Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010"

Transkript

1 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 23 mai juli 2005

2 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 gir deg: Mulighet for høy avkastning Sikkerhet for innskuddet ved bindingstidens utløp Investerer i aksjer, obligasjoner, valuta og råvarer Du mottar avkastningen fra den investeringsstrategien som har gitt best avkastning Effektiv tilgang til flere ulike markeder Å vite hvor man skal plassere sparepengene sine for å få best mulig avkastning er vanskelig. Man kan ikke med sikkerhet vite hvilke markeder som vil gi høyest avkastning når året er omme. Det ene året kan aksjemarkedet gi høyest verdistigning, mens neste år kan renten på bankkontoen være det som kommer best ut. Vi lanserer nå Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 som investerer i flere markeder ut i fra tre ulike investeringsstrategier. Ved bindingstidens utløp vil du motta avkastningen fra den investeringsstrategien som har hatt høyest verdistigning. Uansett uvikling i markedene er du sikret å få tilbakebetalt hele ditt innskudd ved bindingstidens utløp. BMA - Sikker plassering med gode avkastningsmuligheter Bankinnskudd Med Aktivaavkastning er interessant for alle som ønsker å oppnå god avkastning på sine sparepenger, men som ikke er villig til å ta den hele og fulle risikoen knyttet til kurssvingningene i aksjemarkedet. En BMA gir deg sikkerheten som et ordinært bankinnskudd og samtidig mulighet for avkastning fra aksjemarkedet. Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Når du skal plassere pengene dine finnes det mange alternativer å velge mellom. For å oppnå best mulig avkastningspotensiale i en portefølje er det viktig at man fordeler investeringene sine over flere aktivaklasser, og på den måten også reduserer risikoen. Hvor man plasserer pengene har stor innvirkning på avkastningen. I Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 vil avkastningen du mottar ved bindingstidens utløp avhenge av verdistigningen i henholdsvis aksjemarkedet, obligasjonsmarkedet, valutamarkedet og råvaremarkedet. Vi investerer i disse aktivaklassene med bakgrunn i 3 ulike strategier; aggressiv strategi, balansert strategi og råvarebasert strategi. Nå trenger du ikke vurdere hvilke markeder du tror kommer til å gi best avkastning de neste fem årene. Ved bindingstidens utløp vil du nemlig motta 100 % av avkastningen fra den strategien som har gitt best avkastning i løpet av bindingstiden.

3 Sikkerhet for innskuddet I Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 har du sikkerhet for innskuddet ditt. Det betyr at dersom ingen av strategiene gir positiv avkastning ved bindingstidens utløp er du sikret å få tilbakebetalt ditt innskudd. Se avsnittet om Beregning av avkastning på side 5. Aktivaklassene som inngår i Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Vi har i Best Av II 2005/2010 søkt å finne aktivaklasser vi mener har gode muligheter for avkastning de neste 5 årene. Aksjemarkedet Aksjemarkedet har historisk sett gitt god avkastning over lenger tidsperioder. I Best Av II 2005/2010 vil avkastningen fra Aksjemarkedet bli hentet fra fire aksjeindekser: Land Aksjeindeks Vekt USA S&P % Japan Nikkei % Eurosonen Dow Jones EUROSTOXX % Sveits SMI (The Swiss Market Index) 25 % Standard & Poor s 500 Standard & Poor s 500 er en indeks som er bredt sammensatt av aksjer valgt ut etter markedsstørrelse, likviditet og deltagelse I forskjellige Industrigrupper. Indeksen inneholder de 500 største børsnoterte selskapene i USA. AT&T, Bank of America, Coca Cola, General Electric, McDonalds og Microsoft er selskaper som inngår i indeksen. DJ EURO STOXX 50 Den europeiske aksjeindeksen Dow Jones EURO STOXX 50 består av 50 store selskaper fra ulike land i eurosonen. Blant selskapene finner vi kjente navn som Alcatel, Deutsche Bank, Nokia og Siemens. SMI The Swiss Market Index består av 27 av de største selskapene I Sveits. Av kjente navn kan vi nevne Nestle, Novartis, Credit Suisse, Swatch og UBS. Obligasjons- og valutamarkedet Avkastningen i obligasjonsmarkedet har historisk vist stabilitet over tid. Her blir obligasjonsmarkedet representert med obligasjonsindeksen iboxx Eurozone Sovereign 1-3 år. Denne indeksen er notert i euro og består av stats-obligasjoner med 1-3 års løpetid, hvor utsteder har kredittrating Investment Grade. Indeksen beregnes og publiseres av International Index Company Limited. Valutamarkedet har alltid vært et marked med store svingninger og dermed muligheter for høy avkastning. I Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 vil vi måle amerikanske dollars utvikling mot norske kroner (USD/NOK) i løpet av bindingstiden. Det betyr at Valutaindeksen stiger når dollar styrker seg mot norske kroner. Obligasjons- og valutaindeksen består av 50 % iboxx Eurozone Sovereign 1-3 år og 50 % USD/NOK. Nikkei 225 I Japan har vi valgt den generelle aksjeindeksen Nikkei 225, som består av de 225 ledende japanske aksjeselskapene notert på børsen i Tokyo. Av selskaper finner vi bl.a. Canon Inc, Honda, Motors Corp, Toyota og Sony corp.

4 Råvaremarkedet I råvaremarkedet er det tilbud og etterspørsel etter råvaren som påvirker prisutviklingen på kort og mellomlang sikt. Råvaremarkedet i dette produktet består av følgende tre råvarer : Strategi 3: Råvarebasert strategi Med denne strategien vektes råvaremarkedet med hele 70 %, aksjemarkedet med 20 % og obligasjonsog valutamarkedet med 10 %. Råvare Andel Olje 1/3 Kobber 1/3 Naturgass 1/3 Ulike investeringsstrategier: Bak enhver investering bør det ligge en strategi for hvordan man plasserer pengene i de ulike aktivaklassene. Det som fremfor alt avgjør hvor stor avkastning du får i en portefølje er hvilke markeder du velger å plassere pengene dine i. Vi har i dette produktet laget tre forskjellige porteføljer ut i fra tre ulike investeringsstrategier. Du behøver med andre ord ikke forkant bestemme hvilke markeder du tror kommer til å gi den beste avkastningen. Du vil i Best Av II 2005/2010 motta avkastningen fra den porteføljen som har gitt best avkastning ved bindingstidens utløp. Strategi 1: Aggressiv strategi Med en aggressiv strategi vil det være stor vekt i aksjemarkedet. Her vektes aksjemarkedet med hele 70 %, mens de resterende 30 % plasseres i obligasjons- og valutamarkedet. Strategienes historiske utvikling. I grafen under vises den historiske utviklingen over rullerende 5 års-perioder for de ulike strategiene som inngår i Best Av II 2005/2010*. 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % des.99 feb.00 apr.00 jun.00 aug.00 okt.00 Avkastning for de ulike strategiene over 5 års perioder des.00 * Historisk avkastning gir ingen garanti for framtidig avkastning. Etablering av Kontoavtale innbetaling av innskudd Etablering av Kontoavtale i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 kan kun gjennomføres i perioden fra og med 23 mai til og med 08. juli feb.01 apr.01 jun.01 aug.01 okt.01 des.01 feb.02 apr.02 jun.02 aug.02 okt.02 des.02 feb.03 apr.03 jun.03 Aggressiv Balansert Råvare aug.03 okt.03 des.03 feb.04 apr.04 jun.04 aug.04 okt.04 des.04 feb.05 apr.05 Strategi 2: Balansert strategi En balansert investeringsstrategi vil fordele investeringen jevnere mellom de ulike aktivaklassene. Dersom denne strategien viser seg å gi høyest avkastning ved bindingstidens utløp, vil fordelingen være 40 % fra aksjemarkedet, 20 % fra obligasjons- og valutamarkedet og 40 % fra råvaremarkedet. Etablering gjennomføres ved utfylling av Tegningsblanketten for Best Av II 2005/2010 som er en del av denne brosjyren. Opplysninger om belastning av konto fremgår av blanketten. Innskuddet er bundet fra 05. august 2005 frem til utbetaling den 05. august 2010.

5 Du er kun sikret tilbakebetaling av innskuddet ved utløpet av bindingstiden den 05. august Minste sparebeløp er kr ,- (ekskl. etableringsomkostninger). Når banken har mottatt tegningsblanketten, har du inngått en bindende avtale. Avtalen kan etter dette ikke annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg avkastning. 2. Balansert 40 % x - 10 % = - 4 % 20 % x 20 % = 4 % 40 % x 60 % = 24 % -4 % + 4 % + 24 % = 24 % 3. Råvarebasert 20 % x -10 % = - 2 % 10 % x 20 % = 2 % 70 % x 60 % = 42 % -2 % + 2 % + 42 % = 42 % Ettersom råvarebasert strategi kom best ut med en avkastning på 42 % betyr det at investor ville fått utbetalt 42 % ved bindingstidens utløp 05. august Beregning av avkastning Fullstendig formel for beregning av avkastning (Tilleggsbeløpet) er gitt i Kontoavtalen Del C. Best Av II 2005/2010 gir deg ingen løpende rente. Ved bindingstidens utløp den 05. august 2010 vil du få utbetalt et tilleggsbeløp tilsvarende 100 % av verdistigningen i aktivaklassen som har gitt best avkastning. Dersom ingen av strategiene gir avkastning, er man likevel sikret å få tilbakebetalt investert beløp tilbake ved bindingstidens utløp. Avkastningen beregnes ut fra strategienes samlede verdistigning fra startdato 05. august 2005 til fastsettelsen av sluttverdien 05. august Tabellen viser eksempel på verdiutviklingen i de forskjellige aktivaklassene og totalt for de ulike strategiene. Strategi Aksjemarkedet Obligasjonsog Råvaremarkedet faller 10 % valutamarkedet stiger 10 % stiger 60 % Total verdiutvikling 1. Aggressiv 70 % x -10 % = - 7 % 30 % x 20 % = 6 % 0 % x 60 % = 0 % -7 % + 6 % + 0 % = -1 % Startverdiene til de ulike delindeksene som inngår i de tre strategiene blir fastsatt på dato for etablering av innskuddet, den 05.august Du vil få tilsendt et eget brev fra banken hvor du får oppgitt disse verdiene. Ved beregning av verdiutvikling på aksjene som inngår i Aksjeindekskurven inkluderes ikke eventuelt utbytte for den enkelte aksje. Ved beregning av effektiv avkastning må du også ta hensyn til dine etableringsomkostninger. Lånefinansiering Siden du er sikret tilbakebetaling av 100 % av innskuddet ved bindingstidens utløp, kan vi tilby lånefinansiering av innskuddsbeløpet mot sikkerhet i innskuddet. Minste lånebeløp er ,- kroner. Lånebeløpet kan også dekke etableringsomkostningene og tilbys både til fast og flytende rente. Ønsker du lånefinansiering, tar du kontakt med din rådgiver som vil sørge for at en lånesøknad med nødvendige opplysninger utarbeides. Lånefinansiering vil være gjenstand for kredittvurdering.

6 Du må selv vurdere lånefinansiering og foreta en vurdering av lånekostnaden opp mot muligheten for avkastning. Ved lånefinansiering vil din totale risiko øke ved at du kan tape renten som betales på lånet. Hvor mye markedene må stige under løpetiden for at investeringen skal bli lønnsom med lånefinansiering, vil være avhengig av aktuell lånerente, etableringsomkostninger osv. Banken vil kunne gi deg utfyllende opplysninger tilpasset din investering. Dersom du låner med fast rente, og lånet betales tilbake før bindingstidens utløp, kan dette også medføre ytterligere kostnader for deg. Totalbeløpet som du får tilbakebetalt vil være avhengig av blant annet Aksjekurvens utvikling, aktuelle markedsforhold og gjenværende bindingstid. I tillegg vil du bli belastet innløsningskostnader på 0,5 % av innskuddsbeløpet, minimum kr 300,-. Tilbakebetaling av innskuddet er kun sikret ved bindingstidens utløp 5. august Verdiutvikling Du følger enkelt med i verdiutviklingen på ditt innskudd i Best Av 2005/2010 på Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger påløper etter følgende tabell: Innskudd Prosentsats NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK ,00 % NOK eller høyere 0,50 % Det beregnes ikke løpende omkostninger under investeringens løpetid. Løpetid for innskuddet - uttak før bindingstidens utløp Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 er laget for kunder som kan binde innskuddet frem til bindingstidens utløp som er 05. august Skatteforhold Best Av 2005/2010 har ingen løpende rente. Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd. Innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte kunde ved hvert årsskifte. Ved salg før bindingstidens utløp, innrapporteres eventuell merverdi eller mindreverdi som renteinntekt eller rentetap for dette året. Etableringsomkostninger anses som fradragsberettiget etter dagens skatteregler og fradraget blir normalt gitt for det året innskuddet blir etablert. For innskudd hvor avkastningen alene kommer til utbetaling ved bindingstidens utløp, har Skatteetaten i en uttalelse angitt at etableringsomkostningene først bør være fradragsberettiget ved oppgjør av innskuddet. Skattedirektoratet har i en skriftlig forespørsel til Finansdepartementet bedt om avklaring mht. til skatteplikt for avkastning/om fradrag for etableringsomkostninger. Kort tid etter etablering av innskuddet vil banken gi en bekreftelse av innskuddet og innbetalte etablerings-omkostninger. Ovenstående gir kun generell informasjon. Dersom du velger å bryte bindingstiden, vil du ikke være sikret å få tilbake hele innskuddsbeløpet.

7 Skattereglene kan bli endret og ligningspraksis vil også kunne variere under innskuddets løpetid. Den enkelte investor må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for det enkelte år investeringen løper. Viktige opplysninger om risikoforhold Før du bestemmer deg for å etablere innskudd i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010, oppfordres du til å gå nøye gjennom denne brosjyren, spesielt Kontoavtalen som gir deg utfyllende regler og informasjon om vilkårene. Din risiko ved en slik investering er primært knyttet til hvilken avkastning du vil kunne oppnå ved alternative produkter i markedet. Normalt vil det være hensiktsmessig å fordele sparingen på flere produkter med forskjellig risikoprofil. Tradisjonelt er det en direkte sammenheng mellom risiko og avkastning. Med høyere risiko får du bedre mulighet for avkastning, men også større risiko for tap. Det er viktig at den enkelte tar sin beslutning basert på egen vurdering av ønsket risikonivå. Bankinnskudd Med Aktivaavkastning omfattes av de ordinære regler for innskuddsgaranti. Innskudd i Best Av II 2005/2010 er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil to millioner kroner for den enkelt kundes totale innskudd i Helgeland Sparebank. Ved eventuell lånefinansiering, bør du på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og holde disse opp mot de mulighetene for avkastning som Best Av II 2005/2010 gir deg. Ved lånefinansiering vil investeringens totale risiko øke ved at du kan tape rentene som betales på lånet. Dersom du opptar lån med fast rente og velger å bryte bindingstiden, kan du også få økte kostnader ved innfrielse av lånet før tiden. Nærmere opplysninger om dette vil fremgå av låneavtalen. Innskudd i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 er bundet frem til 5. august 2010, og er kun sikret ved bindingstidens utløp. Dersom innskuddet tas ut før, vil aktuelt beløp som tilbakebetales kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelig innskuddet. Se avsnitt om uttak før bindingstidens utløp. Du bør derfor ikke investere i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 dersom du ikke ønsker å binde sparepengene frem til bindingstidens utløp. Din pris for retten til tilleggsavkastning Når du skal vurdere om Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 er et godt alternativ for deg, kan det være nyttig å se nærmere på hvordan produktene er sammensatt. På denne måten vil du få et bedre grunnlag for å vurdere om den pris du betaler for retten til avkastning fra aksjemarkedet er verdt å betale eller om andre alternativer er bedre for deg. Sammenlign gjerne dette med et ordinært bankinnskudd og vurder om de etableringsomkostninger og forskjellen på renteinntekter er verdt retten til avkastning fra aksjemarkedet. Vi har tatt med en oversikt som viser deg årlig avkastning på en investering i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 på rullerende 5 års perioder over de siste 10 årene sammenlignet med hva ett innskudd på høyrentekonto ville gitt. Som naturlig er, viser en sparekonto stabil inntjening mens tilsvarende historiske avkastning fra de aksjene som dette produktet er tilknyttet, varierer betydelig.

8 En investering i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 gir deg større muligheter for høyere avkastning, men også økt risiko. Årlig effektiv avkastning v/5 års bindingstid 18,00 % Verdien av innskuddet du gir banken uten rett til løpende rente på innskuddet, kan illustreres gjennom den avkastning banken kan oppnå på dette innskuddet gjennom å investere dette i norske statsobligasjoner. 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8, 00 % 6, 00 % 4,00 % 2, 00 % 0,00 % des.99 feb.00 apr.00 jun.00 aug.00 okt.00 des.00 feb.01 apr.01 jun.01 aug.01 okt.01 des.01 feb.02 apr.02 jun.02 aug.02 okt.02 des.02 feb.03 apr.03 jun.03 aug.03 okt.03 des.03 feb.04 apr.04 jun.04 aug.04 okt.04 des.04 feb.05 apr.05 Best Av Høyrentekonto Den pris du betaler for å oppnå avkastning fra de ulike aktivaklassene vil være høyere enn den pris banken betaler i markedet for å sikre den enkelte kundes rett til avkastning. Forskjellen i den pris som du som kunde betaler og den pris banken selv betaler i markedet, vil dekke bankens øvrige kostnader og marginer forbundet med produktet. Samtidig er det også klart at den enkelte kunden ikke på egen hånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik rett til tilleggsavkastning. For ordens skyld legger vi til at banken ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser til å betale tilleggsavkastning gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. En investering i statsobligasjoner innenfor bindingstiden til Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 ville pr. 29. mars 2005 gitt en effektiv rente på ca 3,55 % pr. år. Dette innebærer at verdien for banken av et innskudd på kr i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 utgjør kr ,- når en legger statsrenten til grunn. Innskuddet kan kun etableres i perioden fra 23 mai til og med 08. juli Det vil kunne være tildels store forskjeller mellom de ulike BMA som tilbys i markedet og hvilken pris som den enkelte bank betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder den enkelte BMA er knyttet til, løpetid for innskuddet, hvilken avkastningsfaktor du oppnår osv. Prisen vil også være avhengig av bankens størrelse gjennom den posisjon banken har i markedet og volumer som tegnes i det enkelte produkt. DnB NOR Bank ASA er den klart største aktør i det norske markedet.

9 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKTIVAAVKASTNING Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 KONTOAVTALE Del C 1. Helgeland Sparebank Best Av II 2005/ Kort beskrivelse Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 er et bankinnskudd som løper uten rente i Bindingstiden. Innskuddet innbetales den 05. august 2005 og er bundet til 05. august Etter utløp av Bindingstiden tilbakebetales Innskuddet og et eventuelt Tilleggsbeløp avhengig av utviklingen i tre strategier definert i kapittel 3. Strategiene består av Aggressiv, Balansert og Råvarebasert og avhenger av utviklingen i definerte Delindekser. Kontohaver vil motta avkastningen fra den av disse strategiene som har best utvikling i Bindingstiden, men hvis beste strategi gir negativ avkastning er investor uansett sikret å få tilbake Innskuddsbeløpet. Ved uttak før Bindingstidens utløp, er kontohaver imidlertid ikke sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Før innskuddet etableres, anbefales den enkelte investor å nøye gjennomgå de aktuelle vilkår for innskuddet i kontoavtalen. Før beslutning om investering gjennomføres, oppfordres også den enkelte investor til å foreta en egen vurdering av risikoen ved denne investeringen vurdert opp mot andre investerings-alternativer. Muligheten for positiv utvikling av Delindeksene og dermed Tilleggsbeløp er forbundet med usikkerhet. 2. Kontoavtalen - Avtaledokumentene Disse særvilkår suppleres av Kontoavtalens Del A ( Hoveddokument ) og Del B ( Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag ). I tilfelle av motstrid mellom vilkårene i Del A, B og/eller C, skal Del C ( Særvilkår for Bankinnskudd med Aktivaavkastning DnB NOR Best Av II 2005/2010 ) ha forrang. 3. Definisjoner Ved beregning av avkastning for Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010, skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende betydning: Tilleggsbeløp (T): Konto for Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 vil ved utløpet av Bindingstiden bli kreditert med et eventuelt Tilleggsbeløp (T) som bestemmes av utviklingen i den strategi som har best avkastning i Bindingstiden. De tre strategiene er sammensatt av ulike deler Aksjeutvikling, Obligasjonsog valutautvikling og Råvareutvikling. Aksjeutviklingen består av avkastningen til aksjeindeksene S & P 500, DJ EURO STOXX 50, Nikkei 225 og Swiss Market Index. Obligasjon- og valutautvikling er sammensatt av avkastningen til obligasjonsindeksen iboxx Eurozone Sovereign 1-3 år og utviklingen i kursen på amerikanske dollar (målt i norske kroner). Råvareutvikling er sammensatt av utviklingen på olje, kobber og naturgass. Aggressiv strategi er 70 % Aksjeutvikling og 30 % Obligasjons- og valuta-utvikling. Balansert strategi er 40 % Aksjeutvikling, 20 % Obligasjons- og valutautvikling og 40 % Råvareutvikling. Råvarebasert strategi er 20 % Aksjeutvikling, 10 % Obligasjons- og valutautvikling og 70 % Råvareutvikling. Tilleggsbeløpet (T) fremkommer ved at Innskutt beløp (I) multipliseres med avkastningen til den beste av Strategiene. Dersom utviklingen til alle Strategiene er negativ, skal Tilleggsbeløpet settes til null. Matematisk uttrykt vil Tilleggsbeløpet utgjøre: Aggressiv strategi - 1, T = I x Maks Balansert strategi - 1, Råvarebase rt strategi - 1,0%

10 hvor Aggressiv strategi = 70% Aksjeutvikling + 30% Obligasjonsutvikling og Balansert strategi = 40% Aksjeutvikling + 20% Obligasjonsutvikling + 40% Råvareutvikling og Råvarebasert strategi = 20 % Aksjeutvikling + 10 % Obligasjonsutvikling + 70 % Råvareutvikling der Aksjeutvik ling = 1 4 i Delindeks i,t = 13 Delindeks = 1 t 1 i,0 og Obligasjonsutvikling = 1 2 i Delindeksi,t = 13 Delindeks = 5 t 1 i,0 og Råvareutvi kling = 1 3 i Delindeks i,t = 13 Delindeks = 7 t 1 i,0 hvor Delindeks 1-9 består av følgende: Aktiva Delindeks i Aksje 1. S & P 500 Aksje 2. DJ EURO STOXX 50 Aksje 3. Nikkei 225 Aksje 4. SMI Obligasjon 5. iboxx Eurozone Sovereign 1-3 år Valuta 6. USD / NOK Råvare 7. Olje Råvare 8. Kobber Råvare 9. Naturgass Innskuddsbeløp (I): Kontohavers innskudd på Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010, eksklusiv Etableringsomkostninger. Delindeks i,start: Verdi for Delindeks i på evalueringstidpunkt den 05. august Delindeks i,t Verdi for Delindeks i på evalueringstidspunktet den 27. kalenderdag i hver måned, forutsatt at denne er en Beregningdag, f.o.m 27. mai 2009 (t=1) t.o.m 27. mai 2010 (t=13). Delindeksene: Standard and Poor s 500: Den amerikanske aksjeindeksen Standard and Poor s 500 slik den beregnes og publiseres av Standard and Poor s, New York.

11 DJ EURO STOXX 50: Den europeiske aksjeindeksen Dow Jones EURO STOXX 50, som beregnes og publiseres av STOXX Limited. Nikkei 225: Den japanske aksjeindeksen Nikkei 225 som beregnes og publiseres av Nihon Keizai Shimbun Inc. Swiss Market Index: Den sveitsiske aksjeindeksjen Swiss Market Index som beregnes og publiseres av SWX Swiss Exchange. iboxx Euro Sovereign Eurozone 1-3 (Total Return): Denne indeksen er notert i euro og består av statsobligasjoner med 1-3 års løpetid hvor utsteder har kredittrating Investment Grade. USD/NOK: Spotkursen på amerikanske dollar, målt i norske kroner. Kursen fastsettes av Banken i samsvar med markedspraksis. Kursen var pr. 31.mars 2005 ca. 6,34 og vil øke dersom USD styrker seg mot NOK. Olje: Offisiell pris på nærmeste terminkontrakt for ett fat WTI light sweet crude oil beregnet av NYMEX (New York Mercantile Exchange). Kobber: Avistapris for copper-grade A på London Metal Exchange. Naturgass: Offisiell pris på nærmeste terminkontrakt for Henry Hub Natural Gas beregnet av NYMEX (New York Mercantile Exchange). I tilfelle en av Delindeksene blir erstattet av en annen indeks, som i henhold til Bankens vurdering bedømmes til å gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som Delindeks, skal denne indeks, som beregnet og publisert, gjelde som Delindeks. Dersom det foreligger feil i eller skjer endringer i formelen for, kalkulering av, eller publisering av Delindeks eller dersom Delindeks ikke lenger beregnes eller offentliggjøres, skal Banken etter beste skjønn fastsette de verdier som skal benyttes ved fastsettelsen av Delindeks. For Delindeks 1-4 inkluderes ikke utbytte som utbetales fra selskapene som omfattes av Delindeks. Børs: Nedenforstående for de enkelte Delindeksene relevant Børs eller etterfølger til slik Børs. Standard and Poor s 500: New York Stock Exchange, The American Stock Exchange, The National Association of Securities Dealers Automated Quotation National Market System (NASDAQ) og Chicago Mercantile Exchange og Chicago Board Options Exchange. DJ EURO STOXX 50: Milan Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange/Xetra, EURONEXT Paris, Helsinki Stock Exchange, Madrid Stock Exchange/SIBE, Lisbon Stock Exchange, EURONEXT Amsterdam, EURONEXT Brussels, Swiss Exchange, Vienna Stock Exchange/Xetra, Irish Stock Exchange/Xetra, Athens Stock Exchange og Eurex. Relevant børs vil endres i tråd med endringer i indeksen ettersom selskaper tas ut av/inn i indeksen. Nikkei 225: Tokyo Stock Exchange og Osaka Security Exchange. Swiss Market Index: The SWX Swiss Exchange.

12 iboxx Eurozone Sovereign 1-3 : Den eller de børser eller andre markedsplasser der obligasjonene som inngår i Delindeks 5 omsettes. USD/NOK: Det internasjonale valutamarkedet. Olje: New York Mercantile Exchange. Kobber: London Metal Exchange. Naturgass: New York Mercantile Exchange. Evalueringstidspunkt: Beregningsdag: For de Delindekser som er aksje-, obligasjons- eller råvareindeks det tidspunkt på Beregningsdag da handel på aktuell(e) Børs(er) opphører. For USD/NOK det tidspunkt da spotkurs fastsettes av Banken. Dag for fastsettelse av verdi for Delindeks for hvert av Evalueringstidspunktene. Er Beregningsdag en dag som ikke er Børsdag for en av Delindeksene, flyttes Beregningsdag for Delindeksene til første påfølgende dag som er Børsdag for denne Delindeksen. Dersom Delindeks blir påvirket av Markedsforstyrrelser på Beregningsdag, skal Beregningsdag flyttes til første Børsdag uten Markedsforstyrrelse for den (de) aktuelle Delindeks(er) hvor Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de Delindekser som ikke er påvirket av Markedsforstyrrelser skal beholde sine opprinnelige Beregningsdager. Dersom slik Markedsforstyrrelse vedvarer den aktuelle Beregningsdag og i fem påfølgende Børsdager deretter, skal denne femte Børsdag være Beregningsdag for den aktuelle Delindeks i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010. Den aktuelle Delindeksens verdi skal da bestemmes av Banken som skal benytte formelen (siste gjeldende formel før Markedsforstyrrelse inntrådte) for utregning av den aktuelle Delindeks på den ovennevnte femte Børsdag etter at Markedsforstyrrelse inntrådte. Dersom handel er suspendert eller særdeles begrenset, fastsetter Banken etter sitt beste skjønn den kurs som antas å ville ha vært kursen på Evalueringstidspunktet dersom handel ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. Markedsforstyrrelse: Banken: Børsdag: Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på Børsdag mindre enn en halv time før Evalueringstidspunktet på den aktuelle Børs og som resulterer i suspendering eller begrensning av handel, som av Banken blir vurdert som vesentlig. Helgeland Sparebank/DnB NOR Bank ASA Dag hvor Relevant Børs for den enkelte Delindeks er åpen for handel. Ved Beregning av Delindeks skal alle Børsene angitt for denne Delindeksen være åpen for handel. Bankdag: Enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag. Bindingstid: Fra og med 05. august 2005 til og med 05. august Kontoåpningsperiode: Fra og med 23. mai til og med 8. juli Betalingsdag: 08. juli 2005, se punkt 6. Bindingstidens utløp: 05. august Etableringsomkostninger: Kostnadene som betales for etablering av Innskuddsbeløpet som fastsatt i punkt 13. Kontoavtalen: Avtale som angir vilkår for etablering av innskudd i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 som angitt i punkt 2.

13 4. Kontoåpningsperiode Kontoavtale for Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 kan kun inngås i tidsrommet fra og med 23. mai og med 8. juli Eventuell kreditering av kontoen med beløp utover det beløpet som er angitt i Kontoavtalens Del A gir ikke innskyter rett til noen form for Tilleggsbeløp slik dette er angitt i denne avtalen. 5. Inngåelse av Kontoavtale og åpning av konto Konto for Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 vil bli åpnet av Banken i kundens navn dersom Banken har mottatt korrekt utfylt og signert Kontoavtale Del A. Kontoåpning forutsetter at Banken har mottatt nødvendige opplysninger fra kunden til å åpne slik konto innenfor Kontoåpningsperioden. Kunden har ansvar for at Kontoavtalens Del A sendes Banken innen utløpet av Kontoåpningsperioden. Kontoavtalens Del A er en bindende avtale mellom kontohaver og Banken. Etter at Banken har mottatt Kontoavtalen, kan ikke kontohaver selv annullere Kontoavtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at Banken i tillit til den mottatte avtalen inngår sikringsforretninger for å kunne gi kontohaver kursutviklingen i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010. Slike forretninger vil kunne bli inngått løpende også i Kontoåpningsperioden med basis i mottatte Kontoavtaler. Dersom kunden ønsker å trekke sin tegning etter at Kontoavtalen er innlevert Banken, må kunden derfor straks ta kontakt med Banken. 6. Innbetaling av avtalt innskuddsbeløp Innskudd av avtalt beløp (minimum kr ,-) samt Etableringsomkostninger skal foretas innen utløpet av Betalingsdag den 08. juli 2005, ved at Banken i henhold til fullmakt fra kontohaver belaster kontosom er oppgitt i Kontoavtalens Del A. Kontohaver forplikter seg til å holde et beløp disponibelt på denne kontoen på Betalingsdag som utgjør det avtalte Innskuddsbeløp tillagt Etableringsomkostninger. (Renter opptjent på kontoen frem til og med 08. juli 2005 utbetales kontohaver i samsvar med avtale.) Ved manglende dekning på konto i forhold til avtalt Innskuddsbeløp, tillagt Etableringsomkostninger, eller forsinket betaling, forbeholder Banken seg rett til fritt å vurdere hvorvidt Banken vil inndrive det avtalte beløpet eller heve avtalen. Ved eventuell heving vil kontohaver bli varslet direkte. Ved forsinket betaling vil Banken også kunne inndrive forsinkelsesrente i henhold til alminnelige regler. Dersom konto ikke åpnes som følge av manglende dekning på konto eller mangelfull innbetaling, vil Banken kreve dekning for de kostnader som Banken har hatt knyttet til inngåelse av aktuelle sikringsforretninger, jfr. punkt 5. Banken vil i et slikt tilfelle dessuten kreve inndekning av Etableringsomkostninger samt administrasjonsgebyr tilsvarende som ved brudd på Bindingstid som angitt i punkt 8. Kunden aksepterer ved inngåelse av Kontoavtalen at Banken kan belaste kunden for et slikt beløp innen utløpet av Betalingsdag den 08. juli 2005, ved at Banken i henhold til fullmakt fra kontohaver belaster konto som er oppgitt i Kontoavtalens Del A. 7. Kansellering Banken forbeholder seg retten til å kansellere innskudd på Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 dersom det i perioden fra og med 23. mai til og med 19. august 2005, inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som etter Bankens vurdering gjør det vanskelig å fastsette verdien på Delindeksene på Evalueringstidspunkt 05. august b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, aksjekursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikrings- instrumenter tilknyttet Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010. c) aktuelle kontoåpninger innebærer et totalt beløp som er lavere enn kr Ved kansellering av Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010, skal Banken varsle kontohaver direkte. Dersom innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp og Etableringsomkostninger er foretatt ved kansellering, vil kontoen bli avviklet og Innskuddsbeløp tilbakeført kontohaver. Innskuddsbeløp vil ved slik tilbakeføring bli tillagt en rentekompensasjon tilsvarende lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 08. juli 2005 frem til betaling skjer. 8. Bindingstid Forutsetningen for å inngå avtale om innskudd på Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 er at kontohaver er villig og har anledning til å binde innskuddet i en periode på 5 år. Det er derfor satt Bindingstid for innskuddet, som løper fra og med 05. august 2005 til og med 05. august Overholdelse av Bindingstid er en forutsetning for kontohavers ubetingede rett til å få tilbakebetalt det opprinnelige innskutte beløpet (eksklusive Etableringsomkostninger).

14 9. Kontohavers brudd på forutsetningen om Bindingstid Dersom kontohaver skulle velge å bryte Bindingstid for innskuddet, jfr. punkt 8, vil kontohaver bli belastet med innløsningsomkostninger tilsvarende 0,5 % av Innskuddsbeløpet, dog minimum kr 300,- til dekning av Bankens administrasjonskostnader. Dersom kontohaver velger å gå ut før Bindingstidens utløp 05. august 2010, vil kontohaver ikke være sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som utbetales før Bindingstidens utløp vil være avhengig av blant annet Delindeksenes utvikling, aktuelle markedsforhold, samt gjenværende Bindingstid. Hvilket beløp kontohaver vil motta ved et uttak før Bindingstidens utløp vil derfor ikke kunne angis på forhånd. Beløpet som vil kunne tilbakebetales vil derfor kunne være både høyere og lavere enn det opprinnelige innskuddet, alt avhengig av de forhold som er angitt ovenfor. Dette innebærer at Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 klart er best egnet for kunder som er beredt på å binde Innskuddsbeløpet fram til Bindingstidens utløp. Risikoen for at Innskuddsbeløpet vil kunne bli vesentlig redusert dersom uttak skjer før Bindingstidens utløp må derfor vurderes før avtaleinngåelsen. Dersom kontohaver ønsker å gå ut før Bindingstidens utløp, vil Banken v/dnb NOR Markets gi utfyllende opplysninger om aktuelt beløp som vil bli tilbakebetalt. Ved avslutning av innskuddet før utløpet av Bindingstid, vil kontoen bli avviklet. Aktuelt beløp, etter belastning av innløsningsomkostninger og de kostnader som nevnt i denne bestemmelse, vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. 10. Avkastning - Renter Nominell og effektiv rente for Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 er 0 % p.a. fra innskuddet etableres 05. august 2005 frem til bindingstidens utløp 05. august 2010 (etableringsomkostninger er ikke medregnet). Ved utløpet av Bindingstid vil kontohaver få utbetalt et eventuelt Tilleggsbeløp beregnet med utgangspunkt i utviklingen i de Delindekser som inngår i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010. Se ovenfor spesielt under punkt 3 om beregning av Tilleggsbeløp. 11. Tidspunkt for kreditering av Tilleggsbeløp Bindingstid for Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 utløper 05. august Under forutsetning av at kontohaver har overholdt Bindingstid, vil kontoen på denne dato bli kreditert med et Tilleggsbeløp som angitt ovenfor i punkt 3. Dersom siste dag av Bindingstiden faller på en dag som ikke er Bankdag, skal slik kreditering finne sted første påfølgende Bankdag. Etter dette tidspunkt vil kontoen bli avviklet. Innestående (inklusive et eventuelt Tilleggsbeløp) vil bli tilbakeført kontohaver i samsvar med avtale. 12. Informasjon om verdiutvikling for Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 Informasjon om verdiutviklingen for Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 vil være tilgjengelig via Helgeland Sparebanks hjemmeside på internett, under løpetiden for innskuddet. Kontohaver vil en gang i året motta kontoutskrift for Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/ Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger påløper etter følgende tabell : Innskuddsbeløp: f.o.m. t.o.m. Prosentsats NOK , 00 % NOK , 00 % NOK , 00 % NOK , 00 % NOK eller høyere 0, 50 % Det beregnes ikke løpende omkostninger av Innskuddsbeløpet under innskuddets Bindingstid. Etableringsomkostninger er etter dagens skatteregler fradragsberettiget - normalt ved etablering av innskuddet. For innskudd hvor eventuell avkastning alene kommer til utbetaling ved bindingstidens utløp har imidlertid Skatteetaten i en uttalelse angitt at omkostningene ikke bør være fradragsberettiget før ved oppgjør av bankinnskuddet. Kort tid etter etablering av innskuddet vil banken gi en særlig bekreftelse av innskuddet med bekreftelse på innbetalte etableringsomkostninger. For ordens skyld presiseres også at skattereglene kan endres under løpetiden for innskuddet og at også ligningspraksis kan variere.

15 Ved brudd på Bindingstid påløper innløsningskostnader med 0,5 % av innløst beløp, minimum NOK 300,-. Se for øvrig punkt 9 for andre konsekvenser av kontohavers brudd på Bindingstid, herunder dekning av Bankens kostnader. 14. Betalingsoppdrag og betalingsinstrumenter Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 kan ikke benyttes til betalingsoppdrag og kan ikke disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter. 15. Innskuddsgaranti Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker er Banken obligatorisk medlem av Bankenes Sikringsfond. Konto som opprettes i Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 omfattes av disse bestemmelser. Etter loven er innskudd i Banken garantert av vedkommende sikringsfond med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner gjelder for de samlede innskudd som en innskyter har i en enkelt bank. Beløpet gjelder hovedstol samt påløpte, ikke godskrevne renter. Har innskyteren innskudd i flere banker, gjelder grensen på 2 millioner for hver av bankene. Som innskudd i en bank regnes også en kundes tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester. Garantien gjelder dersom Banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser. Se for øvrig også punkt 29 i kontoavtalens Del B. 16. Risikoforhold Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå Tilleggsbeløp fra de markedene som Delindeksene er knyttet opp mot. Avkastning som vil kunne oppnås fra disse markedene vil variere og er forbundet med store svingninger. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kontoavtalen inngås. Sikkerhet for å få tilbake Innskuddsbeløpet er avhengig av at beløpet bindes fram til Bindingstidens utløp. Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 er derfor klart best egnet for investorer som har anledning til å binde innskuddet fram til 05. august Andre forhold - utfyllende opplysninger Kontoavtalens Del B inneholder alminnelige opplysninger for innskudd. For ordens skyld tillegges at Helgeland Sparebanks Best Av II 2005/2010 skattemessig håndteres som et ordinært innskudd. Dette innebærer at Banken ved hvert årsskifte innrapporterer Innskuddsbeløpet. Løpende årlig rente utgjør etter dagens skatteregler løpende skattepliktig avkastning. Eventuell Tilleggsavkastning blir først utbetalt ved Bindingstidens utløp, og utgjør i henhold til gjeldende skatteregler derfor ingen løpende skattepliktig avkastning i investeringsperioden. Ved et eventuelt salg før Bindingstid er utløpt, innrapporteres eventuell merverdi eller mindreverdi som renteinntekt/tap for dette året. Opplysninger som er gitt i denne avtale om skatteregler er kun til generell informasjon. Den enkelte investor må derfor selv vurdere sin situasjon og er også selv ansvarlig for å sikre at ligningsmyndighetene får nødvendige opplysninger.

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 KONTOAVTALE Del B Særvilkår for Bankinnskudd med Aksjeavkastning DnB AksjeKupong 2003/2008 1. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009

Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Valutamarkedet

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Kontoåpningsperiode: 19. november 28. desember 2007 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Med

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012

Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 Kontoåpningsperiode: 2. oktober - 10. november 2006 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning (BMP) DnB NOR Private

Detaljer

DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet

DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15.

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15. 7699 04/1 p&d_cmf Rolf OTTESEN AS Kapitalbeskyttede produkter Juni 015 OG MARKEDSINNSKUDD Juni 017 Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning Kontoåpningsperiode: 1 juni til 15 juni 01 dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

LÅNEAVTALE. Fana Sparebank (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Fana Sparebank (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001014483.5 LÅNEAVTALE mellom Fana Sparebank (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fana Sparebank Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO 001 0538846 Tegningsperiode: 5. oktober 30. oktober 2009 Løpetid: 6. november 2009-6. november 2012 Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets. Markedssertifikat

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ISIN: NO 001 0604945 Tegningsperiode: 15.-16. mars 2011 Innbetalingsdato: 18. mars 2011 Forfall: 16. september 2011 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Investeringsprodukt med mulighet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole MultiStrategy Akselererende Vekst 2 gjennomføres er

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDJPY 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY ISIN NO 001 0585029 Tegningsperiode: 8. - 10. september 2010

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 ISIN: NO 001 0614894 Tegningsperiode: 23.-30. juni 2011 Innbetalingsdato: 5. juli 2011 Forfall: 21. desember 2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 Investeringsprodukt med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 2 gjennomføres er det viktig

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Aller siste versjon: 0.0.04 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006: En sammenligning med Røeggen produktene. Introduksjon Undertegnede var sakkyndig vitne

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX indeks Tegningsperiode: 1. desember 8. desember

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 8 gjennomføres

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer