P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: Fra kl Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 10 Følgende medlemmer/varamedlemmer møtte på møtet: LIV SOLVEIG ALFSTAD, JARLE SNEKKESTAD, BJØRN SAUR, INGER BERIT HEIMDAL, WENCHE EIMANN, VIBEKE BJØRKELI, ANNE LISE OLSEN Andre: VESTOPPLAND BHT, COR ENSINK SEKRETÆR RAGNHILD GRAVEM NORDRE LAND KOMMUNE, Arbeidsmiljøutvalget, den 18. april

2 SAK NR.: 1/13 INNKALLING OG SAKSLISTE - GODKJENNING Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. SAK NR.: 2/13 PROTOKOLL FRA AMU MØTE Protokoll fra AMU enstemmig godkjent. SAK NR.: 3/13 ÅRSRAPPORT VESTOPPLAND BEDRIFTSHELSETJENESTE Årsrapporten tas til orientering. SAK NR.: 4/13 ÅRSMELDING HMS Behandling: Innspill til endringer: Retting av datoer, korrekt antall voldshendelser, omskriving av pkt. om oppfølging av handlingsplan for interntilsyn i barnehagene, retting i pkt. om vår største trussel mot HMS. Avstemning: Årsmelding for HMS vedtas med endringsforslag/rettinger. Årsmelding HMS vedtas med nevnte rettinger (se vedlegg). SAK NR.: 5/13 REVISJON AV RUTINER VED VOLD OG TRUSLER Behandling: Antall trusler og voldshandlinger er økende. Det gis behov for å gjøre en justering av gjeldende rutiner ved vold og trusler for å sikre god forebygging ved Risikovurderinger og opplæring. Det må sikres god oppfølging etter hendelsen. De reviderte rutinene ved vold og trusler vedtas.

3 SAK NR.: 6/13 ORIENTERINGER 1. Sykefravær 2. Prosjekter Status barnehagebygging v/rådmannen Status Lean: oppstart plan/næring, faggruppe SIF m/politisk sekretariat Saman om en betre kommune i gang; tema kompetanse og rekruttering. Tatt til orientering. SAK NR.: 7/13 AMU - NYE VARAMEDLEMMER Laila Nereng oppnevnes som vararepresentant for Marit Strande. Vararepresentant for Wenche Eimann er ikke oppnevnt. SAK NR.: 8/13 EVENTUELT Vibeke Bjørkeli fremmet følgende forslag: Informasjon om smitteforebygging sendes ut om høsten før influensasesongen.

4 kr9 Nordre Land Kommune Intern årsrapport HMS-arbeid år 2012 Rapporten skal behandles i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), og oppbevares i bedriften som en dokumentasjon på systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i driftsåret. Rapporten sendes ikke inn til Arbeidstilsynet. ARBEIDSMILJØUTVALG Daglig leder 2012: Rådmann Jarle Snekkestad Utvalget har 10 medlemmer, 5 fra arbeidsgiversiden, 5 fra arbeidstakersiden: Jarle Snekkestad, Inger Berit Heimdal, Liv Solveig Alfstad, Bjørn Saur, Kjetil Holmen(l.halvår) Marit Strande (2.halvår) Wenche Eimann ( leder), Anne Beathe Bakken, Vibeke Bjørkeli, Anne Lise Olsen, Trine Stensrud Alle har gjennomført HMS opplæring, unntatt en. Verne og helsepersonale (HMS-rådgiver og Land BHT )deltar i AMU møter. Det er avholdt 4 møter. AMU har Attføringsutvalg med AKAN som underutvalg. Attføringsutvalget har hatt 11 møter. Alle møtene er holdt rundt i enhetene. AKAN utvalget har ikke hatt noen saker. Hovedverneombud: Wenche Eimann 28 verneombud.: Se liste på Intranett HMS kap 4.5 SAKER I AMU Årsrapport med sykefravær, skader og arbeidsmiljøtiltak. Rutiner for intern omplassering pga nedsatt arbeidsevne og rutiner for arbeidstrening for eksterne personer. IA handlingsplan Budsjett Utbygging Dokka barnehage Orienteringssaker: - KKP - Sykefravær -LEAN Se protokollene på Internett/kommunens hjemmeside, politiske saker AMU

5 ANDRE AKTIVITETER INNEN HMS ARBEIDET: Handlingsplan for HMS-arbeid er utarbeidet / rullert i de fleste enheter. Periodisk planleggingsmøte med bedriftshelsetjenesten er gjennomført, se årsrapport fra Vestoppland Bedriftshelsetjeneste. Vestoppland bedriftshelsetjeneste har avgitt årsrapport. Vi har brukt Vestoppland BHT (818 timer+kurs) og NAV Arbeidslivssenter aktivt i vårt HMS arbeid. Risikovurdering(er) I tillegg til risikovurderinger gjennomføres det inneklimamålinger, arbeidsmiljøkonferanser, gruppesamtaler og enkeltsamtaler med sykmeldte. Det utarbeides handlingsplaner etter risikovurderinger og arbeidsmiljøkonferanser. Det er gjennomført vernerunder; resultatet av vernerundene føres i handlingsplaner for HMS arbeid. Stoffkartotek. Eco online elektronisk stoffkartotek Byggesaker: Øygardsjordet og Furulund, Dokka Barnehage. Annet : Møte med verneombud, tillitsvalgte og personalledere: Vår 2012 med tema IA arbeid, HMS, Hjerne og rus,kriminalitet og rusforebygging,lean, informasjonssikkerhet, arbeid med lærlinger Høst.2012 med tema: Hovedavtalen, IA arbeid-ny handlingsplan, Likestilling, EK- Retningslinj er (telefonreglement) Gjøvikregionens Helse og miljø tilsyn har hatt tilsyn i følgende barnehager i 2012: Solheim, Øygardsjordet, Skogvang og Dæhli. Internt tilsyn i alle barnehager høsten 2011, handlingsplaner etter tilsynet er fulgt opp i Gjøviksregionenes Helse og miljøtilsyn hadde tilsyn i skolene 2011, handlingsplaner etter tilsynet er fulgt opp i Grunnopplæring arbeidsmiljø med 3 deltakere. ULYKKER/SYKDOMMER Personulykker: Det har ikke vært noe alvorlige ulykker i Skader med medisinsk behandling er registrert, noen med langvarig sykefravær. Uhell har skjedd både på arbeidsstedet og på vei til og fra. Ansatte: 26 Skolebarn: 45 Barnehagebarn: 7 Vi har hatt 2 alvorlige trusselepisoder. Sykefravær: Bedriften har godt system for oppfølging av sykmeldte. Totalt sykefravær i året 9,6 %. Vi tilrettelegger for mange ansatte med nedsatt arbeidsevne. 52 ansatte har fritak fra arbeidsgiverperioden ( pr nov 2012)

6 10 ansatte er omplassert til annet arbeid. 10 personer reduserte sin stilling pga uførhet 4 personer sluttet med uførepensjon ( år) Vår storste trussel mot helse, milja og sikkerhet : Oppgavene er økende i forhold til tidsrammene. Det er utfordrende å skaffe tilstrekkelig antall kompetente vikarer innenfor omsorg og barnehage. Økende utagerende adferd, vold/trusler innen omsorg, miljøarbeidertjenester og skole. Vedlegg: Årsrapport fra Vestopp1and bedriftshelsetjeneste Ikke vedlagt: Årsmeldinger fra resultatenhetene Årsrapporten er godkjent i AMU den For arbeidsgiver Hovedverneombud Jarle Snekkestad Wenche Eimann

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2011 Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF HAMU sak 03/12 Årsmelding for Hovedarbeidsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Anne M. Reksten (HMS koordinator) Versjon: 1.0... Dato: 23.01.2012...

Detaljer

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03.

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03. MøteinnkaWng leder Grethe-Marit Trulsen Nore og Uvdal kommune, 27-02-14 Vararepresentantene blir kontaktet hvis de skal møte. 31024021/92021103; e-post: hilde.tingdal.robech(nore-og-uvda1.kommune.no Hvis

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014 ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 1 HANDLINGSPLAN HMS 2014 - ALTA KOMMUNE 1. INNLEDENDE DEL - FAKTA 1.1. FØRINGER Alta vil Arbeidsgiverpolitisk dokument Virksomhetsplan

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.03.2014 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 30.11.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. november 2012 kl. 9-12 i Kollegierommet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HMS årsrapport 2014 1

HMS årsrapport 2014 1 HMS årsrapport 2014 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder og verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU og AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten... 4 3 HMS-handlingsplan

Detaljer

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg 1 REFERAT Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg Møtetype: AMU møte nr. 3 2010 Møtedato: 30.09.10 Møtested: Kokstad, styrerom 1. etg. Neste møte 25.11.10 Deltakere: Bedriftsrepresentanter: Leif Helge Eriksen

Detaljer

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Pålegg 1 4 Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Systematisk: 1. Vernerunde foretas minst 1 gang i året. Ved behov, foretas flere. 2. Vernerunden gjennomføres av Rektor, Verneombud, byggdrift

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer