NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com"

Transkript

1 Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com

2 NORGES RYTTERFORBUND

3 FORORD Kjære ryttervenner, Rytterpolitisk dokument er Norges Rytterforbunds nye strategidokument som ble vedtatt på Rytter tinget 22. mars Rytterpolitisk dokument staker ut kursen for rytter-norge, og er et resultat av en omfattende og involverende prosess i hele organisasjonen; klubber, kretser, utvalg og komiteer, og flere behandlinger i et enstemmig Forbundsstyre. Spesielt hyggelig er det at vi startet tingperioden med NRYFs 100-årsjubileum. Det vil markeres gjennom hele jubileumsåret. Dokumentet er inspirert av NIFs Idrettspolitiske dokument og tilsvarende strategiplaner i andre særforbund. Hensikten er å ha et felles dokument for Norges Rytterforbund som engasjerer og blir kjent for flere, både innenfor og utenfor vår egen organisasjon. Dokumentet vil, sammen med årlige handlingsplaner, erstatte NRYFs tidligere Langtidsplan. Rytterpolitisk dokument er et styringsredskap som skal sikre en helhetlig tanke- og arbeidsprosess i hele organisasjonen i klubbene, kretsene, grenutvalgene, andre utvalg og komiteer og i Forbundsstyret. I tillegg skal dokumentet vise rytter sportens plass i samfunnet og posisjon overfor offentlige myndigheter og næringslivet. Rytterpolitisk dokument viser oss retningen og hovedstrategier for perioden For hvert år vil Forbundsstyret, i samarbeid med administrasjonen, utarbeide en handlingsplan, med konkrete målsettinger under hvert av temaene i kapitlene Kjerneaktiviteter og Støttefunksjoner i dette dokumentet. Det er alltid en utfordring å få planer omsatt i praksis, men det er vårt håp at det foreliggende Rytterpolitisk dokument vil være en god retningsviser for mer og enda bredere aktivitet i hele rytterfamilien. Stian Øglænd President Ellen Damhaug Scheel Generalsekretær RYTTERPOLITISK DOKUMENT

4 Foto: hesteguiden.com

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJONER OG VERDIER... 7 OMDØMME... 8 NRYFs ORGANISASJON OG PLASS I SAMFUNNET...10 KJERNEAKTIVITETER Økt sportslig aktivitet flere i bredden Økt sportlig aktivitet bedre på toppen Bærekraftige rideklubber og økt aktivitetstilbud Styrket utdanning av trenere og teknisk personell Flere og bedre anlegg STØTTEFUNKSJONER God kommunikasjon og godt omdømme Bygge allianser for å sikre forutsigbar økonomi Dynamisk og velfungerende organisasjon RYTTERPOLITISK DOKUMENT

6 Foto: hesteguiden.com 6 RYTTERPOLITISK DOKUMENT

7 VISJONER OG VERDIER Visjonen til Norges Rytterforbund er «rytterglede for alle på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn». Dette er basert på Norges idrettsforbunds visjon «idrettsglede for alle». For oss betyr dette en mulighet for alle til å bli kjent med, og delta i, aktivitet med hest, og satse på sportslig utvikling. Vi er og skal være en inkluderende kultur. Med utgangspunkt i dette dokumentet, vil vi sentralt utarbeide årlige handlingsplaner. Vi oppfordrer alle våre klubber og kretser til å bruke Rytterpolitisk dokument som utgangspunkt for klubbens egne handlingsplaner. NRYFs verdier finner vi i NRYFs lov 1, 1. ledd: Arbeidet skal preges av: Frivillighet Demokrati Lojalitet Fellesskap Helse Ærlighet Dyrevelferd RYTTERPOLITISK DOKUMENT

8 OMDØMME Vi ønsker å opprettholde og videreutvikle vårt gode omdømme. Derfor har vi fokus på rytterglede hestevelferd For å hjelpe oss selv til å etterleve våre verdier, har Forbundsstyret vedtatt verdikoden «RASK». «RASK» står for: RESPEKT overfor hesten, utøveren og organisasjonen ANSVAR overfor hesten, utøveren og organisasjonen SIKKERHET overfor hesten, utøveren og organisasjonen KUNNSKAP om hesten, utøveren og organisasjonen RASK er ment som en veileder for å skape et inkluderende, høflig og vennlig miljø, RASK handler om antidoping, RASK innebærer at vi snakker med hverandre og ikke om hverandre, RASK handler om å utøve sporten på hestens premisser, om å ivareta god hestevelferd i enhver sammenheng. Vi er alle opptatt av at ryttersporten skal ha et godt omdømme. Å ha med seg rytterglede, hestevelferd og RASK i hverdagen, hjelper hver og en av oss til å passe på omdømmet vårt; spesielt når man gjør det med begeistring og entusiasme. 8 RYTTERPOLITISK DOKUMENT

9 RYTTERPOLITISK DOKUMENT Foto: hesteguiden.com

10 NRYFs ORGANISASJON OG PLASS I SAMFUNNET Gjennom vårt medlemskap i Norges idrettsforbund er NRYF en del av idretten Norges største folkebevegelse. Den norske idrettsmodellen er tuftet på lagsvirksomhet og frivillighet, og er i internasjonal sammenheng unik gjennom at all idrett er samlet i én organisasjon. I Folkehelsemeldingen fra 2013 er anbefalingene at folkehelseutfordringene skal løses med deltakelse og friluftsliv. «Kortreist helse» er etterlyst. Selv i de største norske byene er det relativt kort avstand fra sentrum til nærmeste hest. Vi vet at ridning bidrar til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, trivsel og god psykisk og fysisk helse, og sånn sett er et viktig tilbud også for dagens inaktive. NRYF fokuserer på aktiviteter for funksjonshemmede, og har fått til en god integrering av denne gruppen i flere av våre grener. For å kunne skape vekst i organisasjonsarbeidet og organisasjonspolitikken, er vi avhengige av godt fungerende rideklubber og rytterkretser/-regioner. Våre 17 rytter kretser/- regioner er et viktig bindeledd mellom forbund og klubb. Ungdommens medbestemmelse i organisasjonen er også et nødvendig bidrag for vekst. Antall medlemmer pr 1. januar 2015 var ca , fordelt på ca. 380 klubber. Det knytter seg stor aktivitet til NRYFs virksomhetsområde innen våre grener: Feltritt, Funksjonshemmede, Sprang, Dressur, Voltige, Kjøring, Distanse, Mounted Games og Islandshest. NRYFs internasjonale forankring finner vi gjennom vårt medlemskap i Fédération Equestre Internationale (FEI) og European Equestrian Federation (EEF). NRYF skal videreutvikle samarbeidet med de andre organisa sjonene som driver med hest og hestevirksomhet, samt bondeorganisasjonene. Videre skal vi tydeliggjøre hesten og hestevirksomhetens betydning for landet generelt, overfor myndighetene. NRYFs administrasjon skal tilrettelegge, forvalte og utvikle virksomheten innenfor de vedtak organisasjonens styrende organer fatter; og til enhver tid inneha den kompetanse og styringsevne organisasjonen trenger for å nå sine mål. Inntektene er i det vesentlige basert på øremerkede tilskudd fra Kulturdepartementet, gjennom Norges idrettsforbund, med barn og unge som de primære mottakerne. I tillegg kommer fokus på eksterne samarbeidspartnere, interne inntektsmuligheter og søknader til fonds og stiftelser. 10 RYTTERPOLITISK DOKUMENT

11 Foto: hesteguiden.com RYTTERPOLITISK DOKUMENT

12 12 RYTTERPOLITISK DOKUMENT Foto: Hestesport

13 KJERNEAKTIVITETER 1. ØKT SPORTSLIG AKTIVITET FLERE I BREDDEN NRYFs klubber skal kunne tilby alle medlemmer mulighet til å delta i lavterskelaktiviteter med hest ved at vi: Tilbyr trening og konkurransetilbud på alle nivåer for ryttere med ulike ambisjoner og forutsetninger. Aktiviteten skal utføres i tråd med Idrettens Barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, og NRYFs konkurransereglement. Utvikler/legger til rette for flere aktivitetstilbud med fokus på barn og unge. Styrker tilbudet til funksjonshemmede. Videreutvikler stevnestrukturen. RYTTERPOLITISK DOKUMENT

14 2. ØKT SPORTSLIG AKTIVITET BEDRE PÅ TOPPEN NRYF skal ha utøvere innenfor alle grener som har stabilisert seg på et godt internasjonalt nivå, og som sanker medaljer i NBC, EM, VM, Paralympics, og deltakelse i OL ved at vi: Styrker samarbeidet med Olympiatoppen, også regionalt Profesjonaliserer landslagene. Jobber for å få en god treningskultur som vil føre til gode resultater og gi en vinnerkultur. Legger til rette for at toppidrett kan kombineres med utdanning. Jobber for å ivareta talentene fra unge ryttere til senior. 14 RYTTERPOLITISK DOKUMENT Foto: Mari Viko Rasmussen

15 3. BÆREKRAFTIGE RIDEKLUBBER OG ØKT AKTIVITETSTILBUD NRYFs klubber skal kunne gi et aktivitetstilbud til alle medlemmer, være selvdrevne og inneha ressurser til å drifte tilbudene; administrativt, organisatorisk og økonomisk ved at vi: Styrker klubbene gjennom målrettet klubbutvikling. Legger til rette for gode rekrutteringstilbud i klubbene. Sikrer at medlemmene får opplæring i hestevelferd og kunnskap om hest gjennom klubbene. Styrker klubben som møteplass for alle medlemmer; eksempelvis gjennom temakvelder, aktivitetsdager og sosiale tiltak. Videreutvikler gode stevne- og administrasjonsverktøy for klubbene. Styrker arrangørkompetanse og samarbeid klubber imellom. Stimulerer og tilrettelegger for forpliktende samarbeid mellom private rideskoler og rideklubber. Tilrettelegger for at klubbene kan påta seg ulike folkehelsetiltak med hest i samarbeid med andre aktører. 4. STYRKET UTDANNING AV TRENERE OG TEKNISK PERSONELL NRYFs trenerutdanning skal utvikle trenere med kompetanse til å tilby en fullverdig utdanning til både rytter og hest. NRYF skal utdanne teknisk personell med kompetanse til å dekke det ønskede sportslige aktivitetsnivå ved at vi: Gjennomfører trenerutdanning i tråd med NIFs trenerløype. Etterutdanner eksisterende trenerkorps. Øker samarbeidet med relevante utdanningsinstitusjoner. Rekrutterer og utdanner tilstrekkelig antall teknisk personell. Beholder og styrker kompetansen innenfor eksisterende teknisk personell. RYTTERPOLITISK DOKUMENT

16 5. FLERE OG BEDRE ANLEGG NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet ved at vi: Styrker anlegg eid eller drevet av klubb. Legger til rette for samarbeid mellom rideklubb og private anleggseiere. Gir klubbene kompetent veiledning om bygging og drift av anlegg. Legger til rette for flerbruksanlegg, inkludert samarbeid med travsporten. Legger til rette for flere fylkeskommunale og kommunale anlegg. 16 RYTTERPOLITISK DOKUMENT Foto: hesteguiden.com

17 STØTTEFUNKSJONER 6. GOD KOMMUNIKASJON OG GODT OMDØMME NRYF skal sørge for god og direkte kommunikasjon mellom administrasjon, krets, klubb og enkeltmedlemmer gjennom Hestesport, NRYFs digitale plattformer og andre møteplasser ved at vi: Videreutvikler NRYFs digitale plattformer, og øker oppmerksomheten rundt disse. Vurderer medlemmenes ønsker med hensyn til Hestesports form og innhold. Utarbeider gode kommunikasjonsrutiner; internt og eksternt. Øker ryttersportens omdømme. Foto: hesteguiden.com RYTTERPOLITISK DOKUMENT

18 7. BYGGE ALLIANSER FOR Å SIKRE FORUTSIGBAR ØKONOMI NRYF skal ha samarbeidspartnere som sikrer en stabil og god økonomi, og som styrker hestens og ryttersportens plass i samfunnet ved at vi: Aktivt følger opp kriteriene fra NIF/KUD for å oppnå størst mulig tildeling til ryttersporten. Sørger for økt deltakelse i fylkeskommunale og kommunale fora. Arbeider for flere sponsormidler, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Tar initiativ til, og deltar i, tverrfaglige samarbeid og prosjekter. 18 RYTTERPOLITISK DOKUMENT Foto: Malin R. Aas

19 8. DYNAMISK OG VELFUNGERENDE ORGANISASJON NRYF skal i alle organisasjonsledd ha en kompetent organisasjon, som ivaretar medlemmenes behov for sport, utvikling og sosialt fellesskap ved at vi: Aktivt samarbeider og erfaringsutveksler med NIF sentralt, andre særforbund og rytterorganisasjoner i andre land. Stimulerer til større og/eller mer bærekraftige rideklubber. Styrker frivilligheten ved at det utvikles positive og inkluderende miljøer på krets- og klubbnivå. Har kontinuerlig fokus på etikk- og antidopingarbeid. Styrker ungdomsarbeidet, og sikrer deres innflytelse i organisasjonen. Jobber for å styrke kretsleddet, og legger til rette for økt regionalisering. Har en kostnadsbevisst og effektiv organisasjon med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Til enhver tid har et bevisst og forsvarlig forhold til nivået på medlems-, lisens- og deltakeravgifter. Foto: hesteguiden.com RYTTERPOLITISK DOKUMENT

20 Rytterglede for alle på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn NORGES RYTTERFORBUND

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Design: Kjetil Olsen, K-Desings Foto forside: Kjetil Olsen Trykkeri: Akilles, idrettsforlaget Copyright 2008,

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER.

INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER. ET LØFT FOR NORSK HESTENÆRING 1 INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER Sammendrag 4 Hestenæringen i dag 6 Store utfordringer

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Årsberetning 2007-2008. Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009

Årsberetning 2007-2008. Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009 Årsberetning 2007-2008 Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009 Sidehenvisninger Side Ryttertinget 2009 Saksliste 1 Sak 4: Årsberetning 2007-2008 Sak 5:

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Carsten Sørlie ønsket velkommen. Deretter presentasjon av deltakerne. Samtlige kretser bortsett fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane er til stede. Spillemidler

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer