Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Fredriksborg Hestesportsenter 19. mai 2013 kl. 15:00. 1 Møtet åpnes presis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Fredriksborg Hestesportsenter 19. mai 2013 kl. 15:00. 1 Møtet åpnes presis"

Transkript

1 Agenda til styremøte i Norsk Araberhestforening Fredriksborg Hestesportsenter 19. mai 2013 kl. 15:00 Saksnummer/ paragraf Sak 1 Møtet åpnes presis 2 Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige styremøte Utstillinger NAHF s Int. B-Show Fredriksborg Hestesenter, juni 2013 Statusoppdatering v/representanter fra Showkomiteen. NAHF s Int. B-Show Jubiléums-utstilling 2014 Statusrapporter Økonomi Medlemsregister Registratur Web-master & Webkomité Medlemsblad & Redaksjonskomité Nytt fra ECAHO/WAHO NHS Kurs & Medlemsaktiviteter Beste Allroundaraber 2013, markedsføring og sponsorer.

2 FC , status. FC ? Eventuelt Utestående 2011/2012, status. Kalender 2014, status. Varebeholdningen til NAHF, status. Artikkel/invitasjon av journalister, status. Sponsorship-pakker, forslag om å selge sponsorpakker med mulighet for å annonsere på web, blad og showkatalog. Lotteri/premier, status. NAHF s medlemskap i NRYF, se vedlegg 1. Sponsorstøtte til araberhestarrangement i Midt-Norge, samt "Araberhestens dag", se vedlegg 2. Ønske om refundering av FC-Cup vinnerbudet med hingsten Kabsztad, se vedlegg 3. Futurity Cup Tilbud om embryo fra Berg til NAHF, se vedlegg 4. Valg av kåringsdommere, se vedlegg 5. Sponsing av NM-distanse. Andre eventuelle saker/diskusjoner

3 Vedlegg 1 Sak NAHFs medlemsskap i NRYF Hei Boel Elisabeth, Takk for din henvendelse. Norsk Araberhestforening Sport har siden 1993 vært registrert som Idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund og NRYF, med registrert tilhørighet i Akershus. Dette innebærer at dere har rett til å arrangere ridestevner som en annen klubb tilknyttet NRYF. Imidlertid har jeg vært i dialog med Akershus idrettskrets siden dere ikke har gjennomført Idrettsregistreringen for 2012 (som er en av pliktene til et idrettslag). Det ser også ut til at klubbens kontaktinformasjon ikke er oppdatert i idrettens registre. Idrettskretsen vil kontakte dere mtp oppfyllelse av de forpliktelser som foreligger. Jeg har også forstått at det opp gjennom klubbens historie har vært diskutert om man skal være medlem av NIF og NRYF. Som nevnt foreligger det en del forpliktelser ovenfor NIF, NRYF sentralt og rytterkretsen (kretskontingent). Fordelen er blant annet at dere kan arrangere stevner og annen idrettslig aktivitet på lik linje med andre idrettslag. De fleste av de andre hesteavlsorganisasjonene i Norge har valgt å være selvstendige foreninger som samarbeider med lokale rideklubber tilknyttet NRYF når de ønsker å ha aktiviteter som faller inn under vårt konkurransereglement. Vi ville foretrekke en slik organisering, da blant annet den lokale rytterkrets også må være involvert ved godkjenning av stevner. Pr i dag er altså foreningen også organisert som et idrettslag, men jeg vil oppfordre dere til å diskutere om man ønsker dette. Akershus Idrettskrets v/ Anette Mortensen vil kunne bistå i en eventuell oppløsing av idrettslaget, eller kontakt gjerne undertegnede dersom du har spørsmål. Med vennlig hilsen Mari Viko Rasmussen Leder, organisasjon og utvikling NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION Tel , mobil: Fax E mail <image003.png>web: Org. nr.: Bank: Post: 0840 Oslo, Norway Medlem: Federation Equestre Internationale, Norges Idrettsforbund

4 Vedlegg 2 Sak Sponsing av araberhestarrangementer Forespørsel fra Veslemøy Nyland, sendt på mail den 21. april 2013: "Hei Vi i Midt Norge skal ha ett uoffesielt show i juni. Og lurer på om Araberhest foreningen kan være med å sponse rosetter til dette?. Vi snakker også om at vi vil at premien i best in show skal være startavgiften for B-showet i år (850kr). Og lurer på om foreningen kunne evt. sponse oppstallingen på B- showet? Vist foreningen ikke kan sponse noe av dette vil vi allikevel kjøpe rosetter og ha logen til foreningen på dem. Er dette mulig? Og evt. Pris? Vi skal ha 8 klasser fra 1 og videre. Og deltager sløyfe til rideklasser på Søndagen. Mange spørsmålj Mvh Veslemøy Nyland" Forespørsel fra Elin M. Ellingsen, sendt på mail den 22. april 2013: "Hei. Vi skal arrangere Araberhestens dag den 8 juni I den forbindelse søker vi om pengestøtte til flybilletten til Magnus Tingshagen. Den beløper seg til 4000 kr. Vi håper at NAHF med dette kan bidra til aktiviteter på lokalt plan. Samtidig ønsker vi også å komme med vår støtte til NAHF sitt show 2013, der vi gjerne vil være klassesponsor med 1500 kr. Håper på positivt svar. Med vennlig hilsen Elin M. Ellingsen VIBA" Styret i Norsk Araberhestforening stiller seg svært positive til aktiviteter og tiltak som arrangeres på lokalt plan, og har enstemmig vedtatt at NAHF støtter arrangementene på følgende måte: Norsk Araberhestforening sponser selve arrangementet med 1000 kr. Norsk Araberhestforening sponser påmeldingen (850 kr) samt oppstalling (1150 kr) til NAHF's Int. B-show 2013 på Fredriksborg Hestesportsenter, for vinner av tittelen "Best in Show". Sponsorpremien kan ikke overføres til annen hest/utstiller, eller innkasseres i penger. Styret ved Norsk Araberhestforening ønsker med dette å bidra for aktiviteter på lokalt plan, samt legge forholdene og mulighetene til rette for deltagelse med hest på B-showet.

5 Vedlegg 4 Sak Tilbud om embryo fra Otto Berg Jeg synes det er fint at NAHF nå går inn for å tillate embryo transfer i Norge. Regelverket er ok, bortsett fra at det er definert en begrensning på to føll per hoppe per år. Embryo transfer er i praksis ganske komplisert og kostbart. Det mest kompliserte punktet i en embryoprosess er å ha en egnet resipienthoppe tilgjengelig i det øyeblikket det befruktede egget skal overføres fra donorhoppen til resipienthoppen. De fleste klinikkene som foretar embryotransfer har resipienthopper til rådighet og velger ut 4-5 hopper med samme syklus som embryohoppen som klargjøres for en eventuell overføring. I siste øyeblikk velges så den resipienthoppen som er best egnet for overføringen. Vi har gjennomført fem slike prosesser med ulike hopper og gjennomsnittskostnaden ligger godt over kr per føll. Kostnadene og kompleksiteten er årsaken til at embryo transfer i praksis kun aktuelt for topp hopper og inseminert med sæd fra verdensklasse hingster. Ettersom hoppematerialet er det svake punkt i Norge, burde NAHF ikke sette en begrensning på antall føll per hoppe. Selv uten begrensninger i antall føll per hoppe er det vanskelig å lykkes med mer enn to føll per hoppe per år. Altså ingen grunn til å benytte et regelverk til å skape begrensinger. Vi har for øvrig lagret en frosset embryo etter Michalow hoppen Etenta (Monogramm x Emigracja og den brasilianske hingsten Vivaldi Rach (Armagnac x Vanity VE) på en Vet klinikk i England som vi er villige til å donere til NAHF hvis noen ønsker å forsøke lykken? Etenta er for øvrig den en eneste hoppen som har slått Kwestura i nyere tid og Vivaldi eies av Halsdon Arabians, UK (Watts familien). MVH OttoB

6 Vedlegg 5 Hingstekåring på høsten el våren, samt valg av kåringsdommere Norsk Araberhestforening 14. mai 2013 Vedrørende kåring og kåringsdommere De siste årene har det vært høstkåring for fullblods araber. Vi har imidlertid fått signaler om at foreningen ønsker å gå tilbake til vårkåring. Vi ber derfor om en tilbakemelding fra dere så raskt som mulig på hva dere ønsker mht. kåringen for avlssesongen Dersom det skal fortsette å være høstkåring er det tid for å oppnevne kåringsdommere. Da ønsker vi forslag til kåringsdommere fra dere ganske raskt, slik at avlsrådet kan behandle saken på sitt neste møte i slutten av måneden. Vi trenger derfor forslag på nye kåringsdommere innen 24. mai Kåringsdommerne som har virket for avlssesongen 2013, er som følger nedenfor: Ina Gulbrandsen Tommy Husebye Flemming Meland Anne Stine Foldal Aam For ordens skyld nevnes at i henhold til Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien fra Landbruks- og matdepartementet oppnevnes kåringsdommerne for ett år av gangen. Det gjøres også oppmerksom på at dommere ikke kan oppnevnes etter fylte 70 år. Basert på erfaringstall når det gjelder viste hingster de siste år trenger vi 5 personer. Forslagene kan gjerne sendes til på e-post: eller i post til Norsk Hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena. Med vennlig hilsen Ada Engødegård(s.) avlsavdelingen