Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE"

Transkript

1 med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE NOSVG Sjøkart Nr. 16, 455 Havneinfo: Maritimt Servicesenter (havnevakt) VHF kanal 12 Tlf Fax , mob (døgnvakt) Losformidlingen Kvitsøy Tlf Fax VHF kanal 13/16 Stavanger Stavanger er landets fjerde største bykommune og hadde ca innbyggere (06). Tradisjonelt regner man året 1125 som året da byen ble grunnlagt, selv om stedet på 00 tallet hadde visse senterfunksjoner. Etter at Sigurd Jorsalfar hadde gjort Stavanger til bispesete i 1125, begynte biskop Reinald av Winchester å bygge Stavanger Domkirke. Kirken som opprinnelig var bygget i Anglo Normannisk stil, ble i 1272 herjet av brann. Deretter fikk den et helt nytt, gotisk kor, som var ferdig omkring år Stavager Domkirke er den eneste av alle norske kirker bygget i middelalderen som har beholdt sine opprinnelige linjer. Byens befolkning er med rette stolt av sin vakre domkirke. Stavanger ble i 1568 administrasjonsby i det nyopprettede Stavanger len, som omfatter det nåværende Rogaland fylke og var på 1600 tallet en av de viktigste byene på norskekysten. Stavanger hadde i begynnelsen av 150 årene karakter av typisk indu striby med over halvdelen av sysselsettingen i industri. Før siste verdenskrig var sardinproduksjonen byens viktigste industri. Strukturendringen i industrien og den sterke utviklingen av tjenesteytende næringer har radikalt endret byens næringsgrunnlag, og nå utgjør industriens andel av sysselsettingen bare ca 25 %. Skipsfart har alltid vært av stor betydning for byens økonomiske vekst. Stavanger er landets 3. største sjøfartsby etter registrert tonnasje. Oljealderen i 160 årene brakte store endringer med seg for byen. Stavanger ble valgt til «oljehovedstad» med hovedsete for Statoil og Oljedirektoratet samt et stort antall oljeselskap. I dag, etter over års økonomisk vekst, er Stavanger en moderne by. Man har imidlertid tatt vare på byens karakteristiske arkitektur og dermed beholdt byens særpreg. Resultatet er en spennende blanding av nytt og gammelt. Gamle Stavanger har Nord Europa s best bevarte trehusbebyggelse. Mer enn 150 hus, som er oppført i slutten av 1700 tallet og utover 1800 tallet, er fredet og som bymiljø betraktes området som unikt. Stavanger er et betydelig trafikk knutepunkt ved enden av Sørlandsbanen og E 3, og med en rekke ferje og hurtigbåtforbindelser N over til Ryfylke, Haugesundshalvøya og Bergen. Stavanger havn har stor innenriks og utenrikstrafikk; faste godsruter til kontinentet, Storbritannia og Nord Amerika. Trafikken til oljeplattformene i Nordsjøen er betydelig, Stavanger internasjonale lufthavn Sola ligger 13 km SW for bysenteret. På Sola er det også helikopterflyplass med forbindelse til plattformene i Nordsjøen. Stavanger er fylkeshovedstad i Rogaland. Byen er fortsatt bispesete, her har Stavanger politikammer og Rogaland sorenskriveri kontorer. Av statlige og halvstatlige institusjoner nevnes statsarkivkontor for Rogaland, Oljedirektoratet, Statoil, avdeling av Norges Bank og Statens kartverk Sjøkartverk. Stavanger har flere høyere undervisningsinstitusjoner. Stavanger museum med betydelig arkeologisk og ornitologisk avdeling, Stavanger sjøfartsmuseum, Rogaland Folkemuseum og Vestlandske skulemuseu Fast kunstgalleri, teater, symfoniorkester, Rogaland Musikkonservatorium, Rogaland fylkessjukehus og sykepleierskole. Flere militære avdelinger har tilhold i byen. NOSVG 1-1

2 med BYØYENE sett fra E Følgende land har konsulat i byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Republikken Korea, Latvia, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. Proviant og skipsrekvisita kan skaffes til alle døgnets tider. Olje kan bunkres ved tankanleggene som ligger spredt rundt byen eller fra oljelektere i havnen. Vann kan fylles ved kaiene eller fra vannbåt ved henvendelse til havnevesenet. Det er opplagsplass for større fartøyer ved Steinsøy. Byen har Maritim skole (Kalhammerv 54) og kontrollkontor for nautiske instrumenter. Havne og loskontor som er utstyrt med VHF telefon (Stavanger havnevesen), ligger på Strandkaien (N Strandgt 51) og tollbu på Skansekaien (Skansegt 2). Forhyring og mønstring skjer ved Arbeidsformidlingen Sverdrups gt 27. Sjømannshjem med leseværelse ligger i Valberggt 2. Postkontoret ligger i sentrum opp for fisketorget og jernbanestasjonen ca 250 m lengre sør. Statens kartverk Sjøkartverk holder til i Lervigsveien 36, tlf , i Stavanger østre havn. Grense for Stavanger havnedistrikt, se sjøkart 455 og 475. Fartøyer som kommer inn på havna, og som ikke på forhånd har fått utpekt ankrings eller fortøyningsplass, vil få anvist plass ved henvendelse til havneoppsynet. Fartøy må ikke uten tillatelse ankre innenfor havneområdet. Fartøy som kommer inn under karanteneflagg, skal ankre ved Ulsneset. Fartøy som ønsker los under forhaling, fortøyning mv innen havnedistriktet, skal bruke de ansatte statsloser. Assistanse av større og mindre slepebåter kan fås. Byen har eget fartøy utstyrt med sjøbrannsprøyte. Innenfor havnedistriktet gjelder følgende regler for bruk av hurtiggående båter: «Reglement for Stavanger Havn» 58 om fart. Maskindrevne fartøyer skal innen havnedistriktet ikke anvende større fart enn god sjømannsskikk og fartøyets manøvrering tilsier. Ikke under noen omstendighet må farten være så stor at det oppstår skadesjø som kan volde skade eller fare for andre fartøyer eller anleggene i havnen. Innenfor avmerkede skilter fra havnegrensen ved Grødeimhammaren til havnegrensen mot Sandnes i Gandsfjorden samt mellom Byøyane, skal fartøyer benytte følgende fartsbegrensninger i begge fartsretninger: A. Innenfor følgende avskiltede områder skal fartøyer som trafikkerer farvannet ikke benytte over 8 knops fart, hvor linjer trekkes som følger: Fra Notberget til S siden av Åmøy (E for Skardabergneset) til Galtasteinen og videre til østre pynten av Odda og derfra til nordre pynten av Vassøy, til en kommer til områder hvor ops fart er påbudt. B. Innenfor følgende avskiltede områder skal fartøyer benytte sakte fart, dog ikke over op, hvor linjer trekkes som følger: 1. Notaberget Vardeneset Kvitepynten. 2. Sandeneset nordre pynten av Langøy Sauholmen østre pynten av Lindøy nordre pynten av Vassøy søndre pynten av Vassøy Kuppholmen Ramsvigodden Kråkeskjeret til havnegrensen mot Sandnes. I hele forannevnte områder benyttes denne fartsgrense, bortsett fra de begrensede områder som er merket med 3 knops fart. NOSVG 2-2

3 Rosenberg '50" 1 Bjergsted 30" " m " 2 Ikke for navigasjon Tjuvholmen M 1: 000 Straen Sentrum 4 mg g Vågen e) d) f) Majoren Skagen 6 g) " c Plentingen Natvigs Minde Kjerringholmen g e BUØY Engøy 3 kn Holmen d) e) Klasaskjeret " (18.6) g p p Sølyst (2) mm mm m mm gg e p Grasholmen Banavigå l (24) '" 0m m WGS-84 Innenfor følgende avskiltede områder skal farten ikke overstige 3 knop, hvor linjer trekkes som følger: 1. Kuholmen Tømmerodden. 2. Moloen Kisteneset N pynten av Bjørnøy. 3. NW pynten Ormøy SE pynten av Hundvåg (Dynamittneset). 4. Engøy Jadarholmen. 5. Pynteneset Knutaskjeret. 6. Hillevågsneset Hetlandskaien. 7. Taraldsholmen Boganeset. 8. Sundet mellom Bjørnøy og Roaldsøy. Overtredelse av disse påbud straffes med bøter. Tilbud for båtfolket i Stavanger. Gjestehavn i Vågen (4c, 5 og 6 ved og innenfor flytebryggene, ca 35 plasser. Dusj, vaskerom og toalett i Nedre Strandgt 13 (Ekofisk-fiskehandel). En hvit vogn tjener som turistinformasjon og man kan være behjelpelig med svar på spørsmål og med brosjyrer. Salg av sjøkart, veikart, motoroljer etc, telefon og frimerker samt postkasse. Åpent i sesongen mandag-fredag og lørdag-søndag Ny gjestehavn i Børevigå (7), åpnes juni 06 med ca 40 plasser. Dusj, vaskerom og toaletter. Bekhuskaien (16) med ca plasser, dusj, vaskerom og toaletter. Turistinformasjonen, Rosenkildetorget 1, tlf og havneoppsynet , mob Bunkers kan fås hos J og B 5 Bertelsen på Vassøy, ved A/S Sjøtransport på Engøy og ved Hillevåg marina. Stavanger Interkommunale Havn, Nedre Strandgt. 51, tlf , faks I Stavanger havn er det følgende kaier (se kaiskisser), nummer i parentes refererer til nummer/kailinjer som havnevesnet bruker. Disse står også i havnekart nr 455: 1. Bjergsted (kailinje 21V), m vinkelkai av betong, dybder fra NE (,2)-11,5-,0-7,6-7,0 m og fra N 7,0-7,2-7,3-7,2 2. Ro/Ro-kai (kailinje V), 81 m tillegg langs tre pelebukker, dybder fra N (15,4)-12,5-11,5-7,7-6,6-7,7 Ro/Ro rampe i S enden. 3. Sandvika: N (kailinje 1V), 150 m betongkai, dybder fra NW (7,5) (ved kai-/fenderfront)8,8,6 11,5 11, 12,6 18,0 21,5, 1,5 (,3) m, strøm og vann. I flukt med a, adskilt av 24 m innhuk; S (kailinje 18V), 58 m betongkai, dybder fra NW (1,8) (ved kai-/fenderfront)1,8 17,0 14, 15,5 (16,7) 4. Strandkaien: N (kailinje 14V-17V), 313 m betongkai, dybder fra N (17,1) (ved kai-/fenderfront)15,5 12,,4 8,6 8,5 8,3 8,4 8,5 8,3 8,5 8,7 8,5 8,5 8,7 8,7 8,2 8, NOSVG 3-3

4 Sølyst med BYØYENE og BYFJORDEN sett fra SE S (kailinje 11V-13V) til flytebrygge, 13 m steinkai, dybder fra NW (ved kai-/fenderfront)8, 8,5 8,2 8,7 8,2 8,2 8,2 8,5 8, 8,4 8,6 S, innenfor flytebrygga, (kailinje V), 77 m steinkai med trefront, dybder fra NW (ved kai-/fenderfront)8,3 7,5 7,4 6,7-5,2 Vann og strø Gjestehavn. 5. Ved fiskekummene (kailinje V), 22 m steinkai, dybder fra W 5,2 5,8-5,0 Gjestehavn. 6. Skagenkaien: Innenfor flytebrygga (kailinje 8V), 65 m steinkai med trefront, dybder fra S 4,8 5,2 6,8 6,5 Indre del reservert yrkesfiskere, resten er gjestehavn. Utenfor flytebrygga (kailinje 7V), 48 m steinkai, dybder fra S (flytebrygge)(ved kai-/fenderfront)6,6 6,8 7,1 7,4 De innerste 25 m er reservert sightsing-båter. 146 m steinkai (kailinje 5V-6V), dybder fra S (ved kai-/fenderfront)7,4 7,4 7,6 7,5 7,2 7,1 7,0 6, 6, d) 78 m steinkai (kailinje 4V), dybder fra S (ved kai-/fenderfront)6, 7,0 6,6 7,4 7,1 e) 56 m steinkai (kailinje 3V), dybder fra SSW (ved kai-/fenderfront)7,1 6, 4, 7,3 Tollboden. f) 60 m steinkai (kailinje 2V), dybder fra SW (ved kai-/fenderfront)7,3 8,6 11,4 14,6 g) 135 m betongkai (kailinje 1V), dybder fra W (ved kai-/fenderfront)14,6,7 6,5 7,4 7,2 7,6,3 11, 7. Ryfylke kaien (kailinje 1Ø): S siden 25 m betongkai, dybder fra E,4-,3-8,6-6,3 E siden 36 m betongkai, dybder fra N 6,3-6,6-5,6-4,4 N siden av betongutstikkeren 63 m, dybder fra NE 12,7-,5-7,6-6,7-4,4 Skyss og taubåter. 8. Børevigå, gjestehavn: (kailinje 2Ø-3Ø), 54 m betongkai, dybder fra NE (14,0)- 13,0-,5-7,5-4,1 (kailinje 4Ø), m i liten vinkel, dybder fra NW 4,1-3,-5,0-5,0 m og 5,0-5,3-5,6-5,6 Trebrygger langs kailinjen med uteriggere, også uteriggere på innsiden av bølgedemperene. Dusj og toaletter i 1. etasje av Hålandsbygget, kai 8a.. Kjerringholmen med følgende betongkaier: Norsk Oljemuseum, , m steinkaier i vinkel med trefront, dybder fra NE 7,8-6,6-2,7 m, 2,7-3,6-3,5 m og 3,5-7,1-8, Kun for besøkende til oljemuseet. NE siden (kailinje 8Ø), 60 m, dybder fra NW 8,8-8,7-5,- 8,5-(,4) Reservert riksveiferjer. SE siden (kailinje Ø), m atskilt av liten utstikker, dybder fra NE (,0)-,0-5,5-2,-2,4-2,3-1,5 m og 1,4-1,0-0,6 ytterste metrene reservert ambulansebåt.. Bispebrygga (kailinje Ø). NW av utstikker, 15 m steinkai, dybder fra NW 0,4-0,6-1,1 Utstikker, m trebrygge, NW siden dybder fra NE 2,6-2,1-1,1 m og SE siden dybder fra NE 3,3-2,6-1,5 SE av utstikkeren, m steinkai i vinkel, dybder fra NW 1,5-2,3-3,1 m og fra W 3,1-3,3-3,2 Kaien brukes av fiskebåter ved salg av fisk og skalldyr. 11. Jorenholmen. (Kailinje 11E), W siden 144 m, dybder fra NE (,1)-,3-7,5-5,5-5,1-4,8-5,0-4,3-3,2 m, tillegg for småbåter, maksimum timer. E siden (kailinje 12Ø-13Ø) er ferjeleie for ferjen til byøyene. 12. Bakerbrygga (kailinje 14Ø), 47 m betongkai, dybder fra W 4,8-5,3-4,-5,1. Tillegg for byferjene. 13. Fiskepiren passasjerterminal, betongutstikker med flere kailinjer. Samtlige kaier langs Fiskepiren er reservert rutegående trafikk. W siden, 130 m, dybder fra S 4,6-5,8-5,-7,3-,3-13,1-15,6-16,8 N enden 37 m, dybder fra W 17,5-17,5-17,4 E siden, 73 m (kailinje 17Ø), ferjeleie for Tauferjen. NOSVG 4-4

5 44'45" 45'00" 45'15" 45'30" 5 45'45" m mm m mm Sølyst gg e l Grasholmen Strømsteinen Svankevigå 22 Ikke for navigasjon '30" " 21 Spilderhaugvigå " Siriskjeret d) ren 14 Lervig (Østre havn) '00" M 1: 000 Dreiersholmane 0m m 28 WGS-84 Breivig 58 57'50" 44'30" 05 45'00" d) På utsiden av ferjelemmen til Tauferjen, 31 m betongkai, dybder fra N,6-,-6,5 14. (Kailinje 1Ø), 8 m betongkai, dybder fra W 6,7-7,3-6,3-6,6-6,2-5,5-3,1 Ferjeleie for Lysebotn-ferjen i W-enden av kaien. 15. Bekhuskaien med skipsekspedisjon, strøm og kran 25 tonn. W siden (kailinje Ø), 5 m betongkaier, dybder fra N (,0)-,4-8,5-8,6-8,5-7,5-6,7 18 m bred Ro/Ro-rampe i S enden, dybder fra W 7,6-6,1-6,7 N siden (kailinje 21Ø), 8 m, dybder fra W (,1)-,0-8,0-,2-8,3,8,-,2-(8,4) 16. Bekhus Gjestehavn med følgende tillegg N ligste trepir (ytterst), 30 m, N siden dybder fra E 2,4-2,4-2,3-1, m og S siden 2,4-2,1-1,-1,4 Mellomste trepir, 30 m, N siden dybder fra E 3,2-2,-2,6-1,4 m og S siden 3,3-2,8-2,3-1,4 S-ligste (innerste) trepir 11 m, N-siden, dybder fra E 2,1-1,5 m og S-siden, 1,-1,2 d) Mellom og 30 m trekai, dybder fra N 1,4-1,1-1,4 Mellom og 30 m betong, dybder 1,6-1,5-1,5 e) Innenfor trepirene, 22 + m vinkelkai av betong og tre, dybder fra N 1,2-1,1 m og fra W 1,1-2,2-2,1 Vann, strøm, toalett og dusj. Maksimum liggetid timer. 17. Natvigs Minde, Stavanger havnevesen: SE-siden m betongkai, dybder fra SW 8,2-8,1-8,1 m og 8,1-8,1-8,5 NE-siden 62 + m steinkai, dybder fra NW 2,2-2,0-1,- 1,6-0,6 m og 3,1-7,8 " 05 46'00" På W-siden av Natvigs Minde, Stavanger havnevesen, m betongkai i liten vinkel, dybder fra S (3,1)-2,0-2,4-3,2 m og 2,-2,4-2,5-1,7 18. NW-siden av Sølyst, Kulltomten, 0 steinkai, dybder fra SE (,6)-,4-6,8-5,5-4,8-4,5-3,8-(4,1) 1. Maritime GMC AS på Klasaskjeret, Skjæret, mekanisk verksted med m betongkai, dybder fra SW 4,3-4,6-4,2-5,1 m og 5,1-4,4-3,3-2,4 Reparasjon av skip og maskiner, for detaljer se kapittel XIII Dokker og slipper.. J Stangeland, 30 m betongkai mellom flytebryggene, dybder fra SW 4,8-4,4-4,5-4, m trekai, dybder fra NE 1,8-1,2-2,1-0,2 Handel. 22. Stavanger Havnesilo, Mølleneset, betongkaier med losseapparat. W siden m vinkelkai, dybder fra SW (4,6)-5,-7,4-6,0-4,4-6,0 m og fra S 6,0-7,4-,2-16,0-(17,0) N siden (fronten) 164 m, dybder fra W (14,8)-16,7-15,3-15,2-16,2-16,7-17,8-15,5-15,7-16,7-(21,0) E enden 12 m, dybder fra N 17,2-18,2 d) Innsiden av utstikkeren, 73 m, dybder fra E (17,5)-14,- 14,0-13,2-14,4-16,3 e) E siden 140 m, dybder fra N 16,3-13,7-11,3-8,0-7,6-8,3-8,0-7,1-(7,2) Losseapparat. 23. Norsk Stål A/S, Spilderhaugvika, 50 m betongkai med liten knekk, dybder fra E (3,)-3,4-4,4-3,-1,2 24. Hermes Trading, betongkai i vinkel, NW siden 83 m, dybder " NOSVG 5-5

6 26 Sjøkartverket 24 d) e) 22, østre bydel med Hinna og Gandsfjorden i bakgrunnen fra NE (13,8)-7,5-7,3-6,5-4,7-3,6-(3,) m og NE siden 22 m, dybder fra NW (11,0)-6,0-7,0-6,0-(4,8) 25. SE av kai 30), 36 m ufendret steinkai, dybder fra NW 4,4-3,8-3,1-0,7 26. Siriskjæret (kailinje 25Ø), 5 m betongkai, dybder fra W (12,0)- 13,0-13,0-13,0-13,0-14,0-15,0 Strøm og vann, 7,5 tonn akseltrykk. 27. Leirviga, 3 sammenhengende betongkaier i vinkel: W-siden, Stavanger Havnevesen, 6 m, dybder fra N 4,7-3,-2,7-2,4 Rogaland Maritime senter holder til ved de innerste metrene, motorverksted. S-siden, 2 m, dybder fra W 2,2-3,1-4,2-4,4-4,7-3,3 E-siden, 4 m, dybder fra S 3,3-4,3-5,0-5,8-6,0-6,6-7,0-(,0) For tillegging til kaiene gis beskjed via VHF til havnekontoret. Dreyersholmane 28. Hydro/Texaco tankanlegg, 30 m betongkai, dybder fra NW (6,2)-8,7-,0-8,7-,2-(8,5) m, olje- og vannfylling. Inn for Dreyersholmane, båtforening med gjestebrygge og slipp for båter opptil 11 m (35 fot). Hillevågsvatnet, rett ut for Strømsbrua, Båt og Motor, marina med følgende kaier fra S: 40 + m tre og betongkai, dybder fra S 3,4-2,5-2,5-2,5 m og 2,5-4,2-4,3 S-lige treutstikker, S-siden, 14 m, dybder fra W 5,6-1,8 m og N-siden 5,4-2,2 Midtre treutstikker, S-siden, 14 m, dybder fra W 5,8-2,2 m og N-siden 5,6-2,5 d) N-lige treutstikker, S-siden, m, dybder fra W 4,8-1,7 m og N-siden 4,6-2,6 HILLEVÅG sett fra SSE NOSVG 6-6

7 Diesel-, bensin- og vannfylling, kortautomat (Statoil). Marina med slipp for båter opptil m (32 fot), kran 7,5 tonn, assortert varelager for fritidsbåter, kafé. Videre innover i vågen sammenhengende trebrygger og stor båthavn. Båtopplagsplass. Rampe for tralleutsetting av båter. Hillevåg fra N og S over (se foto): 1. Kullimportkaien, m sammenhengende steinog betongkai i små vinkler, dybder fra NW (3,2)-3,6-3,5-1,5-5,0 m, 5,8-5,3-6,2-8,0 m, fra N 8,0-7,5-7,2-5,8-5,3-(4,2) m og fra NE (5,8)-4,7-3,5-1,6 m, vann. 2. m betongkai, dybder fra NW (7,4)-6,3-6,4-6,4-(7,3) 3. Betongutstikker med m tilleggsside i flukt med 16 m mellom, samlet tilleggsside 2 m, dybder fra SE (17,4)-17,6-15,-13,4-11,6-11,2-13,3-(13,0) 4. N av Torsnes, Hetlandskaien, havnevesnets betongutstikker i vinkel, E siden 12,5 m, dybder fra N (11,2)-5,0-2,5-1,3 m, N siden 44 m, dybder fra E (7,5)-7,2-7,1-7,2-7,1-(6,0) 5. Ved Torsnes, Felleskjøpet med følgende sammenhengende betongkaier fra N og S over: 50 m, dybder fra NW 7,7-8,8-7,-8,5-7,6-(7,6) 1 m, dybder fra NW 3,2-3,3-5,4-6,5-6,5-6,7 58 m, dybder fra NW (,7)-8,4-7,6-,5-14,-(1,8) d) 10 m, dybder fra N (17,7)-15,4-13,3-14,2-14,0-13,-13,- 12,7-13,6-14,2-13,2-(6,8) 2 losse /lasteapparater og kran 3,5 tonn. 6. Rett S av Torsnes, Skretting A/S med 2 betongutstikkere: N ligste utstikker, SE siden 30 m, dybder fra NE (13,4)- 11,2-,-7,2-6, Lasteapparat. S ligste, NW siden 2 m, dybder fra E (8,5)-7,3-6,1-4,5-1,4 m, E siden m, dybder fra N (8,8)-8,3-8,0-7,-(7,5) m og S siden 26 m, dybder fra E (,5)-7,6-6,2-4,1-0,3 Fartøyer som ankrer, må være oppmerksomme på sjøkablene i havnedistriktet. Det går også sjøkabler og vannledninger over de fleste sundene mellom øyene i havnen. Fartsmil med overettmerker finnes NW på Rennesøy, lengde 1850,5 m, Se sjøkart nr 16. NOSVG 7-7

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487 HARSTAD NOHRD Sjøkat N 77, 87 Havneinfo: Losfomidlingen Hastad Hastad Havnevakt VHF kanal, Tlf +7 77 00 (døgnvakt) Fax +7 77 00 E-mail: havnevakta@hastadkommuneno Lødingen Tlf +7 7 8 8 Fax +7 7 8 8 pilotlodingen@kystveketno

Detaljer

Kristiansand KRISTIANSAND. KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fra SE. KRISTIANSAND NOKRS Sjøkart Nr. 9, 459

Kristiansand KRISTIANSAND. KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fra SE. KRISTIANSAND NOKRS Sjøkart Nr. 9, 459 KRISTIANSAND, AUSTERHAVN, sett fa SE Foto: Eiliv Leen KRISTIANSAND NOKRS Sjøkat N., Havneinfo: Havnekontoet Tlf + Vakttlf Fax VHF / (t) Losfomidlingen Kistiansand Hoten VHF kanal / Tlf + Fax + E-mail:

Detaljer

Tekst rettet apr 2015 KAPITTEL XI

Tekst rettet apr 2015 KAPITTEL XI Tekst ettet ap 0 Malnesfjoden (sjøkat, ) Malnesfjoden hete den føste fjoden E fo Hovden. Fjoden stupes sammen ved Suvikstaumen (dybde m) og ved Sundsstaumen (dybde m). Fa Hovden kan en gå Skatleia ( m)

Detaljer

OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1

OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1 OSLO Oslo NOOSL Sjøkart Nr. 4, 401, 452 Havneinfo: VHF kanal 12, 16 og 80 Oslo Havnevesen tlf 02180 fax 23492601 e-post postmottak@havnevesenet.oslo. kommune.no Losformidlingen Horten +4733034970 +4733034999

Detaljer

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo:

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo: HONNINGSÅG NOHG Sjøkat N. Havneinfo: Havnevakt HF kanal, Tlf + 8 0 Fax + 8, mob + Losfomidlingen Honningsvåg Lødingen Tlf + 6 8 Fax + 6 8 pilot.lodingen@kystveket.no HF kanal / Honningsvåg e administasjonssente

Detaljer

Longyearbyen. LONGYEARBYEN sett fra N

Longyearbyen. LONGYEARBYEN sett fra N LONGYEARBYEN sett fra N LONGYEARBYEN NOLYR Sjøkart Nr. 523 Havneinfo: VHF kanal 12, 16 Havnekontoret 911 22 300 Losformidlingen * se side 6 Longyearbyen Longyearbyen (78 13,5 N 15 37,l E) er sentrum for

Detaljer

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S HAMMERFET b) a) Fobudssone (sjøkat 9, 09) Fobud mot alle fatøy nå et tankskip /fatøy til teminalen befinne seg de og e undeveis. IKRINFELT (sjøkat 9, 09) Fobud fo alle fatøy uten tillatelse fa teminalen.

Detaljer

Tromsø. Følgende land har konsulat i Byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Tromsø. Følgende land har konsulat i Byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland. TROMSØ NOTOS Sjøkat N. Havneinfo: Tomsø Havnevakt VHF kanal, Tlf, mob 0 (døgnvakt) E-mail: havnevakta@tomso.havn.no Losfomidlingen Tomsø Lødingen Tlf + Fax + 0 pilot.lodingen@kystveket.no VHF kanal / Tomsø

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø Havn er en nasjonal utpekt havn i sterk vekst. Vi er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og en av de største cruisehavnene i Norge målt i antall

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

En havn for sin by. Tønsberg havnevesen

En havn for sin by. Tønsberg havnevesen En havn for sin by Tønsberg havnevesen Havnen som ble en by Hvor lenge Tønsberg har vært en havneby er usikkert, men det er ganske sikkert at byen har sitt utspring fra havnen. Tønsberg havn er sannsynligvis

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen.

Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen. Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen. Andholmen på Tau slipp, April 2007. Toktsrapport 2007 for M/K ANDHOLMEN. April. Fartøyet ble den 16. April seilt til Tau og slippsatt ved TAU SLIPP for kontroll/vedlikehold

Detaljer

HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER

HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER Se vedlagte høringsliste Dato: 16.02.17 Referanse: 16/73-15 HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER 2. juni 2016 sendte ut forslag

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER.

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. Innhold 1. NYTTIGE TLF.NR OG E MAIL ADRESSER:... 2 2. FORMÅL... 3 3. DEFINISJONER... 3 4. KART OVER RISAVIKA... 4 5. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING inkl. ISPS...

Detaljer

Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling.

Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling. Posisjon: 58 51,16.06'N 5 44,34.63'E UN/LOCODE: NOSAS Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling. Om

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Utsteder/eier: Losoldermann Antonsen, Andor. Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling

Utsteder/eier: Losoldermann Antonsen, Andor. Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling Spesifikasjon Side: 1 av 6 1 Hensikt Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 2 Detaljert beskrivelse av Hva Formålet med denne spesifikasjonen er å få en felles forståelse og

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Om Stavanger by og Stavangerregionen

Om Stavanger by og Stavangerregionen Om Stavanger by og Stavangerregionen Stavangerregionen utgjør storbyregionen på Jæren og i Ryfylke og omfatter 13 kommuner. Selve det sammenhengende byområdet består av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Foto: Bildet viser sentrumshavna, industri- og fiskerihavna på Fuglenes og Statoils LNG-anlegg på Melkøya i bakgrunnen.

Foto: Bildet viser sentrumshavna, industri- og fiskerihavna på Fuglenes og Statoils LNG-anlegg på Melkøya i bakgrunnen. Posisjon: 70 39,51.47'N 23 40,53.08'E UN/LOCODE: NOHFT Foto: Bildet viser sentrumshavna, industri- og fiskerihavna på Fuglenes og Statoils LNG-anlegg på Melkøya i bakgrunnen. Om havnen Antall mobile kraner

Detaljer

Høringsmerknad. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum

Høringsmerknad. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum Høringsmerknad Kommunedelplan for Stavanger Sentrum Som engasjerte stavangerborgere opptatt av kystkultur og et levende sentrum synes vi planforslaget har mange positive sider. Mulighetene for å trekke

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE.

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. KYSTVERKET Nordland sjøtrafikkavdeling Kåringen Næringsselskap AS 16. mai 2014 NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. Innledning Kåringen

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

1 Hensikt. 1 Detaljert beskrivelse av. Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer

1 Hensikt. 1 Detaljert beskrivelse av. Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 1 Hensikt Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer 1 Detaljert beskrivelse av Hva Formålet med denne spesifikasjonen er å få en felles forståelse og praksis i utførelsen av lostjenesten

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Kavringen. En perle i indre Oslofjord...

Kavringen. En perle i indre Oslofjord... Kavringen En perle i indre Oslofjord... Brosjyre.indd 1 21-05-08 10:13:04 Brosjyre.indd 2 2 21-05-08 10:13:06 Kavringen en idyll i Oslofjorden Da nesoddlandet brøt havoverfl aten for 10 000 år siden, fulgte

Detaljer

Brekstad Gjestebrygge

Brekstad Gjestebrygge Brekstad Gjestebrygge Havna N-7130 Brekstad mail: BrekstadGjestebrygge Ørland ( brekstadgjestebrygge@gmail.com ) Prosjektbeskrivelse for nye: Bakgrunn: Brekstad Gjestebrygge Brekstad havn har i dag en

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren.

Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren. Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren. Dette er kun et forslag til mulige havner underveis. Skipperne avgjør selvsagt distanser og tidspunkt i forhold til værforhold

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK AV OG ORDEN I HAVNER M.M. HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

FORSKRIFT OM BRUK AV OG ORDEN I HAVNER M.M. HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT FORSKRIFT OM BRUK AV OG ORDEN I HAVNER M.M. HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Måsøy kommunestyre 9. april 1999 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16 fjerde ledd. Stadfestet

Detaljer

Kjørerute og båtplassering i Bergens Seilforening

Kjørerute og båtplassering i Bergens Seilforening Praktiske opplysninger 1. BÅTOPPSTILLING 1.1 Deltakende båter vil få anvist plass på oppmerket område. Se skisse / kart over Bergens Seilforening. 1.2 Av og pålessing skal skje på parkeringsplass eller

Detaljer

1 Hensikt. 2 Detaljert beskrivelse av

1 Hensikt. 2 Detaljert beskrivelse av Fartø ysbegrensning er Trondhei m losstasjon, Møre og Trø ndelag sjø trafi kkavdeling SSA - Sjøsikkerhetsavdelingen Kontrollert: Bjørge, John Arnfinn Spesifikasjon Side: 1 av 17 1 Hensikt Sikre lik forståelse

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK GC RIEBER SALT AS TRANSPORT LAGER LOGISTIKK LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia i Danmark og langs hele norskekysten til Hammerfest. På de fleste

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSRUNDE 2 I SENTRUMSPLANEN

INNSPILL TIL HØRINGSRUNDE 2 I SENTRUMSPLANEN INNSPILL TIL HØRINGSRUNDE 2 I SENTRUMSPLANEN Veteranbåtene vil bidra til å lage en levende havn, som bygger opp om Stavanger som en sjøfartsby. Bakgrunn Stavanger har alltid vært en sjøfartsby, bygget

Detaljer

Havnekrav (Mehamn havn)

Havnekrav (Mehamn havn) Havnekrav 2013-2018 (Mehamn havn) 1. Stedsomtale Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune, som i starten av 2013 har et innbyggertall på ca. 1 065. Kommunen er en tradisjonell fiskerikommune,

Detaljer

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PROSEDYREHÅNDBOK CCB HAVNEREGLEMENT

PROSEDYREHÅNDBOK CCB HAVNEREGLEMENT Telefon: +47 5 32 30 00 fax: +47 5 33 51 91 Foretaksnr.: NO 980 380 10 MVA JS 1 av 11 Macintosh HD:Users:irenelillehammer:Desktop:CCB2P0013_utg.doc Telefon: +47 5 32 30 00 fax: +47 5 33 51 91 Foretaksnr.:

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

1 Hensikt. Los Dok. ID: S-LOS-09/01199-46 Utsteder/eier: Ragnar Bjune Status: Godkjent Godkjent: Elise Rusten Kontrollert: John A. Bjørge.

1 Hensikt. Los Dok. ID: S-LOS-09/01199-46 Utsteder/eier: Ragnar Bjune Status: Godkjent Godkjent: Elise Rusten Kontrollert: John A. Bjørge. Side: 1 av 5 1 Hensikt Bakgrunn I forbindelse med kvalitetssikring av lostjenesten har Oslofjorden fastsatt begrensninger i de farleder og ved de kaier hvor det er behov for dette. Dette dokumentet kommer

Detaljer

5 Nederland Amsterdam

5 Nederland Amsterdam Europa Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i Europa. Mer enn halvparten av innbyggerne

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen

Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen Andholmen i Oslo under 100-års jubileet for unionsoppløsningen 7. Juni 2005. NRK/ Nitimen s Pål Thoresen intervjuer besetningen. Fra v. Eilf Christiansen, Johan Henrik

Detaljer

Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458

Trondheim TRONDHEIM. TRONDHEIM NOTRD Sjøkart Nr. 130, 458 NOTRD Sjøkat N. 10, Havneinfo: Tondhei Havnevakt VHF kanal 1, 1 (t) Tlf + 1 Mob 11 1 00 Losfoidlingen Kvitsøy tlf + 1 /1 Fax +11 pilot.kvitsøy@kystveket.no VHF kanal 1/1 Tondhei Tondhei by ( N E) ligge

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

Anløpskaier - Finnmark

Anløpskaier - Finnmark HURTIGBÅT 2016-2025 L. Engerengen Juni 2013 Anløpskaier - Finnmark Denne oversikten er utarbeidet juni 2013. Det tas forbehold for feil. Endringer i kaistruktur/- kaianlegg må påregnes. Foto : Lars Engerengen

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Molde og Romsdal Havn IKS

Molde og Romsdal Havn IKS Molde og Romsdal Havn IKS FOR 2012-03-21 nr 255: Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommune Molde og Romsdal Havn IKS Møre og Romsdal

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

GRENLAND HAVN ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING.

GRENLAND HAVN ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING. GRENLAND HAVN Til adressater i hht adresseliste. ENDRINGER I FORSKRIFTER OM MAKS. FART I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJ0OMRADER. - H0RING. Havnestyret i Grenland havn iks godkjente i sitt m0te

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Spesifikasjon Side: 1 av 9

Spesifikasjon Side: 1 av 9 Fartø ysbegrensning er Midt N orge-kristi ansund losstasj on SSA - Sjøsikkerhetsavdelingen Kontrollert: Bjørge, John Arnfinn Spesifikasjon Side: 1 av 9 Spesifikasjon Side: 2 av 9 1 Hensikt Sikre lik forståelse

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

DØDSRATER pr. 100.000 innbygger for definerte dødsårsaksgrupper: en sammenligning mellom land som bruker WHOs standard ICD-10

DØDSRATER pr. 100.000 innbygger for definerte dødsårsaksgrupper: en sammenligning mellom land som bruker WHOs standard ICD-10 DØDSRATER pr. 100.000 innbygger for definerte dødsårsaksgrupper: en sammenligning mellom land som bruker WHOs standard ICD-10 for kategorisering av dødsårsaker (WHO-databasen pr. 01.06.2012) FINLAND 1999

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004

ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 TAB. 1 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 1995-2004 ÅR BULK STYKKGODS I ALT 1995 2 667 3 270 5 937 1996 1) 3 047 3 706 6 753 1997 3 191 3 719 6 910 1998 3 125 3 615 6 740 1999

Detaljer

Ordensforskrift for Alta havnedistrikt

Ordensforskrift for Alta havnedistrikt Alta Havn KF Ordensforskrift for Alta havnedistrikt Vedtatt i havnestyret 05.11.2002 Stadfestet av Kystdirektoratet i medhold av lovens 10 første ledd. Innholdsfortegnelse Kapitel I. Havnedistrikt og havnemyndighetene

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN

NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN NORSKE KOMMUNER I ET EUROPEISK PERSPEKTIV FAKTA OM STRUKTUR LOKALSAMFUNNSFORENINGEN, GARDEMOEN 07.09.09 PROFESSOR BJARNE JENSEN KOMMUNER I NORGE FORDELT ETTER INNBYGGERTALL 2008 75 PST AV KOMMUNENE HAR

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE Jf. Havne- og farvannsloven av 19. april 2009 25 og 42 FLAKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Flakstad

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune

Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune Fartsforskrift til sjøs, Asker kommune Innledning - NyLov 2009-04-17 nr. 19 Lov om havner og farvann > Asker kommune må tilpasse sine forskrifter til denne, jfr. Forskrift 02.11.2012 nr. 1040 om bruk av

Detaljer

VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER. Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling

VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER. Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling Versjon 4 21.12.2009 INNLEDNING Denne veilederen er i første rekke ment å være til hjelp for saksbehandlere

Detaljer

Gamle Stavan. Et flytende

Gamle Stavan. Et flytende Gamle Stavan 4 Et flytende Gamle Stavanger Visjonene om en veteranbåthavn har vært på agendaen i minst 15 år. Nå ser det ut til at drømmen kan bli virkelighet. En veteranbåthavn i østre del av Stavanger

Detaljer

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + pilotkvitsoy@kystveketno VHF kanal / Begen Begen by (0

Detaljer

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune Sakspapir Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/8134 Anders Bjørdal Tlf: 70 16 34 02 JournalID: 15/77992 E-post: post@alesund.havn.no

Detaljer