NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal"

Transkript

1 IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Romsdal vgs inngikk avtale v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs og kompetansesenter - gir veiledning på organisasjonsnivå (systemrettet arbeid) - kurs og opplæring - vanskelige enkeltsaker - tverrfaglig kompetanse Kan kontaktes av ledere/personal, tillitsvalgte og verneombud. Inviter oss gjerne til samlinger for personal/ledere, samlinger for tillitsvalgte og samlinger for verneombud. Infomøter for ansatte. Inviter oss gjerne som gjest i AMU, og ved tilsyn fra arbeidstilsynet. Alle IA-virksomheter har egen rådgiver ( kontaktperson) NAV Arbeidslivssenter på nett IA, Side 2 1

2 Hvorfor IA-avtale? Samfunnets behov for arbeidskraft Demografisk utvikling Stadig flere går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger (alderspensjon, uførhet) Økende utstøting fra arbeidslivet grunnet sterkere krav til effektivitet. Vi er en frisk befolkning med høyt sykefravær Inkludere personer som ønsker å jobbe, hindre utstøting. Gjennom intensjonsavtalen har myndighetene og partene i arbeidslivet forpliktet seg til å bidra til å snu denne utviklinga. IA, Side 3 IA: Et særnorsk fenomen IA, Side 4 2

3 Trepartssamarbeidet Arbeidsgiver INDIVID SYSTEM Arbeidstaker Myndighetene (NAV) IA, Side 5 Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, = forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 3

4 Samarbeidsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv IA er et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide. Arbeidslivet skal ha rom for personer med midlertidig eller varig redusert funksjonsevne og seniorer i arbeidslivet. Men også arbeidstakere i ulike livsfaser et fokus på hele personalpolitikken Virksomhetenes målsettinger Delmål 1: Sykefravær Utarbeide aktivitetsmål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen. Delmål 2: Personer med redusert funksjonsevne a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, for å hindre frafall fra arbeidslivet. b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som Arbeids- og velferdsetaten har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeidsog funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. IA, Side 8 4

5 Virksomhetenes målsettinger Delmål 3: Avgangsalder Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. IA, Side 9 Gode verktøy forbeholdt IA virksomheter Rettigheter/virkemidler Egen rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter Forebygging- og tilretteleggingstilskudd individ eller system Tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten Utvida bruk av egenmelding Tilgang til kurs nav.no IA, Side 10 5

6 Eks.: Hvordan kan dere bruke oss Som gjest i AMU alltid eller ved aktuelle saker/ tema eller når vi har nytt å informere om I samlinger for tillitsvalgte, ansatte og ledere Ved tilsyn fra Arbeidstilsynet når arbeidsmiljø er tema Til å bistå i analyse av nåsituasjon og planarbeid Kurs/ opplæring (best erfaring der ledelse og tillitsvalgte og vernetjeneste deltar sammen). Be om råd og veiledning i enkeltsaker (ikke personalsaker). Både egne ansatte og ved rekruttering av personer som står utenfor arbeidslivet IA, Side 11 Suksessfaktorer Forankring Toppledelsen må eie og ville dette Tillitsvalgte og verneombud er med i partsamarbeid (som likeverdige partnere) Informasjon, eierskap og deltakelse Handlingsplan med målsetting og tiltak Bevissthet i virksomhetene om NÅ-situasjonen Hvor vil vi og hva er våre ambisjoner så konkret som mulig Strategi ulike tiltak for å nå målene IA, Side 12 6

7 Samarbeid viktig for å lykkes Gode møteplasser der IA/ HMS er tema To ganger i året skal IA/HMS være tema i eget møte med tillitsvalgte på virksomhetsnivå Inviter IA kontaktperson IA, Side 13 Pause IA, Side 14 7

8 Aktørene i det inkluderende arbeidslivet på virksomhetsnivå Arbeidsgivers forpliktelser Arbeidstakers forpliktelser Tillitsvalgt og verneombud BHT Arbeidsgivers forpliktelser Være tett på sine ansatte følge opp etter sykefraværet er et faktum Ha arbeidsmiljø/ia/hms på dagsorden- forebyggende Sørge for at det jobbes målrettet og langsiktig Ha gode rutiner og systemer Sørge for medvirkning og involvering ( tv og vo) Ha minimum 2 møter i året der IA er en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid ( ledelse, tv og vo ) Felles opplæring bør inngå for å oppnå en omforent forståelse for IA / HMS arbeidet IA, Side 16 8

9 Tilretteleggingspliktens omfang Individuell tilrettelegging, jf arbeidsmiljøloven Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje el.l. skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. AML 4-6 gjelder uavhengig av IA avtale eller ikke. Presisert i IA avtalens pkt 3 IA, Side 17 Arbeidstakers forpliktelser Gi beskjed dersom noe på arbeidsplassen eller i arbeidssituasjonen må endres Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø Svare på arbeidsmiljøundersøkelser Si fra dersom fravær har sammenheng med arbeidssituasjonen Lete etter alternative løsninger Opplyse om funksjonsevne og prøve ut tilrettelagt arbeid Medvirkningsplikten IA, Side 18 9

10 Tillitsvalgt og verneombud sine forpliktelser Tillitsvalgt: Bidra til god dialog og gode holdninger, være pådriver for IA/arbeidsmiljøarbeidet, være med i utforming av planer/ tiltak, etterspørre arbeidet, skaffe seg kompetanse, ha tema på dagsorden på medlemsmøter og lignende Verneombud: 40-timers kurs, IA-kurs, være med i utforming av planer/tiltak, si fra dersom noe må forbedres, delta på arena der IA/hms/arbeidsmiljø diskuteres, Kjernespørsmålet til verneombudet: hva vil dette bety for arbeidsmiljøet? IA, Side 19 Helsefremmende arbeidsplasser Har et mål om at arbeidsplassen skal bidra positivt til arbeidstakernes helseutvikling, og har et bevisst forhold til at både virksomhetens strukturelle(organisatoriske) og kulturelle faktorer må dra i samme retning, og at ledelse handler mye om å sørge for det. Her har vi ALLE et ansvar. Monter Helsefremmende arbeidsplass film IA, Side 20 10

11 HVA KAN DU SELV GJØRE FOR Å SKAPE EN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASS? Hva kan jeg bidra med? Opplevelse av balanse Kjenne faresignalene Ta vare på egen helse Være en god kollega Holde meg orientert om hva som skjer på arbeidsplassen Støtte opp under tiltakene som iverksettes Dialog med leder/ medarbeidere IA, Side 21 MARIT BREIVIK: Vv «INGEN FORTJENER ET BEDRE LAG ENN DET DE ER VILLIGE TIL Å VÆRE MED PÅ Å SKAPE SELV» IA, Side 22 11

12 Nye regler for oppfølging av sykemeldte fra 1. juli Tidsakse Uke 52 Dag 1 Dag 9 Uke 4 Uke 7 og 8 Uke 26 Grønt lys I arbeid Gult lys I faresone Kontakt FOREBYGGE Fysisk Psykososialt Organisasjonskultur Ledelse Kommunikasjon Konflikthåndtering m.m. Sykmelding fra lege Individuell oppfølgingsplan - sendes også lege Dialogmøte 2 Dialogmøte 1 (NAV) arbeidsgiver Dialogmøte 3 Sykepenger slutt Fortsatt ytelse fra NAV 66% Aktivitetsplikt IA, Side 24 12

13 Hvor kan dere få tips, hjelp og svar på spørsmål? Raskere tilbake-telefonen for arbeidsgivere: NAV kontoret i din kommune NAV Kontaktsenter pensjon: Nettside til Nav Arbeidslivssenter NAV Arbeidslivssenter på nett IA, Side 25 13

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer