1 NAV Arbeidslivssenter Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 NAV Arbeidslivssenter Oslo"

Transkript

1 NAV Arbeidslivssenter Oslo 1 NAV Arbeidslivssenter Oslo Styrk din og virksomhetens kompetanse Kurs i inkluderende arbeidsliv Høst

2 2 NAV Arbeidslivssenter Oslo Velkommen til ny kurssesong med NAV Arbeidslivsenter Oslo Etter en hektisk vår med stor pågang på våre kurs, starter vi på nytt opp denne høsten. Vi intensiverer hyppigheten på våre kurs, for å kunne nå ut til så mange som mulig av våre IA virksomheter. Denne kurskatalogen gir deg oversikt over vårt kurstilbud for høsten Vi har analysert evalueringene som har kommet inn fra kursdeltakerne, og ser at mange sitter igjen med mye kunnskap og kompetanse etter deltakelse på våre kurs. Vi får spesielt gode tilbakemeldinger på at kursene er praktisk rettet og at innholdet derfor er lett overførbart til arbeidshverdagen. Grunnkursene er basiskunnskapen dere som ledere og tillitsvalgte trenger for å lykkes i å oppnå resultater i IA-arbeidet. De gir kunnskap og kompetanse som viser at gode oppfølgingssystemer og tydelige roller er et nyttig verktøy for å få en god dialog mellom leder og ansatt. Påbyggende kurs er en fordypning innenfor ulike, aktuelle temaer som det også har kommet forespørsler om fra våre IA - virksomheter. Denne høsten kommer vi også med flere spennende nyheter som kan være nyttige for dere. Kurstilbudet er åpent for alle IA bedrifter sine ledere, tillitsvalgte og verneombud. På forespørsel kan vi levere grunnkursene G1,G2 og G3 bedriftsinternt, i tillegg til enkelte påbyggingskurs som kun leveres bedriftsinternt. Som en oppfølger til grunnkursene anbefaler vi blant annet at bedriftene bygger på med IA verksted internt i bedriften. Praktiske opplysninger Påmelding til alle kurs på Påmeldingsfrist er en uke før kursstart Påmelding er bindende Kursadresse: Sannergata 2 Alle våre kurs er kostnadsfrie Velkommen til en ny og spennende kurssesong med videreføring av IA-avtalen! Vennlig hilsen NAV Arbeidslivssenter Oslo Les mer på vår nettside E-post: Påmelding til kurs: Telefon: Post: NAV Arbeidslivssenter Oslo, P.B. 326 Alnabru, 0614 Oslo 2

3 3 NAV Arbeidslivssenter Oslo Kurs etter dato Dato Kurs Dato Kurs G1: Systematisk sykefraværsoppfølging P5: Arbeidsmiljø og trivsel P3: Psykisk helse og oppfølging P3: Psykisk helse og oppfølging G2: Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og taker G3: Oppfølgingssamtalen og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan G1: Systematisk sykefraværsoppfølging P5: Arbeidsmiljø og trivsel G1: Systematisk sykefraværsoppfølging P2: Seniorpolitikk G2: Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og taker G3: Oppfølgingssamtalen og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan G2: Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og taker P1: NAVs virkemidler i sykefraværsoppfølgingen G3: Oppfølgingssamtalen og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan P1: NAVs virkemidler i sykefraværsoppfølgingen G1: Systematisk sykefraværsoppfølging P5: Arbeidsmiljø og trivsel G1: Systematisk sykefraværsoppfølging P3: Psykisk helse og oppfølging G2: Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og taker P6: Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet G3: Oppfølgingssamtalen og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan G2: Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og taker P4: Tillitsvalgt i IA-virksomhet G3: Oppfølgingssamtalen og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan Se nærmere om de respektive kurs på de etterfølgende sider eller i kurssidene på internett I tillegg til de foranstående kursene, viser vi også til våre bedriftsinterne kurs; IA-verksted, Sammenfattet grunnkurs i systematisk sykefraværsoppfølging og modulene i kompetansepakken SEES I MORGEN! Se sidene 9 og 10. Kursadresse er (hvis annet ikke er nevnt) Sannergata 2 Alle våre kurs er kostnadsfrie Påmeldingsfrist er en uke før kursstart Påmelding er bindende eller 3

4 4 NAV Arbeidslivssenter Oslo Grunnkurs 1 Systematisk sykefraværsoppfølging Konkrete og godt kjente rutiner i sykefraværsoppfølgingen styrer og trygger leders atferd og medarbeiders forventninger. Etter kursets slutt skal deltakerne kunne se nytten og nødvendigheten av en konkret og strukturert sykefraværsrutine i virksomheten. Kursdeltakerne skal kunne reflektere over egne rutiner opp mot lovens krav og NAV Arbeidslivssenters anbefalinger. Gjennomgang av tidsaksen i sykefraværsoppfølgingen Lovpålagte aktiviteter Praktiske anbefalinger fra NAV Arbeidslivssenter i Oslo Orientering om sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsverktøy mellom arbeidsgiver og lege gruppe Daglige ledere, Ledere med personalansvar, HR-medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Dato kurssted Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom 3203 Grunnkurs 2 Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker. Kjennskap til lovens krav om tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker må ligge til grunn for en god personaloppfølging. Deltakerne skal utvikle en tilretteleggingskompetanse overfor sykmeldte arbeidstakere og/eller arbeidstakere som står i fare for å bli syke. Deltakerne skal videre ha kjennskap til tilretteleggingstilskuddet, og hvordan man kan bruke dette i praksis. Gjennomgang av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Gjennomgang av arbeidstakers medvirkningsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Kort orientering om arbeidsgivers styringsrett. Gjennomgang av vilkårene for tilretteleggingstilskudd. gruppe Ledere med personalansvar, HR- medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Dato kurssted Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom 3203 Kontaktinformasjon E-post: Påmelding til kurs: Telefon:

5 5 NAV Arbeidslivssenter Oslo Grunnkurs 3 Oppfølgingssamtalen og utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan Vi presenterer et enkelt og strukturert arbeidsverktøy som trygger kvaliteten og forutsigbarheten for arbeidsgiver og arbeidstaker i sykefraværsoppfølgingen. Kurset bygger på lovens krav til sykefraværsoppfølging. Deltakerne skal kunne forstå, samt bruke det arbeidsverktøy for oppfølging av sykmeldte som vi presenterer. De skal også utvikle kompetanse til å gjennomføre en oppfølgingssamtale og utarbeide en individuell oppfølgingsplan som følger av denne samtalen. Fraværsformer Gjennomføring av oppfølgingssamtalen Case med felles diskusjon Krav til dokumentasjon i oppfølgingsplanen gruppe Ledere med personalansvar, HR- medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Dato kurssted Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom 3203 IA-nytt Oslo; kundebrev fra NAV Arbeidslivssenter Oslo NAV Arbeidslivssenter Oslo er utgiver av kundebrevet IAnytt Oslo, som distribueres til nøkkelpersoner i virksomheter med IA-avtale i Oslo. Her ønsker vi å formidle noe av det arbeidet som gjøres for å skape et mer inkluderende arbeidsliv i Oslo. Du kan også lese om dette arbeidet på vår nettside; Husk å legge den inn som en favoritt i din nettleser. På nettsiden vil du også finne lenker til det meste om inkluderende arbeidsliv og relaterte emner i Norge. Vi setter pris på om du distribuerer IA-nytt Oslo videre til andre i din virksomhet. Kundebrevet kan fritt publiseres på mottakers egne nettsider, under forutsetning av at det henvises til NAV Arbeidslivssenter Oslo som utgiver. Kontaktinformasjon E-post: Påmelding til kurs: Telefon:

6 6 NAV Arbeidslivssenter Oslo Påbyggende kurs 1 NAVs virkemidler i sykefraværsoppfølgingen I sykefraværsarbeidet er det mulig å benytte en rekke virkemidler som finansieres gjennom Nav. Ledere bør ha oversikt over disse virkemidlene for å nå sine mål i sykefraværsarbeidet. Deltakerne skal ha kjennskap til NAVs virkemidler, og samtidig vite hvordan man benytter seg av disse. Virkemidler for å forebygge sykefravær Virkemidler i arbeidsgiverperioden Virkemidler for oppfølging av langtidssykmeldte (over 16 dager). Undervisningen vil være dialogpreget og legger opp til erfaringsutveksling. Case og oppgaveløsning gruppe Ledere med personalansvar, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud // Dato kurssted Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom 3203 Påbyggende kurs 2 Seniorpolitikk Seniorpolitikk er en viktig del av IA avtalen. Forskning tyder på at både samfunnet, virksomhetene og den ansatte selv, er godt tjent med en aktiv og tydelig seniorpolitikk. I kurset får deltakerne gode råd i forhold til utvikling av seniorpolitikk i virksomheten. Deltakerne skal kunne igangsette en aktiv og tydelig seniorpolitikk i egen virksomhet, som ivaretar både IA avtalens forpliktelser og lovens krav til seniorpolitiske tiltak. Hvordan motivere for å satse på seniorpolitikk Faktorer som har betydning for inkludering av seniorer Mulige mål og tiltak for grupper og individer Suksesskriterier for en god seniorpolitikk Nettsteder for kunnskap og informasjon gruppe Daglige ledere, ledere med personalansvar, HR - medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud // Dato kurssted Sannergata 2, rom 3203 Kontaktinformasjon E-post: Påmelding til kurs: Telefon:

7 7 NAV Arbeidslivssenter Oslo Påbyggende kurs 3 Psykisk helse og oppfølging En av fem sykmeldinger handler om psykisk sykdom. De fleste ledere forholder seg til medarbeidere som sliter psykisk. Kurset setter fokus på ledelse og oppfølging av personer med psykiske lidelser, slik at de kan nyttiggjøre seg av sin arbeidsevne og bidra positivt i arbeidsmiljøet. Etter kursets slutt, skal deltakerne ha mer kunnskap og trygghet i denne typen sykefraværsoppfølging. Kort innføring i lettere psykiske lidelser Hvordan følge opp medarbeidere og tilrettelegge for medarbeidere som sliter psykisk Utfordringen ved å være leder gruppe Ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud // Dato kurssted Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom 3203 Påbyggende kurs 4 Tillitsvalgt i IA-virksomhet Tillitsvalgte er en likeverdig part når IA avtalen inngås. De har en sentral rolle når avtalen skal følges opp med planer, aktiviteter og virkemidler for arbeidsmiljøet og den enkelte. Det har vist seg at IA arbeidet lykkes best når det er godt samspill mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Etter kursets slutt, skal de tillitsvalgte være kjent med rammer (lov og avtaleverk), verktøy og virkemidler i IA arbeidet. De skal være bevisst sine roller og sine muligheter til å være pådrivere, holdningsskapere og samarbeidspartnere for ledere, verneombud og fagorganiserte. Overordnede mål, krav og ansvarsdeling mellom partene Samarbeidsavtalen og roller/ansvar i virksomheten Suksesskriterier for et godt IA arbeid. Forebygging og oppfølging av den enkelte medarbeider Tilretteleggings og medvirkningsplikt Tillitsvalgtes muligheter til å støtte enkeltmedlemmet // Dato kurssted Sannergata 2, rom 3203 Kontaktinformasjon E-post: Påmelding til kurs: Telefon:

8 8 NAV Arbeidslivssenter Oslo Påbyggende kurs 5 Arbeidsmiljø og trivsel Et godt arbeidsmiljø skaper trivsel. Det kan bidra til å øke prestasjonen, jobbengasjementet og korte ned på lengden av sykefraværet. Etter kursets slutt, skal deltakerne kunne sette i gang aktivitet, for å skape bedre arbeidsmiljø og økt trivsel på sin avdeling. Gjennomgang av nærværsfaktorer Viktige forutsetninger før igangsetting Praktiske oppgaver, gjennomføring av enkle kartleggingsmetoder Virksomhetseksempler og erfaringsdeling Drøfting av hvordan man kan igangsette aktivitet innenfor området gruppe Ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud // Dato kurssted Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom Sannergata 2, rom 3203 Påbyggende kurs 6 Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Øke kunnskapen om tilrettelegging i arbeidslivet Demonstrasjon av hjelpemidler i arbeidslivet, informasjon om NAV Hjelpemiddelsentral, gjennomgang av gjeldende lovverk og formidlingsprosessen ved behov for hjelpemidler i arbeidslivet. gruppe Daglig ledere, ledere med personalansvar, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. // Dato - kurssted NAV Hjelpemiddelsentral O/A NB: Kurssted: Peter Møllers v 15, 0585 Oslo Kontaktinformasjon E-post: Påmelding til kurs: Telefon:

9 9 NAV Arbeidslivssenter Oslo Bedriftsinterne kurs IA-verksted Kurset er utviklet på etterspørsel fra ledere. Mange IA-virksomheter har behov for mer kompetanse for å løse enkeltsaker tilknyttet sykefraværsoppfølging. IA-verksted er en videreføring av grunnkursene. Fra en mer teoretisk tilnærming, jobber vi konkret med saker i virksomheten for å finne løsninger. Etter kurset skal deltakerne kunne bruke en egnet veiledningsmetode for å løse vanskelige enkeltsaker i egen virksomhet. Gjennomgang av metoden gruppeveiledning Gjennom hensiktsmessige grep og veiledning løser vi enkeltsaker i grupper Alle deltakerne tar med seg èn problemstilling til diskusjon Gruppene avgjør selv hvilke saker det skal fokuseres på først Erfaringsutveksling Komme med forslag og råd til hverandre Samarbeid med ulike aktører Virkemidler gruppe Ledere med personalansvar og tillitsvalgte 3 timer. Bedriftsinterne kurs Sammenfattet grunnkurs i systematisk sykefraværsoppfølging Vi kommer ut i bedriften og holder et tre timers kurs med hovedpunktene fra grunnkurs 1, 2 og 3. Rutiner, roller og oppfølgingssamtaler med dokumentasjon. Kurset egner seg som en oppfrisking / revitalisering av bedriftens IA-arbeid. I kurset presenteres konkrete verktøy som enkelt kan tas i bruk i virksomheten. Øke leders helhetlige kompetanse overfor sykmeldte arbeidstakere og/eller arbeidstakere som står i fare for å bli syke. Gjennomgang av rutiner i sykefraværsoppfølgingen Gjennomgang av roller på arbeidsplassen arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Gjennomgang av oppfølgingssamtalen og lovens krav til oppfølgingsplan gruppe Daglige ledere, ledere med personalansvar, HR-medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. 3 timer Kontaktinformasjon E-post: Påmelding til kurs: Telefon:

10 10 NAV Arbeidslivssenter Oslo Heldagsseminar Sees i morgen! For tillitsvalgte og verneombud Heldagsseminar om arbeid og psykisk helse spesielt beregnet på tillitsvalgte og verneombud. Kurset er en del av satsingen til Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, og er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet. Tilsvarende kurs ble holdt for ledere med personalansvar våren Etter seminaret skal deltakerne ha mer kunnskap og trygghet i møte med kollegaer med psykiske lidelser. Psykiske lidelser i et samfunnsperspektiv Muligheter og hindringer i samarbeid med fastlegene Personalledelse og kollegastøtte ved depresjon Tilrettelegging for medarbeidere med angst og depresjoner, bruk av gode hjelpere Hvordan arbeide med relasjoner i din rolle som tillitsvalg/verneombud. gruppe Tillitsvalgte og verneombud // Dato - kurssted Sannergata 2 SEES I MORGEN! Hvordan møte ansatte med psykiske problemer Sees i morgen! er en kompetansepakke for næringslivet og er forankret i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Opplegget er utviklet i nært samarbeid med partene i arbeidslivet, brukerorganisasjonene, Helsedirektoratet, Direktoratet for Arbeidstilsyn og øvrig fagmiljø. Kompetansepakken består av to kurstyper; et grunnkurs og påbyggingsmoduler. Grunnkurset er beregnet for ledere og tillitsvalgte. Tidligere i sommer gjennomførte arbeidslivssenteret et grunnkurs for ledere. 27. oktober gjennomføres et for tillitsvalgte og verneombud. Alle kurs gjennomføres i regi av NAV Arbeidslivssenter Oslo. I løpet av høsten vil vi gjennomføre tre påbyggingsmoduler. Den første blir 3.11., Mobbing og trakassering med Arbeidstilsynet som kursgjennomfører. Konflikthåndtering og kommunikasjon arrangeres , mens påbyggingsmodulen Samtalemetodikk arrangeres CoperioSenteret blir kursgjennomfører for de to sistnevnte modulene. Nærmere invitasjon vil bli sendt alle som har gjennomført grunnkurs. Kontaktinformasjon E-post: Påmelding til kurs: Telefon:

11 11 NAV Arbeidslivssenter Oslo For egne notater 11

12 12 NAV Arbeidslivssenter Oslo Til arbeidsgivere og tillitsvalgte i IA-virksomheter Hva betyr ny IA-avtale for din virksomhet? Partene bak IA-avtalen har sendt dette brevet til virksomhetene: 12

13 13 NAV Arbeidslivssenter Oslo 13

14 14 NAV Arbeidslivssenter Oslo For egne notater 14

15 15 NAV Arbeidslivssenter Oslo For egne notater 15

16 16 NAV Arbeidslivssenter Oslo Dette er NAV Arbeidslivssenter Oslo - er et tilbud først og fremst til virksomheter. Hovedarbeidsoppgavene er å bistå virksomheter, arbeidsgivere og tillitsvalgte, i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv (IA), samt bistand til virksomheter som har behov for å rekruttere arbeidskraft. Hvem er vi? NAV Arbeidslivssenter Oslo består av medarbeidere med tverrfaglig høy kompetanse fra flere fagdisipliner som psykologi, sosiologi, pedagogikk, økonomi, jus, antropologi, ingeniør, markedsføring og rekrutterings- og trygdefag. Flere medarbeidere har lang ledelseserfaring fra både offentlig og privat sektor. Utover dette er den rådgivende legetjenesten i NAV Oslo en del av senteret. Hvordan jobber vi, og hva kan vi tilby innenfor IA? I samarbeid med den enkelte virksomhet tilbyr vi veiledning og kompetansehevende tiltak for ledere og tillitsvalgte. Tiltakene setter fokus på forebyggende aktiviteter, organisatoriske forhold og kompetanseutvikling. Mao. jobber vi på systemnivå slik at virksomheten selv skal jobbe systematisk med arbeidsmiljøspørsmål. Som IA-virksomhet kan vi tilby og gi tilgang til en rekke virkemidler: egen rådgiver prosessbistand rådgivningstelefon veiledning i vanskelige enkeltsaker egne tilskuddsordninger og virkemidler kurs; opplæring av ledere og tillitsvalgte, samt HR/HMS- medarbeidere Kontaktinformasjon: NAV Arbeidslivssenter Oslo Postboks 326 Alnabru 0614 Oslo Besøksadresse: C. J. Hambros plass 2 D Sentralbord: Faks: Vår nettside er: Layout og foto forside: Jarle M. Lübbe NAV Arbeidslivssenter Oslo. Tekst: NAV Arbeidslivssenter Oslo Kurskatalogen kan fritt publiseres og kopieres under forutsetning av at det henvises til NAV Arbeidslivssenter Oslo som utgiver. 16

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

Kurs Oslo VÅR2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo

Kurs Oslo VÅR2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Kurs Oslo VÅR2016 Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Velkommen til kurs hos Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo Arbeidslivssenteret i Oslo ønsker deg

Detaljer

Kurstilbud førstehalvår 2017

Kurstilbud førstehalvår 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud førstehalvår 2017 Styrk din og virksomhetens kompetanse Foto: Vibeke Brox VELKOMMEN TIL KURS FØRSTE HALVÅR 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr også i år

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Hordaland. IA-kurs våren Kurstilbud for IA-virksomheter

NAV Arbeidslivssenter Hordaland. IA-kurs våren Kurstilbud for IA-virksomheter NAV Arbeidslivssenter Hordaland IA-kurs våren 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter VELKOMMEN PÅ KURS! Mye tyder på at endringene i norsk arbeidsliv vil gå enda raskere i årene som kommer. I alle omstillingsprosesser

Detaljer

Kurstilbud våren 2015

Kurstilbud våren 2015 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud våren 2015 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS VÅREN 2015 NAV Arbeidslivssentret Finnmark tilbyr også i år gratis datofestede kurs for ledere,

Detaljer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Til arbeidstakere: Til tillitsvalgte: Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet?

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. IA-kurs våren Styrk din og virksomhetens kompetanse

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. IA-kurs våren Styrk din og virksomhetens kompetanse NAV Arbeidslivssenter Finnmark IA-kurs våren 2018 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMENTIL KURS FØRSTE HALVÅR 2018 NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr åpne kurs for ledere, personalmedarbeidere,

Detaljer

Kurs Oslo HØST2015. Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo

Kurs Oslo HØST2015. Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Kurs Oslo HØST2015 Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo // Vil du lære mer om sykefraværsoppfølging? > Grunnkurs 1 - systematisk sykefraværsoppfølging - se side 3 > Grunnkurs

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. Kurskatalog halvår

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. Kurskatalog halvår NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurskatalog 2014 2. halvår Innhold Velkommen til ny kurssesong side 3 Bedriftsinternt side 4 Kurstilbud: Helsefremmende arbeidsplasser side 5 Tillitsvalgte og verneombudets

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Oslo. IA-kurs høsten Kurstilbud for IA-virksomheter

NAV Arbeidslivssenter Oslo. IA-kurs høsten Kurstilbud for IA-virksomheter NAV Arbeidslivssenter Oslo IA-kurs høsten 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter NY KURSSESONG! NAV Arbeidslivssenter i Oslo ønsker velkommen til ny kurssesong for utvikling av IA-kompetanse. Vi ønsker å

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV NAV Arbeidslivssenter Oslo KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VÅREN 2018 NYTT ÅR, BENYTT MULIGHETEN TIL KOMPETANSEPÅFYLL! Ansatte i IA-virksomheter, i nøkkelroller som HR, tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere

Detaljer

Kurs i Oslo HØST2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo

Kurs i Oslo HØST2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Kurs i Oslo HØST2016 Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Innhold: IA-arbeid i praksis - side 4 Systematisk sykefraværsoppfølging - side 5 Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt

Detaljer

Kurstilbud andre halvår 2017

Kurstilbud andre halvår 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud andre halvår 2017 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS ANDRE HALVÅR 2017! NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr åpne kurs for ledere, personalmedarbeidere,

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA-kurs høst 2017 vår 2018

IA-kurs høst 2017 vår 2018 NAV Arbeidslivssenter Hedmark IA-kurs høst 2017 vår 2018 Kurs for IA-virksomheter // Kurs høst 2017/vår 2018 Velkommen til ny kurssesong! NAV Arbeidslivssenter Hedmarks kurstilbud for høsten 2017 og våren

Detaljer

Innhold: Praktiske opplysninger om IA-kursene i Oslo i regi av Arbeidslivssenteret. nav.no/arbeidsgiveroslo nav.no/iakursoslo

Innhold: Praktiske opplysninger om IA-kursene i Oslo i regi av Arbeidslivssenteret. nav.no/arbeidsgiveroslo nav.no/iakursoslo Innhold: IA-arbeid i praksis - side 4 Systematisk sykefraværsoppfølging - side 5 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt - side 5 Oppfølgingssamtalen med utarbeidelse av

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren 2010. Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland

Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren 2010. Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv Våren 2010 Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter NAV Arbeidslivssenter Rogaland Postboks 133 Sentrum 4001 Stavanger Tlf.: 52 04 83 76 Kurs om inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

ARBEIDSGIVERLOS. Rådgiver innen arbeid og psykisk helse. Ta grep før problemene oppstår

ARBEIDSGIVERLOS. Rådgiver innen arbeid og psykisk helse. Ta grep før problemene oppstår RBEIDSGIVERLOS Rådgiver innen arbeid og psykisk helse Ta grep før problemene oppstår // Vi gir mennesker muligheter Fakta om psykisk helse Psykiske lidelser er vanlig. Halvparten av oss vil oppleve at

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Nordland

NAV Arbeidslivssenter Nordland NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2012 Kurstilbud for IA-virksomheter Foto: Veronica Vassbotn NAV Arbeidslivssenter Nordland... er klar med vårens IA kurstilbud. Vi er et ressurs og kompetansesenter

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med?

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Innlegg for Norsk Industri, 10.02.2016 Elsa Sæbø, Arbeidsgiverlos,

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Sentrale IA-føringer

Sentrale IA-føringer Sentrale IA-føringer IA-konferanse i Bergen 1. februar 2011 Seniorrådgiver Paal Richard Peterson Arbeidsgiverpolitisk avdeling Svar på innsendt spørsmål: Om å levere egenmelding eller sykmelding.. fint

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Regjeringer kommer og går; læring og IA består

Regjeringer kommer og går; læring og IA består NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder. Regjeringer kommer og går; læring og IA består Ny IA - avtale 2010-2013 Rådgiver Øyvind Steinklev Dagens tekst Ny IA-avtale; hva skjer? Hva er EGENTLIG et inkluderende

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv Lisbeth Fransplass

Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv Lisbeth Fransplass Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv. 21.11.16 Lisbeth Fransplass Jeg vil si noe om: Våre felles utfordringer. Hvordan kan rusmiddelforebygging integreres

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer