Velkommen til Vestenga barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Vestenga barnehage"

Transkript

1 Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18 barn på hver for barn over tre år. Vi ønsker alle barn og foreldre velkomne til et nytt år i Vestenga! Hamar kommune har følgende visjon for sine barnehager: Sammen skaper vi gode øyeblikk 1

2 Vestenga har følgende satsingsområder dette året: Å bli sertifisert som en miljøfyrtårn barnehage. Å være en god barnehage for alle våre barn, med fokus på språkopplæring og kulturformidling. Å få egen hjemmeside for Vestenga på nettet. 2

3 Planleggingsdager i 2009/2010 Da er barnehagen stengt for barna og de ansatte gjennomfører skolering og planlegging Torsdag 13. og fredag 14. august Fredag 30.oktober Mandag 4. januar Tirsdag 25. og onsdag 26. mai Avdelingenes telefonnr: Prestekragen: Skogstjerna: Blåklokka: Kløver: Kontoret: Vestengas mailadresse: Postadressen: K.O.Bjerklisvei 3, 2316 Hamar 3

4 Våre satsingsområder: Vestenga skal høsten 2009 søke om å bli sertifisert som miljøfyrtårn barnehage Dette året vil vi jobbe mest med: Utarbeide søknaden De største barna har fast plass i skogen som følges gjennom hele året Kjøkkenhage i barnehagen, vi dyrker våre egne grønnsaker Oppdage og være nysgjerrig på naturens mangfold Få kunnskaper om avfallssortering og gjenbruk Å være en god barnehage for alle våre barn. Ha fokus på språkopplæring og kulturformidling. Dette vil vi jobbe mest med: Skolering av ansatte Barnas egen perm; samle bilder, tegninger og annet fra hele barnehagetiden, som barna får på avslutningen før skolesart 3-5 barna får bruke pc til tegneprogram og noe spill Små grupper barn samles ukentlig for norsk opplæring La det kulturelle mangfoldet bli en berikelse for barnehagen Vestenga får egen hjemmeside på nettet Vi har som mål å starte opp i løpet av høsten Hver avdeling lager egne årsplaner som etter hvert vil legges ut der. Inforhefte, Årsplan, Virksomhetsplan og vår utarbeidede Progresjonsplan for fagområdene vil bli å finne der. 4

5 Omsorg lek og læring Omsorg, lek og læring er sentralt i barnehagen. Vi tilbyr barna et omsorg-læringsmiljø for barnas beste. - Vi ser det enkelte barn og ivaretar fellesskapet. - Vi gir barna utfordringer og muligheter for læring og aktiv deltagelse i fellesskap med andre barn. Barn skal få mulighet til undring, spørsmål, opplevelser og erfaringer på egne læringsarenaer. Vi ønsker å stimulere barns initiativ, fantasi og engasjement. 5

6 Omsorg Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Omsorg skal prege all vår virksomhet. God omsorg styrker barnas forutsetninger for å utvikle tillit til seg sjøl og andre. Lek Lek er viktig i barnehagen - Leken kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språk og kultur. Barn lærer og utvikler seg gjennom lek. I lek overføres barnekulturens tradisjoner fra eldre til yngre barn. Lek er et mål i seg selv. VI SKAL BIDRA TIL - tid til lek inspirere til forskjellig lek lek i gruppe VI VIL AT BARNA SKAL UTVIKLE - vennskap og sosiale ferdigheter kreativitet motoriske ferdigheter 6

7 - glede og humor LÆRING Vi skal støtte barnas nysgjerrighet og lærelyst. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet gjennom lek og andre aktiviteter. Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer. VI ØNSKER AT BARNA SKAL - oppleve glede og mestring ta hensyn til hverandre være høflige mot hverandre 7

8 Barnehagens dagsrytme Klokken Barnehagen åpner Frokost fra egen matpakke Frilek, spill, lesing, sang Småbarn starter fellesaktiviteter som utelek, turer osv Fellesaktiviteter starter på 3-5 Formiddagsmat småbarn Samling og formiddagsmat på 3-5 Hvile og stell etter individuelle behov. Utelek for 3 5 åringene Avdelingene gjennomfører sine avdelingsmøter en time i uka Frukt + rest av matpakke Videre utelek Opprydding Barnehagen stenger Målet med dagsrytmen er at barna skal føle trygghet, forutsigbarhet og læring OBS! Felleaktiviteter starter ca 9.30 på småbarn og Klokka på 3-5. Kommer dere senere er det fint om dere gir oss beskjed 8

9 Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver I følge rammeplanen skal barnehagen bygge på et helhetlig læringssyn. Viktige stikkord er: - omsorg - lek - læring - sosial kompetanse - språklig kompetanse Rammeplanens sju fagområder er - kommunikasjon, språk og tekst - kropp, bevegelse og helse - kunst, kultur og kreativitet - natur, miljø og teknikk - etikk, religion og filosofi - nærmiljø og samfunn - antall, rom og form Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. Vi viser til vår utarbeidede progresjonsplan som vil komme på vår hjemmeside. 9

10 Barns medvirkning Barnehageloven 3 sier at Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og å samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at vi kan ta hensyn til dette. Da kan barn bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag. Barna er våre samarbeidspartnere når vi skal utforme innholdet i barnehagen, og barna skal møtes med respekt og likeverd. Mye handler om å la barna prøve seg selv og la dem få tid til å streve med det de holder på å lære seg. Barna må gjennom erfaringer og korrigering av egen adferd lære seg det man kaller folkeskikk. Mat i Vestenga I Uke 40 starter vi opp med smøremat i Vestenga 4 dager i uka. Dette tilbudet gjelder alle ut april måned. Vi dekker bordet med pålegg og brød. Barna får smøre brødskiva sjøl, og vi legger vekt på lære barna å mestre dette sjøl, og på å lære de god bordskikk. Det vil være litt ulikt fra avdeling til avdeling hvilke 4 dager det er smøremat, men alle vil at turdagen skal være matpakke dagen. Altså når det er turdag skal barna ha med matpakke hjemmefra. Vi er i tillegg veldig glad for å kunne tilby alla barna frukt hver dag. Inger trenger ta med frukt hjemmefra. Hver avdeling vil også bake og trekke barna med i forberedelsene til måltidet. Av og til vil vi kunne lage og servere et varmt måltid. Av og til vil dette være utifra ulike temaer og hva avdelingen ønsker 10

11 Tradisjoner i Vestenga Oktober: Torsdag 22. Vi inviterer til høstfest etter at barnehagen er stengt. Vi har salg av kaffe / kake og ulike saker som barna og de ansatte har laget sammen. Det blir basar med gevinster fra foreldrene. Inntekten av dette går til SOS barnebyer og vårt fadderbarn på Sri Lanka som heter Sathsara Desember: Felles adventstunder på onsdagene 2.,9. og 16 Julefrokost for Prestekragen med Luciaopptog. Vi ønsker foreldrene velkomne Julefrokost for Skogstjerna, Blåklokka og Kløver med Lucia opptog. Vi ønsker foreldrene velkomne Nissefest og julekaffe for de ansatte Torsdag 10. Fredag 11. Mandag 21. Februar: Uke 5 Fredag 12. Uke 7 Besteforeldre eller andre familiemedlemmer blir invitert på kaffe+kake og litt underholdning. Fastelavensmarkering Vinteraktivitetsuke Mars: Uke 11 Torsdag 18. Torsdag 25. Internasjonal uke med Gledefest for vårjevndøgn Påskelunsj for barna fløyvis sammen Mai: Fredag 14. Øve på 17.mai-tog sammen med Blåveisen barnehage Juni: Onsdag 9. Onsdag 16. Sommerfest. Foreldre, barn og ansatte har felles utefest i barnehagen på ettermiddagen. Sommertur. På dagtid drar alle avdelingene på en felles sommertur i tida mellom og

12 Samarbeid Vestenga er en stor barnehage, og vi forsøker å være noe sammen på tvers av avdelingene. Småbarn har en dag i uka da de deler barna inn i små grupper på tvers av avdelingene. I skoleklubben er de eldste barna fra Prestekragen og Skogstjerna sammen. Vi har planlagt å gjennomføre 4 fellesdager der barna selv kan få velge hvilken aktivitet de vil være med på. Vi har også andre dager som vi er sammen alle sammen som f.eks gledesfesten, vinteraktivitetsuka og sommertur. Gjennom hele året har vi felles sangstunder hver 3. onsdag fra Vestenga har fra høsten 2009 inngått et forpliktende samarbeid med Høgskolen i Hedmark, avdeling Førkoleutdanningen. Vi er en praksisbarnehage, og det betyr at vi skal ta imot studenter derfra gjennom hele året. Vi er stolte av å få være med å forme morgendagens førskolelærere. Tre av barnehagens avdelinger vil få studenter til ulike tider dette året. Den siste avdelingen vår har blitt en samarbeidspartner med Storhamar videregående skole og vil ha elever derfra. Vi har også et samarbeid med NAV om arbeidspraksis. Vi er som regel positive til andre som også ønsker seg praksis her, så som ungdomsskolene og flyktningekontoret. 12

13 Overgang fra barnehage til skole 5 åringene som blir skolestartere høsten 2010, vil få en spesiell rolle i barnegruppa. Vi vil legge vekt på å gi barna oppgaver og opplevelser som kan gi en god selvfølelse, gruppetilhørighet og en myk overgang fra barnehage til skole. Skoleklubben samles hver mandag fra kl.10, og avsluttes etter at de har spist formiddagsmat sammen. I år har vi 5 barn på Skogstjerna og 8 på Prestekragen. Disse 13 barna vil være sammen ukentlig ledet av to pedagogiske ledere ( Karianne og Randi) og en assistent. Målet for skoleklubben er : - barna skal bli kjent med bokstaver, tall, mengder og begreper - øvelse i riktig blyantgrep - kjenne igjen eget navn og skrive dette selv - etter jul lese fortsettelsesbok som gir øvelse i å sitte stille, lytte og huske - spille spill - lære å vente på tur På høsten planlegges en periode på skøyter i ishallen. Etter påske blir det vanntilvenning i Prestrud svømmehall Vi tar med 5 åringene som egen gruppe med på ulike tilbud vi får gjennom året, som f,eks å se en teaterforestilling. På våren blir det besøk på skolen barnet skal begynne, og vi har samarbeid med skolene som skal sikre: - gode og trygge overganger - sammenheng mellom barnehage og skole - god informasjonsflyt fra barnehage til skolen, informasjon vedrørende enkeltbarn gjøres bare i samråd med foreldrene. 13

14 Foreldresamarbeid Vårt mål er : å arbeide i nær forståelse og i gjensidig samarbeid med barns hjem Det første besøket i barnehagen blir for de fleste foreldre en ettermiddag i juni. Da blir det en time for å hilse på og bli litt kjent med barnehagen og hverandre. Daglig kontakt. Vi utveksler informasjon om barnet daglig når dere kommer om morgenen og ved henting på ettermiddagen Foreldresamtaler. 2 ganger i året har pedagogisk leder en samtale med foreldrene for å høre hvordan barn og foreldre trives og hvordan barnet utvikler seg. Varighet er ca ¾ time 2 årskontakt. Pedagogisk leder fyller ut et kartleggingsskjema på områdene språk, motorikk og helse på barnet ved 2 års alder. Deretter har pedagogisk leder en samtale med foreldrene til hvert av disse barna på ca en time for å snakke om barnets utvikling og helse Foreldremøte. Barnehagen inviterer alle foreldre til ett eller to møter i året. På disse møtene kan vi fortelle om hvordan barna har det på avdelingen og hvilke planer videre. Eller vi kan få en fagperson utenfor barnehagen til å komme og holde et foredrag. Eller vi kan legge til rette for at foreldrene kan drøfte spørsmål som er nyttige for oss ansatte å få hvite hva foreldrene mener noe om. Mammakveld: Nytt i år er at vi vil invitere alle mødrene alene til en hyggekveld på avdelingen. Hva kvelden skal inneholde får dere nærmere beskjed om eller kom gjerne med forslag. Dugnad. På våren inviterer vi dere foreldre og barna til å være i barnehagen og hjelpe oss med ulike praktiske oppgaver som å rake, koste, male osv for å gjøre det pent på lekeplassen vår. Dette er på ettermiddagen fra ca klokken 16. til ca klokka 19 Foreldrekaffe. Noen ganger i året inviterer avdelingen foreldrene til å komme i barnehagen på ettermiddagen for å drikke kaffe /te og få litt å spise på. Evaluering av barnehageåret er på våren. Foreldrene får et skjema for å svare på spørsmål om hvordan dere trives i Vestenga. Foreldreråd. Alle foreldrene i Vestenga er vårt foreldreråd, og alle kan inviteres til å komme på møte for å si hva de mener om ulike spørsmål Samarbeidsutvalg. Foreldrene velger en representant fra sin avdeling som skal samarbeide med styrer og to av de ansatte. Det er ca tre møter i året. Der kan man snakke om det som er viktig for både foreldrene, de ansatte og barnehagen og finne måter å jobbe videre på som er til det beste for alle. 14

15 Vurderingsarbeid Vårt mål er at vi skal gjennomføre vurderinger som dekker hele virksomheten Tiltak: Brukerundersøkelse Foreldresamtale Barneintervju Personalet evaluerer planer og drift hvert halvår Medarbeiderundersøkelser Avdelingsmøter med jevnlig evaluering / korrigering av planer Internkontroll 15

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer