Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015"

Transkript

1 Notater fra årskonferansen i Finnmark Rytterkrets 2015 Sted: Levajok fjellstue Tid: lørdag kl til og søndag 22. februar 2015 Klubber som deltok: HRK, PRK, TKR, SØRF, KRK, VHSK Klubber vi savnet: VOHSK, VRK, BHSK, KKRK, KRK, ARK, (LRK, VIHK) Lørdag Velkommen til Kretsting og årskonferanse og presentasjon av programmet og endring i siste liten v/monica Presentasjon av klubbene som er tilstede; Hva jobber min klubb med og hva er vi opptatt av?: Hammerfest Rideklubb Aktiv klubb med stor aktivitet. Har jobbet aktivt med rekruttering og nesten doblet medlemstallet de siste årene. Hammerfest rideklubb aksjeeier i Hammerfest staller og får derfor bruke hallen vederlagsfritt. Stallen har ridelærer ansatt. Det kjøres ridekurs 6-7 ganger pr uke. For å delta på kurs må du være medlem i klubben. Klubben har 4 klubbhester på for, med egne fôrryttere og som leies ut til stallen når det kjøres kurs. Aktiv foreldregruppe som arrangerer aktiviteter for barn og unge. Barneridning fast ukentlig som også etter hvert kommer inn som medlemmer. Mye dressurstevner fra d-stevner og landsstevner. For å få med flere ryttere kobles landsstevne med D-stevner. For å få opp interessen for sprang gjennomføres konkurranser jevnlig. Gode resultater i KM, NNM og deltaker i NM. I tillegg er Ann-Cathrin Lübbe som er på Norges Handikaplandslag, medlem i HRK. Økonomi en utfordring. Får inn litt på reklame i hallen og eks gjennom å ta varetelling på ICA. Dette samler medlemmene. Skiftet underlag i hallen i år. Bruker økonomien på medlemmene eks sponser deler av kurs og klubbjakker. Bra år i år! Kirkenes Ryttersportsklubb Har egen ridehall på Svanvik og et godt samarbeid med folkehøgskolen som leier hallen på årsbasis og sikrer økonomien. 2 stevner i fjor og har flere faste klubbtrenere som er inne jevnlig. Hadde Halloween-hopp i fjor vil lage tradisjon av det. Planlagt 3 stevner i år i hallen. Fikk gjestestall til 6 hester i fjor (søkt tippemidler med garanti fra kommunen). Jobber med å få rytterstue i hallen. Utfordringer å få flere medlemmer og få opp sprangmiljøet i klubben og få flere teknisk personell.

2 Levajok Rideklubb Ingen aktivitet ut over rideklubbhelger for noen få ungdommer arrangert av Levajok Fjellstue. Vurderer nedlegging og evt sammenslåing med annen klubb Porsanger Rideklubb Liten klubb ca 25 medlemmer. Ser at folk melder seg inn i forbindelse med kurs. Har 2-3 konkurranseryttere, ingen teknisk personell og har behov for Grønt kort kurs. Har kurs med fast kursholder ca hver annen måned der ryttere fra andre klubber også deltar. Får inn ny trener fra nå. I 2014 arrangerte klubben Hesteutstilling i Finnmark. Ønsker mer aktivitet og ridehus for å opprettholde aktiviteten på vinterstid. Sør-Varanger Rideforening - Målsetting: rideskole for å få opp rekrutteringen! Har flere trenere som instruerer på privatbasis og har medlemmer som låner ut hester. Klubben er knyttet til StallFireVinders anlegg i Sandnesdalen. Klubben eier ridehallen og 12 gjestebokser ved dette anlegget og har litt gjeld på disse. Har fast klubbtrener som også snakker varmt om litt hopping innimellom all dressuren. Har jobbet med klubbutvikling siste året. Satser på utdanning av teknisk personell. Gjennomfører programridning i dressur med egen dommer, jevnlig. Har samarbeidsprosjekt med russiske ryttere der det var både trener og hovslager tilstede. Avsluttet med en liten «landskamp» - alle på lånte hester. Norge tapte. De gamle hestene er på tur å skiftes ut så hesteeierne låner hverandres hester og kan i sin tur låne ut sin hest til nye fôrryttere. Tana kjøre- og rideklubb klubben er 30 år i år og planlegger markering av jubileet. Aktive dressurryttere, men tre aktive sprangryttere også. Noen medlemmer gløder Har ridehall uten stall, så alle må kjøre for å trene dvs at de fleste Tana-hester er godt hengertrent. Har ikke godt nok anlegg pr dato til å arrangere større konkurranser, men har arrangert flere interne klubbstevner og klubbcup, med fokus på de yngste rytterne. Mange på lånte hester. Har 2 trenere i Tana så mange rir for trener hele året. Teknisk personell DDA, SD1 ikke lenger kvalifisert pga manglende stevner. Mål for 2015 å få arrangert stevner i år i samarbeid med Tana videregående skole. Vadsø Hestesportsklubb 20 års jubileum i år. Har hatt en årelang føljetong om etablering av ridehall (planlagt hall, utebane og stall). Det er etablert et aksjeselskap («søsterselskap» til klubben) som skal drifte arbeidet med hallen. Oppstart med arbeidet er fastsatt til uke 17-15! Egen trener som reiser fra stall til stall. Få gode utebaner, men må ta til takke med det som er. Rekruttering via en privat rideskole i tillegg til småkurs, filmkvelder og runderidning. Aktiviteten må ta seg opp nå optimistisk! Vidir Islandshestklubb tar presentasjonen i neste bolk.

3 Oppsummert: Det ser ut til at det at klubben har et anlegg virker samlende for klubbmedlemmene og gir aktivitet. Nytt fra NRYF stikkord som ble berørt - Innledning «presidentens ord» fra siste Hestesport v/monica o NRYF er 100 år i år. Etablert Markeres i Oslo rådhus o Bli kjent med historien o Bli kjent på tvers av våre 9 grener o Gjøre hestesporten til en folkesport o Ny visjon: Rytterglede for alle o Aktivt ungdomsutvalg ungdom best til å kommunisere med ungdom - Ungdom i klubben v/katrine (de 3 ungdomsrepresentantene har et eget program neste time) o Sentral ungdomskomite startet opp i 2011 jobber for at klubber og kretser skal huske at vi skal ha en ungdomsrepresentant o Katrine spurt av valgkomiteen om å delta i den sentrale ungdomskomiteen og har sagt ja o Ungdommen skal ta over en dag så vi må lære! (og vi «gamle tantene» må huske å ta dem med!) o Anbefaler klubbene til å sende ungdom på lederkurs for ungdom! - Rekrutteringstiltak i rytterforbundet satsingsområde! v/monica Vi trenger folk og penger både klubbene og forbundet! 2014: 9 grener og 378 klubber merkbart redusert medlemstall. Tildeling til klubbene gjøres i forhold til tallene i Idrettsregistreringen. Flere 13 til 19 åringer (gir størst tilskudd) o Satse på hester i klubbene og styrke kompetansen i klubben o Lederkurs for ungdom og gi ungdommene ansvar på / for stevner o Varmestuer for foreldrene på rideskolene o Der er utdannet klubbutveiledere og tilbys veiledning til klubbene o Satsingsklubber info sendt til alle klubbene om nivå 1 (den ordinære) og nivå 2 klubber (internasjonale stevner) o Grønt Kort kompetansekurs kort info omlegging / nye regler og nytt modernisert materiell og bok. Krav til personell som kan gjennomføre Grønt kort kursene fornyet og før det skal gjennomføres nye kurs må alle gjennomgå en autorisering (krav til hvem som får delta), og etter det havner den enkelte på lista over teknisk personell.

4 Nytt fra FRYK stikkord som ble berørt - Terminlista v/eva. KM og NNM i dressur individuelt tildelt hhv SØRF og HRK. Klubbene oppfordres til å sende inn info til kretsen med kurs av interesse for andre klubber som Grønt kort kurs for eksempel. Oppdatert terminliste legges ut på kretsens side. Kort diskusjon om KM og NNM i sprang, hvordan få i gang dette? - Bruk av honorar til ekstradommere under stevner v/eli. Kretsen satt i 2014 av midler til klubber som tar inn ekstradommere på stevner dvs dommere ut over kravet som stevnet krever. Målsetting at flere aspiranter og stewarder i Finnmark får trening / opprettholde autorisasjonen sin. - Info om Islandshest-klubben i kretsen v/ann-hilde. Ca 50 medlemmer fra hele fylket. 3 dommere i klubben. Har jevnlig trener fra landslaget på besøk i klubben og deltar jevnlig på andre klubbers arrangement. Islandshestens dag flere plasser i fylket og oppvisninger. Har arrangert et C-stevne med inkludert knøtteklasse. 3 deltakere på NNM som kom hjem med medaljer. Lagde liv i løypa på «Arctic race» arrangeres NM i Alta. Presentasjon av ulike grener innenfor Islandshest (filmen kan sees på Finnmark rytterkrets sin Facebook side). - Stevnearrangementskurs v/monica. Kurset gjennomføres i Sør- Varanger med info om kurset og innhold. Del av NRYFs satsing på ryddighet omkring stevnearrangement. Satser på reiseutjevning. - Mangler leder i FRYK og konsekvenser v/kari-anne. Presentert konsekvenser av at vi ikke klarer å opprettholde et kretsstyre. Alle oppfordres til å tenke gjennom muligheter og sjekke i egne klubber før kretstinget starter kl Utfordring at mange sitter og tenker at vi ikke helt vet hva en leder i kretsen egentlig gjør. NRYFs klubbsatsingsprogram - Monica presentert - Virksomhetsplanarbeid i klubb og krets: «Hva er målet med din klubb?» - Programmet for klubbsatsing er sendt ut til høring i alle klubber i landet og 9 klubber har respondert! - Klubbutvikling satt i system; Presentert organisasjonshjulet og forslag om 2 nivåer for klubbsatsinger med spesifikke krav til nivåene. Navn på nivåene ikke fastsatt. Foreløpige navn; 1. «Satsingsklubb» - muligheter og ressurser som gis til klubbene som velger dette nivået 2. NN-klubb store klubber med store arenaer og som kjører internasjonale stevner

5 - Presentert utkast til virksomhetsrakett for klubbene, der ulike satsinger må settes inn og prioriteres. Diskusjon spørsmål vi kan ta med hjem til diskusjon i klubbene: 1. Er klubben din arena for sportslig utvikling (Hvordan definerer dere det?) 2. Er rideklubben din en møteplass for barn og unge? (Hvordan definerer dere «gode møteplasser for barn og unge»?) 3. Tilbyr dere gode breddeaktiviteter? (Hva? / Hvilke?) 4. Har dere gjennomføringsevne for sportslig aktivitet? (HorsePro? Eget teknisk personell? Godkjente anlegg?) 5. Tilbyr dere utvikling av fremtidens ledere? (Lederkurs for unge? Styrearbeid i praksis? Andre kurs som NRYF og FIK tilbyr?) 6. Er dere selvdrevne og har ressurser til alt som trengs for å være bærekraftig Søndag Drift av klubb v/anne Johansen NIF/FIK Presentert idrettens organisasjonskart - Poengtert viktigheten av de lokale idrettsrådene består av alle klubbene i kommunen. Prioritere anleggsutbygging i kommune og fordeler midler. Oppgave: Største utfordring i egen klubb? - Rekruttering - Tilbud til alle - Økonomi - Noen som vil ta verv i klubben - Arena for sporten sosial møteplass - Tilbud til medlemmer som ikke har hest - Engasjere flere medlemmer Hva om alt forsvant arenaer, penger, styre osv hva skulle vi begynne med? - Stiftelse medlemmer lover - Anlegg - stall - Sponsorer? Enn om vi har penger hva var da klubbens viktigste jobb? - Markedsføring av klubbens - Visjon / verdier (viktig å skille «butikk» og klubb) - Hva med guttan?

6 Hvilke kurs / opplæringsmuligheter har klubbmedlemmene? 4t lover og regler for idrettslagene - Klubben er medlemmene og det finnes bare medlemmer ikke støtte- /familie- osv, medlemskap - Fra 2015 skal klubbene ha elektronisk medlemsregister - Medlemmer med «eierinteresser» knyttet til klubben skal ikke sitte i styret og ingen kan kreve / kjøpe seg plass 4t styrearbeid i praksis - Bør gjennomføres hver gang det blir nytt styret, men gjerne med flere medlemmer så alle vet hva som forventes av et styre - Økonomien bør være fast sak på styremøtene - Klubbene skal ha underslagsforsikring 4t (til 12t) økonomikurs 4t anlegg Egne ungdomskurs Idrettens superhelg høst Alle kurs gjennom NIF / Idrettskretsen er gratis og de kan bestilles hjemme hos oss selv for bare egne klubb / styre eller for flere lokale klubbe (kan være lurt)! Oppgave: Sett inn egen klubb i de ulike «kakestykkene» i organisasjonshjulet. Hvor har min klubb styrker og utviklingsmuligheter? Oppsummert: Andre idretter er ofte gode på aktivitet til motsetning fra rideklubbene. Rideklubbene har også gode trenere, noe som også er en utfordring for andre idretter! Når vi kommer hjem: ta en diskusjon i eget styre / egen klubb: Hva trenger vår klubb å forbedre? Politiattester; klubbene bør legge link fra egen nettside med info om og skjema for å søke politiattester. Klubbene skal ha en egen ansvarlig for å samle inn politiattester Spørsmål / diskusjon: Kan noen medlemmer nektes medlemskap? Ja om du ikke gjør opp medlemskontingenten din! Om noen ikke betaler skal klubben stryke dem etter 2 år. Kan strykes tidligere om klubben gir beskjed til den enkelte.

7 Framover med nytt elektronisk medlemsregister vil antall medlemmer settes opp mot regnskapet. Diverse fagkurs. Oppfordre til å invitere andre klubber / bruke kretsen? Parallelt gikk det et HorsePro kurs v/britt der alle klubbene som deltok på årskonferansen var representert. Oppsummering / avrunding v/monica Målet er at klubbene har med seg ideer hjem Oppfordring til påmelding på Ryttertinget Det gis reiseutjevning så det koster lite for klubbene å sende folk! Tenk så stiling om alle klubbene i Finnmark hadde vært representert! Og så til slutt - en liten oppmerksomhet til de som har vært ansvarlig for presentasjoner i helga Kathrine og Britt Levajok Eva Britt Birkenes «Drodleriansvarlig»

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION Referat fra Kretsledersamling Comfort Hotel Run Way, fredag 18. mars 2011 Deltagere: Finnmark Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag TVRR Troms Vest-Agder

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Referat fra lederseminar på Gardemoen 16. mars 2013

Referat fra lederseminar på Gardemoen 16. mars 2013 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Referat fra lederseminar på Gardemoen 16.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Møteprotokoll 5. januar 2014. Grenkonferansen Distanse Antall sider: 5 Sekretær: H. Skulstad

Møteprotokoll 5. januar 2014. Grenkonferansen Distanse Antall sider: 5 Sekretær: H. Skulstad Grenkonferansen for 2014 ble avholdt den 17-18 januar på Thon Hotell Gardermoen. Det var 25 fremmøtte. Lørdag kveld var det middag med fremvisning av Årskavalkaden i bilder fra Distanse året 2014 og utdeling

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Endring av Grønt Kort

Endring av Grønt Kort Nye Grønt Kort 2015 Endring av Grønt Kort Grønt Kort-kontaktene fra hver Krets har i samråd med NRYF jobbet med en utbedring og oppdatering av kurset i 2014 Dette er gjort for å oppdatere kurset og lage

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer