OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1"

Transkript

1 OSLO Oslo NOOSL Sjøkart Nr. 4, 401, 452 Havneinfo: VHF kanal 12, 16 og 80 Oslo Havnevesen tlf fax e-post kommune.no Losformidlingen Horten VHF kanal 13/16 Oslo by (59 55,0'N 10 45,0'E), Norges hovedstad, har ca innbyggere (2006). Byen er residenssted og sete for regjering, storting og sentraladministrasjon m Byen ble grunnlagt av Harald Hårdråde, sannsynligvis i Oslo er en betydelig industri, handels og sjøfartsby, og en stor del av landets utenrikshandel, så vel innførsel som utførsel, går over Oslo. Følgende land er representert ved ambassade (A), konsulat (K), fagstasjoner (F) eller informasjonskontor (I) i byen: Andorra (Spanias Ambassade), Amerikas Forente Stater (A), Argentina (A), Australia (K), Bahamaøyene (A), Bangladesh (K), Belgia (A), Belize (K), Benin (K), Bosnia-Hercegovina (A), Botswana (K), Brasil (A), Bulgaria (A), Burkina Faso (K), Canada (A), Chile (A), Colombia (A), Cook Islands (K), Costa Rica (A), Danmark (A), Cuba (A), Danmark (A), Den Dominikanske Republikk (A), Egypt (A), El Salvador (K), Elfenbenkysten (K), Equador (K), Estland (A), Etiopia (K), Finland (A), Frankrike (A), Gambia (K), Ghana (K), *Grenada, Guatemala (A), Guinea (K), Guinea Bissau (K), Hellas (A), Honduras (K), India (A), Indonesia (A), Iran (A), Irland (A), Island (A), Israel (A), Italia (A), Jamaica (K), Japan (A), Jordan (K), Kina (A), Korea (A), Kroatia (A), Kypros (K), Latvia (A), Lesotho (K), Liberia (K), **Liechtenstein, Litauen (A), Luxemburg (K), Madagaskar (K), Makedonias Republikk (K), Malaysia (K), Malta (K), Marokko (A), Mauritus (K), Mexico (K), Monaco (K), Mongolia (K), Namibia (K), Nederland (A), Nepal (K), New Zealand (K), Nicaragua (K), Niger (K), Pakistan (A), *Papua/New Guinea, Peru (K), Polen (A), Portugal (A), Romania (A), Russland (A), Senegal (K), Serbia og Montenegro (A), Seychellene (K), Singapore (K), Slovakiske Republikk (A), Spania (A), Sri Lanka (A), Storbritannia (A), Sudan (A), Sveits (A), Sverige (A), Swaziland (K), Sør Afrika (A), Thailand (A), Tjekkiske Republikk (A), Togo (K), Trinidad og Tobago (K), Tunisia (A), Tyrkia (A), Tyskland (A), Uganda (K), Ukraina (A), Ungarn (A), Uruguay (K), Venezuela (A) og Østerrike (A). * Storbritannias ambassade ivaretar de konsulære funksjoner for: Bahamaøyene, Grenada, Hong Kong, Papua/New Guinea. ** Sveits ambassade ivaretar de konsulære funksjoner for Liechtenstein. Byens samferdselslinjer sjøverts med inn og utland er meget gode. Det er direkte ruter på de fleste europeiske havner av noen betydning, likeså på Sør Amerika. Det er faste ferjeforbindelser til Kiel, København, Fredrikshavn og Hirtshals. Byen er også det viktigste jernbaneknutepunktet i landet, og veiforbindelsene med det øvrige land er de aller beste. Fra flyplassene Fornebu og Gardermoen har Oslo flyruter på inn og utland. Byen er med sin vakre beliggenhet, et søkt turistmål, og har en rekke reisebyråer. Hovedpostkontoret ligger i Prinsensgt. I samme gate ligger også Telegrafkontoret. Byen har for øvrig en rekke underpostkontorer. NOOSL - 1 KAVRINGDYNGA LYKT FOTO: SKSK Oslo Tollsted ligger på Tollbugt 1 A. Oslo kokk og stuertskole, samt Oslo teknisk maritime skole ligger på Etterstad. I Oslo kan skip få alle slags forsyninger. Flere sjøkartforhandlere. Vann kan fylles ved de fleste kaier. Bestilling av vann for levering på lørdager, søndager og helligdager må skje senest kl 1200 på fredag eller siste ordinære virkedag før helligdag. Olje kan bunkres ved tankanlegget på Sjursøya kai 34) eller fra oljelektere i havnen. Slepebåtene gir alminnelig assistanse til alle døgnets tider, og kan kontaktes på VHF kanal 14 og 16. Byen har egen sjøbrannsprøyte, og de største slepebåtene er dessuten utstyrt med kraftige lense og slokningsapparater. Oslo havneradio (VHF kanal 12 og 16) kan gi nødvendig informasjon, døgnet rundt. Når fartøyer fører farlig last, skal dette meldes til Oslo Havnevesen før fartøyet ankommer, med angivelse av art, mengde og faregrad (IMO). OBS! Havnereglementet setter klare begrensninger for de mengder av farlig last som kan ilandføres. Grense for Oslo havnedistrikt, se sjøkart nr 401. Innseilingslosene som kommer ombord ved Færder, vil som regel ha fått beskjed om ved hvilken kai fartøyet skal ligge. Fartøyer som må ankre vil få anvist ankerplass av Oslo Havnevesen, Trafikksentralen. Fartøyer som er underlagt karantene, skal ankre opp S for Bleikøya. I henhold til havnereglement for Oslo havn, skal maskindrevne fartøyer innen havnedistriktet ikke anvende større fart enn god sjømannsskikk og fartøyets manøvrering tilsier. Ikke under noen omstendighet må farten være så stor at det oppstår skadesjø som kan volde skade eller fare for andre fartøyer eller havneanleggene. Innenfor en rett linje trukket fra Skurvegrunnen lysbøye til Kavringsanden, og videre til ferjekaien på N siden av Hovedøya, Sandtangen lykt til Bleikøya lykt, fra overettmerkene på Bleikøya

2 Bygdøy Kongen Dronningen FROGNERKILEN sett fra S SE til den grønne lykten på Sjursøya moloen, derfra til Raudskjær, videre fra Malmøyskjær til SE spissen av Ulvøya, derfra til Nordstrand Kull & Vedbolag, skal maskindrevne fartøyer gå med sakte fart, ikke over 5 knop. 5 knops fart gjelder også utenfor denne linjen innen Bestum Oslo havnedistrikt når man er nærmere land enn 185 m (1 kabellengde). Oslo havn er mot S skjermet av en rekke øyer. De ligger imidlertid slik at de ikke skaper særlige vanskeligheter for skipsfarten. Innkomsten til havnen skjer normalt gjennom to løp. Vestre løp mellom Bygdøy og Nakholmen er på det smaleste 200 m (mellom lykten på Østerelva Dyna og lykten på Kobbernaglen), med dybde 12 Ca en kabellengde vest for Nakkeholsteinen ligger en grunne på 9,7 m, merket med rundseilingsstake. Hukfluene er nå sprengt vekk så friseilingsdybden er 11,1 Løpet inn til vestre havn krever bare små kursforandringer. Det er åpent og oversiktlig og byr neppe på vanskeligheter av noen art. Midtre løp, mellom Lindøya og Gressholmen, Hovedøya og Bleikøya, er smalere og bør ikke benyttes. Søndre og østre løp, mellom Nordre Langøya og Rambergøya og videre inn mellom Bleikøya og Sjursøya, er åpent og greit, og kan benyttes av fartøyer med stort dypgående, da dybdene inn til østre havn ikke på noe sted er under 17 I Bleikøysundet skal fartøyer gå med ganske sakte fart. Enkelte særlig store fartøyer har anløpt havnen ved å gå inn mellom Nordre Langøya Rambergøya, Gressholmen Bleikøya, Lindøya Hovedøya og inn på vestre havn. Grunnstøtingsrisikoen og kollisjonsfaren ved inn og utseiling under normale forhold må kunne sies å være minimal. Midlere forskjell mellom spring HW og LW er 36 cm, og 20 cm mellom nipp HW og LW. HW og LW inntreffer i middel 37 minutter senere enn i Helgeroa (se Tidevannstabellen ). Det er de meteorologiske forholdene som har størst innvirkning på vannstanden. Ved lavtrykk og S lig vind inn Skagerrak og Oslofjorden kan vannstanden bli betydelig høyere enn verdiene oppgitt i Tidevannstabellen. Det motsatte vil være tilfelle ved høyt lufttrykk og nordlig vind. Høyeste og laveste observerte vannstand i Oslo er henholdsvis 195 cm og -113 cm relativt middelvann. NOOSL - 2 Strømmen i havnen er meget svak og har neppe noen særlig betydning for navigeringen. Den gjør seg ofte gjeldende inn forbi Nesoddtangen NE over i Bunnefjorden og videre inn mellom øyene i østre havn. Her blander den seg med vann fra Akerselva og går W over forbi Vippetangen over mot Filipstad og Frognerkilen og ut mellom Bygdøy og Nakholmen. Alle fartøyer som anløper Oslo skal melde sin ankomst/avgang (VHF kanal 80) ved passering 59 48'N. Oslo Havnevesen, Skur 38 Vippetangen, (hele døgnet) VHF kanal 12, 16 og 80, tlf , faks Epost: Tilbud for båtfolket i Oslo Selv om det er bare en gjesthavn i Oslo, er det mange båtforeninger som tilbyr ledige plasser til gjestende båter. a) Herbern, Aker Brygge, gjestehavn med ca 100 gjesteplasser. (8) b) Dybder 8-10 Strøm og vann. Servicebrygge med havnekontor, verksted, toalett, dusj og vask. - Lille Hebern, SE-enden av Bygdøy, Oslo seilforening med båthavn hvor ledige plasser benyttes til gjestende båter. Strøm og vann. Restaurant, ferje til Oslo. Frognerkilen har 5 båtforeninger hvor ledige plasser benyttes til gjestende båter. Strøm og vann. Toalett, dusj og vask. a) Innenfor (NE av) Kongen, gjestehavn med marina, olje, bensin og vannfylling (Esso), strøm, kro, kiosk og telefon. b) I Dronninghavnen, på SW siden av Frognerkilen, KNS havneanlegg med gjesteplasser etter hva som er ledig, KNS havnekontor VHF kanal 68. Dusj, toalett, vann, vaskemaskin, strøm og spillolje. Mastekran. Restaurant på Dronningen. På E siden av Lindøya, marina med olje, bensin og vannfylling (Statoil), propan, smøreoljer og kiosk. Bunkersbåt tlf , mobil Hovedøya, 2 båtforeninger hvor ledige plasser benyttes til gjestende båter. Strøm og vann.

3 Slottet Frongner b) 4 1 a) 2 3 VESTRE HJORTNESKAI-TJUVHOLMEN, Oslo, sett fra W Bestumkilen, Maritim båtforening og Oslo båtforening hvor ledige plasser kan benyttes av gjestende båter. Strøm, vann, toalett, dusj og vask. Septiktømming. - Sjøsenteret på Killingen hvor ledige plasser benyttes til gjestende båter. Strøm Østerelva og vann. Søndre Sjursøykaien kai 34), olje og vannfylling (Esso) for store og små fartøyer. NOOSL - 3 Frognerkilen er ei godt skjermet havn, med kort vei til sentrum og til Bygdøy hvor det er flotte tur- og bademuligheter. Det meste av kilen er fylt opp med flytebrygger (se foto). Flere båtforeninger holder til her og ledige plasser benyttes til gjestende båter etter avtale. Strøm og vann.

4 OSLO sett fra S Bestum Kongen Marina med følgende tillegg: a) Utstikker med trefront, W-siden, 14 m, dybder fra N 2,8-2,2 m og enden, 7 m, dybder 2,1-1,0 b) 29 m trekai, dybder fra SW 1,3-1,3-1,5 Båtopptrekk mellom kaiene Vann-, Østerelva diesel- og bensinfylling (Esso). Kro og kiosk. Rett NW av Kongen flytebrygge for vann og septikmottak. I Dronninghavnen, på SW siden av Frognerkilen, KNS havneanlegg med følgende tillegg fra E: a) m vinkelkai av betong, dybder fra SE 1,5-3,1-3,3-4,3-4,9 m og fra E 4,7-4,5-4,2 m (ved kaifronten). Kraner 2 og 10 tonn. b) W av flytebryggene, ,5 m vinkelkai av betong, dybder fra E 3,8-4,2 m og 4,2-3,3-2,2-0,3 Gjesteplasser etter hva som er ledig, KNS havnekontor VHF kanal 68. Dusj, toalett, vann, vaskemaskin, strøm og spillolje. Mastekran. Restaurant på Dronningen. Mudring og tildekking i Oslo havnebasseng samt dypvannsdeponi ved Malmøykalven planlegges gjennomført i perioden nov des med forbehold om politisk godkjenning samt finansiering. NOOSL - 4 Kaier regnet fra NW (se kaiskisse/foto): 1. Vestre Hjortneskai, 173 m betongkai med 7 m bredt fortøyningspunkt 30 m S av kaien, samlet tilleggsside 209 m, dybder fra S (11,4)-(ved kai-/fenderfront) 11,6-(11,5)-9,4-7,7-8,9-8,8-9,1-8,2-7,8-7,4-7,4-4,5 Spesialkai med Ro/Ro rampe for ferjen Oslo-Kiel. ISPS-terminal. 2. Brannskjærutstikkeren, 155 m betongkai, dybder fra S (ved kai-/fenderfront) 11,2-7,1-5,3-3,7-1,4-3,0-2,9-3,1-3,4 3. Filipstadutstikkeren, 125 m, dybder fra S (10,5)-(ved kai-/fenderfront)10,7-9,8-10,9-9,7-10,7-10,5-11,1-10,8 20 m bred flytende rampe i N-enden, dybder (8) 10,4-10,8 ISPS-terminal. 4. Filipstadkaia: a) 462 m betongkai dybder fra SW (ved kai-/fenderfront) 0,0-9,6-9,7-10,2-10,5-10,0-10,1-11,0-9,9-10,2-10,1-9,9-10,2-11,5-11,4-11,2-11,6-11,4-11,9-10,6-10,8-10,2-10,1-10,3-(9,2) b) 243 m betongkai, dybder fra SW (ved kai-/fenderfront) 5,8-5,9-8,0-6,9-6,8-6,9-6,6-6,8-6,7-7,1-6,7-6,5-2,0 Kaien brukes ofte av store Ro/Ro skip. Kraner 40 og 50 tonn. ISPS-terminal. Tjuvholmutstikkeren, kaiområdet er gjort om til boliger. 5. Aker Brygge, Hebern Marina, gjestehavn med ca 100 gjesteplasser. Flytebrygger og bøyer for baugfortøyninger, dybder 5 m innerts til 20 m ved de ytterste bryggene. Flytende servicebygg med havnekontor, verksted, dusj, toaletter, vask og tørk. 6. Tingvallakaia med følgende betongkaier fra SW: a) 45,5 m, dybder fra S (8,7)-9,1-8,5-7,8 15 m bred ferjelem i N enden, dybder 8,2-7,8 b) 32,5 m, dybder fra S (8,0)-8,3-7,7-7,6 5 m bred ferjelem i N enden, dybde 7,6 c) 33 m, dybder fra S (7,9)-7,4-7,4-6,9 5 m bred ferjelem i N enden, dybde 6,9

5 d) 27,5 m, dybder fra S (4,9)-3,8-2,7-1,9 e) I vinkel med kai d) 26 m, dybder fra W 1,9-1,0-2,9 Kaiene er bl a terminal for Nesoddbåtene. 7. Rådhusbrygge 4, betongutstikker med 4 tilleggssider: a) W siden, 49 m, dybder fra S (5,8)-4,2-4,0-2,9 b) S siden (enden), 19 m, dybder fra W (5,5)-3,8-2,8-(4,7) c) E siden (S ligst), 68 m, dybder fra S (3,8)-3,6-3,6-3,5-2,8 m og N ligst, 32 m, dybder fra S 3,3-4,3-3,0 8. Rådhusbrygge 3, betongutstikker med 3 tilleggssider: a) W siden, 147 m, dybder fra S (4,4)-4,3-4,4-4,1-3,9-3,4-2,9-2,5-1,7 b) S siden (enden), 18 m, dybder fra W 3,7-2,6-3,4 c) E siden, 147 m, dybder fra S (4,5)-3,8-3,9-3,9-4,6-4,6-3,6-2,0-0,0 9. Honnørbrygga, 26 m utstikker med steinkai/ brygge. W-siden, dybder 1,6-1,2 m og E-siden, 1,4-1,2 Tillegg kun etter spesiell tillatelse fra havnevesenet. 10. Rådhusbrygge 2, 144 m betongutstikker med 2 tilleggssider, W siden, dybder fra S (6,5)-4,7-4,9-4,7-4,1-3,8-2,5-2,3-1,2 m og E siden, (6,0)-4,6-4,3-4,6-3,6-4,0-3,3-3,0-0,7 11. Rådhusbrygge 1, stein og treutstikker med 2 tilleggssider, W siden 95 m, dybder fra S (7,1)-6,0-5,1-4,1-3,5-2,8-2,0 m og E siden 72 m, dybder fra S (7,1)-5,3-4,8-4,0-3,4-1,1 NOOSL Nordre Akershuskai, 200 m betongkai, dybder fra S 3,1-6,5-7,2-6,2-5,3-4,5-7,1-5,6-4,4-2,2-0,1 Flytebrygger i S-enden. 13. Akershusutstikkeren, betongutstikker med 3 tilleggssider: a) N siden, 96 m, dybder fra W (8,1)-6,0-5,0-4,1-4,5-4,1-3,1 b) W siden (enden), 40 m, dybder fra S (10,1)-4,6-3,4-5,7- (8,5) c) S siden, 80 m, dybder fra W (9,3)-5,6-4,2-4,8-5,1-2,2 14. Søndre Akershuskai, sammenhengende betongkai med knekk: a) N-ligst, 69 m, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)3,5-3,4-3,9-5,5 b) S-ligst, 235 m, dybder fra N (9,8)-(ved kai-/fenderfront)10,3-9,9-9, 9-9,9-10,4-10,7-10,3-10,8-11,3-10,7-10,5-10,1-10,9-(11,1) ISPS-terminal. Kaien benyttes i stor utstrekning av turistskip og orlogsfartøyer. Havnekontor. 15. Vippetangen, sammenheng betongkai med 2 knekker: a) N ligst, 37 m, dybder fra NW (ved kai-/fenderfront)3,9-4,6-3,7 b) Midtre, 170 m, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)4,5-7,8-11,4-11,2-9,4-10,2-7,7-8,4-8,9-7,2 ISPSterminal.

6 BJØRVIKA, Oslo, sett fra SW c) S ligst, 210 Østerelva m, dybder fra N 7,3-6,6-6,0-5,8-6,8-5,8-5,5-5,1-4,7-4,5-4,6-4,6-(6,8) Den S lige delen (103 m), utenfor fiskehallen, er ufendret steinkai. 16. Utstikker III: a) W siden, m betong og trekai, dybder fra S (14,7)- 8,0-4,9 m og 4,5-3,4-1,7 Ferjeterminal for lokalferjene til øyene. b) S siden (enden), 61 m betongkai, dybder fra W (12,0)-(ved kai-/fenderfront)9,2-7,9-7,2-8,0-(9,3) ISPS-terminal. c) E siden, 121 m betongkai, dybder fra S (9,9)-7,9-6,9-7,1-7,1-6,9-6,6-5,6 ISPS-terminal. Benyttes til lossing/lasting av korn. 17. Utstikker II, betongutstikker med følgende tilleggssider fra W i huken: a) W siden, 122 m, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)6,0-5,2-5,3-5,3-4,4-5,9-6,0-(7,5) 27 m bred rampe i N-enden, dybder fra W 5,6-6,4-6,0 b) SE siden (enden), 76 m, dybder fra S (7,9)-(ved kai-/fenderfront)5,8-6,5-5,4-5,7-6,7 c) E siden, 182 m, dybder fra S (8,0)-(ved kai-/fenderfront)7,1-6,6-7,2-7,1-6,9-7,2-7,1-7,1-6,3-5,1 26 m bred rampe i N-enden, dybder fra W 5,1-6,1-5,3 ISPS-terminal. Kaien er ferjeterminal for ferjene Oslo Fredrikshavn, og Oslo København. 18. Revierkaia, 362 m betongkai, dybder fra S (8,4)-(ved kai-/ fender front)9,7-9,4-9,8-9,6-9,7-9,8-9,0-8,9-8,8-8,4-8,8-8,7-8,7-8,2-9,1-8,2-6,5-7,5-(6,4) ISPS-terminal. Kaia forlenges mot sør med 30 meter + ny spuntkai inn til rampe for Danskebåten. 19. Langkaia, 246 stein og betongkai, dybder fra SW 2,9-5,2-5,4-5,4-5,6-5,9-5,5-5,4-5,3-6,0-4,7-5,2-4,4 19 m bred Ro/ a) NOOSL - 6 Ro rampe i SW enden, dybder fra SE 5,2-5,0-2,9 20. Østre Akerselvkai, 215 m betongkai, dybder fra S 2,3-1,8-1,9-1,9-1,6-1,6-1,8-1,8-1,0-0,6-0,6-0,0 21. Paulsenkaia med følgende betongtillegg: a) 34 m utstikker, dybder fra S (5,6)-5,0-4,7-5,3-(5,5) (8) b) b) N ligst, 84 m, dybder fra S 3,1-3,9-4,2-4,5-3,1 22. Bispekaia, m betongkai, dybder fra W 3,1-2,6-1,6-2,5-3,1 m og 3,1-2,8-2,4-1,7-0,6 23. Sørengkaia, 171 m betongkai, dybder fra NE (3,0)-(ved kai-/ fenderfront)3,5-3,9-4,0-4,3-4,4-3,9-4,9-4,8-5,4-5,4-(4,2) 24. Sørengutstikkeren, betongutstikker med følgende tillegg. ISPS-terminal: a) NW siden, 444 m, dybder fra NE (4,6)-(ved kai-/fender front)7,2-8,4-8,7-8,4-7,6-7,7-8,0-7,4-7,9-8,1-7,4-7,7-7,9-8,1-7,9-6,7-7,9-7,7-7,5-8,1-8,3-8,7-10,0-(10,7) b) SW siden (enden), 152 m, dybder fra NW (10,0)-(ved kai-/ fenderfront)9,2-9,3-8,4-8,3-8,6-8,9-8,9-9,0-8,9-(9,9) c) SE siden, 362 m betongkai, dybder fra SW (10,3)-(ved kai-/ fender front)9,1-8,3-7,0-7,7-7,4-7,9-7,1-7,3-6,4-6,8-6,8-6,8-7,0-7,0-6,8-7,1-7,2-7,3-5,2 25. Loengkaia, 160 m betongkai, dybder fra NE (ved kai-/fenderfront)4,9-5,4-5,1-4,8-4,9-4,6-4,8-5,7-5,8 23 og 6 tonns kran. Loengkaia og Sørengutstikkeren har felles oppmarsjområde. 26. Grønlikaia, sammenhengende stein- og betongkai: a) N-ligst, 243 m, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)5,8-4,9-4,4-5,8-6,1-6,1-5,6-6,4-5,6-6,1-5,4-5,6-6,1 b) S-ligst, 262 m, dybder fra N (ved kai-/fender front)6,1-6,9-7,0-7,3-7,4-7,2-7,2-6,8-7,5-7,2-5,5-6,4-6,9-6,1-(7,1) m Kran 23 tonn.

7 27. Kongshavnkaiene, ISPS-terminal: a) Nordre, 140 m betongkai, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)0,9-5,6-5,2-5,4-5,7-4,5-4,4-5,2 Sementsiloer. b) Søndre, 159 m betongkai, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)5,2-3,9-2,3-0,8-4,3-5,1-5,0-4,5-4,3 Kaia benyttes vesentlig av lektere som losser sand, lossing/lasting av Lecastein og kull. 28. Sjursøykaiene, ISPS-terminal: Utbygging av ny containerterminal på Sjursøya i perioden Inkluderer bl.a. bygging av ny kai utenfor Søndre Sjursøykai samt gjenfylling av bukta mellom Østre Sjursøykai og Nordre Bekkelagskai. a) Nordre Sjursøykai, m stein og betongkai med liten knekk, dybder fra E (ved kai-/fenderfront)4,3-6,3-6,9-5,9-6,6-6,9-7,0 m og fra NE (ved kai-/ fender front)6,8-6,7-6,8-6,9-7,6-11,2-11,0-9,2-9,5-9,7-9,7-9,8-9,6-9,4-11,0-10,4-11,2-10,5-10,0-11,0-8,0-(7,1) Saltlager, sementsilo, gjødningsanlegg, kornsilo, jernlager og containerkran (30 tonn). Lengst W, fastmontert kaikran med løftekapasitet 200 tonn. NOOSL - 7 b) Ro/Ro tillegg med fortøyning til 2 pelebukker, dybder ved rampen fra N (9,7)-4,6-3,2 m og fra rampen og W over forbi pelebukkene 3,7-4,0-4,4-7,0-5,9-9,0 c) Søndre Sjursøykai, m betongkai med trefront, dybder fra W (ved kai-/fenderfront)1,9-7,1-6,5-6,3-5,6-5,1 m, 21,0-19,5-17,4-17,1-17,4-18,5-19,1-18,8-18,2-19,2-21,0-19,8-20,5-18,3-12,9-13,7-(10,7) m og 7,4-7,4-7,4-7,6-5,9-(4,9) Kaien er under forlenging, pr juni m ferdig, planlagt til 665 d) Tankskiputstikkeren, ,5 m tillegg, total tilleggsside, 98 m, W-siden, dybder fra S (19,2)-(ved kai-/fenderfront)15,0-13,7-12,5-14,0-(17,9)-(17,3)-14,1-(14,5) m og E-siden, dybder fra S (17,9)-(ved kai-/fenderfront)14,2-12,3-14,1-14,9-(16,7)-15,4-)-11,1-(13,8) Fortøyningsøye 67 m S av kaiene. Her kan 2 tankskip losse/ laste samtidig. Oljen lagres i kammere i Ekebergfjellet. Bruk av los er obligatorisk for fartøyer til og fra Tankskipsutstikkeren.

8 a) c) d) b) SJURSØYA, Oslo, sett fra SW Bestum 29. Kneppeskjærutstikkeren, ISPS-terminal: W-siden a) N-ligst, 57 m betongkai, dybder fra N (6,4)-(ved kai-/fenderfront)7,1-7,6-7,1-7,1-(7,0) b) S-ligst, Østerelva 167 m betongkai, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)6,6-6,6-6,7-6,7-6,7-6,9-6,2-6,3-5,5-(7,0) E-siden c) S-ligst, 120 m betongkai, dybder fra S (15,9)-(ved kai-/ fenderfront)8,4-8,2-9,0-8,8-7,6-7,4-6,4 19 m bred Ro/ Ro rampe i N enden, dybder fra W 6,4-8,5 d) N ligst, 149 m betongkai, dybder fra S (9,9)-(ved kai-/fenderfront)9,2-4,5-4,3-4,7-4,9-5,2-5,2-5,0 16 m bred Ro/ Ro rampe i N enden, dybder fra fra W 5,0-6,9 Her er oppmarsjområde for Ro/Ro trafikk og bilimport. 30. Søndre Bekkelagskai, 315 m steinkai, dybder fra N (ved kai-/ fender front)7,1-8,3-8,5-8,8-9,1-8,3-8,5-8,7-8,7-8,9-11,2-11,5-11,8-8,6-8,3-7,0-5,8 18 m bred Ro/Ro rampe ved S enden, dybder 10,1-5,8 ISPS-terminal. 2 bilhus hvor det kan lagres opptil 3000 importbiler. NOOSL Ormsundkaia: a) 56 m betongkai, dybder fra N (8,6)-(ved kai-/fenderfront)10,9-13,2-13,7-12,9-(11,4) m b) 272 m betongkai, dybder fra N (ved kai-/fender front)8,4-8,9-8,4-8,4-7,9-8,4-9,2-10,1-9,1-7,2-9,4-8,7-8,8-8,5-9,4- (9,6) 19 m bred Ro/Ro rampe i N enden, dybder fra NW 12,4-8,4 Containerkraner med løftekapasitet på 35 og 50 tonn. Ved de fleste kaianleggene er losse og lastemulighetene meget gode. Lukkede skur og jernbanespor (8) finnes på de aller fleste kaiene. Samferdselsnettet i havnen må sies å være godt, men problemer med inn og utkjøring til/fra havnen kan oppstå i rushtiden. I Oslo er det to slepebåtfirmaer. Disse disponerer flere slepebåter og kan stille det nødvendige antall og størrelser til assistanse og berging etter behov. Oslo brannvesen har sjøbrannsprøyte stasjonert på Paulsenkaia, kai 21. Disse kan gå ut på kort varsel for brann og oljevernaksjoner. Tlf /Brannvesenets alarmtelefon 110.

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE NOSVG Sjøkart Nr. 16, 455 Havneinfo: Maritimt Servicesenter (havnevakt) VHF kanal 12 Tlf +47 515011 Fax +47 51 50 12 21, mob +47 45 70 571 (døgnvakt) Losformidlingen

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/09, 17. desember 2009 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Før du bruker produktet,

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 21/02, 12.desember 2002 Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Fastsatt av Skattedirektoratet 12.

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reisevettregler 1. Legg ikke ut på utenlandstur uten gyldig pass og reiseforsikring 2. Meld fra hvor du skal reise 3. Vis respekt for lokale forhold

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

HVILKE LANDS REGLER: BOSTEDSPRINSIPP (DOMISILPRINSIPP) OG STATSBORGERPRINSIPP, 14

HVILKE LANDS REGLER: BOSTEDSPRINSIPP (DOMISILPRINSIPP) OG STATSBORGERPRINSIPP, 14 Ansvarlig for innholdet: Ivar Utne, ivar.utne (KRØLL) lle.uib.no Første gang lagt ut: 24.09.2007. Sist oppdatert: 01.06.2008 22:52 Den viktigste målgruppa for denne framstillinga er navnesaksbehandlere

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet reiseklar? Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet innhold 1. Gode råd.................................. 4 Sjekkliste før du reiser....................... 4 Under reisen bør du ta enkelte forholdsregler.....

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Her er litt informasjon om oss.

Her er litt informasjon om oss. Holy Language Institute lærer deg hebraisk, språket i Bibelen. Vi tilbyr et gratis førti leksjon video selvfølgelig kalt 'hebraisk quest "som du kan se på vår hjemmeside, www.holylanguage.com Vår gratis

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013. Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2013 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger SEIF - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola S NØDHJELPSGIVER 32014 Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola RØDE KORS NØDHJELPSGIVER 3 2014 EBOLA Smitteverndraktene desinfiseres ofte. Draktene er helt

Detaljer

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red.

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red. bakside: 170 mm Denne boka presenterer og drøfter resultater fra den femte gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen av de sentrale spørsmålene som blir reist er: høyde: 240 mm Hvilke faktorer fremmer

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer