Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund"

Transkript

1 Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Dag Kaas, styremedlem Per Einar Pedersli, styremedlem Fra adm: Bjørnar Valstad, Generalsekretær Forfall: Bente Landmark, styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal, styremedlem Anders Tiltnes, varamedlem

2 Sak 1/2014 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr Vedtak Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste. Sak 2/2014 Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøte nr var vedlagt sakspapirene. Vedtak Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Sak 3/2014, Ny pensjonsordning for ansatte Forbundsstyret vedtok i sak 53/2013 å bytte foretakspensjon fra ytelsesordning til innskuddsordning. Alle ansatte er fra og med 1. januar 2014 i en innskuddsordning. Overgang til innskuddsordning medfører store endringer i de ansattes pensjon og forbundsstyret vedtok å utrede en kompensasjonsordning. Stortinget har i 2014 vedtatt lovendringer omkring innskuddsordningen. President Einar Tommelstad ba derfor om nye beregninger med nye prosentsatser for å vurdere om forbundet skal gjøre endringer i innslagspunkt og prosenter i stedet for kompensasjon i form av en overgangsordning. Generalsekretæren la frem beregninger med nye prosentsatser. Forbundsstyret diskuterte de ulike alternativene og besluttet å gjøre en ny vurdering frem mot styremøte 2/2014 hvor det skal tas beslutning. Vedtak Forbundsstyret tok informasjonen til orientering. Forbundsstyret besluttet å ta saken opp til vedtak i styremøte nr Sak 3/2014 Budsjett 2014 Med bakgrunn i vedtak i forbundsstyremøte nr 9 og la generalsekretæren frem forslag til endelig budsjett Forbundsstyret gikk igjennom forslaget. Forbundsstyret var samstemte om at eventuelle positive endringer i budsjettet i form av økte markedsinntekter skal åpne for justeringer i landslagenes budsjetter for å sikre gode forberedelser til VM 2015.

3 Vedtak Forbundsstyret besluttet å godkjenne budsjett 2014 innenfor de rammer gitt i styremøte 9 og 10. Sak 5/2014 Forbundstinget 2014 Det er innen fristen ikke mottatt noen saker fra kretsene. Forbundsstyret gikk gjennom sakslisten og diskuterte videre saksbehandling og forslag til vedtak. Forbundsstyret ønsker å fremme følgende forslag til Tinget: Lovendringer: Lovendring 1: Navngivning av styremedlem XXXXXXXXXXX Lovendring 2: Forbundsstyret foreslår at følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen". Begrunnelse: Det er egentlig to begrunnelser én praktisk og én prinsipiell. Praktisk: Kretsene er pålagt å følge regnskapsåret. De må dermed få ferdig et revidert regnskap får de kan ha årsmøte. Dette kan vanskelig skje før slutten av januar/begynnelsen av februar. Forslagsfristen til NOFs ting er 10 uker før tinget, denne vil dermed bli midt i januar. Kretstingene får dermed ingen mulighet for å behandle forslag fra sine idrettslag før de videresendes. Dersom kretsstyret automatisk sender alle forslag videre uten noen behandling/kvalitetssikring er det unødvendig å gå via kretsen. Dersom et (lite) kretsstyre behandler forslag før de avgjør om de sendes videre eller ikke, ser jeg det som et demokratisk problem at noe få overkjører eventuelle forslag fra klubbene. Prinsipiell: Det er etter NOFs lov klubbene som er representert på tinget, da bør disse også ha retten til å fremme forslag uten noen filtrering. Øvrige vedtakssaker: Endringer i NM programmet: Med bakgrunn i diskusjon i forbundsstyremøte ba forbundsstyret styremedlem Per Einar Pedersli forberede beslutningsgrunnlag til styremøte nr Strategiplan : Generalsekretæren la frem forslag til diskusjon. Forbundsstyret bearbeider forslaget frem til styremøte nr Beretning (Administrasjonen har laget råutkast, styret gir innspill og korreksjoner) Økonomi (regnskap og langtidsbudsjett) Presidenten og generalsekretæren ferdigstiller langtidsbudsjett til styremøte ) Informasjonsaker:

4 Toppidrettsplan: Landslagssjef utarbeider forslag i samarbeid med styremedlem for ansvar for toppidrett. Dokumentet legges frem for forbundsstyret i styremøte nr Forbundsstyret besluttet å sette opp følgende saker på saklisten til Forbundstinget (ansvarlige saksbehandlere står i innledningen): - Lovendring 1: Navngivning av styremedlem - Lovendring 2: Forbundsstyret foreslår at følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen". - Beretning Økonomi o Regnskap 2012 og 2013 o Langtidsbudsjett Endringer i NM programmet - Strategiplan Toppidrettsplan Forbundsstyret besluttet å be administrasjonen forberede saksdokumentene til utsendelse innen fristen (27. februar). Saksansvarlige styremedlemmer bes gjøre ferdig saksgrunnlag innen styremøte 12. februar. Forbundsstyret ber saksansvarlig styremedlem forberede innledning/presentasjon til Tinget. Sak 6/2014, Mandat for pre-o utvalget Sak 7/2014, Renominasjon av Astrid Waaler Kaas til IOF Counsil Astrid Waaler Kaas er i dag Norges representant i IOF Counsil (styre) og innehar rollen som visepresident. IOF har tre visepresidenter. NOF ble november 2013 forespurt av IOF om Norge har som intensjon å renominere Astrid Waaler Kaas. Astrid Waaler Kaas har stilt seg positivt til å fortsette som visepresident i IOF.

5 Vedtak Forbundsstyret renominerer Astrid Waaler Kaas som visepresident til IOF Counsil og ber administrasjonen melde inn kandidaten og nødvendige vedlegg innen fristen (15. mars). Sak: 8/2014, Høring «Tiltaksplan mot doping». Sak nummer: 9/2014, Høring «Idrettens strategi for økt aktivitet i samfunnet»». Sak 10/2014 Renominasjon av Dag Kaas som styreleder i FRIFO Dag Kaas er i dag styreleder i friluftforeningenes felles organisasjon FRIFO. Styreleder velges for ett år av gangen. FRIFO har årsmøte 8. mai Dag Kaas ønsker å fortsetter i posisjon som styreleder i FRIFO. Forbundsstyret renominerer Dag Kaas som kandidat til posisjon som styreleder. Forbundsstyret ber administrasjonen melde inn kandidaten og nødvendige vedlegg innen fristen (28. februar). Sak 11/2014 Klagesak fra Handel og kontor Norges Orienteringsforbund har mottatt klagesak fra Handel og kontor vedrørende oppsigelse av ansatt i forbindelse med nedbemanning. Klagen går på usaklig oppsigelse. Det var forhandlingsmøte 22. januar. Det blir gitt nærmere informasjon i styremøte. Forbundsstyret tok informasjon til orientering. Sak 12/2014, NORD møte januar 2013 De nordiske landene avhold NORD møte på Gardermoen januar. Følgende saker var oppe til diskusjon: - TV-produksjon WOC Internasjonalt konkurranseprogram (strategi, økonomi, WOC-program, World Cup) - Pre-o (paralympics vs åpen klasse) - Finansiering av IOF (medlemskontingent vs arrangementsavgift) - Grener under IOF (Adventure race) - Overgangsregler (internasjonalt vs Norden vs innenlands)

6 - Deltakelse i nasjonale mesterskap Presidenten og generalsekretæren orienterte fra møtet. Forbundsstyret tok informasjon til orientering. Sak 13/2014, Orienteringer Referent: 28. januar 2014, Bjørnar Valstad Einar Tommelstad Anne-Kari Bakkland Bente Landmark President visepresident styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal Per Einar Pedersli Dag Kaas Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15 PROTOKOLL Side av 1 sider: 1 Fra FS Nr 3//2015 19. februar 2015 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi Nässelqvist,

Detaljer

Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06

Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06 Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06 Sak 03/06 Høring Nye vedtekter for Ája samisk senter Vedtak: Styret i Gáivuona NSR (GNSR) har i løpet av 2005 gitt flere skriftlige innspill til

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer