Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren 2010. Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland"

Transkript

1 Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv Våren 2010 Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter NAV Arbeidslivssenter Rogaland Postboks 133 Sentrum 4001 Stavanger Tlf.:

2 Kurs om inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Rogaland tilbyr opplæring innen en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv (IA). Kursene passer for ledere, tillitsvalgte, verneombud, IA- kontakter og HMS - /personalmedarbeidere i virksomheter som har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv (IA - avtale). Våren 2010 har vi flere basiskurs og påbyggende kurs. Kursene gir en god innføring i viktige og grunnleggende temaer innen IA. Basiskurs Basiskursene tilfører kunnskap om hva som minimum må være ivaretatt i enhver IA- virksomhet. Det er en stor fordel å ha gjennomført basiskursene da disse er faglig plattform for påbyggende kurs. Basiskursene omhandler også hva som er viktig for å lykkes med et mer inkluderende arbeidsliv. Påbyggende kurs De fleste påbyggende kurs er i det vesentligste forankret i basiskursene. De andre påbyggende kursene behandler utvalgte tema og er for øvrig forankret i IA- avtalens tre delmål. Kursene er laget etter Hjelp til selvhjelp prinsippet for at det skal være enkelt å kunne gjennomføre tiltak i egen virksomhet. Deltakere som ønsker å kombinere flere kurs vil få en god plattform for praktisk personalarbeid for et mer inkluderende arbeidsliv. Alle våre kurs er kostnadsfrie og ledes av erfarne rådgivere ved arbeidslivssenteret. Avtalen om inkluderende arbeidsliv Den nåværende IA-avtalen utløper 1. mars Partene i arbeidslivet og regjeringen arbeider nå for å utforme en ny IA-avtale. Sykefraværet har vært et sentralt tema i den offentlige debatten i den senere tid. Dette er en utfordring for alle som arbeider for å redusere sykefraværet. Arbeidslivssenteret ønsker å være i front når det gjelder kunnskap om hva som skal til for å oppnå et redusert fravær. Vi vet ennå ikke hva en ny IA-avtale konkret vil inneholde. Kurstilbudet våren 2010 tar utgangspunkt i gjeldende avtale, der visjonen er å gi plass til alle som kan og vil arbeide, samt noen områder som med stor sannsynlighet vil ha en sentral plass i ny IA avtale. For å oppnå resultater må alle spille på lag; både arbeidsgiver, ansatte og tillitsvalgte/verneombud. Arbeidsgiver har et særlig ansvar for å sette IA på dagsorden og skal sammen med de tillitsvalgte sette konkrete mål for IA-arbeidet. IA er en del av HMS - systemet, men først og fremst dreier IA seg om å ha god personalpolitikk i praksis. Selv om en ny IA-avtale kan komme til å kreve nye tilnærmingsmåter, vil fortsatt solid kompetanse og godt samarbeid mellom aktørene i sykefraværsarbeidet være avgjørende for å lykkes. Vel møtt til givende IA-arbeid våren 2010! 2

3 Basiskurs (klikk kursnavn for å gå direkte til presentasjon) B 1: side 4 Grunnleggende forståelse av IA arbeidets intensjon og betydning i virksomheten. B 2: side 5 Grunnleggende kunnskap om arbeidsgivers plikt til systematisk oppfølging av sykmeldte. B 3: side 5 Oppfølgingsplan og dialogmøte som verktøy i oppfølgingsarbeidet. B 4: side 6 Dialog og tilrettelegging øker gravides muligheter for å være i jobb lengst mulig. B 5: side 6 Praktisk rettet kurs om tilrettelegging både i forebyggende og reparerende perspektiv. B 6: Grunnleggende forståelse av IA avtalens idè og intensjon med særlig vekt på tillitsvalgte og verneombuds rolle. side 7 B 7: side 8 Generell og individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, og kunnskap om helsefremmende arbeidsmiljø. B 8: side 8 Tilrettelegging og helsefremmende arbeidsmiljø i offshore-sektoren. Påbyggende kurs P 1: side 9 Viktige nærværsfaktorer og verktøy for å jobbe med nærværsarbeid i virksomheten. P 2: side 9 Tilrettelegging og ergonomi, med særlig vekt på skolen. P 3: side 10 Seniorperspektivet som en viktig del av personalpolitikken. Sentrale punkter i ny pensjonsreform. P 4: side 10 Teknikker for å gjennomføring av en kvalitativ god og målrettet sykefraværssamtale med den ansatte. P 5: side 11 Hvordan møte mennesker med psykiske helseproblemer i arbeidslivet? 3 side 12 side 13

4 Basiskurs 1: Oppstart av IA-arbeidet i virksomheter Obligatorisk basiskurs for alle nye IA-virksomheter. -Hensikt og mål med IA arbeidet i din virksomhet. -IA - En måte å tenke og jobbe på. -IA - Hvordan få det til i praksis. - Grunnleggende forståelse av IA arbeidets intensjon og betydning i virksomheten. - Få kunnskap om hvordan jobbe helhetlig og systematisk med IA i virksomheten. Forelesning og erfaringsdeling. Ledere, IA-kontaktpersoner, tillitsvalgte og verneombud i nye IA-virksomheter. Nytilsatte ledere, IA-kontaktpersoner, tillitsvalgte og verneombud. Det er en fordel å ha lest om inkluderende arbeidsliv på organisasjonenes hjemmeside eller på Nav.no under fanen Arbeidsliv. Andre relevante kurs Tematisk ligger kurset delvis i nærheten av kurset B 6: Roller og oppgaver for tillitsvalgte. Kurskatalogen inneholder flere kurs som det anbefales at ledere, gjerne sammen med tillitsvalgte og verneombud, deltar på. Se for eksempler. Kurset går over 3 enkeltstående dager fra kl kl Det er forventet at det mellom kursdagene arbeides med planlegging og oppstart av IA arbeidet i virksomheten. Inntil 30 NB! Påmeldingen gjelder alle tre dagene. 22. januar 4

5 Basiskurs 2: Sykefraværsoppfølging : Lovkrav i sykefraværsoppfølgingen. Praktisk bruk av sykmeldingsblanketten som verktøy. Arbeidsgivers plikt til systematisk oppfølging grunnleggende forståelse. Forståelse av hvordan sykmeldingsblanketten kan brukes som kommunikasjonsverktøy i sykefraværsoppfølgingen. Forelesning med plenumsdiskusjon. Ledere, HR- medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Link: Inntil 30 (Sandnes) Inntil 20 (Aksdal) Basiskurs 3: Sykefraværsoppfølging i praksis : Arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter. Målrettet oppfølgingsplan - et nødvendig verktøy. Dialogmøtene. Sammen med arbeidstaker skal lederne kunne lage, anvende og justere en målrettet og tidfestet oppfølgingsplan. Forelesning med plenumsdiskusjon og case. Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Link: Andre relevante kurs Kurset bygger på basiskurs 2. Påbyggende kurs Samtalen som verktøy Inntil 30 (Sandnes) Inntil 20 (Aksdal) 5

6 Basiskurs 4: Gravid og på jobb Hvordan forebygge sykefravær hos gravide gjennom dialog og tilrettelegging på arbeidsplassen. Hvilken erfaringer sitter vi med? Eksempler og gode grep i andre virksomheter. Øke kunnskapen om gravides muligheter for å være i jobb lengst mulig. Økt fokus på arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og muligheter for tilrettelegging. Presentasjon, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Daglige ledere, ledere med personalansvar, HR- medarbeidere tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjenesten Inntil 30 Basiskurs 5: Tilrettelegging muligheter og virkemidler Tilrettelegging på arbeidsplassen - muligheter, støttespillere og virkemidler internt og eksternt. Økt forståelse for hvorfor jobbe forebyggende fremfor reparerende ved tilretteleggingsbehov. Kjennskap til plikter og ulike typer støttespillere, virkemidler, herunder NAV Hjelpemiddelsentral sine hjelpemidler og NAV sine ulike økonomiske hjelpemidler. Forelesning med plenumsdiskusjon og eksempler. Gruppearbeid Ledere, personalmedarbeidere, IA-kontaktpersoner, tillitsvalgte og verneombud. : En fordel med kjennskap til sykefraværsoppfølging. : Inntil 40 (Haugesund) Inntil 30 (Sandnes) 6

7 Basiskurs 6: Roller og oppgaver for tillitsvalgte og verneombud i IA-arbeidet Hensikt og mål med IA - avtalen. IA - en måte å tenke og handle på. Tillitsvalgtes roller og oppgaver i IA-arbeidet. Grunnleggende forståelse av IA avtalens idè og intensjon. Hvordan arbeide metodisk med IA i virksomheten. Forelesning og erfaringsdeling. Tillitsvalgte og verneombud i IA-virksomheter. Andre relevante kurs Tematisk ligger kurset nær opp til kurset B 1: Oppstart av IA arbeidet i virksomheter. Annen informasjon Kurskatalogen inneholder flere kurs som det anbefales at tillitsvalgt og verneombud deltar på, gjerne sammen med sine ledere Se for eksempler. Kl Maks deltakerantall Inntil 40 Det er en fordel å kjenne til handlingsplanen for IA arbeidet i egen virksomhet og å lese om inkluderende arbeidsliv på din organisasjons hjemmeside eller på Nav.no under fanen Arbeidsliv. Fra kl kl på kursdagen 21. april vil vi sammen med partene i IA avtalen invitere deltakerne på kurset til en kick off rundt ny IA avtale. Dette vil bli sendt ut i egen invitasjon. 7

8 Basiskurs 7: Forebygging og oppfølging - to sider av samme sak Kurset tar utgangspunkt i det lovverket som gjelder for generell og individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, og gir kunnskap om hva som skal til for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. Kunnskap om arbeidsgivers ansvar, plikter og muligheter når det gjelder forebygging, tilrettelegging og oppfølging. Forelesning med plenumsdiskusjon og case. Daglige ledere, ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud og bedriftshelsetjenesten. Link: Samarbeidspartnere Kurset er et samarbeidstiltak mellom Arbeidstilsynet og Arbeidslivssenteret Inntil 100 (Aksdal) Inntil 30 (Sandnes) Basiskurs 8: Forebygging og oppfølging offshore Kurset er et samarbeid mellom Petroleumstilsynet og NAV Arbeidslivssenter. : Kurset tar utgangspunkt i det lovverket som gjelder for generell og individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, og gir kunnskap om hva som skal til for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. Kunnskap om arbeidsgivers ansvar, plikter og muligheter når det gjelder forebygging, tilrettelegging og oppfølging. Forelesning med plenumsdiskusjon og eksempler. Ledere med personal- og HMS-ansvar, tillitsvalgte, verneombud og IA-kontaktpersoner. : Grunnleggende kunnskap om HMS og oppfølging av sykmeldte. : Inntil 30 8

9 Påbyggende kurs 1: Nærværsarbeid i praksis Påbyggende kurs 2: Muligheter for å tilrettelegge i skolen Presentasjon av teori og erfaringer om hvilke nærværsfaktorer som virker i praksis. Erfaringsutveksling. Innføring i bruk av verktøy for systematisk jobbing med nærværsfaktorer i virksomhetene. Fokus på lederes rolle og ansvar. Økt kunnskap om hva som påvirker arbeidsmiljøet, hva som er viktige nærværsfaktorer og hvordan jobbe med nærværsarbeid i virksomheten. Bevissthet om sammenhengen mellom nærværsarbeid og HMS. Forelesning. Erfaringsdeling. Trening i bruk av verktøy for eget arbeid med nærværsfaktorer. Ledere med personalansvar. Grunnleggende kunnskaper innen sykefraværsoppfølging : Arbeidsgivers og arbeidstakers tilretteleggingsplikter og muligheter. Generelt om tilrettelegging. Kommunal bedriftshelsetjeneste informerer om hva de kan bidra med. Erfaringsutveksling. Generell kunnskap om tilrettelegging og ergonomi. Hva er viktig og hvem kan hjelpe? Forelesning med plenumsdiskusjon og eksempler. Ledere i skolen og SFO, tillitsvalgte og verneombud. IA-kontaktpersoner. : Ingen : Inntil 40 Inntil 30 9

10 Påbyggende kurs 3: Senior-/livsfasepolitikk på dagsorden Hva er senior-/ livsfasepolitikk? Hvorfor fokus på seniorene? Hva handler pensjonsreformen om - sentrale punkter. Hvor finnes informasjon? Økt kunnskap om seniorperspektivet som en viktig del av personalpolitikken. Sentrale punkter i ny pensjonsreform. Hvordan bruke kunnskapen fra kurset i virksomhetene? Presentasjon, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Ledere med personalansvar, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Linker: Maks deltakerantall Inntil 30 Påbyggende kurs 4: Samtalen som verktøy Kurset vil ha fokus på roller, rammer og teknikker, og være rettet mot gjennomføring av en kvalititativ god og målrettet sykefraværssamtale med den ansatte. Trygge ledere i å ta initiativ og gjennomføre en målrettet sykefraværssamtale. Kurset bygger på gjennomgang av praktiske eksempler og rollespill, og knyttes opp til teori om samtaleferdigheter. Ledere med ansvar for sykefraværsoppfølging og personalansvar. Må ha kunnskap om basisopplæringen i sykefraværsarbeidet. Andre relevante kurs B3 Sykefraværsoppfølging i praksis. P5 Alle har en psykisk helse - også på jobb Inntil 40 10

11 Påbyggende kurs 5: Alle har en psykisk helse -også på jobb Arbeid og psykisk helse grunnkurs Arbeidets betydning for den psykiske helsen, tall og fakta. De vanligste psykiske helseplagene. Roller og ansvar. Samtalen som virkemiddel. Tilrettelegging og virkemidler. Økt kunnskap om og trygghet i møte med arbeidstakere som har eller får psykiske helseplager og i forhold til det ansvaret en har som virksomhet. Forelesning, dialog, praktiske eksempler. Ledere med personalansvar, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. Kjennskap til grunnleggende lover og regler på HMS og Folketrygden, samt virksomhetens rutiner for sykefraværsoppfølging og tilrettelegging (lunsj kan kjøpes på kursstedet) Inntil 100 (Aksdal) Inntil 40 (Sandnes) 11

12 Nyttige lenker Lenkene peker til nettsteder som enten har egne sider om inkluderende arbeidsliv (IA) eller som på annen måte inneholder relevant IA-stoff. Dette er ingen fullstendig oversikt, og vi innestår heller ikke for innhold og kvalitet på sidene. Vi har begrenset lenkene til å peke til sidene til departementene og partene i arbeidslivet som har inngått Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, samt andre offentlige eller ikke-kommersielle aktører. Arbeidstakerorganisasjoner: LO (Landsorganisasjonen) YS (Yrkesorganisasjonens Sentralforbund) UHO (Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon) Akademikerne Arbeidsgiverorganisasjoner: NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) Spekter HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) KS (Kommunenes Sentralforbund) Departement: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statlige etater/organer: Arbeidstilsynet Statens råd for funksjonshemmede SSB (Statistisk sentralbyrå) Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet er faglig uavhengig, administrativt underlagt Barneog likestillingsdepartementet Forskningsinstitusjoner: Fafo (Forskningsstiftelsen Fafo) SINTEF Afi (Arbeidsforskningsinstituttet) STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) Virksomhetsrettet arbeid : Idébanken inkluderende arbeidsliv - er en del av NAV og gir spørsmål og svar om temaer som berører arbeidsmiljø, sykefravær etc. Publiserer og innhenter informasjon innenfor områder som berører IA-arbeidet. Jobbressurs - nettstedet skal bidra til at arbeidssøkende med funksjonshemning kommer seg ut i jobb, drives av UNGE FUNKSJONSHEMMEDE. Regelhjelp.no - en veiviser i kravene fem statlige etater stiller til din virksomhet (Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn). Arbeidsmiljøsenteret - arbeider med opplæring, informasjon og opplysningsarbeid innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet m.m. I styret er både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner representert. Arbeidslivstelefon er et samarbeid mellom Mental Helse Norge og Arbeidstilsynet. Telefonen er et tilbud til arbeidstakere og arbeidsgivere og har som mål å bidra til nedgang i sykefravær ved å demme opp for konflikter, utstøting og mobbing i arbeidslivet. Organisasjoner/foreninger: SSP (Senter for seniorpolitikk) FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) NHF (Norges Handikapforbund) Rådet for psykisk helse Legeforeningen 12

13 Praktisk informasjon Påmelding: Påmelding skjer ved å følge link under omtalen av hvert kurs. er 2 uker før kursstart. Når påmeldingsfristen er ute, vil det bli sendt en mail til alle deltakere med påminnelse om kurssted og dato. Dersom kurset du ønsker å delta på er fulltegnet, kan du kontakte Arbeidslivssenteret på mail for å stå på venteliste. Vi ber om at det gis informasjon om evt. behov for tilrettelegging på påmeldingsskjemaet. Arbeidslivssenterets kurs er gratis. Servering: På kurs med en varighet på 2-4 timer serveres kaffe/te/vann, samt kjeks o.l. Lunsj kan kjøpes på heldagskursene. Kontaktpersoner: Faglig innhold: Jan Tore Horpestad, tlf Påmelding og praktisk gjennomføring: Greta Bjørklund Olsen, tlf Våre kurssteder: Diakonhjemmet høgskole Vågsgata 40, 4306 Sandnes Bleikemyr Bydelshus Myrullveien 3, 5518 Haugesund Tysværtunet Aksdalvegen 157, 5570 Aksdal Klikk på pilen for å gå til kart og kjørerute Petroleumstilsynet Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger 13

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer