P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: Fra kl Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 10 Følgende medlemmer møtte på møtet: LIV SOLVEIG ALFSTAD, JARLE SNEKKESTAD, MARIT STRANDE, BJØRN SAUR, ANNE LISE OLSEN, WENCHE EIMANN, VIBEKE BJØRKELI Andre: RAGNHILD GRAVEM, HMS-rådgiver COR ENSINK, Vestoppland Bedriftshelsetjeneste NORDRE LAND KOMMUNE, Arbeidsmiljøutvalget, den 4. mars

2 SAK NR.: 13/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. SAK NR.: 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA Protokoll fra godkjennes. SAK NR.: 15/12 REVISJON AV IA HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er tidligere behandlet av Attføringsutvalget i samarbeid med hovedtillitsvalgte og kommunalsjef HR. Fra drøftingene i møtet: Det er en utfordring å ha mål om lavere sykefravær samtidig som vi skal ansette flere med nedsatt funksjonsevne. NLK tilrettelegger for mange med redusert arbeidsevne. Pr. i dag har vi 52 ansatte med fritak fra arbeidsgiverperioden. Vi har meget gode ordninger for tilrettelegging og arbeidsutprøving, både egne ansatte og eksterne søkere. Vi må ha mer fokus på forebygging, ha dialogmøter med ansatte som er i fare for å bli sykmeldt. Nærhet til lederne og mulighet for å se sine ansatte er en forutsetning for å få ned sykefraværet. Vi skal ha målsetting om medarbeidersamtaler hvert år. I 2012 har ca 8% av mulige seniorer tatt pensjon. AMU vedtar en målsetting om å videreføre nivået for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Både ordfører og HTV for Fagforbundet foreslo å ha en ny gjennomgang av arbeidsgiverpolitikken, der de ansatte jobber med betydningen av verdiene Åpen, offensiv og ansvarlig. Rådmannen støttet dette initiativet. 1. IA handlingsplan vedtas med følgende justeringer: Delmål 2: videreføre nivået for sysselsetting. Delmål 2: A.2 når det er mulig strykes Delmål 1.B.5 2% av det totale sykefravær..

3 SAK NR.: 16/12 BUDSJETT Ordfører Liv Solveig Alfstad orienterte. Budsjettforslaget tas til orientering. SAK NR.: 17/12 ORIENTERINGSSAKER Sykefravær 3.kv 8,1% ( 7,7% 2011) Omstillingsprosjekt. Saman om ein betre kommune. Søknad sendt. Utbygging barnehage Rådmann Jarle Snekkestad orienterte om framdriften. Mal for SHA-plan i byggeprosjekter Informasjonen tas til orientering. SAK NR.: 18/12 MØTEPLAN 2013 Møteplan for 2013: Mandag 11. februar Mandag 22. april Mandag 09. september Mandag 18. november Det kan forekomme endringer. SAK NR.: 19/12 EVENTUELT Endringer i AMUs sammensetning.

4 AMU tar til etterretning at Marit Strande går inn som fast arbeidsgiverrepresentant etter Kjetil Holmen. Arbeidsgiver velger ny vara representant. Arbeidstakerorganisasjonene velger nye representanter etter Anne Beathe Bakken og Hilde Skjellerud.

5 NORDRE LAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER/ IA-MÅLSETTINGER Overordnet mål: Forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Dette innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. 2. Mål for Nordre Land kommune: Nordre land kommune har på grunnlag av IA-avtalen fastsatt egne mål beskrevet i tre delmål: Redusert sykefravær/styrket nærvær Videreføre nivået på sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Økt avgangsalder Delmål 1 : Redusert sykefravær/styrket nærvær A.Vi har en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker både om forebyggende tiltak og i selve sykefraværsoppfølgingen. 1. Bedriftshelsetjenesten benyttes aktivt av ledere og arbeidstakere, både for å følge opp og forebygge. 2. Arbeidstakere er selv aktive for å ha en god dialog med sin leder og medvirker til gode løsninger. 3. Arbeidsgiver og arbeidstaker lager oppfølgingsplaner senest innen 4 uker, og gjennomfører dialogmøter 1, deltar i dialogmøte 2 og gjennomfører oppfølgende dialogmøter der det er nødvendig. 4. Attføringsutvalget holder møtene sine i enhetene, der nærværsfaktorer, sykefraværsoppfølging etc. drøftes med lederne. 5. Bedre samarbeid med sykmelder, ATU har to faste samarbeidsmøter med fastlegene i året. B Innen utgangen av 2015 har Nordre Land kommune et nærvær på minst 92%. 1. Gjennomfører lederutvikling. 2. Gjennomfører medarbeidersamtaler hvert år. 3. Arbeidsprosesser forbedres ved bruk av Lean som arbeidsform. 4. Gjennomfører tidsavgrensede prosjekter gjennom deltakelse i utviklingsprogrammer. 5. Bruk av egenmeldinger er økt til 2% av det totale sykefravær 6. Gradert sykmelding tas i bruk tidlig i sykefraværsperioden -mål: 30 %. 7. Arbeidsgiver tilrettelegger gode attraktive tilbud for fysisk aktivitet.

6 8. Mange enheter tilrettelegger for trim på arbeidsplassen. 9. Ansatte tar ansvar for egen helse, og deltar i fysisk aktivitet. 10. Vi tilbyr røykeavvenningskurs hvert år i samarbeid med bht. 11. Vi har god score på miljøindikatorer i medarbeiderundersøkelsene. Delmål 2: Videreføre nivået på sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne A.Vi attfører egne ansatte gjennom gode oppfølgingsprosedyrer, både arbeidstakere som er syke og arbeidstakere som står i fare for å bli syke. 1. Alle ledere kjenner og benytter virkemidlene i IA-avtalen. 2. Alle enheter benytter tilretteleggingsmidler.. 3. Det tilrettelegges på egen arbeidsplass, med fysiske hjelpemidler, endrede oppgaver eller annet. 4. Enhetene samarbeider godt for å følge opp og tilrettelegge for ansatte som må prøve annet arbeid. 5. Godt samarbeid med NAV for å gi våre arbeidstakere mulighet til arbeidstrening og utprøving ved eksterne arbeidsplasser. B. Nordre Land kommune stiller til disposisjon IA-arbeidsplasser for å ta imot eksterne personer på utprøving, organiseres gjennom sysselsettingskoordinator 1. Vi gir tilbud om arbeidsutprøving i avdelinger der dette er mulig. 2. Sysselsettingsgruppa og prosjekter i deres regi tilbyr utprøvingsplasser 3. Utprøvingsarbeid med lønnstilskudd fra NAV Delmål 3 : Økt avgangsalder A.Nordre Land kommune viderefører sin livsfasepolitikk/retningslinjer for seniortiltak 1.Livsfaseperspektivet inngår i kommunens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet B. Ansatte ønsker å stå i arbeid utover fylte 62 år. Måltall: 80% av 62-åringene fortsetter i arbeid 1. Avgangsalder er tema i medarbeidersamtalen ( etter fylte 60år ) 2. Det inngås avtaler om seniortiltak med arbeidstakere over 62 år i tråd med hovedmålsettingen Konkrete tiltak: Personalseminar ( ledere, verneombud og tillitsvalgte) der IA-arbeid er tema minst2 g pr år Faste personalmøter der IA arbeid er tema Medarbeidersamtaler årlig Samarbeidsmøte med Attføringsutvalget (ATU) og fastlegene 2 g pr år Møte i ATU 1 g pr mnd

7 Opplæring/ Introduksjonsdag for alle nyansatte Opplæringsprogram/ sjekkliste for nye ledere Lederutvikling og coaching( HMS-grunnkurs, Kommunikasjon for ledere og andre samlinger) Handlingsplanen evalueres årlig ved gjennomgang i personalseminar før behandling i ATU og AMU. Vedtatt i AMU

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon ÅRSMELDING FOR 2014 - PERSONALAVDELINGEN Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer