IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune"

Transkript

1 IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell Trine Samuelsberg 1

2 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen - Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1.mars desember 2013 ( IA-avtalen) 2

3 Hvorfor en IA-avtale? Et stigende sykefravær En stadig eldre arbeidsstokk Lange utdanningsløp Tidlig pensjonering Økende grad av uføre 3

4 Det sammenklemte arbeidslivet år Pensjonert Pensjonert 25 år 45 år Arbeid Arbeid 35 år 20 år Utdanning Utdanning 25 år Levealder: 75 år Levealder: 85 år Kilde: NHO/SSB 4

5 Da sykelønnsordningen ble innført i

6 Har vi fremdeles råd? 6

7 Tapte årsverk 7

8 Partene i IA-avtalen Staten Arbeidstaker Arbeidsgiver Trepartsamarbeid m/ tre likeverdige parter vilje innsats ansvar 8

9 9

10 Overordnet mål for IA-avtalen Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet 10

11 IA-avtalens tre delmål Delmål 1: Redusere sykefraværet med 20 % Sykefraværet nasjonalt skal ikke overstige 5,6% Delmål 2: Rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet Delmål 3: Øke yrkesaktiviteten etter fylte 50 år Yrkesaktivitet etter 50 år skal forlenges med 6 måneder sammenlignet med

12 Den nye IA-avtalen Et økt fokus på arbeidsgivers ansvar for forebygging og tilrettelegging Forsterket fokus på arbeidstakers medvirkningsplikt Større fokus på de tillitsvalgtes ansvar og rolle Tetter oppfølging av sykemelder og sykemelders praksis Felles satsing på kompetanseheving for alle partene 12

13 Roller i IA-arbeidet tilrettelegge forebygge dialog tillit delta medvirke følge opp samarbeid bidra BHT veiledning råd NAV 13

14 Rettigheter for IA-bedrifter (ingen endringer) Egen kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter Tilretteleggingstilskudd BHT-tilskudd Utvidet bruk av egenmelding 14

15 Forpliktelser for IA-bedrifter Møter mellom ledelse og tillitsvalgte minst 2 ganger årlig der IA-arbeidet er eneste tema Åpne opp for IA-plasser 15

16 Hva betyr den nye avtalen i praksis? Gradert sykemelding skal være hovedregel Ordningen med aktiv sykmelding avvikles (nytt) Oppfølgingsplan senest etter 4 uker (tidligere 6 uker) Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder (har vært gjort, men har ikke vært krav) Dialogmøte 1 avholdes senest innen 8 uker, gjelder også graderte sykmeldinger (tidligere 12 uker og bare for 100 % sykmeldte) 16

17 forts. BHT skal delta på dialogmøte 1 (ingen endring) Sykmelder skal delta, men skal ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det (ingen endring) Dialogmøte 2 i regi av NAV innen 26 uker (ingen endring), men alle parter kan ta initiativ til dialogmøte 2 på et tidligere tidspunkt. 17

18 Tettere oppfølging av sykmeldte Arrangør arbeidsgiver Arrangør NAV Oppfølgingsplan Dialogmøte 1 Dialogmøte 2 Dialogmøte 3 4 uker 8 uker Ny vurdering 6 uker 8 uker 12 uker 6 måneder 1 år Mulighet for avventende sykmelding i arb.giver perioden Aktivitetsplikt Kontroll NAV Vurderes for arbeidsavklaringspenger Tilrettelegging Bedriftsintern tiltak 18

19 Ansvar og roller ved sykemelding Sykemelder: Skal skildre hva som medisinsk sett er mulig til arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver: Skal skildre arbeidsoppgaver og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen. Arbeidstaker: Skal medvirke aktivt til å finne løsninger. Tillitsvalgt: Gi råd og veiledning. Delta på dialogmøter hvis den ansatte ønsker det Verktøy: Oppfølgingsmøter, oppfølgingsplan, ny sykemeldingsblankett, dialogmøte, direkte kontakt. 19

20 Om IA-arbeidet i Bergen kommune Fikk ny konsern IA-avtale Skal utarbeide egne konsernmål innenfor de tre delmålene Har IA-arbeidet som en integrert del av overordnet HMS-håndbok Nye oppfølgingsrutiner for sykemeldte inntraff 01.juli Bedriftshelsetjeneste ( tidl. Arbeidsmiljøavdelingen) 20

21 To avtaler Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen) Mellom Bergen kommune og NAV arbeidslivssenter Avtale om samhandling knyttet til mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Mellom Bergen kommune og NAV Hordaland 21

22 Kommunaldirektør Rune Haugsdal, konserntillitsvalgt Torill Haukås-Eide og avdelingsdirektør Øyvind Antonsen Kommunaldirektør Rune Haugsdal, Konserntillitsvalgt Toril Haukås-Eide og fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes 22

23 IA-mål i Bergen kommune Delmål 1: Sykefravær a) Resultatmål sykefraværsoppfølging Konsernmål fastsettes av HAMU Resultatmål for sykefravær i den enkelte byrådsavdeling fastsettes av AMU b) Etterprøvbare aktivitetsmål HAMU etablerer 1-2 aktivitetsmål for konsernet AMU etablerer i tillegg 1-2 aktivitetsmål for den enkelte byrådsavdeling. 23

24 2. Delmål 2: Personer med redusert funksjonsevne a.) Aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet ovenfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne Konsernovergripende aktivitetsmål for arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for egne arbeidstakere fastsettes av HAMU. b) Aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne opp for personer fra NAV som står utenfor arbeidslivet. Konsernovergripende aktivitetsmål for Bergen kommune sitt samarbeid med NAV om personer som i dag står utenfor arbeidslivet fastsettes av HAMU 24

25 Delmål 3: Avgangsalder a) Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det forebyggende arbeidet I tråd med HR-strategien er det nedsatt en policygruppe som jobber med seniorpolitikk i et livsfaseperspektiv. Gruppens arbeid blir forelagt HAMU etter ferdigstillelse og implementeres i det strategiske IAarbeidet. b) Aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren Med utgangspunkt i det overordnede seniorpolitiske arbeidet utarbeider AMU i den enkelte byrådsavdeling 1-2 aktivitetsmål særlig tilpasset sin virksomhet. 25

26 Veien fram Nedsette en partsammensatt arbeidsgruppe i regi av Nærværsprosjektet Utarbeide forslag til konsernmål Lage implementeringsstrategier Tilby prosesshjelp til AMU i deres arbeid Ferdige målarbeid:

27 Overordnet mål for arbeidet Integrert i det systematiske HMS-arbeidet Integrert i det daglige personalarbeidet Gjenspeiles i lederatferd, beslutninger og organisering av arbeidet. En måte å tenke, handle og være på 27

28 Ansvar i hverdagen Oppfølging av alle medarbeidere er leders ansvar. Systematisk HMS-arbeid og IA-arbeid er leders ansvar, sammen med tillitsvalgt og verneombud Arbeidsmiljøutvikling er alles ansvar 28

29 Det viktigste er dialogen 29

30 30

31 31

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer