Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014"

Transkript

1 Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014 Tilstede: Landslaget for dølahest, Landslaget for nordlandshest/lyngshest, Norges Fjordhestlag, Norsk Ponniavlsforening, Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub, Norsk Varmblod, Norsk Islandshestforening, Norsk Oldenburgerforening, Norsk Forening for Gypsy Cob, Norsk Pintoforening, Norsk Araberhestforening, Norsk Araberhestforenings Shagyaavdeling og Norsk Lipizzanerforening, representanter fra avlsrådet ved Norsk Hestesenter (NHS) og administrasjonen ved NHS. Innledningsvis redegjorde direktør ved NHS, Vegard Thune kort om brevet fra Landbruks- og Matdepartementet der det ble informert om at kåringssystemet ikke lenger skal være en del av det nasjonale regelverket og således ikke et offentlig anliggende. Han oppsummerte også kort fra møtet mellom LMD, Mattilsynet og NHS der rolleavklaring mellom NHS og Mattilsynet var hovedtema, ikke forskriften som sådan, men konsekvensen av at kåringsbestemmelsene bortfaller. Mattilsynet er tilsynsmyndighet i forhold til forskriften, og godkjenner avlsorganisasjoner. For å bli godkjent avlsorganisasjon, må det foreligge en godkjent avlsplan. Avlsplaner skal vurderes rent faglig og denne kvalitetssikringen skal fortsatt foretas av NHS, på oppdrag fra Mattilsynet. Forskriftsendringene vil også medføre endringer av annen art, blant annet økonomiske. Myndighetene har fortsatt et særskilt ansvar for de nasjonale rasene (dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest og kaldblods traver). Professor Odd Vangen, NMBU, innledet under tema: «Konsekvenser av at staten gir slipp og organisasjonene får mer ansvar for avlsarbeidet» Odd Vangen har sett avlsarbeidet på hest i Norge fra flere sider, både som engasjert i forhold til etableringen av avlsplanene, hestefaglig engasjert og som fast medlem i klagenemnda for kåringsavgjørelser for alle raser. Avlsplanene for den enkelte rase er det viktigste redskapet å forholde seg til for avlsorganisasjonene framover også. Dette sikrer langsiktigheten i avlsarbeidet. Ved første øyekast. «Bekymring» «hurra» «avventende» - er tre stikkord for organisasjonenes reaksjoner. Det vil være rimelig å anta at bortfallet av kåringsbestemmelsene i forskriften vil bli håndtert forskjellig av de ulike avlsorganisasjonene: Noen vil fortsette med sine nåværende kåringskrav og systemer, i egen regi. Noen vil kanskje kvitte seg med kåringsreglene for sin rase, fordi de tilhører internasjonalt sterke raseorganisasjoner uten kåringssystem (eks. engelsk fullblod, araberhest etc). Flere vil være i villrede hva skal vi gjøre? Har vi ressurser til å gjøre dette på egen hånd? Slipper vi alt fri? Vi i Norge har et spesielt ansvar for de 4 nasjonale rasene (dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest og kaldblods hest), der forvaltning av genressursene er en viktig faktor. Hvordan håndterer vi det? (Forpliktet gjennom internasjonal avtale om bevaring av genressurser)

2 Avlsorganisasjonenes rolle Direkte ansvar for eget avlsarbeid for sin rase med Mattilsynet som overordna organ Avlsplanene blir fortsatt styrende for avlsarbeidet. Mattilsynet vil bruke NHS til «kvalitetskontroll» av avlsplanene Avlsarbeid må skje i tråd med europeiske retningslinjer for avlsorg. Avlsorg kan sette bort «performance testing and genetic evaluation» til andre institusjoner. (f.eks utstillinger og bruksprøver) Avlsorganisasjonene kan gjennomføre kåring omtrent som før hvis de vil. Hvilke avlstiltak snakker vi om Registrering og føring i stambok Utstillinger kan fortsette som før hvis org. vil det og de vil be NHS om å utføre dette for dem. Bruksprøver/kåringer. Noen org har allerede egne arrangement som NHS de siste år bare har vært «formalarrangører for», andre org. er altfor små til å klare disse arrangementene alene. Hva vil de be NHS om hjelp til? Hva vil de slå seg sammen om å gjøre i fellesskap selv? NHS blir på tilbydersida. Avlsverdiberegninger, BLUP-indekser, prestasjoner og EKSTERIØR. I de fleste land satt bort til universitet, forskningsgrupper, eller enkeltfirmaer med tilstrekkelig avlsfaglig kompetanse. Eller til andre profesjonelle husdyravlsorganisasjoner. Innavls- og slektskapsberegninger, balansegang her for å bevare den genetiske variasjonen. Balanse mellom seleksjon og genetisk variasjon. Har internasjonaliseringen noe med norsk hesteavl å gjøre? Noen av de norske hesterasene er internasjonale (vi er opphavsland det gir plikter og rettigheter) Noen internasjonale raser styres fra andre land (opphavsland) og vi gjør en del tilpasninger for disse. Noen internasjonale raser har norske søsterraser vil disse bare samarbeide eller konkurrere? (dansk varmblod i Norge) Import av mange nye raser «stjeler» ressurser i avlsarbeidet, både ressursmessig og populasjonsstørrelsesmessig. DET BLIR STØRRE KONKURRANSE OGSÅ I HESTEAVLEN FORDI GENETIKK OG AVL ER «BIG BUSINESS» INTERNASJONALT. Avlsplanene Minst like viktige som før hvordan skal revisjonen av disse skje i praksis før nyttår..? Skal inneholde element av bærekraft, robusthet og forvaltning av genetisk bredde Innenfor husdyrsektoren for øvrig er det Norsk Genressurssenter som er delegert ansvar fra LMD for å ha oversikt over status for avlsorganisasjonene (Genressurskonseptet). Annen modell på hest? I alle fall for 3 av de 4 nasjonale hesterasene er genressursbevaring et viktig felt (truede raser). Og hva mangler norsk hesteavl fortsatt fra avlsteorien? Optimalisering av avlen, balanse mellom genetisk forbedring og opprettholdelse av genetisk variasjon. Balanse mellom bruk av unge hingster med usikker info og eldre med sikker info. Større grad av operasjonalisering av avlsplanene

3 Løpende beregninger av avlsverdier for å foreta korrekt seleksjon av hester, også for eksteriør. Korrekt bruk av info om slektninger og bruk av slektskapsmatriser. Premieringssystem som bruker all informasjon ved rangering og premiering av hester, ikke kvantifisering av tallresultater fra eksteriørbedømmelser og bruksprøver. Utfordringer nå Avlsplanene gjelder fortsatt også til neste år, hvis de ikke blir endret i løpet av vinteren. Økt fokus på de nasjonale rasene og forvaltningen av disse. Travet, galoppen og NV klarer seg nok alene i alle fall nesten? Men alle hobbyrasene? Avlsutvalgene i alle rasene besitter ikke nok fagkompetanse til å drive avl faren er at hesteavlen blir som hundeavl Ressurser nasjonale raser NHS bruker 1,1 mill kr til avlsstimulerende midler årlig. 60% går til de nasjonale rasene. De to andre nasjonale sentra mottar ca 1.4 mill kr hver i driftsstøtte dette går selvsagt til mye annet enn avl også I 2014 fikk NHS kr til nettbasert registrering av resultater (utstillinger og etablering av slektskapsdatabase). Det er i flere år gitt midler til stimulerings- og avlstiltak for de norske rasene DETTE ER ET GODT UTGANGSPUNKT FOR Å DRIVE ET GODT BEVARINGS- OG AVLSARBEID FOR DE TRE NASJONALE RASENE. Muligheter La oss se på den ny situasjonen som muligheter Ikke kast kollektivt avlsarbeid på båten framtida krever mer profesjonalitet i hesteavlen. Bruk tid nok til gode samarbeidsløsninger. Kun noen få av de norske avlsorganisasjonene kan klare seg på egen hånd. Ikke undervurder behovet for avls- og veterinærfaglig kompetanse. Spørsmål/kommentarer fra salen: Hvem har det overordnede ansvar for avlsplanene nå? Avlsorganisasjonene, men Mattilsynet som godkjenner avlsorg og implisitt avlsplanene. De kvalitetssikres faglig ved Norsk Hestesenter. Viktig å få inn moment om hvilke styringsverktøy man bruker for å drive avlen i tida framover. Kommentar fra de nasjonale rasene: Sterkt uenige i at avlsmidlene vil være nok til å ivareta de tre nasjonale rasene, slik Odd Vangen refererte. Handlingsplanen er et godt dokument som er utarbeidet, men det hjelper lite med fagre ord så lenge det ikke følger penger med. Det er viktig for oss nå å peke på overfor LMD at det trengs ressurser for å bevare disse rasene. Vangen korrigerte til at det er et godt utgangspunkt, men ikke nok midler til å ivareta.

4 Hvordan gjør de det i Sverige og Danmark, kort info ved Tore Kvam, NHS Både i Sverige og Danmark har de en fellesorganisasjon som de fleste avlsorganisasjonene står bak. Nedenfor er det gjort en sammenligning av systemene opp mot norsk løsning. Sverige Danmark Norge Ca hester Ca hester Ca hester Svenska Hästavelsforbundet Videncenteret forr.omr NHS (SH) Heste Oppgaver: - Passutstedelse - Stambokføring - Sekretariat - Serviceavtaler - Utstillingsarrangør - Jobbe for hesteavlens fremme på vegne av medl.org. - Faglige utvalg/råd - Klagenemnd for sine raser - Representerer i flere politiske organ Oppgaver: - Passutstedelse - Stambokføring - Sekretariat - Serviceavtaler - Utstillingsarrangør - Jobbe for hesteavlens fremme på vegne av medl.org. - Faglige utvalg/råd - Klagenemnd for sine raser - Representerer i flere politiske organ - Rådgivningsfunksjon - Pressekontakt, EU, ministerier - Dommerutdanning Oppgaver - Passutstedelse - Stambokføring - Arrangerer kåringer for hingster (fram til ) - Utstillingsarrangør - Godkjenner avlsplaner (endret til forvaltningsstøttefunksjon fra ) - Rådgivere for avlsorg og hesteeiere - Sekretariat Landslaget for Dølahest - Klagesaksbehandling - Kontakt med forskningsmiljøene - Informasjonsarbeid - Dommerutdanning Organisasjonenes presentasjoner (ca 5 min pr org) Hver avlsorganisasjon var bedt om å lage en kort presentasjon basert på følgende tre spørsmål: Kårings-/Utstillingssystem hvilke tanker gjør dere for deres rase framover? Fellesskapsordning er dette ønskelig, og i så fall innen hvilke områder av hesteavlen? Andre viktige momenter for deres rase spesielt, eller for hestefelleskapet? Norsk Ponniavlsforening v/live Enerhaugen 15 raser, welsh partbred 12,5 % welsh. Alltid ført egen stambok siden stiftelse Plikter å følge hver rasemoderstambok sine kriterier. NPA ønsker et fokus på helse og det veterinærfaglige pr rase. God kompetanse på å arrangere utstilling/show og har gjort dette siden tidlig på 80-tallet. Ønsker hingstekåring vår og høst for å oppnå best mulig seleksjon, i egen regi. Avlegge bruksprøver på forhånd, veterinærsjekk på forhånd hos NPA-godkjente vet. Premieringssystem som i dag. Hingster som er lisensiert fra andre land må vise til bekreftet lisens og kopi av DNA analyse ved søknad om lisens i Norge.

5 Fellesskapsordning Et lite hesteland som Norge har stor betydning av å ha et NHS som vår paraplyorganisasjon, et organ som ser de store linjene. Fremtidig serviceorgan hvor man kan finne fagkompetanse. Genetisk råd Veterinær medisinsk råd Dommerutdanning Terminlister for utstillinger et samlet organ for hele landet Avlsorganisasjonene må samarbeide! Klageorgan håndtere klager Norsk Varmblod v /Mette Hansson Ført egen stambok siden 2011, lokalisert på Ås først, nå i Bardu. Endringene gir avlsorg større spillerom til å bedrive avl i forhold til de utfordringer de står overfor. Kårings-/utstillingssystemet er godt etablert med hingstekåring på våren. Siden 2007 har NV i stor grad vært teknisk arrangør selv. Også regionale føll-, unghest- og hoppeutstillinger. Kåringssystemet vil bli videreført for hingstene, i organisasjonens egen regi. Klart behov for å videreføre de kvalitetskrav som ligger i godkjennelse av hingstene, for så vidt også på hoppesiden. Kanskje tiden er moden for obligatorisk hoppekåring. Dette er ganske vanlig i utlandet, så våre oppdrettere er nok klare for dette. Avlsutvalget i foreningen og kåringsnemnd for rasen har jobbet med å se på hva slags regelverk som skal på plass nå. Godkjenningsordninger for importsæd og ikke-viste hingster må det ses nærmere på. Avhengig av importsæd, men må også jobbe for å opprettholde hingstehold i Norge. Avprøvningssystem som fins i dag har en god mal. Må se hva andre store konkurrerende og/eller samarbeidende avlsforbund gjør. Kombinasjon av avl og politikk. Klageorgan, klagehåndtering - ingen innvendinger mot at NHS kan være et administrasjonsorgan her. Veterinærfaglig utvalg samarbeid absolutt interessant Dommerutdanning noe i egen regi, noe i samarbeid med NHS. De tre nasjonale hesterasene, fjordhest, nl-hest og dølahest v/janne Seilen og Ole-Johan Dyste To faktorer som er helt grunnleggende for at vi skal lykkes vi må stå sammen, og ha et sterkt Norsk Hestesenter, et sterkt Nord-Norsk Hestesenter og et sterkt Norsk Fjordhestsenter. Rio-konvensjonen forplikter norske myndigheter til å ivareta de særnorske rasene uavhengig av om kåring er hjemlet i forskrift eller ikke. Alle de tre rasene er på et kritisk nivå mht antall fødte føll pr år (alle under 200 pr år) Dramatisk nedgang i antall fødte føll. Kritisk nivå, alle raser bør ha min 200 fødte føll for at rasene ikke skal regnes som kritisk truet. Det er nødvendig med økonomisk støtte fra LMD for å kunne drive avlsarbeid og bevaring av de tre nasjonale rasene. Midler (både økonomisk og personell) til å gjennomføre kåringer, føre stambøker, utstede pass, utdanne og kvalitetssikre dommere etc. Det er behov for avlsfaglig kompetanse for å kunne beregne avlsverdier, drive prosjektarbeid. Ha egne sekretariat, ressurser til å videreføre samarbeid mellom org. Viktig å videreføre og utvikle utstillingene med større fokus på bruk.

6 Etablere brukergrensesnitt for dataregistreringer, og øke tilgjengeliggjøring av resultater fra utstillingene. Arbeid med internasjonalt register for fjordhest bør angå alle de tre rasene. Markedsføring og merkevarebygging er viktig framover. Videre jobbes det med ulike bruksarenaer, som Skeid, og Fokus Unghest. Viktig å styrke de nasjonale sentrene. Norsk Gypsy Cob forening v/marianne Ihlang Eksistert siden 2001, litt over 300 hester registrert i Norge Liten org i Norge, mange org rundt i Europa og flere moderstambøker å forholde seg. Ønsker at kåringssystemet skal opprettholdes som det er i regi av NHS. Største utfordringen er økonomiske begrensninger avhengig av å dele på kostnader. Ønsker å bruke NHS videre i forhold til kåring, typegodkjenning, utstillinger, dommerutdannning. Norsk Pintoforening v/jennifer Haagensen Samme problemstilling som Norsk Gypsy Cob forening. Vi er en liten organisasjon, som også ønsker, og er avhengig av å ha et videre samarbeid med NHS. DNT v/anders Järnerot Kbl traver samme system som fins pr i dag, kåring og avkomsvurdering. Vi har også en felles svensknorsk samarbeidsavtale for kaldblods traveren som fortsatt vil gjelde. Vbl traver kåringen vil endre form til en form for varedeklarasjon alle skal vises, ellers mister avkommene tilgang til visse løp, rettigheter til oppdretterpenger etc. Hingstekatalog blir et viktig dokument, der gode beskrivelser av hg skal kunne hjelpe hoppeeiere til å velge rett hg for sin hp. Bedekningstall falt med 19% siste året på vbl traver det er alvorlig. Ingen tanker om å endre samarbeid med NHS det fungerer kjempegodt. Samarbeidet omfatter avlsfaglig arbeid på flere måter, blant annet i forhold til avlsplan, avholdelse av kåring, avlsfaglige arrangement og på utdanningssida i forhold til travtrenerutdanninga. Andre momenter Samarbeid mellom alle raser i Norge: «Made in Norway» - hva om vi klarer å etablere dette?

7 Norsk Jockeyklub v/hans Petter Eriksen Ansvarlig for avl av engelsk fullblod i Norge. Produsere en hest med bedre prestasjoner enn sine forfedre. Ca 6o fullblodsføll i året. Import av føll, hester opprettholder det vi trenger. Norske hester har vunnet 85% av alle hovedløp i Skandinavia, norske hester best i Skandinavia. Kunstig seminasjon er forbudt. Dette gjør at vi må opprettholde en norsk hingstepark. Rammebetingelser er en utfordring, bruker ca 4 mill i året til løpspenger og oppdretterpenger til norskoppdrettede hester. Ønsker å fortsette kåringssystem som før, ta ut hingster med arvelige defekter som før, i samarbeid med NHS. NIHF v/torgeir Strøm Fører egen stambok i datasystemet Worldfengur, internasjonal stambokdatabase for islandshest. Vi ønsker å opprettholde det systemet vi har i dag, men har vi lov til det? Vi ønsker å opprettholde kåring forankret i den avlsplanen som ble vedtatt i vår. Ca isl.hester, ca ¼ del blir vist. Stort kvalitetsfokus blant norske avlere. Ønsker fortsatt å jobbe for en avl på friske hester uten defekter. Er låst til internasjonale utstillingsregler FIZO, som er likt i alle land. Bedømmelser legges inn i WF og er med og danner grunnlaget for BLUP. Ankeinstans ved kåringer bør gjøres utenfor eget miljø. Viktig at hesteavlen har en felles forankring/et fora for utveksling av erfaringer og diskutere felles problemer. Felles nettverk blant annet for å samle alle avlsplaner Felles kåringer? Dele på kostnader, plikter, eks. regionale arrangementer NAHF v/tommy Husebye Ulike oppfatninger i foreningen om det er fornuftig å ha en kåring for rasen i Norge eller ikke. Godt over halvparten av de føll som fødes i Norge er resultat av frossen sæd eller annen bruk av utenlandske hingster. Internasjonalt regelverk gjennom WAHO. Vi ønsker oss ideelt sett en kvalitetsvurdering av hg og hp ønsker å gå lenger enn vi har gjort til nå. Det arbeidet må gjøres av en forening framfor av den enkelte hesteeier. Danskene har innført en hingst og hoppevurdering sammen med sitt internasjonale show. Ser ikke for oss at norsk hesteavl skal foregå uten et sterkt NHS. Ser for oss at kåringene framover bør foregå i et større felleskap enn i dag. Kanskje de kalde og de varme hesterasene i hvert sine arrangement. «Hestefolk er hestefolk», moro å se andre raser enn sine egne. Større arrangement på tvers av raser, regionalt. Felles ankeinstans sterkt ønsket herfra også. Shagyaavd v/anne Stine Foldal Aam Opprettet i Registrerer og stambokfører sjøl. Fortsatt krav til avlsgodkj. av hingster og hopper. Behov for å støtte oss på de arrangementer som NHS har, ønsker at dette skal opprettholdes. Liten org, geografisk spredning.

8 Hensiktsmessig å ha det som før med kåringer, avhengig av å ha et samarbeid med flere, og gjerne som før med NHS. Klageorgan er et ønske herfra også. Felles kontaktpunkt viktig for hesteavlere på tvers av rase. Felles dommerutdanning Norsk Lipizzanerforening v Gudny Johansen Stiftet Internasjonal org. LIF, viktig å delta her for å påvirke avlen. Ønsker kåringen som i dag, men gjerne også på våre utstillinger der vi har hoppeeierne mer tilstede. Felleskåringer gjerne, men innimellom kunne ha en egen. Hoppeutstillinger, håper det kan videreføres det som er. Viktig at NHS er en paraplyorganisasjon, et kompetansesenter, som kan bli styrket i framtida. Ønsker at utenlandske hingster skal kunne brukes, men vi har sterkere helsekrav. Vi ønsker at vi fortsatt kan ha en form for helsesjekk av disse. Oppsummering: Alle organisasjonene ønsker en form for kåring for sin rase, enten i egen regi, eller i form av samarbeidsløsninger. Unntaket er for varmblods traver der det ønskes en form for «varedeklarasjon». Mange organisasjoner er små, uten store økonomiske ressurser. Dette er også begrensningen for NHS. Viktig å se muligheter sammen, snu seg til der kompetansen er. En kompetanse som alle trenger, er innen markedsføring. Bygge opp et kompetansemiljø rundt markedsføring for hesten. Vi trenger å skape et marked for den norske hesten, uavhengig av rase. Skolerte hester ønskes bevisstgjøre potensielle hesteeiere om å kjøpe norsk. Helse er et viktig aspekt som må vektlegges i avlsutvelgelsen. Alle organisasjonene ser behovet for et felles klagehåndteringsorgan, og et samarbeid knyttet til utdanning av dommere. Et stort flertall ønsker også fellesordninger knyttet til utstillingsarrangementene. Organisasjonene sender inn sine presentasjoner som basis for et referat, som sendes ut så snart som mulig etter møtet. Referent: Gina Onsrud Jensen NHS

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest.

Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest. Avlsplan Generell del for Nordlands/ Lyngshest Dølahest og Fjordhest. 1 Del 1 Generell del 1. INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Rammeverk for avlsplanen... 3 2.1. Lovverk... 3 2.2. Reglementer... 4 3. Rollefordeling...

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Foreløpig referat VT/bkl/08.05.2014 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/14: Onsdag 30.april 2014, kl. 10.30. Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/21.07.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 5/11: Tirsdag 21.juni 2011, kl.10.30 - kl. 15.45. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene Tid: Fredag 13. august lørdag 14. august 2010 Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges Fjordhestlag:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.07.13 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/13: Onsdag 26.juni 2013, kl. 14.00 Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Per Kolnes, Janne Seilen,

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.04.14 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/14: Sirkulært, utsendt på mail 17.mars 2014. Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

Postadr.: 9321 Moen Mobil: Bankforbindelse: Fokus Bank

Postadr.: 9321 Moen Mobil: Bankforbindelse: Fokus Bank 22.10.2013 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo SØKNAD OM MIDLER TIL SEKRETARIATSFUNKSJON VED NNHS FOR NORDLANDSHEST/LYNGSHEST Om søknaden De tre raseorganisasjonene og de nasjonale

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/07.05.12 Møte 3/12: Tirsdag 24.april 2012, kl. 10.30. Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/26.04.2016 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/2016: Onsdag 6.april 2016, kl. 10.30 Sted: Norsk Hestesenter, Starum Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Camilla

Detaljer

Felles høringssvar endring av forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Felles høringssvar endring av forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal 28. september 2016 Felles høringssvar endring av forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Det vises til e-post av

Detaljer

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere Norsk avlsplan for varmblods travhester 2015 1 Innledning Avlsarbeidet med hest er i Norge basert på sterke tradisjoner. Planmessig satsing fra DNT, interesserte oppdrettere, statskonsulenttjenesten, kåringsnemnder

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Foreløpig referat VT/bkl/06.05.13 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/13: Torsdag 18.april 2013, kl. 13.00 17.15 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Per

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 14.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser Del 2 Rasespesifikke bestemmelser Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 30.april 2014 Innhold Kort presentasjon av organisasjonen... 3 1. Avlsmål for islandshest... 3 1. 1.Vektlegging av egenskaper...

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009

Gjennomførte kurs en uke og mer 2009 Gjennomførte kurs en uke og mer 29 NORSK HESTESENTER studenter Ridelærer (I) vår 8 Ridelærer (I) høst 12 Hovslager fagbrevskurs 2 Stallmesterkurs 5 Galopptrenerkurs 2 Travtrener høst 1 Hestekunnskapseksamen

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 18.30 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein Husby Øvrige

Detaljer

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene

Skaugerud, Guro Hagen, Otto-Arne Schau. Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Irene MØTE: X STYRET AVLSUTVALGET INFOUTVALGET.. TID: MØTELEDER: STED: INNKALT: MØTT: REFERENT: 23. mai, kl.15-20.30 Ole-Johan Dyste Norsk Hestesenter, Starum Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning,

Detaljer

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Tid: Torsdag 12.august fredag 13. august Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/23.06.2014 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/2014: Onsdag 18.juni 2014, kl. 14.00 Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena Andebu, 8. november 2011 Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Handlingsplanen skal finne fram til

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Foreløpig referat VT/bkl/01.02.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/12: Fredag 20.januar 2012, kl. 13.15. Sted: Deltagere: Hotel Scandic Byporten, Oslo. Anne Kathrine Fossum, leder, Per

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/21.06.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/11: Tirsdag 29.mars 2011, kl.10.30 - kl. 16.00. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Endelig protokoll Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Til stede: Ole C. Ødegaard, Tone M. Blindheim, Per Erik Hagen, Hans Emil Hansen og Berit Tveter

Detaljer

Søknad om tilskudd 3 mill. for 2015

Søknad om tilskudd 3 mill. for 2015 Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9123 Moen 20.10.2014 Det kongelige landbruks- og matdepartement Pb 8007 Dep 0030 Oslo Søknad om tilskudd 3 mill. for 2015 Innledning tildelingsbrevet for 2014 genressursbevaring,

Detaljer

Årsrapport 2014 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen.

Årsrapport 2014 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen. Årsrapport 2014 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen. 2 Årsrapport 2014 Norsk Hestesenter Formål: Stiftelsens formål er ved aktivt arbeid å fremme kvaliteten av hesteholdet

Detaljer

Går arbeidet rett vei for hesterasene vår?

Går arbeidet rett vei for hesterasene vår? Går arbeidet rett vei for hesterasene vår? Åpent brev til medlemmene i Landslaget for nordlandshest/lyngshest av Birgit D. Nielsen, medlem i alslaget for lyngshest i Troms og Geirmund Vik, æresmedlem i

Detaljer

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST Norsk Islandshestforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 15.februar 1999, siste revisjon vedtatt 2.desember 2009 Innholdsfortegnelse REVISJONSOVERSIKT... 3

Detaljer

Veileder for hesteeiere. Hvilke krav gjelder for identifikasjon av hester? Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien

Veileder for hesteeiere. Hvilke krav gjelder for identifikasjon av hester? Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien Veileder for hesteeiere Hvilke krav gjelder for identifikasjon av hester? Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien Denne veilederen er rettet mot deg som er eier eller holder av hestedyr. Her

Detaljer

Status for de nasjonale hesterasene høsten 2016 Siri Furre, PhD, fagrådgiver Norsk Hestesenter.

Status for de nasjonale hesterasene høsten 2016 Siri Furre, PhD, fagrådgiver Norsk Hestesenter. Status for de nasjonale hesterasene høsten 2016 Siri Furre, PhD, fagrådgiver Norsk Hestesenter. Våre tre nasjonale hesteraser; dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest står som kjent alle på FAOs liste

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Forskriften erstatter dagens forskrifter om godkjente (reinavla/

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 20.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for fjordhest på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget, Norges Veterinærhøgskole,

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/25.01.13 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/13: Fredag 18.januar 2013, kl. 13.00 18.00 Sted: Deltagere: Radisson Oslo Plaza.. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.11.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/12: Tirsdag 20.november 2012, kl. 10.30 16.30. Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, revidert 8.november 2006. Innhold Revisjonsoversikt...3 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST Fastsatt i styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 23.januar 2010. 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...

Detaljer

AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER

AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 20.april 2005, revidert 4.juli 2006 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...5 2.1 Hesteholdets

Detaljer

SAK NR: 42/16 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste INFO: «Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.»

SAK NR: 42/16 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste INFO: «Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.» MØTE: 10/2016 STYRET REFERAT TID: Søndag 15.mai 2016, kl. 18.30 STED: Fonstadbygningen - STAV INNKALT: Åge Øibakken, Guro Hagen, Olav Stormorken, Linn Wåler Rønning og Katharina Sørensen Fredrik Mjønerud

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 5/12: Tirsdag 11.september 2012, kl. 10.30. Foreløpig referat VT/bkl/20.09.12 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Per

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 16. august 1999, revidert 16.mars 2005 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID PÅ HEST I NORGE... 4 2.1 HESTEHOLDETS

Detaljer

Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Fredriksborg Hestesportsenter 19. mai 2013 kl. 15:00. 1 Møtet åpnes presis

Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Fredriksborg Hestesportsenter 19. mai 2013 kl. 15:00. 1 Møtet åpnes presis Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Fredriksborg Hestesportsenter 19. mai 2013 kl. 15:00 Saksnummer/ paragraf Sak 1 Møtet åpnes presis 2 Valg av møteleder og referent 3 1.1-2013 1.2-2013 4

Detaljer

Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding. NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014

Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding. NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014 Strengthening the competitive edge for the the Norwegian horse breeds through sports and breeding NFR-prosjekt Hanne Fjerdingby Olsen 2011-2014 Bakgrunn Gjennomføring av forprosjekt med forslag om pilotprosjekt

Detaljer

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Foto:Jørgensen Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Anna Rehnberg, Sola, 22.03.2015 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/20.11.13 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/13: Onsdag 25.september 2013, kl. 13.00 Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...4 2.1 Hesteholdets omfang og brukere

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 Innledning Det var fra og med utstillingssesongen 1992 krav om at de aller fleste hestene skal ha bestått en bruksprøve eller ha prestasjoner for å

Detaljer

Birgit Dorothea Nielsen Temadag på Jønsberg vg.sk dølahest fjordhest nordlandshest/lyngshest

Birgit Dorothea Nielsen Temadag på Jønsberg vg.sk dølahest fjordhest nordlandshest/lyngshest Birgit Dorothea Nielsen Temadag på Jønsberg vg.sk. dølahest fjordhest nordlandshest/lyngshest Veterinær fra Norges Veterinærhøgskole (1991) Før veterinærstudiet: Grunnkurs på Akershus landbruksskole og

Detaljer

Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter

Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter Internasjonal avlsverdiberegning på tvers av avlsforbund; utfordringer og muligheter Stine Samsonstuen HFA320 - Hesteavl 27.10.2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Varmblods ridehest og det praktiske

Detaljer

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 19.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for varmblods ridehest på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget,

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.00 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/04.12.2013 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/13: Onsdag 20.november 2013, kl. 10.30. Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Prosjektplan. utviklingsprosjekt

Prosjektplan. utviklingsprosjekt Prosjektplan utviklingsprosjekt Initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge Nord-Norsk Hestesenter, Moen Arbeidsgruppe: Kristin

Detaljer

Fredrik Mjønerud, Kjell Horten

Fredrik Mjønerud, Kjell Horten MØTE: 17/06-2016 STYRET REFERAT TID: Fredag 17.juni 2016, kl. 18.00 STED: Sikkilsdalen INNKALT: Åge Øibakken, Guro Hagen, Olav Stormorken, Linn Wåler Rønning og Katharina Sørensen, Fredrik Mjønerud og

Detaljer

Bærekraftig avl av de norske hesterasene

Bærekraftig avl av de norske hesterasene Bærekraftig avl av de norske hesterasene Stine Samsonstuen HFA 320 - Hesteavl 02.01.2014 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Nasjonale hesteraser og det praktiske avlsarbeidet...4 Seleksjonstrinn...4 Utfordringer

Detaljer

Utredning om de nasjonale hestesentrene

Utredning om de nasjonale hestesentrene Utredning om de nasjonale hestesentrene Rapport september 2010 1 Forord Gruppen overleverer med dette sin rapport og anser sitt oppdrag som avsluttet Det har vært et krevende, interessant og lærerikt oppdrag.

Detaljer

AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER

AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 14.oktober 2003, revidert 9.september 2005 Innhold Innhold... 2 Revisjonsoversikt... 3 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

AVLSPLAN FOR HAFLINGER

AVLSPLAN FOR HAFLINGER AVLSPLAN FOR HAFLINGER Fastsatt av Styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, endret 4.juli 2006. Innhold INNHOLD... 2 REVISJONSOVERSIKT... 3 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID

Detaljer

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER AVLSPLAN FOR OLDENBURGER Norsk Oldenburgerforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, revidert 26. november 2008. Siste revisjon 22.september 2010. Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.03.2013 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING DEL

Detaljer

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser Foto: Lill-Beate Nymoen Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 2020 Side 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 5 2.0 Bakgrunn... 6 2.1 Markedssituasjon... 8 2.2 Innavlssituasjon... 8 2.3 Ansvarsfordeling...

Detaljer

Norsk Hestesenter. Formål STIFTELSESORGANISASJONENE

Norsk Hestesenter. Formål STIFTELSESORGANISASJONENE Norsk Hestesenter Formål STIFTELSESORGANISASJONENE Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Det Norske Travselskap Foreningen til Kjørehestens Fremme Hest og Helse Landslaget for Dølahest Norges Fjordhestlag

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER ENDELIG BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.04.2017 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING

Detaljer

NSGs krav til raser og raselag

NSGs krav til raser og raselag NSGs krav til raser og raselag Thor Blichfeldt Avlssjef Norsk Sau og Geit Daglig leder NSG Semin AS Lov om husdyravl 1.Lovens formål er å sikre forsvarlig husdyravl, herunder kunstig overføring av sæd,

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 15.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010.

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010. AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Ridehestavlen...

Detaljer

Strategiplan Norsk Hestesenter

Strategiplan Norsk Hestesenter Strategiplan Norsk Hestesenter 2013 2017 2 Strategiplan 2013 HESTENORGES VERDIGRUNNLAG 1. Vi skal stelle godt med hesten og basere alt hestehold på riktig kompetanse Hestevelferd må være avgjørende for

Detaljer

Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest:

Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest: Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest: Etter felles medlemsmøte nasjonale hesteraser 04. 06.10.2013, Gardermoen Rasespesifikk del nordlandshest/lyngshest 1. kort orientering/bakgrunn

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 17.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester på møterommet Hemsen,

Detaljer

Strategiplan 2015 2018

Strategiplan 2015 2018 Sak 7 Strategiplan 2015 2018 for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Onsdag den 30. mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein

Detaljer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer 1. Avlstall Avlstall beregnes for egenskapene hoftekvalitet, viltfinnerevne og jaktlyst.. Avlstallet sier noe om hvordan hunden vil avle med hensyn på den

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER HINGSTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER HINGSTER BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Februar 2009 Norsk hestesenter, Starum, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no 1 2 Innhold INNLEDNING... 4 DEL 1... Kjøreprøve... 5 Travprøve... 5 Rideprøve...

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 18.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Årsmelding Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret. Hovedstyret, representasjon mv.

Årsmelding Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret. Hovedstyret, representasjon mv. Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Årsmelding 2011 Hovedstyret, representasjon mv. Hovedstyret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Hans Erling Moholt leder Gunn M. Grønås nestleder

Detaljer

Den rette hingsten for min hoppe

Den rette hingsten for min hoppe Den rette hingsten for min hoppe Da er snart avls sesongen over oss og for de som skal bedekke i år er det en spennende og viktig tid fremover. Hvordan skal jeg velge riktig hingst til min hoppe? Dette

Detaljer

I disse prosessene har det nok også forekommet et ønske om å ha oppgaver som ikke kan sies å ligge under kapitel 1139, post 71.

I disse prosessene har det nok også forekommet et ønske om å ha oppgaver som ikke kan sies å ligge under kapitel 1139, post 71. NORD-NORSK NS Nord-Norsk Hestesenter AS Landbruks- og matdep. HESTESENTER Olsborg 9123 Moen Saksnr.: / Doknr.: Mottatt: NOV2015 Saksbeh.: Ark.: ÇÖpi Avskr.: 29.10.15 Landbruks- og matdepartementet Postboks

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Godkjent referat VT/bkl/06.04.2016 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/2015: Onsdag 4.november 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST DEL 2 RASESPESIFIKKE BESTEMMELSER Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 21.mars 2014 Kort presentasjon av organisasjonen Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl ble

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS. Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS. Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK VARMBLOD, REGION OSLO/AKERSHUS Fredag 16. januar 2003 kl. 19.00 Kafeteriaen Ellingsrud ridesenter, Karihaugen Foreslått agenda: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Bevaring av nasjonale hunderaser

Bevaring av nasjonale hunderaser Bevaring av nasjonale hunderaser Nina Sæther, PhD Leder for Norsk genressurssenter Etisk og bærekraftig hundeavl Seminar på IHA, NMBU 11. mai 2017 Dagens tema Norsk genressurssenter Hva er en nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer