DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/08 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 14/08 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Saksutredning med prosjektstatus pr. 28. mars 2008 tas til orientering. Paul Røland daglig leder Rino Pettersen byggherreansvarlig 1

2 Saksutredning 1. Bakgrunn Marienlyst skole er et stort og komplisert byggeprosjekt både i seg selv og i forhold til omgivelsene, noe som krever tett løpende dialog mellom administrasjon og styre mht. beslutninger og grunnlaget for disse.i forbindelse med statusrapport pr. medio september 2007 (sak 51/07, møte ), varslet administrasjonen om at det som hovedregel tas sikte på statusrapport (med eventuelle beslutningsbehov) til styret i hvert styremøte frem til den nye skolen er tatt i bruk. Foreliggende sak bygger på forrige statusrapport til styret (sak 03/08-styremøte ), samt styrets behandling av arkitektkonkurransen i eget styremøte (sak 10/08 styremøte ), og omfatter oppkorrigering av status på utviklingen av prosjektet frem til skrivende stund, dvs. pr. 28. mars Hovedaktivitetene i prosjektet siden forrige styresak er i hovedsak prosesser rundt avslutning av arkitektkonkurransen og valg av arkitekt, samt engasjering av rådgivende innenfor bygningsmessige og tekniske fag. Prosjekteringsgruppen har gjennomført oppstartsmøte 27. mars Oversikt engasjerte rådgivere Følgende rådgivere er engasjert: Prosjekteringsgruppen Firma/Fagperson Adresse Prosjekteringsgruppeleder Rambøll Norge AS v/ TØNSBERG Olav Huseby Arkitekt (inklusiv ansvarlig Div A Arkitekter As v/ søker, landskapsarkitekt og interiør) Henriette Salvesen RIB Rådgivende Rambøll Norge AS v/ TØNSBERG bygningsteknikk Odd Geir Hol RIBR Rådgivende brann Skansen Consult AS Christian Engh RIV Rådgivende varme og Bright VVS AS v/ DRAMMEN ventilasjon Thomas Olaussen RIE Rådgivende elektro Bright Elektro AS v/ GREÅKER Gunnar Ringdahl RIBY Rådgivende Rambøll Norge AS v/ bygningsfysikk Kirsti Gimnes Are RIAKU Rådgivende akustikk Reinertsen AS v/ Svein Klausen RIG Rådgivende geoteknikk Multiconsult AS v/ Svein Torsøe DRAMMEN Ovennevnte firmaer er engasjert etter gjennomførte konkurranser om anskaffelser. Alle klagefrister ihht. regler om offentlig anskaffelse er foreløpig ikke utløpt, og det må derfor tas forbehold om eventuelle klager på valg av anbydere. 2

3 3. Arkitektkonkurranse/valg av arkitekt Basert på styrets vedtak i sak 10/08 på styremøte har administrasjonen iverksatt formelle og praktiske avklaringer med div A arkitekter AS, dvs. at arbeidet med videreutvikling av vinnerutkastet (M liv og LYST) er igangsatt parallelt med kontraktsforhandlinger. Modell og plansjer for vinnerutkastet er utstilt i rådhuset. 4. Fremdrift Bystyret har i lokaliseringsvedtaket i november 2006 forutsatt at ny ungdomsskole skal ferdigstilles til skolestart august Drammen Eiendom KF har varslet om at fremdriftsplanen er korrigert, og at nybygget tidligst kan ferdigstilles ved årsskifte Korrigert fremdriftsplan inneholder følgende hovedaktiviteter (med stipulert varighet): Periode Aktivitet d.d. ultimo mai 2008 ultimo mai 2008 ultimo september 2008 ultimo mai 2008 ultimo september 2008 september 2008 Medio oktober januar Bestillinger og foreløpige økonomiske rammer Prosjekteringsfase 1, utarbeide grunnlag for entreprenørkonkurranse Prosjekteringsfasen fortsetter, parallelt med entreprenørkonkurransen Gjennomføring entreprenørkonkurranse og valg entreprenør Beslutningsperiode administrativt/politisk mht. iverksetting Byggeperiode frem til ferdigstillelse Økonomiplan for perioden ble behandlet av bystyret 27. november Når det gjelder den nye ungdomsskolen ble rådmannens forslag opprettholdt, med et samlet brutto investeringsbeløp på 209 mill. kr. Bruttobeløpet fordeler seg på selve skoleprosjektet med 180 mill. kr., og 29 mill. kr. avsatt til erstatningsbeløp knyttet til flytting av tennishall. Rådmannen har i sin kommentar til investeringen anført følgende: Ny skole er vedtatt bygget på Marienlyst. Skolen er planlagt åpnet til skolestart i Etter forskyvningen av utbyggingsprosjektetene i 2006 og 2007, står det en restbevilgning på 56,5 mill. kr. som legges inn i den nye skolen. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 55,5 mill. kr. til bygging av skolen i På grunn av prisutviklingen i byggebransjen, må det avsettes 180 mill. kr. til dette prosjektet. I tillegg er det behov for 27 mill. kr. til erstatningsanlegg til tennisklubben i Det betyr at det er behov for å avsette ytterligere 68 mill. kr. til bygging av ny skole på Marienlyst i Kommentar: avvikene mellom tallene i teksten og vedtatte overførte beløp fra tidligere bevilgning omfatter 2 mill. kr. som ble avsatt til oppstart tennishall ved revidert årsbudsjett Drammen Eiendom KF har i sin behandling av ØKP anført at det fortsatt er usikkerhet i prosjektet, og endelig anbud og større sikkerhet for kostnadene først vil kunne foreligge ved behandling av revidert årsbudsjett 2008, dvs. sommeren

4 Avsatt investeringsramme på 180 mill. kr. baserer seg på et behov for nybygg med bruttoareal på m2 (eks. gymsal, som forutsettes ivaretatt i Drammenshallen), med plass til 500 elever, og med en brutto m2-pris på kr ,-. I brutto investeringsramme som tildeles prosjektet ligger alt skolerelatert medregnet (inventar/utstyr, utsmyking, uteanlegg, reguleringsmessige krav til tiltak i tilstøtende trafikkarealer mv). Det endelige kostnadsbildet vil i tillegg til markedssituasjonen også være relatert til den kvalitet/standard som velges. Nye skoler som er oppført etter nye undervisningsprinsipper i Norge og i utlandet de senere år, vil være viktige referanser for avklaring av riktig standard.beslutningsgrunnlag for definisjon av kvalitet/standard vil bli videre fremdyrket via arkitektkonkurranse og frem til byggearbeidene starter. 6. Igansatte og pågående aktiviteter pr. 28. mars 2008 Arkitektoppdrag; arkitektkonkurranse sluttført og vinner offentliggjort. Kontraktsforhandlinger med valgt arkitekt pågår.. Tribune øst; tidspunkt for når tribune øst kan demonteres/rives, vil ha betydning for plassering av nytt skolebygg. Basert på at tribune øst trolig ikke kan rives før sommeren 2010, legger administrasjonen til grunn i arkitektkonkurransen og videre prosjektering at skolebygget må plasseres slik at riving av tribune øst kan skje uavhengig av byggeprosjektets fremdrift og ferdigstillelse. I praksis må berørt del av skolens uteanlegg ferdigstilles etter gjennomført riving. Usikkerhetsanalyse; Som følge av prosjektets kompleksitet i forhold til ønsket fremdrift, økonomi, kvalitetsvalg grunnforhold, avhengighet av tribune øst og tennisanlegg mv., har administrasjonen engasjert uavhengig del av Rambøll AS til å gjennomføre oppstartsprosesser for å avdekke risikoer og usikkerheter i prosjektet. Første del av dette arbeidet er avsluttet, og har avdekket potensielle risikoer i forhold til økonomi, kvalitet og fremdrift, som vil bli hensyntatt i det videre arbeidet. Administrasjonen videreutvikler metodikken inn i en handlingsplan for hele prosjektets varighet, da kjente risikoer underveis vil bli håndtert (lukket) og nye risikoer fortløpende vil kunne oppstå. 7. Valg av entrepriseform. Endelig valg av entrepriseform vil skje innenfor rammene av vedtak i DEKF`s styre (sak 67/2007). I skrivende stund arbeider administrasjonen frem mot en en entrepriseform som baserer seg på totalentrepise-prinsippene, men som omfatter detaljerte beskrivelser og tegninger av ønsket leveranse. Dette konseptet ble brukt med god erfaring ved bygging av Gulskogen skole. Planlagt entreprise kan imidlertid forholdsvis enkelt korrigeres til generalentreprise eller hovedentreprise, dersom markedsforhold eller andre forhold tilsier det på det tidspunkt konkurranseutsetting skjer. /RP 4

5 5

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører.

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. Dato: 30. desember 2002 FULLMAKTSAK 03/03 Direktør ved Bergen Bygg og Eiendom KF Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. BJSC BBE-1633-200000712-147 Hva saken

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/8695-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 20.12.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 23/11 Sammensetning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer