Årsmøte 2015 Agenda. 9. Behandling av innkommende saker;

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015 Agenda. 9. Behandling av innkommende saker;"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Agenda 1. Godkjennelse av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll. 4. Årsberetning 5. Årsregnskap med revisors beretning 6. Budsjett for Valg 8. Fastsettelse av medlemskontingenter og avgifter 9. Behandling av innkommende saker;

2 4. Årsberetning: Styret har i perioden mars 2014 til 28. mars 2015 bestått av: Leder Boel Elisabeth Valsø Nestleder Thor Egil Øvrebotten (fram til 18. september) Sekretær Christine Keyser Kasserer Tone Fauske Guttormsen Styremedlem Kathrine Litland Steffensen Varamedlem Mari Skaug Varamedlem Frode Flaten Det har vært gjennomført 4 Styremøter i 2014, samt 3 Styremøte i Styret har også kommunisert på ukentlig basis via en egen gruppe på Facebook, hvor det har vært svært god mulighet til å ta opp, diskutere og behandle saker fortløpende. Styret har i løpet av sittende periode primært fokusert sitt arbeid på å behandle innkomne saker, samt at det har vært nødvendig med en gjennomgang av avlsplanen i forbindelse med bortfall av kåringsbestemmelsene. I september fikk styret beskjed om at Thor Egil Øvrebotten trakk seg fra sitt styreverv av personlige årsaker. NAHF takker Thor Egil for hans innsats i forbindelse med styrevervet og arbeid med NAHFs Jubileeumsutstilling. Ragnhild Øvrebotten tok over som registrator for Siri Hagen våren 2014, men så seg nødt til å trekke seg i januar Lene Hammeren har tatt over som registrator. NAHF takker Ragnhild for innsatsen og ønsker Lene lykke til med vervet. NAHF har gitt støtte til utdannelse av Anne Bakken og Christine Keyser som deltok på et DC-kurs i regi av ECAHO i Praha i September, samt til Marit Rakvaag som deltok på tilsvarende kurs i England. Anne Bakken deltok som probationary DC under EM, og står nå oppført i ECAHOs Blue Book som første norske DC. Lisa Olsen har påbegynt sin utdannelse for å bli dommer og har deltatt på kurs i regi av NHS. Styret har i samarbeid med Showkomiteen, bestående av Thor Egil Øvrebotten, Kathrine Litland Steffensen, Tone Fauske Guttormsen og Christine Keyser, arrangert et ECAHO affiliert internasjonalt B-show i anledning foreningens 40 års Jubileeum. Utstillingen ble avholdt på Linnesvollen i Lier helgen juli. De siste fem årene har vi dessverre hatt en dramatisk nedgang i antall påmeldte hester. I 2009 og i 2013 ble vi nødt til å avlyse utstillingen, mens vi i 2010, 2011 og 2012 har hatt henholdsvis 40, 43 og 39 påmeldte hester (det skal legges til at det har vært en nedgang i deltakelse også i våre naboland, samt på andre show i Europa). Showkomiteen har gjort en formidabel innsats for å prøve å snu denne trenden. Vi kan blant annet nevne arbeidet med å få til en effektiv og grei grensepassering for våre utenlandske deltakere, som dessverre har hatt mange negative erfaringer med å passere grensen med hest. Toll - og avgiftsdepartementet innvilget søknaden vår om fritak fra deponeringsplikten av momsverdien på varer som midlertidig innførers til Norge, hvilket gjorde grensepasseringen enkel og effektiv. Videre ble det sett på tiltak som kunne øke interessen for vår utstilling blant våre norske deltakere, da vi vet det er utstillere som gjerne ønsker å delta, men som kvier seg for å vise sin egen hest. NAHF

3 leide inn Carl-Johan Andreasson som NAHFs offisielle handler, og for kun 150 kr kunne medlemmer av foreningen få hjelp med forberedelser og fremvisning. Dette ble en suksess, og Carl-Johan er allerede booket inn for showet i år. 73 hester ble påmeldt til utstillingen, noe frafall må man regne med, men med 61 deltakende hester til utstillingen (hvorav 42 av disse var norske), fantastisk vær, god steming og kun noen få tusen kroner i minus, må vi kunne si at dette ble en stor suksess. Vi hadde faktisk det høyeste antall deltakende hester av samtlige ECAHOshow i Scandinavia! I forbindelse med utstillingen ble det også arrangert en NAHF-cup, hvor man kunne samle poeng fra bruksklasser og deltakelse i en show klasse. Kun 6 hester deltok, på tross av en premiepott på kr til de heldige vinnerne. Arbeidet med å arrangere dette sett opp mot lav deltakelse, gjør at det ikke vil bli arrangert en tilsvarende cup i forbindelse med utstillingen i år. Den 21. mars møtte 2 fullblodsarabere til kåring i Rogaland, og den mars var det hingstekåring på Starum, hvor 3 fullblodsarabere møtte til bedømming. Medlemsmøte den 1. november vedrørende bortfall av kåringsbestemmelsene og konsekvensene av denne, samt foredrag om rasestandard/avlsutvelgelse måtte avlyses grunnet mangel på foredragsholder. NAHF etterlyste innspill vedrørende kåringsbestemmelsene på vår side på Facebook, men responsen fra våre medlemmer uteble. Arbeidet videre med et nytt medlemsmøte ble av den grunn ikke prioritert. NAHF sitt medlemsblad "Norsk Araberhest" har ikke vært gitt ut siden begynnelsen av 2013, men vi kan nå meddele at arbeidet med medlemsbladet er gjenopptatt med Anne Bakken og Christine Keyser i spissen, og en ny utgave vil gå i trykken rett etter årsmøtet. NAHF har i 2014 arrangert en ny Arabercup, hvor formålet er å motivere til deltakelse i ulike bruksgrenser, da det finnes mange flotte representanter for rasen på stevnearenaer rundt omkring i Norge! En liten påskjønnelse gis til de 3 best plasserte i kategoriene beste Araberhestpromotør og beste Allroundaraber. NAHF gratulerer Guro Larsson som årets Araberhestpromotør med årets Allroundaraber Fuster Fahyun! Hun vant dermed både kategorien for beste hest og rytter. NAHF kan også nevne av medlemmer av foreningen hadde mulighet til å delta i Nordic Open Futurity Cup 2015, hvor flere svært attraktive og spennende hingster ble auksjonert bort. Foreningen hadde ved utløpet av 2014 totalt 116 medlemmer. Disse er fordelt på 37 livstidsmedlemmer, 4 æresmedlemmer, 1 gratismedlemmer, 58 seniormedlemmer, 13 familiemedlemmsskap og 3 juniormedlemmer Vedlegg 1 Regisraturets årsberetning:

4 5. Årsregnskap med revisors beretning Vedlegg 2 Registraturet: Vedlegg 3 6. Budsjett for 2014 Vedlegg 4 7. Valg Valgkomiteens innstilling er som følgende (ikke formelt mottatt fra valgkomiteen): Kandidater til styret i NAHF 2014: Leder: Boel Elisabeth Valsø gjenvalg - 1 år Nestleder: Birgitte Junker ny- på valg- 2 år Sekretær: Christine Keyser ikke på valg Kasserer: Tone Guttormsen gjenvalg-2 år Styremedlem: Rita Snellingen ny-på valg- 2år Varamedlem: Flemming Meland ny - på valg - 1 år Varamedlem: Anette Moi ny- på valg- 1 år Registraturet: Registrator: Lene Hammeren Medlem: Mette Normand gjenvalg- 2år Medlem: Anne S. Bakken ikke på valg Valgkomité: Medlem: Veslemøy Nyland gjenvalg 1 år Medlem: Lisa Olsen ikke på valg Medlem: Line Urke ny - på valg

5 Ankenemd: Hilde Sæter Bjørkeli Tommy Huseby Marit Rakvaag Revisor 2015: Velges av styret. 8. Fastsetting av medlemskontingent og avgifter: Styret foreslår ingen økning av avgift i år. 9.Behandling av innkommende saker: Saker til årsmøte NAHF 2014 Sak 1 Avvikling av premiering til samtlige deltagere ved NAHFs internasjonale utstilling. Vedlegg 4 Styret NAHF v/ Boel Elisabeth Valsø, leder og Christine Keyser, sekretær

6 Balanse Norsk Araberhestforening Dato: Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2014 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer SUM Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd , FC-konto , Sparekonto FK , , , , , , ,06 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,44 SUM Omløpsmidler , , ,44 SUM Eiendeler , , ,44 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (underskudd) , ,01 SUM Over-/underskudd , ,01 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital , ,45 SUM Opptjent egenkapital , ,45 SUM Egenkapital , , ,44 Gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld , , ,00 SUM Kortsiktig gjeld , , ,00 SUM Gjeld , , ,00 SUM Egenkapital og gjeld , , ,44 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :37 Side 1

7 Norsk Araberhestforening Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2014 Dato: Side: 1 Konto Tekst i periode periode i fjor Reellt avvik Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Medlemskontingent Senior 3011 Medlemskontingent Junior 3012 Medlemskontingent Familie 3310 Støtte Norsk Hestesenter SUM Salgsinntekter Andre inntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt 3913 NAHF show 3916 Hingstekatalog 3925 Futurity Cup , , SUM Andre inntekter , ,03 SUM Driftsinntekter , ,03 Driftskostnader Andre driftskostnader 6800 Kontorrekvisita 6836 ECAHO årbok 6860 Kursutgifter 6870 Futurity Cup 6950 Porto 7141 Reiseutgifter ECAHO 7240 Møteutgifter 7330 Hjemmeside 7335 NAHF show 7420 Showavgifter 7450 Gaver/premier 7720 Bank, post, inkasso 7780 Arrangementsstøtte , , , , , , , ,44-568,80-568, , , , , , , , , , , , , datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :38 Side 1

8 Norsk Araberhestforening Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2014 Dato: Side: 2 Konto Tekst i periode periode i fjor Reellt avvik SUM Andre driftskostnader , ,69 SUM Driftskostnader , ,69 SUM Driftsresultat , ,66 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Annen renteinntekt 1 914, ,65 SUM Renteinntekter 1 914, ,65 SUM Finansinntekter 1 914, ,65 SUM Finansinntekt og -kostnad 1 914, ,65 Årsresultat Avsetninger , ,01 Årsresultat etter avsetninger , ,01 NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet! datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :38 Side 2

9 Balanse Norsk Araberhestforening Dato: Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2014 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer 675,00 675,00 SUM Fordringer 675,00 675,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd , , ,78 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,78 SUM Omløpsmidler , , ,78 SUM Eiendeler , , ,78 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) , ,57 SUM Over-/underskudd , ,57 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital , ,61 SUM Opptjent egenkapital , ,61 SUM Egenkapital , , ,18 Gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 0,40 0,40 SUM Kortsiktig gjeld 0,40 0,40 SUM Gjeld 0,40 0,40 SUM Egenkapital og gjeld , , ,78 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :37 Side 1

10 Norsk Araberhestforening Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2014 Dato: Side: 1 Konto Tekst i periode periode i fjor Reellt avvik Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Eierskifte 3112 Avgift for ikke-medlemmer 3114 Import 3115 Eksport 3116 Microchip 3118 Hestepass 3120 Registrering føll 3121 Registrering vallak 3122 DNA 3123 Genetiske tester 3130 Omkostninger , , SUM Salgsinntekter , , Andre inntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt 3920 Salg av base 3990 Annen driftsrelatert inntekt 135,31-135, SUM Andre inntekter ,31-235,31 SUM Driftsinntekter , , ,31 Driftskostnader Andre driftskostnader 6651 Hestepass 6655 DNA 6656 Genetiske tester 6820 Rekvisita 6821 Kompensasjon registrator 6910 Telefon 6951 Porto , ,25-751, , ,65 150, ,90-357, , ,00-653,15 137, ,00-75, ,00 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :38 Side 1

11 Norsk Araberhestforening Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2014 Dato: Side: 2 Konto Tekst i periode periode i fjor Reellt avvik 7410 WAHO 7720 Bank, post, inkasso 7740 Øredifferanser 7790 Annet , ,50-969,76 39, , ,94 19,20 19,20 SUM Andre driftskostnader , , ,88 SUM Driftskostnader , , ,88 SUM Driftsresultat , , ,19 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Annen renteinntekt SUM Renteinntekter SUM Finansinntekter SUM Finansinntekt og -kostnad Årsresultat Avsetninger , , ,19 Årsresultat etter avsetninger , , ,19 NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet! datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :38 Side 2

12 Budsjett og regnskap 2 år Regnskap: Norsk Araberhestforening Beskrivelse: Dato: Konto Navn Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2014 IB UB 1500 Kundefordringer Bankinnskudd , , , FC-konto , , , Sparekonto FK 1 810, , , Annen egenkapital , , Leverandørgjeld , , , Medlemskontingent Senior Medlemskontingent Junior Medlemskontingent Familie Støtte Norsk Hestesenter Annen driftsrelatert inntekt NAHF show , , Hingstekatalog Futurity Cup Kontorrekvisita , ECAHO årbok 3 942, , Kursutgifter , Futurity Cup , Porto 2 068,80 568, Reiseutgifter ECAHO 6 236, , Møteutgifter Hjemmeside 811, , Medlemsblad NAHF show , , Showavgifter , Gaver/premier 2 829, , Bank, post, inkasso 2 507, , Arrangementsstøtte Annen renteinntekt , ,65 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :30 Side 1

13 Forslag fra styret i NAHF om avvikling av premiering til samtlige deltakere ved NAHFs internasjonale utstilling NAHF har i en årrekke hatt tradisjon for å dele ut en medalje til samtlige deltakende hester ved NAHFs årlige internasjonale utstilling. Medaljen er utformet av den norsk-amerikanske kunsteren Robert Larum, og støpeformen ble i sin tid gitt som gave til Norsk Araberhestforening. Medaljen støpes i dag ved Gullsmeden på St. Haugen. NAHF ønsker å avvikle ordningen/tradisjonen hvor samtlige deltakende hester får medaljen, og endre dette til at de 3 beste i hver klasse får medaljen; gull - sølv - bronse basert på plassering og ikke poeng slik ordningen er i dag. Den primære årsaken til dette er at det har blitt svært kostbart å støpe medaljene. Kostnader per medalje var på 106,25 kr (mai 2013) og med egnet boks/etui til kr per stykk beløper dette seg til ca. 135 kr per medalje! Dette utgjør en vesentlig del av påmeldingsavgiften på 800,- som også skal dekke kostander til officials og lignende. I 2014 var kostnadene til premier på kr, fordelt per påmedte hest utgjør dette 247 kr. Da er glasspokalene ikke medberegnet da disse ble sponset. Kostnadene til premier er rett og slett for høy, og bør reduseres. Det er så vidt NAHF bekjent ingen andre show i ECAHO-sammenheng som deler ut tilsvarende premie til samtlige av sine deltakere, premiene er hovedsakelig forbeholdt klassevinnere og champions. Uten sammenligning forøvrig, EM deler ut til sine deltakere en tilsvarende medalje, men kun til top 5 i hver klasse. NAHF ønsker at samtlige deltakere skal ha et minne fra utstillingen, og ønsker at medaljene erstattes av en langt rimeligere deltaker rosett. Da praksisen med å dele ut medalje til samtlige deltakere er å anse som en etablert tradisjon, ønsker NAHF å bringe saken inn for årsmøtet til vurdering og avgjørelse. På vegne av NAHF Christine Keyser Sekretær

ÅRSMØTE 2011 AGENDA. Sak 1: Advarsel til Nette Bådal. Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter

ÅRSMØTE 2011 AGENDA. Sak 1: Advarsel til Nette Bådal. Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter ÅRSMØTE 2011 AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll og tellekorps 4. Årsberetning 5. Årsregnskap med revisors

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo

Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo Side 1 av 2 Agenda til Styremøte i Norsk Araberhestforening Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo Paragraf/ saksnummer Tidspunkt Sak 1 17:00 Møtet åpnes presis 2 17:00 Valg av møteleder

Detaljer

Medlemsmøteprotokoll. Norsk Araberhestforening

Medlemsmøteprotokoll. Norsk Araberhestforening Medlemsmøteprotokoll Norsk Araberhestforening Møtested: Oslo Rica Hotel, Oslo Møtedato: 20. oktober 2012 Tid: 14.00 25 fremmøtte Agenda: 1. Presentasjon av styret og hva som har blitt jobbet med hittil

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011 Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset DAGSORDEN Sak 1: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen -

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer