Hva får du ut av sparepengene dine?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva får du ut av sparepengene dine?"

Transkript

1 Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE)

2 Slik fungerer Sharesave... Sharesave inneholder to elementer sparepenger og aksjer Sparepenger Du sparer et fast beløp av nettolønnen din over en periode på tre år. På slutten av denne perioden mottar du eventuelle renter på sparepengene dine. Du bestemmer hvor mye du ønsker å spare hver måned. Beløpet må tilsvare minimum 5 Sterling, maksimum 250 Sterling i din lokale valuta. Alle dine eksisterende Sharesave-kontrakter (SAYE) inngår i de 250. Beløpet du ønsker å spare trekkes automatisk fra nettolønnen din hver måned og betales inn på en bankkonto. Se informasjonsbladet for å finne ut mer om din sparebank. Sesongansatte inviteres til å delta, forutsatt at de har jobbet i minimum seks måneder, men de må inngå en avtale om å foreta innbetalinger de månedene de ikke får betalt. Aksjer Etter den treårige spareperioden vil du ha muligheten til å kjøpe ordinære aksjer i Thomas Cook Group plc. Prisen du betaler for hver aksje (også kalt innløsningskurs ) fastsettes før du begynner å spare. Innløsningskursen tar utgangspunkt i den aktuelle markedsprisen for aksjer i Thomas Cook Group plc, minus en rabatt på 10 %. Innløsningskursen meddeles av din lokale koordinator og publiseres på f.o.m. 25. mai. Viktige datoer Fastsetting av innløsningskurs 24. mai 2010 Ansatte inviteres 25. mai 2010 Tilbudet løper ut 14. juni 2010 Dato for aksjeopsjon 22. juni 2010 Første lønnstrekk Juli 2010 Startdato for sparekontrakt 1. august 2010 Mulighet til å kjøpe aksjer 1. august 2013 Hvor finner jeg mer informasjon? Du finner mer informasjon om Sharesave under: Kontaktinformasjon finner du også i avsnittet Hvor får jeg hjelp? i denne brosjyren. Administrator for Sharesave-plan Equiniti håndterer all administrasjon for Thomas Cook Group plc Internasjonal SAYE-plan (planen), kjent som Sharesave Styret i Thomas Cook Group plc vil hvert år avgjøre om det skal tilbys ytterligere Sharesave-opsjoner, men det gis ingen garanti for at planen gjennomføres årlig. 1

3 Du har muligheten til å kjøpe aksjer i Thomas Cook Group plc Da kan du enten beholde eller selge aksjene dine. Hvis du velger å selge aksjene dine, ønsker vi å hjelpe deg med dette. Hvis du velger å beholde aksjene dine, mottar du et kontantutbytte (utbetales vanligvis to ganger i året) for hver aksje du eier, og du vil ha muligheten til å stemme på forslag som legges frem på aksjonærmøter. Som aksjonær i Thomas Cook Group plc vil du ha muligheten til å nyte godt av suksessen du bidrar til å skape. Merk at aksjepriser kan synke og stige. 2

4 Innmelding i Sharesave Valgbarhet Alle som har vært ansatt i et firma i gruppen i seks måneder før bevilgningsdatoen, er berettiget til å ta del i planen. (Spesielle avtaler finnes for sesongbetalte ansatte) Søknadsprosess Bestem hvor mye du ønsker å spare. Et beløp som tilsvarer minimum 5 Sterling og maksimum 250 Sterling i din lokale valuta. Maksimumsbeløpet du kan spare hver måned er til enhver tid 250. Derfor vil alle dine eksisterende Sharesave-kontrakter (SAYE) gjelde for beløpsgrensen på 250. Gå til for å sende inn onlinesøknad Du kan også sende inn papirsøknad: Fyll ut det vedlagte søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet må sendes inn og være mottatt av din lokale koordinator innen kl den 14. juni Ta vare på denne brosjyren for fremtidig bruk.. Hvilke fordeler gir Sharesave? En andel i vår suksess Nå har du muligheten til å kjøpe og eie aksjer i Thomas Cook Group plc. 10 % rabatt Du kan kjøpe aksjene til en fast spesialpris ( Utøvelsespris ). Den er 10 % lavere enn markedsprisen for aksjer i Thomas Cook Group plc den 24. mai Renter Du vil motta renter på sparepengene dine (beløpet avhenger av gjeldende rente ). Enkel sparemåte Sparepengene dine trekkes automatisk fra nettolønnen din hver måned. Hvis du forlater gruppen Hvis du slutter på grunn av oppsigelse, skade, uførhet eller død, vil spesielle ordninger gjøre det mulig for en begunstiget person å kjøpe aksjer på dine vegne. Trygt Det er ingen tvang til å kjøpe aksjer i Thomas Cook Group plc etter den treårige spareperioden. Du velger selv om du vil bruke deler av, eller hele sparebeløpet ditt til å kjøpe aksjer til prisen som ble fastsatt på begynnelsen av spareperioden din, eller å bruke hele spare- og rentebeløpet som du selv ønsker. 3

5 Mer informasjon Handel av ordinære aksjer i Thomas Cook Group plc foregår på London Stock Exchange Aksjeprisen finner du på 4

6 Spørsmål og svar Hvor mange aksjer kan jeg kjøpe? Dette avhenger av hvor mye du sparer, innløsningskursen og valutakursen for Sterling ved bevilgningsdato. Maksimalt antall aksjer du vil ha muligheten til å kjøpe beregnes og videreformidles til deg (se nedenfor). Hvis dine sparepenger og renter ved slutten av den treårige perioden ikke er nok til å kjøpe maksimalt antall aksjer du har tilgang til på grunn av valutasvingninger, vil du ha muligheten til å fylle på eller gjøre opp for forskjellen med et ytterligere kontantinnskudd slik at du har muligheten til å kjøpe maksimalt antall aksjer. Dersom dine sparepenger og renter utgjør mer enn du trenger til å kjøpe maksimalt antall aksjer ved slutten av den treårige perioden, vil du ikke ha muligheten til å kjøpe flere aksjer, men et eventuelt overskuddsbeløp utbetales til deg. Hva får jeg etter innmeldingen? Du vil motta skriftlig bekreftelse (opsjonsattest) for maks. antall aksjer du vil ha muligheten til å kjøpe ved utløp av spareperioden, sammen med innløsningskursen per aksje. Hvilken rentesats mottar jeg? Vennligst se informasjonsbladet for å finne ut mer om rentesatsen som din sparebank tilbyr. Kan jeg endre sparebeløp og spareperiodens varighet? Nei. Så snart du har avtalt sparebeløp og periode, kan du ikke øke eller redusere det månedlige sparebeløpet. Hva skjer hvis jeg går glipp av en innbetaling Hvis du får ordinær lønn for tolv måneder i året, og går glipp av en innbetaling, utsettes måneden for opsjonsinnløsning med én måned per måned du ikke foretar innbetaling for. Hvis du ikke betaler på mer enn seks måneder, vil spareavtalen opphøre, og det du har spart, i tillegg til renter som forfaller på det tidspunktet, blir tilbakebetalt til deg. Du vil i så fall miste muligheten til å kjøpe andeler. Jeg er sesongansatt og får ikke utbetalt lønn hver måned Hva skjer i de månedene jeg ikke mottar lønn? Det finnes spesialordninger. Du kan velge mellom alternativ 1, 2 eller 3 nedenfor: 1. Du kan velge ikke å spare i de månedene du ikke mottar lønn. Du vil ikke miste muligheten til å kjøpe aksjer, selv om du unnlater å betale i mer enn seks måneder over den treårige spareperioden. Du vil ha mulighet til å innløse opsjonen ved den treårige spareperiodens slutt, men antallet aksjer du kan innløse vil bli redusert, siden det oppsparte beløpet, inkludert renteinntekter, kan være for lite til å kjøpe det maksimale antall aksjer du har opsjon på; ELLER 2. Du kan innstille sparing for ubetalte måneder, for så å foreta en påfyllingsbetaling ved utløpet av den treårige spareperioden, slik at du har muligheten til å kjøpe det maksimale antallet aksjer i din opsjon; ELLER 3. Du kan også avtale alternative ordninger med din lokale Thomas Cook-koordinator som gjøre at du kan fortsette å betale inn på sparekontoen din i de månedene du ikke mottar lønn. I så fall vil du ha mulighet til å innløse aksjeopsjonen din på vanlig måte ved slutten av den treårige spareperioden. Du må ta kontakt med din lokale koordinator for å få ytterlig informasjon om hvordan du kan avtale en slik ordning. Hva skjer hvis det søkes om flere aksjer enn det som er tilgjengelig? I et slikt tilfelle forbeholder Thomas Cook Group plc seg retten til å bevilge opsjoner for færre aksjer og redusere sparebeløpet tilsvarende. Dette vil du få informasjon om etter bevilgningsdatoen Hva skjer ved slutten av den treårige spareperioden? Du har to valg: 1. Du kan bruke hele eller deler av sparebeløpet du har spart gjennom sparekontrakten til å kjøpe aksjer til innløsningskursen. Ved utløp av den treårige perioden vil sparepengene dine bli vekslet til engelske pund for å kjøpe aksjer i Thomas Cook Group plc inntil det maksimale antall du har opsjon på. Dette kalles å løse inn opsjonen din. Du bestemmer selv om du vil beholde eller selge alle eller en del av aksjene dine. 2. Du kan få utbetalt det oppsparte beløpet inkludert renter, og bruke slik du selv ønsker. Når kan jeg løse inn opsjonen min? Du vil ha seks måneder fra slutten av den treårige spareperioden for å løse inn aksjeopsjonen din. Mot slutten av perioden vil du få tilsendt dokumentasjon som forklarer prosessen. Det kan også være mulig å innløse opsjonen i spesielle tilfeller, som hvis ansettelsesforholdet opphører pga. overtallighet, skade, uførhet eller død, se avsnittet Endringer i din status for mer informasjon. Hva om aksjekursen går ned? Som alle vet kan aksjekursen gå både opp og ned. Med Sharesave trenger du ikke løse inn opsjonen din ved slutten av den treårige perioden. Dersom aksjekursen i Thomas Cook Group plc er lavere enn innløsningskursen ved slutten av spareperioden, kan du velge å ta ut det oppsparte beløpet pluss renter i stedet for å løse inn aksjeopsjonen din. Hva med skatt? Vennligst se informasjonsbladet du har mottatt for å finne ut mer om skatteregler rundt Sharesave-opsjoner. 5

7 Endringer i din status Hvis du er sesongansatt og går i ubetalt permisjon Hvis du slutter på grunn av: Uførhet Skade Oppsigelse Hvis du går i svangerskapspermisjon eller ikke har muligheten til å spare i noen måneder Hvis det skjer en endring i styret til firmaet eller datterselskapet du jobber i Hvis du dør Hvis du gir firmaet du jobber i beskjed om at du planlegger å gå tilbake til lønnet stilling i Gruppen, og gjør dette innen seks måneder, vil du ikke miste aksjeopsjonen din. Se avsnittet spørsmål og svar for mer informasjon om hva du kan bruke dine sparepenger til. Hvis du ikke går tilbake til stillingen din innen seks måneder, vil du miste muligheten til å kjøpe aksjer i Thomas Cook Group plc. Derimot kan du ta ut sparepengene dine inkl. eventuelle renter. Du kan enten: Bruke hele eller deler av beløpet du allerede har spart til å kjøpe aksjer innen seks måneder etter du forlater firmaet, eller ta ut sparepengene umiddelbart. Hvis du gjør dette, mister du muligheten til å kjøpe aksjer i Thomas Cook Group plc. Hvis og når du slutter å få lønn, kan du enten avtale en alternativ ordning slik at du kan foreta egne innskudd selv, eller få en utsettelse på opp til seks innskudd. Hvis du går glipp av mer enn seks innskudd, mister du din aksjeopsjon. Hvis firmaet eller noen av firmaets datterselskaper overtas, omstruktureres eller omorganiseres, vil du ha muligheten til å innløse opsjonen din. Firmaet vil gi deg ytterligere informasjon.. Dine sparepenger tilhører deg og har ingenting med firmaets økonomi å gjøre. Spareplanen din opphører automatisk. Din personlige representant eller tilsvarende i din domsmyndighet kan enten Bruke hele eller deler av sparebeløpet ditt til å innløse din opsjon innen tolv måneder etter død (eller eventuelt innen tolv måneder før slutten av spareperioden), eller Å ta ut sparepengene dine, inkludert eventuelle renter. Hvis du ønsker å avslutte sparingen Hvis du sier opp på eget initiativ Kan du til en hver tid ta ut sparepengene dine, inkludert eventuelle renter, men da mister du muligheten til å kjøpe aksjer. Du må gi beskjed til lønningsavdelingen hvis du ønsker å avslutte sparekontrakten. Hvis du sier opp og forlater Gruppen, vil du miste muligheten til å kjøpe aksjer. Du må ta ut sparepengene dine, inkludert eventuelle renter. 6

8 Hvor får jeg hjelp? Telefon: Equinitis engelskspråklige hjelpetelefon tar seg av generelle henvendelser. De kan nås på Telefonlinjene er åpne fra mandag til fredag, (lokal UK tid) Ta kontakt med din lokale koordinator for å få svar på spesifikke spørsmål Du finner detaljer i informasjonsbladet du har mottatt Online: Du finner også informasjon på Internett under Post: Sendes til din lokale koordinator. Du finner detaljer i informasjonsbladet du har mottatt Belønningen tilbys deg av Thomas Cook Group plc ( Thomas Cook ) i henhold til vilkårene i International SAYE Scheme som er oppsummert i denne brosjyren. Du finner mer informasjon om Thomas Cook på nettsiden thomascookgroup.com. Du tilbys belønninger i henhold til International SAYE Scheme som et ekstra insentiv, for å oppfordre ansatte til å eie aksjer og for å øke din interesse i å sikre suksess for Thomas Cook. Antallet aksjer i Thomas Cook som tilbys under International Saye Scheme vil ikke overstige 10 % av den utstedte aksjekapitalen til selskapet på aksjer per 30. april Regler for Sharesave-planen finner du på Reglene er rettslig bindende. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom reglene og denne brosjyren, er det reglene som gjelder. Når disse dokumentene foreligger på et annet språk en engelsk, og det avdekkes avvik mellom den engelske og den oversatte teksten, er det den engelske teksten som gjelder. Norwegian

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) STATE OF WASHINGTON DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) Informasjon om støtte for håndheving av bidrag Nonassistance Support Enforcement Information (Kapitler 26.18,

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer