OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO OSLO NOOSL Oslo NOOSL - 1"

Transkript

1 OSLO Oslo NOOSL Sjøkart Nr. 4, 401, 452 Havneinfo: VHF kanal 12, 16 og 80 Oslo Havnevesen tlf fax e-post kommune.no Losformidlingen Horten VHF kanal 13/16 Oslo by (59 55,0'N 10 45,0'E), Norges hovedstad, har ca innbyggere (2006). Byen er residenssted og sete for regjering, storting og sentraladministrasjon m Byen ble grunnlagt av Harald Hårdråde, sannsynligvis i Oslo er en betydelig industri, handels og sjøfartsby, og en stor del av landets utenrikshandel, så vel innførsel som utførsel, går over Oslo. Følgende land er representert ved ambassade (A), konsulat (K), fagstasjoner (F) eller informasjonskontor (I) i byen: Andorra (Spanias Ambassade), Amerikas Forente Stater (A), Argentina (A), Australia (K), Bahamaøyene (A), Bangladesh (K), Belgia (A), Belize (K), Benin (K), Bosnia-Hercegovina (A), Botswana (K), Brasil (A), Bulgaria (A), Burkina Faso (K), Canada (A), Chile (A), Colombia (A), Cook Islands (K), Costa Rica (A), Danmark (A), Cuba (A), Danmark (A), Den Dominikanske Republikk (A), Egypt (A), El Salvador (K), Elfenbenkysten (K), Equador (K), Estland (A), Etiopia (K), Finland (A), Frankrike (A), Gambia (K), Ghana (K), *Grenada, Guatemala (A), Guinea (K), Guinea Bissau (K), Hellas (A), Honduras (K), India (A), Indonesia (A), Iran (A), Irland (A), Island (A), Israel (A), Italia (A), Jamaica (K), Japan (A), Jordan (K), Kina (A), Korea (A), Kroatia (A), Kypros (K), Latvia (A), Lesotho (K), Liberia (K), **Liechtenstein, Litauen (A), Luxemburg (K), Madagaskar (K), Makedonias Republikk (K), Malaysia (K), Malta (K), Marokko (A), Mauritus (K), Mexico (K), Monaco (K), Mongolia (K), Namibia (K), Nederland (A), Nepal (K), New Zealand (K), Nicaragua (K), Niger (K), Pakistan (A), *Papua/New Guinea, Peru (K), Polen (A), Portugal (A), Romania (A), Russland (A), Senegal (K), Serbia og Montenegro (A), Seychellene (K), Singapore (K), Slovakiske Republikk (A), Spania (A), Sri Lanka (A), Storbritannia (A), Sudan (A), Sveits (A), Sverige (A), Swaziland (K), Sør Afrika (A), Thailand (A), Tjekkiske Republikk (A), Togo (K), Trinidad og Tobago (K), Tunisia (A), Tyrkia (A), Tyskland (A), Uganda (K), Ukraina (A), Ungarn (A), Uruguay (K), Venezuela (A) og Østerrike (A). * Storbritannias ambassade ivaretar de konsulære funksjoner for: Bahamaøyene, Grenada, Hong Kong, Papua/New Guinea. ** Sveits ambassade ivaretar de konsulære funksjoner for Liechtenstein. Byens samferdselslinjer sjøverts med inn og utland er meget gode. Det er direkte ruter på de fleste europeiske havner av noen betydning, likeså på Sør Amerika. Det er faste ferjeforbindelser til Kiel, København, Fredrikshavn og Hirtshals. Byen er også det viktigste jernbaneknutepunktet i landet, og veiforbindelsene med det øvrige land er de aller beste. Fra flyplassene Fornebu og Gardermoen har Oslo flyruter på inn og utland. Byen er med sin vakre beliggenhet, et søkt turistmål, og har en rekke reisebyråer. Hovedpostkontoret ligger i Prinsensgt. I samme gate ligger også Telegrafkontoret. Byen har for øvrig en rekke underpostkontorer. NOOSL - 1 KAVRINGDYNGA LYKT FOTO: SKSK Oslo Tollsted ligger på Tollbugt 1 A. Oslo kokk og stuertskole, samt Oslo teknisk maritime skole ligger på Etterstad. I Oslo kan skip få alle slags forsyninger. Flere sjøkartforhandlere. Vann kan fylles ved de fleste kaier. Bestilling av vann for levering på lørdager, søndager og helligdager må skje senest kl 1200 på fredag eller siste ordinære virkedag før helligdag. Olje kan bunkres ved tankanlegget på Sjursøya kai 34) eller fra oljelektere i havnen. Slepebåtene gir alminnelig assistanse til alle døgnets tider, og kan kontaktes på VHF kanal 14 og 16. Byen har egen sjøbrannsprøyte, og de største slepebåtene er dessuten utstyrt med kraftige lense og slokningsapparater. Oslo havneradio (VHF kanal 12 og 16) kan gi nødvendig informasjon, døgnet rundt. Når fartøyer fører farlig last, skal dette meldes til Oslo Havnevesen før fartøyet ankommer, med angivelse av art, mengde og faregrad (IMO). OBS! Havnereglementet setter klare begrensninger for de mengder av farlig last som kan ilandføres. Grense for Oslo havnedistrikt, se sjøkart nr 401. Innseilingslosene som kommer ombord ved Færder, vil som regel ha fått beskjed om ved hvilken kai fartøyet skal ligge. Fartøyer som må ankre vil få anvist ankerplass av Oslo Havnevesen, Trafikksentralen. Fartøyer som er underlagt karantene, skal ankre opp S for Bleikøya. I henhold til havnereglement for Oslo havn, skal maskindrevne fartøyer innen havnedistriktet ikke anvende større fart enn god sjømannsskikk og fartøyets manøvrering tilsier. Ikke under noen omstendighet må farten være så stor at det oppstår skadesjø som kan volde skade eller fare for andre fartøyer eller havneanleggene. Innenfor en rett linje trukket fra Skurvegrunnen lysbøye til Kavringsanden, og videre til ferjekaien på N siden av Hovedøya, Sandtangen lykt til Bleikøya lykt, fra overettmerkene på Bleikøya

2 Bygdøy Kongen Dronningen FROGNERKILEN sett fra S SE til den grønne lykten på Sjursøya moloen, derfra til Raudskjær, videre fra Malmøyskjær til SE spissen av Ulvøya, derfra til Nordstrand Kull & Vedbolag, skal maskindrevne fartøyer gå med sakte fart, ikke over 5 knop. 5 knops fart gjelder også utenfor denne linjen innen Bestum Oslo havnedistrikt når man er nærmere land enn 185 m (1 kabellengde). Oslo havn er mot S skjermet av en rekke øyer. De ligger imidlertid slik at de ikke skaper særlige vanskeligheter for skipsfarten. Innkomsten til havnen skjer normalt gjennom to løp. Vestre løp mellom Bygdøy og Nakholmen er på det smaleste 200 m (mellom lykten på Østerelva Dyna og lykten på Kobbernaglen), med dybde 12 Ca en kabellengde vest for Nakkeholsteinen ligger en grunne på 9,7 m, merket med rundseilingsstake. Hukfluene er nå sprengt vekk så friseilingsdybden er 11,1 Løpet inn til vestre havn krever bare små kursforandringer. Det er åpent og oversiktlig og byr neppe på vanskeligheter av noen art. Midtre løp, mellom Lindøya og Gressholmen, Hovedøya og Bleikøya, er smalere og bør ikke benyttes. Søndre og østre løp, mellom Nordre Langøya og Rambergøya og videre inn mellom Bleikøya og Sjursøya, er åpent og greit, og kan benyttes av fartøyer med stort dypgående, da dybdene inn til østre havn ikke på noe sted er under 17 I Bleikøysundet skal fartøyer gå med ganske sakte fart. Enkelte særlig store fartøyer har anløpt havnen ved å gå inn mellom Nordre Langøya Rambergøya, Gressholmen Bleikøya, Lindøya Hovedøya og inn på vestre havn. Grunnstøtingsrisikoen og kollisjonsfaren ved inn og utseiling under normale forhold må kunne sies å være minimal. Midlere forskjell mellom spring HW og LW er 36 cm, og 20 cm mellom nipp HW og LW. HW og LW inntreffer i middel 37 minutter senere enn i Helgeroa (se Tidevannstabellen ). Det er de meteorologiske forholdene som har størst innvirkning på vannstanden. Ved lavtrykk og S lig vind inn Skagerrak og Oslofjorden kan vannstanden bli betydelig høyere enn verdiene oppgitt i Tidevannstabellen. Det motsatte vil være tilfelle ved høyt lufttrykk og nordlig vind. Høyeste og laveste observerte vannstand i Oslo er henholdsvis 195 cm og -113 cm relativt middelvann. NOOSL - 2 Strømmen i havnen er meget svak og har neppe noen særlig betydning for navigeringen. Den gjør seg ofte gjeldende inn forbi Nesoddtangen NE over i Bunnefjorden og videre inn mellom øyene i østre havn. Her blander den seg med vann fra Akerselva og går W over forbi Vippetangen over mot Filipstad og Frognerkilen og ut mellom Bygdøy og Nakholmen. Alle fartøyer som anløper Oslo skal melde sin ankomst/avgang (VHF kanal 80) ved passering 59 48'N. Oslo Havnevesen, Skur 38 Vippetangen, (hele døgnet) VHF kanal 12, 16 og 80, tlf , faks Epost: Tilbud for båtfolket i Oslo Selv om det er bare en gjesthavn i Oslo, er det mange båtforeninger som tilbyr ledige plasser til gjestende båter. a) Herbern, Aker Brygge, gjestehavn med ca 100 gjesteplasser. (8) b) Dybder 8-10 Strøm og vann. Servicebrygge med havnekontor, verksted, toalett, dusj og vask. - Lille Hebern, SE-enden av Bygdøy, Oslo seilforening med båthavn hvor ledige plasser benyttes til gjestende båter. Strøm og vann. Restaurant, ferje til Oslo. Frognerkilen har 5 båtforeninger hvor ledige plasser benyttes til gjestende båter. Strøm og vann. Toalett, dusj og vask. a) Innenfor (NE av) Kongen, gjestehavn med marina, olje, bensin og vannfylling (Esso), strøm, kro, kiosk og telefon. b) I Dronninghavnen, på SW siden av Frognerkilen, KNS havneanlegg med gjesteplasser etter hva som er ledig, KNS havnekontor VHF kanal 68. Dusj, toalett, vann, vaskemaskin, strøm og spillolje. Mastekran. Restaurant på Dronningen. På E siden av Lindøya, marina med olje, bensin og vannfylling (Statoil), propan, smøreoljer og kiosk. Bunkersbåt tlf , mobil Hovedøya, 2 båtforeninger hvor ledige plasser benyttes til gjestende båter. Strøm og vann.

3 Slottet Frongner b) 4 1 a) 2 3 VESTRE HJORTNESKAI-TJUVHOLMEN, Oslo, sett fra W Bestumkilen, Maritim båtforening og Oslo båtforening hvor ledige plasser kan benyttes av gjestende båter. Strøm, vann, toalett, dusj og vask. Septiktømming. - Sjøsenteret på Killingen hvor ledige plasser benyttes til gjestende båter. Strøm Østerelva og vann. Søndre Sjursøykaien kai 34), olje og vannfylling (Esso) for store og små fartøyer. NOOSL - 3 Frognerkilen er ei godt skjermet havn, med kort vei til sentrum og til Bygdøy hvor det er flotte tur- og bademuligheter. Det meste av kilen er fylt opp med flytebrygger (se foto). Flere båtforeninger holder til her og ledige plasser benyttes til gjestende båter etter avtale. Strøm og vann.

4 OSLO sett fra S Bestum Kongen Marina med følgende tillegg: a) Utstikker med trefront, W-siden, 14 m, dybder fra N 2,8-2,2 m og enden, 7 m, dybder 2,1-1,0 b) 29 m trekai, dybder fra SW 1,3-1,3-1,5 Båtopptrekk mellom kaiene Vann-, Østerelva diesel- og bensinfylling (Esso). Kro og kiosk. Rett NW av Kongen flytebrygge for vann og septikmottak. I Dronninghavnen, på SW siden av Frognerkilen, KNS havneanlegg med følgende tillegg fra E: a) m vinkelkai av betong, dybder fra SE 1,5-3,1-3,3-4,3-4,9 m og fra E 4,7-4,5-4,2 m (ved kaifronten). Kraner 2 og 10 tonn. b) W av flytebryggene, ,5 m vinkelkai av betong, dybder fra E 3,8-4,2 m og 4,2-3,3-2,2-0,3 Gjesteplasser etter hva som er ledig, KNS havnekontor VHF kanal 68. Dusj, toalett, vann, vaskemaskin, strøm og spillolje. Mastekran. Restaurant på Dronningen. Mudring og tildekking i Oslo havnebasseng samt dypvannsdeponi ved Malmøykalven planlegges gjennomført i perioden nov des med forbehold om politisk godkjenning samt finansiering. NOOSL - 4 Kaier regnet fra NW (se kaiskisse/foto): 1. Vestre Hjortneskai, 173 m betongkai med 7 m bredt fortøyningspunkt 30 m S av kaien, samlet tilleggsside 209 m, dybder fra S (11,4)-(ved kai-/fenderfront) 11,6-(11,5)-9,4-7,7-8,9-8,8-9,1-8,2-7,8-7,4-7,4-4,5 Spesialkai med Ro/Ro rampe for ferjen Oslo-Kiel. ISPS-terminal. 2. Brannskjærutstikkeren, 155 m betongkai, dybder fra S (ved kai-/fenderfront) 11,2-7,1-5,3-3,7-1,4-3,0-2,9-3,1-3,4 3. Filipstadutstikkeren, 125 m, dybder fra S (10,5)-(ved kai-/fenderfront)10,7-9,8-10,9-9,7-10,7-10,5-11,1-10,8 20 m bred flytende rampe i N-enden, dybder (8) 10,4-10,8 ISPS-terminal. 4. Filipstadkaia: a) 462 m betongkai dybder fra SW (ved kai-/fenderfront) 0,0-9,6-9,7-10,2-10,5-10,0-10,1-11,0-9,9-10,2-10,1-9,9-10,2-11,5-11,4-11,2-11,6-11,4-11,9-10,6-10,8-10,2-10,1-10,3-(9,2) b) 243 m betongkai, dybder fra SW (ved kai-/fenderfront) 5,8-5,9-8,0-6,9-6,8-6,9-6,6-6,8-6,7-7,1-6,7-6,5-2,0 Kaien brukes ofte av store Ro/Ro skip. Kraner 40 og 50 tonn. ISPS-terminal. Tjuvholmutstikkeren, kaiområdet er gjort om til boliger. 5. Aker Brygge, Hebern Marina, gjestehavn med ca 100 gjesteplasser. Flytebrygger og bøyer for baugfortøyninger, dybder 5 m innerts til 20 m ved de ytterste bryggene. Flytende servicebygg med havnekontor, verksted, dusj, toaletter, vask og tørk. 6. Tingvallakaia med følgende betongkaier fra SW: a) 45,5 m, dybder fra S (8,7)-9,1-8,5-7,8 15 m bred ferjelem i N enden, dybder 8,2-7,8 b) 32,5 m, dybder fra S (8,0)-8,3-7,7-7,6 5 m bred ferjelem i N enden, dybde 7,6 c) 33 m, dybder fra S (7,9)-7,4-7,4-6,9 5 m bred ferjelem i N enden, dybde 6,9

5 d) 27,5 m, dybder fra S (4,9)-3,8-2,7-1,9 e) I vinkel med kai d) 26 m, dybder fra W 1,9-1,0-2,9 Kaiene er bl a terminal for Nesoddbåtene. 7. Rådhusbrygge 4, betongutstikker med 4 tilleggssider: a) W siden, 49 m, dybder fra S (5,8)-4,2-4,0-2,9 b) S siden (enden), 19 m, dybder fra W (5,5)-3,8-2,8-(4,7) c) E siden (S ligst), 68 m, dybder fra S (3,8)-3,6-3,6-3,5-2,8 m og N ligst, 32 m, dybder fra S 3,3-4,3-3,0 8. Rådhusbrygge 3, betongutstikker med 3 tilleggssider: a) W siden, 147 m, dybder fra S (4,4)-4,3-4,4-4,1-3,9-3,4-2,9-2,5-1,7 b) S siden (enden), 18 m, dybder fra W 3,7-2,6-3,4 c) E siden, 147 m, dybder fra S (4,5)-3,8-3,9-3,9-4,6-4,6-3,6-2,0-0,0 9. Honnørbrygga, 26 m utstikker med steinkai/ brygge. W-siden, dybder 1,6-1,2 m og E-siden, 1,4-1,2 Tillegg kun etter spesiell tillatelse fra havnevesenet. 10. Rådhusbrygge 2, 144 m betongutstikker med 2 tilleggssider, W siden, dybder fra S (6,5)-4,7-4,9-4,7-4,1-3,8-2,5-2,3-1,2 m og E siden, (6,0)-4,6-4,3-4,6-3,6-4,0-3,3-3,0-0,7 11. Rådhusbrygge 1, stein og treutstikker med 2 tilleggssider, W siden 95 m, dybder fra S (7,1)-6,0-5,1-4,1-3,5-2,8-2,0 m og E siden 72 m, dybder fra S (7,1)-5,3-4,8-4,0-3,4-1,1 NOOSL Nordre Akershuskai, 200 m betongkai, dybder fra S 3,1-6,5-7,2-6,2-5,3-4,5-7,1-5,6-4,4-2,2-0,1 Flytebrygger i S-enden. 13. Akershusutstikkeren, betongutstikker med 3 tilleggssider: a) N siden, 96 m, dybder fra W (8,1)-6,0-5,0-4,1-4,5-4,1-3,1 b) W siden (enden), 40 m, dybder fra S (10,1)-4,6-3,4-5,7- (8,5) c) S siden, 80 m, dybder fra W (9,3)-5,6-4,2-4,8-5,1-2,2 14. Søndre Akershuskai, sammenhengende betongkai med knekk: a) N-ligst, 69 m, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)3,5-3,4-3,9-5,5 b) S-ligst, 235 m, dybder fra N (9,8)-(ved kai-/fenderfront)10,3-9,9-9, 9-9,9-10,4-10,7-10,3-10,8-11,3-10,7-10,5-10,1-10,9-(11,1) ISPS-terminal. Kaien benyttes i stor utstrekning av turistskip og orlogsfartøyer. Havnekontor. 15. Vippetangen, sammenheng betongkai med 2 knekker: a) N ligst, 37 m, dybder fra NW (ved kai-/fenderfront)3,9-4,6-3,7 b) Midtre, 170 m, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)4,5-7,8-11,4-11,2-9,4-10,2-7,7-8,4-8,9-7,2 ISPSterminal.

6 BJØRVIKA, Oslo, sett fra SW c) S ligst, 210 Østerelva m, dybder fra N 7,3-6,6-6,0-5,8-6,8-5,8-5,5-5,1-4,7-4,5-4,6-4,6-(6,8) Den S lige delen (103 m), utenfor fiskehallen, er ufendret steinkai. 16. Utstikker III: a) W siden, m betong og trekai, dybder fra S (14,7)- 8,0-4,9 m og 4,5-3,4-1,7 Ferjeterminal for lokalferjene til øyene. b) S siden (enden), 61 m betongkai, dybder fra W (12,0)-(ved kai-/fenderfront)9,2-7,9-7,2-8,0-(9,3) ISPS-terminal. c) E siden, 121 m betongkai, dybder fra S (9,9)-7,9-6,9-7,1-7,1-6,9-6,6-5,6 ISPS-terminal. Benyttes til lossing/lasting av korn. 17. Utstikker II, betongutstikker med følgende tilleggssider fra W i huken: a) W siden, 122 m, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)6,0-5,2-5,3-5,3-4,4-5,9-6,0-(7,5) 27 m bred rampe i N-enden, dybder fra W 5,6-6,4-6,0 b) SE siden (enden), 76 m, dybder fra S (7,9)-(ved kai-/fenderfront)5,8-6,5-5,4-5,7-6,7 c) E siden, 182 m, dybder fra S (8,0)-(ved kai-/fenderfront)7,1-6,6-7,2-7,1-6,9-7,2-7,1-7,1-6,3-5,1 26 m bred rampe i N-enden, dybder fra W 5,1-6,1-5,3 ISPS-terminal. Kaien er ferjeterminal for ferjene Oslo Fredrikshavn, og Oslo København. 18. Revierkaia, 362 m betongkai, dybder fra S (8,4)-(ved kai-/ fender front)9,7-9,4-9,8-9,6-9,7-9,8-9,0-8,9-8,8-8,4-8,8-8,7-8,7-8,2-9,1-8,2-6,5-7,5-(6,4) ISPS-terminal. Kaia forlenges mot sør med 30 meter + ny spuntkai inn til rampe for Danskebåten. 19. Langkaia, 246 stein og betongkai, dybder fra SW 2,9-5,2-5,4-5,4-5,6-5,9-5,5-5,4-5,3-6,0-4,7-5,2-4,4 19 m bred Ro/ a) NOOSL - 6 Ro rampe i SW enden, dybder fra SE 5,2-5,0-2,9 20. Østre Akerselvkai, 215 m betongkai, dybder fra S 2,3-1,8-1,9-1,9-1,6-1,6-1,8-1,8-1,0-0,6-0,6-0,0 21. Paulsenkaia med følgende betongtillegg: a) 34 m utstikker, dybder fra S (5,6)-5,0-4,7-5,3-(5,5) (8) b) b) N ligst, 84 m, dybder fra S 3,1-3,9-4,2-4,5-3,1 22. Bispekaia, m betongkai, dybder fra W 3,1-2,6-1,6-2,5-3,1 m og 3,1-2,8-2,4-1,7-0,6 23. Sørengkaia, 171 m betongkai, dybder fra NE (3,0)-(ved kai-/ fenderfront)3,5-3,9-4,0-4,3-4,4-3,9-4,9-4,8-5,4-5,4-(4,2) 24. Sørengutstikkeren, betongutstikker med følgende tillegg. ISPS-terminal: a) NW siden, 444 m, dybder fra NE (4,6)-(ved kai-/fender front)7,2-8,4-8,7-8,4-7,6-7,7-8,0-7,4-7,9-8,1-7,4-7,7-7,9-8,1-7,9-6,7-7,9-7,7-7,5-8,1-8,3-8,7-10,0-(10,7) b) SW siden (enden), 152 m, dybder fra NW (10,0)-(ved kai-/ fenderfront)9,2-9,3-8,4-8,3-8,6-8,9-8,9-9,0-8,9-(9,9) c) SE siden, 362 m betongkai, dybder fra SW (10,3)-(ved kai-/ fender front)9,1-8,3-7,0-7,7-7,4-7,9-7,1-7,3-6,4-6,8-6,8-6,8-7,0-7,0-6,8-7,1-7,2-7,3-5,2 25. Loengkaia, 160 m betongkai, dybder fra NE (ved kai-/fenderfront)4,9-5,4-5,1-4,8-4,9-4,6-4,8-5,7-5,8 23 og 6 tonns kran. Loengkaia og Sørengutstikkeren har felles oppmarsjområde. 26. Grønlikaia, sammenhengende stein- og betongkai: a) N-ligst, 243 m, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)5,8-4,9-4,4-5,8-6,1-6,1-5,6-6,4-5,6-6,1-5,4-5,6-6,1 b) S-ligst, 262 m, dybder fra N (ved kai-/fender front)6,1-6,9-7,0-7,3-7,4-7,2-7,2-6,8-7,5-7,2-5,5-6,4-6,9-6,1-(7,1) m Kran 23 tonn.

7 27. Kongshavnkaiene, ISPS-terminal: a) Nordre, 140 m betongkai, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)0,9-5,6-5,2-5,4-5,7-4,5-4,4-5,2 Sementsiloer. b) Søndre, 159 m betongkai, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)5,2-3,9-2,3-0,8-4,3-5,1-5,0-4,5-4,3 Kaia benyttes vesentlig av lektere som losser sand, lossing/lasting av Lecastein og kull. 28. Sjursøykaiene, ISPS-terminal: Utbygging av ny containerterminal på Sjursøya i perioden Inkluderer bl.a. bygging av ny kai utenfor Søndre Sjursøykai samt gjenfylling av bukta mellom Østre Sjursøykai og Nordre Bekkelagskai. a) Nordre Sjursøykai, m stein og betongkai med liten knekk, dybder fra E (ved kai-/fenderfront)4,3-6,3-6,9-5,9-6,6-6,9-7,0 m og fra NE (ved kai-/ fender front)6,8-6,7-6,8-6,9-7,6-11,2-11,0-9,2-9,5-9,7-9,7-9,8-9,6-9,4-11,0-10,4-11,2-10,5-10,0-11,0-8,0-(7,1) Saltlager, sementsilo, gjødningsanlegg, kornsilo, jernlager og containerkran (30 tonn). Lengst W, fastmontert kaikran med løftekapasitet 200 tonn. NOOSL - 7 b) Ro/Ro tillegg med fortøyning til 2 pelebukker, dybder ved rampen fra N (9,7)-4,6-3,2 m og fra rampen og W over forbi pelebukkene 3,7-4,0-4,4-7,0-5,9-9,0 c) Søndre Sjursøykai, m betongkai med trefront, dybder fra W (ved kai-/fenderfront)1,9-7,1-6,5-6,3-5,6-5,1 m, 21,0-19,5-17,4-17,1-17,4-18,5-19,1-18,8-18,2-19,2-21,0-19,8-20,5-18,3-12,9-13,7-(10,7) m og 7,4-7,4-7,4-7,6-5,9-(4,9) Kaien er under forlenging, pr juni m ferdig, planlagt til 665 d) Tankskiputstikkeren, ,5 m tillegg, total tilleggsside, 98 m, W-siden, dybder fra S (19,2)-(ved kai-/fenderfront)15,0-13,7-12,5-14,0-(17,9)-(17,3)-14,1-(14,5) m og E-siden, dybder fra S (17,9)-(ved kai-/fenderfront)14,2-12,3-14,1-14,9-(16,7)-15,4-)-11,1-(13,8) Fortøyningsøye 67 m S av kaiene. Her kan 2 tankskip losse/ laste samtidig. Oljen lagres i kammere i Ekebergfjellet. Bruk av los er obligatorisk for fartøyer til og fra Tankskipsutstikkeren.

8 a) c) d) b) SJURSØYA, Oslo, sett fra SW Bestum 29. Kneppeskjærutstikkeren, ISPS-terminal: W-siden a) N-ligst, 57 m betongkai, dybder fra N (6,4)-(ved kai-/fenderfront)7,1-7,6-7,1-7,1-(7,0) b) S-ligst, Østerelva 167 m betongkai, dybder fra N (ved kai-/fenderfront)6,6-6,6-6,7-6,7-6,7-6,9-6,2-6,3-5,5-(7,0) E-siden c) S-ligst, 120 m betongkai, dybder fra S (15,9)-(ved kai-/ fenderfront)8,4-8,2-9,0-8,8-7,6-7,4-6,4 19 m bred Ro/ Ro rampe i N enden, dybder fra W 6,4-8,5 d) N ligst, 149 m betongkai, dybder fra S (9,9)-(ved kai-/fenderfront)9,2-4,5-4,3-4,7-4,9-5,2-5,2-5,0 16 m bred Ro/ Ro rampe i N enden, dybder fra fra W 5,0-6,9 Her er oppmarsjområde for Ro/Ro trafikk og bilimport. 30. Søndre Bekkelagskai, 315 m steinkai, dybder fra N (ved kai-/ fender front)7,1-8,3-8,5-8,8-9,1-8,3-8,5-8,7-8,7-8,9-11,2-11,5-11,8-8,6-8,3-7,0-5,8 18 m bred Ro/Ro rampe ved S enden, dybder 10,1-5,8 ISPS-terminal. 2 bilhus hvor det kan lagres opptil 3000 importbiler. NOOSL Ormsundkaia: a) 56 m betongkai, dybder fra N (8,6)-(ved kai-/fenderfront)10,9-13,2-13,7-12,9-(11,4) m b) 272 m betongkai, dybder fra N (ved kai-/fender front)8,4-8,9-8,4-8,4-7,9-8,4-9,2-10,1-9,1-7,2-9,4-8,7-8,8-8,5-9,4- (9,6) 19 m bred Ro/Ro rampe i N enden, dybder fra NW 12,4-8,4 Containerkraner med løftekapasitet på 35 og 50 tonn. Ved de fleste kaianleggene er losse og lastemulighetene meget gode. Lukkede skur og jernbanespor (8) finnes på de aller fleste kaiene. Samferdselsnettet i havnen må sies å være godt, men problemer med inn og utkjøring til/fra havnen kan oppstå i rushtiden. I Oslo er det to slepebåtfirmaer. Disse disponerer flere slepebåter og kan stille det nødvendige antall og størrelser til assistanse og berging etter behov. Oslo brannvesen har sjøbrannsprøyte stasjonert på Paulsenkaia, kai 21. Disse kan gå ut på kort varsel for brann og oljevernaksjoner. Tlf /Brannvesenets alarmtelefon 110.

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV

FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV FIFA FOTBALL-VM 2014 SENDESKJEMA NRK TV Pr 27.5 2014 forbehold om endringer Fredag 13. juni Mexico-Kamerun Direktesending fra fotball-vm i Brasil og oppgjøret mellom Mexico og Kamerun i Natal i gruppe

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE

Stavanger STAVANGER. STAVANGER med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE med BREIAVATNET og VÅGEN sett fra SE NOSVG Sjøkart Nr. 16, 455 Havneinfo: Maritimt Servicesenter (havnevakt) VHF kanal 12 Tlf +47 515011 Fax +47 51 50 12 21, mob +47 45 70 571 (døgnvakt) Losformidlingen

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE OG MYNTAUKSJON, ONSDAG 31. OKTOBER HOS VESTLANSKE AUTO I BREIVIKA, FORD OG NISSAN BILFORHANDLER. VIS A VIS VOLVO LASTEBILER/PERSONBILER.

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

TIMSS 2003 med få ord

TIMSS 2003 med få ord Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2003 med få ord En kortversjon av den nasjonale rapporten: Hva i all verden har skjedd i realfagene? Distribueres gjennom http://www.akademika.no

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF Supplerende garantier Særlige betingelser Status mht overvåking av aviær influensa Status mht vaksinasjon mot aviær influensa Salmonellabekjempelsesstatus Veterinærsertifikat Særlige betingelser Tredjelandets

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487 HARSTAD NOHRD Sjøkat N 77, 87 Havneinfo: Losfomidlingen Hastad Hastad Havnevakt VHF kanal, Tlf +7 77 00 (døgnvakt) Fax +7 77 00 E-mail: havnevakta@hastadkommuneno Lødingen Tlf +7 7 8 8 Fax +7 7 8 8 pilotlodingen@kystveketno

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Hva i all verden har skjedd i realfagene?

Hva i all verden har skjedd i realfagene? Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers resultater fra TIMSS 2003 Liv Sissel Grønmo Land Alder År på skolen Skåre St. avvik Singapore 14,3 8 605 67 Korea 14,6 8 589 69 Hongkong 14,4 8

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner

TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner TIMSS og PIRLS viser framgang i norske elevers prestasjoner Temanotat 2012:1 Resultater fra de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS 2011 viser at det er en klar bedring i norske grunnskoleelevers

Detaljer

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23 1. Verda Kommentarar: tekstdel s. 23 1.1 Dei største språka i verda 2009* F 1.1 Språk i verda 2008 F 1.2 Utbreiing av mandarin i Kina F 1.3 Utbreiing av mandarin og andre kinesiske språk i verda 2009 F

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer