Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren 2010. Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland"

Transkript

1 Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv Våren 2010 Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter NAV Arbeidslivssenter Rogaland Postboks 133 Sentrum 4001 Stavanger Tlf.:

2 Kurs om inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Rogaland tilbyr opplæring innen en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv (IA). Kursene passer for ledere, tillitsvalgte, verneombud, IA- kontakter og HMS - /personalmedarbeidere i virksomheter som har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv (IA - avtale). Våren 2010 har vi flere basiskurs og påbyggende kurs. Kursene gir en god innføring i viktige og grunnleggende temaer innen IA. Basiskurs Basiskursene tilfører kunnskap om hva som minimum må være ivaretatt i enhver IA- virksomhet. Det er en stor fordel å ha gjennomført basiskursene da disse er faglig plattform for påbyggende kurs. Basiskursene omhandler også hva som er viktig for å lykkes med et mer inkluderende arbeidsliv. Påbyggende kurs De fleste påbyggende kurs er i det vesentligste forankret i basiskursene. De andre påbyggende kursene behandler utvalgte tema og er for øvrig forankret i IA- avtalens tre delmål. Kursene er laget etter Hjelp til selvhjelp prinsippet for at det skal være enkelt å kunne gjennomføre tiltak i egen virksomhet. Deltakere som ønsker å kombinere flere kurs vil få en god plattform for praktisk personalarbeid for et mer inkluderende arbeidsliv. Alle våre kurs er kostnadsfrie og ledes av erfarne rådgivere ved arbeidslivssenteret. Avtalen om inkluderende arbeidsliv Den nåværende IA-avtalen utløper 1. mars Partene i arbeidslivet og regjeringen arbeider nå for å utforme en ny IA-avtale. Sykefraværet har vært et sentralt tema i den offentlige debatten i den senere tid. Dette er en utfordring for alle som arbeider for å redusere sykefraværet. Arbeidslivssenteret ønsker å være i front når det gjelder kunnskap om hva som skal til for å oppnå et redusert fravær. Vi vet ennå ikke hva en ny IA-avtale konkret vil inneholde. Kurstilbudet våren 2010 tar utgangspunkt i gjeldende avtale, der visjonen er å gi plass til alle som kan og vil arbeide, samt noen områder som med stor sannsynlighet vil ha en sentral plass i ny IA avtale. For å oppnå resultater må alle spille på lag; både arbeidsgiver, ansatte og tillitsvalgte/verneombud. Arbeidsgiver har et særlig ansvar for å sette IA på dagsorden og skal sammen med de tillitsvalgte sette konkrete mål for IA-arbeidet. IA er en del av HMS - systemet, men først og fremst dreier IA seg om å ha god personalpolitikk i praksis. Selv om en ny IA-avtale kan komme til å kreve nye tilnærmingsmåter, vil fortsatt solid kompetanse og godt samarbeid mellom aktørene i sykefraværsarbeidet være avgjørende for å lykkes. Vel møtt til givende IA-arbeid våren 2010! 2

3 Basiskurs (klikk kursnavn for å gå direkte til presentasjon) B 1: side 4 Grunnleggende forståelse av IA arbeidets intensjon og betydning i virksomheten. B 2: side 5 Grunnleggende kunnskap om arbeidsgivers plikt til systematisk oppfølging av sykmeldte. B 3: side 5 Oppfølgingsplan og dialogmøte som verktøy i oppfølgingsarbeidet. B 4: side 6 Dialog og tilrettelegging øker gravides muligheter for å være i jobb lengst mulig. B 5: side 6 Praktisk rettet kurs om tilrettelegging både i forebyggende og reparerende perspektiv. B 6: Grunnleggende forståelse av IA avtalens idè og intensjon med særlig vekt på tillitsvalgte og verneombuds rolle. side 7 B 7: side 8 Generell og individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, og kunnskap om helsefremmende arbeidsmiljø. B 8: side 8 Tilrettelegging og helsefremmende arbeidsmiljø i offshore-sektoren. Påbyggende kurs P 1: side 9 Viktige nærværsfaktorer og verktøy for å jobbe med nærværsarbeid i virksomheten. P 2: side 9 Tilrettelegging og ergonomi, med særlig vekt på skolen. P 3: side 10 Seniorperspektivet som en viktig del av personalpolitikken. Sentrale punkter i ny pensjonsreform. P 4: side 10 Teknikker for å gjennomføring av en kvalitativ god og målrettet sykefraværssamtale med den ansatte. P 5: side 11 Hvordan møte mennesker med psykiske helseproblemer i arbeidslivet? 3 side 12 side 13

4 Basiskurs 1: Oppstart av IA-arbeidet i virksomheter Obligatorisk basiskurs for alle nye IA-virksomheter. -Hensikt og mål med IA arbeidet i din virksomhet. -IA - En måte å tenke og jobbe på. -IA - Hvordan få det til i praksis. - Grunnleggende forståelse av IA arbeidets intensjon og betydning i virksomheten. - Få kunnskap om hvordan jobbe helhetlig og systematisk med IA i virksomheten. Forelesning og erfaringsdeling. Ledere, IA-kontaktpersoner, tillitsvalgte og verneombud i nye IA-virksomheter. Nytilsatte ledere, IA-kontaktpersoner, tillitsvalgte og verneombud. Det er en fordel å ha lest om inkluderende arbeidsliv på organisasjonenes hjemmeside eller på Nav.no under fanen Arbeidsliv. Andre relevante kurs Tematisk ligger kurset delvis i nærheten av kurset B 6: Roller og oppgaver for tillitsvalgte. Kurskatalogen inneholder flere kurs som det anbefales at ledere, gjerne sammen med tillitsvalgte og verneombud, deltar på. Se for eksempler. Kurset går over 3 enkeltstående dager fra kl kl Det er forventet at det mellom kursdagene arbeides med planlegging og oppstart av IA arbeidet i virksomheten. Inntil 30 NB! Påmeldingen gjelder alle tre dagene. 22. januar 4

5 Basiskurs 2: Sykefraværsoppfølging : Lovkrav i sykefraværsoppfølgingen. Praktisk bruk av sykmeldingsblanketten som verktøy. Arbeidsgivers plikt til systematisk oppfølging grunnleggende forståelse. Forståelse av hvordan sykmeldingsblanketten kan brukes som kommunikasjonsverktøy i sykefraværsoppfølgingen. Forelesning med plenumsdiskusjon. Ledere, HR- medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Link: Inntil 30 (Sandnes) Inntil 20 (Aksdal) Basiskurs 3: Sykefraværsoppfølging i praksis : Arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter. Målrettet oppfølgingsplan - et nødvendig verktøy. Dialogmøtene. Sammen med arbeidstaker skal lederne kunne lage, anvende og justere en målrettet og tidfestet oppfølgingsplan. Forelesning med plenumsdiskusjon og case. Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Link: Andre relevante kurs Kurset bygger på basiskurs 2. Påbyggende kurs Samtalen som verktøy Inntil 30 (Sandnes) Inntil 20 (Aksdal) 5

6 Basiskurs 4: Gravid og på jobb Hvordan forebygge sykefravær hos gravide gjennom dialog og tilrettelegging på arbeidsplassen. Hvilken erfaringer sitter vi med? Eksempler og gode grep i andre virksomheter. Øke kunnskapen om gravides muligheter for å være i jobb lengst mulig. Økt fokus på arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og muligheter for tilrettelegging. Presentasjon, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Daglige ledere, ledere med personalansvar, HR- medarbeidere tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjenesten Inntil 30 Basiskurs 5: Tilrettelegging muligheter og virkemidler Tilrettelegging på arbeidsplassen - muligheter, støttespillere og virkemidler internt og eksternt. Økt forståelse for hvorfor jobbe forebyggende fremfor reparerende ved tilretteleggingsbehov. Kjennskap til plikter og ulike typer støttespillere, virkemidler, herunder NAV Hjelpemiddelsentral sine hjelpemidler og NAV sine ulike økonomiske hjelpemidler. Forelesning med plenumsdiskusjon og eksempler. Gruppearbeid Ledere, personalmedarbeidere, IA-kontaktpersoner, tillitsvalgte og verneombud. : En fordel med kjennskap til sykefraværsoppfølging. : Inntil 40 (Haugesund) Inntil 30 (Sandnes) 6

7 Basiskurs 6: Roller og oppgaver for tillitsvalgte og verneombud i IA-arbeidet Hensikt og mål med IA - avtalen. IA - en måte å tenke og handle på. Tillitsvalgtes roller og oppgaver i IA-arbeidet. Grunnleggende forståelse av IA avtalens idè og intensjon. Hvordan arbeide metodisk med IA i virksomheten. Forelesning og erfaringsdeling. Tillitsvalgte og verneombud i IA-virksomheter. Andre relevante kurs Tematisk ligger kurset nær opp til kurset B 1: Oppstart av IA arbeidet i virksomheter. Annen informasjon Kurskatalogen inneholder flere kurs som det anbefales at tillitsvalgt og verneombud deltar på, gjerne sammen med sine ledere Se for eksempler. Kl Maks deltakerantall Inntil 40 Det er en fordel å kjenne til handlingsplanen for IA arbeidet i egen virksomhet og å lese om inkluderende arbeidsliv på din organisasjons hjemmeside eller på Nav.no under fanen Arbeidsliv. Fra kl kl på kursdagen 21. april vil vi sammen med partene i IA avtalen invitere deltakerne på kurset til en kick off rundt ny IA avtale. Dette vil bli sendt ut i egen invitasjon. 7

8 Basiskurs 7: Forebygging og oppfølging - to sider av samme sak Kurset tar utgangspunkt i det lovverket som gjelder for generell og individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, og gir kunnskap om hva som skal til for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. Kunnskap om arbeidsgivers ansvar, plikter og muligheter når det gjelder forebygging, tilrettelegging og oppfølging. Forelesning med plenumsdiskusjon og case. Daglige ledere, ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud og bedriftshelsetjenesten. Link: Samarbeidspartnere Kurset er et samarbeidstiltak mellom Arbeidstilsynet og Arbeidslivssenteret Inntil 100 (Aksdal) Inntil 30 (Sandnes) Basiskurs 8: Forebygging og oppfølging offshore Kurset er et samarbeid mellom Petroleumstilsynet og NAV Arbeidslivssenter. : Kurset tar utgangspunkt i det lovverket som gjelder for generell og individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, og gir kunnskap om hva som skal til for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. Kunnskap om arbeidsgivers ansvar, plikter og muligheter når det gjelder forebygging, tilrettelegging og oppfølging. Forelesning med plenumsdiskusjon og eksempler. Ledere med personal- og HMS-ansvar, tillitsvalgte, verneombud og IA-kontaktpersoner. : Grunnleggende kunnskap om HMS og oppfølging av sykmeldte. : Inntil 30 8

9 Påbyggende kurs 1: Nærværsarbeid i praksis Påbyggende kurs 2: Muligheter for å tilrettelegge i skolen Presentasjon av teori og erfaringer om hvilke nærværsfaktorer som virker i praksis. Erfaringsutveksling. Innføring i bruk av verktøy for systematisk jobbing med nærværsfaktorer i virksomhetene. Fokus på lederes rolle og ansvar. Økt kunnskap om hva som påvirker arbeidsmiljøet, hva som er viktige nærværsfaktorer og hvordan jobbe med nærværsarbeid i virksomheten. Bevissthet om sammenhengen mellom nærværsarbeid og HMS. Forelesning. Erfaringsdeling. Trening i bruk av verktøy for eget arbeid med nærværsfaktorer. Ledere med personalansvar. Grunnleggende kunnskaper innen sykefraværsoppfølging : Arbeidsgivers og arbeidstakers tilretteleggingsplikter og muligheter. Generelt om tilrettelegging. Kommunal bedriftshelsetjeneste informerer om hva de kan bidra med. Erfaringsutveksling. Generell kunnskap om tilrettelegging og ergonomi. Hva er viktig og hvem kan hjelpe? Forelesning med plenumsdiskusjon og eksempler. Ledere i skolen og SFO, tillitsvalgte og verneombud. IA-kontaktpersoner. : Ingen : Inntil 40 Inntil 30 9

10 Påbyggende kurs 3: Senior-/livsfasepolitikk på dagsorden Hva er senior-/ livsfasepolitikk? Hvorfor fokus på seniorene? Hva handler pensjonsreformen om - sentrale punkter. Hvor finnes informasjon? Økt kunnskap om seniorperspektivet som en viktig del av personalpolitikken. Sentrale punkter i ny pensjonsreform. Hvordan bruke kunnskapen fra kurset i virksomhetene? Presentasjon, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Ledere med personalansvar, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Linker: Maks deltakerantall Inntil 30 Påbyggende kurs 4: Samtalen som verktøy Kurset vil ha fokus på roller, rammer og teknikker, og være rettet mot gjennomføring av en kvalititativ god og målrettet sykefraværssamtale med den ansatte. Trygge ledere i å ta initiativ og gjennomføre en målrettet sykefraværssamtale. Kurset bygger på gjennomgang av praktiske eksempler og rollespill, og knyttes opp til teori om samtaleferdigheter. Ledere med ansvar for sykefraværsoppfølging og personalansvar. Må ha kunnskap om basisopplæringen i sykefraværsarbeidet. Andre relevante kurs B3 Sykefraværsoppfølging i praksis. P5 Alle har en psykisk helse - også på jobb Inntil 40 10

11 Påbyggende kurs 5: Alle har en psykisk helse -også på jobb Arbeid og psykisk helse grunnkurs Arbeidets betydning for den psykiske helsen, tall og fakta. De vanligste psykiske helseplagene. Roller og ansvar. Samtalen som virkemiddel. Tilrettelegging og virkemidler. Økt kunnskap om og trygghet i møte med arbeidstakere som har eller får psykiske helseplager og i forhold til det ansvaret en har som virksomhet. Forelesning, dialog, praktiske eksempler. Ledere med personalansvar, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Kjennskap til grunnleggende lover og regler på HMS og Folketrygden, samt virksomhetens rutiner for sykefraværsoppfølging og tilrettelegging (lunsj kan kjøpes på kursstedet) Inntil 100 (Aksdal) Inntil 40 (Sandnes) 11

12 Nyttige lenker Lenkene peker til nettsteder som enten har egne sider om inkluderende arbeidsliv (IA) eller som på annen måte inneholder relevant IA-stoff. Dette er ingen fullstendig oversikt, og vi innestår heller ikke for innhold og kvalitet på sidene. Vi har begrenset lenkene til å peke til sidene til departementene og partene i arbeidslivet som har inngått Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, samt andre offentlige eller ikke-kommersielle aktører. Arbeidstakerorganisasjoner: LO (Landsorganisasjonen) YS (Yrkesorganisasjonens Sentralforbund) UHO (Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon) Akademikerne Arbeidsgiverorganisasjoner: NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) Spekter HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) KS (Kommunenes Sentralforbund) Departement: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statlige etater/organer: Arbeidstilsynet Statens råd for funksjonshemmede SSB (Statistisk sentralbyrå) Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet er faglig uavhengig, administrativt underlagt Barneog likestillingsdepartementet Forskningsinstitusjoner: Fafo (Forskningsstiftelsen Fafo) SINTEF Afi (Arbeidsforskningsinstituttet) STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) Virksomhetsrettet arbeid : Idébanken inkluderende arbeidsliv - er en del av NAV og gir spørsmål og svar om temaer som berører arbeidsmiljø, sykefravær etc. Publiserer og innhenter informasjon innenfor områder som berører IA-arbeidet. Jobbressurs - nettstedet skal bidra til at arbeidssøkende med funksjonshemning kommer seg ut i jobb, drives av UNGE FUNKSJONSHEMMEDE. Regelhjelp.no - en veiviser i kravene fem statlige etater stiller til din virksomhet (Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn). Arbeidsmiljøsenteret - arbeider med opplæring, informasjon og opplysningsarbeid innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet m.m. I styret er både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner representert. Arbeidslivstelefon er et samarbeid mellom Mental Helse Norge og Arbeidstilsynet. Telefonen er et tilbud til arbeidstakere og arbeidsgivere og har som mål å bidra til nedgang i sykefravær ved å demme opp for konflikter, utstøting og mobbing i arbeidslivet. Organisasjoner/foreninger: SSP (Senter for seniorpolitikk) FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) NHF (Norges Handikapforbund) Rådet for psykisk helse Legeforeningen 12

13 Praktisk informasjon Påmelding: Påmelding skjer ved å følge link under omtalen av hvert kurs. er 2 uker før kursstart. Når påmeldingsfristen er ute, vil det bli sendt en mail til alle deltakere med påminnelse om kurssted og dato. Dersom kurset du ønsker å delta på er fulltegnet, kan du kontakte Arbeidslivssenteret på mail for å stå på venteliste. Vi ber om at det gis informasjon om evt. behov for tilrettelegging på påmeldingsskjemaet. Arbeidslivssenterets kurs er gratis. Servering: På kurs med en varighet på 2-4 timer serveres kaffe/te/vann, samt kjeks o.l. Lunsj kan kjøpes på heldagskursene. Kontaktpersoner: Faglig innhold: Jan Tore Horpestad, tlf Påmelding og praktisk gjennomføring: Greta Bjørklund Olsen, tlf Våre kurssteder: Diakonhjemmet høgskole Vågsgata 40, 4306 Sandnes Bleikemyr Bydelshus Myrullveien 3, 5518 Haugesund Tysværtunet Aksdalvegen 157, 5570 Aksdal Klikk på pilen for å gå til kart og kjørerute Petroleumstilsynet Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger 13

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Nordland

NAV Arbeidslivssenter Nordland NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2012 Kurstilbud for IA-virksomheter Foto: Veronica Vassbotn NAV Arbeidslivssenter Nordland... er klar med vårens IA kurstilbud. Vi er et ressurs og kompetansesenter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

1 NAV Arbeidslivssenter Oslo

1 NAV Arbeidslivssenter Oslo NAV Arbeidslivssenter Oslo 1 NAV Arbeidslivssenter Oslo Styrk din og virksomhetens kompetanse Kurs i inkluderende arbeidsliv Høst 2010 1 2 NAV Arbeidslivssenter Oslo Velkommen til ny kurssesong med NAV

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Hordaland. IA-kurs våren Kurstilbud for IA-virksomheter

NAV Arbeidslivssenter Hordaland. IA-kurs våren Kurstilbud for IA-virksomheter NAV Arbeidslivssenter Hordaland IA-kurs våren 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter VELKOMMEN PÅ KURS! Mye tyder på at endringene i norsk arbeidsliv vil gå enda raskere i årene som kommer. I alle omstillingsprosesser

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

IA-kurs høst 2017 vår 2018

IA-kurs høst 2017 vår 2018 NAV Arbeidslivssenter Hedmark IA-kurs høst 2017 vår 2018 Kurs for IA-virksomheter // Kurs høst 2017/vår 2018 Velkommen til ny kurssesong! NAV Arbeidslivssenter Hedmarks kurstilbud for høsten 2017 og våren

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Kurstilbud førstehalvår 2017

Kurstilbud førstehalvår 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud førstehalvår 2017 Styrk din og virksomhetens kompetanse Foto: Vibeke Brox VELKOMMEN TIL KURS FØRSTE HALVÅR 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr også i år

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Kurstilbud våren 2015

Kurstilbud våren 2015 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud våren 2015 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS VÅREN 2015 NAV Arbeidslivssentret Finnmark tilbyr også i år gratis datofestede kurs for ledere,

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 IA-samarbeidet

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. Kurskatalog halvår

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. Kurskatalog halvår NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurskatalog 2014 2. halvår Innhold Velkommen til ny kurssesong side 3 Bedriftsinternt side 4 Kurstilbud: Helsefremmende arbeidsplasser side 5 Tillitsvalgte og verneombudets

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. IA-kurs våren Styrk din og virksomhetens kompetanse

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. IA-kurs våren Styrk din og virksomhetens kompetanse NAV Arbeidslivssenter Finnmark IA-kurs våren 2018 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMENTIL KURS FØRSTE HALVÅR 2018 NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr åpne kurs for ledere, personalmedarbeidere,

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Sentrale IA-føringer

Sentrale IA-føringer Sentrale IA-føringer IA-konferanse i Bergen 1. februar 2011 Seniorrådgiver Paal Richard Peterson Arbeidsgiverpolitisk avdeling Svar på innsendt spørsmål: Om å levere egenmelding eller sykmelding.. fint

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Kurstilbud andre halvår 2017

Kurstilbud andre halvår 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud andre halvår 2017 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS ANDRE HALVÅR 2017! NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr åpne kurs for ledere, personalmedarbeidere,

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Regjeringer kommer og går; læring og IA består

Regjeringer kommer og går; læring og IA består NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder. Regjeringer kommer og går; læring og IA består Ny IA - avtale 2010-2013 Rådgiver Øyvind Steinklev Dagens tekst Ny IA-avtale; hva skjer? Hva er EGENTLIG et inkluderende

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV NAV Arbeidslivssenter Oslo KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VÅREN 2018 NYTT ÅR, BENYTT MULIGHETEN TIL KOMPETANSEPÅFYLL! Ansatte i IA-virksomheter, i nøkkelroller som HR, tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR IA-ARBEIDET

ARBEIDSBOK FOR IA-ARBEIDET INSPIRASJONS- OG ARBEIDSBOK FOR IA-ARBEIDET I SPEKTER-OMRÅDET 2014-2018 Navn: Virksomhet: Avdeling: FORORD Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Kurs Oslo VÅR2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo

Kurs Oslo VÅR2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Kurs Oslo VÅR2016 Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Velkommen til kurs hos Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo Arbeidslivssenteret i Oslo ønsker deg

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv // Veileder til Samarbeidsavtale om et mer

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter

NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter Foto: Henning Meyer Petersen. Tatt fra Svolvær 1 Velkommen til vårens IA-kurs! NAV Arbeidslivssenter Nordland har i en

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 31. desember 2018 (IA-avtalen)

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 31. desember 2018 (IA-avtalen) Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 31. desember 2018 (IA-avtalen) Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Oslo. IA-kurs høsten Kurstilbud for IA-virksomheter

NAV Arbeidslivssenter Oslo. IA-kurs høsten Kurstilbud for IA-virksomheter NAV Arbeidslivssenter Oslo IA-kurs høsten 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter NY KURSSESONG! NAV Arbeidslivssenter i Oslo ønsker velkommen til ny kurssesong for utvikling av IA-kompetanse. Vi ønsker å

Detaljer