Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009"

Transkript

1 Bankinnskudd Med Valutaavkastning (BMV) DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006

2 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Valutamarkedet har alltid vært et marked med store svingninger og dermed muligheter for høy avkastning. Med et innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 vil du motta verdiutviklingen i indiske rupier målt mot amerikanske dollar. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Uansett utvikling i valutamarkedet, er du sikret å få tilbake ditt innskudd ved bindingstidens utløp. Sikker plassering med gode avkastningsmuligheter Valutamarkedet er et stort marked hvor det daglig omsettes enorme beløp, og der banker og institusjonelle investorer er de dominerende aktørene. Verdien av de enkelte lands valutaer påvirkes av en rekke forhold, og det er vanskelig å forutsi hvordan de ulike valutakurser utvikler seg over tid. Bankinnskudd Med Valutaavkastning er interessant for alle som ønsker å oppnå god avkastning på sine sparepenger, men som ikke er villig til å ta den hele og fulle risikoen knyttet til kurssvingningene i valutamarkedet. DnB NOR Valuta India II 2006/2009 gir deg sikkerheten som et ordinært bankinnskudd og samtidig mulighet for avkastning fra valutamarkedet. Avkastningen i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 avhenger av verdiutviklingen i indiske rupier (INR) målt mot amerikanske dollar (USD). En stigning i Valutaindeksen innebærer at valutaen styrker seg i forhold til amerikanske dollar. Du vil ved bindingstidens utløp motta 265 % av en eventuell styrkelse i valutaen. Dersom valutaen er uendret i verdi eller har svekket seg målt mot USD ved utløpet av bindingstiden vil du få tilbake innskuddet (eksklusiv etableringskostnader). Se avsnittet om Beregning av avkastning på side 3. Etablering av kontoavtale innbetaling av innskudd Etablering av Kontoavtale i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 kan kun gjennomføres i perioden fra og med 2. januar til og med 10. februar Kontoavtalen inngås ved utfylling av blanketten som er en del av denne brosjyren eller direkte gjennom din rådgiver i en av bankens filialer. Innskuddet belastes oppgitt konto 3. mars Minste sparebeløp i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er kr ,- (ekskl. etableringsomkostninger). Innskuddet er bundet fra 3. mars 2006 frem til utbetaling den 3. mars Du er kun sikret tilbakebetaling av hele innskuddet ved utløpet av bindingstiden den 3. mars Før avtalen inngås er det viktig at du har gjennomgått hele denne brosjyren med de vilkår som gjelder for innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009. Når banken har mottatt kontoavtalen, har du inngått en bindende avtale. Denne kan derfor ikke annulleres uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at vi, i tillit til avtalen som du har inngått med banken, vil inngå sikringsforretninger for å kunne gi deg avkastning. Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester har forbrukere som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen innenfor en frist på 14 dager. Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter (banken) ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Dette innebærer at det ikke er angrerett for forbruker ved inngåelse av avtale om innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009. Framtidsutsikter INDIA India har 1080 millioner innbyggere og er verdens nest mest folkerike land. Landet er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Siden 1995 har den indiske økonomien vokst med i gjennomsnitt 6,2 % årlig, som er høyere enn alle andre større asiatiske land utenom Kina. For 2005 og 2006 ventes en gjennomsnittlig årlig vekst i økonomien på 6,7 %. India er et av de få store landene som går en lys tid i møte når det gjelder demografien. I motsetning til mange industriland vil Indias befolkning i arbeidsfør alder øke de neste 40 årene, som tilsier at produksjonspotensialet også vil øke. India er ennå en relativt lukket økonomi med tollsatser som ligger langt over sine naboland, betydelige ikke-tariffære handelshindringer og svært restriktiv arbeidsmarkedslovgivning. Landets høye vekst har derfor til nå i liten grad gavnet omkringliggende land i form av økt handel. Indias utfordring fremover blir således særlig å åpne opp for handel og legge til rette for investeringer. Videre vekst vil dessuten kreve betydelige investeringer i infrastruktur og trolig vedvarende underskudd på statsbudsjettet. Men den indiske regjering har svært ambisiøse mål. Den har begynt et arbeid med å redusere tollsatsene og samtidig lette reglene for inngående direkteinvesteringer. Med Kina som forbilde skal økonomien reformeres. Det utarbeides skatteregler som skal oppfordre til investeringer. Hvis India fortsetter å reformere økonomien og åpne den opp mot omverdenen vil landet bli en global vekstmotor i fremtiden. Det internasjonale pengefondet (IMF) venter da også at landet vil mer enn doble sin eksport og nesten tredoble sin import frem til DnB NOR Valuta India II 2006/2009 2

3 Valutaindeksens historiske utvikling I grafen under vises den historiske utviklingen* for de siste 10 årene for indiske rupier (INR) målt mot amerikanske dollar (USD) nov-95 mar-96 jul-96 nov-96 mar-97 jul-97 nov-97 mar-98 jul-98 nov-98 mar-99 jul-99 nov-99 mar-00 jul-00 nov-00 mar-01 jul-01 nov-01 mar-02 jul-02 nov-02 mar-03 jul-03 nov-03 mar-04 jul-04 nov-04 mar-05 jul-05 nov-05 INR/USD * Grafen viser at indiske rupier har svekket seg mot amerikanske dollar fram til årskiftet 2002/2003. Fra dette nivået har kursen steget noe, men igjen falt i annet halvår i Historisk utvikling gir ingen sikkerhet for framtidig utvikling. Beregning av avkastning Fullstendig formel for beregning av avkastning er gitt i Kontoavtalen. DnB NOR Valuta India II 2006/2009 gir deg ingen løpende rente. Ved bindingstidens utløp den 3. mars 2009 vil du få utbetalt en eventuell avkastning tilsvarende 265 % av den relative endringen i valutakursen til indiske rupier målt mot amerikanske dollar. Dette innebærer at avkastningen blir høyere jo sterkere indiske rupier er i forhold til dollar på sluttdato 17. februar Den relative endringen i valutakursen beregnes som startverdien minus sluttverdien, dividert på startverdien. Eksemplene nedenfor tar utgangspunkt i at startverdien 3. mars 2006 er 45,32. Det vil si at man må betale 45,32 indiske rupier for 1 amerikansk dollar. Merk at endelig startverdi først fastsettes på dato for etablering av innskuddet, 3. mars Du vil få tilsendt et eget brev fra DnB NOR der du får oppgitt denne verdien. Eksempel Sluttverdi* Utvikling INR per USD Avkastning ,74 % 31,11 % ,12 % 13,57 % ,70 % 1,86 % ,32% 0,00 % I eksempel 1 har indiske rupier styrket seg fra til 40 mot amerikanske dollar, det vil si en utvikling på 11,74 %. Multiplisert med avkastningsfaktoren på 265 % vil en slik utvikling gi kontohaver en avkastning lik 31,11 % ved bindingstidens utløp. *Endelig sluttverdi fastsettes 17. februar 2009 som antall indiske rupier man må betale for 1 amerikanske dollar. Lånefinansiering Siden du er sikret tilbakebetaling av 100 % av innskuddet ved bindingstidens utløp, kan banken tilby lånefinansiering av innskuddsbeløpet mot sikkerhet i innskuddet. Lånebeløpet kan også dekke etableringsomkostningene, og tilbys både til fast og flytende rente. Ønsker du lånefinansiering, tar du kontakt med din rådgiver i banken eller går innom nærmeste filial som vil sørge for at en lånesøknad med nødvendige opplysninger utarbeides. Minste lånebeløp er kr Lånefinansiering vil være gjenstand for normal kredittvurdering. Du må selv vurdere lånefinansiering og foreta en vurdering av lånekostnaden opp mot muligheten for avkastning. Ved lånefinansiering vil din totale risiko øke ved at du kan tape renten som betales på lånet. Hvor mye indeksen må stige under løpetiden for at investeringen skal bli lønnsom med lånefinansiering, vil være avhengig av aktuell lånerente, etableringsomkostninger m.m. Banken vil kunne gi deg utfyllende opplysninger tilpasset din investering. Dersom du låner med fast rente, og lånet betales tilbake før bindingstidens utløp, kan dette også medføre ytterligere kostnader for deg. Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger avhenger av Innskuddsbeløpets størrelse. Beløp Ordinær Programkunder (SAGAPlatinum, Gull og Total+) NOK , ,00 % 2,70 % NOK ,00 % 1,80 % NOK ,00 % 0,90 % NOk eller mer 0,50 % 0,45 % Det beregnes ikke løpende omkostninger under investeringens løpetid. Løpetid for innskuddet - uttak før bindingstidens utløp DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er laget for kunder som kan binde innskuddet frem til 3. mars Dersom du velger å gå ut før bindingstidens utløp 3. mars 2009, vil du ikke være sikret å få tilbake hele innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som du får tilbakebetalt vil være avhengig av blant annet valutaindeksens utvikling, aktuelle markedsforhold og gjenværende bindingstid. I tillegg vil du bli belastet innløsningskostnader på 0,5 % av innskuddet, minimum kr. 300,-. DnB NOR Valuta India II 2006/2009 3

4 Verdiutvikling Du følger enkelt med i verdiutviklingen på ditt innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 på Skatteforhold DnB NOR Valuta India II 2006/2009 har ingen løpende rente. Ved hvert årsskifte vil banken innrapportere aktuelt innskudd. Innskuddet inngår i formuesgrunnlaget for den enkelte kunde ved hvert årsskifte. Etableringsomkostninger anses fradragsberettiget etter dagens skatteregler. Finansdepartementet har i brev datert 14. september 2005 angitt at slik fradrag som hovedregel gis ved oppgjørstidspunktet, dvs for det år bindingstiden utløper og ved eventuell innløsning før bindingstidens utløp for dette året. Banken har tidligere innrapportert fradrag for det år etableringsomkostningene ble betalt, men vil med bakgrunn i nevnte brev endre sin innrapportering. I samme brev har Finansdepartementet angitt at avbruddsgebyr ved førtidig uttak normalt ikke er fradragsberettiget. Banken vil søke nærmere avklaring av dette temaet. Ovenstående gir kun generell informasjon. Skattereglene kan bli endret, også med tilbakevirkende kraft. I tillegg vil ligningspraksis kunne variere. Den enkelte investor må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for det enkelte år investeringen løper. Viktige opplysninger om risikoforhold Før du bestemmer deg for å etablere innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009, oppfordres du til å gå nøye gjennom denne brosjyren, spesielt Kontoavtalen som gir deg utfyllende regler og informasjon om vilkårene. Din risiko ved en slik investering er primært knyttet til hvilken avkastning du vil kunne oppnå ved alternative produkter i markedet. Normalt vil det være hensiktsmessig å fordele sparingen på flere produkter med forskjellig risikoprofil. Tradisjonelt er det en direkte sammenheng mellom risiko og avkastning. Med høyere risiko får du bedre mulighet for avkastning, men også større risiko for tap. Det er viktig at den enkelte tar sin beslutning basert på egen vurdering av ønsket risikonivå. Samtidig må du være klar over at det er betydelig usikkerhet knyttet til hvordan indiske rupier vil bevege seg målt mot USD. Dette innebærer at du må være inneforstått med muligheten for at du ved utløpet av bindingstiden kun får tilbake innskuddet. Bankinnskudd Med Valutaavkastning omfattes av de ordinære regler for innskuddsgaranti. Innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er garantert av Bankenes DnB NOR Valuta India II 2006/ Sikringsfond med inntil to millioner kroner for den enkelte kundes totale innskudd i DnB NOR Bank ASA. Etter sammenslåingen av Den norske Bank ASA og Gjensidige NOR Sparebank ASA til DnB NOR Bank ASA, gjelder kontohavers garanti for kundens samlede innskudd i DnB NOR Bank ASA, uavhengig av om innskuddene i sin tid ble etablert i hver av bankene. Ved eventuell lånefinansiering bør du på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og holde disse opp mot de mulighetene for avkastning som DnB NOR Valuta India II 2006/2009 gir deg. Ved lånefinansiering vil investeringens totale risiko øke ved at du kan tape rentene som betales på lånet. Dersom du opptar lån med fast rente og velger å bryte bindingstiden, kan du også få økte kostnader ved innfrielse av lånet før tiden. (Nærmere opplysninger om dette vil fremgå av låneavtalen.) Innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er bundet fram til 3. mars 2009, og tilbakebetaling av innskuddet er kun sikret ved bindingstidens utløp. Dersom innskuddet tas ut før, vil aktuelt beløp som tilbakebetales kunne være høyere eller lavere enn det opprinnelig innskuddet. Se avsnitt om uttak før bindingstidens utløp. Du bør derfor ikke investere i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 dersom du ikke ønsker å binde sparepengene frem til bindingstidens utløp. Din pris for retten til tilleggsavkastning Når du skal vurdere om DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er et godt alternativ for deg, kan det være nyttig å se nærmere på hvordan produktet er sammensatt. På denne måten vil du få et bedre grunnlag for å vurdere om den pris du betaler for retten til avkastning fra valutamarkedet er verdt å betale eller om andre alternativer er bedre for deg. Sammenlign gjerne et innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 med et ordinært bankinnskudd og vurder om etableringsomkostningene du betaler, samt de renteinntektene du går glipp av, er verdt retten til avkastning fra valutamarkedet. Vi har tatt med en oversikt som viser deg årlig avkastning på en investering i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 på rullerende 3 års perioder over de siste 10 årene sammenlignet med hva ett innskudd på høyrentekonto ville gitt. 8,00 % 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % nov-95 mai-96 nov-96 mai-97 nov-97 mai-98 nov-98 mai-99 nov-99 mai-00 Valuta India II nov-00 mai-01 nov-01 mai-02 nov-02 Innskuddskonto Grafen viser at en investering ikke ville ha gitt avkastning før i siste halvdel av mai-03 nov-03 mai-04 nov-04 mai-05 nov-05

5 Den pris du betaler for å oppnå avkastning fra valutamarkedet vil være høyere enn den pris banken betaler i markedet for å sikre den enkelte kundes rett til avkastning. Forskjellen i den pris som du som kunde betaler og den pris banken selv betaler i markedet vil dekke bankens øvrige kostnader og marginer forbundet med produktet. Samtidig er det også klart at den enkelte kunden ikke på egen hånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik rett til tilleggsavkastning. For ordens skyld legger vi til at banken ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser til å betale tilleggsavkastning gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. Det vil kunne være tildels store forskjeller mellom de forskjellige Bankinnskudd Med Valuta-/Aksjeindeksavkastning som tilbys i markedet og hvilken pris som den enkelte bank betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder det enkelte produkt er knyttet til, løpetid for innskuddet, hvilken avkastningsfaktor du oppnår osv. Prisen vil også være avhengig av bankens størrelse gjennom den posisjon banken har i markedet og volumer som tegnes i det enkelte produkt. DnB NOR Bank ASA er den klart største aktør i det norske markedet. Verdien av innskuddet du gir banken uten at du har rett til rente på innskuddet kan illustreres gjennom den avkastning banken kan oppnå på dette innskuddet gjennom å investere dette i norske statsobligasjoner. En investering i statsobligasjoner innenfor bindingstiden til DnB NOR Valuta India II 2006/2009 ville pr. 15. desember 2005 gitt en effektiv rente på ca 3,28 % pr. år. Dette innebærer at verdien for banken av et innskudd på kr i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 utgjør kr ,- når en legger statsrenten til grunn. Innskuddet kan kun etableres i perioden fra 2. januar til og med 10. februar 2006 DnB NOR Valuta India II 2006/2009 5

6 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED VALUTAAVKASTNING DnB NOR Valuta India II 2006/2009 KONTOAVTALE Del C 1. DnB NOR Valuta India II 2006/ Kort beskrivelse DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er et bankinnskudd uten løpende rente med bindingstid i 3 år. Kontoen i Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 kan kun åpnes i Kontoåpningsperioden fra og med 2. januar til og med 10. februar Minste innskuddsbeløp er kr ,-. Innskuddet innbetales den 3. mars 2006 og er bundet frem til 3. mars Etter Bindingstidens utløp tilbakebetales Innskuddet og eventuell Tilleggsbeløp avhengig av verdiutviklingen på den indiske valutaen rupi målt mot amerikanske dollar (USD). Verdien for indiske rupi (INR) på Innbetalingsdagen den 3. mars 2006 målt mot USD danner utgangspunkt for fastsettelsen av USD/INR Start, mens verdien som måles den 17. februar 2009 gir USD/INR Slutt. En lavere USD/INR (antall INR per USD) innebærer at indiske rupi har styrket seg i forhold til USD. Tilleggsbeløp fastsettes som den relative endringen i INR målt mot USD multiplisert med en Avkastningsfaktor på 265 %. Den relative endringen beregnes som USD/INR Start minus USD/INR Slutt, dividert på USD/INR Start. Kontohaver er uansett utvikling i USD/INR sikret tilbakebetaling av Innskuddsbeløp, forutsatt overholdelse av Bindingstid. Ved uttak før Bindingstidens utløp er kontohaver ikke sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet eller en eventuell positiv verdiutvikling på valutaen. Før innskuddet etableres, anbefales det at den enkelte investor nøye gjennomgår de aktuelle vilkår for innskuddet i kontoavtalen. Før beslutning om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å foreta en egen vurdering av risikoen ved denne investeringen vurdert opp mot andre investeringsalternativer. Muligheten for positiv utvikling i valutaen, og dermed avkastning på Innskuddet, er forbundet med stor usikkerhet. Selv om du som investor, uansett utvikling på USD/INR er sikret tilbakebetaling av Innskuddsbeløp ved utløpet av Bindingstid, må en investering som dette karakteriseres som risikofylt. 2. Kontoavtalen - Avtaledokumentene Disse særvilkår suppleres av Kontoavtalens Del A ( Hoveddokument ) og Del B ( Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag ). I tilfelle av motstrid mellom vilkårene i del A, B og/eller C, skal Del C ( Særvilkår for Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 ) ha forrang. 3. Definisjoner Ved beregning av avkastning for DnB NOR Valuta India II 2006/2009, skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende betydning: Tilleggsbeløp (T): Konto for Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 vil ved Bindingstidens utløp bli kreditert med et eventuell Tilleggsbeløp som utgjør 265 % av den relative endringen av INR mot USD. Dersom den relative endringen av INR mot USD er null eller negativ, skal Tilleggsbeløpet settes til null. Matematisk uttrykt skal Tilleggsbeløp utgjøre: USD/INR Start : USD/INR Slutt : Antall INR pr. USD den 3. mars Kursen fastsettes av Banken i samsvar med markedspraksis i utgangspunktet som kurs fastsatt av den indiske sentralbanken og publisert på Reuters side RBIB. Antall INR pr USD den 17. februar Kursen fastsettes av Banken i samsvar med markedspraksis i utgangspunktet som kurs fastsatt av den indiske sentralbanken og publisert på Reuters side RBIB. Dersom USD/INR Slutt er lavere enn USD/INR Start betyr det at INR har styrket seg mot USD slik av at kontohaver vil motta en Avkastning. Dersom USD/INR Slutt er høyere enn USD/INR Start betyr det at INR har svekket seg mot USD slik av kontohaver ikke vil motta noen Tilleggsbeløp. Innskuddsbeløp (I): Kontohavers innskudd på DnB NOR Valuta India II 2006/2009, eksklusiv Etableringsomkostninger. Avkastningsfaktor (AF): 265 %. Beregningsdag: Dag for fastsettelse av verdi for USD/INR Start og USD/INR Slutt. Beregningsdag er en dag hvor det fastsettes og publiseres kurs for den aktuelle valutaen. DnB NOR Valuta India II 2006/2009 6

7 Dersom det inntrer en Markedsforstyrrelse som innebærer at kurs for det aktuelle valutaslaget ikke blir publisert på Beregningsdag, fastsetter Banken i samsvar med god markedspraksis den kurs som skal gjelde denne dag. Markedsforstyrrelse: Banken: Bankdag: Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på Beregningsdag som innebærer at den aktuelle valutakurs ikke blir publisert. DnB NOR Bank ASA. Enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag. Bindingstid: Fra og med 3. mars 2006 til og med 3. mars Kontoåpningsperiode: Fra og med 2. januar til og med 10. februar Betalingsdag: 3. mars Bindingstidens utløp: 3. mars Etableringsomkostninger: Kostnadene som betales for etablering av Innskuddsbeløpet som fastsatt i punkt 13. Kontoavtalen: Avtale som angir vilkår for etablering av innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 som angitt i punkt Kontoåpningsperiode Kontoavtale for Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 kan kun inngås i tidsrommet mellom 2. januar til og med 10. februar Eventuell kreditering av kontoen med beløp utover det beløpet som er angitt i Kontoavtalens Del C, gir ikke innskyter rett til noen form for rente eller Tilleggsbeløp slik dette er angitt i denne avtalen. 5. Inngåelse av Kontoavtale og åpning av konto Konto for DnB NOR Valuta India II 2006/2009 vil bli åpnet av Banken i kundens navn dersom Banken har mottatt korrekt utfylt og signert Kontoavtale Del C. Kontoåpning forutsetter at Banken har mottatt nødvendige opplysninger fra kunden til å åpne slik konto innenfor Kontoåpningsperioden. Kunden har ansvar for at Kontoavtalens Del C sendes Banken innen utløpet av Kontoåpningsperioden. Kontoavtalens Del C er en bindende avtale mellom kontohaver og Banken. Etter at Banken har mottatt Kontoavtalen, kan ikke kontohaver selv annullere Kontoavtalen uten at det vil kunne påløpe kostnader. Kostnadene skyldes at Banken i tillit til den mottatte avtalen inngår sikringsforretninger for å kunne gi kontohaver kursutviklingen i DnB NOR Valuta India II 2006/2009. Slike forretninger vil kunne bli inngått løpende også i Kontoåpningsperioden med basis i mottatte Kontoavtaler. Dersom kunden ønsker å trekke sin tegning etter at Kontoavtalen er innlevert Banken, må kunden derfor straks ta kontakt med Banken. 6. Innbetaling av avtalt innskuddsbeløp Innskudd av avtalt beløp (minimum kr ,-) samt Etableringsomkostninger skal foretas innen utløpet av Betalingsdag den 3. mars 2006, ved at Banken i henhold til fullmakt fra kontohaver belaster konto som er oppgitt i Kontoavtalens Del C. Kontohaver forplikter seg til å holde et beløp disponibelt på denne kontoen på Betalingsdag som utgjør det avtalte Innskuddsbeløp tillagt Etableringsomkostninger. Ved manglende dekning på konto i forhold til avtalt Innskuddsbeløp, tillagt Etableringsomkostninger, eller forsinket betaling, forbeholder Banken seg rett til fritt å vurdere hvorvidt Banken vil inndrive det avtalte beløpet eller heve avtalen. Ved eventuell heving vil kontohaver bli varslet direkte. Ved forsinket betaling vil Banken også kunne inndrive forsinkelsesrente i henhold til alminnelige regler. Dersom konto ikke åpnes som følge av manglende dekning på konto eller mangelfull innbetaling, vil Banken kreve dekning for de kostnader som Banken har hatt knyttet til inngåelse av aktuelle sikringsforretninger, jfr. punkt 5. Banken vil i et slikt tilfelle dessuten kreve inndekning av Etableringsomkostninger samt administrasjonsgebyr tilsvarende som ved brudd på Bindingstid som angitt i punkt 8. Kunden aksepterer ved inngåelse av Kontoavtalen at Banken kan belaste kunden for et slikt beløp. 7. Kansellering Banken forbeholder seg retten til å kansellere innskudd på DnB NOR Valuta India II 2006/2009 dersom det i perioden fra og med 2. januar 2006 til og med 17. mars 2006, inntreffer: a) en Markedsforstyrrelse som innebærer at verdien på USD/INR på Evalueringstidspunktet ikke kan settes den 3. mars b) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivået, valutakursene, valutakursenes volatilitet eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter. c) aktuelle kontoåpninger innebærer et totalt beløp som er lavere enn kr Ved kansellering av DnB NOR Valuta India II 2006/2009, skal Banken varsle kontohaverne direkte dersom Kontoavtale på dette tidspunkt er inngått, konto er åpnet og/eller Innskuddsbeløp er innbetalt. Dersom innbetaling av avtalt Innskuddsbeløp og Etableringsomkostninger er foretatt ved kansellering, vil kontoen bli avviklet og Innskuddsbeløp tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning, eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. Innskuddsbeløp vil ved slik tilbakeføring bli tillagt en rentekompensasjon svarende til lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 3. mars 2006 frem til betaling skjer. DnB NOR Valuta India II 2006/2009 7

8 8. Bindingstid Forutsetningen for å inngå avtale om innskudd på DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er at kontohaver er villig og har anledning til å binde Innskuddet i en periode på tre år. Bindingstiden for Innskuddet løper fra og med 3. mars 2006 til og med 3. mars Overholdelse av Bindingstid er en forutsetning for kontohavers ubetingede rett til å få tilbakebetalt det opprinnelige innskutte beløpet (Innskuddsbeløp eksklusiv Etableringsomkostninger). 9. Kontohavers brudd på forutsetningen om Bindingstid Dersom kontohaver skulle velge å bryte Bindingstid for innskuddet, jfr. punkt 8, vil kontohaver bli belastet med innløsningsomkostninger tilsvarende 0,5 % av innløst beløp, dog minimum kr 300,-, til dekning av Bankens administrasjonskostnader. Dersom kontohaver velger å gå ut før Bindingstidens utløp 3. mars 2009, vil kontohaver ikke være sikret å få tilbake hele Innskuddsbeløpet. Totalbeløpet som utbetales før Bindingstidens utløp vil være avhengig av blant annet Valutaen sin utvikling og aktuelle markedsforhold. I tillegg kommer gjenværende Bindingstid. Hvilket beløp kontohaver vil motta ved et uttak før Bindingstidens utløp vil derfor ikke kunne angis på forhånd. Beløpet som vil kunne tilbakebetales vil derfor kunne være både høyere og lavere enn det opprinnelige innskuddet, alt avhengig av de forhold som er angitt ovenfor. Dette innebærer at DnB NOR Valuta India II 2006/2009 klart er best egnet for kunder som er beredt på å binde Innskuddsbeløpet fram til Bindingstidens utløp. Risikoen for at Innskuddsbeløpet vil kunne bli vesentlig redusert dersom uttak skjer før Bindingstidens utløp må derfor vurderes før avtaleinngåelsen. Ved avslutning av innskuddet før utløpet av Bindingstid, vil kontoen bli avviklet. Aktuelt beløp, etter belastning av innløsningsomkostninger og de kostnader som nevnt i denne bestemmelse, vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. 10. Tilleggsbeløp - Renter Nominell og effektiv rente for Bankinnskudd med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er 0 % fra innskuddet etableres 3. mars 2006 fram til Bindingstidens utløp 3. mars 2009 (Etableringsomkostninger ikke medregnet). Ved utløpet av Bindingstid vil kontohaver få utbetalt en eventuell Avkastning beregnet med utgangspunkt i den relative endringen for Valutaindeksen i DnB NOR Valuta India II 2006/2009. Se ovenfor, spesielt under punkt 3 om beregning av Avkastning. 11. Tidspunkt for kreditering av Tilleggsbeløp Bindingstid for Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 utløper 3. mars Under forutsetning av at kontohaver har overholdt Bindingstid, vil kontoen på denne dato bli kreditert med et eventuelt Tilleggsbeløp som angitt ovenfor i punkt 3. Dersom siste dag av Bindingstiden faller på en dag som ikke er Bankdag (enhver ordinær åpningsdag for banker i Norge som ikke er lørdag eller søndag), skal slik kreditering finne sted første påfølgende Bankdag. Etter dette tidspunkt vil kontoen bli avviklet. Innskuddsbeløpet, tillagt et eventuelt Tilleggsbeløp, vil bli tilbakeført kontohaver ved utbetalingsanvisning eller kreditering av eventuell opprinnelig angitt konto for belastning av avtalt Innskuddsbeløp. 12. Informasjon om verdiutvikling for DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Informasjon om verdiutviklingen for DnB NOR Valuta India II 2006/2009 vil være tilgjengelig via DnB NOR sin hjemmeside på internett, no/bma under løpetiden for innskuddet. Kontohaver vil en gang i året motta årsoppgave for DnB NOR Valuta India II 2006/ Etableringsomkostninger Kostnad ved uttak før utløpet av Bindingstid. Etableringsomkostninger avhenger av innskuddsbeløpets størrelse. Innskudd Ordinær Programkunder (Saga, Platinum, Gull og Total+) NOK ,00 % 2,70 % NOK ,00 % 1,80 % NOK ,00 % 0,90 % NOk eller mer 0,50 % 0,45 % Etableringsomkostninger er etter dagens skatteregler fradragsberettiget. Se punkt 17 for nærmere opplysninger. Ved brudd på Bindingstid påløper innløsningsomkostninger med 0,5 % av innløst beløp, minimum kr 300,-. Se for øvrig punkt 9 med opplysninger om beregning av det beløp som vil blir utbetalt kontohaver ved uttak før utløpet av Bindingstid den 3. mars DnB NOR Valuta India II 2006/2009 8

9 14. Betalingsoppdrag og betalingsinstrumenter DnB NOR Valuta India II 2006/2009 kan ikke benyttes til betalingsoppdrag og kan ikke disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter. 15. Innskuddsgaranti Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker er Banken obligatorisk medlem av Bankenes Sikringsfond. Konto som opprettes i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 omfattes av disse bestemmelser. Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av vedkommende sikringsfond med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner gjelder for de samlede innskudd som en innskyter har i en enkelt bank. Dette gjelder uansett om kontoen er en konto under merkenavnet DnB NOR, Den norske Bank, Gjensidige NOR Sparebank, Postbanken, DnB Privatbank, Vika Bank eller Cresco, da alle disse kontoene er kontoer i DnB NOR Bank ASA. Beløpet gjelder hovedstol samt påløpte, ikke godskrevne renter. Beregnet avkastning basert på valutaens utvikling før Bindingstidens utløp vil ikke omfattes av garantien fra Sikringsfondet. Som innskudd i en bank regnes også en kundes tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld, dersom gjelden er forfalt til betaling og Banken har rett til motregning eller alminnelige rettsregler. Garantien gjelder dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser. Se for øvrig også punkt 30 i Kontoavtalens Del B. For ordens skyld presiseres at garantien for innskuddet er knyttet til tilbakebetaling av Innskuddsbeløpet ved utløpet av Bindingstid. Ved eventuelt uttak før utløpet av Bindingstid gjelder vilkårene i punkt 9 ovenfor. 16. Risikoforhold Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå avkastning. Avkastningen er avhengig av hvordan indiske rupi utvikler seg i forhold til amerikanske dollar. Muligheten for positiv utvikling på indiske rupi målt mot USD og dermed avkastning på innskuddet er vanskelig å forutsi. Positiv utvikling i INR målt opp mot USD er avhengig av en rekke forhold som inkluderer så vel økonomiske som politiske forhold i det enkelte land. Før innskuddet etableres anbefales at den enkelte investor nøye gjennomgår de aktuelle vilkår for innskuddet i kontoavtalen og også foretar en egen vurdering av risikoen ved denne investeringen vurdert opp mot andre investeringsalternativer. Selv om du som investor uansett utvikling i den aktuelle valutakursen er sikret tilbakebetaling av Innskuddsbeløp ved utløpet av Bindingstid, må en investering som dette karakteriseres som risikofylt. Ved eventuell lånefinansiering bør kunden på forhånd gjennomgå de kostnadene som er forbundet med lånet og holde disse opp mot de muligheter for avkastning som et innskudd i DnB NOR Valuta India II 2006/2009 innebærer. Ved lånefinansiering vil investors totale risiko øke ved at investor kan tape renten som betales på lånet. Ved finansiering av investeringen med fastrentelån gjøres også særskilt oppmerksom på de regler som gjelder ved for tidig innbetaling av hele eller deler av lånet. (Dersom den fastrente som kontohaver betaler på sin lånefinansiering av investeringen er høyere enn den fastrente som Banken tilbyr for tilsvarende lån med løpetid fra tidspunktet for tilbakebetaling frem til 3. mars 2009, vil det påløpe kostnader ved oppgjør av lånet). Sikkerhet for å få tilbake Innskuddsbeløpet er avhengig av at beløpet bindes fram til Bindingstidens utløp. DnB NOR Valuta India II 2006/2009 er derfor klart best egnet for investorer som har anledning til å binde innskuddet frem til 3. mars Andre forhold - utfyllende opplysninger Kontoavtalens Del B inneholder alminnelige opplysninger for innskudd. For ordens skyld tillegges at DnB NOR Valuta India II 2006/2009 skattemessig håndteres som et ordinært innskudd. Dette innebærer at Banken ved hvert årsskifte innrapporterer Innskuddsbeløpet. Et eventuelt Tilleggsbeløp blir først utbetalt ved Bindingstidens utløp, og utgjør i henhold til gjeldende skatteregler derfor ingen løpende skattepliktig avkastning i investeringsperioden. Etableringsomkostninger anses fradragsberettiget etter dagens skatteregler. Finansdepartementet har i brev datert 14. september 2005 i år angitt at slik fradrag som hovedregel må gis ved oppgjørstidspunktet, dvs for det år Bindingstiden utløper og ved eventuell innløsning før Bindingstidens utløp for dette året. Banken har tidligere innrapportert fradrag for det år etableringsomkostningene ble betalt, men vil med bakgrunn i nevnte brev endre sin innrapportering. I samme brev har Finansdepartementet angitt at avbruddsgebyr ved førtidig uttak normalt ikke er fradragsberettiget. Banken vil søke nærmere avklaring av dette temaet. Opplysninger som er gitt i denne avtale om skatteregler er kun til generell informasjon. For ordens skyld presiseres også at skattereglene kan endres under løpetiden for innskuddet og at også ligningspraksis kan variere. Den enkelte investor må derfor selv vurdere sin situasjon og er også selv ansvarlig for å sikre at ligningsmyndighetene får nødvendige opplysninger. 18. Angrerett for forbruker Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester ved fjernkommunikasjon har forbrukere som utgangspunkt angrerett slik at avtalen kan sies opp innenfor en frist på normalt 14 dager. Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Dette innebærer at det ikke angrerett for en investering i DnB NOR Valuta India II 2006/2009. Se også ovenfor i punkt 5 om Inngåelse av kontoavtale og åpning av konto, hvor kunden oppfordres til umiddelbart å ta kontakt med Banken dersom kunden ønsker å annullere avtalen etter at denne er innlevert Banken. DnB NOR Valuta India II 2006/2009 9

10 DnB NOR Valuta India II 2006/

11 DnB NOR Valuta India II 2006/

12 Bankinnskudd Med Valutaavkastning DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Kontoavtale Del C Returneres til Kontoåpningsperiode: 2. januar 10. februar 2006 DnB NOR Markets Bindingstid: 3. mars mars 2009 Kundestøtte og clearing Innbetalingsdato: 3. mars 2006 Postboks Bergen Personopplysninger Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Gateadresse Postnummer Poststed Telefon (dagtid) Telefon (kveldstid) Evt. telefaks Innskuddsbeløp (minimum) kr Innskuddsbeløp Etableringsomkostninger Samlet beløp til belastning Belastning Dato for belastning 3. mars 2006 Belastes kontonummer Erklæring Underskrift Undertegnede bekrefter å ha gjennomgått hele kontoavtalen, spesielt vilkårene i Del C om bl.a. bindingstid for innskuddet og om avkastning samt alle opplysningene i brosjyren, før kontoavtalen ble inngått. Beslutningen om å inngå avtalen, slik dette er angitt ovenfor, er basert på egen vurdering. Skal kontoen opprettes på vegne av umyndig, må neste side fylles ut. Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger er avhengig av innskuddsbeløpets størrelse. Innskudd Ordinær Programkunder (Saga, Platinum, Gull og Total+) NOK ,00 % 2,70 % NOK ,00 % 1,80 % NOK ,00 % 0,90 % NOk eller mer 0,50 % 0,45 % Ved brudd på Bindingstid påløper innløsningsomkostninger med 0,5 % av innløst beløp, minimum kr 300,-. Se for øvrig punkt 9 med opplysinger om beregning av det beløp som vil blir utbetalt kontohaver ved uttak før utløpet av Bindingstid den 3. mars Sted og dato Forpliktende underskrift Fylles ut av Kreditt ved belåning Lån bevilget Ja Nei Lånebeløp (min. kr ) Egenkapital Vedlegg Kopi av tilsagnsbrev Pant i innskuddet Ja Nei Kun for rådgiver Salgssted/Reg.nr. Selger/AB/AD/ nr. Dato/Stempel Riv her!

13 BANKINNSKUDD MED VALUTAAVKASTNING DnB NOR Valuta India II 2006/2009 Opprettelse av konto for umyndige kontohavere KONTOAVTALE Del C Opprettelse av konto for umyndige krever samtykke fra verge. Er det to verger, skal begge samtykke. Verges navn: Fast adresse: Fødselsnummer eller D-nummer: Fødselsdag, kjønn og statsborgerskap: Verges navn: Fast adresse: Fødselsnummer eller D-nummer: Fødselsdag, kjønn og statsborgerskap: Dersom den umyndige skal disponere innestående på kontoen alene i henhold til vergemålslovens regler, skal vergen(e) avgi erklæring om dette. Etter samtykke fra vergen(e) kan den umyndige også inngå avtale om bruk av betalingsinstrumenter knyttet til kontoen. Skal kontoen kunne disponeres av den umyndige kontohaver alene? Ja: Nei: For konto som bare kan disponeres med samtykke fra vergene, kan bestemmes at medvirkning fra bare én verge er nødvendig. Følgende verge(r) kan disponere kontoen alene (det er svart nei på spørsmålet over): Navn: Navn: Jeg/Vi bekrefter opprettelse av konto for umyndig kontohaver på de tilleggsvilkår som er beskrevet ovenfor. Sted/Dato: Vergens underskrift Vergens underskrift DnB NOR Valuta India II 2006/

14 11.05/ ex/design: DnB NOR Grafisk Senter For informasjon på Internett, se DnB NOR Markets Stranden 21 NO-0021 Oslo Norway Tlf:

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 DnB BANKINNSKUDD MED AKSJEAVKASTNING DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008 KONTOAVTALE Del B Særvilkår for Bankinnskudd med Aksjeavkastning DnB AksjeKupong 2003/2008 1. DnB PrivatBank AksjeKupong 2003/2008

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010

Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 23 mai - 08. juli 2005 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland Sparebank Best Av II 2005/2010 Helgeland

Detaljer

DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet

DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 Bankinnskudd Med Hedgefondavkastning DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008 gode avkastningsmuligheter, selv med fall i aksjemarkedet DnB Symphony Hedgefond II 2003/2008

Detaljer

Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012

Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning. DnB NOR Private Equity 2006/2012 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning DnB NOR Private Equity 2006/2012 Kontoåpningsperiode: 2. oktober - 10. november 2006 Bankinnskudd Med Private Equity Indeksavkastning (BMP) DnB NOR Private

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Global Spar 2004/2009 TEGNINGSPERIODE: 23. august 1. oktober 2004 Global Spar 2004/2009 Sikker plassering med muligheten for høy avkastning er de viktigste grunnene

Detaljer

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA)

Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) AsiaVekst 2005/2010 Kontoåpningsperiode: 28. februar - 20. april 2005 Bankinnskudd Med Aksjeavkastning (BMA) Asia Vekst 2005/2010 Veksten som har vært i Asia det

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15.

Kapitalbeskyttede produkter. Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning. Kontoåpningsperiode: 21. juni til 15. 7699 04/1 p&d_cmf Rolf OTTESEN AS Kapitalbeskyttede produkter Juni 015 OG MARKEDSINNSKUDD Juni 017 Banksparing med fastrente og mulighet for aksjeavkastning Kontoåpningsperiode: 1 juni til 15 juni 01 dnbno/kapitalbeskyttedeprodukter

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ISIN: NO 001 0604945 Tegningsperiode: 15.-16. mars 2011 Innbetalingsdato: 18. mars 2011 Forfall: 16. september 2011 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Investeringsprodukt med mulighet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 ISIN: NO 001 0614894 Tegningsperiode: 23.-30. juni 2011 Innbetalingsdato: 5. juli 2011 Forfall: 21. desember 2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 Investeringsprodukt med

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Bedrift

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Bedrift VPfinansiering Søknadsskjema Bedrift Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 907 09 690 1 Obligatoriske spørsmål:

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person

DNB Bank ASA. VPfinansiering Søknadsskjema Person DNB Bank ASA VPfinansiering Søknadsskjema Person Scannes og returneres til: E-post: ke.markets@dnb.no Eventuelt pr post til: DNB Bank ASA DNB Markets - KSC Postboks 7100 NO-5020 Bergen Telefon: 56 13 28

Detaljer

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012

Bankinnskudd Med Aktivaavkastning. DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Kontoåpningsperiode: 19. november 28. desember 2007 Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) DnB NOR Best Av Portefølje 2008/2012 Med

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos Trac Services AS

Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos Trac Services AS Side 1 av 5 Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos I henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDJPY 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY ISIN NO 001 0585029 Tegningsperiode: 8. - 10. september 2010

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE MULTISTRATEGY AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole MultiStrategy Akselererende Vekst 2 gjennomføres er

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CRÉDIT AGRICOLE INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 2 gjennomføres er det viktig

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 8 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Crédit Agricole India/Kina Akselererende Vekst 8 gjennomføres

Detaljer

Låneavtale. 1. forfallsdato:

Låneavtale. 1. forfallsdato: Låneavtale Långiverne: Låntaker: [Långivernumrene] [Kundenummer] Låneavtalens utfyllingsdel: Lånebeløp: Lånebeløp: Lånebeløp med bokstaver: Forfall: Termin i hele kr: 1. forfallsdato: Termin i antall dager:

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER

CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VINN-VINN RUSSLAND 2 AVTALEVILKÅR OG PLIKTIGE OPPLYSNINGER 2 Avtalevilkår Før beslutning om tegning i Vinn-Vinn Russland 2 gjennomføres er det viktig at investor setter seg inn

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Norge

Forenklet prospekt for Postbanken Norge Forenklet prospekt for Postbanken Norge Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Norge Passer for Postbanken Norge passer

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Passer for Postbanken

Detaljer

Uttak fra høyrente gjør du enkelt i nettbanken. Uttak vil alltid være til en konto i ditt navn i en annen bank.

Uttak fra høyrente gjør du enkelt i nettbanken. Uttak vil alltid være til en konto i ditt navn i en annen bank. Velkommen til oss Din konto har: Ingen bindingstid Ingen gebyrer Ingen begrensninger på uttak Godskriving av renter hver måned Vår beste rente får du på beløp mellom 50 000,- og 2 000 000,-. Innbetalinger

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX indeks Tegningsperiode: 1. desember 8. desember

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant OBX

DnB NOR Markedswarrant OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til Oslo Børs OBX Indeks ISIN: NO 001 0591928 Tegningsperiode: 15. - 26. november 2010 Innbetalingsdato:

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX-indeks Tegningsperiode: 3. september 12. september 2014 klokken

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet xx.xx.2011 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr 30 om Husbanken (husbankloven) 8. 1 Virkeområde

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Generelt om angrerett for finansielle tjenester

Generelt om angrerett for finansielle tjenester Generelt om angrerett for finansielle tjenester Etter angrerettloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto

Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Blankett for konvertering til aksjesparekonto / avtale om aksjesparekonto Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Verdipapirkonto: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Rentegaranti gir deg trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

TERM SHEET. 5. september 2013

TERM SHEET. 5. september 2013 TERM SHEET 5. september 2013 FRN ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) 2013/2023 med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010687445 Utsteder: Type lån: Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

BB Bank ASA. Kvartalsrapport for 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

BB Bank ASA. Kvartalsrapport for 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 BB Bank ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018 BB Bank ASA er i 2018 inne i sitt 34. driftsår. Selskapet er en norsk bank med konsesjon fra Finanstilsynet og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer