Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011"

Transkript

1 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren

2 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv (IA). Kursene passer for ledere, tillitsvalgte, verneombud, IA kontakter og HMS / personalmedarbeidere i virksomheter som har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv (IA avtale). Kursene gir en god innføring i viktige og grunnleggende tema innen IA. Våre kurs er i hovedsak kostnadsfrie og ledes av erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret. På noen av våre kurs påregnes det kostnad for lunsj og innleie av eksterne foredragsholdere. ene gir kunnskap om hva som minimum må være ivaretatt i enhver IAvirksomhet. Kursene omhandler også hva som er viktig for å lykkes med et mer inkluderende arbeidsliv. Kurs i egen virksomhet/skreddersøm De fleste kurs som beskrives i denne kurskatalogen kan skreddersys i den enkelte virksomhet. Virksomheter som ønsker kurs å holde kursene i egen virksomhet kan ta kontakt med sin IA rådgiver ved arbeidslivssenteret. Temakurs og Nettverk/Markedsmøter Temakursene denne våren tar for seg tilretteleggingsplikten og konflikthåndtering. Temakursene og nettverkene/markedsmøter annonseres på våre hjemmesider og på E post til våre IA kontakter i virksomhetene. Sees i morgen Kompetansepakken innen arbeid og psykisk helse er utviklet av NAV og partene i arbeidslivet i samarbeid med sentrale fagmiljøer. Kurset er åpent for alle virksomheter. Kursene annonseres på våre hjemmesider og på E post til våre IAkontakter i virksomhetene. IA konferanser Vårens konferanse er et samarbeid mellom NAV Arbeidslivssenter Nordland og Nordland legeforening. Sted og dato: Mo 5. og 6. mai. Se egen omtale Påmelding Påmelding gå inn på våre nettsider: Påmeldingsfristen er 2 uker før kursstart. Egne påmeldingsfrister for nettverk og konferanser. Endringer og oppdateringer av kurskatalogen ligger på våre nettsider 2

3 Hva er Inkluderende arbeidsliv? Her vil vi sette fokus på inkluderende arbeidsliv (IA) generelt og IA-arbeidet i virksomheter. Vi presenterer noen enkle metoder og verktøy som bedriftene selv kan bruke for å komme i gang med IA-arbeidet. Det vil blant annet legges vekt på utarbeiding av mål og handlingsplaner og hvordan man forankrer og starter opp et slikt arbeid. Kurset 2 passer for nye ledere, medarbeidere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. STED DATO TIDSPUNKT Bodø Sjøgt , Bodø Sjøgt , Fauske Velkommen til kurs. I dag skal vi fokusere på Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging i praksis Læringsmålet er her en grunnleggende forståelse for arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter i en systematisk sykefraværsoppfølging. Fokus vil rette seg spesielt mot hvilke muligheter man har for å tilrettelegge en arbeidssituasjon i et sykefraværsløp, men også når en arbeidstaker står i fare for å bli sykemeldt. Her vil vi se på virkemidler fra Nav som gir leder og ansatt et større handlingsrom for en god og systematisk oppfølging. Kurset passer godt for ledere, ansatte med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. Se nyttig informasjon på STED DATO TIDSPUNKT KOSTNADER LUNSJ Bodø Sjøgt , , pr. person Sørfold April , pr. person 3

4 Dialogmøte 1 Virksomheten har ansvar for å kalle inn til dialogmøte 1. Dette er et viktig møte i sykefraværsoppfølgingen der leder er møteleder for et flerfaglig møtefora. Vi går gjennom innkalling, møteledelse, møtestruktur, dialogferdigheter og krav til dokumentasjon i etterkant av et slikt møte. Kurset gir verktøy og ferdigheter for å avholde gode og målrettede dialogmøter. Kurset egner seg godt for ledere og andre ansatte med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. STED DATO TIDSPUNKT KOSTNADER LUNSJ Bodø Sjøgt , , pr. person Dialogen i IA arbeidet er helt sentralt. Det er viktig at nye ledere, tillitsvalgte og verneombud får tilbud om en slik opplæring. Det kan også være nyttig for de som trenger en oppfriskning. Kommunikasjon og samhandling Vi går igjennom grunnleggende samtaleferdigheter som er nyttige for å skape en god dialog. Gjennom praktiske øvelser trener vi på å bruke samtaleferdigheter. Kurset egner seg godt for ledere og andre ansatte med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. STED DATO TIDSPUNKT Bodø Sjøgt , Bodø Sjøgt , Seniorpolitikk Seniorpolitikk er delmål 3 i IA avtalen. Dette kurset gir kunnskap om seniorperspektivet i personalpolitikken, sentrale punkter i ny pensjonsreform og setter virksomheten i stand til å starte arbeidet med å etablere en god seniorpolitikk. Følg linken for mer info om temaet: og STED DATO TIDSPUNKT KOSTNADER LUNSJ Bodø Sjøgt , , pr. person Saltdal Mai , pr. person 4

5 Temakurs Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Kursleder er Cand. Jur. Geir Lasse Andresen fra Solid Utvikling. Kurset tar for seg tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven. Dette er et kurs som passer for alle som jobber med arbeidsmiljø i egen virksomhet. Geir Lasse Andresen er en dreven og god kursholder. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på kurs han har holdt tidligere. Her gjelder det å være tidlig ute. Husk; det er bindende påmelding på disse kursene. STED DATO PÅMELDING TIDSPUNKT KOSTNADER Bodø Rica Hotel Bodø Sortland Sortland Hotel Sortland Sortland Hotel Frist: , pr. person Fulltegnet! Frist: , pr. person Fulltegnet! Frist: , pr. person Cand. Jur. Geir Lasse Andresen fra Solid utvikling har holdt flere kurs i Nordland om tilretteleggingsplikt og konflikthåndtering. Temakurs Konflikthåndtering og forebygging Kursleder er Cand. Jur. Geir Lasse Andresen fra Solid Utvikling. Kurset tar for seg konflikthåndtering og forebygging sett i forhold til arbeidsmiljøloven. Dette er et kurs som passer for alle som jobber med arbeidsmiljø i egen virksomhet. Geir Lasse Andresen er en dreven og god kursholder. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på kurs han har holdt tidligere. Her gjelder det å være tidlig ute. Husk; det er bindende påmelding på disse kursene. STED DATO PÅMELDING TIDSPUNKT KOSTNADER Sortland Sortland Hotel Frist: , pr. person 5

6 Kurs i bedrift Kurs Arbeidsmiljødag i egen virksomhet en prosess for å komme frem til aktivitetsmål for IA Ledelsen og ansatte blir enige om hvilke områder/ tema, innenfor eget arbeidsmiljø, som en ønsker å jobbe med fremover i egen virksomhet. Prosessen ledes av rådgivere fra arbeidslivssenteret. Prosessen er basert på medvirkning og en forsterkning av virksomhetens styrker. Videre IA mål for arbeidsmiljøet og tilhørende aktiviteter skrives ned fortløpende og sendes pr. e post til leder samme dag eller en av de nærmeste dagene etter en slik prosess. Det kreves at virksomheten og rådgiver avtaler et møte for oppfølging av målene et stykke frem i tid. Dette er en prosess der det kreves aktive deltakere. Her kan man velge å la en del av personalgruppa representere de ansatte eller man kan ta med hele ansattegruppa. Tar man med deler av ansattegruppa anbefaler vi en gruppe på 20 stykk. Avtal sted og dato med din IA rådgiver. Hei. Kan vi bestille basiskurs og temakurs inn i vår egen virksomhet? Det går helt fint. Det er bare å avtale et tidspunkt med din IArådgiver. Kurs i bedrift IA arbeidet kom i gang i egen virksomhet Kurset gir Informasjon om hva det innebærer å være IA virksomhet, samt grunnleggende forståelse for arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter. Kurset gir en forståelse av hva som driver frem et godt IA arbeid og hvilke grep som bør gjøres. Avtal sted og dato med din IA rådgiver. 6

7 Sees i morgen Sees i morgen er en kursrekke med fokus på arbeid og psykisk helse. Kursene har vært kjørt i hele landet og høstet gode tilbakemeldinger. Pågangen på disse kursene har vært stor og derfor skal denne serien av kurs også settes opp våren I Nordland har vi valgt å sette opp grunnkurset og 3 påbygningsmoduler. Påbygningsmodulene er Samtalemetodikk og Rollen som kollega/tillitsvalgt/verneombud med foreleser fra Coperiosenteret i Trondheim. Den tredje påbygningsmodulen er rus og psykiske helseplager med foredragsholder fra AKAN. Det er en fordel at de som melder seg på påbygningsmodulene har hatt grunnkurset i arbeid og psykisk helse, men det er ikke et krav. Grunnkurset gir en økt forståelse for de vanligste psykiske helseplagene og gir partene økt trygghet i å håndtere psykisk helse på arbeidsplassen. Fokus er arbeidsplassen som hovedarena for å hindre utstøting og øke inkludering av personer med psykiske helseplager. STED KURSTYPE DATO Bodø Samtalemetodikk april Fauske Grunnkurs mars Narvik Samtalemetodikk 4. mars Narvik Rollen som kollega/tillitsvalgt/verneombud 24. mars Svolvær Grunnkurs 16. mars Leknes Rollen som kollega/tillitsvalgt/verneombud 23. mars Mo i Rana Grunnkurs Mo i Rana Samtalemetodikk Mosjøen Grunnkurs Mosjøen Samtalemetodikk Sandnessjøen Grunnkurs Sandnessjøen Samtalemetodikk 7

8 Nettverk og markedsmøter Nettverk og markedsmøter kjøres i hele fylket. Tema kan variere fra seniorpolitikk til ledelse. Ofte er det med en bedrift som forteller hvordan de jobber med ett av temaene i IA avtalen. Nettverket er åpent for alle IAvirksomhetene og har vært gode samlingspunkter for erfaringsutveksling. Nettverk og markedsmøter annonseres via E post og på våre nettsider. Allerede nå er det noen nettverk under planlegging og det er mulighet for å melde seg på. STED DATO TIDSPUNKT Andøy 25. mars Andøy 17. juni Sortland 18. mars Sortland 10. juni Svolvær (NAV Svolvær) 27. januar Leknes (Origo Kino) 25. januar Evenes og Tjeldsund 17. mars Narvik 24. februar Nærmere annonsering på våre nettsider og på e post! 8

9 IA konferanse NAV Arbeidslivssenter Nordland og Nordland legeforening inviterer til: Konferanse om sykefravær og et inkluderende arbeidsliv 5. og 6. mai 2011, Mo i Rana Sett av disse dagene og få med deg en spennende konferanse med mange dyktige forelesere. I konferansen legger vi stor vekt på det overordnede målet for IA avtalen om å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vi har også fokus på HMS arbeidet, samt muligheten for å øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne. Ranafjorden, Foto: Anne Gundersen 9

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer