Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007"

Transkript

1 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering, kun kredittrisiko på AAA-ratede Eksportfinans ASA 4 års obligasjon med mulighet for å ta gevinst etter 2 eller 3 år Tegningsperiode: 8. mai juni 2003 Ikke avhengig av oppgang i aksjemarkedet for å oppnå maksimal avkastning Tilrettelegger:

2 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 er et investeringsalternativ hvor investeringen din står plassert i obligasjoner med minimal risiko i 4 år, samtidig som du som investor får mulighet til aksjeavkastning som er avhengig av utviklingen i 25 utvalgte aksjer fra ulike bransjer og land, men med hovedvekt på norske aksjer. Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Gir avkastning med minimal risiko for investert kapital* Er en langsiktig plassering med mulighet for gevinst etter 2 år og etter 3 år Har ingen forvaltningsgebyrer Gir ingen valutarisiko Passer for både små og store investorer *Det foreligger kredittrisiko mot utsteder på investert beløp så lenge obligasjonen eies. Dersom obligasjonene selges før forfall vil markedsutviklingen bestemme hva man får tilbake. Eksportfinans ASA har svært god kredittrating: Aaa fra Moody's, AAA fra Fitch IBCA og AA+ fra Standard & Poor's. Ratingselskapenes vurderinger indikerer meget god kredittkvalitet. Avkastningsmulighetene Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 er en obligasjon der det i stedet for rente gis en avkastning som er knyttet til utviklingen i 25 aksjer. Ved forfall den 19. juni 2007 vil du som investor få utbetalt hele ditt innskutte beløp* pluss en avkastning som er knyttet til de 25 aksjenes kursutvikling. Du, som investor, har dermed mulighet til å ta del i avkastningen i aksjemarkedet samtidig som du som investor har minimal risiko på investert beløp. Aksjeobligasjonen vil gi det beste av følgende alternativ dersom ingen av aksjene har falt 30% eller mer i måleperioden de siste 12 månedene av aksjeobligasjonens løpetid. 80% avkastning på investeringen i løpet av fire år, eller 75% av aksjenes avkastning Dersom minst en av aksjene har falt 30% eller mer på minst ett tidspunkt de siste 12 mnd, vil investor få 75% av avkastningen til de 25 aksjene i utvalget. Har aksjene negativ avkastning i perioden, vil du likevel ved obligasjonens forfall få tilbakebetalt hele investeringen din*. Investeringen i Norge Pluss Dersom ingen av aksjene i utvalget har falt med mer enn 30% i måleperioden de siste 12 månedene Dersom en eller flere av aksjene i utvalget har falt med mer enn 30% i måleperioden de siste 12 månedene Velger det beste alternativet Velger det beste alternativet 75% deltagelse av aksjenes positive avkastning ved forfall 80% avkastning ved forfall om 4 år 75% deltagelse av aksjenes positive avkastning ved forfall Ingen avkastning ved forfall Hva tilbyr Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007? Aksjemarkedet har vist en svært negativ utvikling de siste år. Fortsatt er det mye usikkerhet rundt fremtidig utvikling. Med Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 får du et investeringsalternativ som gjør at du får mulighet til høy avkastning også i fallende og flatt aksjemarked, samtidig som du tar del i oppsidepotensialet ved kursoppgang. Tegning finner sted i tidsrommet 8. mai 2003 til 6. juni 2003, og har en øvre ramme på NOK 200 millioner. Investeringen løper fra 19. juni 2003 til 19. juni Aksjeobligasjonen gir avkastning knyttet til utviklingen i 25 aksjer. Ved forfall vil en få utbetalt innskutt beløp, samt et tilleggsbeløp som avhenger av utviklingen i en kurv av 25 aksjer. Det spesielle med Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 er at du kan oppnå hele 80% avkastning selv med nedgang i aksjemarkedet. Dette vil skje dersom ingen av de 25 aksjene faller med 30% eller mer på noen av de 12 observasjonstids-punktene det siste året av obligasjonens løpetid. 2

3 Dersom markedet viser en positiv utvikling og ingen av aksjene faller med 30% eller mer får du med deg 75% av oppgangen, men likevel slik at minimumsavkastningen blir 80% over løpetiden på 4 år (årlig effektiv avkastning 15,83% før omkostninger). Dersom minst en aksje faller med 30% eller mer på noen av observasjonspunktene, vil du som investor ta del i 75% av oppgangen dersom kurven av 25 aksjer stiger i verdi, samtidig som du har minimal risiko på investert beløp. Utvalget av aksjer Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 består av aksjer i selskaper som har gode muligheter til god inntjening i løpetiden. Vi har en overvekt av norske selskaper som vi mener har gode muligheter til å bidra til positiv avkastning blant utvalget. Aksjeobligasjonen består av følgende 25 aksjer: Aksjen Selskap/Aksje Bransje Land ISIN Kode Relevant Børs 1 MARKS & SPENCER GROUP PLC Handel England GB London 2 SCHNEIDER ELECTRIC SA Elektronikk Frankrike FR EN Paris 3 VIVENDI ENVIRONNEMENT Transport Frankrike FR EN Paris 4 ADIDAS-SALOMON AG forbruksvarer/bekledning Tyskland DE Frankfurt 5 SCHERING AG Farmasi Tyskland DE Frankfurt 6 NESTLE SA Forbruksvarer Sveits CH Virt-X 7 TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES Kjemi og farmasi Japan JP Tokyo 8 HITACHI LTD Elektronikk Japan JP Tokyo 9 NEC CORPORATION Elektronikk Japan JP Tokyo 10 SHARP CORPORATION Elektronikk Japan JP Tokyo 11 UNILEVER NV-CVA Forbruksvarer Nederland NL EN Amsterdam 12 TOYOTA MOTOR CORPORATION Bil Japan JP Tokyo 13 ASTRAZENECA PLC Legemidler Sverige GB Stockholm 14 NTT DOCOMO INC Telekommunikasjon Japan JP Tokyo 15 GLAXOSMITHKLINE PLC Legemidler England GB London 16 HBOS PLC Bank England GB London 17 SCOTTISH POWER PLC Energi/elektrisitet England GB London 18 DNB HOLDING ASA Bank Norge NO Oslo 19 STATOIL ASA Olje og gass Norge NO Oslo 20 NORSK HYDRO ASA Olje og gass Norge NO Oslo 21 ORKLA ASA Forbruksvarer Norge NO Oslo 22 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Papir og tremasse Norge NO Oslo 23 TELENOR ASA Telekommunikasjon Norge NO Oslo 24 STOREBRAND ASA Forsikring Norge NO Oslo 25 NYCOMED AMERSHAM PLC Farmasi England GB London Mulighet til å stenge og ta gevinst etter 2 eller 3 år På Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 har vi sørget for at du har muligheten til å stenge posisjonen og ta eventuell gevinst etter henholdsvis to og tre år. For at du som investor allerede nå skal ha muligheten til å vurdere denne fleksibiliteten, har vi simulert hvor mye investeringen din vil være verdt i noen tenkte scenarioer. I denne simuleringen har vi antatt at alle variable som er av betydning for prisingen er uforandret fra dagens nivå (7. april 2003), unntatt aksjekurser og tidspunktet for simuleringen (gjenværende løpetid). Følgende avkastning vil man oppnå ved de nevnte forutsetninger: Alle aksjene Alle aksjene Alle aksjene +50% +70% +100% Salgsverdi etter 2 år 121% 140% 165% Avkastning pr. år* 10% 18.3% 28.5% Alle aksjene Alle aksjene Alle aksjene +50% +70% +100% Salgsverdi etter 3 år 136% 14% 170% Avkastning pr. år* 10.8% 13.7% 19.3% * Eksklusive tegningsomkostninger For å oppnå de beste prisene ved stengningssalget har vi valgt å koordinere dette slik at man får en mest mulig effektiv prising av aksjeobligasjonen. Stengningssalget vil bli koordinert av Privilige Portfolio Nordic ASA og tilrettelegger Pareto Securities ASA. Stengningsdatoene er allerede fastsatt til 19. juni 2005 og 19. juni Investorer som ønsker å benytte seg av muligheten til å selge Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 på disse tidspunktene, må skriftlig melde fra om dette til Pareto Securities ASA senest fem arbeidsdager før de aktuelle datoer. 3

4 Risiko Vanskelige aksjemarkeder: Dersom minst en av aksjene faller mer enn 30% samtidig som kurven av 25 aksjer totalt får en negativ utvikling i fire årsperioden, vil man få tilbake investert beløp. Sett i forhold til å sette pengene på vanlig rentebærende konto i bank, vil man som investor da ha tapt renter på beløpet. Omsetning før forfall: Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 vil som nevnt være mulig å omsette før forfall i Den prisen du vil få er avhengig av markedet og kan selvsagt være både over eller under pari kurs (100,00). Det er kun ved forfall den 19. juni 2007 at minimum hele beløpet blir tilbakebetalt. Valutarisiko: Fordi et eventuelt tilleggsbeløp skal betales ut i norske kroner har du som investor ingen valutarisiko på denne investeringen. Avkastningspotensialet på aksjeandelen ved forfall I tabellene nedenfor ser du hva avkastningen på NOK investert i Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 vil være ved noen ulike scenarier. Tabell 1: Denne tabellen viser avkastningspotensialet dersom ingen av de 25 aksjene faller med 30% eller mer på noen av de 12 evalueringstidspunktene i løpet av det siste året av løpetiden. Aksjekurv* Stiger 200% Stiger 100% Uendret Faller 20% Investert beløp 100, , , ,000 Tilbakebetalt innskudd ved forfall 100, , , ,000 Tilleggsbeløp 150,000 80,000 80,000 80,000 Samlet til utbetaling** 250, , , ,000 Avkastning totalt** 150 % 80 % 80 % 80 % Avkastning pr. år** 25.7 % 15.8 % 15.8 % 15.8 % Tabell 2: Denne tabellen viser avkastningspotensialet dersom minst en av aksjene faller med 30% eller mer på noen av de 12 evalueringstidspunktene i løpet av det siste året av løpetiden. Aksjekurv* Stiger 200% Stiger 100% Uendret Faller 20% Investert beløp 100, , , ,000 Tilbakebetalt innskudd ved forfall 100, , , ,000 Tilleggsbeløp 150,000 75, Samlet til utbetaling** 250, , , ,000 Avkastning totalt** 150 % 75 % 0 % 0 % Avkastning pr. år** 25.7 % 15.0 % 0 % 0 % * Se tegningsinnbydelsen for beskrivelse av hvordan stigningen i aksjekurv bestående av 25 aksjer regnes ut ** Eksklusive tegningsomkostninger Som tabellene viser, er avkastningspotensialet avhengig av om minimum en av aksjene faller med 30% eller mer på minst ett av evalueringstidspunktene, eller om samtlige aksjer får en utvikling som er bedre enn et fall på 30%. Dersom ingen faller med 30% eller mer (tabell 1), er man garantert minst 80% avkastning uavhengig av hvilken utvikling aksjekurven viser. Dette tilsvarer 15,8% pr. år. Dersom aksjekurven viser en positiv utvikling, får man det som er størst av 80% og avkastningen til aksjekurven. Skulle for eksempel aksjekurven stige hele 200%, sitter man ikke igjen med 80% avkastning, men derimot 75% av aksjekurvens avkastning multiplisert med 200%, som tilsvarer 150% avkastning, se tabell 1. Dersom minst en aksje faller med 30% eller mer (tabell 2), får du som investor med deg 75% av eventuell positiv avkastning for aksjekurven av 25 aksjer, samtidig som du får tilbake innskutt beløp også dersom aksjekurven får en negativ avkastning. Uavhengig av utviklingen til de 25 aksjene er man med andre ord alltid sikret å få tilbake innskuddet. Fullstendig formel for beregning av avkastning (tilleggsbeløp) fremgår av tegningsinnbydelsen, se siste del av dette dokumentet. Ved beregning av aksjekurvens verdi ved periodens slutt, beregnes et aritmetisk gjennomsnitt av aksjenes verdi den tiende i hver måned fra og med juni 2006 til og med mai Dette innebærer 12 evalueringstidspunkter. Disse tidspunktene sammenfaller også med tidspunktene for beregning av om barrieren på 30% brytes. Dersom minst en av aksjene faller 30% eller mer på minimum ett av evalueringstidspunktene, vil det ha betydning for avkastningen du som investor får på investeringen, jfr. tabell 1 og 2 ovenfor. Ved beregning av netto avkastning på innskutt beløp, må investor ta hensyn til aktuelle tegningsomkostninger. Det gjøres også oppmerksom på at verdiutviklingen på aksjekurven beregnes med utgangspunkt i aksjekurser i de aktuelle markeder og inkluderer således ikke eventuelt utbytte for de enkelte aksjer. Innskudd i Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/ 2007 kan kun gjøres i perioden fra og med 8. mai til 6. juni. Tegning gjøres ved å fylle ut vedlagte tegningsblankett som må være mottatt innen 6. juni kl for å komme i betraktning. Innskuddet vil trekkes fra konto ved løpetidens start den 19. juni. Innskuddet er bundet i hele løpetiden fra 19. juni 2003 til 19. juni 2007, med mindre man benytter seg av muligheten for å stenge etter 2 eller 3 år. Ansvarsfraskrivelser/tillatelser All omtale av finansielle instrumenter i denne tegningsinnbydelsen er rettighetshaverne for aksjene uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningen påtar seg noe form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av aksjekurven. Ingen av rettighetshaverne eller de som foretar beregningen påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante aksjekurven. 4

5 ISIN: NO TEGNINGSINNBYDELSE Eksportfinans ASA AKSJEOBLIGASJON NORGE PLUSS 2003/2007 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK MINIMUM NOK MINIMUM TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 8. mai juni 2003 INNBETALING: 19. juni 2003 Ovennevnte lån legges ut til offentlig tegning hos Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA i perioden fra 8. mai 2003 til 6. juni 2003 til følgende betingelser: Dokumenter: Låneavtale: Låntaker: Før beslutning om tegning/kjøp foretas, oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning/kjøp i lånet, herunder tegningsinnbydelse/lånebeskrivelse, låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og evt. annen informasjon utgitt av Låntaker. Dokumentene kan fås på forespørsel hos Låntaker. I tillegg vil denne informasjonen være tilgjengelig på følgende internettadresse: Det vil før tegningsperiodens start bli inngått en låneavtale mellom Låntaker og Norsk Tillitsmann ASA som bl.a. omhandler obligasjonseierens rettigheter og plikter i låneforholdet. Lånekontrakten vil også gjelde for eventuelle utvidelser av lånet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner akseptert låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i låneavtalen. Lånets Tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av obligasjonseierne så langt låneavtalen rekker. Kopi av låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen. Ved en uoverensstemmelse mellom tegningsinnbydelsen og låneavtalen skal låneavtalen gjelde. Eksportfinans ASA. Størrelse: Minimum NOK Lånet er åpent til en maksimum ramme på NOK Åpning/lukking: Lånet blir åpnet 19. juni 2003, og skal lukkes 5 bankdager før 19. juni Tegningsbeløp: Tegningsbeløp er valgfritt, men må være minimum NOK og i hele NOK Innbetalingsdato: Løpetid: Innbetaling foretas senest 19. juni Ved for sen betaling beregnes 12% p.a. etterskuddsrente. Lånet løper fra og med 19. juni 2003, til 19. juni Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til kurs 100. Nominell rente: Lånet løper uten rente fra og med 19. juni 2003, til 19. juni Emisjonskurs: 100,00%. Innløsning: Hovedstol og tilleggsbeløp vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier fra VPS, den 19. juni Aksjekurv: Avkastningen bestemmes utifra utviklingen i en aksjekurv bestående av 25 aksjer (Enkeltaksjer): Aksjen Selskap/Aksje ISIN Kode Relevant Børs 1 MARKS & SPENCER GROUP PLC GB London 2 SCHNEIDER ELECTRIC SA FR EN Paris 3 VIVENDI ENVIRONNEMENT FR EN Paris 4 ADIDAS-SALOMON AG DE Frankfurt 5 SCHERING AG DE Frankfurt 6 NESTLE SA CH Virt-X 7 TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES JP Tokyo 8 HITACHI LTD JP Tokyo 9 NEC CORPORATION JP Tokyo 10 SHARP CORPORATION JP Tokyo 11 UNILEVER NV-CVA NL EN Amsterdam 12 TOYOTA MOTOR CORPORATION JP Tokyo 13 ASTRAZENECA PLC GB Stockholm 14 NTT DOCOMO INC JP Tokyo 15 GLAXOSMITHKLINE PLC GB London 16 HBOS PLC GB London 17 SCOTTISH POWER PLC GB London 18 DNB HOLDING ASA NO Oslo 19 STATOIL ASA NO Oslo 20 NORSK HYDRO ASA NO Oslo 21 ORKLA ASA NO Oslo 22 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA NO Oslo 23 TELENOR ASA NO Oslo 24 STOREBRAND ASA NO Oslo 25 NYCOMED AMERSHAM PLC GB London 5

6 Alle 25 aksjer er vektet likt ved starttidspunktet den 19. juni Utviklingen for den enkelte aksje fastsettes av Pareto Securities ASA på grunnlag av sluttkurs fra relevant børs på Beregningsdager som fremgår av denne tegningsinnbydelse. Når avkastning på aksjekurven beregnes, inkluderes ikke eventuelt utbytte for de enkelte aksjer. Tilleggsbeløp: I tillegg til å få tilbakebetalt innskutt beløp eksklusive tegningsomkostninger, skal innskyter på forfallsdatoen motta et tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i aksjekurven. Tilleggsbeløpet (T) er avhengig av om Barrierebrudd forekommer. Dersom barrierebrudd forekommer, vil det ikke bli utbetalt tilleggsbeløp dersom aksjekurven har vist en negativ utvikling i perioden. Dersom aksjekurven har steget i verdi, vil tilleggsbeløpet utgjøre aksjekurvens avkastning multiplisert med avkastningsfaktor multiplisert med innskutt beløp. Dersom barrierebrudd ikke forekommer, vil tilleggsbeløpet utgjøre det som er størst av 80% multiplisert med innskutt beløp og innskutt beløp multiplisert med aksjekurvens avkastning multiplisert med avkastningsfaktor. I alle tilfeller, både med og uten barrierebrudd, får investor i tillegg tilbake innskutt beløp. Matematisk uttrykt skal tilleggsbeløpet utgjøre: I formelen for tilleggsbeløp er B lik 1 hvis Barrierebrudd ikke inntreffer, mens B er lik 0 dersom barrierebrudd inntreffer. Tilleggsbeløpet per innskudd avrundes til nærmeste hele krone. Barrierebrudd: Børs: Barrierebrudd defineres som å ha inntruffet dersom minst en av de 25 aksjene har falt 30% eller mer på ett eller flere av de 12 evalueringstidspunktene i løpet av det siste året av løpetiden. Børs hvor den aktuelle aksje omsettes,eller etterfølger til denne Børs. Aksjekurv start 100 Aksjekurv slutt AksjeVerdin slutt : AksjeVerdin start : Sluttberegningsdatoer: Det aritmetiske gjennomsnitt av de 12 verdiene for aksje nummer n i Aksjekurv ved Evalueringstidspunkt på Sluttberegningsdatoer. Det foretas ikke justering for utbytte. Aksjekursen, sluttkurs, den 19. juni 2003, forutsatt at nevnte dag er Beregningsdag for Enkeltaksje. Melding om AksjeVerdin start vil bli meddelt skriftlig via VPS snarest mulig etter 19. juni Den tiende kalenderdag i hver måned fra og med juni 2006 til og med mai 2007, forutsatt at dette er Beregningsdag. Dette gir totalt 12 observasjoner. Innskutt beløp: Innskutt beløp er definert som beløp som investor investerer i Aksjeobligasjon Norge Pluss , eksklusive tegningsomkostninger. Beregningsdag: Utregningsagent: Beregningsdag defineres som dag for beregning av AksjeVerdin slutt og AksjeVerdin start. Er Beregningsdag en dag som ikke er børsdag for Aktuell børs flyttes Beregningsdag til første påfølgende børsdag for de børser der Beregningsdag ikke er børsdag, mens de børser der Beregningsdag er børsdag, skal beholde opprinnelig beregningstidspunkt. Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser skal Beregningsdag flyttes til første børsdag uten Markedsforstyrrelser for de børser der Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av Markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningstidspunkt. Pareto Securities ASA. Avkastningsfaktor: 75% Evalueringstidspunkt: Sluttidspunktet for handel på aktuell Børs. Markedsforstyrrelser: Markedsforstyrrelser er å regne som hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer mindre enn en halv time før evalueringstidspunkt på den aktuelle børs og som som resulterer i suspendering eller begrensning av handel (grunnet prisbevegelser utover de grenser som er satt for den aktuelle børs) for den aktuelle aksje eller i opsjons-/og/eller futureskontrakter på en aksje på enhver relevant børs (børs der opsjons eller futureskontrakter på den aktuelle aksje handles) forutsatt at utregningsagenten anser suspenderingen eller begrensningen som vesentlig. Dersom det er inntrådt Markedsforstyrrelser som gjør det nødvendig å flytte beregningsdatoen, skal beregningsdatoen flyttes til neste børsdag uten markedsforstyrrelser for de aksjer der markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de aksjer som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningsdatoer. Dersom en aksje blir påvirket av markedsforstyrrelser i de fem påfølgende børsdagene etter den originale beregningsdatoen, skal denne femte børsdagen være beregningsdato for den aktuelle aksje. Den aktuelle aksjens sluttverdi skal da bestemmes av utregningsagenten som skal benytte riktig formel (siste gjeldene formel før markedsforstyrrelsene) for utregning av den aktuelle aksje på evalueringstidspunktet på den ovennevnte femte børsdagen etter at markedsforstyrrelsene inntrådte. Dersom handel i en aksje er suspendert eller er særdeles begrenset, skal utregningsagenten bruke sitt beste skjønn til å estimere den pris som ville vært prisen på evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. 6

7 Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo. Tilrettelegger: Pareto Securities ASA. Tegning: Tegning i perioden 8. mai juni 2003 hos Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA. Tegnings- Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp. omkostninger: = 5,0 % Kr = 4,0 % Kr = 3,0 % Kr = 2,0 % Kr = 1,0 % Kr = 0,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner for kr vil man betale 5,0% av kr av tegningsbeløpet mens man betaler 4,0% i tegningsomkostninger for de siste kr Minimum tegningsbeløp er kr Ansatte i Eksportfinans ASA har anledning til å tegne seg uten å betale tegningsomkostninger. Kontofører/Utsteder: Eksportfinans ASA Erverv av Låntaker har rett til å erverve, eie og avhende egne obligasjoner uten at det skjer nedskrivning av gjenobligasjoner: stående lån. Egne obligasjoner ervervet kan benyttes til nedskrivning av lånet og slettes i Verdipapirsentralen (VPS). Lånets prioritet og status: Andelsstørrelse: Foreldelsesfrister: Låneformål: Vilkår for gjennomføring: Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet har samme prioritet som Låntakers andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlig lånekapital. Andeler av NOK Obligasjonene vil bli registrert i Verdipapirsentralen. Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Lånet inngår som en del av selskapets generelle finansiering. Dersom det tegnede beløp i Lånet blir mindre enn minimumsbeløpet NOK ,-(norske kroner tjuefem millioner), jfr. låneavtalenes pkt. 2.2, har Låntager rett, men ingen plikt til å avlyse emisjonen. Dersom det i tiden frem til 19. juni 2003 inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som etter Låntagers vurdering gjør det vanskelig å fastsette AksjeVerdin start eller b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, aksjekursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet Aksjen, har Låntageren rett til å avlyse emisjonen med den virkning at opptaket av Lånet kanselleres. Ved avlysning av emisjonen skal Låntageren varsle tegningsstedet herom og tilskrive direkte de som har tegnet i Lånet. Dersom Lånet er utbetalt skal Låntageren tilbakebetale Lånet i sin helhet så snart som mulig og senest den 3. juli 2003 til pari kurs (100 %) og, uten hensyn til bestemmelsene om løpende rente og Tilleggsbeløp, betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 19. juni 2003 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Tillitsmannen, obligasjonseierne via Verdipapirregisteret og - dersom Lånet er Børsnotert - Oslo Børs skal umiddelbart varsles om kanselleringen av Lånet. Organisasjonsnummer: ISIN: NO Avgifter: Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetningen av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Overtegning: I tilfelle av total tegning over NOK , vil det bli foretatt en proratarisk avkorting av tegningene. Børsnotering: Lånet vil bli søkt tatt opp til børsnotering. Dette vil kun bli gjort dersom det tegnede beløp blir minimum NOK Godkjennelser/ - Fullmakt til låneopptak er gitt av styret hos Låntaker den Tillatelser: - Låntaker er fra Oslo Børs gitt delvis fritak for utarbeidelsen av obligasjonsprospekt. - Tegningsmaterialet er kontrollert av Oslo Børs. Annet: For informasjon om Låntaker foreligger et begrenset prospekt, årsrapport for 2002 og 2001, lånedokumenter og vedtekter er tilgjengelig hos Låntaker. Markedspleie: Pareto Securities vil bidra til markedspleie av lånet ved å stille kjøps-, og hvis mulig, salgspriser ved forespørsel. Det vil også bli koordinert et stengningssalg etter 2 og 3 år. Det vil ikke bli garantert salgspris for dette, men dette innebærer at et salg i annenhåndsmarkedet vil bli koordinert ved stengningsdatoene som er fastsatt til 19. juni 2005 og 19. juni Melding må gis skriftlig til Pareto Securities senest 5 arbeidsdager før stengningsdatoene dersom man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det vil, som en følge av dette, bli bedrede muligheter til å selge og ta eventuell gevinst etter 2 og 3 år, samt å oppnå en bedre og mer effektiv prising av Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007. Oslo, april 2003 Som tilrettelegger: 7

8 Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til: april Eller på følgende internettsider:

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18.

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 13 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs Dato: 16.12.2010 Endelig ISIN: NO001 0593577 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån (Obligasjonene) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser Endelig Term Sheet FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser ISIN: Låntager/Utsteder: Type lån: Løpetid:

Detaljer

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.06.2014 ISIN: NO0010712847 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

Side 1 av 5 ISIN: NO 001 0744295. Vilkår: ent. Relevante steder: www.gjensidige.no Gjensidige Bank ASAA N/A NOK

Side 1 av 5 ISIN: NO 001 0744295. Vilkår: ent. Relevante steder: www.gjensidige.no Gjensidige Bank ASAA N/A NOK Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 14.09.2015 Endelig ISIN: NO 001 0744295 Vilkår: Dokumentasjon: Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Prospekt 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks 3 0051 Oslo Telefon: +47 21 60 51 00 Faks: +47 21 60 51 01 www.entraeiendom.no

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10.

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7 Tilrettelegger: Stavanger, 10.06 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII

Detaljer

K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON

K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON 601407_Telecom_brosjyre_GPS 17-03-00 12:14 Side 1 K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON TELECOM 2000/2006 INFORMASJON For ytterligere informasjon om K-Banks Telecom 2000 / 2006 ta kontakt med Thomas Eitzen (22

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 22.10.2013 Endelig ISIN: NO001069172.8 Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 PROSPEKT Sparebanken Hedmark Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av 27.januar

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 19.12.2013 Endelig ISIN: NO0010699945 Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

Banksparing med aksjeavkastning

Banksparing med aksjeavkastning Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp*

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

LÅNEAVTALE. Fana Sparebank (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Fana Sparebank (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001014483.5 LÅNEAVTALE mellom Fana Sparebank (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fana Sparebank Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Side 1 av 5 NO 001 07489088 ISIN: Vilkår: Relevante steder: Sparebanken Sør N/A NOK. 310.000.000 17. november n 2015 Evigvarende 3 måneders NIBOR

Side 1 av 5 NO 001 07489088 ISIN: Vilkår: Relevante steder: Sparebanken Sør N/A NOK. 310.000.000 17. november n 2015 Evigvarende 3 måneders NIBOR Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16/11/2015 Endelig ISIN: NO 001 07489088 Vilkår: Dokumentasjon: Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Estatia Resort AS 30. september 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Estatia Resort AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. oktober

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III

Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III Privatbanken BMA Dynamisk Hedge III Opptil 200 % gearingfaktor knyttet til utviklingen i MSCI Hedge Invest Index samt garanti for 105 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 11. august 2004 29. september

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer