DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret godkjenner sluttrapport datert Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektleder

2 DRAMMEN EIENDOM KF Kjøsterud skole - ombygging mottaksklasser og lærerarbeidsplasser SLUTTRAPPORT Byggeprosjekt Mai 2015

3 SAMMENDRAG Prosjektet omfatter tilrettelegging for 2 nye mottaksklasser og nye lærerarbeidsplasser i eksisterende skolebygning. Dagens lærerarbeidsplasser i hovedbygningen er flyttet og rommene oppgradert til klasserom og grupperom med moderne standard og stor fleksibilitet. For å realisere prosjektet har underetasjen i vestfløyen gjennomgått en full innvendig oppgradering, både teknisk og bygningsmessig slik at lærerarbeidsplassene kunne flyttes hit. Underetasjen, som tidligere var delt inn i mindre rom for tannlege, kontorer osv., er nå omdisponert til teamrom og arbeidsplasser for lærerne. Det er også etablert trappeforbindelse til personalrom i 2. etg. og egne garderober/toaletter for lærerne. Drammen Eiendom KF har hatt prosjektansvaret gjennom hele prosessen. Prosjektet ble utlyst som en åpen anbudskonkurranse, der OKK Entreprenør AS fikk tilslaget på kontrakten. Overordnet fremdriftsplan for prosjektet Merknader Hovedfremdrift Prosjektoppstart DEKF Forprosjekt Anbudsgrunnlag Tilbudskonkurranse/kontrakt Byggefase Overtakelse Nøkkeltall for kostnader (eks. mva) Drammen, Lars Einar Teien Prosjektansvarlig Drammen Eiendom KF

4 1. PROSJEKTINNHOLD BTA: 600 m2 i eksisterende skolebygg, total oppgradering innvendig med tekniske installasjoner, overflater og innredning. Antall etasjer: 2 Underetasje (lærerarbeidsplasser): Plan 1 (mottaksklasser): 420 m2 180 m2 Antall parkeringsplasser: Tomteforhold: Bygningsmessige arbeider: Uforandret. Tilrettelagt for ny personalinngang i underetasjen for lærerne. Ny behovsstyrt ventilasjon tilknyttet eks. aggregat. Helt nytt elektrisk opplegg inkl. ny tavle. Oppvarming med panelovner med styring via SDanlegg. Nye dører, overflater, himlinger, gulvbelegg. 2. PROSJEKTORGANISASJON Følgende ansvarsområder er lagt til grunn ved prosjektoppstart: Ansvar prosjektgjennomføring: Drammen Eiendom KF Driftsansvar etter avsluttet prosjekt: Drammen Eiendom KF Bruker av bygget: Kjøsterud skole (ungdomsskole) Styringsgruppe Prosjektgruppe Øvrig involvering fra DK Daglig leder i Drammen Eiendom KF Paul Røland Utdanningsdirektør Tore Isaksen Prosjektansvarlig Lars Einar Teien (DEKF) Brukerrepresentanter: Monica Søhus (virksomhetsleder) og Knut Otto Knutsen Byggeledelse (ekstern) Morten Stastad (Roar Jørgensen AS) Byggesak

5 3. PROSJEKTETS BESLUTNINGER / MILEPÆLER/ FREMDRIFT Prosjektutvikling 2. kv Oppstartmøte Drammen Eiendom KF/ virksomhetsleder for å se på mulighetene for å legge til rette for mottaksklasser og flytte lærerarbeidsplassene. 3. kv Vedtak om bevilgning til prosjektet. Skisseprosjekt iverksettes av prosjektansvarlig. 1. kv Skisseprosjektet, sammen med vedtatt kostnadsramme danner grunnlag for utlysning av konkurranse om entreprenør. Prosjektrealisering 2. kv Drammen Eiendom KF inngår avtale om totalentreprise med OKK Entreprenør AS. Byggearbeidene påbegynnes i underetasjen som ikke brukes til undervisning/ lærerarbeidsplasser. 3. kv Ferdigstillelse av undervisningslokaler og lærerarbeidsplasser til skolestart, til avtalt tid. Lokalene åpner for ordinær drift. 4. kv Tilleggsbestilling på trappeforbindelse fra arbeidsplasser til personalrom iverksettes og ferdigstilles i desember Undervisningsrom for mottaksklassene

6 4. PROSJEKTGJENNOMFØRING / ENTREPRISE Prosjektet er gjennomført som totalentreprise. Totalentreprenør OKK Entreprenør AS ble valgt etter gjennomført tilbudskonkurranse i februar NS 8407 Kontrakt ble inngått Arbeidene startet umiddelbart etter inngått kontrakt med avtalt ferdigstillelse til skolestart Arbeidene ble gjennomført iht. planlagt fremdrift og lokalene ble tatt i bruk fra 18.august Trappeforbindelsen mellom underetasjen og personalrommet lå som en opsjon i kontrakten og ble bestilt av byggherre når vi var trygge på at dette kunne realiseres innenfor kostnadsrammen. Som spesielle utfordringer i forbindelse med entrepriseprosjektet nevnes: Krevende å utføre arbeid med skole i drift En del usikkerhet mht. vegger, konstruksjoner og installasjoner i eks. bygg Kontraktssum totalentreprise: 4,7 mill. eks. mva. Det er iverksatt tilleggsbestillinger på ca. 1,0 mill. kr. Tilleggsbestillinger omfatter hovedsakelig følgende elementer: Etterbestilling av opsjon trapp fra underetasje til personalrom Flytting av rom for moppevask og div. tilpasninger for våtrom. Tekniske oppgradering mht. styring av varme osv. 5. KVALITET Universell utforming ivaretatt iht. krav. Miljøprofil Behovsstyrt ventilasjon med varmegjenvinning. Vinduer med lav U-verdi (skiftet ut tidligere) Elektriske panelovner regulert med styringssystem Belysning med energibesparende armaturer 6. HMS Det har vært stor fokus på HMS både i prosjekteringsfasen og under gjennomføring. Det har ikke oppstått ulykker i byggeperioden. Byggherre har engasjert byggeleder for å kontrollere at hovedbedrift følger opp HMS forskriftsmessig. 7. ØKONOMI Politisk bevilgning /investeringsramme 2013 Øk.plan Investeringsramme Drammen Eiendom KF: Totalt 9,0 mill. inkl. mva.

7 Prosjektregnskap Dato: PROSJEKT: KJØSTERUD SKOLE - OMBYGGING FOR MOTTAKSKLASSER BESTILLING: Klasserom for mottaksklasser 180 m2 BTA Nye lærerarbeidsplasser 420 m2 BTA Kontrakt Endringer/tillegg Sluttkostnad 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider VVS Elektro: Tele og Automatisering: Brannvarslingsanlegg Andre Installasjoner/ heis - (1-6) Huskostnader Utomhus (trappehus) (1-7) Entreprisekostnad Prosjektering Prosjekt- og byggeledelse byggherre Bikostnader: byggemelding mm Generelle kostnader Byggherrekostnad (ikke mva belagt) Finanskostnader (byggelånsrente) Overført fra Tomtekostnader, tilskudd mm. 9 Spesielle kostnader (1-9) Prosjektkostnad eks. mva MVA (1-9) Prosjektkostnad inkl. mva Reserver og marginer (inkl. mva) Budsjettramme inkl. mva Økonomioversikt ved prosjektavslutning /mars 2015 Prosjektet avsluttes med en innsparing på 1,7 mill. inkl. mva. Innsparingen forklares som følger: Mindre kostnader enn forventet på bygningsmessige arbeider Gunstig tilbud i konkurranse om totalentreprise Relativt enkelt å koble nye tekniske anlegg til eks. ventilasjonsaggregat osv., begrenset behov for helt nytt anlegg.

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/08 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 02.04.2008 SAK 14/08 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-doknr: 11/258-3 Utbygging Tanem oppvekstsenter Rådmannens innstilling 1 Utbygging av Tanem oppvekstsenter legges ut på anbud i tråd med rådmannens

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2

NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2 KomRev Trøndelag IKS FORVALTNINGSREVISJON NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2 Organisering og økonomistyring i gjennomføringsfasen NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2013 KomRev Trøndelag IKS Nye Steinkjer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN...3 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

INTEGRERTE LOKALER FOR

INTEGRERTE LOKALER FOR Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Motedato: 23.05.2006 Sak: 60/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/33840 Tittel: BYGGING AV ØYASYKEIIJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR list OG NTNU Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan,

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer