken, hvo dybden imidletid e avfallende Minde fatøye kan søke de inde havneomådene Vågen og den inde delen av Puddefjoden, men de kan ikke ligge på svai de Fatøye som ikke e utegående med fast los om bod, og som e av minst 0 bt dektighet, skal ette havneoppsynets folangende benytte havnelos Dette gjelde nå fatøyet skal legge til offentlig kai innen havneomådet, fotøye elle anke opp i Vågen, Sandvi ken elle i Damsgådssundet elle passee stømløpet inn til elle ut fa Stoe Lungegådsvannet Havnelos fås ved henvendelse til losvesenet, adesse C Sundtsgt, tlf 0 0 Losvesenet e også utstyt med VHF Begen havn e godt utstyt med kaie De støe offentlige kaiene ha en samlet lengde på ca 0 m, og dessuten finnes en ekke minde bygge fo fjodbåte og lokaltafikk Det e lage og ekspe disjonshalle med tilsammen ca m gulvflate Lett og hutig lossing kan påegnes e) 0" 0 0" d) 00 m WGS- M : m LAKSEVÅG I Begen havn e det følgende kaie (se havneskisse): Litt E av Lyeneset m betongkai, N ligste delen ufendet, dybde fa NW,,-,-, m Simad AS Nodevågen, m betongkai, dybde fa N,-,-,-(,) m Laksevåg Industie Laksevågneset Felleskjøpet med, + + m sammenhengende betong kai, dybde fa S,-,-, m, fa SW (,)-,-,-,-,,-(,) m og fa W (,)-,-,-, m Laste og lossekai med sugepumpe på skinne og tonns kan, m kaien som ligge SW ligst e ufendet + m betongkai, dybde fa NW (,0)-,-,-,-,0-,(,) m og (,)-,-,-,-,0-,-,-, m Stålens, Nolift og Nosk Stål m sammenhengende betongkaie, dybde fa NW,-,0-,-,-,-, m,,-,-,-,-,-, m og fa W,-,-,-(,) m Søevågen + 0 m vinkelkai i stein, dybde fa N (,)-,-,-,,-,-(,) m og fa E (,)-,-,0-,-,-,-,-,-,,-,-, m Nodest Vei AS, sandlossing BMV AS med følgende betongkaie: m, dybde fa NW,-,-,-,-,-,-,0-,0-, m Vann og stømuttak m, dybde fa NE (,)-,-,-,-,-,-,-,0-,, m m, dybde fa N,-0,-,-,-,-,-, m Skin negående kan med løfteevne tonn NOBGO - Nodevågen 0" 0 '00" 0 '" h qq 0" 0 0 0" BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek 0 00"

4 LAKSEVÅG, Begen, sett fa SE FOTO: Eiliv Leen BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek LAKSEVÅG og SYDNES, Begen, sett fa W FOTO: Eiliv Leen NOBGO -

5 d) Utstikke, NW siden, m, dybde fa NE (,)-,,0-,-,0-,-,-0,-,0-,-, m og SE siden, m, dybde fa NE (,)-,-,-,-0,-,,-,0-,-,-,-, m Kan med løfteevne 00 tonn på utstikkeen e), m betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-(,) m BMV ha tødokk og flytedokk med flee stoe kane He utføes nybygging og epaasjone, fo detalje se kapittel XIII, «Dokke og slippe» 0 0" Sydnes " 0 Dokkeskjeskaien 0 0 QG l d) Ld g mm Damsgåd 0 '00" 0" 0 Nøstebukten 0 d) Nøstet () 0 Ld g 00 m QG lz 0" NOBGO - 0 Solheimsviken 0 '00" 0" 0 '0" WGS- 0 '0" Konviken 0 m m 0 M : V V (Sø) 00m 0 0" 0 0 '00" 0" 0" 0 0 Flovaag Buk med m stein og betongkai, dybde fa NW,-,-,-0, m Byggevae Meku Båtfoening med m betongkai, dybde fa W 0,-0,, m Stømuttak, vann og kan med løfteevne tonn 0 m steinkai, dybde fa NW,-,-,-,-, m Decca Nocem AS med m betongkai og Stoltz Røthing med, m betongkai Kaiene e sammenhengende,, m kaifonten litt innenfo den ande, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-, m og,-,-,-,-, m Vann 00 m betongkai, dybde fa NW,-,-,-,-,-, m Ut fa midten av kaien, m bølgedempe Innenfo bølgedem peen, Fydenbø Båtsente med flytebygge, sevice- og bun kesbygge Støm og vann Båtutsty, veksted, dieselfylling t, kotautomat Båtkan Innenfo flytebyggene, kommunal vinkelkai av stein, 0 +, m, dybde fa SW 0,-,-, m og fa W,-,-, m G C Riebe med 0 m betongkai, dybde fa NW (,0)-,,-,-,-,-,-,-(,) m Den SE-ligste delen av kaien e ufendet Betongflytebygge i folengelse NW-ove Vann, stømuttak B Lasen elektisk veksted Skjøndal Slip & Mek veksted med følgende tillegg: NW av slippen, + m vinkelkai i betong i folengelse av kai ), dybde fa NW,-,-,0 og fa N,-,0-, m SE av slippen, m, dybde fa NE (,)-,-,-, m Stømuttak og vann Mellom kaiene, slipp Repaasjon og vedlikehold av alle type fatøye, fo detalje se kapittel XIII, «Dokke og slippe» Sabben maina med følgende tillegg: Flytebygge, kundeplasse med dybde,0 m yttest til, innest Mellom og innenfo byggene m tekai, dybde fa NW,-,-, m På SE siden av flytebyggene m betongkai med tefont, dybde fa NE (,)-,-,-, m Ved mainaen, vann- og dieselfylling (Esso) Salg og sevice av båtutsty og båtmotoe, slipp, fo detalje se kapittel XIII, «Dokke og slippe» SABB moto AS med m betongkai, dybde fa NW,0-,,-,0 m Damsgådkaien, m ufendet kommunal betongkai, dybde fa NW,0-,-, m BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek

6 Puddefjodsboen ove Damsgådssundet ha fi høyde m Nosk Sand og Steinsevice AS med betongkaie: m, dybde fa NW,-,-,-(,) m Vedlage m, dybde fa NW (,)-,0-,-,-,-(,) m Kan med gabb, løfteevne tonn 0 Kasten Moholt AS, m betongkai, dybde fa NW --,0 m Skipselekto-sevice, sevice på Baue pusteluftkompessoe 0 m stein og betongkai, dybde fa NW (,)-,0-,-,-,-,-,0 m Intenational Malingfabikk med m betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-, m Båthavn, faste plasse m betong og tekai, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-, m Riebe med + m dålig fendet stein- og betongkai, dybde fa NW (,)-,-,0-, m og (,)-,-,-,-,-(,) m Solheimsviken Næingspak: Aenum messesente Småbåthavn med flytebygge og utstikke i betong, SW-siden, m, dybde fa NW (,)-,0-,-,-, m m betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-,-,-, m Neumann Bygg AS med m betongkai + m tekai, dybde fa NW (,0)-,-,-,-, m og,-,-,0 m Sementog sandsilo, kan med gabb V Mulle, m steinkai dybde fa N,0-,-,-,0 m Åstadkaien, m kommunal steinkai, dybde fa N,0-,0 m, m kommunal teutstikke, N siden, dybde fa W (,)-,-,-,-,-0,0 m og S siden, dybde fa W (,0)-,-,-,-,-, m Stømuttak Utstikkeen e i dålig fofatning + m, dybde fa W 0,-,-,-,0-,-,0-,-,0-,0-, m og,-,-, m Innest i huken m bed lasteampe, dybde foan ampen fa N,-,0 m m, dybde fa NW (,)-0,-0,-0,-0,-0,- 0,-0,-0,-0,-0,-0,-0, 0, m 0 m, dybde fa SW (,)-0,-,0-,0-,-,-,0- (,) m d) m, dybde fa NW (,)-,-,0-,-,-,-,-,-, m Jekteviken Containeteminal, m betongkai, dybde fa NW (,0)-(ved kai-/ fendefont),0-,0-,-,-,0-,0-,0-,-,-,-,-,0-,-,0-,0-,0-,-,-,0-,0-,-,-,-,-,-, m Ro/Ro-ampe fo 0 tonn akseltykk, dybde foan ampen,-, m Kaien e utstyt med skinnegående tungløftkan med 0-0 tonns løfteevne No-Cago Sydnes: m betongkai, dybde fa SW (ved kai-/fendefo nt),-,-0,-0,-0,0-,-,-,-, m m bed Ro/ Ro-ampe i SW-enden, dybde 0,0-, m No-Cago 0 m betongkai, dybde fa NW (ved kai-/fendefont),-,-,-,-,0-,-,-,-, m m bed Ro/ Ro-ampe i E-enden, dybde,-, m Hutiguteteminal BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek Stoe Lungegådsvannet Ved passeing unde Nygådsboen inn til Stoe Lungegådsvannet e støste dybde, m (, m ved MV) Støste tillatte fatøysbedde, m Det må ikke føes dekkslast som igge ut fobi ekken Fi seilingshøyde, m (, m ved MV) 0 Neptun motobåtfoening, S i Lungegådsvannet, ha ved oten av W ligste flytebygge 0 m betongbygge med tillegg på begge side, W siden, dybde fa N,-,-,0 m og E siden, dybde fa N,-,-, m Diesel og vannfylling På foespøsel kan en få anvist plass fo ovenatting samt tilgang til toalett og dusj i klubbhuset Daugen motobåtfoening, E i Lungegådsvannet, ha ved oten av midte flytebygge 0 m betongbygge med tillegg på begge side, S siden, dybde fa W,-,-, m og N siden, dybde fa W,-,-, m Mellom midte og node flytebygge, m betongkai, dybde fa S 0,-0, m Vann og stømuttak samt slipp fo båte opptil, m (0 fot) Telefonkiosk Univesitetets foskningsstasjon med + m vinkelkai i stein, dybde fa SW,-,-, m og fa NW,-, m Høyteknologisenteet mek veksted: 0 m stein og betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-, m kane på 0 tonn 0 m betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-,-,0-,-,-,-,-,-(,) m skinnegående kane, tonn Møhlenpiskaien, fa NW, + m sammenhengende steinkai med liten knekk, dybde fa NW ved lastelemmen,-,-,-,-,-, m og,-,-,-,-,-,-,-,-, m 0 m ampe i SE-enden, dybde,-, m Stømuttak NOR- CARGO, HSD, Nosk Leca Fieleneskaien, 0 m sammenhengende betongkai, dybde, m Stømuttak og vann Godstafikkai, anløp av hutigute Telefonkioske Dokkeskjeskaien, steinkai med følgende tilleggsside: PUDDEFJORDSBROEN og SYDNES sett fa S (000) FOTO: Eiliv Leen NOBGO -

7 Bontelabo VÅGEN Byggen 0 '0" Toget Haakonshallen e) d) 0 (Vågen) M : WGS- I (Tuistinfomasjonen) m 0 00" 0" 0" 0 '00" 0" m 0" 0 Skoltegunnskaien 0 '00" Nodnes lysbøye Fl G s l Nodnes d) e) 0 F G F R m m BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek NOBGO -

8 SKUTEVIKEN og VÅGEN sett fa NW FOTO: Eiliv Leen BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek Nøstebukten Nøsteutstikkeen med fejeleie på N-siden, m betongkai, dybde fa W,-,-, m Hutigbåtanløp 0 Sukkehusbyggen, steinkai med følgende tillegg: S siden, inne i huken, m, dybde fa S,-,-0, m S siden, m, dybde fa W,0-,-0, m W siden, m, dybde fa S,-,-,-(,) m Flytebygge foan kaien, tillegg fo bannspøyten d) N siden, +, m, dybde fa W,-,-, m og,-,0-, m Neumann, + m stein og betongkai med fendet sjøbu på dele av kaiene, dybde fa NW 0,-,-,-(,) m og (,)-,0-,-, m N Nøstekaien, steinutstikke med følgende tillegg:, + 0 m, dybde fa SW (,)-,-,-,-,-0, m og fa NW 0,-,-, m 0 m, dybde fa W (,)-,-,-,0-,-,-,-(,) m m, dybde fa W (,)-,-,-,-,-, m Lasteampe i enden av kaien d), m tillegg, dybde fa W (,)-,0-,-, m SFT lage TV- holde til på kaien 0 + m vinkelkai i betong, dybde fa SE (,)-,-,-,- (,) m og fa SW (,)-,-,-,-,0-0, m Stømuttak Dikkedokken (ikke i buk som dokk), gangbu ove dokken, innest Pivat havn + + m sammenhengende steinkai, dybde fa SE,0-, m,,-,-,-,0 m og,0-,-0, m Kan Kjøde & Kjøde ( m-kaien) konstuksjon og poduksjon, Nodnes Tebåtbyggei og dykkefima Vågen Inn og utseilingen til og fa Vågen skal foegå mellom Skoltegunnskaien og lysbøyen ved Nodneslandet Inngående fatøye holde seg næmest mulig lysbøyen og utgående næmest mulig Skoltegunnskaien Inngående fatøye med unde fots dypgående skal gå løpet mellom lysbøyen og Nodneslandet O Battland: m steinkai i vinkel, dybde fa SW,-,-, m, fa NW,-,-, m og fa N,-,0-, m Betongutstikke, W siden, 0 m, dybde fa N (,)-,0-,-, m, N siden (enden), m, dybde fa W (,0)-,-,-,0-(,) m og E siden, 0 m, dybde fa N (,)-,-,-, m Utstikkeen e i dålig fofatning + m kommunal vinkelkai i stein, dybde fa NE (,)-,-,-, m og fa NW (,)-,-,-, m Node Tollbukai, steinkai: m, dybde fa NE (,)-,-,-,0 m + m med liten knekk, dybde fa NW (,)-,-,0-,-,-,-, m og,-,-, m m, dybde fa NE (,0)-,-,-,-,-,-, m Stømuttak og vann Sønde Tollbukai, steinkai: m, dybde fa NE,-,-,-, m m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,0-,0-(,) m 0 m, dybde fa NE (,)-,-,-,-, m d) m, dybde fa SE,-,-,0 m e) m, dybde fa NE,0-,-,-, m Stømuttak og vann 0 m kommunal betongkai, dybde fa NW,-,-, m Aealutvikling med + m vinkelkai, steinmu med tefendee, dybde fa NW,-,0-,0-(,) m og fa NE (,)-,-,-,0 m m kommunal betongkai, dybde fa NW,-,-, m Nykikekaien N, steinkai med asfaltdekke, W siden, m, dybde fa N (,)-,-,-,-,-, m, N siden (enden), m, dybde fa W (,)-,-,-,-(,) m og E siden, m, dybde fa N (0,)-0,-,-,-, m Støm Nykikekaien S, steinkai med asfaltdekke, W siden, m, dybde fa N (,)-,-,-,-, m, N siden (enden), + m i vinkel, dybde fa W (,)-,-,-(,) m og fa NW (,)-,-,-, m og E siden, m, dybde fa N (,0)-,0-,-,-,-, m NOBGO -

9 Munkebyggen, utstikke i stein, W siden, m, dybde fa N (,)-,-,0-,-,-,-, m, NE siden (enden), m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,0-(,) m og E siden, 0 m, dybde fa N (0,)-,-,-,-,-, m Maine & Industisalg AS ha en m flytebygge langs m-enden fo vann- og dieselfylling (Shell) Kotoutomat Stømuttak Holbegskaien, steinkai, W siden, m, dybde fa N (,)-,-,-,0-,-, m, NE siden, m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-(,) m og E siden, m, dybde fa N (0,)-,-,-,-,0 m Stømuttak og vann I huken, m kommunal steinkai, dybde fa NW,0-,-, m m steinkai, dybde fa NW,-, m Hotel Admial, + m vinkelkai av betong med tefont, dybde fa SW (i huken),-, m og fa NW,-,-,-, m 0 Blauwgåden, flytebygge, NE siden m, dybde fa NW,-,-,0 m og SE siden m, dybde fa NE (,)-,-,-, m Standkaien med følgende tillegg i stein: m, dybde fa N (,)-,-,-,-, m I vinkel med denne (inne i huken), m steintillegg, dybde fa S,0-, m Tapp fo ilandstigning på kaihjønet Standteminalen, m, dybde fa NW (,)-,0-,-,-,-,0-,-,-,0 m Bunkesuttak fo hutigbåtene Wallendahlshopen, huken mellom kaiene, NW-siden, m, dybdefa NE (,)-,-,0-, m, SW-siden, m, dybde fa NW,-,0-, m og SE-siden,, m, dybde fa NE (,)-,-,-, m Begen gjestehavn: Blomstetoget, m, dybde fa W (,)-,-,-,0-,-, m Togkaien, m steinkai, dybde fa S,-,-,-, m Zachaiasbyggen, utstikke i stein med m tillegg på S- siden, dybde fa W (,)-,-,-,-,-, m Inneste del, esevet lokalfeje På enden av kaien, tapp fo ilandstigning, dybde, m Støm N-siden av utstikkeen, esevet d) Steinutstikke, SW-siden, m, dybde fa NW (,)-,-,-,-, m, NW-siden (enden), m, dybde fa SW (,)-,0-,-,-(,) m og NE-siden, 00 m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,0-,-,-, m Støm og vann e) Byggen, m steinkai, dybde fa NW (,)-,0-,-,-,-,-,-,-,-,-,0-,-,-,-,-,-,-, m NW-enden, m, dybde fa S (,)-,-,-, m Støm og vann Sevicesente på Zachaiasbyggen, etasje, inngang mot Toget, med toalett, dusj, vask og tøk Nøkkelkot ved Tuistinfomasjonen, Vågsalmenning Deggekaien, NW-siden, 0 m te og steinkai, dybde fa SW (,)-,-,-,-, m (fotøyning fobudt), SW-siden (fonten), m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-(,) m og SE-siden, m, dybde fa SW (,)-,-,-,-, m Stømuttak og vann Kun iland- og ombodstigning på m-kaien Badbenken, steinutstikke med asfaltdekke, N siden, m, dybde fa W (0,)-,-,-,-,-,0-, m, SW siden (enden), m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-(,) m og S siden, m, dybde fa W (,)-,-,-,-,-,-, m Stømuttak og vann Kun iland- og ombodstigning på m-kaien HEGRENESET, NYHAVN og SANDVIKEN sett fa S FOTO: Eiliv Leen BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek NOBGO -

10 - m Fageneset 0 G Nyhavn Hegeneset 0 G G m Fl G s 0 M V l Nodnes M m 0 FR FG 0 0" Skuteviken Bontelabo " 0 M 0" 0 0 V 0 Kistiansholm 0" Sandviken 0 Måseskjæet 0 0 0" 0 q 0 0 Elseo 0 0 '00" M G 0" 00 m WGS- BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek 0 S 0" 00m M :0 000 Beiviken 0" (Nod) l, 0" 0 '00", 0" 0 '00" 0 '0" 0 Fl G s 0 '00" NOBGO 0-0

11 BREIVIKEN-HEGRENESET, Begen sett fa SW Tilleggsside av stein, + + m, dybde fa S,-,-, m,,-,-, m og fa E,-,-, m Festningskaien, m steinkai, dybde fa W (,)-,-, m, fa NW,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-(,) m og fa W (,)-,-,-,-,-,-,-, m På Festningskaien (0 m) må man væe oppmeksom på at kaien på midten skå utove unde vann, slik at dybden 0, m fa kaifonten e ca, m Omådet hvo kaifundamentet skå state m fa sydøste (inde) kaihjøne og til den lille knekken midt på kaien Stømuttak og vann Skoltegunnskaien, steinkaie: m, dybde fa W (,)-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,-,-,-, m På E enden, 0 m bed fejelem, dybde fa S (,)-,-, m m, dybde fa S (,)-,-,-,0-(,) m + m, dybde fa W (,)-,0-,-,-,-,-,-,0-, m og,-,-,-,-,-,-,-, m Stømuttak og vann Jenbanespo Bontelabo Bontelabo Fiskeihavn med sammenhengende betongkai, ISPS-teminal: Kai, 0 m betongkai, dybde fa S,-, m Kai, m, dybde, m Kai, m, dybde, m Fiskemottak, kjøle og fyselage, losseappaat FOTO: Eiliv Leen Skuteviken Skuteviksbyggen, kommunal utstikkekai av te, S siden, m, dybde fa W,-,-0,0 m, NW siden, m, dybde fa SW,-,-, m og NE siden, m, dybde fa NW,-,-, m Fallefedig, fotøyning fobudt 0 Gamle Slaktehuskaien, 0 + m sammenhengende delvis fendet stein og betongkai, dybde fa S (,)-,0-,-,-, m og,-,-,-(,) m Kommunal kai Mainesenteet AS, m steinkai, dybde fa S (,0)-,0-,-, m Salg og sevice av båte og motoe Stømuttak og vann samt kan med løfteevne tonn Kistiansholm Kommunal kai, 0 m steinkai, dybde fa W,-,-,-0, m Stømuttak Kystkultu- og Fatøyvensenteet m tillegg, dele av tillegget e sjøhus, dybde fa W (0,)-,-,-,0 m Kommunal kai, 0 m steinkai, dybde fa NW,-,-,-, m IMC-Diving, undevannsentepenø BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek NOBGO -

12 BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek Sandviken Sjøflyhavn med flytebygge Neumann Bygg, 0 + m vinkelkai i betong, dybde fa N (,0)-,-,-,-,0-,-0, m og fa W (,0)-,-,-,-,0 m m betongkai, dybde fa S,-,-,-,-(,) m L H Bege med en + m te og steinkai, dybde fa S,-, m og,-, m Salg og opplag av fitidsbåte Kan på, tonn Ludebyggen, kommunal utstikkekai i stein, W siden, 0 m, dybde fa S (,)-,-(,) m og S siden, m, dybde fa W,-,0-0,0 m N siden e fast liggeplass fo bannspøyten 0 Gjensidige Fosiking, 0 m betongkai, dybde fa S (,0)-,-,0-,-,-,-,-,0-(,) m Tillegg på tveendene, S siden, m, dybde fa W (,)-,-, m og N siden, m, dybde fa SW (,)-,-0, m Stømuttak og vann m betongkai, N ligste halvpaten e bebygd med sjøhus, dybde fa S (,)-,-,-,-, m Båthuset, båt og motosevice holde til he Kan, tonn samt stømuttak og vann m flytebygge ut fa enden av kaien + m, sammenhengende steinkai, dybde fa SE,-,-,-,-, m og,-,-,-(,0) m Stømuttak Elseo AS Saltimpot med en utstikkekai i betong, W-siden, 00 m, dybde fa S (,0)-(ved kai-/fendefont),0-,-,-,-,-0,-(0,) m og N-siden, m, dybde fa W (,)-,-,-,-, m Kan med gabb, løfteevne, tonn Støm og vann H Leøy AS, m betongkai, dybde fa SE (,)-,-,-,-,-,0 m Fiskemottak samt ekspot av fiskepodukte Stømuttak og vann Begen Fitid & Messesente med m betongkai, dybde fa S (,)-,-0,-0,0 m samt betongflytebygge Gjesteplasse, båtopplag Sandviken motobåtfoening, småbåthavn, Makussen Maine og industisevice med epaasjon av båte og motoe + m vinkelkai, tekai på jenfundament, dybde fa E,-,-(,) m og fa S (,)-,-,-0, m Ved siden av kaien slippe som ta båte på opptil m Kan med løfteevne, tonn Nyhavn m betongkai med tefont, dybde fa SE (,)-,-, m B Bynjulfsen AS, ekspedisjonskai, 0 m steinkai med asfaltdekke, dybde fa N 0,-,-,-,-,-, m Vannfylling Hegeneset 0 Rolf Olsen AS, betongkaie: m betongkai, dybde fa N,-,-, m m betongkai, dybde fa N (,)-,-,-0,-(0,) m m betongkai, dybde fa S (,)-0,0-0,0-,0-,-,- (,) m Laste losseappaat fo kon Stømuttak og vann 0 m betongai, dybde fa S (,)-,-,-,-,-(,) m Deggen Beiviken Riebe Eiendom, 0 + m sammenhengende steinkai i knekk, dybde fa S,-,-,0-,-,-,0-, m og,-,-, m Flyte bygge ved m-kaien PGS Fageneset + + m sammenhengende te og betongkai, dybde fa N 0,-,-,-, m,,-,-, m og,-,-, m H Solbeg AS, betongkaie: + m, dybde fa NE 0,-,-,0 m og fa E (,)-,0-,-,-(,) m m, dybde fa S (,)-,-,-,-,-(,) m Innen Begens havnedistikt e det flee skipsbyggeie Det finnes en ekke mekaniske vekstede, motofabikke og vekstede samt slippanlegg, fouten tødokke og flytedokke Se fo øvig kapittel XIII, «Dokke og slippe» Bunkingsanleggene i havnedistiktet ligge i Flovåg, Skadholmen, Skålevika og Eidsvåg NOBGO -

DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV

DEN NORSKE LOS 6 LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV DEN NORSKE LOS LØDINGEN OG ANDENES GRENSE JAKOBSELV Copyight: Statens katvek Sjøkatveket Design: Sjøkatveket, Gafisk seksjo Tykk: Gunnashaug Tykkei AS, Stavange Foto: Eiliv Leen, tlf, E-mail:post@boealis-design.no

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Copyright: Statens kartverk Sjøkartverket Trykk: Kai Hansen Sats: Sjøkartverket, Grafisk seksjon Stavanger 2005 ISBN 82-90653-20-4

Copyright: Statens kartverk Sjøkartverket Trykk: Kai Hansen Sats: Sjøkartverket, Grafisk seksjon Stavanger 2005 ISBN 82-90653-20-4 Coyight: Statens katvek Sjøkatveket Tykk: Kai Hansen Sats: Sjøkatveket, Gafisk seksjon Stavange ISBN --- DEN NORSKE LOS BIND B FARVANNSBESKRIVELSE LANGESUND JÆRENS REV TREDJE UTGAVE PDF-vesjon. UTGITT

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

COSTA BLANCA SOLHUS. Spaniamegleren for deg EIENDOMMER LIVET SKAL NYTES! LA DRØMMEN OM SPANIA BLI VIRKELIGHET! Rekkehus i golfområdet Villamartin

COSTA BLANCA SOLHUS. Spaniamegleren for deg EIENDOMMER LIVET SKAL NYTES! LA DRØMMEN OM SPANIA BLI VIRKELIGHET! Rekkehus i golfområdet Villamartin COSTA BLANCA SOLHUS EIENDOMMER Rekkehus i golfområdet Villamartin LIVET SKAL NYTES! LA DRØMMEN OM SPANIA BLI VIRKELIGHET! Villamartins spektakulære 17 hull Solnedgang i Aldea del Mar Costa Blanca Solhus

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

Konfigurering av AIS-app for Android

Konfigurering av AIS-app for Android Konfigurering av AIS-app for Android Konfigurering av AIS Android app Applikasjonen Konfigurering av konfigureres AIS Android ved appå gå inn på den AIS serveren hvor AIS dataene skal hentes fra Applikasjonen

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Bor miljøvennlig på. Nyheter fra Kaldnes Brygge. Vi kan se tilbake på en meget aktiv periode her på Kaldnes

Bor miljøvennlig på. Nyheter fra Kaldnes Brygge. Vi kan se tilbake på en meget aktiv periode her på Kaldnes yheter fra Kaldnes Brygge Aktivt år på Kaldnes Vi kan se tilbake på en meget aktiv periode her på Kaldnes Brygge. Bor miljøvennlig på Kaldnes lar bilen stå De som bor her tar heller bena fatt enn å bruke

Detaljer

2030,- 2495,- 10% RABATT. Komplett KonferanseCruise

2030,- 2495,- 10% RABATT. Komplett KonferanseCruise DET Eneste konferansehotellet som seiler til København HØSTTILBUD SPAR Komplett KonferanseCruise 10% RABATT Moderne møteromsfasiliteter Egen erfaren konferansevert Utsøkt mat og drikke Kombiner det faglige

Detaljer

Utleieguide. Det lønner seg å leie ut hytten...

Utleieguide. Det lønner seg å leie ut hytten... Utleieguide Det lønner seg å leie ut hytten... Innholdsfortegnelse Om...4 Hvorfor lønner det seg å leie ut gjennom?...6 Hvordan markedsfører vi din hytte?...8 Salgsfremmende konsepter...10 s konsept om

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Hva v a h ar r s kjedd?

Hva v a h ar r s kjedd? Hva har skjedd? Hva skjedde 25. desember? Flytemolo brygge 6 sank mellom kl 21 og 22 5 båter totalhavarerte Følgeskader brygge 3, 4 og 5 2 båter totalhavarerte og flere båter med skader Skader på brygge-elementer,

Detaljer

Magasinet. Næringsliv. Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8. Mars / April 2007. Næringslivsmagasinet 1

Magasinet. Næringsliv. Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8. Mars / April 2007. Næringslivsmagasinet 1 Magasinet Næringsliv Nordmøre Romsdal Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8 Mars / April 2007 Næringslivsmagasinet 1 MARS/APRIL 2007 Næringsliv Nordmøre Romsdal omegn* Innhold Utgiver:

Detaljer

Plikter og regler. Revidert Mai 2014

Plikter og regler. Revidert Mai 2014 Plikter og regler. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Plikter 3 2. Sikkerhets og ordensregler 3 3. Regler i forbindelse med opplag 4 4. Regler for havna 5 3 1. Plikter Enhver som har tillitsverv,

Detaljer

Jubileumsfesten ble arrangert på Støtvig Hotell lørdag 14.06.03.

Jubileumsfesten ble arrangert på Støtvig Hotell lørdag 14.06.03. www.betongen.no Besøk oss på nettet! Jubileumsfesten ble arrangert på Støtvig Hotell lørdag 14.06.03. Alle deltagere ble ønsket velkommen med velkomstdrikk i haven, i et vær som passer fritidsbåtentusiaster,

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Forprosjekt til kommunedelplan for Slemmestad Røyken kommune Utkast 4. juni 2008 Forprosjekt rapport - Innhold Innledning Industristedet Slemmestad - Sementfabrikken

Detaljer

Bryggeposten. Hotellplanene begynner å ta form. Se de. Suksessfull bakerisommer på brygga

Bryggeposten. Hotellplanene begynner å ta form. Se de. Suksessfull bakerisommer på brygga Bryggeposten Nr. 03 2012 www.nordrejarlsbergbrygge.no STEDET FOR DET GODE LIV Se de spennende bildene Hotellplanene begynner å ta form Se side 10-11 Suksessfull bakerisommer på brygga Se side 4 Les mer

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM

SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM 1 1. INNLEDNING 4 2. HVA VIL VI MED BERGEN SENTRUM? 6 INNHOLD: 3. NI SENTRUMSOMRÅDER, SÆRPREG OG TILTAK 8 3.1 SKOLTEGRUNNSKAIEN/BERGENHUS FESTNING/KOENGEN

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hjørneleilighet i klassisk bygård (utleieobjekt) Hegdehaugsveien/Pilestredet/Falbesgate

SALGSOPPGAVE. Hjørneleilighet i klassisk bygård (utleieobjekt) Hegdehaugsveien/Pilestredet/Falbesgate SALGSOPPGAVE Hjørneleilighet i klassisk bygård (utleieobjekt) Hegdehaugsveien/Pilestredet/Falbesgate Prisantydning: 4 500 000 kr. + omk. Lånetakst: 3 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 95 kvm. Verditakst:

Detaljer

Bli Væreier! HAMN I SENJA ER NÅ ÅPNET - VELKOMMEN! Realiser drømmen om egen fritidsbolig i fantastiske omgivelser - og få inntekter med på kjøpet!

Bli Væreier! HAMN I SENJA ER NÅ ÅPNET - VELKOMMEN! Realiser drømmen om egen fritidsbolig i fantastiske omgivelser - og få inntekter med på kjøpet! HAMN I SENJA ER NÅ ÅPNET - VELKOMMEN! LANDSDELENS BESTE VILKÅR 3 års inntektsgaranti: 65 000 kr. pr. år. Tilbakeleieavtale: 50/50 inntektsfordeling! Bli Væreier! Realiser drømmen om egen fritidsbolig i

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer