Biejjien vuelie solkvad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biejjien vuelie solkvad"

Transkript

1 Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik og solbønn) Sanctus, sanctus, sanctus Saaraahka, oeksaahka, Oksaahka Agnus Dei Se solens skjønne lys og prakt Avslutning Versjon for solister, gitar, perc., synth, trumpet/bukkehorn og kor

2 Kor 6 Preludium Fra Biejjien vuelie - solkvad 1 Frode Fjellheim 1 6 b b b A B &b b b C Gitar improvisasjon U 6 D n # Kor synger stemmene individuelt, fritt og med individuelle lange fermater (repeter ad lib) # n n U b b b n # nån gå nå jå nå jå nå jå # n n U

3 Choir q=8 A & b Kyrie From Biejjien Vuelie - Solkvad 6 Frode Fjellheim 17 B Solist: & b j # n Kris - te e - le - i - son Kris - te e - lej - sån Kris-tu-se åej - vie b & b aar - modh hån gå nå jå nå jå nå hån gå nå jå nå jå lån gå nå b 7 & b Tutti: b C Ky j # n - ri - e e - le - i son - Kyj - rie e - lej - sån # n & b Aej-lies Voej - ke-ne aar - modh hån gå jå nå jå nå b

4 9 & b hån gå jå nå jå nå hån gå jå nå mf Ky - ri e e - le - i - son b # Choir D j j & b j # n b ky j - ri - e e - le - i - son Ky - ri - e e - le - i - son j j 9 & b j n # j w Ky - ri e - Ky - ri - e b j E & b Ky - ri - e Ky - ri - e j F & b & b j # j f G Ky - ri e e - le - i - son ky - ri - e e - le - i - son b # j j

5 87 & b n Ky b j j 9 & b <#> w - ri - e e - le - i - son Ky - ri e H U j U b Ky j j - ri -e Choir - Ky - ri - e Ky - ri - e j n # rit...

6 Kor Gloria Fra Biejjien Vuelie - Solkvad q=10 A 7 & b 16 8 Frode Fjellheim 1 & b f B b Glo - ri - a Glo - ri - a Glo - ri - a Glo - ri - a 9 1. sopran (evt. solist) & b b b mf C Glo b 6 & b b b j høy - ri - a Glo - ri - a Æ-re væ-re Gud i det - es Tutti Glo b 1 &b j Glo b E &b - D te. - ri - a - ri - a j Glo b b Glo - ri - a - ri - a F j

7 7 G & b b b b b b b mp Glo - ri - a Glo - ri - a Glo - ri - a b b b b b b b 81 & b b b b b b b Glo - ri - a Glo - ri - a Glo - ri - a 10 b b b b b b b 97 & b b 101 Hee-veh - ti - bie, gyjh-te - li - bie, roh -ke - li - bie, juv-leh - ti - bie. A - - men & b 1. sopran (evt. solist) b 10 H &b j Glo - ri - a b 109 &b j Glo - ri - a b Kor A - men A - men Glo Glo - ri - a - ri - a 10

8 Kor I & b & b 11 & b b 16 & b Æ mp Æ w - re væ - re Gud i det høy - es - te - re væ - re Gud Og p fred på jor - den b ww

9 Kor q=11 A & bb 8 b b 16 & bb 9 b w b b b Eld 8 9 Frå fjell Fra Biejjien Vuelie - Solkvad Eld han tarv Eld Frode Fjellheim nån gå jå nå nån gå jå na ha na j 0 & bb b b b w b nån gå jå nå nån gå jå j j j & bb w nå b b j B Ung han var & bb b b Ung han var 10 10

10 & bb b solist: b fjell fa - ri fjell fa - ri nån gå jå b b b b Kor 61 C & bb w b nå nån gå jå na ha na nån gå jå nå jå b b b 69 D & bb w w b nå jå nån gå nå jå b b 7 & bb b w Repeter ad lib. On cue nå jå b b

11 Kor Elden Fra Biejjien Vuelie - Solkvad 17 & 8 Frode Fjellheim A & > Noen synger, noen mer resitativisk (men rytmisk) On cue > j j j j 7 & > > j j j mp q=160 - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j B On cue (repeter ad lib) repeter ad lib j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j 9 & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j 11 & > > j j j mf C On cue j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j 1 & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j V.S.

12 1 & D Kor 8 E & > > j j j mf j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j 7 & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j 9 & > > j j j 1 F & > j mp - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j - la hon ga el - den han ca - chi j j j mp > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi

13 & > j - la hon ga el - den han ca - chi j Kor > j j - la hon ga el - den han ca - chi G & f j j j shan ga lo jo shan ga lo jo shan ga lo jo 8 & j j j shan ga lo jo shan ga lo jo shan ga lo jo 1 & j shan ga lo jo shan ga lo jo j & H Åpent parti med improvisasjon 7 & > > j j j mf j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j

14 9 & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j Kor j j j 1 & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j 7 & > > j j j j - la hon ga el - den han ca - chi - la hon ga el - den han ca - chi j j j j

15 Kor Tekst: fra Den ældre Edda (Sólarljód) oversatt av G. A. Gjessing q= b b b p Smerten Fra Biejjien Vuelie - Solkvad sol jeg saa nå jå nån gå Frode Fjellheim 1 w # w A 7 sol jeg saa b b b w # w 7 9 B 7 b b b 7 9 C # mf Sol jeg saa saa den straa-le- de, b b b # n som svandt mig 6 b b b n n # # al min sands # # # # dy-bets strøm-me # #

16 6 D b b b 7 b b b n n 91 b b b 100 n # n# n# n# b b # b 108 b b b 11 p nå jå nå jå nån gå jå nån gå jå F w dry G nån gå jå # n w n - ge dag sol jeg så p Si mp nå jå nå jå n nån gå jå nån gå jå E - den ald - ri sol jeg saa nån gå jå fjeld - vand sam - men for mig luk - tes sol jeg så b b b U 7 7 nån gå jå nån gå jå Sekvensen gjentas x ant. ganger med improviserte partier over w n # nw # # n # n w # nw Kor w ef w n n n # - ter den U

17 Ulla / Choir Beaivváš - Lova lova line b b b b U b b b b U b b b beai b b j b U b b b b A trad/pirttijärvi/opheim/fjellheim Beaiv - va de - va da beaiv-va de beai-va debeaiv - va da beaiv - va b b bw b b b b b 10 b b b b j ho loi lo loi lo lo te ho lo go he loi lo lo loi lo b b b b b b b b b b b b 16 b b bw b b j dei lo Beaiv-va de beai - va da &b b b b b b b b b b

18 Ulla / Choir B b b b b b b b Lo-va lo - va Li - ne lat no sol - i ski - ne for små - båd-ni mi - ne b b b b b 8 b b b b b Lo-va lo - va Li - ne lat no sol - i ski - ne for små - båd-ni mi - ne b b b b b pp w ng w C b b b b Ulla joik ad lib ~ ~ ~ ~ pp w w w w w ng On cue Beaiv-va de b b b b b pp w w w w w w w w w ng ng

19 b b b b beai pp ng b b j b Ulla / Choir b b b b - va da beaiv-va de beai-va debeaiv - va da beaiv - va w w w w w w w bw b b b b b pp w w w w w w w ng 1 b b b b b b j ho loi lo loi lo lo te ho lo w w w w b b b b b b b w w w w b bb b bw go he loi lo lo loi lo dei lo b b w w w w w w b b b b b w w w w w w

20 Kor Sanctus, Sanctus, Sanctus Saaraahka, oeksaahka, Oksaahka Fra Biejjien vuelie - Solkvad Frode Fjellheim b U U p b b b b U U U A b Sanc - tus Sanc - tus Sanc - tus 6 6 B b 16 1 C b 0 6 U D b E b mf Do - mi - nus De - us Do - mi - nus Sa - ba - oth b b b b

21 61 b Do - mi-nus De-us Do - mi-nus De us - Sa-ba oth b b b b b Kor mp Ho- 67 b b n san-na in ex - cel - sis Ho - san-na in ex - cel - sis n b b b b 7 F b b b b b p Sanc - tus Sanc - tus 81 &b b b b 7 b b b b Sanc Sanc - - tus tus 7 G &b b b b 90 6

22 Kor U Agnus Dei Fra Biejjien vuelie - Solkvad U A q=76 Frode Fjellheim b b b U U mp Ag - nus De - i Ag - nus De - i 1 n n n mf Ag - nus De - i qui to - lis pec - ca - ta mun - di, b b b 1 Ag - nus De - i qui to - lis pec-ca - ta mun - di, n n Ag n - nus De - i qui to - lis pec - ca - ta mun - di, b b b 6 Ag - nus De - i qui to - lis pec - ca - ta mun - di, n b b n n mi - se - re - re mi - se - re - re b b b b n mi - se - re - re no - bis. b b n b B rep ad lib siste g.

23 C 8 D Kor n b b n n mf 8 b b b b mi - se - re - re mi - se - re - re n mi - se - re - re no - bis. b b n b E F G b b b H 6 I n b b n n mf mi - se - re - re mi - se - re - re mi - se - 6 b b b b 10 n re - re no - bis. q=11 b b n b U U

24 17 A B C n # b b b n # Avslutning Fra Biejjien Vuelie - Solkvad 16 nån gå nå jå nå jå nå jå Frode Fjellheim Kor synger stemmene individuelt, fritt og med individuelle lange fermater (repeter Gradvis utdøende... # n n # n n U U

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker

Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker Nye tall om ung dom Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker Grete Mehus og Nils Henriksen D ataene som presenteres i denne undersøkelsen, skriver seg fra en spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. NOR GES HIS TO RIE DEL 2 BOK 4 Om Ei rik Blod øks og hans be drif ter 47

Innholdsfortegnelse. NOR GES HIS TO RIE DEL 2 BOK 4 Om Ei rik Blod øks og hans be drif ter 47 Innholdsfortegnelse Innledning 7 Lis te over kart 15 BOK 3 Med en innføring i historien om Eirik Blodøks eller om forholdet mel lom Egil Skallagrimsson og Ei rik Blod øks og and re sa ker som gjel der

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer

The O antiphons. ,!7JA6G1-aebada! Wolfgang Plagge [opus 134]

The O antiphons. ,!7JA6G1-aebada! Wolfgang Plagge [opus 134] The O antiphons Wolfgang Plagge [opus 134] for female choir SSAA Written for choral master Øystein Fevang and the Bærum Vocal Ensemble durata 10:00 composed 2003 version 08.10.2003 M-66104-103-0,!7JA6G1-aebada!

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self.

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self. 0) WHT WONDERFULL WORLD ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, r see bees r+? of l--- green red ro - ses too l see thenbloom lor me and you a"a t r think Lrr= PTC to my - self J ll--=.----- rhal a Won F. G,rr what a Won

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer