Maritech Lønn versjon (Endringer etter versjon ) NB! Versjon eller senere må være installert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritech Lønn versjon 9.91.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert"

Transkript

1 Maritech Lønn versjon (Endringer etter versjon ) NB! Versjon eller senere må være installert Innholdsfortegnelse 1 Utbedringer Nye rapporter Lønns og trekkoppgaver kan skrives ut uten fortrykte etiketter Lønnslipper e-post Obligatorisk Tjenestepensjon OTP Nytt menypunkt: Kartotek Felles Data Pensjonstilbyder Ansatt hovedvedlikehold, Diverse OTP detaljer Generering av OTP fil for innsending Ny funksjonalitet i.net Nytt menypunkt: Fil Register COM Nytt menypunkt: Annet Diverse SystemLogg Appendiks 1) Bransjenorm for elektronisk rapportering av lønnsdata Appendix 2) Innstillinger for Outlook 2010 (unngå sikkerhetsadvarsel) Maritech Lønn versjon Side 1

2 1 Utbedringer Avledede arter Gjelder for følgende menypunkt: Kartotek, Lønn/Trekkarter, fliken Diverse. Ved utfylling av avledede arter kan en velge samme art som en avleder fra. Dette fører til en sirkulær referanse som er å oppfatte som en feil, eller utilsiktet registrering. Utbedring: En får opp en beskjed om at en forsøker å avlede samme arten som en lager avledet art for, og at systemet oppfatter dette som en feil. En hindres ikke i å lagre dette. Altinn skjermbilder AltInn skjermbildene er endret litt på, feltet versjon blir nå forhåndsinnfylt med synlige verdier for hele versjonsnummeret (batchid) som sendes inn. Utbedring: For Terminoppgave til AltInn er dette dokumenttype, år, termin og klientnr. For Lønns og trekkoppgave til AltInn er dette dokumenttype, år og klientnr. Dette er endret som resultat av at installasjoner med mange klienter hadde problem med å holde rede på brukte versjonsnummer på innsendte oppgaver. I tillegg blir innsendte, og forsøkt innsendte, versjonsnumre til terminoppgavene logget i SystemLogg (Obs loggen skiller kun på feil i filgenerering og evt. feil i oppkobling, andre forhold, som for eksempel at det er sendt inn en fil med dette versjonsnummeret (batchid) tidligere til AltInn, logges ikke. Meldingsboksene på skjermen er som før). Les om systemlogg senere i dette skrivet. Vedlikehold terminoppgaver Menypunktet Annet, Diverse, Vedlikehold terminoppgaver f.o.m 2007 er nå endret til Annet, Diverse, Vedlikehold terminoppgaver. Det vil si at en ikke kan vedlikeholde terminoppgaver fra før 2007 lengre, dette er fjernet fra menyen. Lønns og trekkarter Kartotek, Lønn/Trekkarter, fliken Grunnlag skjermbildet endret. Sjekkboks for Ordinær avgiftssats (selv om ansatt er over 62 år) fjernet. Utbedring: Sjekkboks plassert på Kartotek, Lønn/Trekkarter, fliken Grunnlag m.m. er fjernet da feltet ikke skal brukes mer. Dersom LT arten hadde dette feltet sjekket av, tar rutinen uansett ikke hensyn til feltet, og har dermed ingen konsekvens. 2 Nye rapporter Dynamiske Rapporter (Alfa test): Modul som gjør det mulig å manipulere rapporter selv, basert på en underliggende spørring. Maritech Lønn versjon Side 2

3 Funksjonalitet: Datautplukk basert på en predefinert spørring plasseres i fleksibel tabell. Du kan selv filtrere data, og fjerne eller legge til kolonner. Denne funksjonaliteten er lik systemloggens. Oppsettet til rapporten lagres lokalt, og huskes pr rapport. Denne modulen kan hente oppdaterte rapporter online, og man kan kontakte support for å bestille rapporter som blir tilgjengelige etter nærmere avtale. Du finner disse under knappen Skreddersydde. Dette finansieres vha utviklingstimer pr. rapport. Videreutvikling er avhengig av responsen modulen mottar, og vil bli lisensiert. Pr skrivende stund er listen over tilgjengelige rapporter slik: 100 Ansattdetaljer Kartotek: Ansatte - Ansattkartotek (hentet fra ansattview) 102 Lønns og trekkarter Kartotek: Lønnsartkartotek 103 Inn / utmeldinger Kartotek: Ansatte - Ansattes inn og utmeldinger 104 Lønnsperioder Kartotek: Lønnsperioder ved klienten 105 Lønnsperioder - Utplukk Kartotek: Lønnsperioder ved klienten, begrens vha kriterier 106 Ansattfordelte Lønnsgrupper Kartotek: Lønnsgrupper fordelt på ansatte 107 Lønnsgrupper Kartotek: Hent lønnsgrupper knyttet til klienten, velg år og periode. 108 Ansiennitet Kartotek: Ansatte - Hent ansiennitet knyttet til klienten. 109 Fagforening ansattfordeling Kartotek: Ansatte - List ut alle ansatte som har en fagforening knyttet til seg, navn på foreningen og medlemsnummer. 150 Regnskap bilagskryssing Annet: Kryssing bilag mot regnskap. 151 Forskuddsliste Bank Annet: Forskuddsliste Bank for klient 152 Forskuddsliste Kontant Annet: Forskuddsliste Kontant for klient 200 Konteringsbilag Periodiske lønnsrapporter: Konteringsbilag for oppgitt periode 201 Lønnsrapport Periodiske lønnsrapporter: Lønnsrapport for oppgitt periode 202 Lønnsrapport konto Periodiske lønnsrapporter: Lønnsrapport konto for oppgitt periode 203 Lønnsjournal Periodiske lønnsrapporter: Lønnsjournal for oppgitt periode 204 Lønnsrapport arbeidsgiveravgift Periodiske lønnsrapporter: Lønnsrapport arbeidsgiveravgift for oppgitt periode 205 Bankliste Periodiske lønnsrapporter: Bankliste for oppgitt periode 206 Kontantliste Periodiske lønnsrapporter: Kontantliste for oppgitt periode 207 Trekkfordelingsliste Periodiske lønnsrapporter: Trekkfordelingsliste for oppgitt periode 211 Kryssinger Periodiske lønnsrapporter: Kryssinger 250 Feriepenger pr. periode Feriepenger: Feriepengeinformasjon om 5. uke fra Hovedvedlikehold ansatte, reduksjon over 6X grunnbeløp ikke hensyntatt 252 Feriepengeliste Feriepenger: Feriepengeliste for oppgitt år 300 Lønnsslipper, plassforburk pr år Lønnsslipper: Antall lagrede slipper samt utregning av forbrukt plass pr ansatt for lønnsslipper pr år 301 Lønnsslipper,totalt plassforbruk Lønnsslipper: Totalt plassforbruk for lagrede slipper samt utregning av forbrukt plass for lønnsslipper på klienten 500 Eksport kontering Eksport lønnsdata: eksport kontering for periode 501 Eksport bankliste Eksport lønnsdata: eksport bankliste for periode NB! inkluderer ikke skattetrekk/påleggstrekk fra poster som ikke Maritech Lønn versjon Side 3

4 er med i bankliste!!!! 502 Eksport faste arter Eksport lønnsdata: eksport faste arter for oppgitt år 503 Eksport HIA arter Eksport lønnsdata: eksport hittil i år arter for oppgitt år 600 Systemlogg System: Systemlogg - Hent systemlogg utifra dato kriterier (obs! TOM dato inkluderer ikke klokkeslett!). 601 Systemlisens System: Systemlisens - Hent lisensieringsinformasjon for AKVA group Software systemer. 705 Forespørsel bilagsnummer Regnskap: Henter regnskapsposter til sist brukte bilagsnummer på klienten Lønnsrapport konto Ny rapport under Registrering, Periodiske lønnslister kalt Lønnsrapport konto er lagt inn i listen over tilgjengelige rapporter. Etterspurt av enkeltkunde, men vurdert til felles interesse. Funksjonalitet: Rapporten summerer hver enkelt lønnsart fordelt på tilknyttet innberetningskode. Neste summeringsnivå er konto knyttet til disse kodene. Rapporten kan skrives ut for aktuell aktiv lønnsperiode (Se for øvrig Statistikk for andre konto rapporter). Forespørsel nå mulighet for utskrift av Periodeverdier, Lønnsslipper og Feriepengeliste pr. periode. Funksjonalitet: Forutsetning for å kunne gjøre dette, er at man har installert vår PDF modul, og har betalt lisens for denne. Filene blir lagret på tempkatalogen eller oppgitt PDF katalog (under menyvalget Fil, PDF) så lenge programmet er åpent, ved lukking av programmet slettes ALLE pdf er opprettet av din bruker på denne katalogen. Registrering - Oppgjørsregistrering (Lott) - Oppgjørsrapport En kan nå sjekke av for å få rapporten ut som PDF fil i tillegg ved forhåndsvisning av Oppgjørsrapport. Funksjonalitet: Forutsetter PDF modulen. Filene blir lagret på tempkatalogen eller oppgitt PDF katalog så lenge programmet er åpent, ved lukking av programmet slettes ALLE pdf er opprettet av din bruker på denne katalogen. Kartotek Lønnsgrupper Nå mulig å se hvilke ansatte som hører til ulike lønnsgrupper. Funksjonalitet: List ut alle ansatte pr. lønnsgruppe, ingen filtre. Kartotek Fagforeninger Nå mulig å se hvile ansatte som hører til ulike fagforeninger, ingen filtre. Funksjonalitet: Dersom en ansatt er knyttet til fagforening 1, 2 eller tre, kommer den ansatte med på rapporten, ellers ikke. Maritech Lønn versjon Side 4

5 3 Lønns og trekkoppgaver kan skrives ut uten fortrykte etiketter Man kan skrive ut lønns- og trekkoppgaver uten fortrykte etiketter om man ønsker det, man får da grafiske bokser med på utskriften på en grå bakgrunn. 4 Lønnslipper e-post Det er fra denne versjonen mulig å sende ut lønnsslipper som e-post. Følgende forutsetninger må være tilstede. Maritech PDF er installert og betalt lisens for. Maskinen som skal sende e-poster må ha installert Microsoft Office Outlook Den enkelte ansatte må ha gyldig e-postadresse knyttet til seg. Se bilde under: Oppsett e-post Maritech Lønn bruker e-post adressen som ligger under Kartotek, Klientopplysninger, fliken Navn, som avsender. Se bilde under. Maritech Lønn versjon Side 5

6 I Maritech Lønn er MAPI (Messaging Application Programming Interface) standard valg for masseutsending av lønnslipper på e-post og krever ingen innstillinger, da utboksen til Outlook for pålogget bruker benyttes. Outlook har en sikkerhetsfunksjon som gjør at, avhengig av Outlook innstillinger [se Appendix 2) Innstillinger for Outlook 2010 (unngå sikkerhetsadvarsel)], kan føre til at en må bekrefte tilgang til utsendelse for hver e-post. For å unngå dette, kan man benytte SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Vi anbefaler bruk av SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Hvis du vil velge dette, må du sette opp innstillingene selv. Du finner oppsettet i menyvalget Fil, Oppsett Epost (SMTP). Det kreves at du oppgir en mailserver og nødvendige parametere til denne (servernavn, port, SSL, brukernavn og passord). Du må også aktivt sjekke av for at du skal bruke SMTP, hvis ikke benyttes MAPI. Det er ikke bestandig den adressen som står i klientopplysningene som er den en sender e-posten fra, det kommer an på MAPI eller SMTP, og i SMTP kommer det an på server settings. I eksempel på oppsett i skjermbildet under, benyttes serveren smtp.gmail.com: Maritech Lønn versjon Side 6

7 Sende lønnsslipper på e-post E-post alternativet for lønnsslipper er lagt inn som valg på klienten, velg Slipp pr mail som type slipp. Formatet på lønnsslippen er nytt, og forbeholdt e-post. Dersom man har valgt Slipp pr mail går en rett til administrasjon av masseutsendelse eller lagring av e-poster. Dersom en vil sende direkte, sjekk av for opsjonen send. Dersom en vil lagre, og så sende, sjekk av for opsjonen lagre i skjermbildet vist under: Maritech Lønn versjon Side 7

8 Forklaring til de ulike feltene i dialogen: Utvalg: Man kan velge en eller flere ansatte som skal få tilsendt lønnsslipp. Send: Send e-post når opprettelse av PDF er ferdig. NB! Les avsnittet angående kryptering under. Lagre: Lagre PDF i databasen for senere bruk Opprett lønnsslipper: Vis lagrede: Lukk: Opprett, send og/eller lagre PDF lønnsslippene. Gå til dialogen for behandling og sending av lagrede slipper. Lukk dialogen. Lønnsslippene genereres på nytt hver gang, og initiering tar en del tid (opptil 1 minutt for initiering alene). Skjermbildet får teksten Starter, og senere oppdateres skjermbildet med ca. gjenstående tid etter hver enkelt ansatt som er generert. Med andre ord: vent til systemet sier om det gikk bra eller ikke før du avbryter prosessen. Har man sjekket av for Lagre, er det en operasjon som starter etter at slippene er opprettet. Filene blir mellomlagret lokalt på harddisken, enten i mappen som er satt opp som tempkatalog i menyvalget Fil, PDF, eller brukerens tempkatalog om ikke annet er oppgitt. Eksisterende slipper på lønnsperioden overskrives med nye. Knappen Vis lagrede åpner følgende dialog: Maritech Lønn versjon Side 8

9 Forklaring til de ulike feltene i dialogen: Kriterier År: Periode: E-post innstillinger: Felles tekst: Vedlegg: Send e-post: Innstillinger: Nullstill filter: Kolonner: Filter: År man vil se lagrede slipper for, velger oppgitt år fra klienten. Periode man vil se lagrede slipper for, velger oppgitt periode fra klienten. Tekst som går ut for alle. Vennligst tilse at teksten følger oppsatt filter, du kan endre utvalget slik at teksten ikke stemmer med det du sender. Endre i så fall teksten før utsendelse. (Dobbeltklikk for større editeringsbilde) Åpner filbrowser for å legge til en eller flere filer som vedlegg til alle det sendes e-post til. Send e-post til valgte mottakere. Se senere om utvalg. Nyttig om man ønsker å sette oppsettet tilbake til standard, dersom man har filtrert eller valgt kolonner en ikke ønsker å se lengre. Velg synlige kolonner, dra dem opp for å sortere. Se for øvrig fyldigere funksjonalitetsbeskrivelse under Systemlogg. Juster filteret for synlige rader, eks kun pr ansattnr uavhengig av periode: Maritech Lønn versjon Side 9

10 Farg annenhver: Utskrift: Hvis du vil slette filteret, så trykk på det lille krysset til høyre inne i bildet og trykk OK. Legg blå farge på annenhver rad for å lette avlesning. Dersom feil på e-postadressen, markeres raden rødt. Skriv ut skjermbildet til fil, printer. Skjult funksjonalitet i skjermbildet (L720-01) Lønnslipper Tabell: CTRL-A: CTRL-C: Marker alle radene i tabellen. Kopier markerte rader til utklippstavle Høyre museklikk: Sett felles merknad for alle, kommer med på e-post, lagres ikke. Museklikk: Kolonne Merknad : sett individuell tekst i tillegg på e- posten. Kolonne DB Status : marker slippen for sletting ved lukking av bildet. Dobbelt museklikk: Knapper: Send: Lukk: Systemlogg: Statuslinje: Tabell: Åpne lagret slipp for å forhåndsvisning før utsending. Felles tekst: Større redigeringsfelt for e-postmelding. Dersom ingen rader er valgt, får en spørsmål om en vil sende alle. Dersom en velger Cancel blir ingen e-post sendt. Dersom en har gjort noe som trigger føleren for endring på e-posten, får en spørsmål om å lagre disse før en forlater skjermbildet. Dukker opp som synlig dersom det har oppstått feil ved sending, slik at en kan se hva som gikk galt. Statuslinjen forteller deg mer om hver enkelt e-post, om det er feil, hvor mange rader som er valgt eller synlig, med mer. Lokalisert nederst til venstre i dialogen. Alternativ - utsending av papirslipper på e-post Det er mulig å sende de eksisterende slippene på e-post på samme måte som beskrevet over, men du må da gå via knappen Slipp pr mail : Maritech Lønn versjon Side 10

11 Tips overgangsperiode med papir og e-postslipper Dersom man ønsker å sjonglere med to typer slipper før en blir fortrolig med e-post slippene, kan en sette sin tradisjonelle slipp som valg på klienten, skrive ut, åpne Kartotek, Klientopplysninger Lønn side 2 og bytte slipp på klienten. Deretter klikker en Slipp pr mail i dialogen Utskrift av lønnslipper. Sett valget ditt tilbake på klientens Lønn side 2 etter dette. Kryptering: Lønnsslipper bør være kryptert før de sendes ut via e-post, da de kan inneholde sensitiv informasjon, bl.a. personnummer og evt. andre opplysninger man ikke ønsker skal komme på avveie. Kryptering av PDF dokumentet som inneholder lønnsslippen er standard funksjonalitet, men har vist seg å kunne feile dersom klienten har installert en eldre versjon av PDF skriveren (eldre enn 4.0.8). Slett i så fall skriveren, og Lønn vil opprette den for deg på nytt. Feil kan også oppstå om den ansatte mangler postnummer knyttet til seg da dette benyttes som krypteringsnøkkel. Dersom kryptering er en suksess, vil dette være opplyst i e-posten med filen. Dersom det er oppstått en feil, vil PDF filen bli lagt inn i ett zip arkiv for å gjøre tilgjengeligheten mindre, men om den ansatte mangler postnummer, vil heller ikke denne bli kryptert. Utsendelse av lønnsslipper via e-post utgjør en mulighet for at sensitiv informasjon kan komme på avveie, og AKVAGroup Software står ikke ansvarlig for bruken av funksjonaliteten. Er du usikker på om du vil benytte denne funksjonaliteten, anbefales bruk av de tradisjonelle papirslippene. Denne artikkelen aspx fra datatilsynet belyser problemstillinger knyttet til lønnsslipp utsendelse via epost. 5 Obligatorisk Tjenestepensjon OTP Du kan nå levere OTP innberettninger på fil. Det gjøres oppmerksom på at OTP er en avtale mellom klient/organisasjon og pensjonstilbyder/forsikringsselskap, og at du selv må inngå avtale med ditt/dine aktuelle selskap(er) for hvordan du skal innberette filen til dem, og evt. om du skal ha en overgangsfase mellom gammel og ny måte å innberette til selskapene på. Nytt menypunkt: Kartotek Felles Data Pensjonstilbyder Maritech Lønn versjon Side 11

12 Det er gjort en liten endring på oppsettet på klienten ifm angivelse av forsikringsselskap som skal gjelde for innrapportering av Obligatorisk Tjenestepensjon. Dette berører også AltInn ifm versjon Det trengs ett nytt kartotek for å holde rede på pensjonstilbydere, dette er felles for hele lønnssystemet. Velg Kartotek Felles Data Pensjonstilbyder (menypunktene er krympet av plasshensyn her) som vist under: Legg inn verdier for pensjonstilbydere, skill dem fra hverandre med å gi dem ett unikt nummer. Navnet du skrev i Pensjonstilbyder bildet vises i Lønn side 1 på klientoppsettet. Her lagres nummeret du oppgav i forrige bildet, slik at man vet hvor OTP opplysningene skal lagres. Denne måten å gjøre det på sørger for at man kan ha flere instanser av samme tilbyder, men unike plasseringer for filene for ulike klienter. I tillegg er det kommet til en rubrikk for Standard timer i årsverk som skal angi klientens normal timer pr årsverk, og benyttes dersom den ansatte ikke har dette spesifikt knyttet til seg i den ansattes hovedvedlikehold. Maritech Lønn versjon Side 12

13 Maritech Lønn versjon Side 13

14 Ansatt hovedvedlikehold, Diverse OTP detaljer Under fliken Diverse er opplysninger om lønnsstatistikk og Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) nå samlet. Detaljer for grenseverdier og forventet innhold finnes i vedlegget beskrevet i Appendiks 1) Bransjenorm for elektronisk rapportering av lønnsdata. Ved unøyaktig eller manglende informasjon på den ansatte, logges dette slik at en kan gå igjennom og rette det opp til neste innrapportering. Feilaktige opplysninger eller manglende opplysninger logges også. Dersom man lykkes med å generere filen, logges også dette slik at man kan se hvilke perioder en genererte filen for forrige gang. Generering av OTP fil for innsending Man kan nå levere OTP innberettninger på fil. Dialogboksen for oppretting av fil som skal sendes til pensjonstilbyder finnes under menypunktet Annet, Obligatorisk Tjenestepensjon OTP. Dialogboksen i bildet under er kalt Månedsrapportering OTP Forklaring til de ulike feltene i dialogen: OTP tilbyder: Tekst i dialogen som opplyser hvilken tilbyder man er knyttet til. Ingen tekst her er det samme som feil. Filsti: Filsti man vil lagre filen til. Hvis det ikke står noe her, brukes din brukers tempkatalog, og anbefales ikke. År: År en vil sende inn en periode for. Endring av årstall fører til oppdatering av lønnsperiode fra/til feltene. Måned: Forsikringsselskapene har blitt enige om månedlige innrapporteringer. Følgelig må lønnsperiodene knyttes til en måned for innrapportering. Lønnsperiode Dersom en har flere lønnsperioder som går inn i en fra: måned, må en oppgi fra og med lønnsperiode som skal Lønnsperiode til: Overfør: inngå som grunnlag for pensjon. Dersom man har flere lønnsperioder som inngår i en innrapporteringsmåned, vil disse SAMMENHENGENE bli innrapportert som oppgitt i feltene. Eksempel: Lønnsperiode fra: 8 Lønnsperiode til: 10 betyr at lønnsperiodene 8, 9 og 10 blir knyttet til oppgitt måned. Genererer en XML fil som lagres på oppgitt filsti. Sjekk Systemloggen for hendelser og tilbakemeldinger fra genereringen. Dersom noe har gått galt (bla. at en ansatt Maritech Lønn versjon Side 14

15 ikke er knyttet til en av de obligatoriske ansettelsestypene) blir ingen fil lagret, men systemloggen inneholder informasjon som benyttes til å rette forholdet. Utplukk for innrapportering: Alle ansatte med registrerte avlønninger i de aktuelle lønnsperiodene som det innrapporteres for blir med i filen. Dette på tross av evt. fjernet avmerking for aktiv i den ansattes hovedvedlikeholdsbilde. Likeledes finnes ikke i filen ansatte som ikke har fått lønn, men som er aktive og har fast ansettelse. Oppførsel filgenerator: Det er mange obligatoriske felter i bransjenormen til FNH, og rutinen for generering av OTP filen stopper ikke for manglende eller feilaktig informasjon i alle disse. På klienten er feltene Navn (og/eller firmanavn), Organisasjonsnummer, Kontaktperson, E-post, Standard timer i årsverk, obligatoriske. Se derfor til at disse har verdi. Manuell registrering av opplysninger, felt i Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold: Å automatisere/høste opplysninger har vist seg vanskelig pga svært varierende grunnlag i databasene. Opplysninger fra Lønn side 1 og Diverse er viktigste datakilder for OTP filen. Sørg for at du fyller ut informasjon i feltene som er vist i bildet over og omtalt i tabellen under. Tabellen under har kommentarer for helt spesielle ting, se Appendiks 1) Bransjenorm for elektronisk rapportering av lønnsdata for flere detaljer. Feltnavn Fanenavn Kommentar Maritech Lønn versjon Side 15

16 e-post Navn Feil på e-postadresser logges. Ansattdato Lønn side 1 Ansatt dato er dato for siste ansettelse. Dersom en person har endringsdato som er eldre enn ansattdato, logges dette som ett varsel. Ansattdato fra stillingsstatistikk (Diverse Opplysninger statistikk) benyttes IKKE i OTP filen. Sluttdato Lønn side Skal være nyere enn ansattdato, eller blank. 1 Avlønningsform OTP detaljer Årslønn OTP detaljer Stillingsprosent OTP detaljer Timer i årsverk OTP detaljer Sendes bestandig med når ulik blank. Siden Ansettelsestype er av stor betydning for å få generert filen, høstes denne fra stilling dersom den ansatte ikke har typen satt opp på seg. Dersom det finnes en ansatt i innrapporteringsperioden uten ansettelsestype satt, verken på ansattinformasjon eller stillingsinformasjon, avbrytes hele genereringen. Avtalt årslønn med den ansatte. Under generering logges fast ansettelse med 0 i stillingsprosent og årslønn som varsel. Dersom stillingsprosent er lavere enn 100, og man er fast ansatt, sendes brutto lønn og antall timer i perioden med filen, se grunnlag senere. Sendes over som oppgitt, dersom null benyttes Standard timer i årsverk fra Lønn side 1 på klienten. Dersom klienten ikke har oppgitt standard timer i årsverk, logges dette som et varsel. Tips: For å forsikre deg om at du har riktigst mulig opplysninger, kan du lage en OTP fil, lese systemloggen, og utbedre varslede forhold hvis aktuelt. Deretter kan du generere på nytt før innsendelse. Filen overskrives i så fall med oppdaterte data. Grunnlag: Kalkuleringen for innsending gjøres ift oppgitte lønnsperiode(r). Fast ansatt:, Er man fast ansatt i 100 %, sendes Årslønn og prosent inn, og evt provisjonslønn i perioden. Dersom man er fast ansatt i en lavere prosent, og har jobbet timer, legges lønn knyttet til timer inn i feltene <Periodelonn-belop> og <Periodelonn-antall>. Antall timer benyttes direkte, periodelønn beløp er summen av registrerte timer på LT-arter som har Timetypen Tidlønn på Generelt fanen. Timelønnet: Dersom man er ansatt på timebasis, fylles kun <Periodelonn-belop> og <Periodelonn-antall>. Verdiene er brutto lønn i perioden, samt antall timer i perioden. Provisjonslønn: Dersom man er provisjonslønnet, fylles kun feltet <Tilleggslonn>. Dersom man som fast ansatt eller timelønnet og har tilleggslønn, oppgis dette i samme feltet. Med tilleggslønn menes her for alle 3 ansattypene lønn som følge av LT-arter knyttet opp mot Kode på lønnsstatistikk med verdiene 37 Uregelmessige tillegg, og 38 - Bonus Ikke godkjente perioder: Dersom en prøver å rapportere inn lønnsperioder som ikke er godkjente, vil systemet stoppe denne handlingen. Dette for å unngå senere dissens mellom innrapporterte verdier og godkjente verdier. Følgende dialog vil møte deg i et slikt tilfelle: Maritech Lønn versjon Side 16

17 Dersom ingen feil er oppstått, møter dialogen Rapport skrevet deg for å bekrefte at filen er generert. Disse opplysningene bør du merke deg, slik at du vet hvilke perioder du har knyttet til en innrapportering. Opplysningene finnes også for din referanse i systemloggen, men det er ingen automatikk knyttet til dette som hindrer deg i å innrapportere overlappende perioder neste gang. Overlappende, eller hull i innrapporterte lønnsperioder er å betrakte som en feil fra pensjonstilbyders ståsted. 6 Ny funksjonalitet i.net Bruk av flere teknologier i Maritech Lønn har ført til at flere installasjoner er nødvendig i tillegg til vanlig installasjon. I versjon er det nødvendig å koble ett COM objekt til registerfilen for å benytte.net teknologien fra Maritech Lønn. 7 Nytt menypunkt: Fil Register COM Teknisk forklaring på menypunkt Registrer COM : Det er i denne versjonen laget enda en modul opp mot.net plattformen til Microsoft. For å kunne snakke med denne, trengs det at modulen registreres i maskinens register. Dette kan kun utføres dersom man har administratorrettigheter for PC en, og en vil bli bedt om å bekrefte at en innehar disse rettighetene ved kjøring av applikasjonen. Installering av COM Wrapper: For å installere COM wrapper må du laste ned og installere et tillegg fra våre hjemmesider Maritech Lønn versjon Side 17

18 Wrapperet installerer og registrerer COM wrapperet lokalt, så ingen flere justeringer er nødvendig, men man kan benytte menypunktet Fil, Registrer COM for å registrere/avregistrere wrapperet. Registrering av COM wrapper skal normalt gjøres kun en gang, og etter dette kun ved nye versjoner hvis angitt som nødvendig. Du er nå klar til å ta i bruk funksjonalitet knyttet til Dynamiske rapporter Obligatorisk Tjenestepensjon Lønnsslipper E-post SystemLogg 8 Nytt menypunkt: Annet Diverse SystemLogg Forutsetning for å åpne loggen er at man har registrert COM objektet som er beskrevet i forrige punkt, og har databasebrukere/tilganger nok da COM objektet benytter en bruker. Behovet for en systemlogg er tilstede i flere og flere situasjoner, både for å vite mer om hva som er grunnlaget for data, hva som er potensielle feilsituasjoner, og om hva som har gått feil eller om det gikk bra å generere data. Systemloggen er gjort tilgjengelig i denne versjonen på to måter, enten vha EventViewer i operativsystemet, eller inne i lønnssystemet. Nytt skjermbilde (SR022-01) Systemlogg Man kan i lønnssystemet åpne et skjermbilde for å lese logg i en fleksibel tabell, som har regnearklignende i funksjonalitet. Ved å velge datointervall, eller kategori, kan en manipulere det en ser ved å velge kolonner som skal vises, organisere kolonnene i hierarki, og sette filter på innholdet for lettere å finne det man er interessert i. I eksempelet under, er det satt filter på Loggtekst contains OTP som resulterer i at man får linjer fra loggen av loggtypen (kategorien) Informasjon som inneholder tekst med bokstavene OTP. Eksempelet er nyttig om man ikke husker hvilke lønnsperioder en knyttet til forrige innleveringsintervall, og/eller hvor Maritech Lønn versjon Side 18

19 filen ble lagret. Sist brukte versjon i Terminoppgaver AltInn lagres også i systemloggen, bytt ut OTP med AltInn i eksempelet. Filteret er avansert, og krever at man tester en del før man behersker det. Er man vant til å filtre data i regneark, skjønner man det fort. Teksten er på engelsk, og kan ikke leveres på norsk. Synlige kolonner kan også manipuleres, ved å klikke knappen Kolonner dukker følgende dialog opp: Ved å dra kolonnenavn ned i denne boksen, fjerner du dem fra visningen. Ved å dobbeltklikke på navnene i boksen, legger du dem tilbake igjen. Kolonnene kan organiseres i et hierarki inne i skjermbildet ved å trekke dem opp fra de resterende kolonnene. I skjermbildet over, ser en at kolonnen Logg Type er brukt som eksempel på organisering på denne måten. EventViewer Enkelte hendelser blir logget til operativssystemets hendelseslogg, og kan leses der. Funksjonalitet finner du beskrevet hos Microsoft, bl.a her: Maritech Lønn versjon Side 19

20 9 Appendiks 1) Bransjenorm for elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon ved bransjestyret for liv og pensjon den 30. oktober Versjon 1 Endring Revidert dato Av oktober 2009 Arbeidsgruppen for bransjestandard 1.01 Presisering av 08. januar 2010 Tron Landsnes standard årsverk bedriften, bare 1 en ansatt per bedrift, om endringsdato, om valgfrie felt, tomme felt og tallformat 1.02 Presisert endringsdato, 9. mars 2010 Tron Landsnes 1 Versjonsnummer angir om det er endring i dataene eller presisering knyttet til dataene. Endring i heltallsdelen angir at det er vesentlige endringer i dataene. Endring i første desimal angir at det er endringer i dataene. Andre desimal angir om det er presiseringer til dataene. Maritech Lønn versjon Side 20

21 1.03 tomme felt, mellomrom erstattet med bindestrek, erstattet aa med a og arbeidsdyktig Ja/Nei. Maritech Lønn versjon Side 21

22 22 Feltnavn Nivå Beskrivelse Format XML-deklarasjon Metadata Filen må inneholde XML-deklarasjon med encoding ISO Lonnssystem Informasj Hvilket on lønnssystem filen kommer fra Forsendelsesdato Versjon Manedskode Informasj on Informasj on Informasj on Datoen rapporten tas ut fra lønnsystemet Versjon av filen. p.t Vil bli benyttet til å håndtere endringer i formatet. 12 filer (perioder) i året som må prosesseres sekvensielt. ÅÅÅÅ- MM-DD Obligatorisk (felt som ikke kan leveres rapporteres som tomme felt) Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk 1.0 Valgfri, obligatorisk ved ny versjon ÅÅÅÅMM Obligatorisk Bedriftsnavn Bedrift Bedriftens navn Obligatorisk Organisasjonsnum mer Bedrift Gyldig organisasjonsnum mer som i Brønnøysundregist eret. Det kan være flere organisasjonsnumr e per fil. Kontaktperson Bedrift Kontaktperson i bedriften 9 siffer Obligatorisk Obligatorisk E-postkontaktperson Bedrift Kontaktperson i bedriftens e- postadresse Obligatorisk Timer-arsverkbedrift Bedrift Standard årsverk for bedriften. Valgfri, obligatorisk hvis timer per aarsverk ansatt ikke finnes Maritech Lønn versjon Side 22

23 23 Ansattnummer Person Ansattnummer eller lønnsnummer. Skal kunne benyttes til returdata. Alle ansatte skal rapporteres i alle perioder, selv om det ikke er endringer i lønnsdataene. Det kan bare være 1 forekomst av en ansatt per organisasjonsnum mer Obligatorisk Etternavn Person Obligatorisk Fornavn Person Obligatorisk Fodselsnummer Person Den ansattes fødsels- eller D- nummer. Enhet Person Avdeling eller enhet personen tilhører. 11 siffer Obligatorisk Valgfri Adresselinje1 Person Valgfri, men skal være med hvis slik adresse finnes Adresselinje2 Person Valgfri, men skal være med hvis slik adresse finnes Adresselinje3 Person For utenlandske adresser Valgfri, men skal være med hvis slik adresse finnes Postnummer Person 4 siffer Valgfri, men skal være med hvis slik adresse finnes Poststed Person Valgfri, men skal være med hvis slik adresse finnes Maritech Lønn versjon Side 23

24 24 E-postadresse Person Valgfri Mobilnummer Person Valgfri Ansattdato Person Dato for når den ansatte ble ansatt i inneværende ansattforhold. Hvis en ansatt slutter og så begynner igjen skal denne være fylt inn med dato for når det siste arbeidsforholdet tok til. Sluttdato Person Dato for når et arbeidsforhold opphører. Må sendes med filen i registreringsperiod en, også når sluttdatoen er tilbake i tid. Ansatte med null i lønn og timer skal rapporteres hver periode, til og med eventuell sluttdato er rapportert. Avlonningsform Person Hvilken type arbeidsforhold den ansatte er i: F- fastlønnet, T- timelønnet og P- provisjonslønnet. Med provisjonslønnet menes utelukkende provisjonslønnet, uten timer eller stillingsprosent. Avlønningsform bør utledes av ÅÅÅÅ- MM-DD Obligatorisk Obligatorisk Maritech Lønn versjon Side 24

25 25 lønnssystemet slik at man slipper å gjøre dette manuelt. Aarslonn Person Avtalt faktisk årslønn som fastsatt i arbeidsavtale. Stillingsprosent Person Stillingsprosent for fastlønnede som fastsatt i arbeidsavtale. Periodelonn-belop Person Timelønn (lønn knyttet til timer) i perioden. Periodelonn-antall Person Antall timer arbeid utført i perioden. Må stå i forhold til timer årsverk. Tilleggslonn Person Tilleggslønn ikke knyttet til timer i perioden (provisjon, bonus, tillegg og etterbetalinger). Person Årsverk for den ansatte. Endringsdato Person Dato for endring av fastlønn eller stillingsprosent dersom endringen gjelder tilbake i tid. Dersom en slik dato ikke rapporteres vil fastlønn og stillingsprosent gjelde fra den perioden som rapporteres. Mottar-AFP Person Om den ansatte mottar avtalefestet pensjon. Numeris k 10,2 Numeris k 10,2 Numeris k 10,2 Numeris k 10,2 Heltall. Fire siffer Timer-arsverkansatt ÅÅÅÅ- MM-DD Ja eller tomt Obligatorisk for fastlønnede Obligatorisk for fastlønnede Obligatorisk for timelønnede Obligatorisk for timelønnede Valgfri Valgfri, obligatorisk dersom avvikende årsverk skal håndteres Valgfri Valgfri, obligatorisk dersom AFPpensjonister skal Maritech Lønn versjon Side 25

26 26 behandles Arbeidsdyktig Person Eventuell uføregrad til den ansatte. Status Person Forteller om den ansatte er i en status som gjør at lønnsdataene ikke kan benyttes. Gyldige koder er tomt eller A - Aktiv, S - Syk, P - Permittert, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon Ja eller Nei Tomt, A, S, P, LP, og AP Obligatorisk Obligatorisk Status grad Person Angir prosentsats for status. Tall mellom 0 og 100. Landkode Person Landkode. To bokstav er. STYRK stillingskode (standard for yrkesklassifisering ) Pensjonsaldr ansatt Person Person Den ansattes pensjonsalder Valgfri, obligatorisk dersom statusene skal differensieres. Valgfri, obligatorisk dersom utenlandske adresser skal håndteres. Valgfri, obligatorisk dersom ulike dekningssett på samme organisasjonsnum mer. Valgfri, obligatorisk dersom avvikende pensjonsalder skal håndteres. Maritech Lønn versjon Side 26

27 27 10 Appendix 2) Innstillinger for Outlook 2010 (unngå sikkerhetsadvarsel) I Outlook 2010 kan en få følgende dialog opp: Denne kan fjernes ved å benytte følgende innstillinger i OutLook: Maritech Lønn versjon Side 27

Maritech Lønn versjon 9.92.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert

Maritech Lønn versjon 9.92.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert Maritech Lønn versjon 9.92.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert Innholdsfortegnelse 1 Utbedringer... 2 2 Nye rapporter... 4 3 Lønns og trekkoppgaver

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) 12.06.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 Huske filteret for vis aktive/passive ansatte i ansattevedlikeholdet...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) 25.02.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Ny funksjonalitet... 2 Lønns- og Trekkoppgaver RF-1015 på e-post... 2 Avstemming før godkjenning...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.21 (Endringer etter versjon 10.00.00)

Maritech Lønn versjon 10.00.21 (Endringer etter versjon 10.00.00) Maritech Lønn versjon 10.00.21 (Endringer etter versjon 10.00.00) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 Online nedlasting av systemtabeller... 3 Egendefinert lønnslipp (prototyp)...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.00 (Endringer etter versjon 10.00.00)

Maritech Lønn versjon 10.00.00 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1 Maritech Lønn versjon 10.00.00 (Endringer etter versjon 10.00.00) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 AltInn 2... 3 CutePDF... 3 Eksport av satser... 3 Utbedringer... 4 10.00.00...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter Brukerdokumentasjon Dynamiske Rapporter Restricted Edition Rapporteringsmodul for utvalgte maritech programmer Side 2 Contents Beskrivelse av konsept... 3 Ta ut en rapport... 3 Oppdaterte rapporter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013 maritech Lønn Innhold i denne slideserien Oversikt: oppsett og lokalisering

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31)

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) 20.01.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utbedringer... 2 10.00.38... 2 Maskinell innlesning av eskattekort 2014... 2 Forhåndsvisning

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Filoverføring Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Side 2 Filoverføring - versjon 9.93.0 Spesifikasjon av filformater Innholdsfortegnelse Filoverføring... 3 Import av filer fra eksternt

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Innholdsfortegnelse 1 Kommentarer på reskontroposteringer.... 2 1.1 Kryssing... 2 2 Compello... 3 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00 Side 1 Følgende endringer

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Maritech Lønn versjon 9.92.04 (Endringer etter versjon 9.92.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert

Maritech Lønn versjon 9.92.04 (Endringer etter versjon 9.92.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert 1 Maritech Lønn versjon 9.92.04 (Endringer etter versjon 9.92.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert Innholdsfortegnelse 1 Utbedringer... 1 9.92.01, 9.92.02 og 9.92.04... 1 Systemvedlikehold

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer