Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss. Dette%er%førebels%berre%ein%fiktiv%plan%som%viser%korleis%eitt%år%med%trusopplæring%kan%kome%til%å%sjå%ut%når%alle%T'dagar%er%innfasa%om%nokre%år. VEKENR(1 VEKENR(6 VEKENR(11 VEKENR(16 VEKENR(21 VEKENR(26 VEKENR(31 VEKENR(36 VEKENR(41 VEKENR(46 VEKENR(51 M 30.%des.. M 4.%feb.. T0S(10:30;12:00 M 10.%mars. M 14.%apr.. Påskeferie M 19.%mai. M 23.%juni. M 28.%juli. M 1.%sep.. T0S(10:30;12:00 M 6.%okt.. Haustferie M 10.%nov.. M 15.%des.. T 31.%des.. T 5.%feb.. T 11.%mars. T2S(17:30;18:30 T 15.%apr.. Påskeferie T 20.%mai. T 24.%juni. T 29.%juli. T 2.%sep.. T 7.%okt.. Haustferie T 11.%nov.. T 16.%des.. O 1.%jan.. O 6.%feb.. O 12.%mars. T2N(17:30;18:30 O 16.%apr.. Påskeferie O 21.%mai. O 25.%juni. O 30.%juli. O 3.%sep.. O 8.%okt.. Haustferie O 12.%nov.. O 17.%des.. T 2.%jan.. T 7.%feb.. T0N(10:30;12:00 T 13.%mars. T 17.%apr.. Påskeferie T 22.%mai. T 26.%juni. T 31.%juli. T 4.%sep.. T0N(10:30;12:00 T 9.%okt.. Haustferie T 13.%nov.. T0N(10:30;12:00 T 18.%des.. F 3.%jan.. F 8.%feb.. F 14.%mars. F 18.%apr.. Påskeferie F 23.%mai. F 27.%juni. F 1.%aug.. F 5.%sep.. F 10.%okt.. Haustferie(T15 F 14.%nov.. F 19.%des.. L 4.%jan.. L 9.%feb.. T10N(16:00;20:00 L 15.%mars. L 19.%apr.. Påskeferie L 24.%mai. L 28.%juni. L 2.%aug.. L 6.%sep.. L 11.%okt.. Haustferie(T15 L 15.%nov.. L 20.%des.. S 5.%jan.. S 10.%feb.. T10N((09:30;12:30 S 16.%mars. S 20.%apr.. Påskeferie S 25.%mai. S 29.%juni. S 3.%aug.. S 7.%sep.. S 12.%okt.. Haustferie(T15 S 16.%nov.. S 21.%des.. VEKENR(2 VEKENR(7 VEKENR(12 VEKENR(17 VEKENR(22 VEKENR(27 VEKENR(32 VEKENR(37 VEKENR(42 VEKENR(47 VEKENR(52 M 6.%jan.. T0S(10:30;12:00 M 11.%feb.. M 17.%mars. M 21.%apr.. Påskeferie M 26.%mai. M 30.%juni. M 4.%aug.. M 8.%sep.. M 13.%okt.. T0S(10:30;12:00 M 17.%nov.. M 22.%des.. T 7.%jan.. T 12.%feb.. T 18.%mars. T3S(17:30;18:30 T 22.%apr.. T 27.%mai. T 1.%juli. T 5.%aug.. T 9.%sep.. T 14.%okt.. T 18.%nov.. T 23.%des.. O 8.%jan.. O 13.%feb.. T5S(17:00;18:30 O 19.%mars. T3N(17:30;18:30 O 23.%apr.. O 28.%mai. O 2.%juli. O 6.%aug.. O 10.%sep.. T5S(17:00;18:30 O 15.%okt.. O 19.%nov.. O 24.%des.. T 9.%jan.. T0N(10:30;12:00 T 14.%feb.. T5N(17:00;18:30 T 20.%mars. T0N(10:30;12:00 T 24.%apr.. T 29.%mai. Kr.(H T 3.%juli. T 7.%aug.. T 11.%sep.. T7N(17:00;18:30 T 16.%okt.. T0N(10:30;12:00 T 20.%nov.. T 25.%des.. F 10.%jan.. F 15.%feb.. F 21.%mars. F 25.%apr.. F 30.%mai. F 4.%juli. F 8.%aug.. F 12.%sep.. F 17.%okt.. F 21.%nov.. F 26.%des.. L 11.%jan.. L 16.%feb.. T10S(16:00;20:00 L 22.%mars. L 26.%apr.. L 31.%mai. L 5.%juli. L 9.%aug.. L 13.%sep.. L 18.%okt.. L 22.%nov.. L 27.%des.. S 12.%jan.. S 17.%feb.. T10S((09:30;12:30 S 23.%mars. S 27.%apr.. S 1.%juni. S 6.%juli. S 10.%aug.. S 14.%sep.. S 19.%okt.. S 23.%nov.. S 28.%des.. VEKENR(3 VEKENR(8 VEKENR(13 VEKENR(18 VEKENR(23 VEKENR(28 VEKENR(33 VEKENR(38 VEKENR(43 VEKENR(48 VEKENR(1 M 13.%jan.. M 18.%feb.. M 24.%mars. M 28.%apr.. M 2.%juni. T0S(10:30;12:00 M 7.%juli. M 11.%aug.. M 15.%sep.. M 20.%okt.. M 24.%nov.. M 29.%des.. T 14.%jan.. T 19.%feb.. T 25.%mars. T 29.%apr.. T 3.%juni. T13N(18:00;21:00 T 8.%juli. T 12.%aug.. T 16.%sep.. T1S(17:30;18:30 T 21.%okt.. T 25.%nov.. T 30.%des.. O 15.%jan.. O 20.%feb.. O 26.%mars. O 30.%apr.. O 4.%juni. T13S(18:00;21:00 O 9.%juli. O 13.%aug.. T6N(17:00;18:30 O 17.%sep.. T1S(17:30;18:30 O 22.%okt.. O 26.%nov.. O 31.%des.. T 16.%jan.. T12N(18:00;19:30 T 21.%feb.. T0N(10:30;12:00 T 27.%mars. T 1.%mai. T0N(10:30;12:00 T 5.%juni. T 10.%juli. T 14.%aug.. T6S(17:00;18:30 T 18.%sep.. T0N(10:30;12:00 T 23.%okt.. T 27.%nov.. T0N(10:30;12:00 T 1.%jan.. F 17.%jan.. T12S(18:00;19:30 F 22.%feb.. F 28.%mars. F 2.%mai. F 6.%juni. F 11.%juli. F 15.%aug.. F 19.%sep.. F 24.%okt.. F 28.%nov.. F 2.%jan.. L 18.%jan.. T9S(16:00;20:00 L 23.%feb.. Vinterferie L 29.%mars. L 3.%mai. L 7.%juni. L 12.%juli. L 16.%aug.. L 20.%sep.. L 25.%okt.. T4S(11:00;13:00 L 29.%nov.. T11N(18:00; L 3.%jan.. S 19.%jan.. T9S(09:30;12:30 S 24.%feb.. Vinterferie S 30.%mars. S 4.%mai. S 8.%juni. Pinse S 13.%juli. S 17.%aug.. S 21.%sep.. S 26.%okt.. T4S(11:00/13:00 S 30.%nov.. T11N(;12:30 S 4.%jan.. VEKENR(4 VEKENR(9 VEKENR(14 VEKENR(19 VEKENR(24 VEKENR(29 VEKENR(34 VEKENR(39 VEKENR(44 VEKENR(49 M 20.%jan.. M 25.%feb.. Vinterferie M 31.%mars. M 5.%mai. T0S(10:30;12:00 M 9.%juni. Pinse M 14.%juli. M 18.%aug.. M 22.%sep.. M 27.%okt.. M 1.%des.. T0S T 21.%jan.. T 26.%feb.. Vinterferie T 1.%apr.. T 6.%mai. T 10.%juni. T 15.%juli. T 19.%aug.. T 23.%sep.. T2S(17:30;18:30 T 28.%okt.. T 2.%des.. O 23.%jan.. O 27.%feb.. Vinterferie O 2.%apr.. O 7.%mai. O 11.%juni. O 16.%juli. O 20.%aug.. O 24.%sep.. T2N(17:30;18:30 O 29.%okt.. O 3.%des.. T 24.%jan.. T0N(10:30;12:00 T 28.%feb.. Vinterferie T 3.%apr.. T0N(10:30;12:00 T 8.%mai. T 12.%juni. T 17.%juli. T 21.%aug.. T 25.%sep.. T 30.%okt.. T0N(10:30;12:00 T 4.%des.. F 25.%jan.. F 1.%mars. Vinterferie F 4.%apr.. F 9.%mai. F 13.%juni. F 18.%juli. F 22.%aug.. F 26.%sep.. F 31.%okt.. F 5.%des.. L 26.%jan.. T9N(16:00;20:00 L 2.%mars. Vinterferie L 5.%apr.. L 10.%mai. L 14.%juni. T8SN(11:00;14:00 L 19.%juli. L 23.%aug.. L 27.%sep.. L 1.%nov.. L 6.%des.. T11S(18:00;22:30 S 27.%jan.. T9N(09:30;12:30 S 3.%mars. Vinterferie S 6.%apr.. S 11.%mai. S 15.%juni. T8SN(09:30;12:30 S 20.%juli. S 24.%aug.. S 28.%sep.. S 2.%nov.. S 7.%des.. T11S(09:30;12:30 VEKENR(5 VEKENR(10 VEKENR(15 VEKENR(20 VEKENR(25 VEKENR(30 VEKENR(35 VEKENR(40 VEKENR(45 VEKENR(50 M 28.%jan.. M 4.%mars. T0S(10:30;12:00 M 7.%apr.. T0S(10:30;12:00 M 12.%mai. M 16.%juni. M 21.%juli. M 25.%aug.. M 29.%sep.. M 3.%nov.. T0S(10:30;12:00 M 8.%des.. T 29.%jan.. T 5.%mars. T1S(17:30;18:30 T 8.%apr.. T 13.%mai. T 17.%juni. T 22.%juli. T 26.%aug.. T 30.%sep.. T3S(17:30;18:30 T 4.%nov.. T 9.%des.. O 30.%jan.. O 6.%mars. T1S(17:30;18:30 O 9.%apr.. O 14.%mai. O 18.%juni. O 23.%juli. O 27.%aug.. O 1.%okt.. T3N(17:30;18:30 O 5.%nov.. O 10.%des.. T 31.%jan.. T12N(18:00;19:30 T 7.%mars. T0N(10:30;12:00 T 10.%apr.. T 15.%mai. T0N(10:30;12:00 T 19.%juni. T 24.%juli. T 28.%aug.. T7S(17:00;18:30 T 2.%okt.. T0N(10:30;12:00 T 6.%nov.. T 11.%des.. T0N(10:30;12:00 F 1.%feb.. T12S(18:00;19:30 F 8.%mars. F 11.%apr.. F 16.%mai. F 20.%juni. F 25.%juli. F 29.%aug.. F 3.%okt.. F 7.%nov.. F 12.%des.. L 2.%feb.. L 9.%mars. L 12.%apr.. Påskeferie L 17.%mai. L 21.%juni. L 26.%juli. L 30.%aug.. L 4.%okt.. Haustferie L 8.%nov.. T4N:(11:00;12:30 L 13.%des.. S 3.%feb.. S 9.%mars. S 13.%apr.. Påskeferie S 18.%mai. S 22.%juni. S 27.%juli. S 31.%aug.. S 5.%okt.. Haustferie S 9.%nov.. T4N:(11:00 S 14.%des..

31 INNFASINGSPLANPLAN)T+DAGAR: FØREBU)OPPSTART OPPSTART GJENNOMFØRT)I)ÅRET HAUST)2013 T5#BARABBAS(SAMLING T0#BABYSONG T0)BABYSONG T10#WWJD#Stord T#15#PIT#STOP T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T12#KODE#B T9#TÅRNAGENTHELG T#15#PIT#STOP T11#LYS#VAKEN T14#KONFIRMASJON T15)PIT)STOP VÅR)2014 T7#UGLER#I#MOSEN T5#BARABBAS(SAMLING T0#BABYSONG T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T10#WWJD#Stord T1)KVELDSSONG)FOR)DEI)SMÅ T12#KODE#B T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T5)BARABBAS+SAMLING T7)UGLER)I)MOSEN HAUST)2014 T8#GUD#SKAPER#(#ME#LAGAR T7#UGLER#I#MOSEN T9#TÅRNAGENTHELG T10#WWJD#Nysæter T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T10)WWJD T2#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T11#LYS#VAKEN T12)KODE)B T14#KONFIRMASJON T15#PIT#STOP VÅR)2015 T6#KLAR#(#FERDIG#(#GÅ! T2#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T0#BABYSONG T8#GUD#SKAPER#(#ME#LAGAR T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T10#WWJD#Nysæter T2)KVELDSSONG)FOR)DEI)SMÅ T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T5#BARABBAS(SAMLING T6)KLAR)+)FERDIG)+)GÅ! T7#UGLER#I#MOSEN T8)GUD)SKAPER)+)ME)LAGAR T9#TÅRNAGENTHELG T10#WWJD HAUST)2015 T3#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T6#KLAR#(#FERDIG#(#GÅ! T11#LYS#VAKEN T13#PINSEFEST T12#KODE#B T15#PIT#STOP T14#KONFIRMASJON VÅR)2016 T3#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T0#BABYSONG T13#PINSEFEST T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T2#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T3)KVELDSSONG)FOR)DEI)SMÅ T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T5#BARABBAS(SAMLING T6#KLAR#(#FERDIG#(#GÅ! T7#UGLER#I#MOSEN HAUST)2016 T#16#17#18#VIDARE T8#GUD#SKAPER#(#ME#LAGAR T9#TÅRNAGENTHELG T10#WWJD T11#LYS#VAKEN T12#KODE#B T13)PINSEFEST T14#KONFIRMASJON T15#PIT#STOP VÅR)2017 T16#17#18#VIDARE T0#BABYSONG T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T2#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T3#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T5#BARABBAS(SAMLING T6#KLAR#(#FERDIG#(#GÅ! T7#UGLER#I#MOSEN T8#GUD#SKAPER#(#ME#LAGAR T9#TÅRNAGENTHELG T10#WWJD T11#LYS#VAKEN T12#KODE#B T13#PINSEFEST T14#KONFIRMASJON T15#PIT#STOP T)16)17)18)VIDARE

32 Plan%for%salmar%i%trusopplæringa T0 Eg%faldar%mine%hender%små Kjære%Gud%eg%har%det%godt Nå%lukker%seg%mitt%øye Gud%er%så%glad%i%meg Ingen%er%så%trygg T1 *"som"t0"* T2 *"som"t0"* T3 *"som"t0"* T4 Eg%er%trygg%hos%deg Om%eg%er%liten%eller%stor Kven%har%skapt%alle%blomene Måne%og%sol T5 Eg%er%trygg%hos%deg På%Golgotha%stod%det% Oppstått%er%Jesus Klapp%alle%hender%i%glede Hosianna%syng%for%Jesus T6 Eg%er%trygg%hos%deg Tett%ved%sida%mi%går%Jesus Vær%meg%nær Ingen%er%så%trygg T7 Tett%ved%sida%mi%går%Jesus Jeg%har%en%engel%som%fylger Alltid%freidig%når%du%går Når%vi%deler%det%brød T8 Det%finst%hundrevis%av%spurvar Hvilken%mektig%Gud%vi%har He's%got%the%whole%world Måne%og%sol Syng%for%Herren%sol%og%måne T9 Den%største%skatten Herren%er%Gud Jesus%er%kongen%min Lyset%skinner%over%jord Men%alle%som%tok%imot%han T10 Alle%mann%på%dekk Jeg%vil%være%med%og%si%det Syng%for%Herren,%hele%verden Lyset%skinner%over%jord Vi%har%en%Far%i%himlen T11 Tenn%lys Folkefrelsar%til%oss%kom La%oss%vandre%i%lyset Lyset%skinner%over%jord Men%alle%som%tok%imot%han T12 Boken%om%Jesus *"repetisjon"av"salmar"* T13 Som%barn%i%ditt%hus Vær%meg%nær Vi%syng%med%takk%og%glede Fader%du%har%skapt%meg Vinden%ser%vi%ikkje T14 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode Tett%ved%sida%mi%går%Jesus Kjære%Gud%når%eg%bed Open%the%eyes T15 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode KjæreGud%når%eg%bed T16 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode KjæreGud%når%eg%bed T17 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode KjæreGud%når%eg%bed T18 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode KjæreGud%når%eg%bed

33 Plan for liturgi i trusopplæringa T0-T3 START Bøn Lystenning Song AVSLUTNING Herrens bøn Velsigning Kjære Gud, eg har det godt. Takk for alt som eg har fått! Du er god, du holder av meg. Kjære Gud, gå aldri fra meg. Pass på liten og på stor! Gud bevare far og mor og alle barn på jord! Me har tent eit lys, satt det midt i ringen. Tenk at Jesus kjær, midt i blant oss er. Eg faldar mine hender små i takk og bøn til deg. La alle barn i verda få det like godt som eg. La ikkje krig og svolt og sott få riva lykka ned. La alle leve trygt og godt i fridom og i fred. Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg.

34 T4-T8 START Bøn Lystenning Song AVSLUTNING Herrens bøn Velsigning Kjære Gud ta handa mi, slepp ho aldri ut av di. Lei meg på din veg i dag, gjer meg trygg og god og glad. Tenner 3 lys Gull lys: Eg trur på Gud, skaparen vår (barna gjentek) Kvit lys: Eg trur på Jesus Frelsaren vår (barna gjentek) Raud lys: Eg trur på Anden, hjelparen vår. (barna gjentek) Eg er trygg hos deg. Eg får be til deg. Eg får lovsyngja ditt namn. Du har tid for meg når eg søkjer deg, min Herre, min Gud! Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Son, Velsign oss Gud du heilage Ande. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg.

35 T9-T12 START Bøn Lystenning Song Kjære Gud ta handa mi, slepp ho aldri ut av di. Lei meg på din veg i dag, gjer meg trygg og god og glad. Tenner 3 lys Gull lys: Takk, Gud, for at du har skapt oss (barna gjentek). Kvitt lys:takk, Jesus, for at du har frelst oss (barna gjentek). Raudt lys: Takk, Heilag Ande, for at du gir oss kraft (barna gjentek). Men alle som tok i mot Han, ga Han rett til å bli Guds born. Alle som tok imot Han, ga Han rett til å bli Guds born. Dei som trur på namnet Hans. Ja, vi trur at Jesus lever. Jesus er Guds Son. Ja vi trur at Jesus lever. Jesus er Guds Son. AVSLUTNING Herrens bøn Velsigning Tenk å vera barn for alltid, og ha Gud som Far. Tenk å vera barn for alltid, og ha Gud som Far. Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Son, Velsign oss Gud du heilage Ande. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg.

36 T13-18 START Bøn/lystenning Truvedkjenning Song AVSLUTNING Herrens bøn Velsigning Jesus me takkar deg for.. ditt barn og vår venn. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart; I want to see You, I want to see You Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. L: Herren velsigne oss, A: slik at me kan gå frå kvarandre og vita at du er med oss. L: Herre, vara oss frå alt vondt, A: Slik at me kan møta framtida utan frykt. L: Herre, lat ditt andlet lysa over oss og ver oss nådig A: Slik at me i tillit og glede kan gå vidare på livsvegen L: Herre, lyfte ditt åsyn på oss A: og send oss ut til andre med din kjærleik. L: Gå i fred i dag og alltid A: Amen

37 !! Plan!for!bibeltekstar!i!trusopplæringa!! Tekstar(merka(med(GI,II,III(er(preiketakstar(me(har(valt(til(T3dagsgudstenestene,(og(er(sett(opp(i(3( tekstrekker.(ein(vel(nummer(på(preiketekst(i(samsvar(med(den(tekstrekka(som(vert(nytta(elles(i(kyrkjeåret.(( Nokre(T3dagar(har(tekstar(merka(med(TI,II.(Det(er(tekstar(som(er(sett(opp(i(2(rekker.(Der(berre(ein(av( rekkene(vert(nytta(pr(år.(t.d.(kode(b.( ( ( Tekstrekkjene)i)kyrkjeåret) T0(Dåp( 4.(Mos.(6,(24326(( ( Velsigninga( T0( Matt(6,9313( Herrens(bøn( (Babysong( 4.(Mos.(6,(24326(( Velsigninga( T1Kveldssong(( Matt(6,9313( Herrens(bøn( for(dei(små( Luk(15,437( Sauen(som(vart(funnen(att( T2Kveldssong(( Mark(4,(35340( Jesus(stiller(stormen( for(dei(små( Mark.10,46352( Bartimeus( T2Kveldssong(( Luk.(5,1311( Peter(sin(fiskefangst( for(dei(små( G:(I(Mark(10( Jesus(og(borna( T4( G:(II(Luk(19( Jesus(og(borna( (43årsbok( G:(III(Mark.(2,1312( Den(lamme(mannen( (( Matt.(26,1328,19(( Påskeforteljinga((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( T5( Joh.(14,6( Eg(er(vegen(sanninga(og(livet( Barabbas( 1.(Mos.37,1336( Josef(og(brørne( T6( 1.(Mos.(39,1323( I(fengsel( (KLAR(3(( 1.(Mos(40,1323(( Draumetydar( (FERDIG(3( og(41,1336( Draumetydar( (GÅ!( 1.(Mos(42345( Møte(med(brødrane( (( Matt.(7,12( Den(gylne(regel( 2.(Mos.2,1310( I(korga( T7( 2.(Mos.(3,134,17( Tornebusken( (Ugler(i(( 2.(Mos.(5314( Utferda(frå(Egypt((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (mosen( 2.(Mos.(19320( Boda((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( G:(I((1.(Mos(1,(1329( Gud(skapte(verda( T8( G:(II(1.(Mos(2,439,(15324( Menneske(i(Edenshage(( (Gud(skaper( G:(III(Salme(8( Kva(er(då(eit(menneske?( (3(me(lager( Lese(tekstar(i(gudstenesta( ( ( I:(Sal(139( Herre(du(kjenner(meg.( (( II:(Joh.(Op.(1,1( Ny(himmel(og(ny(jord( (( III:(Sal(23( Herren(er(min(hyrding(( (( Sal(121( Eg(lyfter(mine(augo(opp(til(himmelen( (( Matt(28,18320( Misjonsbodet,(( T9( Mark(10,13316( Jesus(og(borna,( (Tårnagent(

38 Matt26,(26328( nattverden( (( Joh(6,(48+51( Eg(er(livsens(brød,( (( Matt(5,14316( Salt(og(lys(i(verda( (( Joh(8,12( Jesus,(lyset(i(verda( (( Matt(13,44345( Skatten(og(perla( (( T:(Salme(119,105( Ditt(ord(er(ei(lykt(for(min(fot( (( G:(I(Matt(14,22333( Jesus(går(på(vatnet(( (( G:(II(Joh(6,1313( Jesus(mettar(5000(( (( G:(III(Luk(19,1310( Jesus(og(Sakkeus( (( Matt.(28,18320( T:(Misjonsbodet( T10( Apg.(9,1322( Paulus(si(omvending((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( WWJD( Paulus(som(misjonær((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)(( 1.(Sam(3( (Samuel(i(tempelet( T11( Matt(26,26329( nattverden( (Lys(Vaken( G:(I(Matt:(21,1311( Jesus(rir(inn(i(Jerusalem( (( G:(II(Luk.4,16322a( Jesus(i(synagogen( (( G:(III(Matt.21,10317( Tempelet(skal(vere(eit(bønehus( (( 1(Mos.1,13(2,3(( Skapinga(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( T12( Luk(1,26 38,(Matt(1,18 25( Maria(og(Josef(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( Kode(B(TI( (Luk(2,1 20( Jesu(fødsel(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt(2,1 11( (vismennene((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((utdrag)( (( Luk(2,41 52( Jesus(som(123åring(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Luk(8,40 56( Jairus(dotter((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt.(26327( Lidings(historia((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt.28,1315( Oppstandelsen((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Luk.24,44353( Kristi(himmelfart( (( Apg.1,6314( Kristi(himmelfart( (( Rom.(3,10 18( Det(finnes(ikkje(ein(rettferdig,(ikkje(ein((((((((Utdrag)( (( Jes.(53,4 5( Jesus(profeti((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Joh(6,1 15( Jesus(metter(fem(tusen((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( (Matt(8,23 27( Jesus(stiller(stormen(((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( (Matt(14,22 32( Jesus(går(på(vannet(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( (Luk(15,1 7( Sauen(som(ble(funnet((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( Luk(15,11 32( En(far(som(venta(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( 1.(Mos(11,139(( Babelstårn((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( ( Kode(B(TII( 2.(Mos(2320(( Moses(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt(4,18 22,(Mark(1,14 20( Dei(første(disiplane(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((utdrag)( Matt(5(37( Bergpreika(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt14,13 21( Jesus(mettar(5000( (( Joh(6,1 13( Jesus(mettar(5000( Joh(13,1 16( Jesus(vaskar(føtene( (( Matt(20,20328(( Ikkje(råda,(men(tena( (( ( Jesus(blir(svikta.(Jesu(død(og(oppstandelse( Jesus(viser(seg(for(Emmaus3(vandrarane(((( ( Luk(24,13334,( Joh(21,1314,( (Gr.oppg.)( Jesus(viser(seg(ved(Tiberiassjøen(((((((((((((((Gr.oppg.)( ( (Joh(20,24331( Tomas((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( Apg.(2,1313( Pinsedagen(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( (Mark(4,26334((( Likninga(om(såmannen((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( Joh(14,16(318(+(26( Lovnaden(om(Den(Heilage(Ande( (T13( Apg.(2,1341( Anden(kjem(pinsedag( (Pinsefest(

39 Mark(10,46352( Bartimeus( T14( Luk(2,14( Juleevangeliet;(Ære(være(Gud( Konfirmasjon( 4.(Mos(6,24326( Velsigninga( Joh(3,16( Den(vesle(bibelen( (Gudsteneste(( Joh(20,30331( Jesus(teikn(og(under(er(nedskrivne(slik(at(de(kan( (Bibelen( 2.Mos(2,23325;536( tru.( Slaveri(i(Egypt( (T14( 2.(Mos(7,14314,31( Utferda(frå(Egypt( Konfirmasjon( Matt(26,26329( Inn(stiftinga(av(nattverden( (Nattverd( Matt(6,7313( Herrens(bøn( (T14( Apg(2,42( Fellesskapet(mellom(dei(fyrste(kristne( Konfirmasjon( Luk(15,11324( Sonen(som(kom(heim( (Bøn( Matt(7,7311( Be,(så(skal(de(få( (( Mark(1,9311( Jesu(dåp(( (T14( Apg(8,26340( Filip(og(den(Etiopiske(hoffmannen( Konfirmasjon( Mark(10,13316( Jesus(og(borna( (Dåp( Matt(28,(18320( Misjonsbefalinga( (( Ef(2,4310( Frå(død(til(livet( (( 1.Mos(132,4( Skapinga( (T14( Salme(8( Herre(vår(herre(kor(herlig(ditt(namn(er( (Konfirmasjon( Salme(139( Herre(du(kjenner(meg.( (skaparverket( 1.Mos(1,26( Skapinga(av(mennesket( (T14( 1.Mos(3( syndefallet( (Konfirmasjon( 1.Mos(12,139( Gud(kallar(og(velsignar(Abraham( (Den(store(( Jes(7,14( Immanuel(teiknet( (forteljinga( Mika(5,1( Fredsfyrste(frå(Betlehem( (( Jes(9,2,637( Fredsfyrste((( (( Joh(1,9( Det(sanne(lyset( (( Joh(8,12( Eg(er(lyset(i(verda( (( Joh(1,1318( Ordet(vart(menneske( (( Op(22,13( Eg(er(alfa(og(omega( (( Luk(2,1320( Jesus(vert(fød(i(Betlehem( (T14( Matt(2,13315( På(flukt(til(Egypt( Konfirmasjon(( Luk(2,41351( Jesus(som(12åring(i(tempelet( (( Mark(9,1311( Læresveinane(får(sjå(Jesu(herligdom( (Jesu(liv( Matt(4,1311( Jesus(blir(freista( (( Joh(2,1312( Bryllaupet(i(Kana( (( Luk(4,14322( Jesus(i(synagogen(i(Nasaret( (( Matt(4,18322( Dei(første(læresveinane( (( Matt(537( Bergpreika( (( Matt(13,22333( Likningar(om(himmelen( (( Mark(10,46352( Den(blinde(Bartimeus( (( Joh(8,1311( Kvinna(som(vart(gripen(i(ekteskapsbrot( (( 2.Mos(20,1321( Dei(ti(boda( (T14( Matt(22,37339( Det(doble(kjærleiksbodet( (Konfirmasjon( Matt(25,40( Alt(de(gjer(mot(mine(minste(små( (Etikk( 1.Joh(1,9( Lovnadsord( (( Mark(11,1310( Jesus(rir(inn(i(Jerusalem( (T14( Mark(11,15319( Tempelet(skal(være(eit(bønehus( (Konfirmasjon( Joh(13,(1317( Jesus(vaskar(føtene( (Påske( Matt(26,17330( Det(siste(måltidet(og(nattverden( (( Matt(26,47356( Jesus(blir(teken(til(fange( ((

40 Matt(27,132( Rådet(sender(Jesus(til(Pilatus( (( Matt(27,15316( I(påsken(slepp(dei(ein(fange(fri( (( Luk(23,26,33349( Forbrytarane(på(sida(av(krossen( (( Matt(27,(57361( Jesus(blir(gravlagd( (( Matt(28,(1310( Jesus(står(opp( (( Luk(10,25337( Den(miskunnsame(samaritan( (T14(Konf.( Matt(28,18320( Misjonsbodet( (Diakoni/misjon( Apg.(9,1325( Paulus(si(omvending( Apg(2,1313(( Anden(kjem(pinsedagen( (T14(Konf.( Joh(14,15326( Det(store(gjestebodet( (Den(Heilage( 1.Kor(12( Nådegåvene( (Ande( 1.Mos(2,18325( Det(er(ikkje(godt(for(mennesket(å(være(aleine( T(14(Konf.( Matt.(7,12( Den(gylne(regel( Fasteaksjonen(( Gut/Jente( ( Apg(2,42( ( Fellesskapet(mellom(de(truande( (T14(Konf.( Joh(14,6( Eg(er(vegen(sanninga(og(livet( (Det(kristne( 1.Kor(12( Nådegåvene( (livet,(og(( Gal(5,22323( Andens(frukt( (vegen(vidare( Ef(6,10317( Guds((fulle(rustning( (( Joh.(15,15( Jesus(og(vennen( (( G:(kyrkjeårets(sin(tekst(eller( Konfirmasjonsgudstenesta( (T14( Jer.(29,(11( (Konfirmasjon( Luk.(24,(13331( ( (gudstenesta( Joh.(15,(15,( ( (( Matt.(28,(18320( ( (( Fil.(4,(439( ( (( Ef.(2,(8310( ( (( (( (( T15( (( (( (Pit(Stop( Haust:( G:(I(Joh(15( ( Greinene(og(vintreet( ( T16(17(18( ( G:(II(1.Kor12,12( Lekamen( (( G:(III(Joh(15,15( Venner(for(livet( (Vidare!( Vår:( G:(I((Matt(13,31332( ( Sennepsfrøet( (( G:(II(Joh(20,(24331( Tomas( (( G:(III(1.(Kor(13( Tru,(håp(og(kjærleik( (( ( (

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999.

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. INNLEIING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I namnet åt Faderen og Sonen og Den

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Liturgiske byggjeklossar

Liturgiske byggjeklossar Liturgiske byggjeklossar Her er ei samling liturgiske byggjeklossar til bruk i fastetida 2015. Dei vart samla til TVaksjonen 2014 "Vann forandrer alt". Vatn er og tema i fasteaksjonen 2015 og vi trur difor

Detaljer

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology Lukas 24:44-48 44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel Deg være ære T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel 1: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar:

Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar: Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar: Denne fila er ei førebels liste over komponistar / tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims dikt og kva songar dei har sett tone til.. Den er ordna alfabetisk etter

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok

Gruppemøter. 1. kveldsmøte Å bli kjent. Fadervår. Mål: Bli kjent! Skrive dagbok Gruppemøter Velkommen til samlinger! I løpet av denne uken skal dere samles hver morgen og kveld i gruppa for å bli bedre kjent med hverandre, Gud og med det å være kristen. Her har du mulighet til å spørre

Detaljer

Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM

Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM Finn ut meir på konfirmant.no INVITASJON TIL DEG SOM FYLLER 14 I ÅR Kyrkja inviterer deg til å vere konfirmant. No er valet ditt. Kyrkja du høyrer til i vil sende

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT

HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT INNHALD I Innleiing s. 1 II Forteljingar s. 3 III Fakta s. 7 IV Liturgiske byggjeklossar s. 11 V Annan informasjon s.

Detaljer

LYSMANNEN. Tekster fra: Tekst: Geirr Lystrup

LYSMANNEN. Tekster fra: Tekst: Geirr Lystrup Tekster fra: LYSMANNEN Tekst: Geirr Lystrup 1. Vårherre dansar 2. Tru på oss 3. Ei salme om dagen 4. Stadig nær 5. Kvar dag 6. Vatn for livet 7. Sol over sol 8. Halleluja og Amen 9. En annen vår 10. Sei

Detaljer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer 1 Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. 2 Alltid

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten.

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. Les Salme 36 (hele salmen eller v. 6-11; les gjerne ett vers hver

Detaljer

Hva krever Gud av oss?

Hva krever Gud av oss? Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2013 Hva krever Gud av oss? Se Mika 6,6-8 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet og Kommisjonen

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12 Nr. 4-2012 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 76. årgang Grønt kor Les om Stryn Barnekor sitt grøne engasjement og omtanke for jorda vår. Side 16 Men Maria gøymde alt dette i hjartet

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer