Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460"

Transkript

1 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + VHF kanal / Begen Begen by (0 N 0 E), standstedet som fo ca 000 å siden lå på E-siden av Vågen, ble av Olav Kye gjot til kjøpstad i åene 00 0 Byen e nå stokommune og ha ca 00 innbyggee (00) Den kalles ofte Vestlandets hovedstad elle byen mellom de syv fjell og ha en meget famtedende plass innen samfedsel, handel, industi og skipsfat, i tillegg satses det nå fo fullt på oljeviksomheten i Nodsjøen Byen e et betydelig administativt sente, hvo bl a biskop og fylkesmann ha sine kontoe Byen ha flee sykehus, univesitet og høyskole Blant mange attaksjone kan nevnes Maiakiken ( åhunde), Håkonshallen ( åhunde), Rosenkantztånet ( åhunde), Byggen med Byggen- og Hanseatisk museum og Fløybanen med stoslått utsikt ove byen fa Fløyen, alt i kot gåavstand fa N siden av Vågen Videe Akvaiet på Nodnes som e et av de støste i Nod Euopa Fo flee sevedighete og attaksjone vises det til infomasjonssenteet på Togalmenningen (midt i sentum) Følgende land ha konsulat i byen: Belgia, Basil, Canada, Danmak, Finland, Fankike, Guinea, Island, Italia, Republikken Koea, Latvia, Litauen, Malta, Nedeland, Polen, Potugal, Slovakiske epublikk, Spania, Stobitannia, Sveits, Sveige, Tsjekkiske epublikk, Tykia, Tyskland, Uuguay og Østeike Byens kommunikasjonslinje ove sjøen med inn og utland ha alltid væt og e meget gode Begen ha diekte ute på de fleste euopeiske havne av betydning, også på Nod og Sø Ameika og Afika Betydelig gods og passasjetafikk gå fa Begen til hele noskekysten Byens landvets fobindelse e gode med jenbane Begen Oslo samt godt veisamband Samtidig e byens tilknytning til såvel innenlandske som utenlandske luftute meget god Begens inteessante bebyggelse, vake beliggenhet og omgivelse gjø den til et kjent og søkt tuistsente hvo de fleste eisebyåe ha filiale Byens postkonto og telestasjon ligge ca 00 m SE av Vågen, jenbanestasjonen ca 0 m i samme etning Tollkammeet ligge yttest på W siden av Vågen ved oten av Tollbodkaien ovefo Skoltegunnskaien Havnekontoet ligge på E siden av Vågen, ved Deggsalmenningen, adesse Slottsgt, tlf 0, mob 0 VHF, kallesignal Begen havneadio kanal, times vakt I Begen kan skip skaffe seg allslags fosyninge, epaee, bunke, fylle vann og olje Slepebåtassistanse kan fås Vann kan fylles enten ved de offentlige kaiene, fa vannfosyningsbåte elle ved bunkingsanleggene Fo Begen og Omland havnedistikt, se sjøkat, og Yte ed, Puddefjoden, e ommelig, men åpen og med til dels stoe dybde, holdebunnen e god BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek NOBGO -

2 l l BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek Solheimsviken DAMSGÅRDSSUNDET med PUDDEFJORDSBROEN sett fa SE () FOTO: Eiliv Leen NOBGO -

3 0" Lyeneset 0 0 Puddefjoden t 0" 0 Laksevågneset 0 Søevågen 0 0 Bunnkjetting Tilbud fo «båtfolket» i Begen På kai ), Togutstikkeen, e det oppsatt infomasjonstavle med infomasjon til båtfolket He e flee uttak fo vann til fitidsbåte som kan fylles gatis samt stømuttak Selve sevicesenteet ligge i etasje i det nye bygget på kai ), Zachaiasbyggen, med inngang mot Toget Senteet inneholde toalette, dusje, vaskemaskine, tøketomle mm Senteet som kun e beegnet fo «Båtfolket», e avlåst fo å hinde uvedkommende adgang Båtfolket kan få utlevet nøkkel til senteet i Tuistinfomasjonen som ligge i bygget på Zachaias byggen 0" 0 h qpr I Puddefjoden må det ikke ankes W fo oveettlinjen som gå gjennom hjønet av Dokkeskjeskaien til hjønet av Fieleneskaien Det kan ankes i Sandviken, hvo dybden imidletid e avfallende Minde fatøye kan søke de inde havneomådene Vågen og den inde delen av Puddefjoden, men de kan ikke ligge på svai de Fatøye som ikke e utegående med fast los om bod, og som e av minst 0 bt dektighet, skal ette havneoppsynets folangende benytte havnelos Dette gjelde nå fatøyet skal legge til offentlig kai innen havneomådet, fotøye elle anke opp i Vågen, Sandvi ken elle i Damsgådssundet elle passee stømløpet inn til elle ut fa Stoe Lungegådsvannet Havnelos fås ved henvendelse til losvesenet, adesse C Sundtsgt, tlf 0 0 Losvesenet e også utstyt med VHF Begen havn e godt utstyt med kaie De støe offentlige kaiene ha en samlet lengde på ca 0 m, og dessuten finnes en ekke minde bygge fo fjodbåte og lokaltafikk Det e lage og ekspe disjonshalle med tilsammen ca m gulvflate Lett og hutig lossing kan påegnes e) 0" 0 0" d) 00 m WGS- M : m LAKSEVÅG I Begen havn e det følgende kaie (se havneskisse): Litt E av Lyeneset m betongkai, N ligste delen ufendet, dybde fa NW,,-,-, m Simad AS Nodevågen, m betongkai, dybde fa N,-,-,-(,) m Laksevåg Industie Laksevågneset Felleskjøpet med, + + m sammenhengende betong kai, dybde fa S,-,-, m, fa SW (,)-,-,-,-,,-(,) m og fa W (,)-,-,-, m Laste og lossekai med sugepumpe på skinne og tonns kan, m kaien som ligge SW ligst e ufendet + m betongkai, dybde fa NW (,0)-,-,-,-,0-,(,) m og (,)-,-,-,-,0-,-,-, m Stålens, Nolift og Nosk Stål m sammenhengende betongkaie, dybde fa NW,-,0-,-,-,-, m,,-,-,-,-,-, m og fa W,-,-,-(,) m Søevågen + 0 m vinkelkai i stein, dybde fa N (,)-,-,-,,-,-(,) m og fa E (,)-,-,0-,-,-,-,-,-,,-,-, m Nodest Vei AS, sandlossing BMV AS med følgende betongkaie: m, dybde fa NW,-,-,-,-,-,-,0-,0-, m Vann og stømuttak m, dybde fa NE (,)-,-,-,-,-,-,-,0-,, m m, dybde fa N,-0,-,-,-,-,-, m Skin negående kan med løfteevne tonn NOBGO - Nodevågen 0" 0 '00" 0 '" h qq 0" 0 0 0" BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek 0 00"

4 LAKSEVÅG, Begen, sett fa SE FOTO: Eiliv Leen BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek LAKSEVÅG og SYDNES, Begen, sett fa W FOTO: Eiliv Leen NOBGO -

5 d) Utstikke, NW siden, m, dybde fa NE (,)-,,0-,-,0-,-,-0,-,0-,-, m og SE siden, m, dybde fa NE (,)-,-,-,-0,-,,-,0-,-,-,-, m Kan med løfteevne 00 tonn på utstikkeen e), m betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-(,) m BMV ha tødokk og flytedokk med flee stoe kane He utføes nybygging og epaasjone, fo detalje se kapittel XIII, «Dokke og slippe» 0 0" Sydnes " 0 Dokkeskjeskaien 0 0 QG l d) Ld g mm Damsgåd 0 '00" 0" 0 Nøstebukten 0 d) Nøstet () 0 Ld g 00 m QG lz 0" NOBGO - 0 Solheimsviken 0 '00" 0" 0 '0" WGS- 0 '0" Konviken 0 m m 0 M : V V (Sø) 00m 0 0" 0 0 '00" 0" 0" 0 0 Flovaag Buk med m stein og betongkai, dybde fa NW,-,-,-0, m Byggevae Meku Båtfoening med m betongkai, dybde fa W 0,-0,, m Stømuttak, vann og kan med løfteevne tonn 0 m steinkai, dybde fa NW,-,-,-,-, m Decca Nocem AS med m betongkai og Stoltz Røthing med, m betongkai Kaiene e sammenhengende,, m kaifonten litt innenfo den ande, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-, m og,-,-,-,-, m Vann 00 m betongkai, dybde fa NW,-,-,-,-,-, m Ut fa midten av kaien, m bølgedempe Innenfo bølgedem peen, Fydenbø Båtsente med flytebygge, sevice- og bun kesbygge Støm og vann Båtutsty, veksted, dieselfylling t, kotautomat Båtkan Innenfo flytebyggene, kommunal vinkelkai av stein, 0 +, m, dybde fa SW 0,-,-, m og fa W,-,-, m G C Riebe med 0 m betongkai, dybde fa NW (,0)-,,-,-,-,-,-,-(,) m Den SE-ligste delen av kaien e ufendet Betongflytebygge i folengelse NW-ove Vann, stømuttak B Lasen elektisk veksted Skjøndal Slip & Mek veksted med følgende tillegg: NW av slippen, + m vinkelkai i betong i folengelse av kai ), dybde fa NW,-,-,0 og fa N,-,0-, m SE av slippen, m, dybde fa NE (,)-,-,-, m Stømuttak og vann Mellom kaiene, slipp Repaasjon og vedlikehold av alle type fatøye, fo detalje se kapittel XIII, «Dokke og slippe» Sabben maina med følgende tillegg: Flytebygge, kundeplasse med dybde,0 m yttest til, innest Mellom og innenfo byggene m tekai, dybde fa NW,-,-, m På SE siden av flytebyggene m betongkai med tefont, dybde fa NE (,)-,-,-, m Ved mainaen, vann- og dieselfylling (Esso) Salg og sevice av båtutsty og båtmotoe, slipp, fo detalje se kapittel XIII, «Dokke og slippe» SABB moto AS med m betongkai, dybde fa NW,0-,,-,0 m Damsgådkaien, m ufendet kommunal betongkai, dybde fa NW,0-,-, m BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek

6 Puddefjodsboen ove Damsgådssundet ha fi høyde m Nosk Sand og Steinsevice AS med betongkaie: m, dybde fa NW,-,-,-(,) m Vedlage m, dybde fa NW (,)-,0-,-,-,-(,) m Kan med gabb, løfteevne tonn 0 Kasten Moholt AS, m betongkai, dybde fa NW --,0 m Skipselekto-sevice, sevice på Baue pusteluftkompessoe 0 m stein og betongkai, dybde fa NW (,)-,0-,-,-,-,-,0 m Intenational Malingfabikk med m betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-, m Båthavn, faste plasse m betong og tekai, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-, m Riebe med + m dålig fendet stein- og betongkai, dybde fa NW (,)-,-,0-, m og (,)-,-,-,-,-(,) m Solheimsviken Næingspak: Aenum messesente Småbåthavn med flytebygge og utstikke i betong, SW-siden, m, dybde fa NW (,)-,0-,-,-, m m betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-,-,-, m Neumann Bygg AS med m betongkai + m tekai, dybde fa NW (,0)-,-,-,-, m og,-,-,0 m Sementog sandsilo, kan med gabb V Mulle, m steinkai dybde fa N,0-,-,-,0 m Åstadkaien, m kommunal steinkai, dybde fa N,0-,0 m, m kommunal teutstikke, N siden, dybde fa W (,)-,-,-,-,-0,0 m og S siden, dybde fa W (,0)-,-,-,-,-, m Stømuttak Utstikkeen e i dålig fofatning + m, dybde fa W 0,-,-,-,0-,-,0-,-,0-,0-, m og,-,-, m Innest i huken m bed lasteampe, dybde foan ampen fa N,-,0 m m, dybde fa NW (,)-0,-0,-0,-0,-0,- 0,-0,-0,-0,-0,-0,-0, 0, m 0 m, dybde fa SW (,)-0,-,0-,0-,-,-,0- (,) m d) m, dybde fa NW (,)-,-,0-,-,-,-,-,-, m Jekteviken Containeteminal, m betongkai, dybde fa NW (,0)-(ved kai-/ fendefont),0-,0-,-,-,0-,0-,0-,-,-,-,-,0-,-,0-,0-,0-,-,-,0-,0-,-,-,-,-,-, m Ro/Ro-ampe fo 0 tonn akseltykk, dybde foan ampen,-, m Kaien e utstyt med skinnegående tungløftkan med 0-0 tonns løfteevne No-Cago Sydnes: m betongkai, dybde fa SW (ved kai-/fendefo nt),-,-0,-0,-0,0-,-,-,-, m m bed Ro/ Ro-ampe i SW-enden, dybde 0,0-, m No-Cago 0 m betongkai, dybde fa NW (ved kai-/fendefont),-,-,-,-,0-,-,-,-, m m bed Ro/ Ro-ampe i E-enden, dybde,-, m Hutiguteteminal BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek Stoe Lungegådsvannet Ved passeing unde Nygådsboen inn til Stoe Lungegådsvannet e støste dybde, m (, m ved MV) Støste tillatte fatøysbedde, m Det må ikke føes dekkslast som igge ut fobi ekken Fi seilingshøyde, m (, m ved MV) 0 Neptun motobåtfoening, S i Lungegådsvannet, ha ved oten av W ligste flytebygge 0 m betongbygge med tillegg på begge side, W siden, dybde fa N,-,-,0 m og E siden, dybde fa N,-,-, m Diesel og vannfylling På foespøsel kan en få anvist plass fo ovenatting samt tilgang til toalett og dusj i klubbhuset Daugen motobåtfoening, E i Lungegådsvannet, ha ved oten av midte flytebygge 0 m betongbygge med tillegg på begge side, S siden, dybde fa W,-,-, m og N siden, dybde fa W,-,-, m Mellom midte og node flytebygge, m betongkai, dybde fa S 0,-0, m Vann og stømuttak samt slipp fo båte opptil, m (0 fot) Telefonkiosk Univesitetets foskningsstasjon med + m vinkelkai i stein, dybde fa SW,-,-, m og fa NW,-, m Høyteknologisenteet mek veksted: 0 m stein og betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-, m kane på 0 tonn 0 m betongkai, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-,-,0-,-,-,-,-,-(,) m skinnegående kane, tonn Møhlenpiskaien, fa NW, + m sammenhengende steinkai med liten knekk, dybde fa NW ved lastelemmen,-,-,-,-,-, m og,-,-,-,-,-,-,-,-, m 0 m ampe i SE-enden, dybde,-, m Stømuttak NOR- CARGO, HSD, Nosk Leca Fieleneskaien, 0 m sammenhengende betongkai, dybde, m Stømuttak og vann Godstafikkai, anløp av hutigute Telefonkioske Dokkeskjeskaien, steinkai med følgende tilleggsside: PUDDEFJORDSBROEN og SYDNES sett fa S (000) FOTO: Eiliv Leen NOBGO -

7 Bontelabo VÅGEN Byggen 0 '0" Toget Haakonshallen e) d) 0 (Vågen) M : WGS- I (Tuistinfomasjonen) m 0 00" 0" 0" 0 '00" 0" m 0" 0 Skoltegunnskaien 0 '00" Nodnes lysbøye Fl G s l Nodnes d) e) 0 F G F R m m BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek NOBGO -

8 SKUTEVIKEN og VÅGEN sett fa NW FOTO: Eiliv Leen BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek Nøstebukten Nøsteutstikkeen med fejeleie på N-siden, m betongkai, dybde fa W,-,-, m Hutigbåtanløp 0 Sukkehusbyggen, steinkai med følgende tillegg: S siden, inne i huken, m, dybde fa S,-,-0, m S siden, m, dybde fa W,0-,-0, m W siden, m, dybde fa S,-,-,-(,) m Flytebygge foan kaien, tillegg fo bannspøyten d) N siden, +, m, dybde fa W,-,-, m og,-,0-, m Neumann, + m stein og betongkai med fendet sjøbu på dele av kaiene, dybde fa NW 0,-,-,-(,) m og (,)-,0-,-, m N Nøstekaien, steinutstikke med følgende tillegg:, + 0 m, dybde fa SW (,)-,-,-,-,-0, m og fa NW 0,-,-, m 0 m, dybde fa W (,)-,-,-,0-,-,-,-(,) m m, dybde fa W (,)-,-,-,-,-, m Lasteampe i enden av kaien d), m tillegg, dybde fa W (,)-,0-,-, m SFT lage TV- holde til på kaien 0 + m vinkelkai i betong, dybde fa SE (,)-,-,-,- (,) m og fa SW (,)-,-,-,-,0-0, m Stømuttak Dikkedokken (ikke i buk som dokk), gangbu ove dokken, innest Pivat havn + + m sammenhengende steinkai, dybde fa SE,0-, m,,-,-,-,0 m og,0-,-0, m Kan Kjøde & Kjøde ( m-kaien) konstuksjon og poduksjon, Nodnes Tebåtbyggei og dykkefima Vågen Inn og utseilingen til og fa Vågen skal foegå mellom Skoltegunnskaien og lysbøyen ved Nodneslandet Inngående fatøye holde seg næmest mulig lysbøyen og utgående næmest mulig Skoltegunnskaien Inngående fatøye med unde fots dypgående skal gå løpet mellom lysbøyen og Nodneslandet O Battland: m steinkai i vinkel, dybde fa SW,-,-, m, fa NW,-,-, m og fa N,-,0-, m Betongutstikke, W siden, 0 m, dybde fa N (,)-,0-,-, m, N siden (enden), m, dybde fa W (,0)-,-,-,0-(,) m og E siden, 0 m, dybde fa N (,)-,-,-, m Utstikkeen e i dålig fofatning + m kommunal vinkelkai i stein, dybde fa NE (,)-,-,-, m og fa NW (,)-,-,-, m Node Tollbukai, steinkai: m, dybde fa NE (,)-,-,-,0 m + m med liten knekk, dybde fa NW (,)-,-,0-,-,-,-, m og,-,-, m m, dybde fa NE (,0)-,-,-,-,-,-, m Stømuttak og vann Sønde Tollbukai, steinkai: m, dybde fa NE,-,-,-, m m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,0-,0-(,) m 0 m, dybde fa NE (,)-,-,-,-, m d) m, dybde fa SE,-,-,0 m e) m, dybde fa NE,0-,-,-, m Stømuttak og vann 0 m kommunal betongkai, dybde fa NW,-,-, m Aealutvikling med + m vinkelkai, steinmu med tefendee, dybde fa NW,-,0-,0-(,) m og fa NE (,)-,-,-,0 m m kommunal betongkai, dybde fa NW,-,-, m Nykikekaien N, steinkai med asfaltdekke, W siden, m, dybde fa N (,)-,-,-,-,-, m, N siden (enden), m, dybde fa W (,)-,-,-,-(,) m og E siden, m, dybde fa N (0,)-0,-,-,-, m Støm Nykikekaien S, steinkai med asfaltdekke, W siden, m, dybde fa N (,)-,-,-,-, m, N siden (enden), + m i vinkel, dybde fa W (,)-,-,-(,) m og fa NW (,)-,-,-, m og E siden, m, dybde fa N (,0)-,0-,-,-,-, m NOBGO -

9 Munkebyggen, utstikke i stein, W siden, m, dybde fa N (,)-,-,0-,-,-,-, m, NE siden (enden), m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,0-(,) m og E siden, 0 m, dybde fa N (0,)-,-,-,-,-, m Maine & Industisalg AS ha en m flytebygge langs m-enden fo vann- og dieselfylling (Shell) Kotoutomat Stømuttak Holbegskaien, steinkai, W siden, m, dybde fa N (,)-,-,-,0-,-, m, NE siden, m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-(,) m og E siden, m, dybde fa N (0,)-,-,-,-,0 m Stømuttak og vann I huken, m kommunal steinkai, dybde fa NW,0-,-, m m steinkai, dybde fa NW,-, m Hotel Admial, + m vinkelkai av betong med tefont, dybde fa SW (i huken),-, m og fa NW,-,-,-, m 0 Blauwgåden, flytebygge, NE siden m, dybde fa NW,-,-,0 m og SE siden m, dybde fa NE (,)-,-,-, m Standkaien med følgende tillegg i stein: m, dybde fa N (,)-,-,-,-, m I vinkel med denne (inne i huken), m steintillegg, dybde fa S,0-, m Tapp fo ilandstigning på kaihjønet Standteminalen, m, dybde fa NW (,)-,0-,-,-,-,0-,-,-,0 m Bunkesuttak fo hutigbåtene Wallendahlshopen, huken mellom kaiene, NW-siden, m, dybdefa NE (,)-,-,0-, m, SW-siden, m, dybde fa NW,-,0-, m og SE-siden,, m, dybde fa NE (,)-,-,-, m Begen gjestehavn: Blomstetoget, m, dybde fa W (,)-,-,-,0-,-, m Togkaien, m steinkai, dybde fa S,-,-,-, m Zachaiasbyggen, utstikke i stein med m tillegg på S- siden, dybde fa W (,)-,-,-,-,-, m Inneste del, esevet lokalfeje På enden av kaien, tapp fo ilandstigning, dybde, m Støm N-siden av utstikkeen, esevet d) Steinutstikke, SW-siden, m, dybde fa NW (,)-,-,-,-, m, NW-siden (enden), m, dybde fa SW (,)-,0-,-,-(,) m og NE-siden, 00 m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,0-,-,-, m Støm og vann e) Byggen, m steinkai, dybde fa NW (,)-,0-,-,-,-,-,-,-,-,-,0-,-,-,-,-,-,-, m NW-enden, m, dybde fa S (,)-,-,-, m Støm og vann Sevicesente på Zachaiasbyggen, etasje, inngang mot Toget, med toalett, dusj, vask og tøk Nøkkelkot ved Tuistinfomasjonen, Vågsalmenning Deggekaien, NW-siden, 0 m te og steinkai, dybde fa SW (,)-,-,-,-, m (fotøyning fobudt), SW-siden (fonten), m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-,-(,) m og SE-siden, m, dybde fa SW (,)-,-,-,-, m Stømuttak og vann Kun iland- og ombodstigning på m-kaien Badbenken, steinutstikke med asfaltdekke, N siden, m, dybde fa W (0,)-,-,-,-,-,0-, m, SW siden (enden), m, dybde fa NW (,)-,-,-,-,-(,) m og S siden, m, dybde fa W (,)-,-,-,-,-,-, m Stømuttak og vann Kun iland- og ombodstigning på m-kaien HEGRENESET, NYHAVN og SANDVIKEN sett fa S FOTO: Eiliv Leen BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek NOBGO -

10 - m Fageneset 0 G Nyhavn Hegeneset 0 G G m Fl G s 0 M V l Nodnes M m 0 FR FG 0 0" Skuteviken Bontelabo " 0 M 0" 0 0 V 0 Kistiansholm 0" Sandviken 0 Måseskjæet 0 0 0" 0 q 0 0 Elseo 0 0 '00" M G 0" 00 m WGS- BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek 0 S 0" 00m M :0 000 Beiviken 0" (Nod) l, 0" 0 '00", 0" 0 '00" 0 '0" 0 Fl G s 0 '00" NOBGO 0-0

11 BREIVIKEN-HEGRENESET, Begen sett fa SW Tilleggsside av stein, + + m, dybde fa S,-,-, m,,-,-, m og fa E,-,-, m Festningskaien, m steinkai, dybde fa W (,)-,-, m, fa NW,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-(,) m og fa W (,)-,-,-,-,-,-,-, m På Festningskaien (0 m) må man væe oppmeksom på at kaien på midten skå utove unde vann, slik at dybden 0, m fa kaifonten e ca, m Omådet hvo kaifundamentet skå state m fa sydøste (inde) kaihjøne og til den lille knekken midt på kaien Stømuttak og vann Skoltegunnskaien, steinkaie: m, dybde fa W (,)-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,-,-,-, m På E enden, 0 m bed fejelem, dybde fa S (,)-,-, m m, dybde fa S (,)-,-,-,0-(,) m + m, dybde fa W (,)-,0-,-,-,-,-,-,0-, m og,-,-,-,-,-,-,-, m Stømuttak og vann Jenbanespo Bontelabo Bontelabo Fiskeihavn med sammenhengende betongkai, ISPS-teminal: Kai, 0 m betongkai, dybde fa S,-, m Kai, m, dybde, m Kai, m, dybde, m Fiskemottak, kjøle og fyselage, losseappaat FOTO: Eiliv Leen Skuteviken Skuteviksbyggen, kommunal utstikkekai av te, S siden, m, dybde fa W,-,-0,0 m, NW siden, m, dybde fa SW,-,-, m og NE siden, m, dybde fa NW,-,-, m Fallefedig, fotøyning fobudt 0 Gamle Slaktehuskaien, 0 + m sammenhengende delvis fendet stein og betongkai, dybde fa S (,)-,0-,-,-, m og,-,-,-(,) m Kommunal kai Mainesenteet AS, m steinkai, dybde fa S (,0)-,0-,-, m Salg og sevice av båte og motoe Stømuttak og vann samt kan med løfteevne tonn Kistiansholm Kommunal kai, 0 m steinkai, dybde fa W,-,-,-0, m Stømuttak Kystkultu- og Fatøyvensenteet m tillegg, dele av tillegget e sjøhus, dybde fa W (0,)-,-,-,0 m Kommunal kai, 0 m steinkai, dybde fa NW,-,-,-, m IMC-Diving, undevannsentepenø BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek NOBGO -

12 BaentsWatch - wwwbaentswatchno - Utdag fa Den noske Los, utgave 00 Med tillatelse fa Statens Katvek Sandviken Sjøflyhavn med flytebygge Neumann Bygg, 0 + m vinkelkai i betong, dybde fa N (,0)-,-,-,-,0-,-0, m og fa W (,0)-,-,-,-,0 m m betongkai, dybde fa S,-,-,-,-(,) m L H Bege med en + m te og steinkai, dybde fa S,-, m og,-, m Salg og opplag av fitidsbåte Kan på, tonn Ludebyggen, kommunal utstikkekai i stein, W siden, 0 m, dybde fa S (,)-,-(,) m og S siden, m, dybde fa W,-,0-0,0 m N siden e fast liggeplass fo bannspøyten 0 Gjensidige Fosiking, 0 m betongkai, dybde fa S (,0)-,-,0-,-,-,-,-,0-(,) m Tillegg på tveendene, S siden, m, dybde fa W (,)-,-, m og N siden, m, dybde fa SW (,)-,-0, m Stømuttak og vann m betongkai, N ligste halvpaten e bebygd med sjøhus, dybde fa S (,)-,-,-,-, m Båthuset, båt og motosevice holde til he Kan, tonn samt stømuttak og vann m flytebygge ut fa enden av kaien + m, sammenhengende steinkai, dybde fa SE,-,-,-,-, m og,-,-,-(,0) m Stømuttak Elseo AS Saltimpot med en utstikkekai i betong, W-siden, 00 m, dybde fa S (,0)-(ved kai-/fendefont),0-,-,-,-,-0,-(0,) m og N-siden, m, dybde fa W (,)-,-,-,-, m Kan med gabb, løfteevne, tonn Støm og vann H Leøy AS, m betongkai, dybde fa SE (,)-,-,-,-,-,0 m Fiskemottak samt ekspot av fiskepodukte Stømuttak og vann Begen Fitid & Messesente med m betongkai, dybde fa S (,)-,-0,-0,0 m samt betongflytebygge Gjesteplasse, båtopplag Sandviken motobåtfoening, småbåthavn, Makussen Maine og industisevice med epaasjon av båte og motoe + m vinkelkai, tekai på jenfundament, dybde fa E,-,-(,) m og fa S (,)-,-,-0, m Ved siden av kaien slippe som ta båte på opptil m Kan med løfteevne, tonn Nyhavn m betongkai med tefont, dybde fa SE (,)-,-, m B Bynjulfsen AS, ekspedisjonskai, 0 m steinkai med asfaltdekke, dybde fa N 0,-,-,-,-,-, m Vannfylling Hegeneset 0 Rolf Olsen AS, betongkaie: m betongkai, dybde fa N,-,-, m m betongkai, dybde fa N (,)-,-,-0,-(0,) m m betongkai, dybde fa S (,)-0,0-0,0-,0-,-,- (,) m Laste losseappaat fo kon Stømuttak og vann 0 m betongai, dybde fa S (,)-,-,-,-,-(,) m Deggen Beiviken Riebe Eiendom, 0 + m sammenhengende steinkai i knekk, dybde fa S,-,-,0-,-,-,0-, m og,-,-, m Flyte bygge ved m-kaien PGS Fageneset + + m sammenhengende te og betongkai, dybde fa N 0,-,-,-, m,,-,-, m og,-,-, m H Solbeg AS, betongkaie: + m, dybde fa NE 0,-,-,0 m og fa E (,)-,0-,-,-(,) m m, dybde fa S (,)-,-,-,-,-(,) m Innen Begens havnedistikt e det flee skipsbyggeie Det finnes en ekke mekaniske vekstede, motofabikke og vekstede samt slippanlegg, fouten tødokke og flytedokke Se fo øvig kapittel XIII, «Dokke og slippe» Bunkingsanleggene i havnedistiktet ligge i Flovåg, Skadholmen, Skålevika og Eidsvåg NOBGO -

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487 HARSTAD NOHRD Sjøkat N 77, 87 Havneinfo: Losfomidlingen Hastad Hastad Havnevakt VHF kanal, Tlf +7 77 00 (døgnvakt) Fax +7 77 00 E-mail: havnevakta@hastadkommuneno Lødingen Tlf +7 7 8 8 Fax +7 7 8 8 pilotlodingen@kystveketno

Detaljer

Tromsø. Følgende land har konsulat i Byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Tromsø. Følgende land har konsulat i Byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland. TROMSØ NOTOS Sjøkat N. Havneinfo: Tomsø Havnevakt VHF kanal, Tlf, mob 0 (døgnvakt) E-mail: havnevakta@tomso.havn.no Losfomidlingen Tomsø Lødingen Tlf + Fax + 0 pilot.lodingen@kystveket.no VHF kanal / Tomsø

Detaljer

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo:

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo: HONNINGSÅG NOHG Sjøkat N. Havneinfo: Havnevakt HF kanal, Tlf + 8 0 Fax + 8, mob + Losfomidlingen Honningsvåg Lødingen Tlf + 6 8 Fax + 6 8 pilot.lodingen@kystveket.no HF kanal / Honningsvåg e administasjonssente

Detaljer

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S HAMMERFET b) a) Fobudssone (sjøkat 9, 09) Fobud mot alle fatøy nå et tankskip /fatøy til teminalen befinne seg de og e undeveis. IKRINFELT (sjøkat 9, 09) Fobud fo alle fatøy uten tillatelse fa teminalen.

Detaljer

Kristiansand KRISTIANSAND. KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fra SE. KRISTIANSAND NOKRS Sjøkart Nr. 9, 459

Kristiansand KRISTIANSAND. KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fra SE. KRISTIANSAND NOKRS Sjøkart Nr. 9, 459 KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fa SE Foto: Eiliv Leen KRISTIANSAND NOKRS Sjøkat N., Havneinfo: Havnekontoet Tlf + Vakttlf Fax VHF / (t) Losfomidlingen Kistiansand Hoten VHF kanal / Tlf + Fax + E-mail:

Detaljer

Tekst rettet apr 2015 KAPITTEL XI

Tekst rettet apr 2015 KAPITTEL XI Tekst ettet ap 0 Malnesfjoden (sjøkat, ) Malnesfjoden hete den føste fjoden E fo Hovden. Fjoden stupes sammen ved Suvikstaumen (dybde m) og ved Sundsstaumen (dybde m). Fa Hovden kan en gå Skatleia ( m)

Detaljer

Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458

Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458 NOTRD Sjøkat N. 10, Havneinfo: Tondhei Havnevakt VHF kanal 1, 1 (t) Tlf + 1 Mob 11 1 00 Losfoidlingen Kvitsøy tlf + 1 /1 Fax +11 pilot.kvitsøy@kystveket.no VHF kanal 1/1 Tondhei Tondhei by ( N E) ligge

Detaljer

Ibestad KAPITTEL VIII GRATANGEN HARSTAD. SKÅNLAND Tjeldsundet. Bogen EVENES. Bogen. 1575 Ballangen. Skjomen Kjerringvikstraumen. Elvegård Erfjorden

Ibestad KAPITTEL VIII GRATANGEN HARSTAD. SKÅNLAND Tjeldsundet. Bogen EVENES. Bogen. 1575 Ballangen. Skjomen Kjerringvikstraumen. Elvegård Erfjorden Ibestad Hastad 80 KAPITTEL VIII 487 LAVANGEN 77 KVÆFJORD 7 7 GRATANGEN HARSTAD 7 SKÅNLAND Tjeldsundet Hinnøya TROS NORDLAND 77 Bjekvik 68 30' Bogen TJELDSUND Tjeld- Ramsundet EVENES sundet Hejangsfjoden

Detaljer

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel MOTTO: SUB COMMUNIS Situasjonsplan 1:0 Nytt Bodø ådhus Saenheng til by / bydel nkuansefoslaget e baset på Mulighetsstudiens alt.. hvo adinistasjonen salokalisees i Rådhuskvatalet. Det eksisteende Rådhuset

Detaljer

Longyearbyen. LONGYEARBYEN sett fra N

Longyearbyen. LONGYEARBYEN sett fra N LONGYEARBYEN sett fra N LONGYEARBYEN NOLYR Sjøkart Nr. 523 Havneinfo: VHF kanal 12, 16 Havnekontoret 911 22 300 Losformidlingen * se side 6 Longyearbyen Longyearbyen (78 13,5 N 15 37,l E) er sentrum for

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newtons love i to og te dimensjone 7..13 innleveing: buk iktige boks! FYS-MEK 111 7..13 1 Skått kast kontaktkaft: luftmotstand langtekkende kaft: gavitasjon initialbetingelse: () v() v v cos( α ) iˆ +

Detaljer

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE NOSVG Sjøkart Nr. 16, 455 Havneinfo: Maritimt Servicesenter (havnevakt) VHF kanal 12 Tlf +47 515011 Fax +47 51 50 12 21, mob +47 45 70 571 (døgnvakt) Losformidlingen

Detaljer

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen 24.5. Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

Spesifikasjon Side: 1 av 9

Spesifikasjon Side: 1 av 9 Fartø ysbegrensning er Midt N orge-kristi ansund losstasj on SSA - Sjøsikkerhetsavdelingen Kontrollert: Bjørge, John Arnfinn Spesifikasjon Side: 1 av 9 Spesifikasjon Side: 2 av 9 1 Hensikt Sikre lik forståelse

Detaljer

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling Ålesund 28. mai 2013 Rica Paken Hotel Stogata 16, 6002 Ålesund Tisdag 28. mai 2013 kl 09.00 16.00 23 ledende elektonikkindustibedifte stille ut Test & Måleutsty

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1

OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1 OSLO Oslo NOOSL Sjøkart Nr. 4, 401, 452 Havneinfo: VHF kanal 12, 16 og 80 Oslo Havnevesen tlf 02180 fax 23492601 e-post postmottak@havnevesenet.oslo. kommune.no Losformidlingen Horten +4733034970 +4733034999

Detaljer

Bergen havn NØKKELOPPLYSNINGER

Bergen havn NØKKELOPPLYSNINGER Bergen havn Havnedirektør Gunvald Isaksen Bergen og Omland havnevesen Kommuneplankonferansen 2007 Bergen Kongress Senter Tirsdag 23.10.2007 Austrheim Askøy Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund

Detaljer

Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning:

Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning: nstitutt fo fysikk, NTNU Fg SF 4 Elektognetise og MNFFY 3 Elektisitet og gnetise Høst øsning øving Oppgve Mgnetfeltet inne i solenoiden e : ( H( (N/) ( (dvs fo < R). Utenfo solenoiden: ( > R) Fo å eegne

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

En havn for sin by. Tønsberg havnevesen

En havn for sin by. Tønsberg havnevesen En havn for sin by Tønsberg havnevesen Havnen som ble en by Hvor lenge Tønsberg har vært en havneby er usikkert, men det er ganske sikkert at byen har sitt utspring fra havnen. Tønsberg havn er sannsynligvis

Detaljer

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Øving 10. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt.

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Øving 10. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt. TFY0 Fysikk. Institutt fo fysikk, NTNU. Høsten 06. Øving 0. Opplysninge: esom ikke nnet e oppgitt, nts det t systemet e i elektosttisk likevekt. esom ikke nnet e oppgitt, e potensil undefostått elektosttisk

Detaljer

AGENDA: Faste saker: Saksdokumente r

AGENDA: Faste saker: Saksdokumente r FAU-møte, tisdag 12.desembe 2017 kl. 18.00 20.30 Sted: Pesonalommet, Bjønsletta skole Møtelede: Cathine Foss Stene ( FAU-lede) Refeent: Anne Lise Stosand Caolina, Øyvind, Tine, Ragnhild, Heniette, Monica,

Detaljer

Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling.

Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling. Posisjon: 58 51,16.06'N 5 44,34.63'E UN/LOCODE: NOSAS Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling. Om

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

b) C Det elektriske feltet går radielt ut fra en positivt ladd partikkel.

b) C Det elektriske feltet går radielt ut fra en positivt ladd partikkel. Løsningsfoslag Fysikk 2 Høst 203 Løsningsfoslag Fysikk 2 Høst 203 Opp Sva Foklaing gave a) B Fomelen fo bevegelsesmengde p = mv gi enheten kg m. s Dette kan igjen skives som: kg m = kg m s s2 s = Ns b)

Detaljer

Midtsemesterprøve onsdag 7. mars 2007 kl Versjon A

Midtsemesterprøve onsdag 7. mars 2007 kl Versjon A Institutt fo fysikk, NTNU FY1003 lektisitet og mgnetisme I TFY4155 lektomgnetisme Vå 2007 Midtsemestepøve onsdg 7. ms 2007 kl 1300 1500. Løsningsfoslg. Vesjon 1) Hvilken påstnd om elektisk potensil e feil?

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE

STUDIESPESIALISERENDE STUDIESPESIALISERENDE Utdanningspogammet: God allmenndanning e til glede og nytte fo alle. He vil du få opplæing som gi solid gunnlag fo videe studie. Alle vil oppnå geneell studiekompetanse og med visse

Detaljer

1 Hensikt. 2 Detaljert beskrivelse av

1 Hensikt. 2 Detaljert beskrivelse av Fartø ysbegrensning er Trondhei m losstasjon, Møre og Trø ndelag sjø trafi kkavdeling SSA - Sjøsikkerhetsavdelingen Kontrollert: Bjørge, John Arnfinn Spesifikasjon Side: 1 av 17 1 Hensikt Sikre lik forståelse

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

Montering (gjennomstikksmontering) Tekniske data Korrosivitets- og Sikkerhetsklasse Brannklasse

Montering (gjennomstikksmontering) Tekniske data Korrosivitets- og Sikkerhetsklasse Brannklasse Buksoåde ESSVE Ekspansjonsbolt Golden Ancho e beegnet fo innfestning i betong og natustein. Ekspansjonsankeet kan ed fodel bukes i applikasjone de det stilles høye kav til innfestningen. Golden Ancho kan

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon (2)

Newtons lover i én dimensjon (2) Newtons love i én dimensjon () 9.1.13 husk: data lab fedag 1-16 FYS-MEK 111 9.1.13 1 Identifikasjon av keftene: 1. Del poblemet inn i system og omgivelse.. Tegn figu av objektet og alt som beøe det. 3.

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Konsept Odderøya museumshavn

Konsept Odderøya museumshavn Konsept Odderøya museumshavn Navn: Odderøya museumshavn Del av: - «Prosjekt Odderøya utvikling». - Nasjonal museumshavn, Kristiansand. Politisk forankring: «å skape et moderne senter for formidling av

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Eksamen TFY 4240: Elektromagnetisk teori

Eksamen TFY 4240: Elektromagnetisk teori NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt unde eksamen: Ola Hundei, tlf. 93411 (mobil: 95143671) Eksamen TFY 4240: Elektomagnetisk teoi 8 desembe 2007 kl. 09.00-13.00

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

Sandnessjøen. Om havnen KONTAKTINFORMASJON. Fartøy Boa Brage. Vakttelefon (24t) Boa Siw. VHF-kanal. Besøksadresse. Postadresse. Nyttig informasjon

Sandnessjøen. Om havnen KONTAKTINFORMASJON. Fartøy Boa Brage. Vakttelefon (24t) Boa Siw. VHF-kanal. Besøksadresse. Postadresse. Nyttig informasjon Posisjon: 66 1,19.15'N 12 38,38.75'E UN/LOCODE: NOSSJ Sandnessjøen havn er Helgelands regionhavn og ligger sentralt i skipsleden mellom Trondheim og Bodø. Sandnessjøen er oljebasehavn for Norskehavet,

Detaljer

Fysikk-OL Norsk finale 2005

Fysikk-OL Norsk finale 2005 Univesitetet i Oslo Nosk Fysikklæefoening Fysikk-OL Nosk finale 005 3. uttakingsunde Tid: Fedag 5. apil kl 09.00.00 Hjelpemidle: Tabell/fomelsamling, gafisk lommeegne Oppgavesettet bestå av 7 oppgave på

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE

NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYHAVN/BERGEN NYHAVN 24, 5042 BERGEN NYHAVN - LEKKER LEILIGHET MED 2 SOVEROM OG 2 BALKONGER - INTERNETT OG TV KANALER INKLUDERT I HUSLEIE LEIEPRIS: KR. 22 000 PR. MND.

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

RAPPORT. Endring E014 Flomvurdering eksisterende E6 STATENS VEGVESEN OPPDRAGSNUMMER [ R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS

RAPPORT. Endring E014 Flomvurdering eksisterende E6 STATENS VEGVESEN OPPDRAGSNUMMER [ R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS RAPPORT STATENS VEGVESEN Ending E014 Flomvudeing eksisteende E6 OPPDRAGSNUMMER 12143214 [12143214-R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS SAMUEL VINGERHAGEN epo002.docx 2013-06-14 Sweco epo002.docx 2013-06-14

Detaljer

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger Rettelse til Øistein Bjønestad Tom Rune Kongelf Teje Myklebust Alfa Oppgaveløsninge 007 Kapittel S. 7: Fasit til oppgave.9e): Slik oppgaven stå, skal svaet væe 065 (noe ha falt ut i oppgaveteksten). S.

Detaljer

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER.

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. Innhold 1. NYTTIGE TLF.NR OG E MAIL ADRESSER:... 2 2. FORMÅL... 3 3. DEFINISJONER... 3 4. KART OVER RISAVIKA... 4 5. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING inkl. ISPS...

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø Havn er en nasjonal utpekt havn i sterk vekst. Vi er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og en av de største cruisehavnene i Norge målt i antall

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

( 6z + 3z 2 ) dz = = 4. (xi + zj) 3 i + 2 ) 3 x x 4 9 y. 3 (6 2y) (6 2y)2 4 y(6 2y)

( 6z + 3z 2 ) dz = = 4. (xi + zj) 3 i + 2 ) 3 x x 4 9 y. 3 (6 2y) (6 2y)2 4 y(6 2y) TMA415 Matematikk 2 Vå 215 Noges teknisk natuvitenskapelige univesitet Institutt fo matematiske fag Løsningsfoslag Øving 11 Alle oppgavenumme efeee til 8. utgave av Adams & Essex Calculus: A Complete Couse.

Detaljer

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

At energi ikke kan gå tapt, må bety at den er bevart. Derav betegnelsen bevaringslov.

At energi ikke kan gå tapt, må bety at den er bevart. Derav betegnelsen bevaringslov. Side av 8 LØSNINGSFORSLAG KONINUASJONSEKSAMEN 006 SMN694 VARMELÆRE DAO: 04. Mai 007 ID: KL. 09.00 -.00 OPPGAVE (Vekt: 40%) a) emodynamikkens. hovedsats:. hovedsetning: Enegi kan hveken oppstå elle fosvinne,

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon

Newtons lover i én dimensjon Newtons love i én dimensjon 4.01.013 kaft akseleasjon hastighet posisjon YS-MEK 1110 4.01.013 1 Hva e kaft? Vi ha en intuitivt idé om hva kaft e. Vi kan kvantifisee en kaft med elongasjon av en fjæ. Hva

Detaljer

Naturglede 4ever. Turmål 2013. Naturglade barn; blir, eller vender tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS

Naturglede 4ever. Turmål 2013. Naturglade barn; blir, eller vender tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS Natuglede 4eve Natuglade ban; bli, elle vende tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS Tumål 2013 NATURGLEDEPARTNERE 2013 NATURGLEDE FOR DEG! Vi gå fo 50 tusen! I 2012 fikk vi 32 tusen signatue

Detaljer

Øving 8. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt.

Øving 8. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt. Institutt fo fysikk, NTNU TFY455/FY003: lektisitet og magnetisme Vå 2008 Øving 8 Veiledning: 04.03 i R2 25-400, 05.03 i R2 25-400 Innleveingsfist: Fedag 7. mas kl. 200 (Svatabell på siste side.) Opplysninge:

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 25. oktober 5. november 2004

Fysikkolympiaden 1. runde 25. oktober 5. november 2004 Nosk Fysikklæefoening Nosk Fysisk Selskaps fagguppe fo undevisning Fysikkolympiaden 1. unde 5. oktobe 5. novembe 004 Hjelpemidle: abell og fomelsamlinge i fysikk og matematikk Lommeegne id: 100 minutte

Detaljer

Fysikkolympiaden Norsk finale 2016

Fysikkolympiaden Norsk finale 2016 Nosk fysikklæefoening Fysikkolypiaden Nosk finale 16 Fedag 8. apil kl. 9. til 11.3 Hjelpeidle: abell/foelsaling, loeegne og utdelt foelak Oppgaesettet bestå a 6 oppgae på side Lykke til! Oppgae 1 En patikkel

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 4/2 2010

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 4/2 2010 Nosk Fysikklæefoening Nosk Fysisk Selskaps fagguppe fo undevisning FYSIKK-OLYMPIADEN 009 010 Ande unde: / 010 Skiv øvest: Navn, fødselsdato, e-postadesse og skolens navn Vaighet:3 klokketime Hjelpemidle:abell

Detaljer

Slik bruker du pakken

Slik bruker du pakken Slik buke du pakken Kompetanseutviklingspakken Lesestategie og leseengasjement Dette e infomasjon til deg/dee som skal lede femdiften i kollegiet. He finne du en ovesikt ove pakkens innhold til hjelp i

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

n_angle_min.htm

n_angle_min.htm Kp 9 Rotjon 9.1 En ptikkel beege eg i en ikelbne ed kontnt inkelhtighet lik 1. -1. Siule, ål og beegn ho to inkel diuekto h beeget eg i løpet.. Mek: Mek i checkboken D lik t du ende iuleingen f 3D til

Detaljer

Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner

Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner Delprosjekt Stabilisering og Optimalisering EPJ-prosjektet fase 2 - Tryggere for meg! - Enklere for oss! F5 - Pasientopplysninger F5 bildet skal kontrolleres

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak.

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak. av beidsmiljøutvalget Dato 7.08.05 Refeanse 05/89 Notat Til: beidsmiljøutvalget Kopi til: Fa: Heidi Egseth Signatu: Etableing/bygging av lokale til PET adiofomaka St.Olav Eiendom ønske en snalig MU-behandling

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Løsningsforslag Fysikk 2 Høst 2014

Løsningsforslag Fysikk 2 Høst 2014 Løsningsfoslag Fysikk Høst 014 Løsningsfoslag Fysikk Høst 014 Opp Sva Foklaing gave a) D Det elektiske feltet gå adielt ut fa en positivt ladet patikkel. Til høye fo elektonet lage elektonet en feltstyke

Detaljer

/ dato Fagansv. arlig 2005 Drift og operasjon 2006 Skipstekniske tjenester 2007 Dokumentasjon og kvalitet 2009 Valgfritt programfag Maskin

/ dato Fagansv. arlig 2005 Drift og operasjon 2006 Skipstekniske tjenester 2007 Dokumentasjon og kvalitet 2009 Valgfritt programfag Maskin Felles pogamfag MAR og pogamfag Maskin Klasse: VG2 Maitime fag klasse B, 2016/2017 Ette læeplan i felles pogamfag VG2 pogamomåde fo maitime fag (MAR3-01), samt læeplan i maskin, valgfitt pogamfag VG2 pogamomåde

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-11-26 NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen OKTOBER 2014 Oljetransporter i Barents SRS- området INNLEDNING Denne statistikken

Detaljer

Klikk (ctrl + klikk for nytt vindu) for å starte simuleringen i SimReal.

Klikk (ctrl + klikk for nytt vindu) for å starte simuleringen i SimReal. Kp 9 Rotjon 9. En ptikkel beege eg i en ikelbne ed kontnt inkelhtighet lik. -. Siule, ål og beegn ho to inkel diuekto h beeget eg i løpet.. Mek: Mek i checkboken D lik t du ende iuleingen f 3D til D. Fjen

Detaljer

Foto: Bildet viser sentrumshavna, industri- og fiskerihavna på Fuglenes og Statoils LNG-anlegg på Melkøya i bakgrunnen.

Foto: Bildet viser sentrumshavna, industri- og fiskerihavna på Fuglenes og Statoils LNG-anlegg på Melkøya i bakgrunnen. Posisjon: 70 39,51.47'N 23 40,53.08'E UN/LOCODE: NOHFT Foto: Bildet viser sentrumshavna, industri- og fiskerihavna på Fuglenes og Statoils LNG-anlegg på Melkøya i bakgrunnen. Om havnen Antall mobile kraner

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Øving 1. Institutt for fysikk, NTNU Fag SIF 4012 Elektromagnetisme og MNFFY 103 Elektrisitet og magnetisme Høst 2002

Øving 1. Institutt for fysikk, NTNU Fag SIF 4012 Elektromagnetisme og MNFFY 103 Elektrisitet og magnetisme Høst 2002 Institutt fo fysikk, NTNU Fg SIF 4 Elektomgnetisme og MNFFY Elektisitet og mgnetisme Høst Øving Veiledning: Tosdg 9. ugust Innleveingsfist: Tisdg. septembe kl. Oppgve En ldning q e plsset i (,y)(,) og

Detaljer

Kapittel 2: Krumlinjet bevegelse

Kapittel 2: Krumlinjet bevegelse Kapittel : Kumlinjet bevegelse Vannett kast v = v v = gt x 0 1 x = vt 0 y= gt y Skått kast v = v v = v gt x 0x y 0y 1 x = v0 t y = v x 0 t gt y Sving uten dosseing U+ G = ma N = G v R = m R = μn = μmg

Detaljer

Planbestemmelser 1025 HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING

Planbestemmelser 1025 HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING Planbestemmelser 1025 HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING Arkivsak: 16/3414 Arkivkode: PLANR 1025 Sakstittel: PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 HTM 5.10.2017 Det regulerte

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

Layher Rullestillas - Uni Bred

Layher Rullestillas - Uni Bred ayhe uestias - Uni Bed Monteing og Bukeveiedning Godkjent av Di. fo Abeidstisynet og TÜV setifiset ifg DIN EN 1004:2005-03 Stiaskasse 3 Beastning 2.0 kn/m 2 Må: 1.5 x 2.85 m maks abeidshøyde: innendøs

Detaljer

Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN

Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN Arkivsak: 16/3414 Arkivkode: PLANR 1025 Sakstittel: PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 HTM 27.4.2017

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Hvem har rett til å lytte på hvem?

Hvem har rett til å lytte på hvem? Sikkehetsnytt Innhold Hvem ha ett til - datakim - og fobud mot stek kypteing? Utimaco s veden... Paktiske løsninge Poduktnyhete Neste numme av Sikkehetsnytt Info - svaslipp IT-beskyttelse i en global veden

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002 Løsningsfoslag fo eksamen i FY Elektomagnetisme tosdag. desembe Ved sensueing vil alle delspøsmål i utgangspunktet bli gitt samme vekt (uavhengig av oppgavenumme), men vi fobeholde oss etten til justeinge.

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-11-11 NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen September 2014 Oljetransporter i Barents SRS- området INNLEDNING Fra og

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newtons love i to og te dimensjone 9..17 Oblig e lagt ut. Innleveing: Mandag,.. FYS-MEK 111 9..17 1 Skått kast med luftmotstand F net F D G D v v mg ˆj hoisontal og vetikal bevegelse ikke lenge uavhengig:

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer