Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)"

Transkript

1 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar april 2005

2 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det siste året er forventet å forsette også fremover. I Asia Vekst 2005/2010 er avkastningen knyttet opp til aksjekursutviklingen til 15 enkeltaksjer i spennende selskaper i Asia. Du er uansett utvikling i disse aksjene sikret å få ditt innskudd tilbake ved bindingstidens utløp. Asia Vekst 2005/2010 gir deg: 60 % avkastning på de fem beste aksjene i aksjekurven Sikkerhet for innskuddet ved bindingstidens utløp Effektiv tilgang til internasjonale aksjemarkeder En investering i norske kroner - ingen valutarisiko BMA - Sikker plassering med gode avkastningsmuligheter Bankinnskudd Med Aksjeavkastning er interessant for alle som ønsker å oppnå god avkastning på sine sparepenger, men som ikke er villig til å ta den hele og fulle risikoen knyttet til kurssvingningene i aksjemarkedet. En BMA gir deg sikkerheten som et ordinært bankinnskudd og samtidig mulighet for avkastning fra aksjemarkedet. Asia Vekst 2005/2010 Asia Vekst 2005/2010 gir deg avkastning knyttet til kursutviklingen til en aksjekurv bestående av 15 enkeltaksjer i store asiatiske selskap. Uavhengig av hvilken reell avkastning aksjene har ved bindingstidens slutt, vil de 5 beste aksjene i aksjekurven bli låst med en avkastning på 60 %. De øvrige 10 aksjene settes til sin aktuelle verdistigning. Ved beregning av avkastning vil hver aksje telle 1/15. Dersom de resterende 10 aksjene gir en gjennomsnittlig avkastning på 0 % etter 5 år vil du likevel motta 20 % avkastning ved bindingstidens utløp. Dersom aksjekurven gir negativ avkastning ved bindingstidens utløp er du sikret å få tilbake ditt innskudd. Se avsnittet om Beregning av avkastning på side 4. Etablering av Kontoavtale innbetaling av innskudd Etablering av Kontoavtale i Asia Vekst 2005/2010 kan kun gjennomføres i perioden fra og med 28. februar til og med 20. april Etablering gjennomføres ved utfylling av Tegningsblanketten. Opplysninger om belastning av konto fremgår av blankettene. Innskuddet er bundet fra 25. april 2005 frem til utbetaling den 26. april Du er kun sikret tilbakebetaling av innskuddet ved utløpet av bindingstiden den 26. april Minste sparebeløp er kr ,- (ekskl. etableringsomkostninger). Når banken har mottatt tegningsblanketten, har du inngått en bindende avtale. Avtalen kan etter dette ikke annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg avkastning.

3 Selskapene som inngår i aksjekurven Ved etablering av Asia Vekst 2005/2010 har vi søkt å finne enkeltaksjer som vi mener bør gi gode muligheter for inntjening i denne perioden. Opplysningene om den enkelte aksje er begrenset til noen korte kommentarer til det enkelte selskaps virksomhetsområde. Aksjekurven omfatter følgende aksjer: Selskap Bransje Land BHP Billiton Ltd Olje Australia Canon Inc. Teknologi Japan Cathay Financial Hld Bank og Finans Taiwan Cheung Kong Eiendom Hong Kong China Mobile Telekomm. Hong Kong China Steel Stål Taiwan Mitsubishi Tokyo Financial Bank og Finans Japan NTT DoCoMo Telekomm. Japan Petrochina Co Ltd Olje og Gass Hong Kong POSCO Stål Korea Samsung Electronics Elektronikk Korea Sun Hung Kai Properties Eiendom Hong Kong Taiwan Semicond. Manf. Elektronikk Taiwan Takeda Pharmaceutical Ltd Legemiddel Japan United Microelectronics Corp. Elektronikk Taiwan Litt om selskapene: BHP Billiton Ltd er et resultat av en fusjon mellom BHP og Billiton. Selskapene var av Australias største innenfor sitt felt før fusjonen. I dag utvinner og foredler selskapet olje, gass, metaller og stål. BHP Billiton er verdens 4. største innen aluminiumsproduksjon. Andre produkter selskapet utvinner er bensin, kull og diamanter. Canon Inc. ble grunnlagt i 1937 og var det første selskapet som utviklet og produserte enkle 35 mm kompaktkameraer og indirekte røntgenkameraer i Japan. Senere etablerte selskapet seg på kontormaskinmarkedet og utviklet Japans første kopimaskin for vanlig papir i I dag er de et anerkjent globalt selskap i toppklassen. Cathay Financial Holding Co er et Taiwansk holdingsselskap startet i Selskapet driver innen bank, livs-, helse- og ulykkesforsikring. Cheung Kong Holdings Ltd. utvikler og investerer i eiendom. Selskapet driver også innen eiendomsmegling, hotelldrift og andre investering. China Mobil Hong Kong Ltd. er den største mobiltelefonleverandøren i Kina med over 153 millioner abonnenter. Med en markedsandel på 50 % er selskapet både Kinas og verdens ledende innen trådløs kommunikasjon. China Steel Corp. ble grunnlagt i 1971 og har gjennom årene vokst til en av Kinas største produsenter og leverandører av stålprodukter. Mitsubishi Tokyo Financial Gr. er et holdingselskap for selskapene The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. (BTM), The Mitsubishi Trust og Banking Corporation (MTB). MTFGs ambisjon er å være blant verdens ti største finanskonsern innen 3 år. NTT DoCoMo Inc er verdens nest største mobiltelefonoperatør, bare slått av den største som er franske Vodafone. De produserer ulike typer av tjenester innen telekommunikasjon, som mobiltelefoni, personsøkertjenester, satellittelefoni, biltelefoni osv. Over 40 millioner kunder har abonnement i DoCoMo. DoCoMo har nesten 60 % av det japanske mobilmarkedet, og skal nå utvide til Europa. PetroChina Co Ltd. utvinner, utvikler og produserer olje og gass. Selskapet rafinerer, transporterer og distribuerer bensin, produserer og selger kjemikalier og selger naturgass. POSCO er verdens største produsent av stål. De produserer stål for byggebransjen, bilbransjen og innen shipping, men også stålrelaterte produkter innen privatmarkedet. Posco produserer ca. 29 millioner tonn stål hvert år som distribueres rundt i hele verden. Samsung Electronics Co Ltd, er ett av verdens største selskap innen elektronikk med ansatte i ett femtitalls land. Samsung har under de seneste tre årene hatt en økning i verdensmarkedet på ca. 25 %. Produktsortimentet består av monitorer, harddisker, cd-rom, dvd, tv, video, videokamerer, gsm-telefoner, audio, kjøleskap, vaskemaskiner og skrivere. Sun Hung Kai Properties Ltd er en av de største eiendomsselskapene i Hong Kong som utvikler og investerer i eiendom. Utenom dette driver selskapet flere hoteller, parkeringsselskaper, telekommunikasjon, internettjenester og er også innen byggebransjen. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. er verdens største leverandør av elektroniske komponenter. TSMC leverer blant annet microchips til produsenter som Phillips og Motorola. TSMC har en markedsandel på hele 60 % i dette markedet. Takeda Pharmaceutical Company Ltd er det største legemiddelselskapet i Japan og er blant de ledende verden. Takeda utvikler, produserer og selger et stort utvalg av farmasøytiske produkter. United Microelectronics Corp. er verdens nest største produsent av halvledere og andre elektroniske komponenter. Selskapet tilbyr tjenester innenfor design, utvikling, testing, pakking osv. UMC har over 10,500 ansatte verden over og har kontorer i Taiwan, Japan, Singapore, Europa og USA.

4 Beregning av avkastning Fullstendig formel for beregning av avkastning (Tilleggsbeløpet) er gitt i Kontoavtalen Del C. Asia Vekst 2005/2010 gir deg ingen løpende rente. Ved beregning av verdistigningen i Aksjekurven vil de fem aksjene som har høyest verdistigning ved bindingstidens utløp bli fastsatt til 60 % uavhengig av aksjenes reelle verdiutvikling. Ved bindingstidens utløp den 26. april 2010 vil du få utbetalt et tilleggsbeløp tilsvarende 100 % av verdistigningen i Aksjekurven. Hver aksje vektes likt i aksjekurven (1/15). Dersom den vektede verdiutviklingen på de femten aksjene i Aksjekurven er negativ eller lik null, er man likevel sikret å få tilbakebetalt investert beløp tilbake ved bindingstidens utløp. Tabellen under viser effekten av at de 5 beste aksjene blir satt til 60 %. Med en gjennomsnittlig avkastning på de 10 resterende aksjene i kurven på 0 % vil du likevel få 20 % ved bindingstidens utløp. Gjennomsnittlig avkastning på de 10 aksjene med svakest utvikling: Totalavkastning på Asia Vekst - 50% -25% 0% 25% 50% 75% 0.00% 3.33% 20.00% 36.67% 53.33% 70.00% Årlig avkastning 0.00% 0.66% 3.71% 6.45% 8.92% 11.20% Lånefinansiering Siden du er sikret tilbakebetaling av 100 % av innskuddet ved bindingstidens utløp, kan vi tilby lånefinansiering av innskuddsbeløpet mot sikkerhet i innskuddet. Minste lånebeløp er ,- kroner. Lånebeløpet kan også dekke etableringsomkostningene og tilbys både til fast og flytende rente. Ønsker du lånefinansiering, tar du kontakt med din rådgiver som vil sørge for at en lånesøknad med nødvendige opplysninger utarbeides. Lånefinansiering vil være gjenstand for kredittvurdering. Du må selv vurdere lånefinansiering og foreta en vurdering av lånekostnaden opp mot muligheten for avkastning. Ved lånefinansiering vil din totale risiko øke ved at du kan tape renten som betales på lånet. Hvor mye aksjene må stige under løpetiden for at investeringen skal bli lønnsom med lånefinansiering, vil være avhengig av aktuell lånerente, etableringsomkostninger osv. Banken vil kunne gi deg utfyllende opplysninger tilpasset din investering. Dersom du låner med fast rente, og lånet betales tilbake før bindingstidens utløp, kan dette også medføre ytterligere kostnader for deg. Etableringsomkostninger Avkastningen beregnes ut fra aksjekurvens samlede verdistigning fra startdato 25. april 2005 til fastsettelsen av sluttverdien 12. april Startverdiene til aksjene som inngår i Aksjekurven blir fastsatt på dato for etablering av innskuddet, den 25. april Du vil få tilsendt et eget brev fra banken hvor du får oppgitt disse verdiene. Innskudd Omkostninger NOK , ,0 % NOK ,0 % NOK ,5 % NOK eller mer 1,0 % Det beregnes ikke løpende omkostninger under investeringens løpetid. Ved beregning av verdiutvikling på aksjene som inngår i Aksjekurven inkluderes ikke eventuelt utbytte for den enkelte aksje. Ved beregning av effektiv avkastning må du også ta hensyn til dine etableringsomkostninger.

5 Løpetid for innskuddet - uttak før bindingstidens utløp Asia Vekst 2005/2010 er laget for kunder som kan binde innskuddet frem til bindingstidens utløp som er 26. april Dersom du velger å bryte bindingstiden, vil du ikke være sikret å få tilbake hele innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som du får tilbakebetalt vil være avhengig av blant annet Aksjekurvens utvikling, aktuelle markedsforhold og gjenværende bindingstid. I tillegg vil du bli belastet innløsningskostnader på 0,5 % av innskuddsbeløpet, minimum kr 300,-. Tilbakebetaling av innskuddet er kun sikret ved bindingstidens utløp 26. april Verdiutvikling Du følger enkelt med i verdiutviklingen på ditt innskudd i Asia Vekst 2005/2010 på Skatteforhold Asia Vekst 2005/2010 har ingen løpende rente. Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd. Innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte kunde ved hvert årsskifte. Ved salg før bindingstidens utløp, innrapporteres eventuell merverdi eller mindreverdi som renteinntekt eller rentetap for dette året. Etableringsomkostninger anses som fradragsberettiget etter dagens skatteregler og fradraget blir normalt gitt for det året innskuddet blir etablert. For innskudd hvor avkastningen alene kommer til utbetaling ved bindingstidens utløp, har Skatteetaten i en uttalelse angitt at etableringsomkostningene først bør være fradragsberettiget ved oppgjør av innskuddet. Skattedirektoratet har i en skriftlig forespørsel til Finansdepartementet bedt om avklaring mht. til skatteplikt for avkastning/og fradrag for etableringsomkostninger. Kort tid etter etablering av innskuddet vil banken gi en bekreftelse av innskuddet og innbetalte etableringsomkostninger. Ovenstående gir kun generell informasjon. Skattereglene kan bli endret og ligningspraksis vil også kunne variere under innskuddets løpetid. Den enkelte investor må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for det enkelte år investeringen løper. Viktige opplysninger om risikoforhold Før du bestemmer deg for å etablere innskudd i Asia Vekst 2005/2010, oppfordres du til å gå nøye gjennom denne brosjyren, spesielt Kontoavtalen som gir deg utfyllende regler og informasjon om vilkårene. Din risiko ved en slik investering er primært knyttet til hvilken avkastning du vil kunne oppnå ved alternative produkter i markedet. Normalt vil det være hensiktsmessig å fordele sparingen på flere produkter med forskjellig risikoprofil. Tradisjonelt er det en direkte sammenheng mellom risiko og avkastning. Med høyere risiko får du bedre mulighet for avkastning, men også større risiko for tap. Det er viktig at den enkelte tar sin beslutning basert på egen vurdering av ønsket risikonivå. Det er ingen valutarisiko knyttet til din investering i Asia Vekst 2005/2010, selv om avkastningen er avhengig av utviklingen i en indeks av internasjonale aksjer. Bankinnskudd Med Aksjeavkastning omfattes av de ordinære regler for innskuddsgaranti. Innskudd i Asia Vekst 2005/2010 er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil to millioner kroner for den enkelte kundes totale innskudd i Sparebanken Rana.

6 Ved eventuell lånefinansiering, bør du på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og holde disse opp mot de mulighetene for avkastning som Asia Vekst 2005/2010 gir deg. Ved lånefinansiering vil investeringens totale risiko øke ved at du kan tape rentene som betales på lånet. Dersom du opptar lån med fast rente og velger å bryte bindingstiden, kan du også få økte kostnader ved innfrielse av lånet før tiden. Nærmere opplysninger om dette vil fremgå av låneavtalen. 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5, 00 % 0,00 % feb.00 mai.00 aug.00 nov.00 feb.01 mai.01 Årlig effektiv avkastning v/5 års bindingstid aug.01 nov.01 feb.02 mai.02 aug.02 nov.02 feb.03 mai.03 aug.03 nov.03 feb.04 mai.04 aug.04 nov.04 Asia Vekst Høyrentekonto Innskudd i Asia Vekst 2005/2010 er bundet frem til 26. april 2010, og er kun sikret ved bindingstidens utløp. Dersom innskuddet tas ut før, vil aktuelt beløp som tilbakebetales kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelig innskuddet. Se avsnitt om uttak før bindingstidens utløp. Du bør derfor ikke investere i Asia Vekst 2005/2010 dersom du ikke ønsker å binde sparepengene frem til bindingstidens utløp. Din pris for retten til tilleggsavkastning Når du skal vurdere om Asia Vekst 2005/2010 er et godt alternativ for deg, kan det være nyttig å se nærmere på hvordan produktene er sammensatt. På denne måten vil du få et bedre grunnlag for å vurdere om den pris du betaler for retten til avkastning fra aksjemarkedet er verdt å betale eller om andre alternativer er bedre for deg. Sammenlign gjerne dette med et ordinært bankinnskudd og vurder om de etableringsomkostninger og forskjellen på renteinntekter er verdt retten til avkastning fra aksjemarkedet. Vi har tatt med en oversikt som viser deg årlig avkastning på en investering i Asia Vekst 2005/2010 på rullerende 5 års perioder over de siste 10 årene, som mulighet med hva ett innskudd på høyrentekonto ville gitt. Som naturlig er, viser en høyrentekonto stabil inntjening mens tilsvarende historiske avkastning fra de aksjene som dette produktet er tilknyttet, varierer betydelig. En investering i Asia Vekst 2005/2010 gir deg større muligheter for høyere avkastning, men også økt risiko. Enkelte av aksjene har ikke historikk tilbake til For disse er utviklingen satt lik snittet av de øvrige aksjene i den perioden man ikke har historiske data. Den pris du betaler for å oppnå avkastning fra aksjemarkedet vil være høyere enn den pris banken betaler i markedet for å sikre den enkelte kundes rett til avkastning. Forskjellen i den pris som du som kunde betaler og den pris banken selv betaler i markedet, vil dekke bankens øvrige kostnader og marginer forbundet med produktet. Samtidig er det også klart at den enkelte kunden ikke på egen hånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik rett til tilleggsavkastning. For ordens skyld legger vi til at banken ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser til å betale tilleggsavkastning gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. Det vil kunne være tildels store forskjeller mellom de ulike BMA som tilbys i markedet og hvilken pris som den enkelte bank betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder den enkelte BMA er knyttet til, løpetid for innskuddet, hvilken avkastningsfaktor du oppnår osv. Prisen vil også være avhengig av bankens størrelse gjennom den posisjon banken har i markedet og volumer som tegnes i det enkelte produkt. DnB NOR Bank ASA er den klart største aktør i det norske markedet. Verdien av innskuddet du gir banken uten rett til løpende rente på innskuddet, kan illustreres gjennom den avkastning banken kan oppnå på dette innskuddet gjennom å investere dette i norske statsobligasjoner.

7 En investering i statsobligasjoner innenfor bindingstiden til Asia Vekst 2005/2010 ville pr. 11. februar 2005 gitt en effektiv rente på ca 3,02 % pr. år. Dette innebærer at verdien for banken av et innskudd på kr i Asia Vekst 2005/2010 utgjør kr ,- når en legger statsrenten til grunn. Innskuddet kan kun etableres i perioden fra 28. februar til og med 20. april 2005

8 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING Asia Vekst 2005/2010 KONTOAVTALE Del C 1. Asia Vekst 2005/ Kort beskrivelse Kontoen i Bankinnskudd Med Aksjeavkastning Asia Vekst 2005/2010 kan kun åpnes i Kontoåpningsperioden fra og med 28. februar 2005 til og med 20. april Innskuddet er bundet i 5 år. Minste innskuddsbeløp er kr ,-. DnB NOR Asia Vekst 2005/2010 er et bankinnskudd uten løpende rente hvor avkastningen er knyttet til verdiutviklingen i en global aksjekurv med 15 enkeltaksjer (Aksjekurven). Ved Bindingstidens utløp den 26. april 2010 vil kontohaver få utbetalt et Tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen for aksjene i Aksjekurven. For de 5 aksjene i kurven som har hatt høyest verdistigning ved bindingstidens utløp vil avkastningen på disse fem aksjene låses til 60 % uavhengig av deres utvikling. For de resterende 10 aksjene vil avkastningen settes til utviklingen i deres aksjekurs. Hver aksje teller 1/15 ved beregning av avkastning. Uansett utvikling i Aksjekurven, er kontohaver sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet ved bindingstidens utløp. 2. Kontoavtalen - Avtaledokumentene Disse særvilkår suppleres av Tegningsblanketten. I tilfelle av motstrid mellom vilkårene i Tegningsblanketten og Del C, skal Del C ( Særvilkår for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning Asia Vekst 2005/2010 ) ha forrang. 3. Definisjoner Ved beregning av avkastning for Asia Vekst 2005/2010, skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende betydning: Tilleggsbeløp (T): Konto for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning Asia Vekst 2005/2010 vil ved utløpet av Bindingstiden bli kreditert med et Tilleggsbeløp som blir beregnet slik: Tilleggsbeløp fremkommer ved at de fem aksjene med best utvikling fra Evalueringsdato Start til Evalueringsdato Slutt settes til en positiv utvikling på 60 % uansett aktuell utvikling. De øvrige aksjene settes til sin aktuelle utvikling fra Evalueringsdato Start til Evalueringsdato Slutt. Matematisk uttrykt vil Tilleggsbeløpet utgjøre: T Maks 0 %, % + = 15 = j 1 10 Lavest utvikling j Lavest utvikling j : Utvikling i de 10 aksjene med lavest Utvikling nummerert fra j = 1 til 10. Utviklingen i Aksje i måles som: Innskuddsbeløp (I): Kontohavers innskudd på Asia Vekst 2005/2010, eksklusiv Etableringsomkostninger.

9 Aksjekurv: Asia Vekst 2005/2010 Aksjekurv består av følgende Aksjer som er vektet likt ved oppstart den 25. april i Aksje i Børs 1 BHP Billiton Ltd ASX (Australian Stock Exchange) 2 Canon Inc. Tokyo Stock Exchange 3 Cathay Financial Holding Co. Taipai Stock Exchange 4 Cheung Kong Holdings Ltd Hong Kong Stock Exchange 5 China Mobile Hong Kong Ltd Hong Kong Stock Exchange 6 China Steel Corp Taipai Stock Exchange 7 Mitsubishi Tokyo Financial Tokyo Stock Exchange 8 NTT DoCoMo Inc Tokyo Stock Exchange 9 PetroChina Co Ltd Hong Kong Stock Exchange 10 POSCO Korea Stock Exchange 11 Samsung Electronics Co Ltd Korea Stock Exchange 12 Sun Hung Kai Properties Ltd Hong Kong Stock Exchange 13 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Taipai Stock Exchange 14 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Tokyo Stock Exchange 15 United Microelectronics Corp Taipai Stock Exchange Evalueringsdato start : 25. april 2005 Evalueringsdato Slutt : 12. april 2010 Verdiutviklingen på den aktuelle Aksje fastsettes av Banken med basis i kursverdien fra Relevant Børs. Banken vil følge opp endringer knyttet til den enkelte Aksje som inngår i Aksjekurven dersom det inntrer særlige forhold som påvirker kurs på Aksjen. Nærmere opplysninger om dette er gitt under Justering. Dette omfatter blant annet situasjoner hvor selskapet blir kjøpt opp av annet selskap eller selskapet deles opp i flere selskaper. I slike tilfeller vil Banken, i samsvar med regler for Relevant Børs, med tilhørende lover, regler, etablert praksis mv, alt avhengig av den aktuelle hendelse, fastsette de verdier som skal anvendes for å måle verdiutviklingen på den enkelte Aksje og Aksjekurv. Aksje Start i : Aksje Slutt i : Aksje: Justering: Verdien for Aksje i på Evalueringstidspunktet den 25. april 2005, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag. Melding om Aksje i Start vil bli meddelt kontohaver av Banken snarest mulig etter 25. april Verdien for Aksje i på Evalueringstidspunktet den 12. april 2010 forutsatt at denne dag er en Beregningsdag. En eller flere aksjer som inngår i Aksjekurv. I tilfelle det skjer endringer i en Aksjes verdi som følge av særskilte endringer som for eksempel emisjon med utstedelse av nye aksjer eller tegningsretter, ekstraordinære utdelinger av utbytte, aksjesplitt, fusjon, fisjon, oppkjøp eller andre særskilte hendelser som påvirker aksjekursen vil det måtte foretas en justering av Aksjens verdi. Justeringen vil bli foretatt i samsvar med regler som gjelder for Relevant Børs, gjeldende lover, regler og etablert praksis samt under overvåkning av aktuell tilsynsmyndighet. Formålet med slik Justering er at Banken skal sikre at verdiutviklingen for den aktuelle Aksje frem til tidspunktet for justering skal ivaretas ved beregning av verdiutviklingen for Aksjekurv. Banken vil, avhengig av den aktuelle hendelse, enten sette ny startverdi for aktuell Aksje i kurven eller dersom denne erstattes med ny Aksje/Aksjer sette startverdi for slik Aksje. Dersom aktuell Aksje blir strøket fra notering på Relevant Børs, eller annen børs som etter Bankens vurdering kan erstatte slik børs, vil Banken fastsette verdi på tidspunkt for Justering og valg av eventuell ny Aksje som skal inngå i Asia Vekst 2005/2010 Aksjekurv. Banken vil følge opp endringene knyttet til den enkelte Aksje som inngår i Asia Vekst 2005/2010 Aksjekurv og etter beste skjønn fastsette verdi for den enkelte Aksje ved behov for Justering. For ordens skyld presiseres at opplistingen av de situasjoner som er angitt ovenfor og som kan tilsi behov for Justering ikke er fullstendig. Banken vil etter beste skjønn gjennom Justering sikre rett verdisetting av de Aksjer som inngår i Aksjekurv. Evalueringstidspunkt: Beregningsdag: Det tidspunkt på Beregningsdag da handel på den aktuelle Børs opphører. Dag for fastsettelse av verdi for Aksje i Start og verdi for Aksje i Slutt. Er Beregningsdag en dag som

10 ikke er Børsdag for den enkelte Aksje, flyttes Beregningsdag for denne Aksjen til første påfølgende dag som er Børsdag. Dersom Aksjekursen blir påvirket av Markedsforstyrrelser på Beregningsdag, skal Beregningsdag flyttes til første Børsdag uten Markedsforstyrrelse for den (de) aktuelle Aksje(r) hvor Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de Aksjer som ikke er påvirket av Markedsforstyrrelser skal beholde sine opprinnelige Beregningsdager. Dersom slik Markedsforstyrrelse vedvarer den aktuelle Beregningsdag og i fem påfølgende Børsdager deretter, skal denne femte Børsdag være Beregningsdag for den aktuelle Aksje i Asia Vekst 2005/2010. Den aktuelle Aksjes verdi skal da bestemmes av Banken som skal benytte formelen (siste gjeldende formel før Markedsforstyrrelse inntrådte) for utregning av den aktuelle Aksje på den ovennevnte femte Børsdag etter at Markedsforstyrrelse inntrådte. Dersom handel i aksje(r) er suspendert eller særdeles begrenset, fastsetter Banken etter sitt beste skjønn den kurs som antas å ville ha vært kursen på Evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen(e) ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. Markedsforstyrrelse: Banken: Børsdag: Bankdag: Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på Børsdag mindre enn en halv time før Evalueringstidspunktet på den aktuelle Børs og som resulterer i suspendering eller begrensning av handel, som av Banken blir vurdert som vesentlig. Sparebanken Rana/DnB NOR Bank ASA. Dag hvor Relevant Børs for den enkelte Aksje er åpen for handel. Enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag. Bindingstid: Fra og med 25. april 2005 til og med 26. april Kontoåpningsperiode: Fra og med 28. februar til og med 20. april Betalingsdag: 25. april Bindingstidens utløp: 26. april Etableringskostnader: Kostnadene som betales for etablering av Innskuddsbeløpet som fastsatt i punkt 13. Kontoavtalen: Avtale som angir vilkår for etablering av innskudd i Asia Vekst 2005/2010 som angitt i punkt Kontoåpningsperiode Kontoavtale for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning Asia Vekst 2005/2010 kan kun inngås i tidsrommet mellom 28. februar 2005 og 20. april Eventuell kreditering av kontoen med beløp utover det beløpet som er angitt på Tegningsblanketten, gir ikke innskyter rett til noe Tilleggsbeløp slik dette er angitt i denne avtalen. 5. Inngåelse av Kontoavtale og åpning av konto Konto for Asia Vekst 2005/2010 vil bli åpnet av Banken i kundens navn dersom Banken har mottatt korrekt utfylt og signert Tegningsblankett. Kontoåpning forutsetter at Banken har mottatt nødvendige opplysninger fra kunden til å åpne slik konto innenfor Kontoåpningsperioden. Kunden har ansvar for at Tegningsblanketten sendes Banken innen utløpet av Kontoåpningsperioden. Tegningsblanketten er en bindende avtale mellom kontohaver og Banken. Etter at Banken har mottatt Blanketten, kan ikke kontohaver selv annullere Kontoavtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at Banken, i tillit til den mottatte avtalen, inngår sikringsforretninger for å kunne gi kontohaver Tilleggsbeløpet. Slike forretninger vil kunne bli inngått løpende også i Kontoåpningsperioden med basis i mottatte Tegningsblanketter. Dersom kunden ønsker å annullere avtalen etter at denne er innlevert Banken, må kunden derfor straks ta kontakt med Banken. 6. Innbetaling av avtalt innskuddsbeløp Innskudd av avtalt beløp (minimum kr ,-) samt Etableringsomkostninger skal foretas i kontoåpningsperioden i samsvar med Tegningsblanketten, blir avtalt bleøp etablert av Banken som kundens innskudd i Asia Vekst 2005/2010 den 25. april ( Renter opptjent på kontoen frem til og med 24. april 2005 utbetales kontohaver i samsvar med avtale.) Ved manglende dekning på konto i forhold til avtalt Innskuddsbeløp, tillagt Etableringsomkostninger, eller forsinket betaling, forbeholder Banken seg rett til fritt å vurdere hvorvidt Banken vil inndrive det avtalte beløpet eller heve avtalen. Ved eventuell heving vil kontohaver bli varslet direkte. Ved forsinket betaling vil Banken også kunne inndrive forsinkelsesrente i henhold til alminnelige regler. Dersom konto ikke åpnes som følge av manglende dekning på konto eller mangelfull innbetaling, vil Banken kreve dekning for de kostnader som Banken har hatt knyttet til inngåelse av aktuelle sikringsforretninger, jfr. punkt 5. Banken vil i et slikt tilfelle dessuten kreve inndekning av Etableringsomkostninger samt administrasjonsgebyr tilsvarende som ved brudd på Bindingstid

11 som angitt i punkt 8. Kunden aksepterer ved inngåelse av Kontoavtalen at Banken kan belaste kunden for et slikt beløp. 7. Kansellering Banken forbeholder seg retten til å kansellere innskudd på Asia Vekst 2005/2010 dersom det i perioden fra og med 28. februar til og med 9. mai 2005, inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som etter Bankens vurdering gjør det vanskelig å fastsette verdien på Aksjene på Evalueringstidspunktet for Aksjekurven den 25. april b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, aksjekursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet Aksjene. Ved kansellering av Asia Vekst 2005/2010, skal Banken varsle kontohaverne direkte dersom Kontoavtale på dette tidspunkt er inngått, konto er åpnet og/eller Innskuddsbeløp er innbetalt. Dersom innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp og etableringskostnader er foretatt ved kansellering, vil kontoen bli avviklet og Innskuddsbeløp tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning, eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. Innskuddsbeløp vil ved slik tilbakeføring bli tillagt en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 25. april 2005 frem til betaling skjer. 8. Bindingstid Forutsetningen for å inngå avtale om innskudd på Asia Vekst 2005/2010 er at kontohaver er villig og har anledning til å binde innskuddet i en periode på 5 år. Det er derfor satt Bindingstid for innskuddet, som løper fra og med 25. april 2005 til og med 26. april Overholdelse av Bindingstid er en forutsetning for kontohavers ubetingede rett til å få tilbakebetalt det opprinnelige innskutte beløpet (med fradrag for Etableringsomkostninger). Dersom kontohaver likevel velger å bryte forutsetningen om Bindingstid, kommer reglene i punkt 9 til anvendelse. 9. Kontohavers brudd på forutsetningen om Bindingstid Dersom kontohaver skulle velge å bryte Bindingstid for innskuddet, jfr. punkt 8, vil kontohaver bli belastet med innløsningsomkostninger tilsvarende 0,5 % av Innskuddsbeløpet (eksklusive Etableringsomkostninger), dog minimum kr 300,- til dekning av Bankens administrasjonskostnader. Dersom kontohaver velger å gå ut før Bindingstidens utløp 26. april 2010, vil kontohaver ikke være sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som utbetales før Bindingstidens utløp vil være avhengig av blant annet Aksjekurven sin utvikling, samt gjenværende Bindingstid. Hvilket beløp kontohaver vil motta ved et uttak før Bindingstidens utløp vil derfor ikke kunne angis på forhånd. Beløpet som vil kunne tilbakebetales vil derfor kunne være både høyere og lavere enn det opprinnelige innskuddet, alt avhengig av de forhold som er angitt ovenfor. Dette innebærer at Asia Vekst 2005/2010 klart er best egnet for kunder som er beredt på å binde Innskuddsbeløpet fram til Bindingstidens utløp. Risikoen for at Innskuddsbeløpet vil kunne bli vesentlig redusert dersom uttak skjer før Bindingstidens utløp må derfor vurderes før avtaleinngåelsen. Dersom kontohaver ønsker å gå ut før Bindingstidens utløp, vil Banken v/dnb NOR Markets gi utfyllende opplysninger om aktuelt beløp som vil bli tilbakebetalt. Ved avslutning av innskuddet før utløpet av Bindingstid, vil kontoen bli avviklet. Aktuelt beløp, etter belastning av innløsningsomkostninger og de kostnader som nevnt i denne bestemmelse, vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. Dersom innskuddet er lånefinansiert med sikkerhet i innskuddet vil det bli gjennomført avregning mot lånet før eventuell utbetaling. 10. Avkastning - Renter Nominell rente for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning Asia Vekst 2005/2007 fra 25. april 2005 til 26. april 2010 er null. Ved utløpet av Bindingstid vil kontohaver få utbetalt et eventuelt Tilleggsbeløp beregnet med utgangspunkt i den relative endringen i hver av de Aksjer som inngår i Aksjekurven for Asia Vekst 2005/2010. Se ovenfor spesielt under punkt 3 om beregning av Tilleggsbeløp. 11. Tidspunkt for kreditering av Tilleggsbeløp Bindingstid for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning Asia Vekst 2005/2010 utløper 26. april Under forutsetning av at kontohaver har overholdt Bindingstid, vil kontoen på denne dato bli kreditert med et Tilleggsbeløp som angitt ovenfor i punkt 3. Dersom siste dag av Bindingstiden faller på en dag som ikke er Bankdag (enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag), skal slik kreditering finne sted første påfølgende Bankdag. Etter dette tidspunkt vil kontoen bli avviklet. Innestående (inklusive et eventuelt positivt Tilleggsbeløp) vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. 12. Informasjon om verdiutvikling for Asia Vekst 2005/2010 Informasjon om verdiutviklingen for Aksjekurven i Asia Vekst 2005/2010 vil være tilgjengelig via Sparebanken Ranas hjemmeside under løpetiden for innskuddet. Kontohaver vil en gang i året motta årsoppgave for Asia Vekst 2005/2010.

12 13. Etableringskostnader Innskudd Omkostninger NOK % NOK % NOK ,50 % NOK eller høyere 1.00 % Etableringsomkostninger anses som fradragsberettiget etter dagens skatteregler og fradraget blir normalt gitt for det året innskuddet blir etablert. For innskudd hvor avkastningen alene kommer til utbetaling ved bindingstidens utløp, har Skatteetaten i en uttalelse angitt at etableringsomkostningene først bør være fradragsberettiget ved oppgjør av innskuddet. Skattedirektoratet har i en skriftlig forespørsel til Finansdepartementet bedt om avklaring mht til skatteplikt for avkastning/ og fradrag for etableringsomkostninger. Kort tid etter etablering av innskuddet vil banken gi en særlig bekreftelse av innskuddet og innbetalte etableringskostnader. For ordens skyld presiseres også at skattereglene kan endres under løpetiden for innskuddet og at også ligningspraksis kan variere. Ved brudd på Bindingstid påløper innløsningskostnader med 0,5 % av innløst beløp, minimum 300,-. Se for øvrig punkt 9 for andre konsekvenser av kontohavers brudd på Bindingstid, herunder dekning av Bankens kostnader. 14. Betalingsoppdrag og betalingsinstrumenter Asia Vekst 2005/2010 kan ikke benyttes til betalingsoppdrag og kan ikke disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter. 15. Innskuddsgaranti Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker er Banken obligatorisk medlem av Bankenes Sikringsfond. Konto som opprettes i Asia Vekst 2005/2010 omfattes av disse bestemmelser. Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av vedkommende sikringsfond med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner gjelder for de samlede innskudd som en innskyter har i en enkelt bank. Beløpet gjelder hovedstol samt påløpte, ikke godskrevne renter. Som innskudd i en bank regnes også en kundes tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld, dersom gjelden er forfalt til betaling og Banken har rett til motregning eller alminnelige rettsregler. Garantien gjelder dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser. Se for øvrig også punkt 30 i Kontoavtalens Del B. For ordens skyld presiseres at garantien for innskuddet er knyttet til tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet ved utløpet av Bindingstid. Ved eventuelt uttak før utløpet av Bindingstid gjelder vilkårene i punkt 9 ovenfor. 16. Risikoforhold Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå tilleggsavkastning fra de markedene som Aksjekurven er knyttet opp mot. Avkastning som vil kunne oppnås fra disse Aksjene vil variere og er forbundet med store svingninger. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Asia Vekst 2005/2010 er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kontoavtalen inngås. Ved eventuell lånefinansiering bør kunden på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og holde disse opp mot de muligheter for avkastning som et innskudd i Asia Vekst 2005/2010 innebærer. Ved lånefinansiering vil investors totale risiko øke ved at investor kan tape renten som betales på lånet. Ved finansiering av investeringen med fastrentelån gjøres også særskilt oppmerksom på de regler som gjelder ved førtidig innbetaling av hele eller deler av lånet. Dersom den fastrente som kontohaver betaler på sin lånefinansiering av investeringen er høyere enn den fastrente som banken tilbyr for tilsvarende lån med løpetid fra tidspunktet fra tilbakebetaling frem til 26. april 2010, vil det påløpe kostnader ved oppgjør av lånet. Det vises for øvrig til aktuell lånedokumentasjon. Sikkerhet for å få tilbake Innskuddsbeløpet er avhengig av at beløpet bindes fram til Bindingstidens utløp. Asia Vekst 2005/2010 er derfor klart best egnet for investorer som har anledning til å binde innskuddet frem til 26. april Asia Vekst 2005/2010 innebærer ingen valutarisiko selv om et eventuelt Tilleggsbeløp beregnes ut fra utviklingen i Aksjekurven. 17. Andre forhold - utfyllende opplysninger Kontoavtalens inneholder alminnelige opplysninger for innskudd. For ordens skyld tillegges at Asia Vekst 2005/2010 skattemessig håndteres som et ordinært innskudd. Dette innebærer at Banken ved hvert årsskifte innrapporterer Innskuddsbeløpet. Ved et eventuelt salg før Bindingstid er utløpt, innrapporteres eventuell merverdi eller mindreverdi som renteinntekt/tap for dette året.

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Banksparing med aksjeavkastning

Banksparing med aksjeavkastning Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp*

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer