Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007"

Transkript

1 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering, kun kredittrisiko på AAA-ratede Eksportfinans ASA 4 års obligasjon med mulighet for å ta gevinst etter 2 eller 3 år Tegningsperiode: 8. mai juni 2003 Ikke avhengig av oppgang i aksjemarkedet for å oppnå maksimal avkastning Tilrettelegger:

2 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 er et investeringsalternativ hvor investeringen din står plassert i obligasjoner med minimal risiko i 4 år, samtidig som du som investor får mulighet til aksjeavkastning som er avhengig av utviklingen i 25 utvalgte aksjer fra ulike bransjer og land, men med hovedvekt på norske aksjer. Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Gir avkastning med minimal risiko for investert kapital* Er en langsiktig plassering med mulighet for gevinst etter 2 år og etter 3 år Har ingen forvaltningsgebyrer Gir ingen valutarisiko Passer for både små og store investorer *Det foreligger kredittrisiko mot utsteder på investert beløp så lenge obligasjonen eies. Dersom obligasjonene selges før forfall vil markedsutviklingen bestemme hva man får tilbake. Eksportfinans ASA har svært god kredittrating: Aaa fra Moody's, AAA fra Fitch IBCA og AA+ fra Standard & Poor's. Ratingselskapenes vurderinger indikerer meget god kredittkvalitet. Avkastningsmulighetene Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 er en obligasjon der det i stedet for rente gis en avkastning som er knyttet til utviklingen i 25 aksjer. Ved forfall den 19. juni 2007 vil du som investor få utbetalt hele ditt innskutte beløp* pluss en avkastning som er knyttet til de 25 aksjenes kursutvikling. Du, som investor, har dermed mulighet til å ta del i avkastningen i aksjemarkedet samtidig som du som investor har minimal risiko på investert beløp. Aksjeobligasjonen vil gi det beste av følgende alternativ dersom ingen av aksjene har falt 30% eller mer i måleperioden de siste 12 månedene av aksjeobligasjonens løpetid. 80% avkastning på investeringen i løpet av fire år, eller 75% av aksjenes avkastning Dersom minst en av aksjene har falt 30% eller mer på minst ett tidspunkt de siste 12 mnd, vil investor få 75% av avkastningen til de 25 aksjene i utvalget. Har aksjene negativ avkastning i perioden, vil du likevel ved obligasjonens forfall få tilbakebetalt hele investeringen din*. Investeringen i Norge Pluss Dersom ingen av aksjene i utvalget har falt med mer enn 30% i måleperioden de siste 12 månedene Dersom en eller flere av aksjene i utvalget har falt med mer enn 30% i måleperioden de siste 12 månedene Velger det beste alternativet Velger det beste alternativet 75% deltagelse av aksjenes positive avkastning ved forfall 80% avkastning ved forfall om 4 år 75% deltagelse av aksjenes positive avkastning ved forfall Ingen avkastning ved forfall Hva tilbyr Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007? Aksjemarkedet har vist en svært negativ utvikling de siste år. Fortsatt er det mye usikkerhet rundt fremtidig utvikling. Med Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 får du et investeringsalternativ som gjør at du får mulighet til høy avkastning også i fallende og flatt aksjemarked, samtidig som du tar del i oppsidepotensialet ved kursoppgang. Tegning finner sted i tidsrommet 8. mai 2003 til 6. juni 2003, og har en øvre ramme på NOK 200 millioner. Investeringen løper fra 19. juni 2003 til 19. juni Aksjeobligasjonen gir avkastning knyttet til utviklingen i 25 aksjer. Ved forfall vil en få utbetalt innskutt beløp, samt et tilleggsbeløp som avhenger av utviklingen i en kurv av 25 aksjer. Det spesielle med Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 er at du kan oppnå hele 80% avkastning selv med nedgang i aksjemarkedet. Dette vil skje dersom ingen av de 25 aksjene faller med 30% eller mer på noen av de 12 observasjonstids-punktene det siste året av obligasjonens løpetid. 2

3 Dersom markedet viser en positiv utvikling og ingen av aksjene faller med 30% eller mer får du med deg 75% av oppgangen, men likevel slik at minimumsavkastningen blir 80% over løpetiden på 4 år (årlig effektiv avkastning 15,83% før omkostninger). Dersom minst en aksje faller med 30% eller mer på noen av observasjonspunktene, vil du som investor ta del i 75% av oppgangen dersom kurven av 25 aksjer stiger i verdi, samtidig som du har minimal risiko på investert beløp. Utvalget av aksjer Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 består av aksjer i selskaper som har gode muligheter til god inntjening i løpetiden. Vi har en overvekt av norske selskaper som vi mener har gode muligheter til å bidra til positiv avkastning blant utvalget. Aksjeobligasjonen består av følgende 25 aksjer: Aksjen Selskap/Aksje Bransje Land ISIN Kode Relevant Børs 1 MARKS & SPENCER GROUP PLC Handel England GB London 2 SCHNEIDER ELECTRIC SA Elektronikk Frankrike FR EN Paris 3 VIVENDI ENVIRONNEMENT Transport Frankrike FR EN Paris 4 ADIDAS-SALOMON AG forbruksvarer/bekledning Tyskland DE Frankfurt 5 SCHERING AG Farmasi Tyskland DE Frankfurt 6 NESTLE SA Forbruksvarer Sveits CH Virt-X 7 TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES Kjemi og farmasi Japan JP Tokyo 8 HITACHI LTD Elektronikk Japan JP Tokyo 9 NEC CORPORATION Elektronikk Japan JP Tokyo 10 SHARP CORPORATION Elektronikk Japan JP Tokyo 11 UNILEVER NV-CVA Forbruksvarer Nederland NL EN Amsterdam 12 TOYOTA MOTOR CORPORATION Bil Japan JP Tokyo 13 ASTRAZENECA PLC Legemidler Sverige GB Stockholm 14 NTT DOCOMO INC Telekommunikasjon Japan JP Tokyo 15 GLAXOSMITHKLINE PLC Legemidler England GB London 16 HBOS PLC Bank England GB London 17 SCOTTISH POWER PLC Energi/elektrisitet England GB London 18 DNB HOLDING ASA Bank Norge NO Oslo 19 STATOIL ASA Olje og gass Norge NO Oslo 20 NORSK HYDRO ASA Olje og gass Norge NO Oslo 21 ORKLA ASA Forbruksvarer Norge NO Oslo 22 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Papir og tremasse Norge NO Oslo 23 TELENOR ASA Telekommunikasjon Norge NO Oslo 24 STOREBRAND ASA Forsikring Norge NO Oslo 25 NYCOMED AMERSHAM PLC Farmasi England GB London Mulighet til å stenge og ta gevinst etter 2 eller 3 år På Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 har vi sørget for at du har muligheten til å stenge posisjonen og ta eventuell gevinst etter henholdsvis to og tre år. For at du som investor allerede nå skal ha muligheten til å vurdere denne fleksibiliteten, har vi simulert hvor mye investeringen din vil være verdt i noen tenkte scenarioer. I denne simuleringen har vi antatt at alle variable som er av betydning for prisingen er uforandret fra dagens nivå (7. april 2003), unntatt aksjekurser og tidspunktet for simuleringen (gjenværende løpetid). Følgende avkastning vil man oppnå ved de nevnte forutsetninger: Alle aksjene Alle aksjene Alle aksjene +50% +70% +100% Salgsverdi etter 2 år 121% 140% 165% Avkastning pr. år* 10% 18.3% 28.5% Alle aksjene Alle aksjene Alle aksjene +50% +70% +100% Salgsverdi etter 3 år 136% 14% 170% Avkastning pr. år* 10.8% 13.7% 19.3% * Eksklusive tegningsomkostninger For å oppnå de beste prisene ved stengningssalget har vi valgt å koordinere dette slik at man får en mest mulig effektiv prising av aksjeobligasjonen. Stengningssalget vil bli koordinert av Privilige Portfolio Nordic ASA og tilrettelegger Pareto Securities ASA. Stengningsdatoene er allerede fastsatt til 19. juni 2005 og 19. juni Investorer som ønsker å benytte seg av muligheten til å selge Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 på disse tidspunktene, må skriftlig melde fra om dette til Pareto Securities ASA senest fem arbeidsdager før de aktuelle datoer. 3

4 Risiko Vanskelige aksjemarkeder: Dersom minst en av aksjene faller mer enn 30% samtidig som kurven av 25 aksjer totalt får en negativ utvikling i fire årsperioden, vil man få tilbake investert beløp. Sett i forhold til å sette pengene på vanlig rentebærende konto i bank, vil man som investor da ha tapt renter på beløpet. Omsetning før forfall: Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 vil som nevnt være mulig å omsette før forfall i Den prisen du vil få er avhengig av markedet og kan selvsagt være både over eller under pari kurs (100,00). Det er kun ved forfall den 19. juni 2007 at minimum hele beløpet blir tilbakebetalt. Valutarisiko: Fordi et eventuelt tilleggsbeløp skal betales ut i norske kroner har du som investor ingen valutarisiko på denne investeringen. Avkastningspotensialet på aksjeandelen ved forfall I tabellene nedenfor ser du hva avkastningen på NOK investert i Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 vil være ved noen ulike scenarier. Tabell 1: Denne tabellen viser avkastningspotensialet dersom ingen av de 25 aksjene faller med 30% eller mer på noen av de 12 evalueringstidspunktene i løpet av det siste året av løpetiden. Aksjekurv* Stiger 200% Stiger 100% Uendret Faller 20% Investert beløp 100, , , ,000 Tilbakebetalt innskudd ved forfall 100, , , ,000 Tilleggsbeløp 150,000 80,000 80,000 80,000 Samlet til utbetaling** 250, , , ,000 Avkastning totalt** 150 % 80 % 80 % 80 % Avkastning pr. år** 25.7 % 15.8 % 15.8 % 15.8 % Tabell 2: Denne tabellen viser avkastningspotensialet dersom minst en av aksjene faller med 30% eller mer på noen av de 12 evalueringstidspunktene i løpet av det siste året av løpetiden. Aksjekurv* Stiger 200% Stiger 100% Uendret Faller 20% Investert beløp 100, , , ,000 Tilbakebetalt innskudd ved forfall 100, , , ,000 Tilleggsbeløp 150,000 75, Samlet til utbetaling** 250, , , ,000 Avkastning totalt** 150 % 75 % 0 % 0 % Avkastning pr. år** 25.7 % 15.0 % 0 % 0 % * Se tegningsinnbydelsen for beskrivelse av hvordan stigningen i aksjekurv bestående av 25 aksjer regnes ut ** Eksklusive tegningsomkostninger Som tabellene viser, er avkastningspotensialet avhengig av om minimum en av aksjene faller med 30% eller mer på minst ett av evalueringstidspunktene, eller om samtlige aksjer får en utvikling som er bedre enn et fall på 30%. Dersom ingen faller med 30% eller mer (tabell 1), er man garantert minst 80% avkastning uavhengig av hvilken utvikling aksjekurven viser. Dette tilsvarer 15,8% pr. år. Dersom aksjekurven viser en positiv utvikling, får man det som er størst av 80% og avkastningen til aksjekurven. Skulle for eksempel aksjekurven stige hele 200%, sitter man ikke igjen med 80% avkastning, men derimot 75% av aksjekurvens avkastning multiplisert med 200%, som tilsvarer 150% avkastning, se tabell 1. Dersom minst en aksje faller med 30% eller mer (tabell 2), får du som investor med deg 75% av eventuell positiv avkastning for aksjekurven av 25 aksjer, samtidig som du får tilbake innskutt beløp også dersom aksjekurven får en negativ avkastning. Uavhengig av utviklingen til de 25 aksjene er man med andre ord alltid sikret å få tilbake innskuddet. Fullstendig formel for beregning av avkastning (tilleggsbeløp) fremgår av tegningsinnbydelsen, se siste del av dette dokumentet. Ved beregning av aksjekurvens verdi ved periodens slutt, beregnes et aritmetisk gjennomsnitt av aksjenes verdi den tiende i hver måned fra og med juni 2006 til og med mai Dette innebærer 12 evalueringstidspunkter. Disse tidspunktene sammenfaller også med tidspunktene for beregning av om barrieren på 30% brytes. Dersom minst en av aksjene faller 30% eller mer på minimum ett av evalueringstidspunktene, vil det ha betydning for avkastningen du som investor får på investeringen, jfr. tabell 1 og 2 ovenfor. Ved beregning av netto avkastning på innskutt beløp, må investor ta hensyn til aktuelle tegningsomkostninger. Det gjøres også oppmerksom på at verdiutviklingen på aksjekurven beregnes med utgangspunkt i aksjekurser i de aktuelle markeder og inkluderer således ikke eventuelt utbytte for de enkelte aksjer. Innskudd i Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/ 2007 kan kun gjøres i perioden fra og med 8. mai til 6. juni. Tegning gjøres ved å fylle ut vedlagte tegningsblankett som må være mottatt innen 6. juni kl for å komme i betraktning. Innskuddet vil trekkes fra konto ved løpetidens start den 19. juni. Innskuddet er bundet i hele løpetiden fra 19. juni 2003 til 19. juni 2007, med mindre man benytter seg av muligheten for å stenge etter 2 eller 3 år. Ansvarsfraskrivelser/tillatelser All omtale av finansielle instrumenter i denne tegningsinnbydelsen er rettighetshaverne for aksjene uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningen påtar seg noe form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av aksjekurven. Ingen av rettighetshaverne eller de som foretar beregningen påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante aksjekurven. 4

5 ISIN: NO TEGNINGSINNBYDELSE Eksportfinans ASA AKSJEOBLIGASJON NORGE PLUSS 2003/2007 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK MINIMUM NOK MINIMUM TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 8. mai juni 2003 INNBETALING: 19. juni 2003 Ovennevnte lån legges ut til offentlig tegning hos Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA i perioden fra 8. mai 2003 til 6. juni 2003 til følgende betingelser: Dokumenter: Låneavtale: Låntaker: Før beslutning om tegning/kjøp foretas, oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning/kjøp i lånet, herunder tegningsinnbydelse/lånebeskrivelse, låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og evt. annen informasjon utgitt av Låntaker. Dokumentene kan fås på forespørsel hos Låntaker. I tillegg vil denne informasjonen være tilgjengelig på følgende internettadresse: Det vil før tegningsperiodens start bli inngått en låneavtale mellom Låntaker og Norsk Tillitsmann ASA som bl.a. omhandler obligasjonseierens rettigheter og plikter i låneforholdet. Lånekontrakten vil også gjelde for eventuelle utvidelser av lånet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner akseptert låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i låneavtalen. Lånets Tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av obligasjonseierne så langt låneavtalen rekker. Kopi av låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen. Ved en uoverensstemmelse mellom tegningsinnbydelsen og låneavtalen skal låneavtalen gjelde. Eksportfinans ASA. Størrelse: Minimum NOK Lånet er åpent til en maksimum ramme på NOK Åpning/lukking: Lånet blir åpnet 19. juni 2003, og skal lukkes 5 bankdager før 19. juni Tegningsbeløp: Tegningsbeløp er valgfritt, men må være minimum NOK og i hele NOK Innbetalingsdato: Løpetid: Innbetaling foretas senest 19. juni Ved for sen betaling beregnes 12% p.a. etterskuddsrente. Lånet løper fra og med 19. juni 2003, til 19. juni Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til kurs 100. Nominell rente: Lånet løper uten rente fra og med 19. juni 2003, til 19. juni Emisjonskurs: 100,00%. Innløsning: Hovedstol og tilleggsbeløp vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier fra VPS, den 19. juni Aksjekurv: Avkastningen bestemmes utifra utviklingen i en aksjekurv bestående av 25 aksjer (Enkeltaksjer): Aksjen Selskap/Aksje ISIN Kode Relevant Børs 1 MARKS & SPENCER GROUP PLC GB London 2 SCHNEIDER ELECTRIC SA FR EN Paris 3 VIVENDI ENVIRONNEMENT FR EN Paris 4 ADIDAS-SALOMON AG DE Frankfurt 5 SCHERING AG DE Frankfurt 6 NESTLE SA CH Virt-X 7 TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES JP Tokyo 8 HITACHI LTD JP Tokyo 9 NEC CORPORATION JP Tokyo 10 SHARP CORPORATION JP Tokyo 11 UNILEVER NV-CVA NL EN Amsterdam 12 TOYOTA MOTOR CORPORATION JP Tokyo 13 ASTRAZENECA PLC GB Stockholm 14 NTT DOCOMO INC JP Tokyo 15 GLAXOSMITHKLINE PLC GB London 16 HBOS PLC GB London 17 SCOTTISH POWER PLC GB London 18 DNB HOLDING ASA NO Oslo 19 STATOIL ASA NO Oslo 20 NORSK HYDRO ASA NO Oslo 21 ORKLA ASA NO Oslo 22 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA NO Oslo 23 TELENOR ASA NO Oslo 24 STOREBRAND ASA NO Oslo 25 NYCOMED AMERSHAM PLC GB London 5

6 Alle 25 aksjer er vektet likt ved starttidspunktet den 19. juni Utviklingen for den enkelte aksje fastsettes av Pareto Securities ASA på grunnlag av sluttkurs fra relevant børs på Beregningsdager som fremgår av denne tegningsinnbydelse. Når avkastning på aksjekurven beregnes, inkluderes ikke eventuelt utbytte for de enkelte aksjer. Tilleggsbeløp: I tillegg til å få tilbakebetalt innskutt beløp eksklusive tegningsomkostninger, skal innskyter på forfallsdatoen motta et tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i aksjekurven. Tilleggsbeløpet (T) er avhengig av om Barrierebrudd forekommer. Dersom barrierebrudd forekommer, vil det ikke bli utbetalt tilleggsbeløp dersom aksjekurven har vist en negativ utvikling i perioden. Dersom aksjekurven har steget i verdi, vil tilleggsbeløpet utgjøre aksjekurvens avkastning multiplisert med avkastningsfaktor multiplisert med innskutt beløp. Dersom barrierebrudd ikke forekommer, vil tilleggsbeløpet utgjøre det som er størst av 80% multiplisert med innskutt beløp og innskutt beløp multiplisert med aksjekurvens avkastning multiplisert med avkastningsfaktor. I alle tilfeller, både med og uten barrierebrudd, får investor i tillegg tilbake innskutt beløp. Matematisk uttrykt skal tilleggsbeløpet utgjøre: I formelen for tilleggsbeløp er B lik 1 hvis Barrierebrudd ikke inntreffer, mens B er lik 0 dersom barrierebrudd inntreffer. Tilleggsbeløpet per innskudd avrundes til nærmeste hele krone. Barrierebrudd: Børs: Barrierebrudd defineres som å ha inntruffet dersom minst en av de 25 aksjene har falt 30% eller mer på ett eller flere av de 12 evalueringstidspunktene i løpet av det siste året av løpetiden. Børs hvor den aktuelle aksje omsettes,eller etterfølger til denne Børs. Aksjekurv start 100 Aksjekurv slutt AksjeVerdin slutt : AksjeVerdin start : Sluttberegningsdatoer: Det aritmetiske gjennomsnitt av de 12 verdiene for aksje nummer n i Aksjekurv ved Evalueringstidspunkt på Sluttberegningsdatoer. Det foretas ikke justering for utbytte. Aksjekursen, sluttkurs, den 19. juni 2003, forutsatt at nevnte dag er Beregningsdag for Enkeltaksje. Melding om AksjeVerdin start vil bli meddelt skriftlig via VPS snarest mulig etter 19. juni Den tiende kalenderdag i hver måned fra og med juni 2006 til og med mai 2007, forutsatt at dette er Beregningsdag. Dette gir totalt 12 observasjoner. Innskutt beløp: Innskutt beløp er definert som beløp som investor investerer i Aksjeobligasjon Norge Pluss , eksklusive tegningsomkostninger. Beregningsdag: Utregningsagent: Beregningsdag defineres som dag for beregning av AksjeVerdin slutt og AksjeVerdin start. Er Beregningsdag en dag som ikke er børsdag for Aktuell børs flyttes Beregningsdag til første påfølgende børsdag for de børser der Beregningsdag ikke er børsdag, mens de børser der Beregningsdag er børsdag, skal beholde opprinnelig beregningstidspunkt. Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser skal Beregningsdag flyttes til første børsdag uten Markedsforstyrrelser for de børser der Markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av Markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningstidspunkt. Pareto Securities ASA. Avkastningsfaktor: 75% Evalueringstidspunkt: Sluttidspunktet for handel på aktuell Børs. Markedsforstyrrelser: Markedsforstyrrelser er å regne som hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer mindre enn en halv time før evalueringstidspunkt på den aktuelle børs og som som resulterer i suspendering eller begrensning av handel (grunnet prisbevegelser utover de grenser som er satt for den aktuelle børs) for den aktuelle aksje eller i opsjons-/og/eller futureskontrakter på en aksje på enhver relevant børs (børs der opsjons eller futureskontrakter på den aktuelle aksje handles) forutsatt at utregningsagenten anser suspenderingen eller begrensningen som vesentlig. Dersom det er inntrådt Markedsforstyrrelser som gjør det nødvendig å flytte beregningsdatoen, skal beregningsdatoen flyttes til neste børsdag uten markedsforstyrrelser for de aksjer der markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de aksjer som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser, skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningsdatoer. Dersom en aksje blir påvirket av markedsforstyrrelser i de fem påfølgende børsdagene etter den originale beregningsdatoen, skal denne femte børsdagen være beregningsdato for den aktuelle aksje. Den aktuelle aksjens sluttverdi skal da bestemmes av utregningsagenten som skal benytte riktig formel (siste gjeldene formel før markedsforstyrrelsene) for utregning av den aktuelle aksje på evalueringstidspunktet på den ovennevnte femte børsdagen etter at markedsforstyrrelsene inntrådte. Dersom handel i en aksje er suspendert eller er særdeles begrenset, skal utregningsagenten bruke sitt beste skjønn til å estimere den pris som ville vært prisen på evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen ikke hadde blitt suspendert eller særlig begrenset. 6

7 Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo. Tilrettelegger: Pareto Securities ASA. Tegning: Tegning i perioden 8. mai juni 2003 hos Pareto Securities ASA og Privilege Portfolio Nordic ASA. Tegnings- Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp. omkostninger: = 5,0 % Kr = 4,0 % Kr = 3,0 % Kr = 2,0 % Kr = 1,0 % Kr = 0,0 % Dette vil si at dersom man for eksempel tegner for kr vil man betale 5,0% av kr av tegningsbeløpet mens man betaler 4,0% i tegningsomkostninger for de siste kr Minimum tegningsbeløp er kr Ansatte i Eksportfinans ASA har anledning til å tegne seg uten å betale tegningsomkostninger. Kontofører/Utsteder: Eksportfinans ASA Erverv av Låntaker har rett til å erverve, eie og avhende egne obligasjoner uten at det skjer nedskrivning av gjenobligasjoner: stående lån. Egne obligasjoner ervervet kan benyttes til nedskrivning av lånet og slettes i Verdipapirsentralen (VPS). Lånets prioritet og status: Andelsstørrelse: Foreldelsesfrister: Låneformål: Vilkår for gjennomføring: Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet har samme prioritet som Låntakers andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlig lånekapital. Andeler av NOK Obligasjonene vil bli registrert i Verdipapirsentralen. Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr. 18, for tiden 3 år for renter og 10 år for kapital. Lånet inngår som en del av selskapets generelle finansiering. Dersom det tegnede beløp i Lånet blir mindre enn minimumsbeløpet NOK ,-(norske kroner tjuefem millioner), jfr. låneavtalenes pkt. 2.2, har Låntager rett, men ingen plikt til å avlyse emisjonen. Dersom det i tiden frem til 19. juni 2003 inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som etter Låntagers vurdering gjør det vanskelig å fastsette AksjeVerdin start eller b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, aksjekursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet Aksjen, har Låntageren rett til å avlyse emisjonen med den virkning at opptaket av Lånet kanselleres. Ved avlysning av emisjonen skal Låntageren varsle tegningsstedet herom og tilskrive direkte de som har tegnet i Lånet. Dersom Lånet er utbetalt skal Låntageren tilbakebetale Lånet i sin helhet så snart som mulig og senest den 3. juli 2003 til pari kurs (100 %) og, uten hensyn til bestemmelsene om løpende rente og Tilleggsbeløp, betale en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 19. juni 2003 til betaling skjer. Antallet rentedager divideres med 360. Tillitsmannen, obligasjonseierne via Verdipapirregisteret og - dersom Lånet er Børsnotert - Oslo Børs skal umiddelbart varsles om kanselleringen av Lånet. Organisasjonsnummer: ISIN: NO Avgifter: Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetningen av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Overtegning: I tilfelle av total tegning over NOK , vil det bli foretatt en proratarisk avkorting av tegningene. Børsnotering: Lånet vil bli søkt tatt opp til børsnotering. Dette vil kun bli gjort dersom det tegnede beløp blir minimum NOK Godkjennelser/ - Fullmakt til låneopptak er gitt av styret hos Låntaker den Tillatelser: - Låntaker er fra Oslo Børs gitt delvis fritak for utarbeidelsen av obligasjonsprospekt. - Tegningsmaterialet er kontrollert av Oslo Børs. Annet: For informasjon om Låntaker foreligger et begrenset prospekt, årsrapport for 2002 og 2001, lånedokumenter og vedtekter er tilgjengelig hos Låntaker. Markedspleie: Pareto Securities vil bidra til markedspleie av lånet ved å stille kjøps-, og hvis mulig, salgspriser ved forespørsel. Det vil også bli koordinert et stengningssalg etter 2 og 3 år. Det vil ikke bli garantert salgspris for dette, men dette innebærer at et salg i annenhåndsmarkedet vil bli koordinert ved stengningsdatoene som er fastsatt til 19. juni 2005 og 19. juni Melding må gis skriftlig til Pareto Securities senest 5 arbeidsdager før stengningsdatoene dersom man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det vil, som en følge av dette, bli bedrede muligheter til å selge og ta eventuell gevinst etter 2 og 3 år, samt å oppnå en bedre og mer effektiv prising av Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007. Oslo, april 2003 Som tilrettelegger: 7

8 Komplett tegningsmateriale fås ved henvendelse til: april Eller på følgende internettsider:

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Banksparing med aksjeavkastning

Banksparing med aksjeavkastning Sparebanken Pluss BMA Bullspread 500 Banksparing med aksjeavkastning 500 % eksponering mot opp til 20 % av eventuell kursoppgang i 20 internasjonalt anbefalte aksjer Garanti for 105 % av innskutt beløp*

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000.

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000. ISIN NO 0022521-2 Prospekt OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente Åpent Lån Låneramme NOK 500.000.000 Første transje NOK 250.000.000 Innbetalingsdato: 27.mai 2004 Lånet vil bli søkt børsnotert og

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 19.12.2013 Endelig ISIN: NO0010699945 Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer