HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen

2 BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en revidert intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv som gjelder ut Som et resultat av dette har Sørum kommune utarbeidet en ny samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter. I februar 2011 signerte rådmann Marius Trana ny samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er at virksomhetene i Sørum kommune jobber systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet. Ved å forplikte seg til samarbeid med NAV Arbeidslivssenter får kommunen rettigheter som er forbeholdt IA-virksomheter: Egen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter som bistår med både råd og veiledning, samt aktiv deltakelse i oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid Tilretteleggingstilskudd fra NAV Honorar til bedriftshelsetjenesten Utvidet bruk av egenmelding Disse rettighetene har hatt stor betydning for Sørum kommunes HMS-arbeid de siste årene. Hensikten med den foreliggende handlingsplanen er å beskrive planlagte tiltak og satsningsområder rettet mot delmålene i den nye avtalen. Tiltakene er beskrevet under de tre delmålene i IA-avtalen.

3 DELMÅL 1 i IA-avtalen Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. Tiltak og målsettinger i Sørum kommune: 1. Mål om reduksjon i sykefraværet Sørum kommune arbeider aktivt med sykefraværet blant sine arbeidstakere. I kommunens Handlingsprogram med økonomiplan for er gjennomsnittlig sykefravær på 7 % satt som ambisjonsnivå/ønsket resultat. 2. Tilretteleggingsutvalget Kommunens tilretteleggingsutvalg skal videreføre sitt arbeid med å bistå ledere og medarbeidere i oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet. Tilbakemeldingene fra de som har benyttet seg av utvalget er svært god, og samarbeidet mellom NAV Arbeidslivssenter, Fagforbundet lokalt og personal- og organisasjonsavdelingen fortsetter å gi resultater. I 2010 ble det behandlet 18 saker. Det er mål om å behandle minst 20 saker i Alle saker som meldes inn til utvalget skal behandles. 3. Sykefraværsprosjektet I begynnelsen av 2010 fattet Kommunestyret vedtak om at prosjektarbeidet rettet mot å redusere sykefraværet i kommunen skulle videreføres. Statusrapport per viser at flere av målsettingene er nådd, derav reduksjon i sykefraværet, utarbeidelse av retningslinjer for oppfølging av gravide medarbeidere, fortsettelse av arbeidet i tilretteleggingsutvalget, videreføring av samarbeidsmøtene med NAV og gjennomføring av årlig møte med allmennlegeutvalget. Flere av deltakervirksomhetene i prosjektet har arbeidet aktivt og målrettet med å iverksette tiltak rettet mot å øke nærværet og redusere sykefraværet hos sine medarbeidere. 4. Samarbeidsmøter med NAV Samarbeidsmøtene mellom personal- og organisasjonsavdelingen, NAV Sørum og NAV Arbeidslivssenter er en viktig arena for drøftning av vanskelige

4 enkeltsaker og for planlegging av forebyggende tiltak i kommunen. Målet er at det skal gjennomføres faste samarbeidsmøter hver 4. uke. 5. Gjennomgang av sykefraværsrutiner Sørum kommune skal ha en gjennomgang av egne sykefraværsrutiner i løpet av Dette innebærer at alle dokumenter, skjemaer og retningslinjer knyttet til sykefravær og oppfølgingsarbeid skal oppdateres i henhold til endringer i lovverket, samt de erfaringer som er gjort internt i kommunen. Høsten 2011 vil det i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter bli utarbeidet et opplæringstilbud for ledere knyttet til lovendringer og oppdaterte rutiner. 6. Retningslinjer for oppfølging av gravide medarbeidere. Det arbeides kontinuerlig med å utarbeide hjelpemidler og retningslinjer som skal bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for medarbeidere i Sørum kommune. Med bakgrunn i prosjektet Gravide i arbeid lengst mulig har det i 2010 blitt utarbeidet oppfølgingsrutiner for gravide medarbeidere til bruk i den enkelte virksomhet. Hensikten er å bistå ledere i å tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at gravide medarbeidere ikke hindres i å fortsette i arbeid. Dette er et viktig steg i forhold til IA-avtalens målsetning om å kartlegge og følge opp grupper som står i fare for å bli utstøtt av arbeidslivet. I 2011 vil formidling av rutinene gjennom den fastlagte HMS-opplæringen være et sentralt mål. 7. HMS-kurs Det skal gjennomføres HMS-kurs for ledere og veneombud i kommunen i samsvar med bestemmelsene i AML 7-4. Målet er at verneombud får 40 timers obligatorisk kurs, mens virksomhets- og enhetsledere får 15 til 22,5 timers kurs.

5 DELMÅL 2 i IA-avtalen Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres. Tiltak og målsettinger i Sørum kommune: 1. Arbeidspraksisplasser Innrapporteringer viser at 10 personer, i regi av NAV, deltar på arbeidsrettede tiltak i Sørum kommunes virksomheter på nåværende tidspunkt. Erfaringer fra virksomhetene er positive. Det settes som mål at Sørum kommune til enhver tid skal ha to personer på denne typen tiltak. 2. Tilretteleggingsutvalget En av hovedhensiktene med tilretteleggingsutvalget er at sykmeldte medarbeidere som ikke kan fortsette i egen stilling skal få mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne andre steder i kommunen. Utvalget har god oversikt over hvilke muligheter som eksisterer internt og kan dermed fasilitere eventuelle omplasseringer dersom det er hensiktsmessig. DELMÅL 3 i IA-avtalen Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Tiltak og målsettinger i Sørum kommune: 1. Seniortiltak Formålet med kommunens seniortiltak er å motivere medarbeidere som ønsker å fortsette i arbeid fremfor å velge tidligpensjonering. Fra fylte 62 år kan medarbeider i 100 % stilling søke om ordningen 100 % lønn og 90 % arbeid. Ordningen omfatter inntil 22 dager i året som kan tas ut med enten en halv fridag per uke, eller en hel fridag annenhver uke. I 2010 var det 21 av 31 (68%) medarbeidere benyttet seg av dette tiltaket. De fleste har inngått avtalen det året de fylte 62 år, og av disse er en betydelig andel fortsatt i arbeid etter 64 år.

6 I tillegg kan medarbeidere kan fra fylte 62 år innvilges seniortilskudd på opptil kr Tilskuddet gis etter en vurdering foretatt av nærmeste leder. 2. Tilbud og rettigheter for seniorer I Sørum kommunes arbeidsreglement er det understreket at seniorer har lik rett til ledige stillinger og kompetansetiltak som yngre medarbeidere. Ledere som ønsker å tre ut av lederstilling kan vurderes for rådgiverstilling fra fylte 60 år. Samtidig har kommunen et mål om at det skal gjennomføres seniorkurs annethvert år for medarbeidere som har fylt 60 år. 3. Deltakelse i seniorprosjekt Sørum kommune har deltatt på et prosjekt i regi av Kommunenes Sentralforbud som omhandler seniorpolitikk i det offentlige. Hensikten er å se nærmere på effekten av ulike satsninger og tiltak som er iverksatt for å holde seniorer i arbeid innenfor kommunale virksomheter. Sørum kommune har opprettet en arbeidsgruppe som skal analysere resultatene fra dette prosjektet når de foreligger i juli Dette vil så inngå i en evaluering av kommunens seniortiltak.

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2013 MED IA-HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INKLUDERENDE ARBEIDSLIV... 1 Sykefravær... 1 Pensjon... 2 Handlingsplan for IA-avtalen 2014... 4 Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer