Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss. Dette%er%førebels%berre%ein%fiktiv%plan%som%viser%korleis%eitt%år%med%trusopplæring%kan%kome%til%å%sjå%ut%når%alle%T'dagar%er%innfasa%om%nokre%år. VEKENR(1 VEKENR(6 VEKENR(11 VEKENR(16 VEKENR(21 VEKENR(26 VEKENR(31 VEKENR(36 VEKENR(41 VEKENR(46 VEKENR(51 M 30.%des.. M 4.%feb.. T0S(10:30;12:00 M 10.%mars. M 14.%apr.. Påskeferie M 19.%mai. M 23.%juni. M 28.%juli. M 1.%sep.. T0S(10:30;12:00 M 6.%okt.. Haustferie M 10.%nov.. M 15.%des.. T 31.%des.. T 5.%feb.. T 11.%mars. T2S(17:30;18:30 T 15.%apr.. Påskeferie T 20.%mai. T 24.%juni. T 29.%juli. T 2.%sep.. T 7.%okt.. Haustferie T 11.%nov.. T 16.%des.. O 1.%jan.. O 6.%feb.. O 12.%mars. T2N(17:30;18:30 O 16.%apr.. Påskeferie O 21.%mai. O 25.%juni. O 30.%juli. O 3.%sep.. O 8.%okt.. Haustferie O 12.%nov.. O 17.%des.. T 2.%jan.. T 7.%feb.. T0N(10:30;12:00 T 13.%mars. T 17.%apr.. Påskeferie T 22.%mai. T 26.%juni. T 31.%juli. T 4.%sep.. T0N(10:30;12:00 T 9.%okt.. Haustferie T 13.%nov.. T0N(10:30;12:00 T 18.%des.. F 3.%jan.. F 8.%feb.. F 14.%mars. F 18.%apr.. Påskeferie F 23.%mai. F 27.%juni. F 1.%aug.. F 5.%sep.. F 10.%okt.. Haustferie(T15 F 14.%nov.. F 19.%des.. L 4.%jan.. L 9.%feb.. T10N(16:00;20:00 L 15.%mars. L 19.%apr.. Påskeferie L 24.%mai. L 28.%juni. L 2.%aug.. L 6.%sep.. L 11.%okt.. Haustferie(T15 L 15.%nov.. L 20.%des.. S 5.%jan.. S 10.%feb.. T10N((09:30;12:30 S 16.%mars. S 20.%apr.. Påskeferie S 25.%mai. S 29.%juni. S 3.%aug.. S 7.%sep.. S 12.%okt.. Haustferie(T15 S 16.%nov.. S 21.%des.. VEKENR(2 VEKENR(7 VEKENR(12 VEKENR(17 VEKENR(22 VEKENR(27 VEKENR(32 VEKENR(37 VEKENR(42 VEKENR(47 VEKENR(52 M 6.%jan.. T0S(10:30;12:00 M 11.%feb.. M 17.%mars. M 21.%apr.. Påskeferie M 26.%mai. M 30.%juni. M 4.%aug.. M 8.%sep.. M 13.%okt.. T0S(10:30;12:00 M 17.%nov.. M 22.%des.. T 7.%jan.. T 12.%feb.. T 18.%mars. T3S(17:30;18:30 T 22.%apr.. T 27.%mai. T 1.%juli. T 5.%aug.. T 9.%sep.. T 14.%okt.. T 18.%nov.. T 23.%des.. O 8.%jan.. O 13.%feb.. T5S(17:00;18:30 O 19.%mars. T3N(17:30;18:30 O 23.%apr.. O 28.%mai. O 2.%juli. O 6.%aug.. O 10.%sep.. T5S(17:00;18:30 O 15.%okt.. O 19.%nov.. O 24.%des.. T 9.%jan.. T0N(10:30;12:00 T 14.%feb.. T5N(17:00;18:30 T 20.%mars. T0N(10:30;12:00 T 24.%apr.. T 29.%mai. Kr.(H T 3.%juli. T 7.%aug.. T 11.%sep.. T7N(17:00;18:30 T 16.%okt.. T0N(10:30;12:00 T 20.%nov.. T 25.%des.. F 10.%jan.. F 15.%feb.. F 21.%mars. F 25.%apr.. F 30.%mai. F 4.%juli. F 8.%aug.. F 12.%sep.. F 17.%okt.. F 21.%nov.. F 26.%des.. L 11.%jan.. L 16.%feb.. T10S(16:00;20:00 L 22.%mars. L 26.%apr.. L 31.%mai. L 5.%juli. L 9.%aug.. L 13.%sep.. L 18.%okt.. L 22.%nov.. L 27.%des.. S 12.%jan.. S 17.%feb.. T10S((09:30;12:30 S 23.%mars. S 27.%apr.. S 1.%juni. S 6.%juli. S 10.%aug.. S 14.%sep.. S 19.%okt.. S 23.%nov.. S 28.%des.. VEKENR(3 VEKENR(8 VEKENR(13 VEKENR(18 VEKENR(23 VEKENR(28 VEKENR(33 VEKENR(38 VEKENR(43 VEKENR(48 VEKENR(1 M 13.%jan.. M 18.%feb.. M 24.%mars. M 28.%apr.. M 2.%juni. T0S(10:30;12:00 M 7.%juli. M 11.%aug.. M 15.%sep.. M 20.%okt.. M 24.%nov.. M 29.%des.. T 14.%jan.. T 19.%feb.. T 25.%mars. T 29.%apr.. T 3.%juni. T13N(18:00;21:00 T 8.%juli. T 12.%aug.. T 16.%sep.. T1S(17:30;18:30 T 21.%okt.. T 25.%nov.. T 30.%des.. O 15.%jan.. O 20.%feb.. O 26.%mars. O 30.%apr.. O 4.%juni. T13S(18:00;21:00 O 9.%juli. O 13.%aug.. T6N(17:00;18:30 O 17.%sep.. T1S(17:30;18:30 O 22.%okt.. O 26.%nov.. O 31.%des.. T 16.%jan.. T12N(18:00;19:30 T 21.%feb.. T0N(10:30;12:00 T 27.%mars. T 1.%mai. T0N(10:30;12:00 T 5.%juni. T 10.%juli. T 14.%aug.. T6S(17:00;18:30 T 18.%sep.. T0N(10:30;12:00 T 23.%okt.. T 27.%nov.. T0N(10:30;12:00 T 1.%jan.. F 17.%jan.. T12S(18:00;19:30 F 22.%feb.. F 28.%mars. F 2.%mai. F 6.%juni. F 11.%juli. F 15.%aug.. F 19.%sep.. F 24.%okt.. F 28.%nov.. F 2.%jan.. L 18.%jan.. T9S(16:00;20:00 L 23.%feb.. Vinterferie L 29.%mars. L 3.%mai. L 7.%juni. L 12.%juli. L 16.%aug.. L 20.%sep.. L 25.%okt.. T4S(11:00;13:00 L 29.%nov.. T11N(18:00; L 3.%jan.. S 19.%jan.. T9S(09:30;12:30 S 24.%feb.. Vinterferie S 30.%mars. S 4.%mai. S 8.%juni. Pinse S 13.%juli. S 17.%aug.. S 21.%sep.. S 26.%okt.. T4S(11:00/13:00 S 30.%nov.. T11N(;12:30 S 4.%jan.. VEKENR(4 VEKENR(9 VEKENR(14 VEKENR(19 VEKENR(24 VEKENR(29 VEKENR(34 VEKENR(39 VEKENR(44 VEKENR(49 M 20.%jan.. M 25.%feb.. Vinterferie M 31.%mars. M 5.%mai. T0S(10:30;12:00 M 9.%juni. Pinse M 14.%juli. M 18.%aug.. M 22.%sep.. M 27.%okt.. M 1.%des.. T0S T 21.%jan.. T 26.%feb.. Vinterferie T 1.%apr.. T 6.%mai. T 10.%juni. T 15.%juli. T 19.%aug.. T 23.%sep.. T2S(17:30;18:30 T 28.%okt.. T 2.%des.. O 23.%jan.. O 27.%feb.. Vinterferie O 2.%apr.. O 7.%mai. O 11.%juni. O 16.%juli. O 20.%aug.. O 24.%sep.. T2N(17:30;18:30 O 29.%okt.. O 3.%des.. T 24.%jan.. T0N(10:30;12:00 T 28.%feb.. Vinterferie T 3.%apr.. T0N(10:30;12:00 T 8.%mai. T 12.%juni. T 17.%juli. T 21.%aug.. T 25.%sep.. T 30.%okt.. T0N(10:30;12:00 T 4.%des.. F 25.%jan.. F 1.%mars. Vinterferie F 4.%apr.. F 9.%mai. F 13.%juni. F 18.%juli. F 22.%aug.. F 26.%sep.. F 31.%okt.. F 5.%des.. L 26.%jan.. T9N(16:00;20:00 L 2.%mars. Vinterferie L 5.%apr.. L 10.%mai. L 14.%juni. T8SN(11:00;14:00 L 19.%juli. L 23.%aug.. L 27.%sep.. L 1.%nov.. L 6.%des.. T11S(18:00;22:30 S 27.%jan.. T9N(09:30;12:30 S 3.%mars. Vinterferie S 6.%apr.. S 11.%mai. S 15.%juni. T8SN(09:30;12:30 S 20.%juli. S 24.%aug.. S 28.%sep.. S 2.%nov.. S 7.%des.. T11S(09:30;12:30 VEKENR(5 VEKENR(10 VEKENR(15 VEKENR(20 VEKENR(25 VEKENR(30 VEKENR(35 VEKENR(40 VEKENR(45 VEKENR(50 M 28.%jan.. M 4.%mars. T0S(10:30;12:00 M 7.%apr.. T0S(10:30;12:00 M 12.%mai. M 16.%juni. M 21.%juli. M 25.%aug.. M 29.%sep.. M 3.%nov.. T0S(10:30;12:00 M 8.%des.. T 29.%jan.. T 5.%mars. T1S(17:30;18:30 T 8.%apr.. T 13.%mai. T 17.%juni. T 22.%juli. T 26.%aug.. T 30.%sep.. T3S(17:30;18:30 T 4.%nov.. T 9.%des.. O 30.%jan.. O 6.%mars. T1S(17:30;18:30 O 9.%apr.. O 14.%mai. O 18.%juni. O 23.%juli. O 27.%aug.. O 1.%okt.. T3N(17:30;18:30 O 5.%nov.. O 10.%des.. T 31.%jan.. T12N(18:00;19:30 T 7.%mars. T0N(10:30;12:00 T 10.%apr.. T 15.%mai. T0N(10:30;12:00 T 19.%juni. T 24.%juli. T 28.%aug.. T7S(17:00;18:30 T 2.%okt.. T0N(10:30;12:00 T 6.%nov.. T 11.%des.. T0N(10:30;12:00 F 1.%feb.. T12S(18:00;19:30 F 8.%mars. F 11.%apr.. F 16.%mai. F 20.%juni. F 25.%juli. F 29.%aug.. F 3.%okt.. F 7.%nov.. F 12.%des.. L 2.%feb.. L 9.%mars. L 12.%apr.. Påskeferie L 17.%mai. L 21.%juni. L 26.%juli. L 30.%aug.. L 4.%okt.. Haustferie L 8.%nov.. T4N:(11:00;12:30 L 13.%des.. S 3.%feb.. S 9.%mars. S 13.%apr.. Påskeferie S 18.%mai. S 22.%juni. S 27.%juli. S 31.%aug.. S 5.%okt.. Haustferie S 9.%nov.. T4N:(11:00 S 14.%des..

31 INNFASINGSPLANPLAN)T+DAGAR: FØREBU)OPPSTART OPPSTART GJENNOMFØRT)I)ÅRET HAUST)2013 T5#BARABBAS(SAMLING T0#BABYSONG T0)BABYSONG T10#WWJD#Stord T#15#PIT#STOP T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T12#KODE#B T9#TÅRNAGENTHELG T#15#PIT#STOP T11#LYS#VAKEN T14#KONFIRMASJON T15)PIT)STOP VÅR)2014 T7#UGLER#I#MOSEN T5#BARABBAS(SAMLING T0#BABYSONG T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T10#WWJD#Stord T1)KVELDSSONG)FOR)DEI)SMÅ T12#KODE#B T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T5)BARABBAS+SAMLING T7)UGLER)I)MOSEN HAUST)2014 T8#GUD#SKAPER#(#ME#LAGAR T7#UGLER#I#MOSEN T9#TÅRNAGENTHELG T10#WWJD#Nysæter T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T10)WWJD T2#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T11#LYS#VAKEN T12)KODE)B T14#KONFIRMASJON T15#PIT#STOP VÅR)2015 T6#KLAR#(#FERDIG#(#GÅ! T2#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T0#BABYSONG T8#GUD#SKAPER#(#ME#LAGAR T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T10#WWJD#Nysæter T2)KVELDSSONG)FOR)DEI)SMÅ T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T5#BARABBAS(SAMLING T6)KLAR)+)FERDIG)+)GÅ! T7#UGLER#I#MOSEN T8)GUD)SKAPER)+)ME)LAGAR T9#TÅRNAGENTHELG T10#WWJD HAUST)2015 T3#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T6#KLAR#(#FERDIG#(#GÅ! T11#LYS#VAKEN T13#PINSEFEST T12#KODE#B T15#PIT#STOP T14#KONFIRMASJON VÅR)2016 T3#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T0#BABYSONG T13#PINSEFEST T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T2#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T3)KVELDSSONG)FOR)DEI)SMÅ T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T5#BARABBAS(SAMLING T6#KLAR#(#FERDIG#(#GÅ! T7#UGLER#I#MOSEN HAUST)2016 T#16#17#18#VIDARE T8#GUD#SKAPER#(#ME#LAGAR T9#TÅRNAGENTHELG T10#WWJD T11#LYS#VAKEN T12#KODE#B T13)PINSEFEST T14#KONFIRMASJON T15#PIT#STOP VÅR)2017 T16#17#18#VIDARE T0#BABYSONG T1#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T2#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T3#KVELDSSONG#FOR#DEI#SMÅ T4#UNDRETUR#OG#4ÅRS(BOK T5#BARABBAS(SAMLING T6#KLAR#(#FERDIG#(#GÅ! T7#UGLER#I#MOSEN T8#GUD#SKAPER#(#ME#LAGAR T9#TÅRNAGENTHELG T10#WWJD T11#LYS#VAKEN T12#KODE#B T13#PINSEFEST T14#KONFIRMASJON T15#PIT#STOP T)16)17)18)VIDARE

32 Plan%for%salmar%i%trusopplæringa T0 Eg%faldar%mine%hender%små Kjære%Gud%eg%har%det%godt Nå%lukker%seg%mitt%øye Gud%er%så%glad%i%meg Ingen%er%så%trygg T1 *"som"t0"* T2 *"som"t0"* T3 *"som"t0"* T4 Eg%er%trygg%hos%deg Om%eg%er%liten%eller%stor Kven%har%skapt%alle%blomene Måne%og%sol T5 Eg%er%trygg%hos%deg På%Golgotha%stod%det% Oppstått%er%Jesus Klapp%alle%hender%i%glede Hosianna%syng%for%Jesus T6 Eg%er%trygg%hos%deg Tett%ved%sida%mi%går%Jesus Vær%meg%nær Ingen%er%så%trygg T7 Tett%ved%sida%mi%går%Jesus Jeg%har%en%engel%som%fylger Alltid%freidig%når%du%går Når%vi%deler%det%brød T8 Det%finst%hundrevis%av%spurvar Hvilken%mektig%Gud%vi%har He's%got%the%whole%world Måne%og%sol Syng%for%Herren%sol%og%måne T9 Den%største%skatten Herren%er%Gud Jesus%er%kongen%min Lyset%skinner%over%jord Men%alle%som%tok%imot%han T10 Alle%mann%på%dekk Jeg%vil%være%med%og%si%det Syng%for%Herren,%hele%verden Lyset%skinner%over%jord Vi%har%en%Far%i%himlen T11 Tenn%lys Folkefrelsar%til%oss%kom La%oss%vandre%i%lyset Lyset%skinner%over%jord Men%alle%som%tok%imot%han T12 Boken%om%Jesus *"repetisjon"av"salmar"* T13 Som%barn%i%ditt%hus Vær%meg%nær Vi%syng%med%takk%og%glede Fader%du%har%skapt%meg Vinden%ser%vi%ikkje T14 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode Tett%ved%sida%mi%går%Jesus Kjære%Gud%når%eg%bed Open%the%eyes T15 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode KjæreGud%når%eg%bed T16 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode KjæreGud%når%eg%bed T17 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode KjæreGud%når%eg%bed T18 Som%barn%i%ditt%hus Deg%å%få%skode KjæreGud%når%eg%bed

33 Plan for liturgi i trusopplæringa T0-T3 START Bøn Lystenning Song AVSLUTNING Herrens bøn Velsigning Kjære Gud, eg har det godt. Takk for alt som eg har fått! Du er god, du holder av meg. Kjære Gud, gå aldri fra meg. Pass på liten og på stor! Gud bevare far og mor og alle barn på jord! Me har tent eit lys, satt det midt i ringen. Tenk at Jesus kjær, midt i blant oss er. Eg faldar mine hender små i takk og bøn til deg. La alle barn i verda få det like godt som eg. La ikkje krig og svolt og sott få riva lykka ned. La alle leve trygt og godt i fridom og i fred. Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg.

34 T4-T8 START Bøn Lystenning Song AVSLUTNING Herrens bøn Velsigning Kjære Gud ta handa mi, slepp ho aldri ut av di. Lei meg på din veg i dag, gjer meg trygg og god og glad. Tenner 3 lys Gull lys: Eg trur på Gud, skaparen vår (barna gjentek) Kvit lys: Eg trur på Jesus Frelsaren vår (barna gjentek) Raud lys: Eg trur på Anden, hjelparen vår. (barna gjentek) Eg er trygg hos deg. Eg får be til deg. Eg får lovsyngja ditt namn. Du har tid for meg når eg søkjer deg, min Herre, min Gud! Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Son, Velsign oss Gud du heilage Ande. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg.

35 T9-T12 START Bøn Lystenning Song Kjære Gud ta handa mi, slepp ho aldri ut av di. Lei meg på din veg i dag, gjer meg trygg og god og glad. Tenner 3 lys Gull lys: Takk, Gud, for at du har skapt oss (barna gjentek). Kvitt lys:takk, Jesus, for at du har frelst oss (barna gjentek). Raudt lys: Takk, Heilag Ande, for at du gir oss kraft (barna gjentek). Men alle som tok i mot Han, ga Han rett til å bli Guds born. Alle som tok imot Han, ga Han rett til å bli Guds born. Dei som trur på namnet Hans. Ja, vi trur at Jesus lever. Jesus er Guds Son. Ja vi trur at Jesus lever. Jesus er Guds Son. AVSLUTNING Herrens bøn Velsigning Tenk å vera barn for alltid, og ha Gud som Far. Tenk å vera barn for alltid, og ha Gud som Far. Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Son, Velsign oss Gud du heilage Ande. Må Gud velsigna deg Må Gud velsigna deg. Kvart minutt av di tid, kvar ein dag av ditt liv. Må Gud velsigna deg.

36 T13-18 START Bøn/lystenning Truvedkjenning Song AVSLUTNING Herrens bøn Velsigning Jesus me takkar deg for.. ditt barn og vår venn. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart; I want to see You, I want to see You Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. L: Herren velsigne oss, A: slik at me kan gå frå kvarandre og vita at du er med oss. L: Herre, vara oss frå alt vondt, A: Slik at me kan møta framtida utan frykt. L: Herre, lat ditt andlet lysa over oss og ver oss nådig A: Slik at me i tillit og glede kan gå vidare på livsvegen L: Herre, lyfte ditt åsyn på oss A: og send oss ut til andre med din kjærleik. L: Gå i fred i dag og alltid A: Amen

37 !! Plan!for!bibeltekstar!i!trusopplæringa!! Tekstar(merka(med(GI,II,III(er(preiketakstar(me(har(valt(til(T3dagsgudstenestene,(og(er(sett(opp(i(3( tekstrekker.(ein(vel(nummer(på(preiketekst(i(samsvar(med(den(tekstrekka(som(vert(nytta(elles(i(kyrkjeåret.(( Nokre(T3dagar(har(tekstar(merka(med(TI,II.(Det(er(tekstar(som(er(sett(opp(i(2(rekker.(Der(berre(ein(av( rekkene(vert(nytta(pr(år.(t.d.(kode(b.( ( ( Tekstrekkjene)i)kyrkjeåret) T0(Dåp( 4.(Mos.(6,(24326(( ( Velsigninga( T0( Matt(6,9313( Herrens(bøn( (Babysong( 4.(Mos.(6,(24326(( Velsigninga( T1Kveldssong(( Matt(6,9313( Herrens(bøn( for(dei(små( Luk(15,437( Sauen(som(vart(funnen(att( T2Kveldssong(( Mark(4,(35340( Jesus(stiller(stormen( for(dei(små( Mark.10,46352( Bartimeus( T2Kveldssong(( Luk.(5,1311( Peter(sin(fiskefangst( for(dei(små( G:(I(Mark(10( Jesus(og(borna( T4( G:(II(Luk(19( Jesus(og(borna( (43årsbok( G:(III(Mark.(2,1312( Den(lamme(mannen( (( Matt.(26,1328,19(( Påskeforteljinga((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( T5( Joh.(14,6( Eg(er(vegen(sanninga(og(livet( Barabbas( 1.(Mos.37,1336( Josef(og(brørne( T6( 1.(Mos.(39,1323( I(fengsel( (KLAR(3(( 1.(Mos(40,1323(( Draumetydar( (FERDIG(3( og(41,1336( Draumetydar( (GÅ!( 1.(Mos(42345( Møte(med(brødrane( (( Matt.(7,12( Den(gylne(regel( 2.(Mos.2,1310( I(korga( T7( 2.(Mos.(3,134,17( Tornebusken( (Ugler(i(( 2.(Mos.(5314( Utferda(frå(Egypt((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (mosen( 2.(Mos.(19320( Boda((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( G:(I((1.(Mos(1,(1329( Gud(skapte(verda( T8( G:(II(1.(Mos(2,439,(15324( Menneske(i(Edenshage(( (Gud(skaper( G:(III(Salme(8( Kva(er(då(eit(menneske?( (3(me(lager( Lese(tekstar(i(gudstenesta( ( ( I:(Sal(139( Herre(du(kjenner(meg.( (( II:(Joh.(Op.(1,1( Ny(himmel(og(ny(jord( (( III:(Sal(23( Herren(er(min(hyrding(( (( Sal(121( Eg(lyfter(mine(augo(opp(til(himmelen( (( Matt(28,18320( Misjonsbodet,(( T9( Mark(10,13316( Jesus(og(borna,( (Tårnagent(

38 Matt26,(26328( nattverden( (( Joh(6,(48+51( Eg(er(livsens(brød,( (( Matt(5,14316( Salt(og(lys(i(verda( (( Joh(8,12( Jesus,(lyset(i(verda( (( Matt(13,44345( Skatten(og(perla( (( T:(Salme(119,105( Ditt(ord(er(ei(lykt(for(min(fot( (( G:(I(Matt(14,22333( Jesus(går(på(vatnet(( (( G:(II(Joh(6,1313( Jesus(mettar(5000(( (( G:(III(Luk(19,1310( Jesus(og(Sakkeus( (( Matt.(28,18320( T:(Misjonsbodet( T10( Apg.(9,1322( Paulus(si(omvending((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( WWJD( Paulus(som(misjonær((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)(( 1.(Sam(3( (Samuel(i(tempelet( T11( Matt(26,26329( nattverden( (Lys(Vaken( G:(I(Matt:(21,1311( Jesus(rir(inn(i(Jerusalem( (( G:(II(Luk.4,16322a( Jesus(i(synagogen( (( G:(III(Matt.21,10317( Tempelet(skal(vere(eit(bønehus( (( 1(Mos.1,13(2,3(( Skapinga(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( T12( Luk(1,26 38,(Matt(1,18 25( Maria(og(Josef(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( Kode(B(TI( (Luk(2,1 20( Jesu(fødsel(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt(2,1 11( (vismennene((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((utdrag)( (( Luk(2,41 52( Jesus(som(123åring(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Luk(8,40 56( Jairus(dotter((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt.(26327( Lidings(historia((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt.28,1315( Oppstandelsen((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Luk.24,44353( Kristi(himmelfart( (( Apg.1,6314( Kristi(himmelfart( (( Rom.(3,10 18( Det(finnes(ikkje(ein(rettferdig,(ikkje(ein((((((((Utdrag)( (( Jes.(53,4 5( Jesus(profeti((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Joh(6,1 15( Jesus(metter(fem(tusen((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( (Matt(8,23 27( Jesus(stiller(stormen(((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( (Matt(14,22 32( Jesus(går(på(vannet(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( (Luk(15,1 7( Sauen(som(ble(funnet((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( Luk(15,11 32( En(far(som(venta(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( 1.(Mos(11,139(( Babelstårn((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( ( Kode(B(TII( 2.(Mos(2320(( Moses(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt(4,18 22,(Mark(1,14 20( Dei(første(disiplane(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((utdrag)( Matt(5(37( Bergpreika(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Utdrag)( (( Matt14,13 21( Jesus(mettar(5000( (( Joh(6,1 13( Jesus(mettar(5000( Joh(13,1 16( Jesus(vaskar(føtene( (( Matt(20,20328(( Ikkje(råda,(men(tena( (( ( Jesus(blir(svikta.(Jesu(død(og(oppstandelse( Jesus(viser(seg(for(Emmaus3(vandrarane(((( ( Luk(24,13334,( Joh(21,1314,( (Gr.oppg.)( Jesus(viser(seg(ved(Tiberiassjøen(((((((((((((((Gr.oppg.)( ( (Joh(20,24331( Tomas((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( Apg.(2,1313( Pinsedagen(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( (Mark(4,26334((( Likninga(om(såmannen((((((((((((((((((((((((((((((((Gr.oppg.)( ( Joh(14,16(318(+(26( Lovnaden(om(Den(Heilage(Ande( (T13( Apg.(2,1341( Anden(kjem(pinsedag( (Pinsefest(

39 Mark(10,46352( Bartimeus( T14( Luk(2,14( Juleevangeliet;(Ære(være(Gud( Konfirmasjon( 4.(Mos(6,24326( Velsigninga( Joh(3,16( Den(vesle(bibelen( (Gudsteneste(( Joh(20,30331( Jesus(teikn(og(under(er(nedskrivne(slik(at(de(kan( (Bibelen( 2.Mos(2,23325;536( tru.( Slaveri(i(Egypt( (T14( 2.(Mos(7,14314,31( Utferda(frå(Egypt( Konfirmasjon( Matt(26,26329( Inn(stiftinga(av(nattverden( (Nattverd( Matt(6,7313( Herrens(bøn( (T14( Apg(2,42( Fellesskapet(mellom(dei(fyrste(kristne( Konfirmasjon( Luk(15,11324( Sonen(som(kom(heim( (Bøn( Matt(7,7311( Be,(så(skal(de(få( (( Mark(1,9311( Jesu(dåp(( (T14( Apg(8,26340( Filip(og(den(Etiopiske(hoffmannen( Konfirmasjon( Mark(10,13316( Jesus(og(borna( (Dåp( Matt(28,(18320( Misjonsbefalinga( (( Ef(2,4310( Frå(død(til(livet( (( 1.Mos(132,4( Skapinga( (T14( Salme(8( Herre(vår(herre(kor(herlig(ditt(namn(er( (Konfirmasjon( Salme(139( Herre(du(kjenner(meg.( (skaparverket( 1.Mos(1,26( Skapinga(av(mennesket( (T14( 1.Mos(3( syndefallet( (Konfirmasjon( 1.Mos(12,139( Gud(kallar(og(velsignar(Abraham( (Den(store(( Jes(7,14( Immanuel(teiknet( (forteljinga( Mika(5,1( Fredsfyrste(frå(Betlehem( (( Jes(9,2,637( Fredsfyrste((( (( Joh(1,9( Det(sanne(lyset( (( Joh(8,12( Eg(er(lyset(i(verda( (( Joh(1,1318( Ordet(vart(menneske( (( Op(22,13( Eg(er(alfa(og(omega( (( Luk(2,1320( Jesus(vert(fød(i(Betlehem( (T14( Matt(2,13315( På(flukt(til(Egypt( Konfirmasjon(( Luk(2,41351( Jesus(som(12åring(i(tempelet( (( Mark(9,1311( Læresveinane(får(sjå(Jesu(herligdom( (Jesu(liv( Matt(4,1311( Jesus(blir(freista( (( Joh(2,1312( Bryllaupet(i(Kana( (( Luk(4,14322( Jesus(i(synagogen(i(Nasaret( (( Matt(4,18322( Dei(første(læresveinane( (( Matt(537( Bergpreika( (( Matt(13,22333( Likningar(om(himmelen( (( Mark(10,46352( Den(blinde(Bartimeus( (( Joh(8,1311( Kvinna(som(vart(gripen(i(ekteskapsbrot( (( 2.Mos(20,1321( Dei(ti(boda( (T14( Matt(22,37339( Det(doble(kjærleiksbodet( (Konfirmasjon( Matt(25,40( Alt(de(gjer(mot(mine(minste(små( (Etikk( 1.Joh(1,9( Lovnadsord( (( Mark(11,1310( Jesus(rir(inn(i(Jerusalem( (T14( Mark(11,15319( Tempelet(skal(være(eit(bønehus( (Konfirmasjon( Joh(13,(1317( Jesus(vaskar(føtene( (Påske( Matt(26,17330( Det(siste(måltidet(og(nattverden( (( Matt(26,47356( Jesus(blir(teken(til(fange( ((

40 Matt(27,132( Rådet(sender(Jesus(til(Pilatus( (( Matt(27,15316( I(påsken(slepp(dei(ein(fange(fri( (( Luk(23,26,33349( Forbrytarane(på(sida(av(krossen( (( Matt(27,(57361( Jesus(blir(gravlagd( (( Matt(28,(1310( Jesus(står(opp( (( Luk(10,25337( Den(miskunnsame(samaritan( (T14(Konf.( Matt(28,18320( Misjonsbodet( (Diakoni/misjon( Apg.(9,1325( Paulus(si(omvending( Apg(2,1313(( Anden(kjem(pinsedagen( (T14(Konf.( Joh(14,15326( Det(store(gjestebodet( (Den(Heilage( 1.Kor(12( Nådegåvene( (Ande( 1.Mos(2,18325( Det(er(ikkje(godt(for(mennesket(å(være(aleine( T(14(Konf.( Matt.(7,12( Den(gylne(regel( Fasteaksjonen(( Gut/Jente( ( Apg(2,42( ( Fellesskapet(mellom(de(truande( (T14(Konf.( Joh(14,6( Eg(er(vegen(sanninga(og(livet( (Det(kristne( 1.Kor(12( Nådegåvene( (livet,(og(( Gal(5,22323( Andens(frukt( (vegen(vidare( Ef(6,10317( Guds((fulle(rustning( (( Joh.(15,15( Jesus(og(vennen( (( G:(kyrkjeårets(sin(tekst(eller( Konfirmasjonsgudstenesta( (T14( Jer.(29,(11( (Konfirmasjon( Luk.(24,(13331( ( (gudstenesta( Joh.(15,(15,( ( (( Matt.(28,(18320( ( (( Fil.(4,(439( ( (( Ef.(2,(8310( ( (( (( (( T15( (( (( (Pit(Stop( Haust:( G:(I(Joh(15( ( Greinene(og(vintreet( ( T16(17(18( ( G:(II(1.Kor12,12( Lekamen( (( G:(III(Joh(15,15( Venner(for(livet( (Vidare!( Vår:( G:(I((Matt(13,31332( ( Sennepsfrøet( (( G:(II(Joh(20,(24331( Tomas( (( G:(III(1.(Kor(13( Tru,(håp(og(kjærleik( (( ( (

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM VELSIGNING AV HUS OG HEIM Liturgien for Velsigning av hus og heim er vedteke av Kyrkjemøtet 16. april 2013 med heimel i Lov om Den norske kyrkje 24, andre leddet. 1 Denne liturgien kan nyttast når folk

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Hustavla. Der er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen, det er den eneste glede.

Hustavla. Der er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen, det er den eneste glede. Hustavla Hustavletradisjonen i Noreg og Norden er ein del av vår kulturhistorie. Frå midt på 1800- talet og i minst hundre år framover, har hustavler hange på veggen i mange heimar. Somme har vore eit

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Når ein synode eller eit presbyterium vel nye tilsynsmenn, vigslast desse til teneste for kyrkjelydane og fellesvirket

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne... ORDNING FOR DÅP NYNORSK INNHAD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10 Dåp av vaksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Gravferd. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar

Gravferd. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Vanlege ordningar 1. Når ein person er død, sørgjer dei som stod vedkomande nær, vanlegvis familien, for at den døde vert teken hand om på verdig vis og får

Detaljer

Vigsel. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar

Vigsel. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar ORDNING FOR Vigsel Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Vanlege ordningar 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvær av vitne og for godkjent (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt

Detaljer

Forbønn for borgarleg inngått ekteskap

Forbønn for borgarleg inngått ekteskap ORDNING FOR Forbønn for borgarleg inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja I løpet av handlinga kan ein gje rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved enkelte

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Gudsteneste. Redigert av Kjetil Kringlebotten

Gudsteneste. Redigert av Kjetil Kringlebotten Gudsteneste Redigert av Kjetil Kringlebotten Denne gudstenesta er laga etter mål av ei rekke forskjellige liturgiar: Den nattverdsgudstenesta som vert brukt på NLA Høgskolen i Bergen, tidebønstradisjonen;

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

L Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/desse borna til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss

L Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/desse borna til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss Ordning for Dåp i hovudgudstenesta Vedteke av Kyrkjemøtet 2017 1 Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. ELLER L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande: Vår skapar,

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta (nn) - KM 05/17. Ordning for dåp i hovudgudstenesta 1 Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. L Med takk og glede kjem vi i dag

Detaljer

Vigsling av diakon. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering

Vigsling av diakon. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering ORDNING FOR Vigsling av diakon Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling av diakonar i kyrkjelyden. Vidare brukar ein ordninga ved vigsling til diakonale

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN

PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN PÅSKEMÅLTID FOR FAMILIEN Leiar: I namnet åt Skaparen, Frigjeraren og Livgjevaren. Alle: Amen. 1. Hevenu shalom alechem. (3X) Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. 2. Eg blir så glad når eg ser deg. (3X)

Detaljer

Ei enkel vandring til deg som er med

Ei enkel vandring til deg som er med VANDREHEFTE Ei enkel vandring til deg som er med Kvifor klimapilegrimsvandring? Dette vandringsheftet er utarbeidt til Klimapilegrim 2015, ei nasjonal, tverrkyrkjeleg mobilisering for klimarettferd. Gjennom

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

I. samling 1 Førebuing

I. samling 1 Førebuing STRUKTUR FOR TEMAGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar.

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar. Bøner til gudstenestene i konfirmasjonstida Kyrkjerådet har i februar 2002 i samsvar med reglane for liturgisaker vedteke nye bøner for gudstenestene i konfirmasjonstida som liturgisk forsøkssak. 1. GUDSTENESTE

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR HØGMESSE MED DÅP

ORDNING FOR HØGMESSE MED DÅP ORDNING FOR HØGMESSE MED DÅP Vangskyrkja på Voss I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet skal vere ope ei stund før gudstenesta, med høve til å sitja i stille, i ettertanke og bøn. Klokkeringing Tre klokkeslag

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ordning for hovudgudsteneste Radøy sokn

Ordning for hovudgudsteneste Radøy sokn Ordning for hovudgudsteneste Radøy sokn Ordning for hovudgudsteneste 5. Bønerop (Kyrie) Forkortingar = iturg, M = Medliturg, = lle. Salmenummer står på tavla. Dersom ein salme finst både på nynorsk og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER TENKJE SJØLV SNAKKE LESE GRUPPER JESUS FORTALDE OFTE HISTORIER SOM OVERRASKA FOLK. OPP NED ER EIT SAMTALEOPPLEGG PÅ ÅTTE SAMLINGAR BASERT PÅ LIKNINGAR SOM JESUS FORTALDE. DET KAN BRUKAST MED MANGE ELLER

Detaljer

Nådehelsing. Samlingsbøn. Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag

Nådehelsing. Samlingsbøn. Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag Nådehelsing MARIA BODSKAPSDAG - 23.03.2014 Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag Salme 130 KYRKJELYDEN STÅR Alle kilder bryter frem i glede når Maria synger om sin Herre, og hun bøyer

Detaljer

I bønneboken som inngår i den nye salmeboken har bønn i hjemmet en sentral plass:

I bønneboken som inngår i den nye salmeboken har bønn i hjemmet en sentral plass: !"#$#%&'("$()&("$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(*$+,-.$ (/01234525$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$607$8095919::2;$ KM 7/13 Liturgi for velsignelse

Detaljer

Ordning for hovudgudsteneste (med ordning for dåp 2017) Radøy sokn

Ordning for hovudgudsteneste (med ordning for dåp 2017) Radøy sokn Ordning for hovudgudsteneste (med ordning for dåp 2017) Radøy sokn Ordning for hovudgudsteneste 5. Bønerop (Kyrie) Forkortingar = iturg, M = Medliturg, = lle. Salmenummer står på tavla. Dersom ein salme

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

1. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA

1. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA 1. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne forbønsynskje

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KM 07.2/13 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan nyttast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å kome og velsigne heimen deira når dei flyttar inn eller ved eit anna høve.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Bakgrunn I dåpen vert ein, ved vatn og Den Heilage Ande fullt og heilt innlemma i kyrkja samfunnet av dei heilage. Sjølve ritualet dreg både fortid

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Hustavlen. Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen det er den eneste glede

Hustavlen. Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen det er den eneste glede Hustavlen Hustavletradisjonen i Norge og Norden er en del av vår kulturhistorie. Fra midt på 1800- tallet og i minst hundre år framover har hustavlene hengt på veggen i mange hjem, som et trosuttrykk eller

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dagens bøn VEDTEKE AV KYRKJEMØTET 2014

Dagens bøn VEDTEKE AV KYRKJEMØTET 2014 Dagens bøn VEDTEKE AV KYRKJEMØTET 2014 1. søndag i advent Nådige Gud, du kjem oss i møte med frelse. Gje oss eit nådens år der knuste hjarte blir heile, undertrykte blir sette fri og vi kan lovsyngja Son

Detaljer

Liturgiske byggjeklossar

Liturgiske byggjeklossar Liturgiske byggjeklossar Her er ei samling liturgiske byggjeklossar til bruk i fastetida 2015. Dei vart samla til TVaksjonen 2014 "Vann forandrer alt". Vatn er og tema i fasteaksjonen 2015 og vi trur difor

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer