Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE"

Transkript

1 med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE NOSVG Sjøkart Nr. 16, 455 Havneinfo: Maritimt Servicesenter (havnevakt) VHF kanal 12 Tlf Fax , mob (døgnvakt) Losformidlingen Kvitsøy Tlf Fax VHF kanal 13/16 Stavanger Stavanger er landets fjerde største bykommune og hadde ca innbyggere (06). Tradisjonelt regner man året 1125 som året da byen ble grunnlagt, selv om stedet på 00 tallet hadde visse senterfunksjoner. Etter at Sigurd Jorsalfar hadde gjort Stavanger til bispesete i 1125, begynte biskop Reinald av Winchester å bygge Stavanger Domkirke. Kirken som opprinnelig var bygget i Anglo Normannisk stil, ble i 1272 herjet av brann. Deretter fikk den et helt nytt, gotisk kor, som var ferdig omkring år Stavager Domkirke er den eneste av alle norske kirker bygget i middelalderen som har beholdt sine opprinnelige linjer. Byens befolkning er med rette stolt av sin vakre domkirke. Stavanger ble i 1568 administrasjonsby i det nyopprettede Stavanger len, som omfatter det nåværende Rogaland fylke og var på 1600 tallet en av de viktigste byene på norskekysten. Stavanger hadde i begynnelsen av 150 årene karakter av typisk indu striby med over halvdelen av sysselsettingen i industri. Før siste verdenskrig var sardinproduksjonen byens viktigste industri. Strukturendringen i industrien og den sterke utviklingen av tjenesteytende næringer har radikalt endret byens næringsgrunnlag, og nå utgjør industriens andel av sysselsettingen bare ca 25 %. Skipsfart har alltid vært av stor betydning for byens økonomiske vekst. Stavanger er landets 3. største sjøfartsby etter registrert tonnasje. Oljealderen i 160 årene brakte store endringer med seg for byen. Stavanger ble valgt til «oljehovedstad» med hovedsete for Statoil og Oljedirektoratet samt et stort antall oljeselskap. I dag, etter over års økonomisk vekst, er Stavanger en moderne by. Man har imidlertid tatt vare på byens karakteristiske arkitektur og dermed beholdt byens særpreg. Resultatet er en spennende blanding av nytt og gammelt. Gamle Stavanger har Nord Europa s best bevarte trehusbebyggelse. Mer enn 150 hus, som er oppført i slutten av 1700 tallet og utover 1800 tallet, er fredet og som bymiljø betraktes området som unikt. Stavanger er et betydelig trafikk knutepunkt ved enden av Sørlandsbanen og E 3, og med en rekke ferje og hurtigbåtforbindelser N over til Ryfylke, Haugesundshalvøya og Bergen. Stavanger havn har stor innenriks og utenrikstrafikk; faste godsruter til kontinentet, Storbritannia og Nord Amerika. Trafikken til oljeplattformene i Nordsjøen er betydelig, Stavanger internasjonale lufthavn Sola ligger 13 km SW for bysenteret. På Sola er det også helikopterflyplass med forbindelse til plattformene i Nordsjøen. Stavanger er fylkeshovedstad i Rogaland. Byen er fortsatt bispesete, her har Stavanger politikammer og Rogaland sorenskriveri kontorer. Av statlige og halvstatlige institusjoner nevnes statsarkivkontor for Rogaland, Oljedirektoratet, Statoil, avdeling av Norges Bank og Statens kartverk Sjøkartverk. Stavanger har flere høyere undervisningsinstitusjoner. Stavanger museum med betydelig arkeologisk og ornitologisk avdeling, Stavanger sjøfartsmuseum, Rogaland Folkemuseum og Vestlandske skulemuseu Fast kunstgalleri, teater, symfoniorkester, Rogaland Musikkonservatorium, Rogaland fylkessjukehus og sykepleierskole. Flere militære avdelinger har tilhold i byen. NOSVG 1-1

2 med BYØYENE sett fra E Følgende land har konsulat i byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Republikken Korea, Latvia, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. Proviant og skipsrekvisita kan skaffes til alle døgnets tider. Olje kan bunkres ved tankanleggene som ligger spredt rundt byen eller fra oljelektere i havnen. Vann kan fylles ved kaiene eller fra vannbåt ved henvendelse til havnevesenet. Det er opplagsplass for større fartøyer ved Steinsøy. Byen har Maritim skole (Kalhammerv 54) og kontrollkontor for nautiske instrumenter. Havne og loskontor som er utstyrt med VHF telefon (Stavanger havnevesen), ligger på Strandkaien (N Strandgt 51) og tollbu på Skansekaien (Skansegt 2). Forhyring og mønstring skjer ved Arbeidsformidlingen Sverdrups gt 27. Sjømannshjem med leseværelse ligger i Valberggt 2. Postkontoret ligger i sentrum opp for fisketorget og jernbanestasjonen ca 250 m lengre sør. Statens kartverk Sjøkartverk holder til i Lervigsveien 36, tlf , i Stavanger østre havn. Grense for Stavanger havnedistrikt, se sjøkart 455 og 475. Fartøyer som kommer inn på havna, og som ikke på forhånd har fått utpekt ankrings eller fortøyningsplass, vil få anvist plass ved henvendelse til havneoppsynet. Fartøy må ikke uten tillatelse ankre innenfor havneområdet. Fartøy som kommer inn under karanteneflagg, skal ankre ved Ulsneset. Fartøy som ønsker los under forhaling, fortøyning mv innen havnedistriktet, skal bruke de ansatte statsloser. Assistanse av større og mindre slepebåter kan fås. Byen har eget fartøy utstyrt med sjøbrannsprøyte. Innenfor havnedistriktet gjelder følgende regler for bruk av hurtiggående båter: «Reglement for Stavanger Havn» 58 om fart. Maskindrevne fartøyer skal innen havnedistriktet ikke anvende større fart enn god sjømannsskikk og fartøyets manøvrering tilsier. Ikke under noen omstendighet må farten være så stor at det oppstår skadesjø som kan volde skade eller fare for andre fartøyer eller anleggene i havnen. Innenfor avmerkede skilter fra havnegrensen ved Grødeimhammaren til havnegrensen mot Sandnes i Gandsfjorden samt mellom Byøyane, skal fartøyer benytte følgende fartsbegrensninger i begge fartsretninger: A. Innenfor følgende avskiltede områder skal fartøyer som trafikkerer farvannet ikke benytte over 8 knops fart, hvor linjer trekkes som følger: Fra Notberget til S siden av Åmøy (E for Skardabergneset) til Galtasteinen og videre til østre pynten av Odda og derfra til nordre pynten av Vassøy, til en kommer til områder hvor ops fart er påbudt. B. Innenfor følgende avskiltede områder skal fartøyer benytte sakte fart, dog ikke over op, hvor linjer trekkes som følger: 1. Notaberget Vardeneset Kvitepynten. 2. Sandeneset nordre pynten av Langøy Sauholmen østre pynten av Lindøy nordre pynten av Vassøy søndre pynten av Vassøy Kuppholmen Ramsvigodden Kråkeskjeret til havnegrensen mot Sandnes. I hele forannevnte områder benyttes denne fartsgrense, bortsett fra de begrensede områder som er merket med 3 knops fart. NOSVG 2-2

3 Rosenberg '50" 1 Bjergsted 30" " m " 2 Ikke for navigasjon Tjuvholmen M 1: 000 Straen Sentrum 4 mg g Vågen e) d) f) Majoren Skagen 6 g) " c Plentingen Natvigs Minde Kjerringholmen g e BUØY Engøy 3 kn Holmen d) e) Klasaskjeret " (18.6) g p p Sølyst (2) mm mm m mm gg e p Grasholmen Banavigå l (24) '" 0m m WGS-84 Innenfor følgende avskiltede områder skal farten ikke overstige 3 knop, hvor linjer trekkes som følger: 1. Kuholmen Tømmerodden. 2. Moloen Kisteneset N pynten av Bjørnøy. 3. NW pynten Ormøy SE pynten av Hundvåg (Dynamittneset). 4. Engøy Jadarholmen. 5. Pynteneset Knutaskjeret. 6. Hillevågsneset Hetlandskaien. 7. Taraldsholmen Boganeset. 8. Sundet mellom Bjørnøy og Roaldsøy. Overtredelse av disse påbud straffes med bøter. Tilbud for båtfolket i Stavanger. Gjestehavn i Vågen (4c, 5 og 6 ved og innenfor flytebryggene, ca 35 plasser. Dusj, vaskerom og toalett i Nedre Strandgt 13 (Ekofisk-fiskehandel). En hvit vogn tjener som turistinformasjon og man kan være behjelpelig med svar på spørsmål og med brosjyrer. Salg av sjøkart, veikart, motoroljer etc, telefon og frimerker samt postkasse. Åpent i sesongen mandag-fredag og lørdag-søndag Ny gjestehavn i Børevigå (7), åpnes juni 06 med ca 40 plasser. Dusj, vaskerom og toaletter. Bekhuskaien (16) med ca plasser, dusj, vaskerom og toaletter. Turistinformasjonen, Rosenkildetorget 1, tlf og havneoppsynet , mob Bunkers kan fås hos J og B 5 Bertelsen på Vassøy, ved A/S Sjøtransport på Engøy og ved Hillevåg marina. Stavanger Interkommunale Havn, Nedre Strandgt. 51, tlf , faks I Stavanger havn er det følgende kaier (se kaiskisser), nummer i parentes refererer til nummer/kailinjer som havnevesnet bruker. Disse står også i havnekart nr 455: 1. Bjergsted (kailinje 21V), m vinkelkai av betong, dybder fra NE (,2)-11,5-,0-7,6-7,0 m og fra N 7,0-7,2-7,3-7,2 2. Ro/Ro-kai (kailinje V), 81 m tillegg langs tre pelebukker, dybder fra N (15,4)-12,5-11,5-7,7-6,6-7,7 Ro/Ro rampe i S enden. 3. Sandvika: N (kailinje 1V), 150 m betongkai, dybder fra NW (7,5) (ved kai-/fenderfront)8,8,6 11,5 11, 12,6 18,0 21,5, 1,5 (,3) m, strøm og vann. I flukt med a, adskilt av 24 m innhuk; S (kailinje 18V), 58 m betongkai, dybder fra NW (1,8) (ved kai-/fenderfront)1,8 17,0 14, 15,5 (16,7) 4. Strandkaien: N (kailinje 14V-17V), 313 m betongkai, dybder fra N (17,1) (ved kai-/fenderfront)15,5 12,,4 8,6 8,5 8,3 8,4 8,5 8,3 8,5 8,7 8,5 8,5 8,7 8,7 8,2 8, NOSVG 3-3

4 Sølyst med BYØYENE og BYFJORDEN sett fra SE S (kailinje 11V-13V) til flytebrygge, 13 m steinkai, dybder fra NW (ved kai-/fenderfront)8, 8,5 8,2 8,7 8,2 8,2 8,2 8,5 8, 8,4 8,6 S, innenfor flytebrygga, (kailinje V), 77 m steinkai med trefront, dybder fra NW (ved kai-/fenderfront)8,3 7,5 7,4 6,7-5,2 Vann og strø Gjestehavn. 5. Ved fiskekummene (kailinje V), 22 m steinkai, dybder fra W 5,2 5,8-5,0 Gjestehavn. 6. Skagenkaien: Innenfor flytebrygga (kailinje 8V), 65 m steinkai med trefront, dybder fra S 4,8 5,2 6,8 6,5 Indre del reservert yrkesfiskere, resten er gjestehavn. Utenfor flytebrygga (kailinje 7V), 48 m steinkai, dybder fra S (flytebrygge)(ved kai-/fenderfront)6,6 6,8 7,1 7,4 De innerste 25 m er reservert sightsing-båter. 146 m steinkai (kailinje 5V-6V), dybder fra S (ved kai-/fenderfront)7,4 7,4 7,6 7,5 7,2 7,1 7,0 6, 6, d) 78 m steinkai (kailinje 4V), dybder fra S (ved kai-/fenderfront)6, 7,0 6,6 7,4 7,1 e) 56 m steinkai (kailinje 3V), dybder fra SSW (ved kai-/fenderfront)7,1 6, 4, 7,3 Tollboden. f) 60 m steinkai (kailinje 2V), dybder fra SW (ved kai-/fenderfront)7,3 8,6 11,4 14,6 g) 135 m betongkai (kailinje 1V), dybder fra W (ved kai-/fenderfront)14,6,7 6,5 7,4 7,2 7,6,3 11, 7. Ryfylke kaien (kailinje 1Ø): S siden 25 m betongkai, dybder fra E,4-,3-8,6-6,3 E siden 36 m betongkai, dybder fra N 6,3-6,6-5,6-4,4 N siden av betongutstikkeren 63 m, dybder fra NE 12,7-,5-7,6-6,7-4,4 Skyss og taubåter. 8. Børevigå, gjestehavn: (kailinje 2Ø-3Ø), 54 m betongkai, dybder fra NE (14,0)- 13,0-,5-7,5-4,1 (kailinje 4Ø), m i liten vinkel, dybder fra NW 4,1-3,-5,0-5,0 m og 5,0-5,3-5,6-5,6 Trebrygger langs kailinjen med uteriggere, også uteriggere på innsiden av bølgedemperene. Dusj og toaletter i 1. etasje av Hålandsbygget, kai 8a.. Kjerringholmen med følgende betongkaier: Norsk Oljemuseum, , m steinkaier i vinkel med trefront, dybder fra NE 7,8-6,6-2,7 m, 2,7-3,6-3,5 m og 3,5-7,1-8, Kun for besøkende til oljemuseet. NE siden (kailinje 8Ø), 60 m, dybder fra NW 8,8-8,7-5,- 8,5-(,4) Reservert riksveiferjer. SE siden (kailinje Ø), m atskilt av liten utstikker, dybder fra NE (,0)-,0-5,5-2,-2,4-2,3-1,5 m og 1,4-1,0-0,6 ytterste metrene reservert ambulansebåt.. Bispebrygga (kailinje Ø). NW av utstikker, 15 m steinkai, dybder fra NW 0,4-0,6-1,1 Utstikker, m trebrygge, NW siden dybder fra NE 2,6-2,1-1,1 m og SE siden dybder fra NE 3,3-2,6-1,5 SE av utstikkeren, m steinkai i vinkel, dybder fra NW 1,5-2,3-3,1 m og fra W 3,1-3,3-3,2 Kaien brukes av fiskebåter ved salg av fisk og skalldyr. 11. Jorenholmen. (Kailinje 11E), W siden 144 m, dybder fra NE (,1)-,3-7,5-5,5-5,1-4,8-5,0-4,3-3,2 m, tillegg for småbåter, maksimum timer. E siden (kailinje 12Ø-13Ø) er ferjeleie for ferjen til byøyene. 12. Bakerbrygga (kailinje 14Ø), 47 m betongkai, dybder fra W 4,8-5,3-4,-5,1. Tillegg for byferjene. 13. Fiskepiren passasjerterminal, betongutstikker med flere kailinjer. Samtlige kaier langs Fiskepiren er reservert rutegående trafikk. W siden, 130 m, dybder fra S 4,6-5,8-5,-7,3-,3-13,1-15,6-16,8 N enden 37 m, dybder fra W 17,5-17,5-17,4 E siden, 73 m (kailinje 17Ø), ferjeleie for Tauferjen. NOSVG 4-4

5 44'45" 45'00" 45'15" 45'30" 5 45'45" m mm m mm Sølyst gg e l Grasholmen Strømsteinen Svankevigå 22 Ikke for navigasjon '30" " 21 Spilderhaugvigå " Siriskjeret d) ren 14 Lervig (Østre havn) '00" M 1: 000 Dreiersholmane 0m m 28 WGS-84 Breivig 58 57'50" 44'30" 05 45'00" d) På utsiden av ferjelemmen til Tauferjen, 31 m betongkai, dybder fra N,6-,-6,5 14. (Kailinje 1Ø), 8 m betongkai, dybder fra W 6,7-7,3-6,3-6,6-6,2-5,5-3,1 Ferjeleie for Lysebotn-ferjen i W-enden av kaien. 15. Bekhuskaien med skipsekspedisjon, strøm og kran 25 tonn. W siden (kailinje Ø), 5 m betongkaier, dybder fra N (,0)-,4-8,5-8,6-8,5-7,5-6,7 18 m bred Ro/Ro-rampe i S enden, dybder fra W 7,6-6,1-6,7 N siden (kailinje 21Ø), 8 m, dybder fra W (,1)-,0-8,0-,2-8,3,8,-,2-(8,4) 16. Bekhus Gjestehavn med følgende tillegg N ligste trepir (ytterst), 30 m, N siden dybder fra E 2,4-2,4-2,3-1, m og S siden 2,4-2,1-1,-1,4 Mellomste trepir, 30 m, N siden dybder fra E 3,2-2,-2,6-1,4 m og S siden 3,3-2,8-2,3-1,4 S-ligste (innerste) trepir 11 m, N-siden, dybder fra E 2,1-1,5 m og S-siden, 1,-1,2 d) Mellom og 30 m trekai, dybder fra N 1,4-1,1-1,4 Mellom og 30 m betong, dybder 1,6-1,5-1,5 e) Innenfor trepirene, 22 + m vinkelkai av betong og tre, dybder fra N 1,2-1,1 m og fra W 1,1-2,2-2,1 Vann, strøm, toalett og dusj. Maksimum liggetid timer. 17. Natvigs Minde, Stavanger havnevesen: SE-siden m betongkai, dybder fra SW 8,2-8,1-8,1 m og 8,1-8,1-8,5 NE-siden 62 + m steinkai, dybder fra NW 2,2-2,0-1,- 1,6-0,6 m og 3,1-7,8 " 05 46'00" På W-siden av Natvigs Minde, Stavanger havnevesen, m betongkai i liten vinkel, dybder fra S (3,1)-2,0-2,4-3,2 m og 2,-2,4-2,5-1,7 18. NW-siden av Sølyst, Kulltomten, 0 steinkai, dybder fra SE (,6)-,4-6,8-5,5-4,8-4,5-3,8-(4,1) 1. Maritime GMC AS på Klasaskjeret, Skjæret, mekanisk verksted med m betongkai, dybder fra SW 4,3-4,6-4,2-5,1 m og 5,1-4,4-3,3-2,4 Reparasjon av skip og maskiner, for detaljer se kapittel XIII Dokker og slipper.. J Stangeland, 30 m betongkai mellom flytebryggene, dybder fra SW 4,8-4,4-4,5-4, m trekai, dybder fra NE 1,8-1,2-2,1-0,2 Handel. 22. Stavanger Havnesilo, Mølleneset, betongkaier med losseapparat. W siden m vinkelkai, dybder fra SW (4,6)-5,-7,4-6,0-4,4-6,0 m og fra S 6,0-7,4-,2-16,0-(17,0) N siden (fronten) 164 m, dybder fra W (14,8)-16,7-15,3-15,2-16,2-16,7-17,8-15,5-15,7-16,7-(21,0) E enden 12 m, dybder fra N 17,2-18,2 d) Innsiden av utstikkeren, 73 m, dybder fra E (17,5)-14,- 14,0-13,2-14,4-16,3 e) E siden 140 m, dybder fra N 16,3-13,7-11,3-8,0-7,6-8,3-8,0-7,1-(7,2) Losseapparat. 23. Norsk Stål A/S, Spilderhaugvika, 50 m betongkai med liten knekk, dybder fra E (3,)-3,4-4,4-3,-1,2 24. Hermes Trading, betongkai i vinkel, NW siden 83 m, dybder " NOSVG 5-5

6 26 Sjøkartverket 24 d) e) 22, østre bydel med Hinna og Gandsfjorden i bakgrunnen fra NE (13,8)-7,5-7,3-6,5-4,7-3,6-(3,) m og NE siden 22 m, dybder fra NW (11,0)-6,0-7,0-6,0-(4,8) 25. SE av kai 30), 36 m ufendret steinkai, dybder fra NW 4,4-3,8-3,1-0,7 26. Siriskjæret (kailinje 25Ø), 5 m betongkai, dybder fra W (12,0)- 13,0-13,0-13,0-13,0-14,0-15,0 Strøm og vann, 7,5 tonn akseltrykk. 27. Leirviga, 3 sammenhengende betongkaier i vinkel: W-siden, Stavanger Havnevesen, 6 m, dybder fra N 4,7-3,-2,7-2,4 Rogaland Maritime senter holder til ved de innerste metrene, motorverksted. S-siden, 2 m, dybder fra W 2,2-3,1-4,2-4,4-4,7-3,3 E-siden, 4 m, dybder fra S 3,3-4,3-5,0-5,8-6,0-6,6-7,0-(,0) For tillegging til kaiene gis beskjed via VHF til havnekontoret. Dreyersholmane 28. Hydro/Texaco tankanlegg, 30 m betongkai, dybder fra NW (6,2)-8,7-,0-8,7-,2-(8,5) m, olje- og vannfylling. Inn for Dreyersholmane, båtforening med gjestebrygge og slipp for båter opptil 11 m (35 fot). Hillevågsvatnet, rett ut for Strømsbrua, Båt og Motor, marina med følgende kaier fra S: 40 + m tre og betongkai, dybder fra S 3,4-2,5-2,5-2,5 m og 2,5-4,2-4,3 S-lige treutstikker, S-siden, 14 m, dybder fra W 5,6-1,8 m og N-siden 5,4-2,2 Midtre treutstikker, S-siden, 14 m, dybder fra W 5,8-2,2 m og N-siden 5,6-2,5 d) N-lige treutstikker, S-siden, m, dybder fra W 4,8-1,7 m og N-siden 4,6-2,6 HILLEVÅG sett fra SSE NOSVG 6-6

7 Diesel-, bensin- og vannfylling, kortautomat (Statoil). Marina med slipp for båter opptil m (32 fot), kran 7,5 tonn, assortert varelager for fritidsbåter, kafé. Videre innover i vågen sammenhengende trebrygger og stor båthavn. Båtopplagsplass. Rampe for tralleutsetting av båter. Hillevåg fra N og S over (se foto): 1. Kullimportkaien, m sammenhengende steinog betongkai i små vinkler, dybder fra NW (3,2)-3,6-3,5-1,5-5,0 m, 5,8-5,3-6,2-8,0 m, fra N 8,0-7,5-7,2-5,8-5,3-(4,2) m og fra NE (5,8)-4,7-3,5-1,6 m, vann. 2. m betongkai, dybder fra NW (7,4)-6,3-6,4-6,4-(7,3) 3. Betongutstikker med m tilleggsside i flukt med 16 m mellom, samlet tilleggsside 2 m, dybder fra SE (17,4)-17,6-15,-13,4-11,6-11,2-13,3-(13,0) 4. N av Torsnes, Hetlandskaien, havnevesnets betongutstikker i vinkel, E siden 12,5 m, dybder fra N (11,2)-5,0-2,5-1,3 m, N siden 44 m, dybder fra E (7,5)-7,2-7,1-7,2-7,1-(6,0) 5. Ved Torsnes, Felleskjøpet med følgende sammenhengende betongkaier fra N og S over: 50 m, dybder fra NW 7,7-8,8-7,-8,5-7,6-(7,6) 1 m, dybder fra NW 3,2-3,3-5,4-6,5-6,5-6,7 58 m, dybder fra NW (,7)-8,4-7,6-,5-14,-(1,8) d) 10 m, dybder fra N (17,7)-15,4-13,3-14,2-14,0-13,-13,- 12,7-13,6-14,2-13,2-(6,8) 2 losse /lasteapparater og kran 3,5 tonn. 6. Rett S av Torsnes, Skretting A/S med 2 betongutstikkere: N ligste utstikker, SE siden 30 m, dybder fra NE (13,4)- 11,2-,-7,2-6, Lasteapparat. S ligste, NW siden 2 m, dybder fra E (8,5)-7,3-6,1-4,5-1,4 m, E siden m, dybder fra N (8,8)-8,3-8,0-7,-(7,5) m og S siden 26 m, dybder fra E (,5)-7,6-6,2-4,1-0,3 Fartøyer som ankrer, må være oppmerksomme på sjøkablene i havnedistriktet. Det går også sjøkabler og vannledninger over de fleste sundene mellom øyene i havnen. Fartsmil med overettmerker finnes NW på Rennesøy, lengde 1850,5 m, Se sjøkart nr 16. NOSVG 7-7

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + pilotkvitsoy@kystveketno VHF kanal / Begen Begen by (0

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4

Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4 Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4 2 PLAN 2222 REGULERINGSPLAN FOR STAVANGER SENTRUM - VEDLEGG 5, STEDSANALYSE Forord PLAN 2222 REGULERINGSPLAN FOR STAVANGER

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB. Oktober 2014

SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB. Oktober 2014 SKIPPERPOSTEN ORGAN FOR NORSK MOTORSKØYTEKLUBB Oktober 2014 SKIPPERPOSTEN Organ for Norsk motorskøyteklubb Forsidebilde: Vakre Lyngør Redaktør Arnulf Wibe arnulf.wibe@online.no s 3 s 4 7 s 8 9 s 10 11

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning 5/92 SKIPSAVFALL Problembeskrivelse og forslag til løsning Norges Rederiforbund Norges Naturvernforbund FORORD Norge har en lang og sårbar kyst. Et rikt liv trues stadig av ulike typer forurensing. Både

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

KULTURMINNEGRUNNLAG FOR BYBANEN BERGEN SENTRUM ÅSANE

KULTURMINNEGRUNNLAG FOR BYBANEN BERGEN SENTRUM ÅSANE KULTURMINNEGRUNNLAG FOR BYBANEN BERGEN SENTRUM ÅSANE SAKSNR:201125114 BYANTIKVAREN 2012 INNHOLD Innledning 6 Hva er kulturminner? 7 Topografi og tidligere historie på strekket fra Sentrum til Åsane 9

Detaljer

STEDSANALYSE VIKEVÅG

STEDSANALYSE VIKEVÅG STEDSANALYSE VIKEVÅG RENNESØY KOMMUNE 23.06.2014 WWW.RAMBOLL.NO Planområde 2 STEDSANALYSE VIKEVÅG INNHOLD 1. Beliggenhet, skala og landformer 4 1.1 Steds- og landskapskarakter 4 1.2 Grønnstruktur 5 1.3

Detaljer

5.2.4. Regionalt 61 5.2.5. Kvaliteter og tiltak 62 5.3. Kultur 65 5.3.1. Program 67 5.3.2. Basis 68. 5.2.3. Karljohansvern og Horten 61

5.2.4. Regionalt 61 5.2.5. Kvaliteter og tiltak 62 5.3. Kultur 65 5.3.1. Program 67 5.3.2. Basis 68. 5.2.3. Karljohansvern og Horten 61 INNHOLD 1. Innledning side 7 2. Problemstilling 9 3. Framgangsmåte 11 4. Analyse 13 4.1. Innledning 15 4.2. Historisk kartlegging 17 4.2.1. Innledning 19 4.2.2. Fergestedet 21 4.2.3. Næringsliv 25 4.2.4.

Detaljer

Amanda Storsenter Raglamyrs nav

Amanda Storsenter Raglamyrs nav Amanda Storsenter Raglamyrs nav Amanda Storsenter åpnet sine dører i 1997 og er det største kjøpesenteret på Raglamyr, og inneholder i dag nærmere 70 butikker og 1500 parkeringsplasser for sine kunder.

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS 1 Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommune, Finnmark. Fastsatt av Nordkapp og Porsanger havnestyre 29.april 2008

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene

Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord Nord-Trøndelag. Trøndelag. Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Fastsatt av Vikna kommunestyre 10.12.2009

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

12 november 2012 til 12 april 2013. Bo i marina Port Napoleon og seilas til Barcelona midtvinters.

12 november 2012 til 12 april 2013. Bo i marina Port Napoleon og seilas til Barcelona midtvinters. Reisebrev 5 Side 1 av 14 Premia de Mar, Spania, 12 april 2013 12 november 2012 til 12 april 2013. Bo i marina Port Napoleon og seilas til Barcelona midtvinters. Reisen så langt gikk fra Stavanger 2 juli

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

S V E A rapporten. Green Network Development AS på oppdrag fra

S V E A rapporten. Green Network Development AS på oppdrag fra S V E A rapporten K o n s e k v e n s u t r e d n i n g f o r S v e a N o r d Green Network Development AS på oppdrag fra Utkast 5. mars 2001 ved Stein Erik Sørstrøm Regjeringens overordnede mål for svalbardpolitikken

Detaljer

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World Nyhetsbrev Historiske gigantløft Fredag 27. mai ble historiens tyngste løft foretatt på Øraterminalen. To 205 tonns tanker ble løftet i land. Etter nøye planlegging, god koordinering av løftet og trygg

Detaljer

S T YRINGSREGLENE S JØMANNSKAP VIKEREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR MOTORBÅTER

S T YRINGSREGLENE S JØMANNSKAP VIKEREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR MOTORBÅTER P R A K T I S K S E I L A S T E M A H E F T E 4 2 3 S JØMANNSKAP S T YRINGSREGLENE INNHOLDSFORTEGNELSE SJØMANNSKAP............... s 2 STYRINGSREGLENE............. s 3 LANTERNER.................. s 5 SPESIALLYS

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr.

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. 3. A R K E O L O G I S K E F U N N Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. Det er foretatt relativt få utgravinger i Stavanger sentrum. Utgravingene som er gjort er ofte foretatt i forbindelse med større utbyggings-

Detaljer