Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012"

Transkript

1 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 Kontoåpningsperiode: 2. oktober november 2006

2 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning (BMP) DnB NOR Private Equity 2006/2012 Med en investering i DnB NOR Private Equity 2006/2012 investerer du i en indeks knyttet til en portefølje av 15 børsnoterte selskaper som alle primært investerer i andre selskaper som ikke er notert på børs (private equity). Investeringenes formål er å oppnå høy avkastning bl.a. gjennom oppkjøp og videresalg. DnB NOR Private Equity 2006/2012:. Mulighet for god avkastning 110 % av Private Equity indeksens positive verdistigning Sikkerhet for innskuddet (eks. etableringsomkostninger) ved bindingstidens utløp En investering i norske kroner - ingen valutarisiko Private Equity et spennende marked. Bakgrunnen for å velge og investere i Private Equity selskaper ligger bl.a i disse selskapenes mulighet til å gjennomføre raske beslutningsprosesser, herunder å tilpasse virksomheten i forhold til endringer i markedene. Slike selskaper kjennetegnes også ved at de har få og store aksjonærer hvor aksjonærene ofte er involvert i selskapets styre og daglige drift. Investeringer i Private Equity selskaper har tidligere vært et interessant marked først og fremst for større markedsaktører som går inn i slike selskaper på kort eller mellomlang sikt for å realisere muligheter for avkastning gjennom direkte eierskap. I tillegg til direkte eierskap er det etablert børsnoterte selskaper hvor selskapene har som formål å tre inn i slike Private Equity selskaper, hvor selskapenes investeringer er knyttet til en bevisst strategi for valg av investeringsobjekter, valg av geografisk beliggenhet, type virksomhet osv. Ved å samle flere slike børsnoterte selskaper som alle opererer innenfor Private Equity markedet, hver basert på sin strategi, kan en etablere indekser for investeringer i private equity. Ved din investering i DnB NOR Private Equity 2006/2012 får du en investering knyttet til en slik indeks basert på en hovedstrategi; Buyout. BMP sikker plassering med gode avkastningsmuligheter En BMP gir deg sikkerhet som et ordinært bankinnskudd og samtidig mulighet for avkastning fra et spennende marked hvor investeringene knyttes til unoterte selskaper som antas å ha gode utviklingsmuligheter. Investeringene foretas gjennom 15 utvalgte børsnoterte selskaper med forskjellige investeringsstrategier, hvor normalt minimum 50 % av de totale investeringene er knyttet til oppkjøp for restrukturering for derigjennom å realisere avkastning gjennom videresalg. Din mulighet for avkastning er knyttet til kvaliteten i disse investeringene. Av de samlede investeringene er ca 75 % knyttet til Europa og 25 % til USA. Markedet for denne type investeringer gir større usikkerhet for framtidig avkastning enn investeringer knyttet til brede aksjeindekser. Samtidig gir dette markedet også mulighet for god avkastning slik det også fremgår av indeksens utvikling fra denne ble etablert. Med lanseringen av DnB NOR Private Equity 2006/2012 kan også slike investeringer gjøres med sikkerhet for innskuddet (eksklusiv etableringsomkostninger) og med minimumsbeløp på kun kr ,-. Vår lansering gir et supplement til eksisterende investeringsprodukter som du, som investor kan vurdere om passer inn i din investeringsportefølje. DnB NOR Private Equity 2006/2012 Når du skal plassere pengene dine finnes det mange alternativer å velge mellom. Normalt vil det være hensiktsmessig å fordele investeringene på flere markeder. En investering i Private Equity gir deg som investor en mulighet til å være med i et spennende marked som historisk sett har gitt god avkastning for spesielt større markedsaktører. Dette vil for mange kunne være et spennende alternativ med mulighet for god avkastning. Avkastning i DnB NOR Private Equity 2006/2012 er knyttet til verdistigningen i Private Equity indeks. Med en plassering i DnB NOR Private Equity 2006/2012, vil du ved bindingstidens utløp motta et beløp beregnet ut fra Private Equity indeksens verdiutvikling fra startdato 1. desember 2006 til fastsettelse av sluttverdi ved bindingstidens utløp. Sluttverdien blir fastsatt lik et aritmetisk gjennomsnitt for indeksen den 18. kalenderdag i hver måned i perioden fra og med mai 2011 til og med mai 2012 (13 noteringspunkter). Dersom utviklingen i indeksen er 0 % eller lavere ved bindingstidens utløp, utbetales det ingen avkastning til investor. Du er uansett uviklingen i indeksen sikret å få tilbakebetalt innskuddet ditt (eks. etableringsomkostninger) ved bindingstidens utløp. DnB NOR Private Equity 2006/2012 2

3 Private Equity indeksen Private Equity indeksen som benyttes i DnB NOR Private Equity 2006/2012 er LPE-indeksen LPX Buyout indeks. Indeksen beregnes og publiseres av LPX GmbH. Land Indeks Vekt Global LPX Buyout indeks 100 % Indeksen som inngår i DnB NOR Private Equity 2006/2012 er ikke justert for utbytte fra selskapene som inngår i indeksen. Det vil si at utbetaling av utbytte fra selskaper som inngår i indeksen ikke påvirker aktuell indeks utover det som følger av endring av markedsverdi på den aktuelle aksjen. LPX Buyout indeks består av 15 selskaper fra forskjellige land. Minimum 50 % av de samlede investeringene for selskapene som inngår i indeksen vil i utgangspunktet være knyttet til oppkjøp av unoterte selskaper. De selskapene med tilhørende vekter som inngår i LPX Buyout indeks, rebalanseres hvert halvår. Indeksen er sammensatt av følgende 15 børsnoterte LPE-selskaper: Selskap ISIN Vekting 1) Eurazeo FR % 2) American Capital US % 3) Intermediate Capital GB % 4) Wendel Investissement FR % 5) Allied Capital US01903Q % 6) Ratos B SE % 7) Electra GB % 8) SVG Capital GB % 9) Candover Investments GB % 10) Dinamia ES % 11) Graphite Enterprise Trust 12) Deutsche Beteiligungs AG GB % DE % 13) Pantheon GB % 14) HgCapital Trust GB % 15) AIG Private Equity CH % Nedenfor finner du en kort beskrivelse av de ovennevnte selskapene som inngår i indeksen. 1) Eurazeo Dette er et klassisk investeringsselskap som investerer i selskaper innenfor bank, forsikring, bioteknologi, multimedia og It sektorer. De investerer også i investeringsfond og eiendom. Geografisk fokus på investeringene ligger i Europa. 2) American Capital American Capital er en oppkjøps- og mellomfinansierings spesialist. Selskapet forsyner små og mellomstore bedrifter i Amerika med lån og egenkapital, som igjen benyttes for å realisere vekst, restruktureringer eller oppkjøp. 3) Intermediate Capital Selskapet leverer kapital for å finansiere reorganiseringer, oppkjøp og ekspansjon (mellomfinansiering). Geografisk fokus ligger i Europa og Asia. Intermediate Capital investerer ikke bare direkte i andre selskaper, men investerer også på vegne av managed fond. 4) Wendel Investissement Wendel ble i utgangspunktet etablert som et selskap innenfor stålindustrien, og er et av Frankrikes eldste selskaper. Wendel startet med investeringer mot Private Equity i 2002, og investerer hovedsakelig i industri- og service selskaper. 5) Allied Capital Allied er et selskap som hovedsakelig jobber med utvikling av andre selskaper. De gir mellomfinansiering og egenkapital til mellomstore selskaper med det for øye å finansiere aktiviteter som gir ekspansjon. De er også aktive innenfor eiendomsinvesteringer. 6) Ratos B Ratos investerer hovedsaklig i Skandinaviske selskaper innenfor bioteknologi, forbrukervarer, eiendom, telekommunikasjon og informasjonsteknologi. De har normalt eierandeler på mellom 20 % og 50 % i de selskapene de investerer i. 7) Electra Electra s mål er å gi investorer en målrettet og kostnadseffektiv investering i Private Equity sektoren. Investeringsstrategien inkluderer direkte investeringer i egenkapital posisjoner i oppkjøp og lignende transaksjoner samt andre typer investeringer som eiendom og i børsnoterte prospekter, basert på et Private Equity perspektiv. 8) SVG Capital SVG Capital (tidligere kjent som Schroder Venture International Investment Trust), investerer i oppkjøp/salg samt pengemarkedsfond. De er en av de største aksjonærene i Permira og er gjennom dette indirekte aksjonær iselskaper som Gala, Travelodge og Ferretti. SVG Capital s portefølje er diversifisert via regioner og sektorer. 9) Candover Investments Candover er hovedsakelig involvert i identifisering, implementering og overvåking av store oppkjøp og salg. Gruppens mål er å oppnå over gjennomsnittet fortjeneste fra sine investeringer og å gi en inntjening som er tilfredsstillende for sine aksjonærer. Ved siden av egne investeringer tar Candover også del i investeringer for fond. 10) Dinamia Dinamia Capital Privado (Dinamia) er Spanias første og eneste børsnoterte Private Equity selskap. Dinamia s hovedformål er å gi sine aksjonærer høy avkastning, gjennom å tilby muligheten til å investere i en diversifisert portefølje i ikke børsnoterte selskaper, samtidig som en søker å utnytte de muligheter aksjemarkedets likviditet gir. 11) Graphite Enterprise Trust Selskapet er et investeringsselskap med en diversifisert portefølje av Private Equity aktiva. Graphite Enterprise s DnB NOR Private Equity 2006/2012 3

4 investeringer er diversifisert gjennom sektorer og størrelsen på selskaper de investerer i. Størstedelen av porteføljen er i modne og lønnsomme selskaper. Fokuset på investeringene er rettet mot UK og det europeiske kontinent. 12) Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) er en av tungvekterne i Tyskland med 40 års erfaring innenfor Private Equity. DBAG kjøper datterselskaper av store konsern og mellomstore bedrifter primært i Tyskland, men også i sideliggende tyskspråklige land. Investeringsfokuset ligger på bedriftsinterne oppkjøp og vekstdrivende, profitable og internasjonalt drevne selskaper. 13) Pantheon Pantheon International Participations (PIP) har investert i Private Equity siden selskapet ble etablert I PIP muliggjør, for sine investorer, tilgang til mange av de beste Private Equity forvalterne i USA, Europa og Asia. Pantheon fokuserer på Buyout fond og er en av verdens største investorer i Private Equity fond og forvalter over GBP 6 millarder. 14) HgCapital Trust HgCapital Trust er et investeringsfond som ble etablert i 1989 og som fra 1994 har drevet som kapitalforvalter. De tilbyr eksponering i en diversifisert portefølje innen Private Equity investeringer med vekt på Vest Europa. 15) AIG Private Equity AG AIG s hovedaktivitet er å investere i langsiktige Private Equity fond, finansiert av selskapet eller av en tredjepart. Selskapet investerer også i vanlige fond og selskaper. Opplysningene om de enkelte selskap ovenfor er ikke fullstendige og det tas forbehold om mangler og feil. Den enkelte investor kan selv innhente mer informasjon om de aktuelle selskapene på selskapenes hjemmesider. Historisk utvikling I grafen under vises den historiske utviklingen for LPX Buyout indeks som inngår i DnB NOR Private Equity 2006/2012. * Historisk verdiutvikling gir ingen garanti for framtidig verdiutvikling. Etablering av Kontoavtale innbetaling av innskudd Etablering av Kontoavtale i DnB NOR Private Equity 2006/2012 kan kun gjennomføres i perioden fra og med 2. oktober til og med 10. november Kontoavtalen inngåes ved utfylling av blanketten som er en del av denne brosjyren eller direkte gjennom din rådgiver. Innskuddet er bundet fra 1. desember 2006 frem til bindingstidens utløp den 1. juni 2012 for DnB NOR Private Equity 2006/2012. Minste sparebeløp er kr ,- (eks. etableringsomkostninger). Før avtalen inngås er det viktig at du har gjennomgått hele denne brosjyren med de vilkår som gjelder for innskudd i DnB NOR Private Equity 2006/2012. Når banken har mottatt kontoavtalen, har du inngått en bindende avtale. Avtalen kan etter dette ikke annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil kjøpe finansielle instrumenter for å kunne gi deg avkastning. Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester har forbrukere som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen innenfor en frist på 14 dager. Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter (banken) ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Dette innebærer at det ikke er angrerett for forbruker ved inngåelse av avtale om innskudd i DnB NOR Private Equity 2006/2012. Beregning av avkastning Fullstendig formel for beregning av avkastning (Tilleggsbeløpet) er gitt i Kontoavtalen Del C. DnB NOR Private Equity 2006/2012 gir deg ingen løpende rente. Ved bindingstidens utløp den 1. juni 2012 vil du få utbetalt avkastning avhengig av utviklingen i Private Equity indeksen. Dersom utviklingen i indeksen er lik eller lavere enn 0 % ved bindingstidens utløp utbetales det ikke noe avkastning til investor, men du er sikret å få tilbakebetalt innskuddet ditt (eks. etableringsomkostninger). Dersom investeringen lånefinansieres er det viktig at du hensyntar lånekostnadene dine når du skal beregne avkastning. Mer informasjon om dette finner du under avsnittet om Lånefinansiering. Avkastningen beregnes ut fra aksjeindeksens verdistigning fra startdato 1. desember 2006 til bindingstidens utløp. Sluttverdien blir fastsatt lik et aritmetisk gjennomsnitt for indeksen den 18. kalenderdag i hver måned i perioden fra og med mai 2011 til og med mai 2012 (13 noteringspunkter). DnB NOR Private Equity 2006/2012 4

5 Dersom Private Equity indeksen viser netto vekst gjennom denne observasjonsperioden vil slik gjennomsnittsberegning gi lavere avkastning enn om verdien ved bindingstidens utløp hadde blitt fastsatt på grunnlag av én avlesning tett opp til bindingstidens utløp. Netto fall i indeksen gjennom observasjonsperioden vil gi høyere avkastning ved slik gjennomsnittsberegning enn om verdien ved bindingstidens utløp hadde blitt fastsatt på grunnlag av én avlesning tett opp til bindingstidens utløp. Du vil få tilsendt et eget brev fra banken hvor du får oppgitt disse verdiene. Ved beregning av verdiutvikling på aksjene som inngår i Private Equity indeksen inkluderes ikke eventuelt utbytte for den enkelte aksje. Det vil si at utbetaling av utbytte fra selskaper som inngår i indeksen ikke påvirker aktuell indeks utover det som følger av endring av markedsverdi på den aktuelle aksjen. Ved beregning av effektiv avkastning må du også ta hensyn til dine etableringsomkostninger. Lånefinansiering Lånefinansiering av enhver investering knyttet til verdipapirmarkedet er forbundet med stor risiko for tap. Tap vil kunne oppstå dersom investeringens avkastning helt eller delvis ikke dekker lånekostnadene. Lånefinansiering bør derfor kun benyttes av investorer med solid økonomi samt være begrenset til et beløp som innebærer omkostninger investor har evne til å betjene og eventuelt tape helt eller delvis. Uansett utvikling i Private Equity indeksen vil du få utbetalt hele innskuddet ditt ved bindingstidens utløp (eks. etableringsomkostninger). Vi kan derfor låne deg hele innskuddsbeløpet mot sikkerhet i innskuddet. Minimum lånebeløp er kroner. Lånebeløpet kan også dekke etableringsomkostningene og tilbys både til fast og flytende rente. Ønsker du lånefinansiering, tar du kontakt med din rådgiver for utfyllende opplysninger og vilkår. Lånefinansiering vil være gjenstand for kredittvurdering. Du må selv vurdere lånefinansiering og foreta en vurdering av lånekostnaden opp mot muligheten for avkastning. Ved lånefinansiering vil din totale risiko øke ved at du kan tape renten som betales på lånet. Hvor mye Private Equity indeksen må stige under løpetiden for at investeringen skal bli lønnsom med lånefinansiering, vil blant annet avhenge av aktuell lånerente og etableringsomkostninger. Som et eksempel kan vi bruke et innskudd på kr I tillegg kommer etableringsomkostninger for innskuddet med kr , etableringsomkostninger for lånet og depotgebyr på samlet kr Kr vil lånefinansieres med en fastrente på 5,75% p.a (effektiv lånerente 6,24%), mens resterende kr utgjøres av investors egenkapital. Med samlede rentekostnader på kr tillagt månedlig termingebyr på kr 30 må tilleggsbeløpet, beregnet i tråd med beregningsmetodikken gjengitt i kontoavtalens del C, være minst 38,26 % for at investeringen skal bli lønnsom. Dersom tilleggsbeløpet er null, vil du med lånefinansiering få et tap på din investering med kr før skatt. Hensyntatt skattefradrag for rentekostnader og omkostninger blir tapet kr Din finansrådgiver vil kunne gi deg utfyllende opplysninger tilpasset din investering. Dersom du låner med fast rente, og lånet betales tilbake før bindingstidens utløp, kan dette medføre ytterligere kostnader for deg. Omkostninger og margin Etableringsomkostninger påløper etter følgende tabell: Innskuddsbeløp: f.o.m. t.o.m. Ordinær NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK eller høyere 1,00 % Det beregnes ikke løpende omkostninger under investeringens løpetid. Tilretteleggers margin DnB NOR Markets er tilrettelegger for produktet og vil oppnå en margin. Marginen er forskjellen mellom nåverdien av innskuddet og prisen tilrettelegger betaler for finansielle instrumenter som sikrer rett til tilleggsavkastning (se også avsnittet om din pris for retten til tilleggsavkastning på side 7). Denne marginen skal blant annet dekke risikoelementene og transaksjonskostnader. Risikoelementene består i hovedsak av risiko for endringer i prisen på slike finansielle instrumenter frem til innbetaling. Som for andre innskudd vil marginen også dekke kostnader til distribusjon og løpende driftsutgifter. Pr. 28. september 2006 var nåverdien av innskuddet 21,05 %. Kalkulert markedspris for rett til tilleggsavkastning var 17,15 %. Margin utgjør dermed anslagsvis 3,90 % - tilsvarende 0,80 % pr. år. Løpetid for innskuddet - uttak før bindingstidens utløp DnB NOR Private Equity 2006/2012 er laget for kunder som kan binde innskuddet frem til bindingstidens utløp som er 1. juni Dersom du velger å bryte bindingstiden, vil du ikke være sikret å få tilbake hele innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som du får tilbakebetalt vil være avhengig av blant annet Private Equity Indeksens utvikling, aktuelle markedsforhold og gjenværende bindingstid. Tilbakebetaling av hele innskuddet (eks. etableringsomkostninger) er kun sikret ved bindingstidens utløp 1. juni DnB NOR Private Equity 2006/2012 5

6 Verdiutvikling Du følger enkelt med i verdiutviklingen på ditt innskudd i DnB NOR Private Equity 2006/2012 på Skatteforhold DnB NOR Private Equity 2006/2012 har ingen løpende rente. Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd. Innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte kunde ved hvert årsskifte. Eventuell avkastning ved bindingstidens utløp vil være skattepliktig i det året, som renteinntekt. Etableringsomkostninger anses fradragsberettiget etter dagens skatteregler. Slikt fradrag gis imidlertid først ved oppgjørstidspunktet, dvs for det år bindingstiden utløper eller ved eventuelt uttak før bindingstidens utløp i dette året. Finansdepartementet har i brev datert 14. september 2005 uttalt at eventuelt tap ved førtidig uttak normalt ikke er fradragsberettiget. Banken søkte nærmere avklaring av dette temaet i brev datert 15. november I svarbrev datert 18. april i år fastholder Finansdepartementet at avbruddsgebyr normalt ikke er fradragsberettiget. Dette betyr at dersom du ved uttak før bindingstidens utløp får tilbakebetalt mindre enn Innskuddsbeløpet vil ikke denne differansen være fradragsberettiget. Dersom du ved slikt førtidig uttak får utbetalt mer enn innskuddsbeløpet, vil denne avkastningen anses som skattepliktig renteinntekt. Ovenstående gir kun generell informasjon. Skattereglene kan bli endret, også med tilbakevirkende kraft. I tillegg vil også ligningspraksis kunne variere under innskuddets løpetid. Den enkelte investor må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for det enkelte år investeringen løper. Viktige opplysninger om risikoforhold Før du bestemmer deg for å etablere innskudd i DnB NOR Private Equity 2006/2012, oppfordres du til å gå nøye gjennom denne brosjyren, spesielt Kontoavtalen som gir deg utfyllende regler og informasjon om vilkårene. Din risiko ved en investering i BMP er primært knyttet til hvilken avkastning du vil kunne oppnå ved alternative investeringer. Normalt vil det være hensiktsmessig å fordele investeringen på flere produkter med forskjellig risikoprofil. Tradisjonelt er det en direkte sammenheng mellom risiko og avkastning. Med større risiko får du bedre mulighet for avkastning, men også større risiko for tap. I den ene enden av risikoskalaen ligger gjerne en direkte investering i enkeltaksjer mens det i den andre enden ligger et bankinnskudd. I et stigende aksjemarked vil en BMP normalt ikke gi deg samme mulighet for avkastning som en direkte investering i aksjemarkedet, først og fremst fordi du ikke får rett til utbytte fra aksjene. På den annen side vil en investering i en BMP gi deg en sikkerhet mot å tape deler av investeringen din som du ikke har ved en investering i enkeltaksjer eller aksjefond. Sammenlignet med et ordinært bankinnskudd vil en BMP i tillegg gi deg mulighet for høyere avkastning. I tillegg til dette kommer selvfølgelig at det også vil være betydelig forskjell i risiko avhengig av hvilke enkelt aksjer, hvilke fond osv. som det investeres i. BMP kjennetegnes ofte ved at gjeldsgraden er høy noe som vil øke risikoen ytterligere sett i forhold til f.eks. et bankinnskudd. Det vil også være forskjeller på de enkelte BMP, men uansett vil du alltid være sikret å få tilbake innskuddet ditt (eks. etableringsomkostninger) ved utløpet av bindingstiden. Du må selv som investor vurdere alternativene og treffe ditt valg ut fra egne forutsetninger. Bankinnskudd med Private Equity Indeksavkastning omfattes av de ordinære regler for innskuddsgaranti. Innskudd i DnB NOR Private Equity 2006/2012 er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil to millioner kroner for den enkelte kundes totale innskudd i DnB NOR Bank ASA. Det er ingen valutarisiko knyttet til din investering i DnB NOR Private Equity 2006/2012, selv om avkastningen er avhengig av utviklingen i en indeks av internasjonale aksjer. Ved eventuell lånefinansiering, bør du på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og vurdere disse opp mot de mulighetene for avkastning som DnB NOR Private Equity 2006/2012 gir deg. Ved lånefinansiering vil investeringens totale risiko øke ved at du kan tape rentene som betales på lånet. Dersom du opptar lån med fast rente og velger å bryte bindingstiden, kan du også få økte kostnader ved innfrielse av lånet før tiden. (Nærmere opplysninger om dette vil fremgå av låneavtalen.) Innskudd i DnB NOR Private Equity 2006/2012 er bundet frem til 1. juni 2012, og tilbakebetaling av hele innskuddet er kun sikret ved bindingstidens utløp. Dersom innskuddet tas ut før, vil aktuelt beløp som tilbakebetales kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelig innskuddet. Se avsnitt om uttak før bindingstidens utløp. Du bør derfor ikke investere i DnB NOR Private Equity 2006/2012 dersom du ikke ønsker å binde sparepengene frem til bindingstidens utløp. DnB NOR Private Equity 2006/2012 6

7 Din pris for retten til tilleggsavkastning Når du skal vurdere om DnB NOR Private Equity 2006/2012 er et godt alternativ for deg, kan det være nyttig å se nærmere på hvordan produktene er sammensatt. På denne måten vil du få et bedre grunnlag for å vurdere om den pris du betaler for retten til avkastning fra aksjemarkedet er verdt å betale eller om andre alternativer er bedre for deg. Sammenlign gjerne dette med et ordinært bankinnskudd og vurder om etableringsomkostningene og forskjellen på renteinntekter er verdt retten til avkastning fra de aktuelle markedene. Vi har tatt med en oversikt som viser deg årlig avkastning på en investering i DnB NOR Private Equity 2006/2012 på rullerende 5 års perioder over de siste 10 årene, hensyntatt tegningsomkostninger på 3 %, sammenlignet med hva ett innskudd på høyrentekonto ville gitt. Som naturlig er, viser en sparekonto relativt stabil inntjening mens tilsvarende historiske avkastning fra dette produktet, varierer betydelig. En investering i DnB NOR Private Equity 2006/2012 gir deg større muligheter for høyere avkastning, men også økt risiko. Den pris du betaler for å oppnå avkastning fra aksjemarkedet, vil være høyere enn den pris banken betaler i markedet for å sikre din rett til avkastning. Forskjellen i den pris som du som kunde betaler og den pris banken selv betaler i markedet, vil dekke bankens kostnader og marginer forbundet med produktet. Samtidig er det også klart at den enkelte kunde ikke på egen hånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik rett til tilleggsavkastning. For ordens skyld legger vi til at banken ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser til å betale tilleggsavkastning gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. Det vil kunne være tildels store forskjeller mellom de ulike BMP som tilbys i markedet og hvilken pris den enkelte banken betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder den enkelte BMP er knyttet til, bindingstid for innskuddet og hvilken avkastningsfaktor du oppnår. Prisen vil også være avhengig av bankens posisjon i markedet og størrelsen på det samlede innskudd i BMPen. DnB NOR Bank ASA er den klart største aktør i det norske markedet. Verdien av innskuddet du gir banken uten rett til løpende rente på innskuddet, kan illustreres gjennom den avkastning banken kan oppnå på dette innskuddet gjennom å investere dette i norske statsobligasjoner. En investering i statsobligasjoner innenfor bindingstiden til DnB NOR Private Equity 2006/2012 ville per 28. september 2006 gitt en effektiv rente på ca % pr. år. Dette innebærer at verdien for banken av et innskudd på kr i DnB NOR Private Equity 2006/2012 utgjør kr Innskuddet kan kun etableres i perioden fra 2. oktober til og med 10. november DnB NOR Private Equity 2006/2012 7

8 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED PRIVATE EQUITY INDEKSAVKASTNING DnB NOR Private Equity 2006/2012 KONTOAVTALE Del C 1. DnB NOR Private Equity 2006/ Kort beskrivelse DnB NOR Private Equity 2006/2012 er et bankinnskudd uten løpende rente med bindingstid i 5,5 år. Kontoen i Bankinnskudd med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 kan kun åpnes i Kontoåpningsperioden fra og med 2. oktober til og med 10. november Minste innskuddsbeløp er kr ,-. Innskuddet innbetales den 1. desember 2006 og er bundet frem til 1. juni Ved Bindingstidens utløp tilbakebetales Innskuddsbeløp (eks. etableringsomkostninger) og eventuell Avkastning beregnet ut fra eventuell verdistigning til Private Equity indeksen. Verdiutviklingen for indeksen måles som forskjellen mellom PE indeks Slutt og PE indeks Start, hvor PE indeks Slutt fastsettes som det aritmetiske gjennomsnitt av indeksens verdi den 18. kalenderdag i hver måned fra og med mai 2011 til og med mai 2012 (13 noteringspunkter). Dersom verdiutviklingen på Private Equity indeksen er negativ er kontohaver likevel sikret å få tilbake Innskuddsbeløpet ved Bindingstidens utløp (eks. etableringsomkostninger). Ved uttak før Bindingstidens utløp er kontohaver ikke sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Før innskuddet etableres, anbefales det at den enkelte investor nøye gjennomgår de aktuelle vilkår for innskuddet i kontoavtalen. Før beslutning om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å foreta en egen vurdering av risikoen ved denne investeringen vurdert opp mot andre investeringsalternativer. Muligheten for positiv utvikling i Private Equity indeksen, og dermed Avkastning på Innskuddet, er forbundet med usikkerhet. 2. Kontoavtalen - Avtaledokumentene Disse særvilkår suppleres av Kontoavtalens Del A ( Hoveddokument ) og Del B ( Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag ). I tilfelle av motstrid mellom vilkårene i del A, B og/eller C, skal Del C ( Særvilkår for Bankinnskudd med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 ) ha forrang. 3. Definisjoner Ved beregning av avkastning for DnB NOR Private Equity 2006/2012, skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende betydning: Avkastning/Tilleggsbeløp (T): Bankinnskuddet løper uten rente. I tillegg til innskutt beløp skal kontohaver ved bindingstidens utløp motta et eventuelt tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i Private Equity indeksen. Tilleggsbeløpet (T) fremkommer ved at Innskutt beløp (I) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den relative endringen i Private Equity indeksen. Den relative endring er gitt ved differensen mellom PE indeks Slutt og PE indeks Start dividert med PE indeks Start. Matematisk uttrykt skal Tilleggsbeløp utgjøre: Innskuddsbeløp (I): Kontohavers innskudd på DnB NOR Private Equity 2006/2012, eksklusiv Etableringsomkostninger. Avkastningsfaktor (AF): 110 %. Private Equity indeksen (PE indeksen): Den globale indeksen LPX Buyout indeks slik den beregnes og publiseres av LPX GmbH. I tilfelle Private Equity indeksen blir erstattet av en annen indeks, som i henhold til Bankens vurdering bedømmes til å gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som Private Equity indeksen, skal denne indeks, som beregnet og publisert, gjelde som indeks. Dersom det foreligger feil i eller skjer endringer i formelen for, kalkulering av, eller publisering av indeksen eller dersom indeksen ikke lenger beregnes eller offentliggjøres, skal Banken etter beste skjønn fastsette de verdier som skal benyttes ved fastsettelsen av indeksen. Indeksen som inngår i DnB NOR Private Equity 2006/2012 inkluderer ikke utbytte som utbetales fra selskapene som omfattes av indeksen. Det vil si at utbetaling av utbytte fra selskaper som inngår i indeksene ikke påvirker aktuell indeks DnB NOR Private Equity 2006/2012 8

9 utover det som følger av endring av markedsverdi på den aktuelle aksjen. PE indeks Start : PE indeks Slutt : Evalueringstidspunkt: Beregningsdag: Verdien for Private Equity indeks på Evalueringstidspunktet den 1. desember 2006 forutsatt at denne dag er en Beregningsdag. Det aritmetiske gjennomsnitt av verdier for Private Equity indeks på Evalueringstidspunktet den 18. kalenderdag i hver måned, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag i perioden fra og med mai 2011 til og med mai 2012 (13 noteringspunkter). Det tidspunkt på Beregningsdag da handel på den aktuelle Børs opphører. Dag for fastsettelse av verdi for PE indeks start og verdi for PE indeks slutt. Er Beregningsdag en dag som ikke er Børsdag for indeksen, flyttes Beregningsdag til første påfølgende dag som er Børsdag. Dersom indeksen blir påvirket av Markedsforstyrrelser på Beregningsdag, skal Beregningsdag flyttes til første Børsdag uten Markedsforstyrrelse. Dersom slik Markedsforstyrrelse vedvarer den aktuelle Beregningsdag og i åtte påfølgende Børsdager deretter, skal denne åttende Børsdag være Beregningsdag for indeksen. Indeksens verdi skal da bestemmes av Banken som skal benytte formelen (siste gjeldende formel før Markedsforstyrrelse inntrådte) for utregning av indeksen på den ovennevnte åttende Børsdag etter at Markedsforstyrrelse inntrådte. Dersom handel i aksje(r) er suspendert eller særdeles begrenset, fastsetter Banken etter sitt beste skjønn den kurs som antas å ville ha vært kursen på Evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen(e) ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. Børs: Relevant børs for selskapene som inngår i LPX Buyout indeks: Euronext Paris, The National Association of Securities Dealers Automated Quation National market System (Nasdaq), London Stock Exchange, New York Stock Exchange, The Stockholm Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange/Xetra og SWX Swiss Exchange. Relevant børs vil endres i tråd med endringer av Private Equity Indeksen ettersom selskaper kan tas ut/inn i indeksen. Markedsforstyrrelse: Banken: Børsdag: Bankdag: Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på Børsdag mindre enn en halv time før Evalueringstidspunktet på den aktuelle Børs og som resulterer i suspendering eller begrensning av handel, som av Banken blir vurdert som vesentlig. DnB NOR Bank ASA. Dag hvor relevant børs for selskapene som inngår i PE indeksen er åpen for handel. Enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag. Bindingstid: Fra og med 1. desember 2006 til og med 1. juni Kontoåpningsperiode: Fra og med 2. oktober til og med 10. november Betalingsdag: 1. desember Bindingstidens utløp: 1. juni Etableringsomkostninger: Omkostningene som betales for etablering av Innskuddsbeløpet som fastsatt i punkt 13. Kontoavtalen: Avtale som angir vilkår for etablering av innskudd i DnB NOR Private Equity 2006/2012 som angitt i punkt Kontoåpningsperiode Kontoavtale for Bankinnskudd med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 kan kun inngås i tidsrommet mellom 2. oktober til og med 10. november Eventuell kreditering av kontoen med beløp utover det beløpet som er angitt i Kontoavtalens Del C, gir ikke innskyter rett til noen form for rente eller Avkastning slik dette er angitt i denne avtalen. 5. Inngåelse av Kontoavtale og åpning av konto Konto for DnB NOR Private Equity 2006/2012 forutsetter at Banken har mottatt nødvendige opplysninger fra kunden til å åpne slik konto innenfor Kontoåpningsperioden. Kunden har ansvar for at Kontoavtalens Del C sendes Banken innen utløpet av Kontoåpningsperioden. Kontoavtalens Del C er en bindende avtale mellom kontohaver og Banken. Etter at Banken har mottatt Kontoavtalen, kan ikke kontohaver selv annullere Kontoavtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at Banken i tillit til den mottatte avtalen inngår sikringsforretninger for å kunne gi kontohaver kursutviklingen i DnB NOR Private Equity 2006/2012. Slike forretninger vil kunne bli inngått løpende også i Kontoåpningsperioden med basis i mottatte Kontoavtaler. Dersom kunden ønsker å trekke sitt innskudd etter at Kontoavtalen er innlevert Banken, må kunden derfor straks ta kontakt med Banken. 6. Innbetaling av avtalt innskuddsbeløp Ved manglende dekning på konto i forhold til avtalt Innskuddsbeløp, tillagt Etableringsomkostninger, eller forsinket betaling, forbeholder Banken seg rett til DnB NOR Private Equity 2006/2012 9

10 Innskudd av avtalt beløp (minimum kr ,-) samt Etableringsomkostninger skal foretas innen utløpet av Betalingsdag den 1. desember 2006, ved at Banken i henhold til fullmakt fra kontohaver belaster konto som er oppgitt i Kontoavtalens Del C. Kontohaver forplikter seg til å holde et beløp disponibelt på denne kontoen på Betalingsdag som utgjør det avtalte Innskuddsbeløp tillagt Etableringsomkostninger. Ved manglende dekning på konto i forhold til avtalt Innskuddsbeløp, tillagt Etableringsomkostninger, eller forsinket betaling, forbeholder Banken seg rett til fritt å vurdere hvorvidt Banken vil inndrive det avtalte beløpet eller heve avtalen. Ved eventuell heving vil kontohaver bli varslet direkte. Ved forsinket betaling vil Banken også kunne inndrive forsinkelsesrente i henhold til alminnelige regler. Dersom konto ikke åpnes som følge av manglende dekning på konto eller mangelfull innbetaling, vil Banken kreve dekning for de kostnader som Banken har hatt knyttet til inngåelse av aktuelle sikringsforretninger, jfr. punkt 5. Kunden aksepterer ved inngåelse av Kontoavtalen at Banken kan belaste kunden for et slikt beløp. 7. Kansellering Banken forbeholder seg retten til å kansellere innskudd på DnB NOR Private Equity 2006/2012 dersom det i perioden fra og med 2. oktober til og med 15. desember 2006, inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som innebærer at verdien på PE indeksen- på Evalueringstidspunktet ikke kan settes den 1. desember b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, valutakursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet Aksjeindeksen. c) aktuelle kontoåpninger innebærer et totalt beløp som er lavere enn kr Ved kansellering av DnB NOR Private Equity 2006/2012, skal Banken varsle kontohaverne direkte dersom Kontoavtale på dette tidspunkt er inngått, konto er åpnet og/eller Innskuddsbeløp er innbetalt. Dersom innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp og Etableringsomkostninger er foretatt ved kansellering, vil kontoen bli avviklet og Innskuddsbeløp samt Etableringsomkostninger tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning, eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. Innskuddsbeløp vil ved slik tilbakeføring bli tillagt en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 1. desember 2006 frem til betaling skjer. 8. Bindingstid Forutsetningen for å inngå avtale om innskudd på DnB NOR Private Equity 2006/2012 er at kontohaver er villig og har anledning til å binde Innskuddet i en periode på fem år. Bindingstiden for Innskuddet løper fra og med 1. desember 2006 til og med 1. juni Overholdelse av Bindingstid er en forutsetning for kontohavers ubetingede rett til å få tilbakebetalt det opprinnelige innskutte beløpet (Innskuddsbeløp eksklusiv Etableringsomkostninger). 9. Kontohavers brudd på forutsetningen om Bindingstid Dersom kontohaver velger å gå ut før Bindingstidens utløp 1. juni 2012, vil kontohaver ikke være sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som utbetales før Bindingstidens utløp vil være avhengig av blant annet Private Equity indeksens utvikling og aktuelle markedsforhold. I tillegg kommer gjenværende Bindingstid. Hvilket beløp kontohaver vil motta ved et uttak før Bindingstidens utløp vil derfor ikke kunne angis på forhånd. Beløpet som vil kunne tilbakebetales vil derfor kunne være både høyere og lavere enn det opprinnelige innskuddet, alt avhengig av de forhold som er angitt ovenfor. Dette innebærer at DnB NOR Private Equity 2006/2012 klart er best egnet for kunder som er beredt på å binde Innskuddsbeløpet fram til Bindingstidens utløp. Risikoen for at Innskuddsbeløpet vil kunne bli vesentlig redusert dersom uttak skjer før Bindingstidens utløp må derfor vurderes før avtaleinngåelsen. Ved avslutning av innskuddet før utløpet av Bindingstid, vil kontoen bli avviklet. Aktuelt beløp vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. 10. Avkastning - Renter Nominell og effektiv rente for Bankinnskudd med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 er 0 % fra innskuddet etableres 1. desember 2006 fram til Bindingstidens utløp 1. juni 2012 (Etableringsomkostninger ikke medregnet). Ved utløpet av Bindingstid vil kontohaver få utbetalt en eventuell Avkastning beregnet med utgangspunkt i den relative endringen for Private Equity indeksen. Se ovenfor, spesielt under punkt 3 om beregning av Avkastning. 11. Tidspunkt for kreditering av Avkastning Bindingstid for Bankinnskudd med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 utløper 1. juni Under forutsetning av at kontohaver har overholdt Bindingstid, vil kontoen på denne dato bli kreditert med en Avkastning som angitt ovenfor i punkt 3. Dersom siste dag av Bindingstiden faller på en dag som ikke er Bankdag (enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag), skal slik kreditering finne sted første påfølgende Bankdag. Etter dette tidspunkt vil kontoen bli avviklet. Innskuddsbeløpet, tillagt eventuell Avkastning, vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. 12. Informasjon om verdiutvikling for DnB NOR Private Equity 2006/2012 Informasjon om verdiutviklingen for DnB NOR Private Equity 2006/2012 vil være tilgjengelig via DnB NOR sin hjemmeside på internett, no/bma under løpetiden for innskuddet. Kontohaver vil en gang i året motta årsoppgave for DnB NOR Private Equity 2006/2012. DnB NOR Private Equity 2006/

11 13. Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger påløper etter følgende tabell: Innskuddsbeløp: f.o.m. t.o.m. Ordinær NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK eller høyere 1,00 % Etableringsomkostninger er etter dagens skatteregler fradragsberettiget. Se punkt 18 for nærmere opplysninger. 14. Betalingsoppdrag og betalingsinstrumenter DnB NOR Private Equity 2006/2012 kan ikke benyttes til betalingsoppdrag og kan ikke disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter. 15. Innskuddsgaranti Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker er Banken obligatorisk medlem av Bankenes Sikringsfond. Konto som opprettes i DnB NOR Private Equity 2006/2012 omfattes av disse bestemmelser. Etter loven er innskudd garantert av ovennevnte sikringsfond med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner gjelder for de samlede innskudd som en innskyter har i en enkelt bank. Beløpet gjelder hovedstol samt påløpte, ikke godskrevne renter. Som innskudd i en bank regnes også en kundes tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld, dersom gjelden er forfalt til betaling og Banken har rett til motregning eller alminnelige rettsregler. Garantien gjelder dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser. Se for øvrig også punkt 30 i Kontoavtalens Del B. For ordens skyld presiseres at garantien for innskuddet er knyttet til tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet ved utløpet av Bindingstid. Ved eventuelt uttak før utløpet av Bindingstid gjelder vilkårene i punkt 9 ovenfor. 16. Ansvarsfraskrivelse for indeks Ingen av rettighetshaverne for indeksen som inngår i DnB NOR Private Equity 2006/2012 eller de som foretar beregningen påtar seg noen form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etablering, meddelelse eller publisering av indeksverdi. All omtale i denne kontoavtale er rettighetshaverne for indeksen uvedkommende. 17. Risikoforhold Den enkelte investor bør nøye gjennomgå brosjyren som er utarbeidet for DnB NOR Private Equity 2006/2012 og oppfordres også selv til å vurdere de markeder som Avkastningen er knyttet til. Avkastningen som vil kunne oppnås fra disse markedene vil variere og er forbundet med store svingninger. Selv om du som investor uansett utvikling i indeksen er sikret tilbakebetaling av Innskuddsbeløp ved utløpet av Bindingstid, må en investering som dette karakteriseres som risikofylt. Før kontoavtalen inngås, anbefales at alternative investeringer vurderes for å sikre at beslutningen om å inngå kontoavtalen er tilpasset egen økonomi og ønsket risikonivå. Ved eventuell lånefinansiering bør kunden på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og holde disse opp mot de muligheter for avkastning som et innskudd i DnB NOR Private Equity 2006/2012 innebærer. Ved lånefinansiering vil investors totale risiko øke ved at investor kan tape renten som betales på lånet. Ved finansiering av investeringen med fastrentelån gjøres også særskilt oppmerksom på de regler som gjelder ved for tidlig innbetaling av hele eller deler av lånet. (Dersom den fastrente som kontohaver betaler på sin lånefinansiering av investeringen er høyere enn den fastrente som Banken tilbyr for tilsvarende lån med løpetid fra tidspunktet for tilbakebetaling frem til 1. juni 2012, vil det påløpe kostnader ved oppgjør av lånet). Sikkerhet for å få tilbake Innskuddsbeløpet er avhengig av at beløpet bindes fram til Bindingstidens utløp. DnB NOR Private Equity 2006/2012 er derfor klart best egnet for investorer som har anledning til å binde innskuddet frem til 1. juni Det er ingen valutarisiko knyttet til din investering i DnB NOR Private Equity 2006/2012, selv om avkastningen er avhengig av utviklingen i en indeks av internasjonale aksjer. 18. Andre forhold - utfyllende opplysninger Kontoavtalens Del B inneholder alminnelige opplysninger for innskudd. For ordens skyld tillegges at DnB NOR Private Equity 2006/2012 skattemessig håndteres som et ordinært innskudd. Dette innebærer at Banken ved hvert årsskifte innrapporterer Innskuddsbeløpet. Eventuell Tilleggsavkastning blir først utbetalt ved Bindingstidens utløp, og utgjør i henhold til gjeldende skatteregler derfor ingen løpende skattepliktig avkastning i investeringsperioden. Etableringsomkostninger anses fradragsberettiget etter dagens skatteregler. Slikt fradrag gis imidlertid først ved oppgjørstidspunktet, dvs for det år bindingstiden utløper eller ved eventuelt uttak før bindingstidens utløp i dette året. Finansdepartementet har i brev datert 14. september 2005 uttalt at eventuelt tap ved førtidlig uttak normalt ikke er fradragsberettiget. Banken søkte nærmere avklaring av dette temaet i brev datert 15. november I svarbrev datert 18. april i år fastholder Finansdepartementet at avbruddsgebyr normalt ikke er fradragsberettiget. Dette betyr at dersom du ved uttak før bindingstidens utløp får tilbakebetalt mindre enn innskuddsbeløpet vil ikke denne differansen være fradragsberettiget. Dersom du ved slikt førtidig uttak får utbetalt mer enn innskuddsbeløpet, vil denne avkastningen anses som skattepliktig renteinntekt. Opplysninger som er gitt i denne avtale om skatteregler er kun til generell informasjon. For ordens skyld presiseres også at skattereglene kan endres under løpetiden for innskuddet, også med tilbakevirkende kraft, og at ligningspraksis kan variere. Den enkelte investor må derfor selv vurdere sin situasjon og er også selv ansvarlig for å sikre at ligningsmyndighetene får nødvendige opplysninger. DnB NOR Private Equity 2006/

12 19. Angrerett for forbruker Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester ved fjernkommunikasjon har forbrukere som utgangspunkt angrerett slik at avtalen kan sies opp innenfor en frist på normalt 14 dager. Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Dette innebærer at det ikke angrerett for en investering i DnB NOR Private Equity 2006/2012. Se også ovenfor i punkt 5 om Inngåelse av kontoavtale og åpning av konto, hvor kunden oppfordres til umiddelbart å ta kontakt med Banken dersom kunden ønsker å annullere avtalen etter at denne er innlevert Banken. DnB NOR Private Equity 2006/

13 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 Kontoavtale Del C Returneres til Kontoåpningsperiode: 2. oktober november 2006 DnB NOR Markets Bindingstid: 1. desember juni 2012 Kundestøtte og clearing Innbetalingsdato: 1. desember 2006 Postboks Bergen Personopplysninger Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Gateadresse Postnummer Poststed Telefon (dagtid) Telefon (kveldstid) Evt. telefaks Innskuddsbeløp (minimum) kr Innskuddsbeløp Etableringsomkostninger Samlet beløp til belastning Belastning Dato for belastning 1. desember 2006 Belastes kontonummer Erklæring Underskrift Undertegnede bekrefter å ha gjennomgått hele kontoavtalen, spesielt vilkårene i Del C om bl.a. bindingstid for innskuddet og om avkastning samt alle opplysningene i brosjyren, før kontoavtalen ble inngått. Beslutningen om å inngå avtalen, slik dette er angitt ovenfor, er basert på egen vurdering. Skal kontoen opprettes på vegne av umyndig, må neste side fylles ut. Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger er avhengig av innskuddsbeløpets størrelse. Innskuddsbeløp: f.o.m. t.o.m. Ordinær NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK eller høyere 1,00 % Sted og dato Forpliktende underskrift Fylles ut av Kreditt ved belåning Lån bevilget Ja Nei Lånebeløp (min. kr ) Egenkapital Vedlegg Kopi av tilsagnsbrev Pant i innskuddet Ja Nei Kun for rådgiver Salgssted/Reg.nr. Selger/AB/AD/TB nr. Dato/Stempel Riv her!

14 BANKINNSKUDD MED PRIVATE EQUITY INDEKSAVKASTNING DnB NOR Private Equity 2006/2012 KONTOAVTALE Del C Opprettelse av konto for umyndige kontohavere Opprettelse av konto for umyndige krever samtykke fra verge. Er det to verger, skal begge samtykke. Verges navn: Fast adresse: Fødselsnummer eller D-nummer: Fødselsdag, kjønn og statsborgerskap: Verges navn: Fast adresse: Fødselsnummer eller D-nummer: Fødselsdag, kjønn og statsborgerskap: Dersom den umyndige skal disponere innestående på kontoen alene i henhold til vergemålslovens regler, skal vergen(e) avgi erklæring om dette. Etter samtykke fra vergen(e) kan den umyndige også inngå avtale om bruk av betalingsinstrumenter knyttet til kontoen. Skal kontoen kunne disponeres av den umyndige kontohaver alene? Ja: Nei: For konto som bare kan disponeres med samtykke fra vergene, kan bestemmes at medvirkning fra bare én verge er nødvendig. Følgende verge(r) kan disponere kontoen alene (det er svart nei på spørsmålet over): Navn: Navn: Jeg/Vi bekrefter opprettelse av konto for umyndig kontohaver på de tilleggsvilkår som er beskrevet ovenfor. Sted/Dato: Vergens underskrift Vergens underskrift DnB NOR Private Equity 2006/

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Valutamarkedet

Detaljer

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 KONTOAVTALE Del B Særvilkår for Bankinnskudd med Aksjeavkastning DnB AksjeKupong 2003/2008 1. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 23 mai - 08. juli 2005 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Helgeland

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet

DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15.

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15. 7699 04/1 p&d_cmf Rolf OTTESEN AS Kapitalbeskyttede produkter Juni 015 OG MARKEDSINNSKUDD Juni 017 Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning Kontoåpningsperiode: 1 juni til 15 juni 01 dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Kontoåpningsperiode: 19. november 28. desember 2007 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Med

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole MultiStrategy Akselererende Vekst 2 gjennomføres er

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 2 gjennomføres er det viktig

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person DNB Bank ASA VPfinansiering Søknadsskjema Person Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Bank ASA DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 56 13 28

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX indeks Tegningsperiode: 1. desember 8. desember

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Norge

Forenklet prospekt for Postbanken Norge Forenklet prospekt for Postbanken Norge Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Norge Passer for Postbanken Norge passer

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 8 gjennomføres

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Vinn-Vinn Russland 2 gjennomføres er det viktig at investor setter seg inn

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Bankklagenemndas uttalelse 2010-189 Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Klager påklaget foretakets rådgivning i forbindelse

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ISIN: NO 001 0604945 Tegningsperiode: 15.-16. mars 2011 Innbetalingsdato: 18. mars 2011 Forfall: 16. september 2011 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Investeringsprodukt med mulighet

Detaljer

Aksjehandelskreditt. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Se liste over belåningssatser på nordea.

Aksjehandelskreditt. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Se liste over belåningssatser på nordea. Aksjehandelskreditt Hva er Aksjehandelskreditt? Aksjehandelskreditt er et lån. Kreditten trekkes av en bevilget låneramme og kan benyttes til å kjøpe aksjer og enkelte andre verdipapirer. Som sikkerhet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 ISIN: NO 001 0614894 Tegningsperiode: 23.-30. juni 2011 Innbetalingsdato: 5. juli 2011 Forfall: 21. desember 2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 Investeringsprodukt med

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDJPY 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY ISIN NO 001 0585029 Tegningsperiode: 8. - 10. september 2010

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Passer for Postbanken

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX-indeks Tegningsperiode: 3. september 12. september 2014 klokken

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer