Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012"

Transkript

1 Kretsledersamling søndag 21.oktober av 17 rytterkretser var representert det er bra! Innledning ved president Per Anders Owren Presidenten berømmet den frivillige innsats som de tillitsvalgte legger for dagen. Han understreket at målet er å bruke mest tid på å skape aktivitet. «Vi er kanskje det mest kompliserte forbund fordi vi har hest som medspiller, og det stiller store krav, blant annet til hestevelferd». «Frivillighet lever av lyst og dør av tvang. Vi må utvikle frivilligheten», understreket presidenten. Han ba om at alle ga mye «RR» og lite «KMM». «Mye RR betyr raus med ros. Det er vanskeligere å lede en frivillig organisasjon enn en bedrift. I det frivillige organisasjonslivet må det være raushet med ros for all innsats tuftes på frivillighet. KMM betyr lite kos med misnøye. Misnøye er energisløsende. Jeg hater også omkamper. Hvis vi får en kultur med få omkamper bidrar det til å skape gode arbeidsforhold i organisasjonen», fremhevet presidenten. Videre fulgte diverse informasjon fra NRYFs administrasjon se presentasjon her. Ryttertinget v/ Generalsekretær Kathinka Mohn: Hvis man ønsker å påvirke, endre og forme, må man engasjere seg. Det er utgangspunktet når vi forsøker å mobilisere i forhold til klubbenes deltakelse på ryttertinget i mars i år. Vi erkjenner at et forbundstinget ikke er å betrakte som en kioskvelter. Men vi har en demokratisk utfordring når bare 60 av 400 klubber møter på tinget. Kretsene må møte på tinget. Dere må engasjere dere i forkant. Både i forhold til kandidater på valgene, og være en motivator og pådriver til klubbene slik at disse møter på tinget. Mange er på valg både av tillitsvalgte som skal velges på tinget, og andre utvalg. Fristen for å fremme forslag på kandidater går ut ved årsskiftet. Forslag til kandidater sendes til forbundet og formidles videre til valgkomiteen. Viktig at alle engasjerer seg. Klubbene må informeres og engasjeres. Det blir årskonferanse i forkant av tinget. Forbundet har i forbindelse med årskonferansen fått mange innspill fra klubber. Tar gjerne imot flere innspill. Hovedtema blir Hvordan beholde medlemmene vi har og hvordan rekruttere flere. Det burde engasjere både kretser og klubber. Kvelden før tinget blir den en presentasjon av kandidatene som det fremmes forslag på. Årskonferansen blir arrangert lørdag 16. og søndag 17. mars blir tinget avviklet.

2 Informasjon fra NRYF v/ Mari Viko Rasmussen: Administrasjonen har et arkiv for kretsene, husk å sende inn årsmøtepapirer!! Mari og Elin leser årsmøtereferatet, også møtereferater fra kretsmøtene. Kretsenes hjemmeside har fått bedre url-adresser: Mari er kontaktperson for nettsider, spør henne hvis dere sliter. Alle kretsene har EN mail-adresse, for eksempel Denne er koblet for videresending til leder eller evt. flere. Når det skjer endringer i kretsstyret må det gis beskjed om, ellers stopper all informasjon opp! Informasjon om Grønt Kort v/ Ingunn Espeland Det ble avholdt en samling for GK kompetansenettverket i september. Kompetansenettverket består av 1-2 kontaktpersoner i hver krets. Nye punkter fra samlingen: Det er opprettet en faggruppe bestående av fire personer med stor kompetanse på de ulike delene av Grønt Kort; Torbjørg Antonsen, Kristin Høst Grønvold, Stine Frigård og Heidi Holthe. Denne gruppen skal i hovedsak diskutere problemstillinger som kommer opp, hjelp til Ingunn. Grønt kort registreres som lisens fra 1. januar Kursmateriellet er under revidering, dette gjøres i samråd med kompetansenettverket. Alt materiell skal være ferdig revidert til ALLE kurs skal nå registreres hos kretsens GK kontaktperson. Denne sørger for å få lagt ut kursene på kretsens nettside Kretsens rolle ved KR1-kurs: Noen kretser velger å arrangere alle KR1-kurs i kretsregi. Noen kretser velger å la klubbene arrangere kurs. Det viktige er at det er gode kurs som er kvalitetssikret. Valg av Grønt Kort kontaktperson: Kontaktpersonen trenger ikke sitte i kretsstyret, men kretsstyret kan foreslå kontaktperson. Dialog med Ingunn ved oppnevnelse. Grønt kortkontaktperson bør ikke ha begrenset funksjonsperiode. Hvis en GK-kontakt ikke fungerer, ta kontakt med Ingunn Espeland i NRYF. Ingunn gjennomgikk oppgavene til Grønt Kort-kontaktperson (se presentasjonen). Klubben er ansvarlige for rytterne de sender ut på stevner, og alle klubber plikter å ha et opplegg for Grønt Kort. Robert Ruud: Viktig at vi hegner om vårt eierskap til Grønt Kort, slik at ikke dette flyter ut og private aktører overtar. Det ble understreket at Private aktører har KUN anledning til å arrangere rideknappen, de andre kursene må være i klubb- eller kretsregi. Deltagerne må være medlemmer i en klubb. AEG rideskolecup Pilotprosjekt i 2012/2013. Det er veldig kort frister, men vi ønsker å forsøke likevel, kretsene deltar etter evne. Finale blir under AEG Statutter sendes ut til kretsene i uke 43, se også rytter.no. Ingunn er kontaktperson.

3 Online påmelding til stevner i HorsePro NRYF-avgift Alle har fått info på mail Mari sender ut på nytt for sikkerhets skyld. I forbindelse med online påmelding er NRYF-avgiften på 25 kr. Vi har avhengig av midler inn for å utvikle HorsePro. Fordelingen for D-stevner er 10 kr til rytterkretsen, 10 kr til NRYF (avsatt HP-utvikling) og 5 kr til CompetIT. Administrasjon av stevneavgiften styres via HorsePro, men kretsene må fakturere NRYF for sin andel. Det kan ikke være automatisk trekk/utbetaling fordi kretsene må ha noe kontroll. Vi er avhengig av midler inn, penger fra NIF er aktivitetsstyrt, vi er avhengig av å få inn penger og fordele det ut igjen til beste for organisasjonene. må prioritere hele tiden hva som er viktigst, alle endringer i HP koster penger. Hvis dere har generell innspill til HorsePro, si ifra til Mari. det må være et reelt behov i organisasjonen. Kretsene har mulighet til å kjøpe statistikk, viktig for å se å måle aktivitet. Idrettsregistreringen Alle klubber tilknyttet NIF er pliktige til å gjennomføre Idrettsregistreringen hvert år, man skal melde inn medlemstall og aktivitetstall. For særforbundene er det aktivitetstallene som er viktige, fordi det er disse som regnes som de offisielle medlemstallene. Fordi NRYF stort sett består av særklubber «mister» vi mange medlemmer som bare er betalende, men ikke kan regnes som aktive. Det har vært ulike retningslinjer for føring av aktivitetstall, noe som har medført at klubbene skriver litt «med gaffel». Mari har hatt møter med NIF for å komme fram til en ens løsning. Dette VIL bedre seg med elektronisk medlemsregister, da vil klubbene slippe å gjennomføre Idrettsregisteringen, men fører medlemmer løpende etter som de melder seg inn/ut. Uansett er det viktig at vi fokuserer på aktivitetstall inntil vi får elektronisk medlemsregister på plass. Vi må følge NIFs retningslinjer, og kretsene må forsøke å veilede klubbene så godt som mulig. Mari sender ut info om Idrettsregisteringen når det nærmer seg. Klubbutvikling ved Guro Grønningsseter: Klubbveiledere i NRYF står på rytter.no/klubb/krets/klubbutvikling. Vi jobber for å få noen i hvert fylke / region. Klubbveilederne skal hjelpe klubbene til å hjelpe seg selv. Klubbveilederne skal ikke ta konflikter og heller ikke gjøre jobben til klubbene. Målet er å få mer aktivitet og bedre drevne klubber. Og flere medlemmer! Klubbveilederne skal sende rapporter til særkretser, dette blir ikke gjort, det må gjøres. Klubbveilederne får veldig god kjennskap til den enkelte klubb. Her må det være en god kommunikasjon mellom veiledere og kretsen! Veileder kan evt. komme på et styremøte? Brosjyre fra Troms som klubbveilerne kan ta med ut i klubbene. Veilederne reklamerer for kretsene. Kretsene kan også komme med ønsker om hvilke klubber som trenger klubbveilerne. Private/uautoriserte stevner Private aktører holder konkurranser som ikke alltid kalles for stevner, men som er stevner likevel. Også klubber som holder stevner hvor de omgår regelverket. Avlsforeninger holder også stevner.

4 Det ble ytret at rytterforbundet burde være mer fleksibel i forhold til hva private aktører har anledning til å gjennomføre. Argumentet ble imøtegått i forhold til at private går inn på rytterforbundets virksomhetsområde, som kan få konsekvenser på flere områder. I regjeringens idrettsmelding oppfordres det til stimulering av den organiserte idrettsaktivitet i norske idrettsklubber, ikke til at private skal ta over. Robert Ruud: Farlig om dette kan spre seg fordi det kan få store konsekvenser for idretten. Viktig å synliggjøre aktiviteten vi har som igjen genererer offentlige tilskudd. Vi må ikke gi fra oss eierskapet til aktivitetene i vår idrett. Flere og flere forsøker å ta fra rytterforbundet den aktiviteten som er naturlig at vi skal ha og bør ha. Klubber på private anlegg burde få all omsetningen fra sine stevner inn i regnskapet, fordi det vil generere momskompensasjon, som igjen gir et solid økonomisk fundament til klubbene som er meget verdifullt. Grete Rognøy advarte mot privatiseringen av arrangementer hvor pengene går rett i lomma på arrangøren og ikke til ryttersporten. Stevner skal være rettferdige og sikre for hester utøvere og publikum. Ofte kan de erstattes med et D-stevne eller et utvidet klubbstevne. KR er for strengt på de lave klassene. Vi jobber med dette i dialog med grenutvalgene. Forslag: Administrasjonen lager en oppskrift til kretsene på hvordan de skal reagere på slike arrangementer. Hvor man henvender seg, forslag til tekst (argumenter) osv. Ofte løser det seg med dialog. KM-statutter Maler ble innført i De fleste har det i orden. Forslag fra Buskerud ble presentert; Kretsene bør kunne stå fritt til å bestemme antall omganger. Buskerud sender inn forslag til TKr. Premiering på D-stevner Hallgeir Oftedal tok opp innmeldt sak om premiepotten på distriktstevner og viste til stevnet som Kristiansand og Søgne Rideklubb arrangerte i pinsen med uvanlig høye pengepremier i veldig mange klasser. Oftedal understreket at kretsen hadde jekket ned premien i noen klasser, og at arrangøren var pålagt å følge barneidrettsbestemmelsene. Han minnet om at grenutvalg sprang hadde synspunkter på at distriktstevner over flere dager med høye klasser og høye premier lett får et preg av å være et landsstevne, og dermed skal slike stevner ha en annen innmeldingsrutine. Diskusjonen avdekket ønske om å avklare spørsmålet om premiering på D-stevner, og at dette er en diskusjon om et «politisk veivalg» som grenutvalgene nå skal forberede før forbundsstyret tar saken opp til behandling. Det ble også etterlyst et behov for at rytterforbundet sentralt godkjenner statutter for cuper som arrangeres i flere forskjellige kretser for å unngå at en krets gjør vedtak som betyr endringer i statutter som en annen krets allerede har godkjent. Terminliste

5 Representantene for kretsene ga uttrykk for at det er behov for å få L/E-terminlistene ut i organisasjonen som gjør det mulig å planlegge også stevneaktivitetene på kretsnivå basert på de nasjonale terminlister. Spranglisten ble utlevert på konferansen. Samtidig ble det uttrykt sterk misnøye med at grenutvalg dressur kommer ut med sine lister flere måneder etter at fristen er gått ut og lenge etter at kretsene har måttet fastlegge sitt stevneprogram. FEI sin liste kommer 1. oktober. Begge terminlistene (sprang og dressur) bør ligge klare til kretsledersamlingen. Terminlistene fra de andre grenene bør også være klar tidligere for at kretsene skal få det inn i sin liste. Innlegg fra Thomas/TVRR: Informasjonsflyt! Skal man bare kunne dele ut en liste? Send ut listen på høring, la folk få kommentere. 1. august, sette opp en foreløpig liste og sende ut dette til kretsene og de store arrangørene. Kan bli mye frem og tilbake, problemet er at det kan bli gjeldene liste, må ikke ut på nett, er en høring. Samarbeid og sammenslåing Sportsregioner Det ble kort orientert om spørsmål knyttet til samarbeid og sammenslåing mellom kretser og regioner. For tidlig å snakke om å slå sammen kretser til regioner, men kan være aktuelt i fremtiden. Geografi er en utfordring, kanskje ikke bare slå sammen, men en krets må deles i ulike regioner. Foreløpig samarbeid på naturlige områder. F.eks. kretstreninger og norgesserien etc. Må ikke skjære ned på det frivillige apparatet, nærhet til klubber kan forsvinne ved å slå sammen kretser. Torbjørn Antonsen sa at sammenslåingen av Vestfold og Telemark var en lang prosess, som pågikk over fem år før de to kretsene i det sjette året vedtok å slå seg sammen med et godt resultat og utmerket samarbeidsklima. Dette tema kom helt på slutten av kretsledersamlingen og var ikke gjenstand for diskusjon, kun noen få synspunkter ble fremmet.

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Carsten Sørlie ønsket velkommen. Deretter presentasjon av deltakerne. Samtlige kretser bortsett fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane er til stede. Spillemidler

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION Referat fra Kretsledersamling Comfort Hotel Run Way, fredag 18. mars 2011 Deltagere: Finnmark Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag TVRR Troms Vest-Agder

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015

Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015 Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015 Sted: Levajok fjellstue Tid: lørdag 21.2. kl 12.00 til 16.00 og søndag 22. februar 2015 Klubber som deltok: HRK, PRK, TKR, SØRF, KRK, VHSK Klubber

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Sportsforum 2014 - fellesprogram

Sportsforum 2014 - fellesprogram Referat fra Sportsforum og Grenfagkonferansen kjøring 2014 Sportsforum 2014 - fellesprogram Velkommen felles velkomst President Anders Owren ønsket alle hjertelig velkommen til Sportsforum. Han fortalte

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

ÅRSMØTET 2008. RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson

ÅRSMØTET 2008. RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson ÅRSMØTET 2008 RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson Styre og stell Det har vært et intenst år som forbundsleder. Det tar tid å venne seg til lederansvaret, det tar tid å bygge de relasjonene du trenger for

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Møteprotokoll 5. januar 2014. Grenkonferansen Distanse Antall sider: 5 Sekretær: H. Skulstad

Møteprotokoll 5. januar 2014. Grenkonferansen Distanse Antall sider: 5 Sekretær: H. Skulstad Grenkonferansen for 2014 ble avholdt den 17-18 januar på Thon Hotell Gardermoen. Det var 25 fremmøtte. Lørdag kveld var det middag med fremvisning av Årskavalkaden i bilder fra Distanse året 2014 og utdeling

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer